כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום שישי, 29 במאי 2015

פרשת נשא מפי כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

פרשת נשא מפי כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א
(מתוך עלון צמאה נפשי)

כח האמונה - אין עוד מלבדו


"וַתָּחֶל רוּחַ ה' לְפַעֲמוֹ" (מהפטרת נשא)

עיקר בריאת העולם הייתה לגלות יראתו ומלכותו "יראת ה' טהורה עומדת לעד" צריך לדעת שיש רק יראת ה', צריך רק ליראה מה', רק לפחד מה', לא לפחד מאף אחד, משום אדם, לא מהמן, לא מפרעה, לא מנאצים, צריך רק יראת ה' אסור שתהיה שום יראה לא משר לא מאדון לא מגנב לא משודד לא ממחבל. כל הבריאה היא מבחינת מלכות שמגלה את מלכות ה' בעולם, כל הבריאה אומרת "ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד" – חוץ מה' שום דבר לא קיים אין מחבלים אין רוצחים אין כלום.

רבנו אומר דבר ראשון לעבודת ה' שלא יהיה שום פחד! העיקר מה שתקבלו ממני שלא יהיה לכם שום פחד, הרבי לא צריך פחדנים הרבי לא סובל מוגי לב, מה אתה פוחד? יש ה' בעולם ה' חי וקים יש צדיקים יש משה רבינו יש יהושוע בין נון הם מושלים פה בעולם, הם הראשי ממשלה. אם אדם רוצה להצליח בעבודת ה' אם אדם רוצה להצליח באיזה שהוא דבר אז דבר ראשון שלא יהיה לו שום פחד, שום זיק של פחד. אומר ר' נתן שפירא (מגלה עמוקות) שהפחד זה הטומאה הכי גדולה בעולם, שאדם פוחד זה פירוש שאין לו שום אמונה לכן שיש לאדם פחד אז הוא צריך לעקור אותו מהשורש.

אומר רבינו בתורה רמט "עקר הגבורה בהלב, כי מי שלבו חזק ואינו מתיירא משום אדם ומשום דבר, יכול לעשות גבורות נוראות ולכבש המלחמות על ידי חזק ותקף לבו" – אדם חייב להיות גיבור חייל אדם חייב שיהיה לו אומץ לב בלי סוף, שתהיה לו גבורה בלב שיהיה אמיץ לב ואז יוכל לכבוש את כל המלחמות שלו וזה בחינת איזהו הגיבור הכובש את יצרו, כי דבר ראשון זה להתגבר על המחשבות הרעות להתגבר על ההיסתכליות הרעות. וזה מה שכתוב על שמשון הגיבור "ותחל רוח ה' לפעמו בין צרעה ובין אשתאול" שמאותם המקומות צלחה עליו רוח ה' ולבש גבורה ובא לו חוזק ותוקף בלב, שם באותו המקום שם הוא שיסע את האריה ועשה גבורות נוראות.

אומר רבי נתן שבשעה שהשליכו את דניאל לגוב האריות אז המלך שאהב את דניאל ולא רצה שייהרג היתפלל שיהיה איזה נס שדניאל היה בו יתכסה ולא יהיה גלוי כי אם הבור יהיה גלוי אז יש סיכוי שיזרקו עליו חיצים. המלך ידע שאריות לא יזיקו לו, הם לא ישלטו בו, הוא היה בטוח שאריות לא יטרפו אותו אבל הוא פחד שאדם ירה בו חץ. אבל דניאל לא התבלבל מכלום הוא שמר על האמונה שלו, דניאל אמר אם ה' שומר אותי מאריה אז הוא ישמור אותי גם מחץ. המלך אמר מחץ אני מפחד מאריה אני לא מפחד ועל זה שואל ר' נתן מה ההבדל בין חץ לאריה? – מסביר ר' נתן שאדם רואה חיה אז הוא יכול לשמור על האמונה שלו, אפילו אם אריה מתנפל עליו אז הוא יצעק "שמע ישראל" עם כל האמונה עם כל הכח והוא יבטל את הפחד מהאריה כי אריה לא יכול להפיל את האדם מהאמונה להיפך כשהוא ראה את האריה אז הוא מקבל עוד יותר אמונה בה' הוא צועק לה' יותר חזק וה' מציל אותו מהאריה – אבל אם בא בן אדם ומכוון עליו חץ והבן אדם הזה הוא רוצח, כופר הוא אדם בלי אמונה הוא רשע אז הוא יותר גרוע מאריה מכיוון שהוא יכול להפיל אותו מהאמונה. מסביר ר' נתן הרי הרוצח הזה הוא שד הוא בכלל לא בן אדם הוא מלא כפירה והכפירה שלו מקרינה על האדם שהוא הולך לרצוח ונדבקת בו  והאדם מתבלבל מהכפירה, מההקרנה הזו ואומר "מה פתאום הורגים אותי, מה עשיתי" הוא מתמלא קושיות באמונה וזה מה שמפיל את הבן אדם מהאמונה מהצעקה לה'. אבל אם אדם מתגבר על המחשבות האלה על הפחדים האלה אז אפילו שיבוא לאדם רוצח נאצי עם אקדח מול החזה ויצעק לו "אני יורה בך" ואותו אדם ישאר זח באמונה נקי באמונה אז שום דבר אי אפשר לעשות לו.

כמו שמספרים סיפור אמיתי מהשואה שעמד נאצי אחד לירות באיזה יהודי העמיד אותו מול הקיר ואמר לו "עכשיו אני הורג אותך!" אמר לו אותו יהודי אתה לא יכול להרוג אותי! רק ה' יכול להרוג אותי! כעס אותו נאצי ואמר אני הורג אותך! הנה אני יורה בך! אמר לו אותו יהודי זה ה' יורה בי זה לא אתה אמר לו הנאצי אני יורה! אני מחליט! אמר לו היהודי לא! זה רק ה' רק ה' יכול לירות אותי יהודי עבר את כל המלחמה עבר את הכל ויידע הכול זה ה' אין כלום חוץ מה'. אותו נאצי השתתק הוא ברח כל עוד נפשו בו, חשב אם הכול זה ה' אז אני לא מוכן להיות השליח של ה' ואותו יהודי ניצל. 

כל מה שעובר עלינו 120 שנה כל מה שעובר עלינו זה רק ניסיונות. ניסיונות עם נאצים עם מחבלים עם רוצחים עם גזרות קשות – וצריך לגלות את האמונה החבויה בלב, לגלות את האמונה שלא ניפול בדעתנו משום שר משום אדם משום שונא צריך להתחזק באמת שיש רק ה' ולעמוד על האמונה שה' אחד והכול דימיונות הכול בטל ומבוטל, והעיקר להאמין בצדיק האמת, להאמין בכזה צדיק שיכול להשפיע כזו אמונה שיש רק ה' יכול להאיר כזו אמונה יכול לגלות את נקודת האמונה, כי לבד קשה להגיע לכזו אמונה רק מי שהוא דבוק בצדיק אמיתי אמיתי, אז הצדיק יכול לעורר אותו לאמונה הזאת ולפתח אותה שבאמת יוכל להשתמש עם נקודת האמונה הזאת, כי הצדיק הוא כולו ביטול לה' אין לו מציאות אין לו שום יישות הוא נמצא בביטול לה' יתברך אין לו פחד משום דבר, ומי שזוכה להגיע לכזה צדיק ולקבל מהצדיק את הביטול הזה את האמונה הזאת שזה דרגה גבוהה ונוראה מאוד אז כולם יכרעו ויפלו לפניו, כל השונאים כל הנאצים כל המחבלים כולם יכרעו ויפלו הם וכיוצא בבם.

יום חמישי, 28 במאי 2015

עלון כנישתא חדא - חודש סיון גליון 41!!!

בס"ד בר"ה
כנישתא חדא גליון 41 חודש סיון תשע"ה


ר' שמואל הורביץ זצוק"ל
סיפור מדהים שסופר לאחרונה ב'קו המידע' ע"י הרב אהרן ברלין רב בית המדרש ברסלב שבפלטבוש בארה"ב, תלמידו הראשון של מורנו הרב שליט"א. "כשהייתי בחור הייתי נוסע כמעט כל ערב ראש חודש למירון יחד עם הרב ברלנד, באחת הנסיעות למירון ראיתי את ר' שמואל הורביץ זצוק"ל יושב ומתבונן הרבה זמן על הרב ברלנד בעת שהוא התפלל תפילת שמונה עשרה, ממש הבחנתי שהוא מתרכז לשמוע ולראות אותו, חיכיתי להזדמנות טובה וניגשתי אליו וביקשתי שיגיד לי מה שהוא חושב על הרב ברלנד, אז אחרי שנדנדתי לו הוא אמר לי "תדע לך שמכל האנשים שראיתי בחיים שלי, עוד לא ראיתי אחד שהתפילה שלו היא בכזו אש ובכזה מוח, לא ראיתי דבר כזה!" אז אמרתי לו "מה זאת אומרת אתה הרי ראית את כל הגדולים של ברסלב (מהדור הקודם), עוד לא ראית דבר כזה?!" אז ר' שמואל ענה לי "כל מה שראיתי את העובדים הגדולים בפולין ובאומן, סוף כל סוף הם היו אנשים צדיקים אבל בגדר אנשים, אבל פה מדובר במלאך אלוקים, אתה לא מדבר מבן אדם, זה בכלל לא השוואה זה שונה לגמרי" והוסיף לי "שכזה מוח גם לא ראיתי".
מי שהכיר את ר' שמואל הורביץ יודע שהוא היה מאוד זהיר בלשונו ואם הוא אמר כזה דבר אז זה באמת היה כך בלי גוזמאות.
ר' שמואל הורביץ זצ"ל, שסיפור חייו הנפלאים והמלאים במסירות נפש אין סופית נכתב על ידו וראה אור בספר "ימי שמואל" 3 כרכים, התקרב לברסלב בארץ ישראל בשנת תר"ע. עשרים שנה הוא כסף להגיע לציון רבי נחמן באומן ואחרי אינספור מניעות הוא הגיע לאומן בשנת תר"צ במסירות נפש עילאית ושם הוא פגש את זקני ברסלב מהדור הקודם ומשם נסע ללובלין לפגוש את שאר זקני ברסלב. במשך 3 שנים אסף את כל המכתבים והסיפורים שהיו, בתוכם המכתבים של הצדיק ר' אברהם בן ר' נחמן זצוק"ל, וחזר לארץ להדפיסם. בזכותו יש לנו היום את הספרים של ראב"ן. הרב שיק זצ"ל כתב עליו פעם "לולא ר' שמואל, לא היה נשאר אפילו עלה אחד מספרי ראב"ן, וסיפר לי פעם כשזכה להדפיס את הספר 'ביאור הליקוטים', והנה הוא רואה בחלומו שבא אליו ראב"ן ונותן לו נשיקה על המצח, ואומר לו זה בשביל שמסרת את נפשך להדפיס את ספרי".
יש גם הרבה מכתבים שר' שמואל אסף ושעדיין לא הודפסו, ואחד מהם נשלח אלינו ע"י הרב החשוב א.ב.ח שליט"א שחפץ בעילום שם, מכתב של ר' געציל תלמיד של ראב"ן וזה לשון המכתב:
יום ו' חצות היום ח' תמוז תרל"ב רבי אברהם נ"י קם מהמקווה ואחרי התלבשו במלבוש שבת היה בהתלהבות נוראה ועצומה ובדביקות עצומה ואמר "כי בערך יובל שנים יקום נער יפה תואר וטוב רואי אשר יחדש את העניין של רבינו בדבר חדש אשר עוד לא היה דבר פלא כזה, וזה יעשה מהפך גדול מאוד לעניין הגאולה וטובה גדולה לכל העולם כולו אמן במהרה בימינו.
הרב א.ב.ח שליט"א רב בית כנסת ברסלב במרכז הארץ המוסר שיעורים בכל רחבי הארץ, סיפר לנו שכאשר ראה את המכתב מיד הוא אמר שהכל מתאים מאוד למורנו הרב שליט"א, וכנראה ר' אברהם בן ר' נחמן התכוון על הרב שלאחר בערך יובל שנים הוא נולד והיה "נער יפה תואר וטוב רואי" שחידש את העניין של רבינו בדבר חדש וכו'... ובנוסף לרוח הקודש שהיתה לר' אברהם בן ר' נחמן כידוע, היה באמתחתו ספר "מגילת סתרים" מרבינו הקדוש שרשום שם כל תהליך ביאת הגואל  מה יהיה ואיך. רבינו ציווה שזה יישאר בסוד עד לזמן המתאים, ורק אחד בדור יהיה רשאי להחזיק אותו. כמה פעמים ראב"ן רמז דברים שרשומים במגילה, וכנראה זהו אחד מהדברים. ומובן למה ר' שמואל הרביץ התבטא על הרב בצורה כזאת.   

הוספה: 
לאחר שפרסמנו את הדברים האלה בעלון, הגיע אלינו יהודי ששמע בשם ר' שמואל הורביץ בזה הלשון: "א מענטש וואס איז געוורן א מלאך, האט מען שויין גיזען. אבער א מלאך אזוי ווי ר' לייזער - קען מען נישט וויסן ווי וייט קען הער גיין..."
(בן אדם שנהיה בדרגת מלאך כבר ראיתי. אבל מלאך ממש כמו הרב אליעזר ברלנד - מי יודע לאיזה דרגות הוא כבר יכול להגיע...)

ישראל בער אודסר זצוק"ל (הסבא)
הסבא נולד בשנת תרמ"ו ולמרות שבגיל היה מבוגר ממורנו הרב שליט"א ב-50 שנים, היתה היכרות גדולה ביניהם כמו שסיפרנו בעלונים קודמים, שהרב היה מתארח אצל הסבא והסבא היה מתארח אצלו. בהמשך הראיון של הרב ברלין הוא גילה עוד על מה ששמע מר' ישראל בער אודסר זצוק"ל אודות מורנו הרב שליט"א:
אמר ר' אהרן ברלין: "הייתי נוסע לכותל המערבי עם הרב ברלנד הרבה פעמים ובדרך היינו נכנסים לבקר את ר' ישראל בער אודסר שהיה גר בגבעת שאול, והיינו שומעים ממנו סיפורים בפרט על רבו ר' ישראל קרדונר, דברים שרק הוא ידע. באחת הפעמים שביקרתי אצלו דיברנו על הבעלי תשובה שהחלו אז להתקרב, אז ר' ישראל אמר לי בהתלהבות "הדרך של הרב ברלנד לקרב היא טובה, הרב ברלנד יש לו כוח להחזיר את העולם בתשובה". וסיפרתי לו שיום לפני שפרצה מלחמת ששת הימים הרב ברלנד אמר שיש דינים קשים והוא רקד בישיבת ברסלב במשך כל היום את ההמנון הרוסי כמו שרבינו אומר שכדי להכניע אומה שמיצרה לישראל צריך לשיר את הניגון של האומה הזאת, וזה היה פלא בעינינו איך שהרב ידע שעומדת לפרוץ מלחמה ואיך שרקד במסירות נפש יום שלם, כל זה סיפרתי לר' ישראל אודסר. אז ר' ישראל אמר לי "כבר אמרתי לך מזמן שהעיניים שלו באמת רואות". להאזנה לראיון המלא ב"קו המידע" שלוחה 43311.

מוח חריף
ר' יענקי צוקר התראיין בקו המידע לאחר חזרתו מהולנד ובמשך השיחה שנמשכה 40 דקות הוא סיפר סיפור מלפני כמה שנים; שפעם היתה לו שמחה משפחתית, והיה שם תלמיד חכם מתלמידיו המובהקים של הרב אלישיב זצוק"ל ובתקופה האחרונה הגיע ללמוד עם מורנו הרב שליט"א. אותו יהודי אמר ליענקי צוקר "בכל מקום אחר לא הייתי אומר את זה אבל תדע לכם שהרב שלכם יש לו מוח יותר חריף מהרב אלישיב!" והוא אמר "למה אני אומר לכם את זה? אין לי עניין להשוות בין הצדיקים, רק רציתי להגיד את ההתפעלות שלי על הרב ברלנד והשבח הגדול שלמרות המוח החריף והזריז אני רואה את הרב מתפלל שעות על שעות על שעות בכזו מתיקות ובכזה נועם שזה חידוש גדול. כי אצל כל האנשים שראיתי שיש להם מוח חריף אז הם חייבים לגמור את התפילה מהר כי אי אפשר להשתקע במקום אחד אבל הרב שלכם הוא משהו אחר לגמרי, יש לו גם מוח חריף שאין כמוהו וגם תפילות בסבלנות ומתיקות שלא רואים בשום מקום!"  


רופא חולים
אחד מתלמידי הרב ששהה בהולנד נסע לאנטוורפן ביום שישי כדי לקנות אוכל לכל הקהילה, הוא נכנס לבית המדרש של חסידי פשעווארסק והחסידים כיבדו אותו לארוחת בוקר. בתוך כך הוא עלה לשיחה עם חסיד אחד שסיפר לו בשברון לב על בתו ילדה בת 10 שקיבלה את המחלה הנוראה ל"ע, וכבר נמצאת במצב קשה, ומרוב הטיפולים נשרו לה רוב שערות ראשה, והמשפחה נמצאת כבר על סף ייאוש, והם לא יודעים מה לעשות וכו'. הבחור ניסה לחזק אותו בכמה דברי חיזוק ואז אמר לו "יש כאן במרחק של שעה וחצי ממך צדיק קדוש ונורא שכבר הושיע הרבה חולים מהמחלה הידועה, למה לא תיסע אליו, למרות המצב הקשה אולי תהיה לך ישועה". היהודי לא שמע על הרב ברלנד, אז הבחור ישב אתו וסיפר לו כמה סיפורים על הרב ולבסוף שיכנע אותו לבוא. ביום ראשון היהודי הגיע להולנד והתפלל עם כולם מנחה וערבית והתפעל מאוד מהתפילות שהוא לא ראה תפילות כאלה בימיו, ולאחר התפילה ניגש לרב ושפך את לבו הכאוב, ושאל את הרב "מה יש לנו לעשות בשביל הבת שלנו"? הרב אמר לו לתת פדיון נפש לרפואתה, ואמר שכל הצרות, המחלות והיסורים זה בגלל חוסר צניעות במשפחה, תגיד לאשתך לכסות את שיער ראשה כהלכה וללכת בצניעות ואני מבטיח שכל המחלות והסרטן ייעלמו. הוא קיים מה שהרב אמר לו בתמימות ופשיטות וביום המחרת יום שני הוא הגיע עם הסכום לפדיון, וסיפר לרב שאשתו מקיימת כל מה שהרב אמר. הרב אמר לו, סע לשלום אין לך מה לדאוג הכל נעלם. ביום רביעי היהודי הגיע שוב פעם לכפר לחפש את הרב, אך הרב היה כבר באמסטרדם. הבחור ראה אותו ושאל בשלומו, אז היהודי סיפר בהתרגשות "אין לי את המילים להודות לך! זה ממש נס גלוי! לקחנו את הבת לבית חולים להמשך הטיפול הכימותרפי, וכמו לפני כל טיפול הרופאים בדקו את מצב הגידול, אך הפעם הם התפעלו, הגידול לא נמצא בכלל! הכל נעלם! הרופאים לא האמינו למה שעיניהם ראו, אפילו הרופאים הגויים אמרו שזה נס גדול משמיים ואין להם שום הסבר". אז הוא כתב מכתב תודה לרב ועוד סכום כסף בנוסף לפדיון ונתן את הכל לבחור הנ"ל למסור לרב. הבחור העביר את זה לרב והרב שמח ואמר בשיא הענווה והביטול "ניסים של רבינו הקדוש", ואמר להגיד לו שבתו לא תאכל שום דבר עם קמח, ושהיא תאכל לחם העשוי רק מחיטה נבוטה.
בעלי מוקד הישועות של מורנו הרב שליט"א סיפרו לנו שסיפורים כאלה קורים כמעט כל יום עם מורנו הרב שליט"א ובעז"ה בקרוב הם יתנו לנו עוד כמה סיפורים לפרסם. כל מי שיש לו בקשה דחופה לרב, הרב מאוד רוצה לעזור לכולם, ולכן ביקש שיפתחו קו פתוח לפניות שמגיעות ישירות לרב. היום קל מתמיד לפנות ישירות לצדיק הדור.
מספרי טלפון/פקס ואימייל של מוקד הישועות פורסם בסוף העלון.   

הרב ברנדסדורפר
הרב חיים אלעזר ברנדסדורפר שליט"א בנו של הרב מאיר ברנדסדורפר זצוק"ל היה עם מורנו הרב שליט"א באותו שבוע וראה את המכתב של האבא. הוא סיפר שהוא כבר לא מתפעל מסיפורי ניסים של הרב כי הוא כבר שמע אלפי מופתים מהרב ויודע מזמן שכל המופתים זה דבר קל בשביל הרב. אבל מה שהוא התפעל זה מה שהוא ראה שבתנועות ידיו הקדושות לבד הצדיק מעורר את הלבבות של יהודים רחוקים מהתורה להיות בעלי תשובה אמתיים. הוא שמע לפני כמה שנים מבעל תשובה אחד שהיה רחוק מאוד מיהדות שסיפר לו איך שהרב קרב אותו ליהדות בלי להגיד מילה, והרב ברנדסדורפר לא הבין איך זה יכול להיות עד שבשבת הזאת עם הרב בהולנד הוא זכה לראות את זה בעיניו. הוא אכל את סעודת ליל שבת בביתו של הרב והוא חיכה שהרב יגיד דברי תורה, אך למשך שעות הרב שר שירים ולא דיבר, "ראיתי בעיני ממש, כמה אנשים שהיו שמה שהגיעו מחוץ לארץ, ראיתי שרק כשמסתכלים על האור של הרב ממה שהוא עושה עם הידיים בזמן הזמירות, ראיתי בעיניים שלהם מהפך, שיותר מלדבר כל הדברים, הם מתקרבים לשם יתברך'".
הרב ברנדסדורפר סיפר על ההתקרבות של אביו למורנו הרב שליט"א ואיך שאביו כיבד אותו בצורה יוצאת דופן ואביו אמר שיש לרב ברלנד זכות גדולה של אלפי יהודים שהוא החזיר בתשובה. הרב ברנדסדורפר סיפר שהוא הפסיד הרבה בריתות במשך ארבעת הימים שהוא היה בהולנד אבל הכל היה כדאי, והוא מציע לכל אחד לנסוע לשם ולקבל חיזוק כי אין דומה ראיה לשמיעה, אפילו אם אחד מתחזק מהסיפורים שהוא שמע על הרב אבל לראות את זה בעיניים זה משהו אחר לגמרי.     

ומתיר אסורים
עוד סיפור שהתפרסם בקו המידע. היה יהודי רחוק מאוד מיהדות, ישראלי שגר 30 שנה בהולנד, והסתבך מאוד עם רשויות החוק ובית המשפט החליט לתת לו 3 שנים בבית הסוהר או שהוא ישלם סכום של 1.8 מיליון יורו בתשלום אחד. אח שלו שהתקרב למורנו הרב שליט"א לפני כמה שנים סיפר לו על גדולת הרב ושהוא פועל ישועות, ולאחר זמן שכנע אותו לבוא לרב. הוא הגיע לרב, ומאחר שיצאה כבר ההחלטה של בית המשפט הוא ביקש מהרב שהוא יעשה נס שהם יתנו לו לשלם את המיליון יורו בתשלומים, כי אין לו בכלל את הכסף הזה ואם הוא לא ישלם הוא ייכנס לכלא. הרב אמר לו לתת פדיון ואמר "לא יהיה עליך שום דין" וכתב לו תפילה להגיד לפני המשפט. בינתיים מדי פעם הוא היה נוסע לרב להתחזק וללמוד תורה. הוא סיפר לאחיו שהוא לא מבין למה הוא נוסע, כל היהדות שלו עד עכשיו הסתכמה בזה שהוא הניח תפילין פעם אחת בבר מצווה, ונכנס פעם לבית הכנסת בשבת לפני החתונה, אז הוא לא יכול להסביר עכשיו למה הוא נוסע כל פעם נסיעה של שעתיים לרב ללמוד תורה. עדיין היה קשה לו להאמין במה שהרב הבטיח לו שהוא יצא נקי בלי שום דין, אבל הרב אמר שהוא יגיד עליו תיקון הכללי ואין לו לדאוג כלל, הוא יצא חפשי. לאחר המשפט של הערעור הרב שלח מישהו לבית משפט להגיד לו ללכת לאגם להגיד תיקון הכללי עד ההחלטה, וכך עשה. איך שהוא סיים את התיקון הכללי הטלפון צלצל, שני עורכי הדין שלו בטלפון אומרים בהתרגשות שהחלטת השופטים היתה ש-כלום! אין בית הסוהר ואין חיוב לתת שום כסף! הוא לא האמין למשמע אוזניו. מאוחר יותר עורכי הדין שלו התקשרו אליו ושאלו מה הוא עשה כדי לקבל את ההחלטה הזאת כי זה לא בגלל העבודה שלנו, מה היה פה ששינה את ההחלטה?! איך השתנתה ההחלטה אנחנו לא יודעים! אבל הוא ידע, וידע טוב מי ומה שינה את ההחלטה.   


מוות קליני
בעלון האחרון הזכרנו את הסיפור הידוע על מוות קליני של הגב' רויטל לוי, איך שהרב הציל אותה מבית דין של מעלה, ומה הרב הגיב על הסיפור. פרסמנו את מספר הטלפון והאימייל שלה לאימות הסיפור. הגיעו אליה הרבה פניות דרך העלון והיא ביקשה שנפרסם את הסיפור שלא תצטרך לספר את זה לכל אחת בנפרד. אז באישור של הרב נפתח בקו של כנישתא חדא שלוחה מיוחדת לנשים והכנסנו את הסיפור המלא של גברת רויטל, ועוד סיפורים, תורה, וראיונות מיועד לנשים. (קו כנישתא חדא 054-253-5134 שלוחה 8 לנשים בלבד).
לטובת הציבור אנחנו מביאים בפניכם כאן את ההוספה שהיא כתבה לנו על מה שקרה לאחר הסיפור של המוות קליני וחזרת הנשמה שלה לארץ.
לאחר שהבטחתי בבית דין של מעלה שאעשה תשובה, עשיתי מיד תשובה, אבל זה לא החזיק מעמד רק ל- 4 חודשים כי בעלי היה חילוני והיה קשה. אז שוב אני חילונית למשך 11 שנה עד שהתגרשתי בשנת 2006. רציתי מאוד להיות צדיקה, ה' יתברך זיכה אותי לקנות דירה צנועה ויום אחד כשנתיים וחצי לאחר גרושיי הגיע לדירתי אברך שבא להתרים לישיבה בירושלים, שאלתי "מי הרב שלך? והוא אמר לי, אבל לא הכרתי את הרב שלו, אז הוא שלף תמונה מהשקית שהייתה לו ביד, ואני הזדעזעתי, זה היה הסניגור מבית דין של מעלה, כמעט התעלפתי וסיפרתי לו שאני מחפשת את הרב שהציל אותי כבר 11 שנה ולא יודעת מי הוא אבל עכשיו ד' שמע את תפילתי למצוא את הצדיק העצום הזה, וזהו הרב אליעזר ברלנד שליט"א שמי כמוני יודעת כמה הוא עצום וגדול בשמיים, יש לו שם מילה, עובדה, אני חיה. עשיתי מיד תשובה אמיתית והתחתנתי ממש אחרי זה עם צדיק מזכה הרבים מישיבת דבר שמואל בפ"ת, ובחורף תשע"א ליל שישי הרב ברלנד הופיע בחלומי עם טלית לבנה על ראשו כשאשתו הרבנית לצידו ובחדר כשמאחוריו ארון ספרי קודש, הוא אמר לי פעמיים "אני מבקש שתצאי בשליחות שלי", ובי' בחשוון תשע"ג ביקשתי מבורא עולם לדעת מה קורה עם הרב שליט"א ובאותו הלילה הראו לי את כל ספרי החשבונות של כל עם ישראל פתוחים ואני מרחפת מעליהם ונפעמת מהשטיח העצום של מיליוני ספרים העומדים פתוחים בשמיים ובצד ימין שלהם היה הרב ברלנד שאחז במספריים ענקיות. אז הבנתי שהוא גוזר גזר דינם של ישראל.
מקווה שחיזקתי עוד יהודים. ב"ה כבר 5 שנים שאני נוסעת בכל הארץ ומקרבת יהודיות לאביהן שבשמיים בכל נושא ונושא ובתמוז תשע"א כשהייתי בסכנת חיים, הראו לי כמה הם שמחים למעלה על זיכוי הרבים ומסרו לי שבזכות זה הם יצילו אותי וישמרו עלי ושלא אדאג בכלל והסימנים שנתנו ככה היה מיד, וזה לא בגלל שאני צדיקה, זה חסד גמור. רק תדעו מה זה זיכוי הרבים ותעבירו את זה הלאה. תודה לכם ואשרינו שזכינו לשמח את בורא עולם והכל נרשם למעלה לנצח נצחים וקונם גם עולם הזה וגם עולם הבא.
בברכת חזק ואמץ רויטל לוי


"קח רמקול ותסתובב בכל הארץ"
הגר"ח מישקובסקי יצא במסר מיוחד ממרן הגר"ח קנייבסקי וכך אמר בקנס לב לאחים: "אנחנו נמצאים היום באחת השעות הקריטיות לעם היהודי. אחד מחשובי מקורביו של מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי הגיע אליו לפני זמן לא רב ומרן שר התורה אמר לו 'לך ותודיע לכלל ישראל שאנחנו נמצאים בעקבתא דמשיחא והמשיח בפתח והאפשרות להינצל זה רק ע"י תורה וגמילות חסדים'. ואז נכדו של ר' חיים כתב לאותו מקורב פתק 'לבני אברהם יצחק ויעקב, גם אלה שנקראים חילוניים, נתבקשתי ע"י מורי ורבי רבן של ישראל שליט"א להודיע שהרוצה להינצל בדור הזה זה רק ע"י תורה וגמילות חסדים, ואין דרך אחרת." הגר"ח קנייבסקי אישר את ההודעה והאדם שאל אותו 'איך אני אפרסם את זה? שאני אקח רמקול?' הגר"ח ענה לו 'כן, קח רמקול ותסתובב בכל הארץ!'"

מי שיזכה יכול כבר לראות
כמה ימים לפני חג השבועות מורנו הרב שליט"א הודיע בשיחה למקורביו בהולנד שמי שיזכה ויעלה על הגג ברחוב החומה השלישית בירושלים במוצאי שבועות יכול כבר לראות בית המקדש של אש בשמים יורד. 


ד''ר איתמר רז
ד''ר איתמר רז ביקר שוב אצל מורנו הרב שליט"א והפעם בנוסף לברכה ולייעוץ שהרב העניק לאיתמר, עשה הרב כדרכו בקודש, וכדרך רבינו הקדוש שאמר 'ממי שאני מקבל, לו אני נותן'. הרב ביקש מד''ר רז לקבל דוגמיות של סדרת המשחות החדשה שהוא פיתח 'סדרת משחות הפלא' משחות טבעיות לפצעים, חתכים, לעור יבש, קילופים ופטריות בעור הרגל ועוד. ד''ר רז סיפק לרב כמה דוגמיות של המשחות, ומאז הרב הזמין יותר ממאה משחות, בגלל התרשמותו מיעילותם הנפלאה. ד''ר רז עשה עיסוי לרגלי הרב עם המשחה לרגליים, ואמר לרב בהודיה: ''המשחות האלה הם מתנה מהבורא עולם... היתה לנו הרבה סייעתא דשמייא, ונוצרו משחות הכי טובות בעולם! הם צריכות להיות בכל בית!" ד''ר איתמר הודה לרב על ההפניות למרפאתו, ועל ההמלצות לגבי התמצית עלי הזית שהוא פיתח. ''אני מתפלל להיות שליח טוב והשם זיכה אותי דווקא להתקרב לרבינו ולטפל באנ''ש...זאת זכות גדולה.'' לאחרונה רבים מרבני אנ''ש (כולל הרב שלום ארוש, הרב עופר ארז, והרב שלמה עופר) מפנים במיוחד לכתובת של מרפאת ''ישועות יעקב'' ברח' יואל 18 , ירושלים לקבלת ייעוץ מאת ד''ר רז על ענייני רפואה כללית וטבעית, התאמת טיפול ותוכנית בריאות, וכן לרכוש מסדרת משחות הפלא. לקבוע תור במרפאה תתקשרו 025476356, וד''ר רז ישמח לסייע לבריאותכם! הערת מערכת: בזמן הטיפול אצל ד"ר רז מומלץ לספר סיפורי ניסים על צדיקים, שזה כידוע סגולה מרבינו הקדוש שהוא ריפא את בתו שרה עם סיפורי ניסים של המהרש"א. רק תגידו לו שבאתם דרך העלון הנפלא "כנישתא חדא" ויהיה לכם הרבה מה לספר!

הזמר בערי וובער
הזמר החסידי המפורסם בערי וובער הגיע במיוחד מארה"ב לשבות שבת אצל מורינו הרב שליט"א בהולנד, בראיון לקו המידע סיפר שהיה שבת מיוחדת במינה שכולה רוחניות והוא מרוב התלהבות לא האמין למה שהוא רואה, שבעיר אמסטרדם המקום הכי טמא בעולם אפשר להרגיש נועם גן עדן כזה עם צדיק שכולו מאיר קדושה וטהרה. בליל שבת הוא זכה להתארח אצל הרב בסעודת שבת והרב ביקש ממנו לשיר, הוא שר במשך כמה שעות עד שהשכן הגיע להתלונן שזה מפריע לו לישון. להאזנה לראיון המלא בקו המידע. שלוחה 43454


יום ראשון, 17 במאי 2015

תפילה לחודש סיון תשע"ה מאת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

הרב אליעזר ברלנד

בס"ד בר"ה

תפילה לחודש סיון תשע"ה
מאת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

אָנָא ה' בְּמוֹלַד סִיוָן שֵׁנִי בַּצָהָרַיִם 1:50 (2:50 בא"י), סוֹד ה' אֶחָד, וְחַמִשִׁים שַׁעֲרֵי בִּינָה, 5 חַלָקִים כְּנֶגֶד חַמִשָׁה חוּמְשֵׁי תּוֹרָה, שֶׁבּוֹ קִבַּלְנוּ תּוֹרָה בְּקוֹלוֹת וּבְרָקִים, שִׁשִׁים רִבּוֹא עִם תִּינוֹקוֹת וִילָדִים וְעֻבָּרִים. וְאַפִלוּ עוּבָּרִים בִּמְעֵי אִמָן עָנוּ עַל כָּל דִּבְּרָה וְדִבְּרָה כֵּן! וְכֻּלָם שָׁמְעוּ אֶת הַדִּבְּרָה הָרִאשוֹנָה: "אָנֹכִי 81 ה' 26 אֱלֹקֶיךָ 66 אֲשֶׁר 501 הוֹצֵאתִיךָ 532 מֵאֶרֶץ 331 מִצְרַיִם 380 מִבֵּית 452 עֲבָדִים" 126 = 2495 גִמַטְרִיָא אַרְבַּעַת הָאִמָהוֹת: 'שָׂרָה 505 רִבְקָה 307 רָחֵל 237 לֵאָה' 36 וְשִׁבְעַת הָרוֹעִים: 'אַבְרָהָם 248 יִצְחָק 208 יַעֲקֹב 182 מֹשֶׁה 345 אַהֲרֹן 256 יוֹסֵף 156 דָוִד' 14 = 2495, שֶׁבִּזְכוּת אַבְרָהָם יִצְחָק יַעֲקֹב מֹשֶׁה אַהֲרֹן יוֹסֵף דָוִד שָׂרָה רִבְקָה רָחֵל לֵאָה זָכִינוּ לִשְׁמוֹעַ אֶת עֲשֶׂרֶת הַדִבְּרוֹת, וְהֵם הִתְעֲבְּרוּ בְּמֹשֶׁה רבנו, עִם נִשְׁמַת רַבִּי 212 עֲקִיבָא 185 = 399 שֶׁהוּא אַלֶף 111 זְעִירָא 288 = 399, שֶׁבִּזְכוּתוֹ קִבַּלְנוּ אֶת הַתּוֹרָה הַקְדוֹשָׁה. אָנָא ה' בְּחַג הַשָׁבוּעוֹת שֶׁאָז גִילִיתָ מַלְכוּתֶךָ עַל כָּל הָעוֹלָם כְּמוֹ שֶׁנֶאֱמַר.  

רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם כֹּל יָכוֹל, זַכֵּנוּ לִכְבוֹד חוֹדֶשׁ סִיוָן שֶׁמוֹלָדוֹ יִהְיֶה בְּיוֹם שֵׁנִי בַּצָהָרַיִם  1:50 (2:50 בא"י) חַמִשָׁה חֲלָקִים, כִּי ה' אֶחָד = 1, וְנִזְכֶּה לְחֲמִשִׁים שַׁעֲרֵי קְדוּשָׁה, כִּי "בְּמַאֲמָרוֹ 289 בָּרָא 203 שְׁחָקִים 458 וּבְרוּחַ 222 פִּיו 96 כָּל 50 צְבָאָם" 53 = 1451. וְכָל יָמֵינוּ נְבַלֶה בִּתְשׁוּבָה 715 וּתְפִלָה 521 וּצְדָקָה 205 = 1451 לָדַעֲת אֶת כָּל הַשַ"ס קְצוֹת הַחֹשֶׁן נְתִיבוֹת הַמִשְׁפָּט אוּרִים וְתוּמִים תָּקְפוֹ כֹּהֵן הַכֹּל בְּעַל פֶּה בְּקִיאוּת וְעִיוּן. כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "הָלְמָה 80 סִיסְרָא 331 מָחֲקָה 153 רֹאשׁוֹ 507 חָלְפָה 123 מָחֲצָה 143 רַקָּתוֹ" 706 = 2043, וּבִזְכוּת זֶה נִזְכֶּה לְהִתְכַּלֵל בְּנִשְׁמַת 'יָעֵל אֵשֶׁת 701 חֵבֶר 210 הַקֵינִי' 175 = 1088, עַל יְדֵי שֶׁאֱהֶגֶה כָּל יָמַי בְּשַ"ס 362 גְמָרָא 244 תַּלְמוּד 480 = 1088. וְאֶתְכַּלֵל תָּמִיד בְּשֹׁרֶשׁ 802 יִשַׁי 320 אַשֶׁר 501 עוֹמֵד 120 לְנֵס 130 עַמִים 160 = 2043.


אָנָא רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם כֹּל יָכוֹל, אַבָּא 4 רַחוּם וְחַנוּן 'אַתָּה 406 יוֹדֵעַ 80 רָזֵי 217 עוֹלָם' 146 'וְתַעֲלוּמוֹת 758 סִתְרֵי 670 כָּל 50 חָי' 18 = 1500. אָנָא ה' אֵל נָא 51 'שְׁלַח 338 תִּשְׁבִּי 712 לְנֶאֱנָחָה 104 וְנָס 116 יָגוֹן 69 וַאֲנָחָה' 70 = 1500. 

יום שישי, 15 במאי 2015

תהיו עמלים בתורה - פרשת השבוע בחוקותי, מפי צדיק יסוד עולם כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

ישיבת שובו בנים
פרשת השבוע בחוקותי, מפי צדיק יסוד עולם כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א
"אם בחוקותי תלכו - שתהיו עמלים בתורה" (רש"י)
לצאת מהיצר הרע אי אפשר, רק ע"י לימוד תורה בעיון. "אדם כי ימות באוהל" צריך להתייגע בתורה, להמית עצמו עליה, לא ללמוד תורה מתוך רפיון, מתוך נחת. המנוחה האמיתית, זה רק התורה "וירא מנוחה כי טוב... ויט שכמו לסבול" – עול תורה (רש"י).
המנוחה האמיתית היא מנוחת הנפש – ע"י לימוד תורה מצחצחים את הנפש, מנקים אותה, מגרדים את כל הזוהמה, משליכים את כל הזוהמה החוצה, וזוכים למנוחת הנפש. 
אדם צריך לדעת שהוא אחראי על מעשי בראשית, כל יום צריך לברוא את העולם מחדש, העולם מתנהל לפי אלה שלומדים תורה, ע"י לימוד תורה בוראים את העולם, "כי כל החידושים של מעשה בראשית שמחדש ה' יתברך בכל יום תמיד, הכול ע"י התורה... שבזה היום יש גשמים הרבה ובזה היום יש יבשות, ובזה הזמן קר ולח וכו' וכיוצא שאר השינויים" (ליקוטי הלכות, יבום ג') מסביר ר' נתן שאת העולם אתה בורא, אתה בורא את העולם אתה ישנת קרה אסון, אתה חלמת דיברת עם מישהו בזמן הלימוד קרה אסון, אדם צריך לדעת שאין מה לקרוא עיתונים ואין מה לדעת מה קורה בעולם, אתה רק מתענין שניה אחת בעולם נהיה אסון, אדם צריך להאמין שברגע שהוא התבטל מן התורה, קורה אסון!, אתה צריך לדעת שכל השינויים בעולם זה הולך לפי לימוד התורה שלך, שיהודי לומד אז כל העולם מתחיל לאהוב אותנו, כי כל האומות פעם אוהבים אותנו ובפעם הם שונאים אותנו מי שלמד היסטוריה יודע ששנה אחת הם אוהבים שנה אחת הם שונאים ורוצים להכרית את כל היהודים, כי הכול תלוי בלימוד התורה שלנו, לא בפוליטיקאים ולא בשום דבר.

כשהאדם לומד תורה בעיון, והוא מכניס את השכל בתורה, אז הוא בורא עולמות חדשים! אז הוא בורא מציאות חדשה! פתאום נהיה לו חוקים חדשים! יש לו כסף לנסוע לאומן! ופתאום יש לו שפע ברוחניות, שפע בגשמיות! כי הוא ברא עולם חדש, ככה הוא היה בעולם שלא היה לו כסף, ועכשיו הוא בעולם שיש לו כבר כסף! כי נהיה כבר עולם חדש לגמרי, כי כל רגע אדם בורא עולמות חדשים, אם אדם לומד תורה בעיון אז הוא בורא כל שניה עולמות חדשים. הרבי מביא בתורה קא' "וכשאדם עובר עברה, ח"ו, אז העבירה והעוון נחקק על עצמותיו, כ"ש (יחזקאל לב'):"ותהי עוונותם על עצמותם" הרב'ה אומר אתה רוצה לכפר על העבירות שלך? אתה רוצה למחוק את העבירות שלך? זה קשה! הרי העבירות שלך חקוקות לך על העצמות, העבירות עשו את העצמות שבורות, כל העצמות של האדם הם שבורות כואב לו פה, כואב לו שם, זה הכול מהעבירות, כל עבירה ועבירה עושה חקיקה על העצם, "ותהי עוונותם על עצמותם" העצמות חלולות, הם כבר חקוקות הם נשברו מרוב החקיקות, אם אדם רוצה לחבר את העצמות מחדש, לבנות אותם מחדש, לצאת מה"עוונותם על עצמותם" זה רק ע"י לימוד בעיון, לעשות מבחנים, להבחן, ללמוד תורה בעיון. כי לפגם לא מועיל תשובה כי העצמות כבר שבורות כבר חקוקות ולכן מה שיך תשובה? – צריך עכשיו להמשיך מוחים חדשים לתוך העצם, לחדש את העצם, וזה ע"י לימוד תורה בעיון, ע"י התורה אתה מפעיל את כל התאים שכבר נפגמו, ונחלשו, והתחילו כבר להתנבל, הלימוד מחדש אותם, מפעיל אותם, נותן להם מוחין, התורה בונה אותך ועושה אותך אדם חדש.
אדם מחפש עצות איך לצאת מהמידות רעות, אז יש לו התבודדות וחצות, והכל נפלא וטוב, אבל אם אין לו תורה בעיון לא יעזור לו שום דבר, כי אם אדם לא לומד תורה בעיון אז העיקר חסר מן הספר, אז אין בכלל מוח, כי את המוח מקבלים רק מתורה בעיון, אז זה כמו שאדם יעשה התבודדות אבל אין לו בכלל מוחין, אז אין איפה לשפוך, ה' רוצה לתת לו! מחר הוא יתפלל בכונה, ואחרי התפילה הוא בורח כבר לאכול, הוא כבר ברח פה, הוא כבר ברח לדבר עם החבר שלו, אומרים עלינו הוא כבר מוריד את התפילין, הוא כבר מדבר עם החבר, אז ה' אומר לו אני רוצה לתת לך אחרי התפילה שתגיד איזה פסוק, שתגיד איזה 2 או 3 הלכות, שתלמד איזה כמה שורות מן הגמרא, אז יהיה לך שכל נפלא ותבין את הכל. כי אחרי שבתפילה אדם מבקש "ותן בליבנו בינה להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות", וה' רוצה לתת לו עכשיו את כל המוחין, אז פה הוא כבר מתחיל לדבר עם החבר, ופה הוא בורח לפני עלינו, והוא כבר מוריד את התפילין, והוא כבר בחוץ, הוא כבר מדבר, וכבר רב, וכבר אוכל, וה' אומר אני רציתי לתת לך מוחין נפלאים לאיפה ברחת לי?..
אז הרבי אומר שבלי התורה בעיון אין שום מוח, וכל מה שהאדם עושה אז הכל, הכל חסר העיקר, כי העיקר הרבי אומר זה התורה בעיון, ולכן הרבי אומר שהרגל הלימוד זה עולה על קיום כל המצוות, הרבי מביא בלימוד ספר המידות סעיף ל"ג "שהרגל הלימוד עולה על קיום כל המצוות" צריך להתרגל בלימוד, שמבקשים מיד בבוקר "ותרגילנו בתורתך" שנתרגל בלימוד התורה, והרבי אומר שלהתרגל זה לא מספיק! אז האדם יגיד גמרא כמו תהילים זה לא מספיק, צריך "ותרגילנו"! ללמוד בעיון זה נקרא "ותרגילנו"! לקחת רשב"א, ורמב"ן, וריטב"א, ושיטה מקובצת, ואת הרא"ש, ואת הרי"ף, ואת הר"ן, ואת הנימוקי יוסף, כל מה שיש, ואת המהר"ם שיף, ואת המהרש"א, ואת הב"ח, ואת כל מה שאפשר, ואם קשה לך המהרש"א תיקח איזה מפרש יותר קל, אבל ככה הראש שלך חייב להיות כל הזמן בעיון, כל הזמן יעמוד בעיון.
אז הרבי אומר שאם אדם יעמוד בעיון, "שמעיין ומבין חכמות התורה, אז הוא זוכה שמעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ" וזה רק לימוד בעיון שמעיין ומבין חכמות התורה, ואז הוא זוכה לאנפין נהירין, ואז כשאדם כל המחשבה שלו רק בתורה בעיון, בגמ' להבין את הגמ' טוב, להבין את הסוגיה טוב, להבין את כל הראשונים, ואת כל האחרונים, ולסכם את זה, ולכתוב את זה, ובינתיים לחדש עוד כמה חידושים, אז באותו רגע הוא זוכה לכאלה אנפין נהירין שכל העולם חוזר בתשובה, הוא מקבל כאלה אנפין נהירין שכל העולם חוזרים בתשובה מהפנים שלו, "חכמת אדם תאיר פניו, ועי"ז מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ", ואז אין עול מלכות בעולם, אין רוסים, ואין ערבים, ואין גויים, אין שום דבר, אין שום עול מלכות, אדם אחד שיכניס את הראש שלו בתוך התורה בעיון, ה' מוכן להעביר את העול מלכות מהעולם את כל העול מלכויות, לבטל את המלכויות שרק עם ישראל ישלוט, רק התורה תשלוט.

יום רביעי, 13 במאי 2015

מזל טוב לר' רחמים ברכה עורך העלון כנישתא חדא לרגל שמחת הבר מצווה לבנו

מזל טוב לאיש היקר שדואג לכבודו של הצדיק עורך העלון ומנהל מערכת כנישתא חדא הרב רחמים ברכה לרגל שמחת הבר מצווה הערב לבנו נחמן נ"יהגענו לכפר חדש!

לקראת חג השבועות בניסי ניסים הגענו לכפר נופש מדהים

יום שני, 11 במאי 2015

ברית עם הרב בשידור חי

0583287777 תיבה 11

צפו בתיעוד מיוחד: הרב אליעזר ברלנד ושובו בנים בהולנד ובמירון ל"ג בעומר תשע"ה. צפו בשיעור ששודר ברמקולים במירון ובכל העולם בעת יריית החיצים.

הרב אליעזר ברלנד

צפו: הרב אליעזר ברלנד באמסטרדם מוסר שיעור תורה ביציאה מהמקווה בדרך לכפריום שישי, 8 במאי 2015

פרשת בהר - אמונה וביטחון מפי הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

אמונה וביטחון

פרשת בהר - אמונה וביטחון מפי  הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א


"וְכִי תֹאמְרוּ מַה נֹּאכַל בַּשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִת…" (כה', כ')

השאלה של מה נאכל? מה נשתה? זה רודף את כל אחד ואחד, "וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית" אתם שואלים מה נאכל? ה' אמר יהיה לכם כל טוב!, יהיה לכם שפע, יהיה לכם הכול ה' אומר יהיה לכם כל טוב, ה' מבטיח שיהיה לכם כל טוב, ואתם שואלים מה נאכל…זה אמונה בה' ?!. מביא הזוהר הקדוש בפרשת בהר על הפסוק "מה נאכל מה נשתה" – רבי חייא ורבי יוסי עמדו על איזה הר גבוהה היה להם שפע של אוכל, הם לקחו איתם כמה פרידות כמה חמורים שפע של אוכל, הם עומדים על ההר ורואים דבר מזעזע, הם רואים שני אנשים הולכים בלב המדבר שמצאו איזה אדם שטעה בדרך ושכב יומיים בלי אוכל גוסס בחום השמש שני לפני המוות, אומר להם אותו אדם כבר שני ימים שלא אכלתי, שלא שתיתי, אז אחד מהם נותן לו מאכל לשתות, השני צועק עליו "מה אתה נותן לו! אל תיתן לו !..אסור! ונשמרתם מאוד לנפשותיכם! פיקוח נפש, אני לא מרשה לך, שימות! מה אכפת לך שימות! חייך קודמים!" מה אכפת לך שאני נותן לו?" אמר לו "אם אתה תיתן לו את כל האוכל אתה בסוף תבוא אלי, תבקש ממני, תרצה ממני אוכל, ואז אני לא אתם לך כלום!. ואת כל הסיפור הזה רואים רבי חייא ורבי יוסי מרחוק. רבי יוסי ורבי חייא מבינים לפי התנועות כל מה שהולך שמה איך שהוא צועק עליו אל תיתן לו אוכל, והשני ממשיך הלאה מאכיל אותו משקה אותו מלטף אותו מרים אותו עד שהוא מתאושש, אותו אחד נתן לו את כל המים שיש לו, את כל האוכל שיש לו, הוא נשאר בלי כלום, בלי טיפת מים. השניים האלו ממשיכים ללכת לבד, אחרי חצי שעה אותו אחד שנתן את כל האוכל שלו, את כל המים שלו, מקבל מכת שמש, הוא נמצא בלב המדבר, 12 בצהריים השמש קופחת 50 מעלות חום, הוא נופל מתעלף תחת איזה עץ, אמר לו השני אתה רואה? אמרתי לך שאתה תתעלף, אמרתי לך שאתה תמות בלי אוכל ושתיה, עכשיו אני משאיר אותך פה, לא אכפת לי ממך, ועזב אותו בלב המדבר. וכשראו רבי חייא ורבי יוסי את אותו אחד נשכב תחת העץ מתעלף אז אמר רבי חייא לרבי יוסי, לנו יש אוכל בשפע בו ניתן לו בוא נרוץ אליו, צריכים להציל אותו! עונה לו רבי יוסי "השתא נייתיב ונחמא" עכשיו נשב ונראה "בוודאי קודשא בריך הוא מרחש ליה ניסא" – בוודאי יהיה עכשיו נס גדול, יש פה סיפור אל תכנס באמצע הסיפור אל תרוץ לתת לו את האוכל, העולם לא הפקר!, אדם נותן את האוכל שלו עכשיו הוא ימות?! אין דבר כזה! פה יהיה נס גדול!. עמדו שם וראו איך שהוא נרדם…פתאום הגיע נחש ענק שזוחל לקראתו שיכלו לבלוע אותו בבליעה אחת, אמר רבי חייא "וויי לההוא בר נש" – גמרנו זה הסוף שלו! מסכן צריך למות בכזו צורה מוזרה, אמר רבי יוסי אל תיפול בייאוש הרי הוא נתן את כל האוכל שלו, את כל המים שלו, הוא בטח בה' אז ה' לא יעזוב אותו, אתה תראה איזה נס יהיה לו, פתאום הם רואים שיורד מהעץ נחש עוד יותר גדול מהנחש הראשון, ממש ענק! ונותן נשיכה בראש של הנחש ההוא הראשון ובולע אותו והורג אותו ואותו אדם נשאר שלם, יישן נם את שנתו בנחת בשלווה בלב המדבר, ואז רבי חייא ורבי יוסי ירדו אליו מההר, העירו אותו מן השינה נתנו לו לאכול ולשתות, סיפרו לו את כל הניסים שקרו לו.

צריך לדעת שכל אדם לפני שהוא בא לעולם ה' כבר הכין לו את כל אלה שיעזרו לו, שיצילו אותו, שיחזיקו אותו, איפה שאדם הולך על כל צעד ושעל, עומד בן אדם לעזור לו. אפילו אם אתה בלב המדבר בלב ים תמיד עומד מישהו לידך, אתה אף פעם לא אבוד, ה' נמצא בכל מקום, בכל מקום ה' נמצא איתך, בכל רגע מוכנה הישועה של הבן אדם הוא רק צריך לתת צעקה אחת לה' צעקה אחת אמיתית וכבר תהיה לו ישועה, אם רק תצעק "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" "אנא ה' הושיע נא" בזכות רבינו… אז ישר יצילו אותך.

אדם צריך טיפה בטחון, טיפה אמונה טיפה לשיר להיתפלל בכוונה לא לפחד מאיפה יהיה לי כסף? הריי מי שברא אותך – ברא את הכסף ברא את הכול, הוא ברא אותך עוד לפני הכסף, כל הכסף בעולם שייך לך, ה'  רוצה שתלמד תורה. אתה עשית הרבה עבירות אז זה לא נופל לך ישר, זה לו נופל לך ישר מהתיקרה.

מה אתה דואג? הכול הכריזו בשמים! 40 יום לפני שאדם נוצר מתכננים בשמים שביום זה יהיה לו בית, וביום זה יהיה לו שדה, פרנסה, הכול מכריזים כבר לפני שאדם נולד, כי הגאולה יכולה לבוא רק שאדם בוטח בה' עיניו צופות לה' "עיני כל אליך ישברו, ואתה נותן להם את אכלם בעיתו", בעיתו! כל דבר בעיתו, בזמנו מה שמגיע לאדם- דירה רהיטים וכו' הכול זה בזמנו כי עצם התהייה בממון, עצם המחשבה על הממון מרחיקה לו את הישועה, מרחיקה ממנו את הדירה, מרחיקה ממנו את הפרנסה, כל החיים אדם חושב על פרנסה, הוא לא יודע שברגע שהוא יפסיק לחשוב על הפרנסה אז הפרנסה תבוא אליו, תרוץ אליו. מה זה "פרנסה" פר-נוסע אתה רץ אחרי הפר והפר נוסע הפר בורח, "פרנסה" נסע ב-ע', אתה רודף אחרי הפרנסה? אז הפרנסה בורחת לך.

הרבי אומר בתורה רכה' – שביטחון זה בלי סוף, אין גבול לביטחון "ביטחו בה' עדי עד" – ביטחון זה דבר בלי גבולות אין שום גבולות לאמונה וביטחון. עיקר הביטחון בשלימות זה על ידי השכל על ידי התורה, הביטחון בא משכל! אם אין לך שכל אין לך ביטחון ואמונה, אתה לומד תורה אז יש לך ביטחון, אתה לא לומד תורה אז אין לך ביטחון, הרבי אומר – אם היית לומד תורה אז היה לך שכל והיית יודע שהכול זה ה', לכן אדם צריך ללמוד הרבה גמרא ואז המוח שלו מתיישר, כי לפי השכל כך הביטחון. כמה שלאדם יש יותר שכל, יותר מוח, אז יש לו יותר ביטחון, יותר אמונה.

צריך לדעת שכל אדם לפני שהוא בא לעולם ה' כבר הכין לו את כל אלה שיעזרו לו, שיצילו אותו, שיחזיקו אותו, איפה שאדם הולך על כל צעד ושעל, עומד בן אדם לעזור לו. אפילו אם אתה בלב המדבר, בלב ים, תמיד עומד מישהו לידך, אתה אף פעם לא אבוד! ה' נמצא בכל מקום! בכל מקום ה' נמצא איתך! בכל רגע מוכנה הישועה של הבן אדם! הוא רק צריך בטחון! הוא רק צריך לתת צעקה אחת לה'! צעקה אחת אמיתית וכבר תהיה לו ישועה, אם רק תצעק "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" "אנא ה' הושיע נא" בזכות רבינו… אז ישר יצילו אותך.

יום חמישי, 7 במאי 2015

חייבים תפילות!

הגיע כ450 נפשות להיות עם הרב, התקיים ברית, מנחה-ערבית, היה אמור להיות מדורה, שיעור, וריקודים עד הבוקר, אך הרב לא חש בטוב וכרגע הוא נח בביתו. כל עם ישראל מצטרפים כעת ל7 פעמים תיקון הכללי לרפואת הצדיק הרב אליעזר בן עטיא. (התמונה מהברית)

צפו: מדהים ביותר!!! הרב אליעזר ברלנד הופיע במירון ל"ג בעומר תשע"ד בתוך להבות אש!!! ובניו יורק בזמן שהיה בדרום אפריקה!!!

הרב אליעזר ברלנדשיעור הראשון ששומעים הוא מליל ל"ג בעומר ביוהנסבורג
 שיעור השני הוא שיעור דרך הטלפון שהשמיעו ברמקולים במירון ליל ל"ג בעומר לפנות בוקר באותו זמן שצלמו את התמונה!
שם הרב אמר "הצדיק הוא כולו אש! מי שמגיע למירון יכול לראות את הצדיק בלהבות אש"
למחרת ל"ג בעומר התפרסמה התמונה הזאת שצולמה בזמן השיעור בהרים של מירון

מתוך עלון כנישתא חדא גליון 33
הצדיק הוא כולו אש
כמעט לכל אחד יש סיפור נס אישית שהיה לו עם הרב, וגם במשך כל הדורות כשמספרים על ניסים בדרך כלל זה נס פרטי לאדם אחד או לקבוצה קטנה, וזה דבר מאוד נדיר כשנס מתגלה לכלל, כמו במתן תורה שכל עם ישראל זכו לראות את הקולות והברקים והשם דיבר איתם מתוך האש. מובא בשער הגלגולים (סוף הקדמה ל"ט) שהאריז"ל אמר לפני פטירתו לתלמידו ר' יצחק כהן "אם תזכו אני אבוא אליכם ואלמדכם", ושאל אותו ר"י כהן "איך תבוא ותלמדנו אחר שאתה נפטר עתה מהעוה"ז", וענה לו "אין לך עסק בנסתרות, איך תהיה ביאתי אליכם, אם בחלום אם בהקיץ, אם במראה וכו'". ומובא שם כמה פעמים שכל העניין הזה של גילוי נשמת הצדיק ועיבור נשמות הוא לאו דווקא בצדיק שנפטר אלא גם שייך בצדיק שעדיין חי, כמו שמסופר על הבעש"ט שהיה מגיע לתלמידיו שנמצאו בשני מקומות שונים באותו פרק זמן.
אלו שלא זכו להיות עם הרב בל"ג בעומר ביוהנסבורג הדליקו מדורות בירושלים ובמירון כנהוג מידי שנה. את המדורה במירון הדליקו בשעה 3:00 לפנות בוקר והריקודים נמשכו עד אחרי השעה 12:00 בצהריים, היתה ממש אש להבה של ריקודים ותפילת שחרית עם ניגונים, כולם הרגישו שהרב ממש נמצא איתם ללא גוזמאות. כי בכוח אנושי אי אפשר לרקוד 9 שעות רצופות בהתלהבות נוראה כזאת, אבל כידוע כשנמצאים עם הרב אפשר להמשיך כך ימים ולילות רצופים. הרב מסר שיעור לפנות בוקר למשך חצי שעה שנשמע ברמקולים במירון, וכל השיעור היה בשאגות של אש להבה לה' יתברך. הרב אמר "הצדיק הוא כולו אש! כל מי שמגיע למירון לרשב"י נהפך להיות אש! כי אי אפשר להיכנס לחבורה של רשב"י בלי לעבור דרך האש כמובא באדרא! אז כל הצדיקים נהפכו לאש! כי אדם שהוא לא אש הוא לא יכול להיכנס לחבורה של רשב"י, לחבורה של רבינו שהיה כולו אש! לכן היום בל"ג בעומר כל מירון בוערת באש! כל ההרים בוערים באש! כי כל הצדיקים מגיעים להילולא של רשב"י!". כך הרב דיבר במשך כחצי שעה, וגם ביוהנסבורג הרב דיבר על זה (ניתן לשמוע את השיעורים בקו המידע). ביום המחרת התפרסמה תמונה שאחד צילם לפנות בוקר בהרים של מירון שבו נראית באמת דמותו של הצדיק בתוך האש, כמו שהרב אמר הצדיק הוא כולו האש, וכל הצדיקים מגיעים למירון להילולא של רשב"י בל"ג בעומר. מיד ר' אבי גרשוני התקשר לרב ואמר שיש פה תמונה מ4:00 בבוקר ממירון שרואים את הרב בתוך האש אז הרב אמר "זה אני זה אני! צעקתי לכם בשיעור 'הכל אש הכל אש!' זה אני!".

הצדיק בכל העולם
כשהראינו את התמונה לאחד מאנ"ש הוא אמר "יש לי תמונה מאוד דומה לזו מניו יורק, חבר שלח לי את זה. לילה אחד הוא היה שבור לאחר שעברו עליו קשיים, והוא הלך להסתובב בעיר עם הרכב שלו, והוא הגיע ליד ב 13 אבניו בברוקלין ניו יורק נמצאת ופתאום הוא מסתכל למעלה והוא רואה את הרב מהחלון של קומה שנייה עטוף בטלית ומסתכל עליו, והוא קיבל כזו חיות מזה, 'הרב בניו יורק! חשבתי שהוא בדרום אפריקה!" והוא המשיך להסתכל עד שהוא התמלא שמחה וחיות לעבודת השם. ביום המחרת הוא חזר לשם עם חבר וראו את הרב שוב מסתכל עליהם מהחלון, הם צילמו את הרב בטלפון ושלחו את התמונה לכמה חברים. התברר להם בסוף שהדמות הצטיירה מהאדים של הרכבת, אבל זה כל כך חיזק אותו. 
הרב אליעזר ברלנד שליט"א
הרב אליעזר ברלנד שליט"א - הצדיק בכל העולם!
משה רבינו בתוך הענן                  
למה בהר סיני לאחר שכל עם ישראל הזדככו וניטהרו עד שהגיעו למדרגות גבוהות של גילוי השכינה הם בכל אופן עשו לאחר מכן עגל? המדרש אומר שהם ראו את מיטתו של משה בתוך העננים אז הם היו בטוחים שמשה מת. אז מה פתאום?! להאמין בדמיונות?! בצורות בתוך העננים?! הרי ידוע שהעננים יכולים לצייר בכמה צורות, אז למה לקחת את זה כל כך ברצינות?! אלא ידעו שזה דבר אמיתי ובאמת הצדיק יכול להתגלות בכל מיני דרכים.

הבאבא סאלי ברכסים
לאחרונה הרב זמיר כהן מ"הידברות" סיפר על משפחה מרכסים שבכל ערב שבת נהגה להדליק נר מיוחד לנשמת הבאבא סאלי. שבת אחת קמו בבוקר וראו את דמותו של הבאבא סאלי על הקיר מעל המקום שהוטמן הנר. מיד אחרי שבת הלכו לקבל עצה מנכדו של הבאבא סאלי, הצדיק רבי דוד אבוחצירא שליט"א שמיד אמר "נס קרה ברכסים", ושמועה נפוצה בכל הארץ. הרב זמיר כהן אמר "זה נבדק ברצינות והתברר שלא מדובר בציור של מעשה בני אדם, יש כאן איזושהי התגלות מיוחדת". הסיפור הופיע בתקשורת החילונית ומאות אנשים באו לראות את זה, אנשים חזרו בתשובה אחרי שראו את התמונה שהצטיירה מעצמה מהעשן של נר נשמת הבאבא סאלי.

 דמותו של הבבא סאלי מציור על הקיר ברכסים