כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום ראשון, 24 בינואר 2016

דין מוסר "מצווה להורגו, וכל הקודם להורגו זכה"

כותב הרמב"ם:
"אסור למסור ישראל ביד גויים בין בגופו בין בממונו. ואפילו היה רשע ובעל עבירות ואפילו היה מיצר לו ומצערו. וכל המוסר ישראל ביד גויים בין בגופו בין בממונו אין לו חלק לעולם הבא".
ובהלכה אחרי כן כותב הרמב"ם: "מותר להרוג המוסר בכל מקום. ואפילו בזמן הזה שאין דנין דיני נפשות. ומותר להרגו קודם שימסור אלא כשאמר הריני מוסר פלוני בגופו או בממונו ואפילו ממון קל הרי התיר עצמו למיתה, ומתרין בו ואומרין לו אל תמסור, אם העיז פניו ואמר לא כי אלא אמסרנו, מצווה להרגו וכל הקודם להרגו זכה".
להלכה השולחן ערוך פוסק לפי הרמב"ם שמצווה להורגו, אך הרמ"א כותב: "ויש אומרים דאין להרוג המוסר אלא אם כן אי אפשר להינצל ממנו באחד מאיבריו, אבל אם אפשר להצילו באחד מאיבריו, כגון לחתוך לשונו או לסמות עיניו, אסור להורגו".
כל המקשר את הכתבה לאירועים האקטואלים עושה זאת על דעתו בלבד. אנו אמונים להגיש לכם את גישת ההלכה ותו לא.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה