כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום חמישי, 26 בנובמבר 2015

ציפית לישועה?? - פרשת השבוע 'וישלח' - מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

פרשת 'וישלח' - מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"ויש כאלה שכן חסר להם את בית המקדש"

אם אדם היה יודע מה זה בית המקדש היה בוכה ומתאבל כל לילה בחצות ולא רק בימי בין המצרים. אבל כמעט לאף אחד זה לא חסר! כמעט אף אחד לא צריך את בית המקדש! לכל אחד יש עוגה בבית, יש לו אוכל טוב, יש לו שתיה בבית, מה הוא  צריך את בית המקדש!? ברוך ה' כולם מרגישים טוב עד מאה ועשרים ! אבל יש כאלה שכן חסר להם בית המקדש! יש כאלה שבוכים כל לילה ואומרים תיקון חצות.

"לכם לא חסר את בית המקדש"

מסופר על ר' נחמן שוסטער שהיה יהודי פשוט ששהה תקופה באומן וראה איך מתפללים בהתלהבות! איך אומרים תיקון חצות בבכיות! וכשחזר לארץ התחיל להגיד תיקון חצות ולבכות בכיות על בית המקדש. כולם צחקו עליו! כי ראו שהוא לא יודע להגיד את המילים! אומר חצאי מילים! נגשו אליו ואמרו לו "מה אתה אומר תיקון חצות – תלמד קודם כל א' ב'"... ענה להם ר' נחמן "לכם לא חסר את בית המקדש, אתם תלמידי חכמים, גאונים, צדיקים אתם לא צריכים להגיד קינות, תיקון חצות, אבל אני סנדלר פשוט, לי חסר את בית המקדש". באותו מעמד נגשו אליו ר' מרדכי סוקולוב ור' שלמה גבריאל שהיו גאונים עצומים ושאלו אותו "איפה קיבלת את הלב הזה?" אמר להם "קיבלתי את זה באומן" אמרו לו "אם ככה גם אנחנו נוסעים לשם", וככה זכו להתקרב לברסלב וכל זה על ידי יהודי פשוט שבכה בתיקון חצות.

"חצות מסוגל כמו פדיון"

"חצות לילה אקום להודות לך" אדם שיזכה לקום כל לילה הוא יזכה לתקן את הכל! מי שקם בחצות לילה או לכל הפחות בעלות השחר הוא זוכה לצאת מכל המצרים! חצות מסוגל כמו פדיון!! חצות פודה אותו מכל הצרות!! עיקר הצדקה צריכים לתת לצדיקים שעושים שלום לאלה שמאמינים לצדיקים האמתיים לאלה שקמים בחצות לילה לקום, חצות זה הדבר הכי חשוב מכל העבודות.

"זה מה שהוא צריך לעשות!!"

אם אדם קם בעלות השחר עוד לפני שנהיה פס כחול בשמים אז הוא יכול להמתיק כל דין בשמים! כל דין שבעולם! אם אדם קם מוקדם הוא יכול לצאת מכל הצרות! אדם אין לו פרנסה, יש לו ילד חולה חס ושלום, אין לו שידוך, הוא רק צריך לקום בעלות השחר! הוא רק צריך לשיר לה'! הוא רק צריך להגיד את זמירות הבוקר ולהתפלל בכוונה! זה מה שהוא צריך לעשות!! תקום בחצות! תקום בעלות השחר! הכל יתנו לך! יתנו לך רפואה! יתנו לך שידוך! יתנו לך דירה! תקום מוקדם הכל תקבל! זה שאתה גר עכשיו באיזה כוך באיזה מרתף זה הכל העבירות שלך! תעשה תשובה! תקום בחצות! תקום לפני עלות השחר! יהיה לך ניסים! אל תהיה עצל! תהיה זריז! "לך אל הנמלה עצל ראה דרכיה וחכם" תהיה זריז תקום מוקדם! תתחיל ללמוד מהנמלה.

"דוד המלך שר לה' מי לא קם!"

איך אפשר לישון בלילה!? איך אפשר לישון! איך אנשים יושנים משעת חצות לילה ואילך! אומר המדרש שוחר טוב פרק י'ז כשדוד המלך היה קם בחצות הוא היה מנגן בכינור! כשהוא היה מנגן כל ירושלים היתה מתעוררת! דוד המלך שר לה' מי לא קם! הם שמעו את הנגינות של דוד, כאלה נגינות... כאלה מנגינות..אז כולם היו מתעוררים! כולם שמעו את המנגינות של חצות! כולם שמעו את הקולות של חצות! כולם שמעו את התהלים! כשדוד היה קם בחצות ומנגן כולם היו מתעוררים! לא הביאו לו משטרה! הוא מלך!! מה אפשר לעשות!? להיפך הישנים התעוררו! הם כבר לא יכלו לישון! בכל ארץ ישראל כבר בעלות השחר היו ערים.

"איך אדם יכול לישון כל הלילה"

הגיע זמן חצות לילה, תקום! תקום! אתה לא שומע את התרנגול קורא!? אתה לא רואה שהתרנגול שואג בשבע קולות! אתה שומע קול ראשון של התרנגול תקום בקול ראשון! אם אתה שומע קול שני תקום בקול שני! או בקול שלישי! איך אדם יכול לישון כל הלילה!? איך הוא יכול!? איך אתה לא רואה את האורות?!  איך אתה לא שומע את הקולות?! "אזכרה נגינתי בלילה אשיחה ויחפש רוחי" בלילה מקבלים את הרוח! בלילה מקבלים את הנשמה! הנשמה חוזרת בלילה! אין לך שמחה כי אתה יושן בלילה. 

"הבעיה היא שהם מחלישים את השני" 

לפני 50 שנה כל ירושלים הייתה קמה חצות! זה  היה חוק ולא יעבור! עכשיו אנשים נהיו חלשים קשה להם להגיד תיקון חצות כל לילה, אבל  הבעיה היא שהם גם מחלישים את השני שכן רוצה לקום חצות! וזו היא הצרה! אתה חלש!? תשתוק!, תשב בצד! תן לבנים שלך לקום חצות! תן לתלמידים שלך לקום חצות! תן לחברים שלך לקום חצות! תשתוק!! אל תספר לאף אחד שאתה חלש ואתה לא יכול לקום בחצות לילה. 

"שאג ישאג" זה מטיל פחד על כל אומות העולם" 

הגויים מאז ועד היום מחפשים להכחיד את עם ישראל, ויש כל הזמן גזרות ואין שום עצה ושום תבונה להינצל מהם אלא ע"י תיקון חצות, צריכים את השאגות של חצות לילה! כמו שכתוב "שאג ישאג על נוהו" כשאומרים בתיקון חצות את המילים "שאג ישאג", זה מטיל פחד על כל אומות העולם! זה מטיל פחד על כל הרשעים שלא יעשו לנו שום נזק! יש בשמים שלוש מאות ושבעים אלף אריות ואלו שאומרים תיקון חצות אז הם מעוררים את האריות שלמעלה! אלו שאומרים "שאג ישאג על נוהו" הם מעוררים את האריות האלה, יש כאלה שאגות בשמים שאפילו הרשע הכי גדול כבר לא יכול לעשות שום דבר! כל הרשעים רועדים מרוב פחד! בכל שאגה ושאגב נופל פחד עצום על כולם! בכל שאגה ושאגה הרשעים מזדעזעים! והם לא יכולים להזיז יד ורגל מרוב פחד. 

"הוא נותן כח לטומאה" 

אדם צריך להתחיל לעורר את הרחמים העליונים, להתחיל לעורר רחמים על נשמתו ונפשו, לבכות לה' "מה עם הנשמה האלוקית שלי?" צריך לעורר רחמים על זה שהוא ניתק את עצמו משם הויה ברוך הוא! על זה שהנשמה שלו נפלה לעשרה כיתרין דמסאבותא, הוא צריך לבכות שעכשיו החיות שלו מפגמי ברית! מדברים לא יפים! מדיבורים בטלים! עכשיו הוא מחיה היכלות של סיטרא אחרא! על ידי מחשבות רעות ופגמים הוא נותן כח לטומאה! מחיה מחבלים! מחיה רוצחים! מחיה נאצים! הוא גורם לשכינה שתהיה בגלות! כמו שכתוב "מלך אסור ברהטים" אדם בכלל לא יודע שהוא מונח בעשרה כיתרין דמסאבותא! הוא בכלל לא יודע שהוא צריך להתחיל לרחם על הנשמה שלו! טוב לו עם התאוות! טוב לו עם ההירהורים הרעים! נהדר לו כיף לו! הוא בכלל לא מרגיש רע עם זה! הוא בכלל לא מנסה לצאת מזה. 

"איך אני חושב על שטיות!?"

אז איך מתחילים לרחם על הנפש!? יושבים על הארץ שמים קצת אפר על הראש, אומרים תיקון חצות בוכים לה', וכשאומרים "נפלה עטרת ראשנו" מכוונים שעטרת ראשנו זה הנשמה, בוכים איך הנשמה שבויה בחיילות הטומאה והסיטרא אחרא!? איך הגוף כולא את הנשמה!? איך הגוף גובר על הנשמה!? בוכים על הנשמה שנפלה בתוך עומק הקליפות, "נפלה עטרת ראשנו", "אוי נא לנו כי חטאנו", אין לך עלבון גדול מזה שנשמה אלוקית שחצובה מכיסא הכבוד שהיא מעצמיותו יתברך ממש, כולאים אותה בתוך גוף עם תאוות, עם רצונות כאלה נמוכים, וכל אחד ואחד כפי שיעור שיכלו והבנתו יתחיל להתמרמר על זה "איפה אני נמצא, איך אני חושב על שטויות", אם אדם יגיד תיקון חצות בכזה שיברון לב בכזו הכנעה אז התיקון חצות הזה! בכוונה הזאת! יהיה כזה תיקון חצות שישפיע לו שפע חייים לכל רמ'ח איבריו ושס'ה גידיו. 

"למה שיהודי יקפח את חייו!?" 

כששומעים יהודי מת ח"ו, צריכים מיד לצעוק!! יהודי נפצע קשה! צריך להגיד כמה פרקי תהילים אולי נצליח להחיות אותו, כל יהודי זה נשמה מכסא הכבוד! מכל יהודי יכול לצאת60 ריבוא! למה שיהודי יקפח את חייו !? ועל זה צריך לבכות בכל יום ובפרט בחצות לילה והעיקר לדעת זה העוונות שלי שגרמו! אני זה שעושה צחוק מהכל, עושה צחוק מעבודת התפילה, עושה צחוק מהתורה, עושה צחוק מהעבודה של קימת חצות. 

"היא רק רוצה לראות מי בוכה איתה" 

אדם צריך לדעת "רחל מבכה על בניה" אם אמא רחל בוכה! אז צריך לקום חצות ולבכות יחד עם האמא! צריך להשתתף עם הבכיה שלה! אמא בוכה על 6 מיליון שנהרגו בשואה! אמא בוכה על כל ההרוגים של כל יום! אמא בוכה על הנשמות שיחזרו בתשובה! איך אפשר לדעת שאמא רחל בוכה בחצות לילה ולעשות דברים אחרים בזמן הזה?! רחל זה השכינה הקדושה!! לא מתאים לך להשתתף עם רחל!? לא מתאים לך להשתתף עם הבכיה שלה!? אדם צריך שיהיה לו טיפת לב יהודי, טיפת הרגשה, להגיד תיקון חצות, להרגיש את הבכיה של רחל, את הצער של כל הדורות, של כל ההרוגים, יש לנו אמא שיכולה לפעול הכל! רחל יכולה לעשות הכל! הכל בידיים שלה! אמא רחל חיה וקיימת!! היא יכולה להוציא אותנו בשניה ברגע הזה מהגלות! היא רק רוצה לראות מי בוכה איתה. 

"היא תשמור עלינו כל היום" 

בחצות לילה כולם בוכים! כל העולם בוכה! הכוכבים בוכים! המזלות בוכים! כולם בוכים עם רחל! כולם בוכים עם השכינה! מסופר על ר' זושא מאניפולי שלעת זקנתו ראה שהוא כבר חלש ולא יכול לקום בחצות לילה, ולכן הודיע לכולם שהוא כבר לא יגיע לבית הכנסת, ובכל זאת בשעת חצות שוב ראו אותו בבית הכנסת. שאלו אותו "למה באת, 

אמרת שאתה חלש?" אמר להם "הזקנה בוכה! מה אני יכול לעשות! הזקנה בוכה! אמא רחל בוכה! הבכיות שלה לא נותנות לי לישון". ברגע שאנחנו נותנים כח לשכינה! בוכים עם השכינה הקדושה! בוכים יחד 

עם רחל אימנו! היא תתן לנו הכל!! היא תשמור עלינו כל היום! רחל שולטת על כל העולם! על כל האוצרות! היא רק רוצה לראות מי בוכה איתה! היא רק רוצה לראות מי משתתף עם הצער שלה!

מתוך עלון "צמאה נפשי"

ציור: יהושע ויסמן joshuawiseman.com.

יום רביעי, 25 בנובמבר 2015

עלייה לקבר ראובן בן יעקב הערב

הערב הילולת בכור השבטים 'ראובן בן יעקב' זיע"א. עליה המונית לציונו הקדוש בחולות פלמחים מערבה ליבנה. לפרטים 0527637367

יום חמישי, 19 בנובמבר 2015

אין רשעים בישראל - פרשת ויצא מאת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

דיבורים התחזקות מיוחדים על פרשת השבוע - פרשת ויצא, מאת הגה"צ מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"ויצא יעקב" - כשיעקב יצא מבאר שבע, הוא כבר השלים את שבע מדרגות הקדושה, את שבע הספירות! מלכות, יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד שהן שבע הגבורות. "וילך חרנה" - יעקב הולך לחרן, יעקב הולך לשורשי הדין, לספירת הבינה, הוא הולך להמתיק את הדינים של הבינה, את שורשי הדין, הוא הולך להמשיך חסד לעולם, להמשיך שפע לעולם, כי כל עבודת הצדיקים היא להמשיך חסד ושפע לעולם.

ברגע שהגיע רבי נחמן מברסלב לעולם, הוא המתיק את כל הדינים עד סוף כל הדורות, הוא המשיך שפע לעולם, הוא המשיך חסד לעולם, הוא הודיע שאין יותר רשעים, נגמר עידן הרשעים בעולם! ברגע שנולד רבי נחמן מברסלב נגמר עידן הרשעים, אין רשעים בישראל, הוא גילה את תורה רפב' בליקוטי מוהר"ן. "עוד מעט ואין רשע" - עוד מעט, היום, מחר, מחרתיים כבר לא יהיו רשעים בעם ישראל, כולם בתהליך תשובה, אחד חזר אתמול בתשובה, אחד חוזר היום, אחד יחזור בתשובה מחר, כולם בתהליך תשובה. רבינו מפרש את הפסוק בתהילים כפשוטו! "ועוד מעט ואין רשע" - עוד מעט! עוד מעט לא יהיו רשעים, כולם יהיו צדיקים כולם ישיגו אותנו, "ועמך כולם צדיקים" - אחד יהיה צדיק היום, אחד יהיה צדיק מחר, אחד מחרתיים ולהיפך זה שיהיה צדיק מחרתיים עוד ישיג את כולם "הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום" - הקטן יעלה מעלה מעלה, כי כמה שהנשמות יותר גדולות יותר נעלות יותר עדינות אז ככה יש להם יותר קשיים ועיכובים לעשות תשובה.

רבינו אומר לנו בתורה רפב' שאין דבר כזה רשעים בישראל, אין כזו מציאות, אפילו שאתה רואה רשע גמור מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, אין בו שום נקודת יהדות, כולו אנטי ח"ו, אפילו נדמה לך שאין רשע כמותו בכל הדורות, תדע שהכל אצלו זה רק מחוסר דעת, אבל בפנים לוהטת בו אש קודש, בכל יהודי בוערת אש להבה לה' יתברך, רק הרים של חול מכסים לו את האש, את הנשמה, הרבה עפר מכסה את האש, כמו הר געש שיש בתוכו לבה, ההר מכסה על האש, ברגע שהאש תפרוץ, שהלבה תפרוץ, היא תכלה את כל ההר, היא תפוצץ את כל ההר. על כל יהודי מונחים הרים של עפר, הרים של סלעים, ויבוא יום והאש תפרוץ ותכלה את כל ההרים של החול והעפר. "וצריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב שבאותו מעט אינו רשע" אין דבר כזה שהוא רשע מכף רגל ועד ראש, זה רק נדמה לך! זה רק המדמה שלך! זה רק הדימיונות שלך שאתה חושב שהוא רשע, תמיד תחפש איזה דבר טוב שהוא עשה, איזה חסד שהוא עזר למישהו, תמיד תמצא אפילו ברשע הכי גדול הרבה הרבה טוב "וע"י זה שמוצא בו איזה מעט טוב ודן אותו לכף זכות, ע"י זה מעלה אותו באמת לכף זכות, ויוכל להשיבו בתשובה..."

אם אתה תסתכל בעיניים טובות על כל יהודי ולא תחשוב - הנה אני חזרתי בתשובה, הנה אני שומר שבת, הנה אני לומד תורה, אז למה הוא לא עושה תשובה כמוני? למה הוא לא שומר שבת כמוני? שילך בדרכי! גם אני עשיתי את הצעד הזה, למה הוא לא עושה את הצעד הזה? על זה אומר רבינו "עוד מעט ואין רשע" עוד מעט! הוא יעשה את זה מחר, מחרתיים, אתה לא יכול להתערב לקב"ה בסדר הבריאה, בסדר התהליך של התשובה. תהליך התשובה, מתי יעשה כל אדם תשובה, איך עושים תשובה, התהליך הזה נסתר מעיני כל בריאה, זה תהליך שחייב לקרות אצל כל יהודי ויהודי, כל יהודי חייב לעשות יום אחד תשובה! ואפשר להחיש את התהליך הזה, לזרז אותו! וזה רק עם עיניים טובות, רק אם אדם יזכה לעיניים טובות על כל יהודי ויהודי "והתבוננת על מקומו ואיננו" אם בני אדם היו יודעים את הדבר הזה לדון לכף זכות כל אדם, לא להסתכל בעין רעה, אז לא היו רשעים בישראל, כי את כולם היה אפשר להחזיר בתשובה כהרף עין.
הנפש היהודית שנראית הכי רשעית, היא באמת הנפש הכי צדיקה, להיפך, כמה שהיא יותר נראית רשעית היא יותר צדיקה, רק מרוב שהיא מלאה צידקות יש לה פחד! יש לה פחד טמיר, יש לה פחד פנימי להתחיל לקיים מצוות, היא יודעת שאם היא תתחיל לקיים מצוות אז היא תלך עד הסוף! יש הרבה יהודים רחוקים שאומרים "אם הייתי מקיים מצוות הייתי הולך עד הסוף...לא כמוך!" הייתי הולך עד הסוף, הייתי הולך ללמוד תורה יומם ולילה, מתקדש, מיטהר, עד הסוף! - אבל ללכת עד הסוף זה נראה להם קשה!. אז אומרים להם תשמרו לפחות חצי! הם לא מסוגלים, הם רוצים ללכת עד הסוף, ובאמת אם היינו מראים להם ומסבירים להם איך הולכים עד הסוף, איך מתקדשים, ואיך זה לא קשה, כולם היו עושים תשובה!.
כל יהודי הוא חלק אלוק ממעל, כל אדם יש בו אלוקות "חביב אדם שנברא בצלם" - כל יהודי אפילו הכי רשע הלב שלו בוער לה' יתברך, אין יהודי שהלב שלו לא בוער לה' יתברך, כי יהודי הוא לא פרה ולא כבשה, כל יהודי זה נשמה אלוקית שנחצבה מכסא הכבוד, כל יהודי באשר הוא שם אפילו שיש הרים של חול, מילארדים קובים של חול על הנשמה שלו, על הגחלים הלוחשות בליבו, אף על פי כן הגחלים ממשיכות ללחוש. וצריך לנשב לו את העפרוריות שעל הלב, את ההרים של חול שעל הלב, וזה אומר רבינו - בואו ננשב לו את ההרים של חול מהלב כי אין מושג כזה רשעים בישראל, אין כזה מושג חילונים, אין כזה מושג! יש אדם שמצליח לקיים את התורה ב-80 אחוז, יש אחד ב-70 אחוז, אחד ב-20 אחוז אחד ב-10 אחוז, כל יהודי צם ביום כיפור, אוכל מצות בפסח, אין כזה מושג יהודי חילוני בכלל, כולם מקיימים את התורה.

כל יהודי הוא יהודי קדוש, הוא יהודי טהור. וזה היסוד של רבינו שאין רשעים בישראל, אסור להגיד רשע על שום יהודי, אסור להגיד פלוני רשע, צריך לתקן את לשון הדיבור הזה, כי אין מושג כזה בכלל. איך אתה יכול להאמין שפלוני רשע? אתה היית במקומו? אתה יודע איפה הוא נולד? האם אתה יודע מי ההורים שלו, מה עבר עליו, איך אתה מחליט להגיד על יהודי רשע, איך אפשר להגיד על יהודי חילוני? איך אפשר להגיד כאלה מושגים, אתה יכול להחליט מי רשע ומי צדיק? אתה יודע מי רשע ומי צדיק? אתה צריך לדעת שכולם צדיקים "עמך כולם צדיקים" ואין רשעים בישראל. 

צפו: תפילת שחרית עם הרב אליעזר ברלנד שליט"א הבוקר יום חמישי ז' כסליו

יום ראשון, 15 בנובמבר 2015

יום שישי, 13 בנובמבר 2015

פרשת תולדות - מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

פרשת השבוע 'תולדות' - מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"וירח את ריח בגדיו" (כז',כז) בשעה שהגיע יעקב ליצחק לבוש בבגדי עשיו יצחק הריח את הבגדים של יעקב "וירח את ריח בגדיו" וכשיצחק הריח את ריח הבגדים של יעקב הוא נבהל!! הוא פשוט נבהל! "ריח בגדיו" מי זה בגדיו? אומר המדרש רבה "בגדיו" זה הבוגדים! בגדיו זה הרשעים! יצחק ראה שיצאו מזרע יעקב בוגדים! הוא ראה שיצאו מיעקב רשעים! כל מיני רשעים ה' ירחם, הוא ראה רשעים נוראים יוצאים מיעקב הוא הזדעזע! אבל אחר כך יצחק הסתכל טיפה קדימה ואז ראה שהרשעים האלה נהפכים כהרף עין לצדיקים! פתאום ה' הראה ליצחק שהרשעים הכי נוראים שהיו אי פעם בעולם נהפכים לפתע כהרף עין לצדיקים הכי גדולים.

כל נשמה רוצה לעשות תשובה

בכל אדם יש אוצרות רק צריך להאיר לו צריך להסיר את לו העפרוריות, בכל בן ובכל בת ובכל נפש יהודית יש אין סוף אוצרות, נפש יהודית היא יוקדת לה' ובוערת לה', כל נשמה של יהודי רוצה לעשות תשובה! לכל יהודי יש לב בוער לה' יתברך, לב בוער שיכול לשרוף את כל העולם, כל יהודי הוא אש להבה, בפנימיות של כל יהודי יוקדת אש "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה", כל יהודי ויהודי יכול להחזיר את כל העולם בתשובה, אפילו הרשע הכי גדול יכול לחזור בתשובה כי כמה שהוא רשע יותר גדול יש לו יותר כח! יש לו נשמה יותר גדולה.

כולם פחדו להכנס

כמו שמביא המדרש רבה על יוסי משיתא שכפר בה'! כפר בהכל! והצטרף לרומאים. באותה תקופה מי ששמר שבת, מי שמל ילדים, מי ששמר מצוות, צלבו אותו! עם ישראל עבר יסורים נוראים! יוסי משיתא ראה שעם ישראל אבוד נמחק מהאדמה הוא קיבל יאוש! ואמר"מה אני צריך להיות יהודי אני אהיה רומאי" והלך עם הרומאים לשרוף את בית המקדש, הוא זרק איתם לפידים, ולפני שנשרף בית המקדש לגמרי אמרו לו הרומאים, רגע אחד! מי יכנס להיכל להוציא את המנורה? אמרו לו תיכנס אתה! תיקח משהו! כולם ידעו שמי שנכנס להיכל נשרף! מי שנכנס לקדשי הקודשים הוא ישרף! כולם פחדו להכנס! אז אמרו לו מה שתוציא ראשון ישאר לך.

החזיק חזק חזק את המנורה

יוסי משיתא נכנס ותפס שם מנורה של זהב ויצא איתה החוצה, אמרו לו תן את המנורה הזאת!! אתה לא יכול לקחת אותה זה יקר מדי! קח לך איזה גביע, איזה כפית, אבל לא מנורה! באותו רגע התלקח אצלו הניצוץ היהודי! פתאום נדלק אצלו הניצוץ! המנורה הקדושה הדליקה לו את הניצוץ! הוא ראה שהמנורה היא כולה אור כולה קדושה ואז החזיק חזק חזק את המנורה ואמר "את המנורה אתם לא
מקבלים, לא תקבלו את המנורה" אמרו לו מה פירוש לא נקבל את המנורה? אנחנו נשחט אותך! נכה אותך! אנחנו נחתוך אותך חתיכות חתיכות! אמר להם אני לא נותן את המנורה! לא תוציאו לי מהיד את המנורה! אני ימות עם המנורה! אמרו לו זה לא שייך לך! זה של המלך!, צריכים להביא לטיטוס את המנורה. אמר להם "את המנורה לא תקבלו בשום אופן, אני אמות יחד איתה"

כל ניסור הוא התענג

ואז יוסי משיתא נהיה כולו אש להבה! כולו אש בוער לה'! אני חוזר ליהדות!!! אני מתחיל להיות יהודי!!! תחתכו אותי חתיכות חתיכות!! את המנורה אתם לא מקבלים!! אמרו בסדר, תפסו אותו שמו אותו בתוך שולחן של נגרים שמנסרים עצים והתחילו לחתוך אותו, נסרו אותו חתיכות חתיכות! ברגע שהוא התחיל להתייסר, הוא הרגיש כזה תענוג! כל ניסור הוא התענג! כולו אחוז שמחה כולו התלהבות ואומר, אני מקבל עלי תשובה! אני מקבל עלי באהבה את העינויים! רבונו של עולם טוב שמנסרים אותי! טוב שחותכים אותי! סלח לי
על כל העבירות, איך הצטרפתי לרומאים הרשעים האלה שרצחו מיליונים של יהודים! איך לא ידעתי שעם ישראל זה נצחי!! איך לא ידעתי שיהודי זה נצחי!! ברוך ה' מנסרים לי את העצמות הרקובות האלה! ברוך ה' שמנסרים את העצמות המורעלות האלה שהחטיאו אותי! וסחבו אותי לאן שסחבו אותי, ויוסי משיתא כולו שר לה'! כולו שמח! ותוך כדי שמנסרים אותו הוא ממשיך לשיר! הוא לא מרגיש שום כאבים! שר שירים שר "נפשי חולת אהבתך" מנסרים אותו והוא חולה אהבה לה'! הוא רק מרגיש את ה'! הוא לא מרגיש שום דבר
חוץ מה'.

הוא בעצמו מחטיא אותם

כל תקוות הגאולה זה לגייר את כל העולם, כל תקוות הגאולה זה להחזיר את כל העולם בתשובה, כי זה בושה!! כל דור שלא מחזיר את העולם בתשובה כאילו הוא בעצמו מחטיא אותם! הדבר הכי גדול זה להחזיר אנשים בתשובה! אבל איך עושים את זה? איך זוכים לזה? זה רק אם אדם יזכה להדרת פנים! זה רק אם יהיה לו פנים מאירות! זה רק אם יהיה לו פנים קדושות! שרק יסתכלו על הפנים שלו המאירות ומהפנים לבד יתעוררו בתשובה. כמו שמספרים על רבי אהרון מקרלין שכתוב על המצבה שלו, ששמונים אלף אנשים הוא החזיר בתשובה, איך הם חזרו? מה הוא הלך ומסר שעורים והרצאות!? אלא הם רק ראו את הפנים המאירות שלו, את ההדרת פנים שלו, כולם חזרו בתשובה.

בואו נעשה את רצון הרב'ה

ולזכות להדרת פנים להארת פנים אומר רבינו בתורה כז' זה רק ע"י לימוד הגמרא הקדושה! כי אי אפשר להחזיר אנשים בתשובה אם אין שכל אם אין דעת. אדם צריך שיהיה לו שכל גדול כמו שהרב'ה אומר "רציתי שיהיה לכם שכל כזה גדול שכבר כמה דורות לא היה כזה שכל" למה להחמיץ את הרצונות של הרב'ה! בואו נעשה מה שהרב'ה רוצה! בואו נעשה את רצון הרב'ה! הרב'ה לא רוצה שנסתובב סתם ונרקוד סתם, ברגע שאדם ילמד גמרא ילמד פוסקים, הוא יקבל כזה אור יהיה לו את הש"ע ריבוא נהורין, יהיה לו פנים מאירות כולם ירוצו אחריו! כולם יזרקו את האפיקורסות שלהם! יתורצו להם כל הקושיות! הוא יבוא עם כזה אור עם כזה הארת פנים עם כזו קרינה "חכמת אדם תאיר פניו", אנשים רואים כזה אור! כזה אושר! כזו שמחה על הפנים! אז הם חוזרים בתשובה!

מה אנשים רוצים? אנשים רוצים שמחה!

מה אנשים רוצים? אנשים רוצים שמחה! זה מה שהם רוצים! וברגע שהם רואים שהשמחה נמצאת אצל אחד שלומד תורה, אצל אחד שלומד פוסקים, ופניו מאירות כמו שמש כולם חוזרים בתשובה! עיקר לימוד התורה זה ללמד לאחרים, כמו שכתוב "ותן בליבנו.....ללמוד וללמד" זה העיקר ברגע שאדם יודע תורה, חייב ללמדה לאחרים. הצדיק האמיתי, לא לומד אף פעם בשביל עצמו, הוא רק לומד בכדי ללמד תורה לאחרים. התורה שהאדם לומד נמדדת
לפי כמה חסד וכמה מסירות נפש שהוא מוכן לעשות, בשביל ללמד אחרים. אחרי שאדם למד 8 שעות 10 שעות הוא חייב להראות שיש לו את הכח, את האור את העוז להחזיר בתשובה, זה עיקר הפועל היוצא מכל הלימוד, כל אחד יכול להחזיר אלפים אלפים בתשובה, קבוצה של מאה איש יכולים להחזיר אלף אנשים בתשובה, תוך כמה שנים כל עם ישראל יעשו תשובה. אם נתחיל להחזיר בתשובה אז גם אומות העולם יחזרו בתשובה, המטרה שלנו זה להחזיר את כל העולם בתשובה, אפילו את הגויים. זה מה שה' אוהב, ה' מחכה שתחזיר את כל עם ישראל בתשובה, את כל אומות העולם בתשובה "וכל בני בשר יקראו בשמך להפנות אליך כל רשעי ארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל..." בשביל מה אומרים את זה!? בשביל מה אומרים את הפסוקים האלה!? צריך לקרב את הכי מרוחקים. שכולם יקראו בשם ה' אפילו גויים! אבל קודם נחזיר את היהודים! אם נתחיל עם היהודים נוכל להחזיר גם את הגויים כולם יעשו תשובה ויתקרבו לאמונת ישראל לעבדו שכם אחד.

הוא בטח שותה

אז פעם ברסלב היו רואים ברחוב היה אפשר לראות מי זה ברסלב! מי זה לא ברסלב! היו רואים פנים מאירות! אש ! אש להבה! היו אומרים זה ברסלב! על רבי נתן אמרו שהוא שותה! אמרו רבי נתן א- טריג א- טריג, כיוון שהיה לו פנים מאירות, כזה אש להבה! אמרו, הוא בטח שותה. אומר הרב'ה בתורה קא' אם אתם תלמדו תורה בעיון, אם אתם תלמדו גמרא, אז יהיה לכם פנים מאירות! אנפין נהירין! מתי הפנים מאירים!? זה רק כשלומדים גמרא ופוסקים! "חכמת אדם תאיר פניו" אם אדם יתחיל ללמוד גמרא יתחיל ללמוד בעיון הוא יראה פתאום כשמדברים איתו על שמירת העיניים הוא ישר יתחיל לשמור את העיניים! שמדברים איתו על תאוות אכילה יהיה לו כח לעבוד על תאוות האכילה!

היא כבר תרוץ לעשות לך את כל הדברים שבעולם

אם אדם לומד תורה בלי עיון, אם אדם לא לומד גמרא, אז כשהוא מגיע הביתה הוא מגיע שבור! הוא בא עם אנפין חשוכין! פנים חשוכות! אין לו פנים מאירים! הוא בא שבור הוא גם שובר את אשתו! הוא מעציב את אשתו! הוא גם מעציב את עצמו! אבל אם אתה תלמד גמרא בעיון! אם אתה תלמד תורה עם שכל! יהיה לך פנים נהירין! יהיה לך פנים מאירות! אתה תבוא הביתה עם שמחה! אתה תביא אור לבית! אשתך תקבל שמחה!! הילדים יקבלו שמחה!! השכינה תשרה בבית! אתה בכלל לא תצטרך לדבר עם אשתך! היא רק תראה את הפנים המאירות שלך! היא כבר תרוץ לעשות לך את כל הדברים שבעולם! ולא רק זה! אלא יהיה לך כסף וזהב! יהיה לך הכל! כי "כל המקבל על עצמו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ" .

בא אחרון ויוצא ראשון

מה ההבדל בין יהודי לערבי? גם הערבי מתפלל! גם הערבי עומד שם וצורח שם בירושלים! עושה צרחות בכל העיר! אז מה ההבדל בינך לבין ערבי? אלא "אתם קרויין אדם, ואין עכו"ם קרויין אדם" מתי אתה מתחיל להיות אדם!? אומר הרב'ה זה דוקא כשנכנסים לתוך הע' אנפין נהירין של התורה הקדושה ! כשהוא מקשיב בשיעורים! וחוזר על השיעורים! והוא מבין מה שמחדשים לו בשיעורים! והוא לא אומר אין לי כוח ללמוד! קשה לי ללמוד! אני יוצא באמצע! בא אחרון ויוצא ראשון! ובאמצע הוא רץ 10 פעמים החוצה! כי אם הוא לא שם את הראש שלו בתוך הלימוד את כל הרמ"ח איברים ושס"ה גידים בתורה הקדושה, אז
ככה הוא לא יהיה ברסלב'ר לעולם! הוא לא יצליח לעולם!

תתחיל ללמוד לא יכאב לך באף מקום

למה האדם לא מרגיש טוב? ופה כואב לו, ופה הוא לא יכול ללמוד, והוא לא יכול להתרכז, למה כואב לך פה, וכואב לך שם ? כי אתה לא לומד! ! למה אתה עייף ? כי אתה לא לומד! ! תתחיל ללמוד לא תהיה עייף! תתחיל ללמוד לא יכאב לך באף מקום! תתחיל ללמוד תהיה בריא! תתחיל ללמוד תוכל גם להתרכז! אז הרבי אומר שכל מה שיש לאדם פגמים, חולשות, כאבים, זה הכל בא מזה שהוא לא לומד.

זה הלחם האמיתי של הבן אדם

כשאדם לומד גמרא, מזה הוא מקבל פנים מאירות, מזה הוא נהיה בן אדם באמת, מזה נהיה נשמה, מזה נהיה נפש, מזה נהיה רוח, מהלימוד הוא מקבל לב, הוא מקבל מוחין וזה הבן אדם! "אתם קרויין אדם" זה הגמרא! זה הלימוד בעיון! האדם ודאי צריך לאכול כדי לחיות, האדם צריך לאכול לחם ! ולאכול ג"כ יותר מלחם, כדי להרגיש חזק! אז כל שכן וקל וחומר הגמ' הקדושה! שזה הלחם האמיתי של הבן אדם! כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם - הגמרא זה הלחם האמיתי!, האדם צריך להכניס את כל החושים שלו! ואת כל הראיה שלו! ואת כל המוחין שלו!רק בתורה בעיון! וזה האדם, מזה נהיה אדם. אתה לא תאכל הגוף יתפרק! הבשר יתפרק! אותו דבר אם האדם לא לומד גמרא הגוף יתפרק! המוח מתפרק! העיניים מתפרקות! הפה מתפרק! האוזניים מתפרקות! אז ממילא שומעים שטויות, הכל מתפרק! אין אדם בכלל! אז הרבי אומר שהאדם נהיה רק מהתורה, מזה שהוא לומד תורה בעיון, מזה נהיה מוח, מזה נהיה עיניים וכו'.

'ברסלב לא באה לבטל חס ושלום שום קוצו של י'

אדם צריך לדעת שברסלב וגמרא זה דבר אחד! הנקודה בברסלב היא שהולכים על פי מה שכתוב! ולא על פי הרגשות ודעות ולא לפי מה שנוח "צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותייך על משכנות הרועים" צריך לשמוע בקול הרועים! צריך לשמוע בקול הצדיקים! צריך לשמוע בקול ליקוטי מוהר"ן ! בתורה הראשונה בליקוטי מוהר"ן כתוב שאדם צריך שיהיה לו שכל! אדם צריך ללמוד גמרא! ורק זה נקרא תמימות. צריך לדעת שחסידות ברסלב לא באה לבטל ח"ו שום קוצו של י' ! שום מנהג של עם ישראל! שום דבר שמקובל בעם ישראל! היא רק באה להוסיף! להוסיף עוד יראת שמיים, עוד תפילה בכוונה, עוד יותר שמירת עיניים. הרב'ה אמר "רציתי שהענין שלי יתפשט בליבות אנשים )המתמידים בעבודתם( כיהודי ליטא" )שיח שרפי קודש ב- רנז'( הרב'ה אומר תהיו ליטאים! תתחילו ללמוד! אצל הרב'ה אין חדשות! הרב'ה אמר "אני הולך בדרך ישן שכולו חדש" בתורה קא' הרב'ה אומר "כל המקבל עליו על תורה... היינו תורה בעיון. עול תורה זה גמרא ופוסקים!! אין לנו חוץ מרבינו כלום! אם אדם רוצה דברים חדשים, ליקוטי מוהר"ן חדש אז בסדר..שיכתוב ליקוטי מוהר"ן חדש! שיעשה ברסלב חדש! אנחנו הולכים עם ברסלב הישנה, עם מה שכתוב! ברסלב הישנה זה ללמוד תורה בעיון, ללמוד גמרא ופוסקים,הרב'ה אומר עול תורה זה לימוד בעיון! אם יש מישהו שיש לו ליקוטי מוהר"ן חדש או שיטה אחרת אז אדרבה ואדרבה אולי הוא גילה דברים חדשים! אבל הרב'ה אומר שאין לו דברים חדשים! הרב'ה כולו ישן ואף על פי כן חדש לגמרי! באים אנשים! פה מחלקים מטבעות לסגולה, פה מחלקים מצות מבורכות, כל מיני חידושים! כן ירבו החידושים ! אבל אין לזה שייכות לברסלב! הרב'ה אמר אין אצלי חדשות! אני הולך בדרך שכולו ישן! צריכים ללכת בעקבי הצאן ! תראה איך החזון איש למד! תראה איך הסטייפלר למד! תהיה ברסלב! אין פה שום דבר חדש.

מתוך עלון צמאה נפשי 052-763-9126

שו"ת כנישתא חדא בעניין "היום אם בקולו תשמעו"

בס"ד

לכבוד מערכת כנישתא חדא היקרה.

רציתי לספר לכם איזה חידוש קטן שעלה בדעתי בהתבודדות,
בעקבות כל מני אנשים (אפילו כאלה המוגדרים כאנשים כשרים במיוחד)
שיש להם בלבולים על הרב, שאומר כל מני דברים שאינם מתקיימים כפשוטם,
ומצריכים לפעמים ביאור נוסף בשלב מאוחר יותר.... 
(לדוג' העניין עם התגלות המשיח במוצאי יו"ט ראשון של סוכות, 
שאח"כ הרב ביאר בתפילה שהתכוון לירח האדום וכד'...)

ונראה שיש מעשה בגמרא שמוכיח שדווקא זה הדרך של המשיח !

אני מצטט את המעשה:
"פעם שאל רבי יהושע בן לוי את אליהו מתי יבוא המשיח? אמר לו אליהו שילך וישאל אותו בעצמו, שהוא יושב על פתחה של רומי, וסימן היכר נתן לו: יושב בין עניים סובלי חוליים, אך בניגוד לשאר שמתירים את כל פצעיהם בבת אחת, ואז חוזרים וחובשים אותם, הוא מתיר אחד וחובשו, ושוב מתיר אחד וחובשו, מפני שחושש שתבוא השעה לגאול את ישראל והוא יתעכב בגלל פצעיו. הלך רבי יהושע ואמר לו: שלום עליך רבי ומורי. ענה לו המשיח: שלום עליך בן לוי. שאלו רבי יהושע: אימתי יבוא מר? אמר לו: היום. לאחר זמן התאונן רבי יהושע אצל אליהו על כך שהמשיח שיקר לו, כי אמר 'היום' ולא בא. אמר לו אליהו: כך אמר לך [תהלים צה, ז]: 'היום, אם בקולו תשמעו' [סנהדרין צח, א]."

וקשה קצת, אם המשיח ענה לריב"ל שיבוא היום בטון רגיל, אדיש קצת, הכיצד הוא הסתפק בתשובה ?
מן הסתם היה מציק לו שהמשיח עונה לו כך והיה מבקש ביאור,
אלא שכנראה המשיח אמר לו "היום, היום אני בא ! משיח מגיע, היום משיח יתגלה וכד'..."  בהרבה התלהבות 
ולכן ריב"ל חזר לביתו עם ציפייה גדולה ותמימה שאכן יבוא.

כשלא בא הוא התאכזב וסיפר לאליהו. ואליהו ביאר לו את כוונת המשיח.

ורואים שזה מתאים בדיוק לרב !
אם כך, זה רק מחזק ומוכיח את העניין, ולא סותר חלילה...

אשמח לחוות דעתכם בנושא...

בברכה,
א. א.

לכבוד א. א.,

חזק ואמץ! אכן ביארנו בעלונים את המאמר "ה"יום א"ם ב"קולו תשמעו" שתשמעו לקולו של ה"רב א"ליעזר ב"רלנד אף אם הוא אומר "היום" מליון פעם. ואת עניין "יושב על פתחה של רומי", וסימנו "יושב בין עניים סובלי חוליים" ופרש"י גם הוא סובל עימם, וע"פ מפרשמי הגמרא ע"פ ישעיה נ"ג שדווקא זה הדרך של משיח שקיבל על עצמו את כל הגלויות ושליש מיסורי כל הדורות  "והוא מחולל מפשעינו מדוכא מעוונותינו מוסר שלומנו עליו ובחבורתו נרפא לנו, כולנו כצאן תעינו..." והוא בעצמו זך ונקי מכל וכל ונשמתו "ירום מן אברהם ונישא מן משה וגבוה ממלאכי השרת", וכל מה שהוא סובל זה בשבילנו, בשביל הצדיקים הבינונים והרשעים, ובפרט לחולקים שלו שהוא אוהב אהבת נפש כמו אהבת היסורים שקורא להם "באו אחיי וראיי" אף שאומרים עליו משוגע ונביא שקר כמו שאמרו על ירמיהו הנביא וכל יחידי הדורות שבכל דור אבל "שפת אמת תיכון לעד" כמו שאומר מוהרנ"ת הקדוש וז"ל "וְאַף עַל פִּי שֶׁעָלָיו מִתְגַּבֶּרֶת הַסִּטְרָא אָחֳרָא וְהַשֶּׁקֶר בְּיוֹתֵר וְיוֹתֵר מֵעַל כָּל הַצַּדִּיקִים וּמְחַפָּה וּבוֹדָה עָלָיו שְׁקָרִים שֶׁלֹּא עָלוּ עַל לִבּוֹ. וּכְמוֹ שֶׁמָּצִינוּ בְּכַמָּה דּוֹרוֹת שֶׁדַּיְקָא עַל הַצַּדִּיק הַחַד בְּדָרָא, הַגָּדוֹל בְּמַעֲלָה בְּיוֹתֵר אָמְרוּ עָלָיו שְׁקָרִים וּכְזָבִים וַעֲלִילוֹת שֶׁלֹּא עָלוּ עַל דַּעְתּוֹ. וְהָרִאשׁוֹן הָיָה אַבְרָהָם אָבִינוּ שֶׁאָמְרוּ עָלָיו שֶׁהוּא מִין, כְּמוֹ שֶׁמּוּבָא בַּמִּדְרָשׁ, שֶׁאָמְרוּ, בִּשְׁבִיל הַמִּין הַזֶּה בָּא הָרָעָב. וְכֵן מֹשֶׁה רַבֵּנוּ שֶׁחֲשָׁדוּהוּ בְּאֵשֶׁת אִישׁ וְכָל אֶחָד קִנֵּא לְאִשְׁתּוֹ מִמֹּשֶׁה, כְּמוֹ שֶׁפֵּרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, וְכֵן יִרְמִיָּהוּ חֲשָׁדוּהוּ בְּאֵשֶׁת אִישׁ, וְכֵן כַּיּוֹצֵא בָּזֶה עַל גְּדוֹלֵי הַצַּדִּיקִים דַּוְקָא, יְחִידֵי הַדּוֹרוֹת אָמְרוּ דְּבָרִים כָּאֵלֶּה, אֲבָל סוֹף כָּל סוֹף דִּבְרֵיהֶם חַיִּים וְקַיָּמִים לָעַד וּלְנֶצַח וְדִבְרֵי הַחוֹלְקִים בְּטֵלִים וּמְבֻטָּלִים, כִּי שְֹפַת אֱמֶת תִּכּוֹן לָעַד. כִּי הַצַּדִּיק בְּחִינַת נְקֻדַּת הָאֱמֶת הַנַַּ"ל הוּא מַמְשִׁיךְ אֱמֶת כָּזֶה בָּעוֹלָם, שֶׁהוּא בְּחִינַת שֹׁרֶשׁ תַּכְלִית הָאֱמֶת, שֶׁעַל יְדֵי זֶה עִקַּר בִּטּוּל הַשֶּׁקֶר בְּשָׁרְשׁוֹ כַּנַּ"ל. וְעַל כֵּן מַזְהִיר הַכָּתוּב שֶׁכָּל שִׁבְעַת הַנֵּרוֹת יָאִירוּ אֶל מוּל פְּנֵי הַמְּנוֹרָה, שֶׁכָּל הִשְׁתַּדְּלוּתָם שֶׁל כָּל הַצַּדִּיקִים וְהַכְּשֵׁרִים הַכְּלוּלִים בְּשִׁבְעַת הַנֵּרוֹת" עיי"ש שנר השמיני בחינת פני המנורה הוא הצדיק האמת שבדור וכל הצדיקים עם כל בני תבל תלויים בו וחייבים להאיר אל מול פני המנורה ולהתבטל אליו ואז יתקיים "גילי מאוד בת ציון הריעי בת ירושלם הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורכב על חמור..." בב"א

כנישתא חדא

יום ראשון, 8 בנובמבר 2015

עכשיו! שיעור בשידור חי מאת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

http://shuvubanimint.com/שידור-חי/

היום - שיעור של מורנו הרב אליעזר ברלנד שליט"א בשעה 22:00 באתר שובו בנים אינטרנשיונל

תפילה לחודש כסליו תשע"ו מאת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א


בס"ד לש"מ

רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם כֹּל יָכוֹל בִּזְכוּת מוֹלַד כִּסְלֵיו שֶׁיִּהְיֶה בְּיוֹם רְבִיעִי בַּלַּיְלָה לֵיל חֲמִישִׁי 6:14 11 חֲלָקִים, נִזְכֶּה לְהַכְנִיעַ אֶת י"א 11 אַלֻּפֵי עֵשָׂו. וְיִתְקַיֵּם בָּנוּ הַפָּסוּק: "וְנַהֲפוֹךְ הוּא אֲשֶׁר 501 יִשְׁלְטוּ 355 הַיְהוּדִים 80 הֵמָּה 50 בְּשׂוֹנְאֵיהֶם" 414 =1411.
וְעַל יְדֵי זֶה נִכָּנֵס כּוּלָנוּ עִם גוּפוֹתֵינוּ לְ-גַן עֵדֶן =177, כְּמוֹ שֶׂרַח 508 בַּת 402 אָשֵׁר 501 =1411, שֶׁשָּׁרָה וְנִגְּנָה בְּכִנּוֹר: "עוֹד 80 יוֹסֵף 156 חַי 18 וְכִי 36 הוּא 12 מוֹשֵׁל 376 בְּכָל 52 אֶרֶץ 291 מִצְרַיִם" 380 =1401.
וְנִזְכֶּה בִּזְכוּת מוֹלַד חוֹדֶשׁ כִּסְלֵיו לְנֵס חַנוּכָּה בְּכָל רֶגַע וּשְׁנִיָּה.
וְנִזְכֶּה בְּחוֹדֶשׁ כִּסְלֵיו לְ-כָּל 50 מַעֲלוֹת 546 הַתּוֹרָה 616 וְהַיִּרְאָה 227 =1439.
כִּי 30 יֵשׁ 310 קוֹנֶה 161 עוֹלָמוֹ 152 בְּשָׁעָה 377 אַחַת 409 =1439.
וְיִתְקַיֵּם בָּנוּ הַפָּסוּק: "יִהְיֶה 30 כַנָּהָר 275 שְׁלוֹמֶךָ 396 וְצִדְקָתְךָ 620 כְּגַלֵּי 63 הַיָּם" 55 =1439.
אָנָּא ה' "עוֹשֶׂה 381 נִפְלָאוֹת 567 גְּדוֹלוֹת 449 לְבַדּוֹ" 42 =1439.
וּכְמוֹ שֶׁבְּחוֹדֶשׁ כִּסְלֵו הִתְבַּטֵּל כָּל פַּחַד וְרַק נִשְׁאַר פַּחַד ה', יִתְקַיֵּם בָּנוּ הַפָּסוּק: "אַתָּה 406 אַל 31 תִּירָא 611 עַבְדִּי 86 יַעֲקֹב 182 נְאוּם 97 ה'" 26 =1439.
וְעַל יְדֵי זֶה "וְיֵדְעוּ 96 כָּל 50 הָאָרֶץ 296 כִּי 30 יֵשׁ 310 אֱלֹקִים 86 לְיִשְׂרָאֵל" 571 =1439.
וְעַל יְדֵי זֶה יִתְקַיֵּם בָּנוּ הַפָּסוּק: "וַיְבִיאֵם 69 אֶל 31 גְּבוּל 41 קָדְשׁוֹ 410 הַר 205 זֶה 12 קָנְתָה 555 יְמִינוֹ" 116 =1439.
וְעַל יְדֵי זֶה שֶׁהִגִּיעוּ הַחַשְׁמוֹנָאִים לְבֵית הַמִּקְדָּשׁ וִירוּשָׁלַיִם וּכְמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר: "לְסַפֵּר [בְּצִיּוֹן] שֵׁם ה' וּ-תְּהִלָּתוֹ 841 בִּירוּשָׁלַיִם" 598 =1439.
וּכְמוֹ ה' אֶחָד =1 שֶׁשָּׁמַעְתָּ אֶת שַׁוְעַת הַחַשְׁמוֹנָאִים בְּחוֹדֶשׁ כִּסְלֵיו, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר: "וַ-תַּעַל 500 שַׁוְעָתָם 816 אֶל 31 הָאֱלֹקִים" 91 =1439, כֵּן תִשְׁמַע שַׁוְעָתֵינוּ וְזַעֲקָתֵנוּ. וְכָל הַמַּלְאָכִים שֶׁלִּוּוּ אֶת הַחַשְׁמוֹנָאִים בְּחוֹדֶשׁ כִּסְלֵיו בִּתְפִלָּתָם וּבְזַעֲקָתָם יְלַוּוּ גַּם אוֹתָנוּ בְּכָל עֵת וּבְכָל שָׁעָה. וְיִתְקַיֵּם בָּנוּ מַה שֶׁנֶּאֱמַר ה' אֶחָד =1 בּוֹאֲכֶם 69 לְשָׁלוֹם 406 וְצֵאתְכֶם 557 לְשָׁלוֹם 406 =1439 מַלְאֲכֵי הַשָּׁלוֹם.
וְיִפָּתְחוּ לָנוּ בְּחוֹדֶשׁ זֶה כָּל מַעֲיָינוֹת הַתּוֹרָה וְהַחָכְמָה וְהַקְּדוּשָׁה, כְּמוֹ שֶׁאָמַרְנוּ בַּיָּמִים הַנּוֹרָאִים: קָדוֹשׁ 410 אַתָּה 406 וְנוֹרָא 263 שְׁמֶךָ 360 =1439 וּשְׁמֵנוּ קָרָאתָ בִּשְׁמֶךָ.

 כסליו 1 כסליו 2 
כסליו 3 כסליו 4

יום שישי, 6 בנובמבר 2015

ברכונים עם שמע ישראל להפצה עבור להצלת עם ישראל

בס"ד
במסגרת המבצע העולמי של "קריאת שמע" לכל יהודי - 💢הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א יוצא במסר חשוב ביותר לעם ישראל!!!
🏼"רק קריאת שמע תציל את כל העולם!!!
רק קריאת שמע תציל את עם ישראל!!!
כל יום נהרגים יהודים, עלה מוות בחלונינו,  צרו צעדינו מלכת ברחובותינו, אי אפשר לצאת לרחובות, המוות שולט בחלונות.
רק עצה אחת תציל את עם ישראל!!!
🏼רק קריאת שמע!!!
כל יהודי חייב למצוא מאה יהודים שייתחייבו להגיד קריאת שמע בבוקר, קריאת שמע בערב, קריאת שמע על המיטה.
זה רק ענין של שתי דקות, שלוש דקות, רק זה יציל את עם ישראל!!!
רק זה יפסיק את האינתיפדה הנוראה הזאת שהתרחשה עלינו בעוונותינו הרבים!!!
שעכשיו אנחנו לא יכולים לצאת ברחובות, צרו צעדינו מלכת ברחובותינו... דם נשפך כמים בחוצות, כל אומות העולם שותים ושמחים, מדרבנים את הערבים לחסל את עם ישראל.
כולם רואים שהיטלר לא עשה את העבודה בכלל, רק ערבים, רובם יעשו את העבודה היום.
אובמה מעודד את כולם, והערבים מקבלים כוח מאובמה, מכולם, מוסלמי, מעודד את כל הערבים לחסל את עם ישראל, את אירן, את כולם.
ומה שיציל אותנו עכשיו זה רק קריאת שמע שעל המיטה וקריאת שמע בשחרית וקריאת שמע בערבית!!!"
* חובת השעה להפיץ לכל היהודים בעולם להצלת עם ישראל ולהחיש גאולתינו בחסד וברחמים!!!לתרום עבור הדפסת הברכונים ניתן להתקשר ישירות לבית הדפוס "ובא לציון" 04-6921801.

האוצר הטמון בתוכך - פרשת חיי שרה מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

פרשת חיי שרה , מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

האוצר הטמון בתוכך

לעפרון היה אוצר גדול בחצר (מערת המכפלה), היה לו את אדם וחוה שהיו מאירים מסוף העולם ועד סופו, אבל אצלו מערת המכפלה היתה חושך ואפלה, חושך גמור מכיוון שאדם וחוה היו קבורים במערה אז ה' סידר שיהיו כאלה פחדים נוראים, כאלה דמיונות שנמצאים בה שדים ורוחות, היה פחד נורא להתקרב לשם, זה היה מקום נידח בצלע ההר, אף אחד לא רצה לקנות את המקום הזה עד שעפרון היה בטוח שהוא מרמה את אברהם אבינו במכירת המערה. מסביר ר' נתן שהמקום הכי קדוש, הצדיק הכי קדוש, בכל מקום שיש קדושה גדולה תמיד נדמה למקום חושך ואפלה, מוקף שדים ורוחות. כמו שכתוב: "כל המקודש מחברו שומם מחברו", עפרן בגימטריא 400 = "רע עין" (400), ההפך מעין טובה, ולכן ראה במערת המכפלה רק חושך ואפלה, אבל דוד המלך היה לו עין טובה כמו שכתוב יפה "עיניים וטוב רואי", ראה רק את האור בכל יהודי, את הנקודה הטובה בכל יהודי, את הניצוץ הקדוש שבכל יהודי. אדם רואה את האור של עצמו, ולא רואה את האור של השני, אם זה בין חברים, אם זה בבית. לפעמים אדם רואה אור באשתו, ואילו האשה לא רואה אור בבעלה, או להיפך האשה רואה אור בבעלה אבל לא רואה אור באשתו, ובאמת צריך שכל אחד יראה אור בשני, כי אסור שאדם יראה חסרון בשני, פגם בשני. עיקר העין רעה שהוא לא יכול לסבול שהחבר שלו יותר טוב ממנו, שעינו צרה בהתנשאות של חברו, הוא רואה שהחבר שלו לומד יותר, מתפלל יותר. מה אכפת לך שהוא מתפלל יותר טוב? לומד יותר טוב?. לכל אדם יש עין רעה ואף אדם לא מוכן שהשני יהיה יותר ממנו. אם אדם היה מוכן שהשני יהיה יותר ממנו היה יכול לחיות לעולם, היה יכול לתקן את כל העולם כולו. אבל עין טובה זה משהו אחר לגמרי, זה שאתה מפרגן לשני, אוהב את השני, שמח בהתנשאות שלו, וזה הענין של הצדיק האמת שהוא כולו עין טובה, זה דוד המלך שהוא יפה עיניים וטוב רואי, שהוא כולו עין טובה, ועינו לא צרה באף אחד.
בכל אדם יש אוצרות רק שצריך להסיר את העפרוריות שמכסה עליהם, צריך לצאת מקליפת עפרון, מרע עין. בכל בן ובכל בת ובכל נפש יהודית יש אין סוף אוצרות, נפש יהודית היא יוקדת לה' ובוערת לה', כל נשמה של יהודי רוצה לעשות תשובה! לכל יהודי יש לב בוער לה' יתברך, לב בוער שיכול לשרוף את כל העולם, כל יהודי הוא אש להבה, בפנימיות של כל יהודי יוקדת אש "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה", כל יהודי ויהודי יכול להחזיר את כל העולם בתשובה, אפילו הרשע הכי גדול יכול לחזור בתשובה כי כמה שהוא רשע יותר גדול יש לו יותר כח, יש לו נשמה יותר גדולה. וזה כמו שמסופר במדרש על יוסף משיתא שכפר בה', כפר בהכול והצטרף לרומאים. מי ששמר שבת, מי שמל ילדים באותו זמן צלבו אותו, הוא ראה שעם ישראל אבוד נמחק מהאדמה הוא קיבל יאוש ואמר "מה אני צריך להיות יהודי אני אהיה רומאי" והלך יחד איתם לשרוף את בית המקדש, זרק איתם לפידים, ולפני שנשרף בית המקדש לגמרי אמרו לו הרומאים, רגע אחד! מי יכנס להיכל להוציא את המנורה? אמרו לו תיכנס אתה תיקח משהו, כולם ידעו שמי שנכנס להיכל נשרף מי שנכנס לקדשי הקודשים הוא ישרף כולם פחדו להכנס אז אמרו לו מה שתוציא ראשון ישאר לך. יוסי משיתא נכנס ותפס שם מנורה של זהב ויצא איתה החוצה אמרו לו תן את המנורה הזאת! אתה לא יכול לקחת אותה זה יקר מדי! קח לך איזה גביע, איזה כפית אבל לא מנורה! באותו רגע התלקח אצלו הניצוץ היהודי פתאום נדלק אצלו הניצוץ, המנורה הדליקה לו את הניצוץ הוא ראה שהמנורה היא כולה אור ואז החזיק חזק את המנורה ואמר " את המנורה אתם לא מקבלים, לא תקבלו את המנורה" אמרו לו מה פירוש לא נקבל את המנורה? אנחנו נשחט אותך, נכה אותך, אמר להם אני לא נותן את המנורה לא תוציאו לי מהיד את המנורה אני ימות עם המנורה, אמרו לו זה לא שייך לך! זה של המלך!, צריכים להביא לטיטוס את המנורה. אמר להם "את המנורה לא תקבלו בשום אופן, אני אמות יחד איתה" – ואז הוא נהיה כולו אש להבה, כולה אש בוער לה', אני חוזר ליהדות! אני מתחיל להיות יהודי! תחתכו אותי חתיכות חתיכות. אמרו בסדר, תפסו אותו שמו אותו בתוך שולחן של נגרים, שמנסרים עצים והתחילו לחתוך אותו, נסר אותו חתיכות חתיכות. ברגע שהתחיל להתייסר, הרגיש כזה תענוג כל ניסור הוא התענג, כולו אחוז שמחה כולו התלהבות ואומר, אני מקבל עלי תשובה אני מקבל עלי באהבה את העינויים, רבונו של עולם טוב שמנסרים אותי, טוב שחותכים אותי, סלח לי על כל העבירות, איך הצטרפתי לרומאים שרצחו מיליונים של יהודים, איך לא ידעתי שעם ישראל זה נצחי! יהודי זה נצחי, ברך ה' מנסרים לי את העצמות הרקובות האלה, העצמות המורעלות האלה שהחטיאו אותי, וסחבו אותי לאן שסחבו אותי, ויוסף משיתא כולו שר לה' כול שמח ותוך כדי שמנסרים אותו הוא ממשיך לשיר הוא לא מרגיש שום כאבים, שר שירים שר "נפשי חולת אהבתך" מנסרים אותו והוא חולה אהבה לה' הוא רק מרגיש את ה', הוא לא מרגיש שום דבר חוץ מה'.

(לקבלת עלוני "צמאה נפשי" של הרב אליעזר ברלנד שליט"א לפרשת שבוע, דיסקים וספרים, ניתן לפנות בטלפון: 0527639126 או באימייל:
toratbreslev@gmail.com )