כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום שישי, 28 באוגוסט 2015

השבוע כי תצא מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א:

פרשת השבוע כי תצא - מפי צדיק יסוד עולם, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א:

"תמחה את זכר עמלק", ע"י שמחה ניצולים מכל החטאים! על ידי שמחה זוכים לכל הרפואות! על ידי שמחה זוכים לכל הישועות! שמחה זה אותיות ש-ָמ'חֹ'ה'(כוכבי אור, ששון ושמחה) שע"י השמחה מוחים את עמלק!מוחים את העברות! ע"י השמחה יוצאים מכל העברות שבעולם. צריך להזהר מאוד להיות בשמחה תמיד, כי ברגע שיש טיפת עצבות מחמת עבירה או דאגת הפרנסה, אז אדם עשוי ליפול לחטא יותר גדול! מחמת העצבות מחמת הדאגה הוא יפול לעבירות יותר גדולות.

יש אנשים שהתענוג הכי גדול אצלם זה העצבות, כל החיים שלהם הם בתוך עצבות, אם אתה טיפה מנסה לשמח אותם אז אתה פשוט מרגיז אותם! הם לא טעמו טעם של שמחה בחיים שלהם. "והכלל שצריך להתגבר מאוד בכל הכוחות להיות אך שמח תמיד כי טבע האדם למשוך עצמו למרה שחורה ועצבות מחמת פגעי ומקרי הזמן, וכל אדם מלא ייסורים על כן צריך להכריח את עצמו, בכח גדול להיות בשמחה תמיד" (ליקוטי מוהר"ן, כד' תנינא).

אדם נכנס לעצבות בשביל להשכיח את כל היסורים שעוברים עליו, העצבות מכניסה אותו למין מרה שחורה, מרדימה לו את המחשבה, משתקת לו את החושים, עצבות זה סם מרדים! עצבות זה סם מרדים שנותן "שקט", "שלווה", אבל זה רק דמיון! להיפך! העצבות היא רק מגבירה את היסורים ומגדילה אותם. לכן עיקר העבודה של האדם, זה המלחמה עם העצבות, וצריך לזה מסירות נפש! לא לתת אף פעם לעצבות להשתלט! אומר ר' נתן להילחם ביאוש צריך מסירות נפש, השמחה לא באה ככה סתם, השמחה זה הכי קשה מכל הדברים! המניעות הכי גדולות זה על השמחה! כל מה שהשטן נלחם זה רק בשמחה! בזה הוא נלחם! כל המלחמה שלא תהיה שמח! זה מעשה השטן שלא תהיה בשמחה, שלא תרקוד, ולא תשמח. כל אחד עובר עליו עלבונות ובזיונות, כל אחד עובר עליו הרפתקאות בגוף ונפש. יש מיליון סיבות להיות בעצבות! זה הטבע של האדם להיות בעצבות! אבל עם שמחה אפשר הכל לסדר, אם אדם רוקד ושר לה', אז כל השפע מגיע אליו.

אין שום סיבה להיות בעצבות, לכל אחד יש שכל אדיר, כל אחד יכול להגיע לכל הדברים שבעולם, רק אדם צריך לצאת מכל העצבויות. עם שמחה זוכים להפוך את הירידה לעליה, להמתקת כל הדינים, לכל הישועות.

אומר ר' נתן עיקר קטרוגו והתגרותו של המן עמלק הוא על השמחה, הוא לא יכל לסבול את השמחה של עם ישראל, הם רוקדים, שמחים, שרים, בחגים ובשבתות וכו'. מגיע שבת? שבת זה שמחה וריקודים, ששה ימים קיבלת אוכל, ברוך ה' אתה לא חולה, תתחיל לרקוד ולשמוח, אשתך בריאה תתחיל לרקוד ולשמוח, יש לך ילדים? תתחיל לרקוד ולשמוח, עוד אין לך ילדים? בזכות השמחה והריקודים יהיה לך ילדים! עוד אין לך שידוך? בזכות השמחה יהיה לך שידוך! מגיע שבת צריך לשבת עם הילדים לשמוח איתם, ולשיר איתם בהתלהבות וחשק, לא להגיד- אני מסכן, אני מיואש, קשה לי לשמוח, מה זה קשה לי לשמוח? לכולם קשה לשמוח!! צריך מסירות נפש להגיע לשמחה! ע"י השמחה אדם מכניע את כל הקליפות, נטהר מכל הטומאות, ע"י השמחה אפשר לרפאות את כל המחלות שבעולם. אדם רואה שהוא נכשל, שהגוף התגבר עליו, עמלק התגבר עליו ורוצה להפילו בעצבות ומרה שחורה, אף על פי כן אסור לו ליפול בדעתו, הוא צריך מיד
לחפש חברים, לרקוד איתם, לשמוח איתם, להגיד תהילים, לחפש כל מיני עצות איך להיות שמח.

אדם צריך לדעת שהעבירות לא שייכות לנשמה שלו, הנשמה תמיד צדיקה, תמיד טהורה, תמיד קדושה, כל מה שאדם נופל לחטאים, זה מחמת שהוא לא מספיק שמח, ולכן אסור ליפול בדעתו משום דבר שבעולם, משום חטא שבעולם, אם יש איזה בעיה, אם נכשלת באיזה עבירה, תעשה תשובה... תתחיל לשמוח, לשיר, לנגן, להגיד תהילים, העיקר לא ליפול בעצבות! כי זה המלחמה בין הנשמה לעמלק! זה המלחמה בינך ליצר הרע! שרוצה להפיל אותך לעצבות. זה לא שנהיתה רשע ח"ו, אלא זה "המלחמה" זה קרב בין הנשמה האלוקית לעמלק. וצריך להמשיך הלאה את הקרב, עם שמחה, שירים, נקודות טובות. "ועל כן ע"י שאינו מניח להפיל את עצמו ומחיה את עצמו במה שמחפש ומבקש ומוצא בעצמו איזה נקודות טובות... עי"ז נעשים ניגונים ואזי הוא יכול להתפלל ולזמר ולהודות לה' " (ליקוטי מוהר"ן, רפ"ב) כי עמלק רוצה להשכיח מהאדם את הנקודות הטובות שלו. המלחמה של עמלק היא בכל אחד, להגיד לו – אתה כבר לא שווה, לא הולך לך, אין לך שום טוב. אבל הצדיקים מלמדים אותנו להיפך! אתה מלא נקודות טובות! אתה מלא טוב!. כי אם נכשלת אז עכשיו תשמח עוד יותר! תראה איזה יצר הרע קיבלת וכמה קשיים יש לך, תראה עם איזה יצר הרע גדול אתה מתתמודד כל יום! ואתה במצב הקשה הזה עוד מתגבר ועושה מצוות!? אתה
עוד צם ביום כיפור!? אתה עוד שומר שבת!? אתה עוד מניח תפילין!? שזה  הכתר של המלך, מתעטף בציצית? שזה הלבוש של המלך. אז ראוי שתשמח
יותר ויותר...

אדם עבר עליו ירידות, הוא יכול להחזיר את כל העולם בתשובה, הוא יכול לספר לאנשים גם עלי עבר ככה, גם לי קרה ככה, להגיד לאנשים: תעשה תשובה – קשה לך, אתה לא יודע איך? תראה אני הייתי שם, באותו מקום שאתה היית, הנה אני עשיתי תשובה, תעשה גם אתה. כל הירידות שאדם עבר, זה כדי שהוא יהיה מורה דרך, הוא היה בתוך הקליפות והוא יצא, כדי שיראה לאנשים איך יוצאים מהקליפות, כל הירידות שאדם עבר, איפה שהוא עבר, הוא רק היה שליח, הוא רק כמו צוללן שמורידים אותו לעמקי ים, להוציא אנשים ולהציל אותם.

אומר "הנועם אלימלך" יש קליפה שלא נותנת לגאולה לבוא, לא נותנת לגאולה להתגלות. וצריך לדעת איך לשבור את הקליפה הזאת, איך לפצח אותה. כל אדם נמצא בקליפה מסוימת, קליפה של תאוות, קליפה של עצבות, קליפה של "סתימו דמוחין". אם רוצים להכניע את הקליפה צריך להיות בשמחה! כי אי אפשר להכניע את הקליפה רק ע"י שמחה! וכשאדם מחזק את עצמו ומתגבר להיות בשמחה אז כל העצבות וכל הגלויות וכל הצרות נופלות ומתבטלות. רבינו חידש חידוש חדש לגמרי – תדעו לכם אין שום יאוש בעולם כלל! אין דבר כזה יאוש! אפילו במצב הכי קשה! אפילו במשבר הכי גדול! אם אדם מחזיק מעמד חמש דקות שמח, רוקד, שר, אז הכל מתהפך לטובה! צריך תמיד לבוא הביתה עם חיוך תמיד לבוא הביתה עם שמחה, בבית לא צריכים לדעת שאתה עכשיו בצרה,במשבר, אם אתה לא יכול לחייך לשמוח, תשב בחוץ על המדרגות תעשה חיוכים, תעשב תנועות של שמחה, תתאמן ואז תכנס הביתה עם פנים שמחות, עם פנים מאירות.

אם אדם יחזיק מעמד וישמח הוא יכול לזכות לכל הניסים שבעולם, כל העבודה של האדם זה כל הזמן לשמוח במסירות נפש, להגיד כל הזמן "הכל לטובה", זה הניסיון שלו! אם הוא יגיד גם זו לטובה על כל דבר הוא יצא מכל הייסורים שבעולם! יהיה לו ניסים ונפלאות.

אדם צריך לשמוח לשיר להודות לה' תמיד, לפני שתגיע צרה חס ושלום! לא לחכות שתהיה צרה ואחרי זה להשתחרר מהצרה, ואז כשמשתחררים מהצרה כבר חייבים להודות! לשיר! להביא קורבן תודה! אלא תמיד נשמח! תמיד נשיר לה'! תמיד נכיר גדולת ה'! "כל הנשמה תהלל י-ה" כל נשימה תהלל את ה', אתה נושם, תתחיל לשמוח! על כל נשימה צריך לשיר! לא לחכות לצרות! כי אם תשמח בכל מצב תשיר לה'
תודה לה' אז גם צרות לא יגיעו.

עיקר העבודה זה לא להיות בעצבות אפילו
שניה אחת. כי אין שום סיבה להיות בעצבות! צריך להאמין שכל יהודי מסוגל להגיע לכל טוב בגשמיות וברוחניות, לכל הצלחה שבעולם! יש ענין לשמוח בזה שלא עשני גוי, שעשה אותי יהודי! ברוך ה' זכיתי לשמור שבת, זכיתי להניח תפילין, תשמח שזכית להתפלל! זה כמו שמצאת יהלום ששווה מליונים! צריך תמיד להמשיך על עצמו שמחה! שמחה בלי סוף! אם לא יודעים על מה לשמוח? צריכים לשמוח שה' ברא אותנו יצורים אלוקיים, זה השמחה שמחה הכי גדולה "ישמח ישראל בעושיו בני ציון יגילו במלכם" נשמח עם ה', שה' ברא אותנו לכבודו "ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים".

ברגע שנשמח, שנלמד, שנתפלל, ברגע שכל העולם יראה,שכל הגויים יראו שהנשק של היהודי זה שמחה, תורה, תפילה, כולם יתבטלו. ברגע שה' רואה אותנו בשמחה אמיתית! שאנחנו שמחים איתו! אז הוא יבטל את כל הגזרות! את כל הצרות! אז מה נשאר לך? תתחיל לשמוח בה'! תשמח עם ה'! רק עם ה'! רק עם ה' אתה יכול לשמוח! הוא חיי וקיים! ה' הוא נצח נצחים! ה' אוהב אותך! ה' ברא אותך! ה' מאמין בך! ה' מאמין בתשובה שלך! הוא לא יעזוב אותך אף פעם!
הוא יתן לך את הכל.

יום שישי, 14 באוגוסט 2015

מצוות צדקה - פרשת ראה מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

פרשת השבוע ראה - מפי צדיק יסוד עולם, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א:

"פתוח תפתח" (דברים טו,יא)

הרבי היה משתוקק שתהיה לנו את הבחינה הזאת-לזרוק את הכסף! לחלק את הכסף לצדקה! לא לצבור כסף! לא להתאוות לכסף!
הוא היה חפץ ומשתוקק מאוד לזכות אותנו להגיע להנהגה הקדושה הזאת, כמו הבעל שם טוב, כמו ה"נועם אלימלך" שזרקו את  הכסף כל יום, ונתנו אותו לצדקה ולא השאירו מיום לחברו כלל, אבל בשיחה נה' בחיי מוהר"ן הרבי אמר - אני לא רוצה שיהיה לכם בילבול הדעת מהעבודה הזאת! אני לא רוצה שבבת אחת תקפצו לדרגה הזאת! אל תזרקו את הכסף מיד באותו יום! אם יש לך חובות תשלם אותם! קיבלת כסף תוריד את המעשר! תעשה צדקה! אם אתה בדעה של חומש זה עוד יותר גבוה! אבל אל תשאיר את האשה והילדים רעבים. לפחות תדעו לשנוא את הכסף! תהיו שונא בצע! אל תעשו מהכסף דבר קדוש! אנשים חושבים שכסף זה הדבר הכי קדוש בעולם! אומרים על זה קדוש קדוש קדוש, רק מקדשים את זה! תדעו שזה הטומאה הכי גדולה וצריכים להתבייש שחושבים על כסף! לכן אדם צריך שיהיה לו את העיקרון הזה, את הנכונות הזאת, את הרצון הזה, להגיע לדרגת הצדיקים לבטוח בה' ולשנוא את הבצע, לפזר לצדקה כמה שיותר, לשנוא את הכסף בתכלית תכלית השנאה.

כל יום ויום יש ניסים חדשים לגמרי שלא היו מעולם. אז מה אדם דואג ?! אדם מפחד לתת צדקה, תן צדקה! תן משהו! אל תפחד
הכול יפתח! כל שערי השמים יפתחו לך כמו שכתוב "פתוח תפתח", אדם נותן צדקה אז הוא פותח את כל השערים, שערי הדעת,
שערי החכמה, שערי הבינה, שערי תפילה, שערי שידוכים, שערי פרנסה. ששולחים לאדם עני זה סימן שרוצים להציל אותו! רוצים להציל אותו מאיזה פורענות, מאיזה אסון. הילד שלך חולה ? תן צדקה, יהיה ניסים יהיה רפואה. ע"י הצדקה תוכל לרפאות עוד אחרים גםכן. אומר הזוהר הקדוש (קיא א') ּ וְצָדָקה ַּתִּציל ִמָּמְות. ַמאי ַטְעָמא. ְּבִגיןִּ דְצָדָקה ִאיָלָנאְּ דַחֵּי יהּוא,ְ וִאְּתַער ַעל ַההּוא ִאיָלָנאְּ דמֹוָתא ְוָנִטיל ִאיּנּון ַּדֲאִחיָדן ֵּביּה וֵׁשִזיבלֹון ִמן מֹוָתא. ַמאן ָּגִרים ְלַההּוא ִאיָלָנא ְּדַחֵּיי ְּדִאְּתַער ְלַהאי, ֲהִוי ֵאיָמא ַהִהיא ְצָדָקה ְּדִאיהּו ֲעִביד ִּכְבָיכֹול הּוא ֲעִביד ֵליּה ְלֵעיָּלא, ְּכָמהְ דַאְּת ָאֵמר (תהלים קי) עֹוֵׂשה ְצָדָקה ְבָכל ֵעת"
(וְצָדָקה ַּתִּציל ִמָּמֶות. ָמה ַהַּטַעם ? מּׁשּוםֶׁ שְּצָדָקה ִהיאֵ עץַ הַחִּיים,ּ וִמְתעֹוֶרֶרתַ על אֹותֹוֵ עץַ הָּמֶות,ְ ולֹוֵקַח אֹוָתםֶׁ שֲאחּוִזים ּבֹוּ וַמִּציָלםֵ מַהָּמֶות.ִ מיָ גַרםְ לאֹותֹוֵ עץַ חִּייםֶׁ שִּיְתעֹוֵררָ לֶזה? ֱהֵוה אֹוֵמר,אֹוָתּה ְצָדָקהֶׁ שהּואעֹ וֶׂשה, ִּכְבָיכֹול הּוא ָעָׂשה אֹותֹו ְלַמְעָלה, ְּכמֹוֶׁ שֶּנֱאַמר עֵֹׂשה ְצָדָקה ְבָכל ֵעת.)

ברגע שאדם מחלק צדקות הוא לא יודע איזה ניסים יהיה לו! איזה פלאות יהיה לו! הוא נכלל בעץ החיים! הוא נמצא למעלה מהטבע! בעולמות אחרים לגמרי! הוא בכלל לא נמצא בעולם הזה! הוא שולט על כל העולמות, על כל המזלות, הוא יכול לבטל את כל הגזרות מעליו ומעל כל ישראל, צדיקים נוהגים לא לשבת לאכול בלי אורחים, זה היה המנהג של אברהם אבינו! זה המנהג של הצדיקים! לא אוכלים לבד!
האוכל זה לא שלך! אתה לא בעל הבית על האוכל! אתה צריך תמיד לדעת שהאוכל הזה הוא של ה'! אתה מתחלק עם האוכל הזה עם עוד מישהו, האוכל הזה הוא מתנה מה'. הכסף הוא לא שלך! אתה רק בעל פקדון! כל מה שיש לך זה לא שלך! זה שייך לכלל ישראל! שולחים לך עני ?! עכשיו רוצים להציל אותך! "צדקה תציל ממוות" זה לא איזה פתגם, זה כפשוטו ממש! הצדקה מצילה ממוות! צדקה זה למעלה מהכל! כשאדם נותן צדקה, הוא עולה לעולם האצילות, הוא עולה למעלה מכל המזלות, למעלה מכל החוקים, מהכוכבים, ומתבטלים כל הגזרות שגזרו עליו. אדם צריך לתת צדקה, את המעשר, את החומש, הוא יראה בסוף שזה יתרבה לו! הוא יתן מאה דולר הוא יקבל אלף דולר! הוא יתן
אלף דולר! הוא יקבל מאה אלף! הוא יראה את זה! ולכן כסף נקרא זוזים, כי צריך להזיז אותם! צריך להזיז את הכסף! אל תשאיר
אותו אצלך בכיס! תזיז אותו! תזיז את המעשר! תמסור את זה הלאה! תזיז את זה הלאה! אם תזיז, תראה שזה יהיה כפול ומכופל! וזה שכתוב"ְבָחנּוִני ָנא ָּבזֹאת ָאַמרה' ְצָבאֹות ִאםלֹא ֶאְפַּתח ָלֶכם ֵאת ֲאֻר ּבֹות ַהָּׁשַמִים ַוֲהִריקִֹתי ָלֶכם ְּבָרָכה ַעד ְּבִלי ָדי" (מלאכיג'י')בדרך כלל אסור לבחון את ה', אבל דבר אחד שמותר לבחון את ה', זה בצדקה! ברגע שאדם יתן צדקות! יתן משהו! הוא יראה שהפרנסה מתחילה לעופף לו!יתחילו לזרום לו כספים. יהיה לו שפע.

וזה שמסביר הרבי (ליקוטי מוהר"ן כ"ג ד') "וָהָיהַׁ שַּדי בָצֶריָךְ וֶכֶסף ּתֹוָעפֹות ָלך" (מלאכי ג') "והיה שדי" מי שמרגיש את צער השכינה (שדי) את הצער של כל יהודי, ועוזר לכל יהודי, שזה "שדי בצריך" אזי יזכה ל "כסף תועפות לך" – שפרנסתו תעופף לו כציפור.
השאלה של מה נאכל? מה נשתה? זה רודף את כל אחד ואחד, "וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית" אתם שואלים מה נאכל? ה' אמר יהיה לכם כל טוב!, יהיה לכם שפע, יהיה לכם הכול ה' אומר יהיה לכם כל טוב, ה' מבטיח שיהיה לכם כל טוב, ואתם שואלים מה נאכל...זה אמונה בה' ?!.

אומר הזוהר - רבי חייא ורבי יוסי עמדו על איזה הר גבוה, היה להם שפע של אוכל! הם לקחו איתם כמה פרידות, כמה חמורים, שפע של אוכל. הם עומדים על ההר ורואים דבר מזעזע! הם רואים שני אנשים הולכים בלב המדבר שמצאו איזה אדם אחר שטעה בדרך! הוא כבר שכב יומיים בלי אוכל הם רואים שהוא גוסס בחום השמש, שניה לפני המוות! אומר להם אותו אדם כבר שני ימים שלא אכלתי! שלא שתיתי! אז אחד מהם רוצה לתת לו אוכל ושתיה, השני צועק עליו "מה אתה נותן לו! אל תיתן לו !..אסור! ונשמרתם מאוד לנפשותיכם! פיקוח נפש!! אני לא מרשה לך לתת לו! שימות! מה אכפת לך שימות! חייך קודמים! ענה
לו הראשון - מה אכפת לך שאני נותן לו? "אם אתה תיתן לו את כל האוכל אתה בסוף תבוא אלי! תבקש ממני! תרצה ממני אוכל!
ואז אני לא אתם לך כלום!. ואת כל הסיפור הזה רואים רבי חייא ורבי יוסי מרחוק. רבי יוסי ורבי חייא מבינים לפי התנועות כל מה שהולך שמה איך שהוא צועק עליו אל תיתן לו אוכל, והשני לא שומע לו וממשיך הלאה, מאכיל אותו, משקה אותו, מלטף אותו, מרים אותו עד שהוא מתאושש! אותו אחד נתן לו את כל המים שהיה לו! את כל האוכל שהיה לו, הוא נשאר בלי כלום! בלי טיפת מים. השניים האלו ממשיכים ללכת לבד, אחרי חצי שעה אותו אחד שנתן את כל האוכל שלו, את כל המים שלו, מקבל מכת שמש, הוא נמצא בלב המדבר, 12 בצהריים השמש קופחת 50 מעלות חום, הוא נופל מתעלף תחת איזה עץ, אמר לו השני אתה רואה!? אמרתי לך שאתה תתעלף! אמרתי לך שאתה תמות בלי אוכל ושתיה! עכשיו אני משאיר אותך פה! לא אכפת לי ממך! ועזב אותו בלב המדבר. וכשראו רבי חייא ורבי יוסי את אותו אחד נשכב תחת העץ מתעלף אז אמר רבי חייא לרבי יוסי, לנו יש אוכל בשפע! בו ניתן לו! בוא נרוץ אליו! צריכים להציל אותו! עונה לו רבי יוסי "השתא נייתיב ונחמא" עכשיו נשב ונראה "בוודאי קודשא בריך הוא מרחש ליה ניסא" – בוודאי יהיה עכשיו נס גדול, יש פה סיפור! אל תכנס באמצע הסיפור! אל תרוץ לתת לו את האוכל! העולם לא הפקר!, אדם נותן את האוכל שלו עכשיו הוא ימות?! אין דבר כזה! פה יהיה נס גדול!. עמדו ר' חייא ור' יוסי מרחוק וראו איך שהוא נרדם...פתאום הגיע נחש ענק שזוחל לקראתו שיכול לבלוע אותו בבליעה אחת, אמר רבי חייא "וויי לההוא בר נש" – גמרנו זה הסוף שלו! מסכן צריך למות בכזו צורה מוזרה! אמר רבי יוסי אל תיפול בייאוש, הרי הוא נתן צדקה! הוא נתן את כל האוכל שלו! את כל המים שלו! הוא בטח בה'! אז ה' לא יעזוב אותו! אתה תראה איזה נס יהיה לו. פתאום הם רואים שיורד מהעץ נחש עוד יותר גדול מהנחש הראשון, ממש ענק! ונותן נשיכה בראש של הנחש ההוא הראשון, ובולע אותו! והורג אותו! ואותו אדם נשאר שלם, יישן, נם את שנתו בנחת בשלווה בלב המדבר, ואז רבי חייא ורבי יוסי ירדו אליו מההר, העירו אותו מן השינה נתנו לו לאכול ולשתות, וסיפרו לו את כל הניסים שקרו לו.

(מתוך עלון צמאה נפשי)

הצדיק

יום שלישי, 11 באוגוסט 2015

תפילה לחודש אלול תשע"ה מאת הגה"צ ר' אליעזר ברלנד שליט"א

תפילה לחודש אלול תשע"ה

מאת הגה"צ ר' אליעזר ברלנד שליט"א

בס"ד

רבונו של עולם כל יכול, במולד חודש אלול שיהיה בליל שבת ל' אב 5:02  8 חלקים [בגואטמאלה 8:02 ליל שבת], שבו עולים לקדקד אדם קדמון, בחודש השנים עשר שבו נכללים כל 12 גבולי אלכסון, בסוד: "ולקדקד נזיר אחיו", שברכו יעקב ומשה את יוסף, שמנשה ואפרים הם כנגד החודש השנים עשר, והם כנגד ראובן ושמעון, סוד אדם פטדה, אדום ירוק, שבחודש אלול מאירים כל 12 הגונים, בסוד שוהם שהיא שחור הבולע כל הגוונין. ועל ידי התשובה של חודש אלול זוכין למלוי הלבנה, בסוד: "שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון, וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו". כי חודש אלול שבו מתקנים בשלמות את מעוט הלבנה, והלבנה כנגד מלכות בית דוד, שרק הוא יברך בסעודת הלויתן, ואז ה' פורס את עורו של לויתן על חומות ירושלים, והאור מבהיק מתחילת העולם ועד סופו, כי מיד עם תחלת המולד של חודש אלול (ו)הולך וגובר אורה של ירושלים מרגע לרגע ומשניה לשניה, עד שמאיר בכל העולמות, ולכן מזלו בתולה המעיד על התחלה חדשה ללא שום פגם. ולכן לולא האמנתי לראות בטוב ה' בארץ חיים המרמז לחודש אלול [לולא = אלול], ולכן אומרים מזמור זה בכל החודש. ואז יתגלה אליהו הנביא, הנקרא אליהו הגלעדי, המגלה את העדון והקשוט שהיה לה' קודם בריאת העולם, בסוד גל-עד, שהוא יבוא ויבשר את הגאולה בחודש אלול לפני סיום שנת השמטה, ואז במוצאי יום טוב ראשון יעמד המלך במעמד כל קהל ישראל ויקרא במשנה תורה, ויאיר את כל העולם כולו, בסוד: "תשית לראשו עטרת פז" שתבוא היונה של נח מגן עדן ותשית לראשו עטרת פז [זוהר שלח קפד:], ויאיר את העולם מסוף העולם ועד סופו, בסוד "תחדהו בשמחה את פניך". ולכן שבט גד שממנו אליהו זוכה לברכת "וטרף זרוע אף קדקד", כי רק אליהו הנביא שהיה מזרע גד יוכל להרים את העולם לזרוע לשכם, בסוד: "נתתי לך שכם אחד על אחיך", ועד קדקד אדם קדמון דאדם קדמון, סוד עמרם עמר נקי, שרש נשמות ישראל, סוד הגביע י"ג מדות של רחמים משם ע"ב, ולכן כל חודש אלול אנו אומרים את י"ג מדות משם ע"ב, סוד הגביע של יוסף.   

יום שישי, 7 באוגוסט 2015

חינוך ילדים - פרשת עקב

חינוך ילדים, מפי צדיק יסוד עולם כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

(מתוך עלון צמאה נפשי - צייר יהושע ויסמן) 

"לטוטפות בין עיניכם" (פרשת עקב, יא'- יח')
לטוטפות - זה הטף! זה הילדים! "לטוטפות בין עיניכם" צריך שהטף יהיה בין עיניכם! אדם יש לו ילדים שישמור על הילדים שלו! הילד שלך יושב על שבעים מדורות! יש לו תאוות שנאה קנאה. פעם גם אתה ישבת על שבעים מדורות ברוך ה' הצלחת לצמוח מתוך האפר מתוך הקשיים, אבל מי אמר שהילד שלך יצליח לצמוח! אם לא תשים לב לילד שלך, אם לא תשב איתו, אם לא תספר לו סיפורים, לא תביא אותו לשיעורים, לא תביא אותו לתפילה בשבתות, אז מה הילד יעשה?! מה הילד יכול לראות?! הוא יהיה ברחוב הוא רק יראה פריצות כל היום.
אתה רוצה שהילד שלך יהיה קדוש... אתה רוצה שהילד שלך יהיה עשוי מאבן יהיה עשוי מעץ, כמו בימי דוד המלך כמו שכתוב "בנינו כנטיעים מגדלים... תבנית היכל" (תהילים קמד' יב) בזמן דוד הבנים היו כנטיעים! הבנים היו מעץ! כולם היו קדושים וטהורים! כל הבנות והבנים היו "כנטיעים מגדלים" כולם היו כמו עצים! לא היה להם שום הרהור! "לטוטפות בין עיניך" היום צריך שהטף יהיו בין העיניים! צריך להשגיח על הטף! להשגיח על הילדים! תביא אותם לשבתות תביא אותם לתפילה שיראו מה זה תפילה.
אדם יכול להיות קודש קודשים! אדם יכול להיות הכהן הגדול שנכנס לקודש הקודשים! אבל מה עם הילדים שלך?! הילדים שלך הם ילדים רגילים, הם מקנאים, הם רוצים תאוות, הם רוצים כסף, "לטוטפות בין עיניך" אתה חייב להשגיח על הבן שלך! אם אתה לא רואה מה הילד שלך עושה כל רגע, אם אתה לא יודע איפה הילד נמצא כל רגע, לאן הוא הולך, עם מי הוא נמצא, אז הוא יפול ברשת של השטן חס ושלום. בין עיניך! הבן שלך צריך להיות בבית! צריך להחזיק את הילד בבית! צריך להחזיק את הילד לידך בבית! צריך שהטף יהיה כל הזמן בין עיניך.
הרב'ה אומר אתה רוצה שהתינוק שלך יתקיים? אז קצת תתרחק ממנו! כי לנשק את הילדים ללטף את הילדים ודאי שצריך, אבל לפעמים זה סתם תאוה של האבא! אדם אין לו מה לעשות עם התינוק שלו, הוא לוקח אותו מנשק אותו, מלטף אותו מה.. אתה אשה?! כתוב על שפרה שהיתה משפרת את הולד, כתוב על פועה שהיתה פועה לולד, מה אתה שפרה? מה אתה פועה? מה אתה כבש?! כל היום מע מע מע עם הילד, כל היום מנשק את הילד, לפעמים האשה אין לה כח וצריך להחזיק את הילד, האשה מבקשת שתרים אותו, מרימים אותו ובנתיים אומרים תהלים, ליקוטי תפילות.
האבא חוזר בארבע חמש יושב עם הילד מספר לו סיפורים לומד איתו אלף בית, רבי נתן היה יושב עם הילדים שלו כל ערב ואומר איתם ברכת המזון וקריאת שמע, זה מה שצריך לעשות עם הילד!! צריך לתת תשומת לב לילד! אבל לא כל היום לפנק אותו לנשק אותו, הילד צריך להיות עצמאי בריא בנפשו, אבא בא הביתה אומר קריאת שמע עם הילדים שלו ברכת המזון, יש מה לעשות! ברכת המזון ביחד! קריאת שמע ביחד! תקרא איתו איזה מאמר מהחיידר תקרא איזה סיפור של צדיקים כתוב "ושננת לבניך" לא כתוב ונשקת לבניך לא כתוב ולטפת לבניך כתוב "ושננת לבניך" האבא יושב עם הילד מספר לו סיפורים קורא איתו קריאת שמע אז הילד רואה שאבא דואג לו ואוהב אותו.
צריך לדעת השטן נלחם עם הילדים שלך! ילדים צריך לשמור עליהם! אין הפקר!! צריך לשבת עם הילדים ולדבר איתם ולספר להם סיפורים ועוד פעם ועוד פעם, באים הביתה צריך לעשות איתם שיעורים לשאול מה למדתם? לעזור להם, לחזור איתם על השיעורים כל יום! וככה הילד מתקשר לאבא שלו, והוא לא רוצה לדעת מה שנעשה ברחובות, ברגע שהילד רואה שאבא שלו דואג לו ויושב איתו הוא לא רואה כלום! ברגע שהילד אוהב את אבא שלו כשהוא הולך ברחוב הוא לא רואה כלום! כשיש לו אבא ואמא שהוא קשור בהם אז לא מעניין אותו כלום! לא מעניין אותו שום דבר.
אדם צריך לדעת השטן נלחם איתו! השטן נלחם עם הילדים שלו! אדם חזר בתשובה בא להתקדש השטן נלחם איתו את המלחמה הכי גדולה! הוא נלחם עם הילדים! הוא לוקח להם את החשק, הוא לוקח להם את המוח, הוא מתלבש על האשה הוא מתלבש על הילדים, זה לא פשוט! וה' בעצמו צריך לגעור בו! "יגער ה' בך השטן" (זכריה ג' ב') ה' גוער בו תפסיק כבר! תפסיק לשגע אנשים! אני ישחט אותך! אומר השטן לה' – אני לא מפחד! אני הלאה ימשיך להכשיל אנשים! אני אתגבר עליהם! על הילדים שלהם! אני אהרוס אותם! אני יתן להם כאלה מחשבות לא טובות.. כאלה ראיות אסורות... אני אכשיל אותם עד שיפלו ברשת שלי! וה' צריך עוד לגעור בו! לא מספיק לו גערה אחת! וצריכים לעזור לה' לגעור בו! צריכים לצעוק לה'! צריכים להגיד לה'! רבונו של עולם! תגער בשטן! רבונו של עולם תגער בו! תסלק אותו ממני! אין לי כח!.

באה השבת - כולם שרים, כולם רוקדים עם הילדים! כולם!! אדמו"רים, רבנים, ראשי ישיבות, כולם יושבים 3 שעות 4 שעות בשולחן שבת ושרים עם הילדים, הילדים אומרים דברי תורה.. חידושים.. הילדים מרגישים עונג שבת, מרגישים חשק, מרגישים חשק להיות חרדים, חשק להיות יראי שמים. שולחן שבת זה המפתח לכל הדברים שבעולם לכל הישועות, אדם יושב עם הילדים שלו ושר איתם אז הילדים שלו מקבלים חשק! חשק לתורה! חשק לתפילה! חשק ליראת שמים! הילדים מקבלים אהבה לאבא ואמא. אתה לא שר? זה לא שבת!! אדם לא שר זמירות, מה יעשה והבן ולא יחטא ח"ו?. משפחה שלא שרה זמירות אז אחר כך הילדים מסתובבים, אין להם מה לעשות, אז יוצאים החוצה שומעים דברים לא יפים פוגשים חברים רעים, מקלקלים חברים אחרים. הילד רואה שהאבא לא מתפלל לא שמח, לא שר זמירות אז הוא הולך ועושה עבירות.

כשמגיעה השבת ילד צריך לראות שאבא שלו שר ומתרפק וכוסף ומתענג על השבת ואז גם הוא יקבל טעם בשבת, טעם בחיים, שבת זה זמן של זמירות, שירים, שעה שרים זמירות אז הילדים מקבלים חיות, צוחקים ומאושרים, אם הילד שר עם האבא בשבת אז בזכות השעה הזאת הוא יכול להחזיק מעמד עד השבוע הבא, אם הוא ייפגש עם חבר רע הוא יגיד לו "תעזוב אותי, מה אתה רוצה להרוס אותי?" הילד רואה את האבא יושב בנחת שר מזמר, נהיה לו כזה טוב על הלב כזה רוגע, זה כל החיים שלו! זה כל השמחה שלו! ואז לא מעניין אותו מה שיש ברחוב לא מעניין אותו ההבלים שיש ברחוב. מה ילד צריך יותר מזה?! המינימום של יהודי זה זמירות שבת .
שאלו את אבא של רבי דוד מלעלוב איך זכית לבן כזה? – הוא אמר שכשהוא היה מגיע לשיר בזמירות שבת את הניגון "ויזכו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות" הוא היה אומר את זה בכאלה בכיות בכזו דביקות חצי שעה לפחות, שיזכה לראות בנים ובני בנים. אדם רוצה שהילד שלו לא יוריד את הפאות! למה שהוא לא יוריד את הפאות!? מה הוא רואה מהאבא? אבא ישן בשבת, אוכל, ושוב אוכל וישן, וחוזר חלילה... אם האבא היה שר בהתלהבות ומרקיד את הילדים ומלהיב אותם שום ילד לא היה מוריד את הפאות שלו, ושום ילד לא היה יוצא לתרבות רעה, כי הילדים גם הם רוצים לעבוד את ה'! רק שהם לא רואים שום עבודת ה'! אז אם אדם ישיר בדביקות, ישיר בניגונים "ויזכו לראות בנים ובני בנים" אז הוא והבנים ובני הבנים כולם ילכו עם פאות ויעסקו בתורה ובמצוות.

שבת קודש מה הילד רואה? הוא רק רואה אוכלים שותים וישנים! אוכלים ושותים! זה מה שהוא רואה! אחר כך האבא שואל למה הוא ברח!? למה הוא הלך?! היה לו כל כך טוב בבית.. אכל... שתה... היה לו הכל! הכל נתתי לו! כל המגדנות! כל המעדנים! נתת לו סוכריה ועוד סוכריה ואחר כך נתת לו סוכריה יותר טעימה ובמקום אחר נתת חבילת סוכריות! אז הילד הזה מחפש רק סוכריות!! כי זה מה שנתת לו כל החיים!! רק סוכריות! שום קדושה! שום שמחה! שום רוחניות!.
"לטוטפות בין עיניכם" צריך שהטף יהיה בין עיניך! צריך שהילדים יהיו בין עיניך! זה הדבר הכי חשוב! הכי חשוב!! צריך שהטף יהיה תמיד בין עיניך! אסור שיהיה היסח הדעת! כמו בתפילין! "לטוטפות בין עיניך" הילד הלך 5 דקות מיד תשאל איפה נעלמת?! מה זה נעלמת 5 דקות? הילד צריך לבוא מהחיידר ישר הביתה! 5 דקות הוא מאחר כבר צריך לצאת לרחובות לחפש אותו! צריך לשמור על הילדים! הטף צריך להיות בין עיניך! אם לא... הילדים הולכים לאיבוד חס ושלום! לטוטפות בין עיניך זה הדבר הראשון.

יום חמישי, 6 באוגוסט 2015

"וּבַנְּהָרוֹת לֹא יִשְׁטְפוּךָ"

"וּבַנְּהָרוֹת לֹא יִשְׁטְפוּךָ"

(מתוך עלון כנישתא חדא גליון מספר 42)

ישנם בקו המידע הרבה סיפורים וראיונות מאנשים שזכו לטוס להולנד ולהגיע לצדיק. בראיון של ר' שמלה אלמליח, תלמיד וותיק של הרב, הוא סיפר שהוא לא ראה את הרב כמעט 3 שנים, היה לו כיסופים רבים אך מניעות רבות לנסוע לצדיק. כמו שאמר רבנו בתורה ס"ו "כְּשֶׁרוֹצֶה לִנְסֹעַ לְצַדִּיק הָאֱמֶת, ולְהִתְקָרֵב אֵלָיו, שֶׁבָּזֶה תָּלוּי הַכֹּל, אֲזַי יֵשׁ לְהָאָדָם מְנִיעוֹת גְּדוֹלוֹת רַבּוֹת מְאֹד, כִּי כָל מַה שֶּׁהַדָּבָר הַנֶּחֱשָׁק גָּדוֹל בְּיוֹתֵר, הַמְּנִיעָה יוֹתֵר גְּדוֹלָה'" עיין שם.
וביום שהוא החליט ואמר "יהיה מה שיהיה אני נוסע לרב" וקנה כרטיס, מאותו לילה הוא חלם את הרב 3 לילות רצופות, ואמר בקו "תלמידים הוותיקים של הרב יודעים מה זה חלום שהרב מופיע בו, זה לא סתם חלום, זה חלום ממשי, אתה קם ומרגיש 'וואי! עכשיו הייתי עם הרב? עכשיו הייתי בהולנד!', זה לא חלום!". וכשהגיע לרב כל שלושה החלומות התגשמו עם כל פרטיהם. באחד החלומות הוא ראה דבר מדהים: הוא הגיע להולנד וחכה עד שהרב יצא מהבית, והלכו ביחד והגיעו לנהר, הרב היה עם טלית ותפילין ופתאום הרב עוזב אותם וקופץ לתוך הנהר, עם הטלית ותפילין, הוא אומר 'הרב! זה תפילין! זה יכול להיפסל!' אז הרב מחייך ואומר 'אין לך מה לדאוג'.
ר' שלמה הגיע להולנד ביום שלישי ומיד שהגיע הוא ראה החלום הראשון התגשם בדיוק כמו שראה. ובשבת היה שם כ400 אנשים, ובתפילה לפני שהוציאו את ספר התורה התחיל לרדת גשם שוטף, ר' שלמה הוא סופר סת"ם המון שנים וגם מלמד ספרות, והוא יודע שאם נופל טיפת רוק על אות זה מיד מטשטש את האות ופוסל את הכל, ר' שלמה סיפר שהוא קיבל עליית שלישי, "כל הפנים והפאות שלי היו רטובים ממים, עמדתי ליד הרב והתפלאתי הפאות של הרב היו יבשות לגמרי, וגם הספר תורה עצמו עם כל זאת שיורד גשם לא ראיתי טיפות שנופלות בתוך הספר תורה, אני קראתי ביחד עם הרב. לאחר העלייה דברתי עם הרב ואמרתי כבוד הרב יורד גשם בא נפרוש טלית מעליך ומעל הדוכן שעומד הספר תורה, הרב אמר 'לא -בשום פנים ואופן אני לא מעוניין', אמרתי 'יש פה בית כנסת בא נכנס לבית כנסת לקריאת התורה' הרב לא רצה, הוא נשאר בגשם וגם העלה את כולם לתורה, עמדתי בצד והסתכלתי ואני אומר לכם אני לא בן אדם הזוי, פשוט הפאות של הרב היו יבשות, המשקפיים של הרב היו יבשות, אצלי המשקפיים וכל הגוף שלי היה ספוגות מים, הרב לא היה עליו שום רטיבות! גם בספר תורה לא נפל עליו שום טיפה של גשם! זה כמו שראיתי בחלום שהרב קופץ בתוך הנהר עם התפילין עם הטלית ויוצא החוצה והכל בסדר, אין מים! היה כל כך הרבה גשם שהרב אמר שם 'מי שלא טבל הוא יוצא ידי חובת טבילה בגשמים' אבל הרב לא נרטב, זה לא יאומן! פלא פלאים!". אנחנו, עורכי העלון היינו שם עם עוד כ400 אנשים וכולנו עדים לנס הגדול הזה שהרב לא נרטב בגשם שוטף, אבל ר' שלמה כבר ראה את זה בחלום לפני הגיעו להולנד.
וזה מה שרבינו אומר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן נו) "כְּשֶׁיֵּשׁ לְהָאָדָם לֵב, אֵין שַׁיָּךְ אֶצְלוֹ מָקוֹם כְּלָל, כִּי אַדְּרַבָּא, הוּא מְקוֹמוֹ שֶׁל עוֹלָם וְכוּ'." הצדיק הוא מעל המקום ושום דבר לא יכול להפריע לו בעבודתו לה' יתברך, לא טיפות גשם, לא המשטרה ולא השופטים. וזה מה שהרב אמר כשהגיע להולנד לפני שנה שהצדיק נמצא בספירה אחרת לגמרי ולא בספירה של שאר העולם ולכן כמה שמנסים הם לא מצליחים לגעת בו. וכבר פרסמנו בעלון מספר 32 סיפור של בעל התניא לפני 200 שנה שהמשטרה חפשה אותו והוא נמלט מהם והסתתר במקום סודי עד שאמר "קיימתי מה שכתוב 'ויברח יעקב' ועכשיו אני צריך לקיים 'והוא אסור באזיקים'" ומסר את עצמו להיעצר. כי אם הצדיק לא מחליט שהוא מוסר את עצמו בידיהם הם לא יכולים לעשות לו כלום.

הרב יורם אברג'ל שליט"א

הרב יורם אברג'ל שליט"א

י. ב. ע. מהעיר אלעד סיפר: "לפני כשנתיים פגשתי חבר שלי שסיפר לי שהוא הגיע לשיעורו של הרב יורם אברג'יל במוצאי שבת ולאחר השיעור הוא הגיש לרב יורם את הספר "תפילה לעני" של הרב ברלנד, הרב אברג'ל אמר לו "צריך זכות בשביל לזכות לספר כזה, תדע לך שהרב שלכם הוא לא סתם רב יש הרבה צדיקים אבל רק צדיק אחד יכול לשלוט בכל 24 בתי הדין שבשמים והרב שלכם הוא היחיד ששולט בכל 24 בתי הדין שבשמים."
וכבר פרסמנו באחד העלונים שזה מה שהמקובל הרב יצחק כדורי אמר בזמנו כשהיה שולח אנשים עם פדיונות לרב. כי רבינו אומר בליקוטי מוהר"ן (סימן רט"ו) שיש רק צדיק אחד בדור שיודע לעשות פדיון נפש כי הוא שולט על כל ה24 בתי דין שבשמיים. יש רמז נפלא במה שרבינו מביא שם את הפסוק "וְשֵׁם הָאֶחָד אֱלִיעֶזֶר" שבפגישה הידועה של מורנו הרב שליט"א עם מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל שמתועד בווידאו, מרן נתן לרב את ספרו למתנה וכתב לו הקדשה וברכה בפנים, וכשאמר את השם של הרב אמר "וְשֵׁם הָאֶחָד אֱלִיעֶזֶר". כמו שהרב כדורי והרב אברג'ל אמרו עליו שהוא הצדיק שבדור שיכול לעשות פדיון נפש, ונראה בהמשך עוד כמה סיפורי ניסים על פדיונות של הרב מהחודש האחרון. 

עוד על הרב יורם אברג'ל:
אישה אחת התקשרה למערכת כנישתא חדא וסיפרה שפעם בעלה לימדה את מה שהאריז"ל אמר (ספר הליקוטים פרשת וזאת הברכה פרק ח, ספר פרי עץ חיים שער ר"ח פרק ג) שמי שלא מתקרב לצדיק האמת של אותו דור חוזר בגלגול אפילו אם הוא בעצמו צדיק, וכן מובא כעין זה בליקוטי הלכות (הלכות אונאה הלכה ה). למשך כמה זמן העניין הזה הפריע לו הרבה, איך יכול להיות דבר כזה שכולם יחזרו בגלגול, ואיך אפשר לדעת מי זה צדיק האמת של הדור וכו'. פעם בחתונה של אחותו הגיע הרב יורם אברג'ל ואותו אברך ניגש אליו לקבל ברכה. הרב יורם שאל אותו "איפה אתה לומד?" והוא אמר "ישיבת שובו בנים בירושלים", ענה לו הרב אברג'ל "אתה זוכה ללמוד אצל צדיק האמת של הדור ותבקש גם ברכה בשבילי". הוא מיד הבין ששולחים לו מסר משמיים, ואפילו בלי לשאול את השאלה הוא קיבל את התשובה לשאלתו שצדיק הדור נמצא לידו, והרב אברג'ל הראה לו שכל הצדיקים, אם בהסתר או בגלוי, באמת מקורבים לצדיק האמת של הדור. הרב ד. ק. אחד מהמקובלים של הדור אמר שרק פעם אחת בחייו הוא פגש את הרב ברלנד אבל לא עובר יום שהוא לא מדבר אתו והוא מקורב אליו מאוד. נמצא אפילו כשזה נראה בעיני העולם שהצדיקים רחוקים אחד מהשני באמת הם קרובים מאוד.

הצדיק ר' משה מרדכי מלעלוב זצוק"ל

הצדיק ר' משה מרדכי מלעלוב זצוק"ל
(מתוך עלון כנישתא חדא גליון מספר 42)

הרב מיכאל גול, ראש ישיבת מגיני ארץ, ומתלמידיו הראשונים של מורנו הרב שליט"א התראיין בקו המידע וסיפר סיפור מדהים שקרה לו כשהיה אברך צעיר. הוא הגיע למירון ופגש שם יהודי עובד ה' מחסידות לעלוב, הם התחילו לשוחח ביניהם, בתוך השיחה הוא ראה כמה היהודי הזה אוחז גדולות מחסידות ברסלב שזו החסידות הכי מיוחדת אך טען שהיום חסידות ברסלב לא נשארה אותנטית. הרב גול שאל אותו "אתה מכיר את הרב ברלנד?" הוא עונה "כן, הוא באמת נשאר אותנטי, הוא משהו מיוחד". אז אותו חסיד אמר לו שהאדמו"ר הגדול מלעלוב ר' משה מרדכי זצוק"ל התבטא על הרב ברלנד "הוא העובד ה' הכי גדול בדור", הרב גול שאל אותו "האם שמעת את זה באוזניך?" אמר "כן". אז הוא סיפר עוד דברים גדולים שהוא שמע מהאדמו"ר זצוק"ל על הרב ברלנד וכל דבר הוא אמר "שמעתי באוזני".
לאחר כמה חודשים הרב גול פגש את אותו יהודי, שוחחו בחביבות כמו חברים טובים, לאחר מכן רץ אחריו איזה חסיד ואמר "אתה יודע עם מי דברת?! איך אתה מכיר אתו?! זה רבי אלתר בידרמן, בנו של האדמו"ר!" רבי אלתר זצ"ל בעצמו נהיה אדמו"ר לאחר שנים בודדות ובשנת תשס"א נפטר באופן פתאומי והשאיר אחריו בנים צדיקים, ששניים מהם נהיו האדמו"רים של היום, אחד מהם הוא ראש ישיבת פנים מאירות ר' חיים יוסף בידרמן, והמשפיעים המפורסמים ר' אלימלך ור' נחמן בידרמן.
אחד החסידים החשובים השאיר הודעה בקו המידע ואמר על ר' משה מרדכי זצוק"ל מלעלוב "הוא היה בן אדם קדוש וטהור בעל רוח הקודש, הצדיקים בזמנו אמרו עליו שהוא נשמה מדורות קודמים ואם הוא אמר ככה אז מה אנחנו לחשוב בכלל? אין לנו מה לחשוב! אנחנו לא ראויים לחשוב בכלל!" 

יום רביעי, 5 באוגוסט 2015

תזכורת על עצרת תפילה באומן

זכור אל תשכח!!! עצרת תפילה וזעקה באומן ראש השנה על מורינו הרב שליט"א בכיכר פושקינה מתחת לביתו של הצדיק שעה לפני אמירת התיקון הכללי העולמי נתאסף יחד כל בית ישראל לקריאת 3 פעמים התיקון הכללי בניגון וכך נכיר טובה לצדיק שפתח לנו את הדרך לאומן וכבר שנתיים שהצדיק חסר לכולנו באומן בציון רבינו הקדוש ובקלוייז.. בהשתתפות כל תלמידי הרב הוותיקים וכל מקורבי הרב בארץ ובעולם.. פרטים בהמשך..נוכחות חובה!!! שניזכה שעוד השנה נהיה יחד עם הרב בגאולה השלימה אמן.