כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום חמישי, 29 באוקטובר 2015

פרשת וירא מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

פרשת וירא מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

עקידת יצחק

מובא במלכים ב' שישראל נצחו את מחנה מואב והרגו בהם מאה אלף חיילים, ראה מלך מואב את הנצחון הגדול של היהודים וקרא לכל המכשפים והחרטומים ושאל אותם מה הסוד של היהודים? איך הם נצחו אותנו בשניה אחת? הרי הם היו כבר כמה ימים במדבר ברעב! טיפת מים לא היה להם! איך ברגע אחד הכל התהפך והם נצחו? מה הזכות שלהם? מה הסוד של עם ישראל? אמרו לו – הסוד של עם ישראל זה העקידה! הזכות שעומדת לעם ישראל זה עקידת יצחק!

הגאולה תבוא רק דרך יצחק! בזכות יצחק תבוא הגאולה! בזכות העקידה תבוא הגאולה! כי שרה אמנו אמרה אני רוצה בן שיושיע את עם ישראל! אני רוצה בן שילך לעקידה! אני רוצה בן שיתווכח עם אבא שלו שהוא רוצה להשחט! אני רוצה בן שיתווכח עם השטן שהוא רוצה להשחט! ברגע שאברהם אבינו הוליך את יצחק לעקידה, השטן לא ידע מה לעשות..הוא לא ידע איך לבטל את העקידה הזאת. הוא ידע שאם יהיה עקידה זה יעמוד לעם ישראל לכל הדורות! הוא ידע שאם העקידה תתבצע הוא אבוד! ולכן הוא עשה את כל התחבולות למנוע את העקידה! בהתחלה הוא נהפך לנהר, אחר כך הוא התחפש לזקן (סנהדרין ח' ב') אבל שום דבר לא עזר לו! ואז אמר השטן ליצחק – שמעתי מאחרי הפרגוד "השה לעולה! ואין יצחק לעולה!" זה שאתה הולך להשחט זה הכל הצגה! זה שמוליכים אותך לעקידה זה הכל נפלא, אבל זה לא יקרה בסוף! אני אומר לך! לא תהיה עקידה! אלא יקריבו את השה לעולה ולא אותך! ואז יצחק צועק אבא מה עושים?! "איה השה לעולה" אני רוצה להיות השה לעולה! אבא האם אני יהיה עולה לה'?! יצחק פחד כל הזמן שאברהם ימצא איזה שה בדרך ויקריב את השה לעולה ולא אותו. ויצחק מתווכח עם אברהם - אבא השטן אמר לי שלא שוחטים אותי למה?! אבא למה?! מה עשיתי מה חטאתי?! אבא תגיד לי מה חטאתי?! למה לא שוחטים אותי?! ואז אומר לו אברהם בני אתה לעולה תסיח דעת מהשטן! תשכח מהשטן! אתה לעולה בני! אנחנו הולכים להיעקד על קידוש ה' כפשוטו! תשכח מכל מה שהוא אמר לך! אין לך מה לדאוג, אותך ישחטו, אותך יעקדו, אתה הולך להיעקד באמת! אתה קדש קודשים! אתה כולך לה'! ברגע ששמע יצחק את הבשורה המשמחת שאותו יעקדו שבה נשמתו אליו.

אברהם אבינו ראה את כל מה שיהיה עד סוף כל הדורות, ה' גילה לאברהם את כל מה שיהיה בכל הדורות, אין דבר שה' לא גילה לאברהם אבינו, הוא ראה את כל הגזירות, את כל השואות שיהיו, אברהם אבינו בזה שהוא עקד את בנו, בעקידה הזאת, הוא לקח על עצמו את כל הייסורים עד סוף כל הדורות, בעקידה הזאת הוא כבר הוציא את כולם ידי חובה מכל העקידות שבעולם, מכל הייסורים שבעולם, בעקידה הוא המתיק את כל הדינים עד סוף כל הדורות. כתוב בפרשת העקידה "והנה איל אחר נאחז בסבך" הסבך מרמז על חטא העגל! מה זה נאחז בסבך? אחרי האות ס' יש את האות ע', אחרי האות ב' יש את האות ג', אחרי ך' יש ל', יוצא ע, ג, ל אברהם אבינו ראה את חטא העגל! הוא ראה את הכל! ועל ידי העקידה הוא המתיק את כל הדינים לכל הדורות.

ברגע שאברהם אבינו הקריב את העקידה יצאה בת כל ואמרה "אל תעש לו מאומה" אל תעש לו מאומה" וזה מלווה את עם ישראל בכל הדורות, אם אדם יגיד את פרשת העקידה כל יום אז יוצאת בת קול ואומרת "אל תעש לו מאומה" יוצאת בת כל ואומרת "אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה" אם הוא אומר את פרשת העקידה בכוונה לא מפסיד שום מילה שום אות, אז הוא ניצול מכל הגזירות מכל הדינים של אותו יום! מובטח לו שבאותו היום לא יהיה לו שום נזק! "אל תעש לו מאומה" לא יהיה לו שום תאונה! אדם יכול להיות באושוויץ ,בשואה, לא יקרה לו שום דבר! כל פעם שאדם אומר את העקידה יוצאת בת קול ומכריזה מחדש " אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה" אל תעש לו מאומה! הוא ממתיק את כל הדינים.

כל יום יש גזירות חדשות אדם לא יודע הילד הולך ברחוב יורד מהאוטובוס, עולה על המיניבוס, כל תנועה בפרט ילדים צריך שמלאכים ישמרו עליהם "כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכיך" על פי טבע זה לא יכול להיות שהילד יחזור בריא ושלם , זה רק מלאכים שומרים עליהם! ולכן כשאדם קורא את העקידה בבוקר אז יוצאת בת קול ואומרת "אל תשלח ידך אל הנער" על ידי העקידה ממתיקים את הדינים מעל הנערים מעל הילדים, אם היה חס ושלום איזה גזר דין על איזה ילד באותו יום, בזה שאומרים את פרשת העקידה בבוקר ממתיקים את אותו הדין.

כשאדם מתחיל את התפילה בבוקר הוא צריך להגיד את פרשת העקידה, כי אסור אף פעם לוותר על פרשת העקידה! כל מי שזוכה לקרוא את סדר העקידה, זוכה להינצל מכל הצרות של אותו יום! ("סדר היום") וצריך כל יום להזכיר את העקידה! כי על ידי עקידת יצחק נמתקו כל הדינים עד סוף כל הדורות! מכיוון שבכל יום יש גזרי דין חדשים וצריך להמתיק את הגזרי דין, לכן חייבים להגיד את סדר העקידה בכוונה! לא לדלג על זה אף פעם.

מתוך עלון צמאה נפשי

תמונה: יהושע ויסמן

אין יאוש בעולם כלל!

הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א:

הנסיון של יהודי זה לא להיכנס ליאוש, זה עיקר הניסיון! כי על כל אחד ואחד חייב לעבור עליו נסיונות, ירידות,עליות, עד סוף החיים! ועיקר ההתחזקות בשמחה זה בזמן הירידה, עיקר הניסיון זה בזמנים הכי קשים שמאמין שהוא יצא מכל הבעיות.

יש סיפור מזעזע סיפור נורא בכוכבי אור על אחד שחפר ומצא יהלום ששווה מליון דולר הוא חשב שזה חתיכת זכוכית, בא אחד ואמר לו זה יהלום!! זה שווה הון תועפות!! אבל לא תמצא אף אחד בכפר וכל המדינה שיוכל לקנות ממך את היהלום. לכן הוא החליט לנסוע ללונדון, הוא מכר את הבית שלו את כל הסמרטוטים שלו את הרהיטים השבורים שלו והכסף הספיק להגיע רק לנמל, וכשהגיע לנמל מצא אותו רב חובל אחד של אוניה ושאל אותו מה אתה מסתובב פה? אמר לו יש לי אבן יקרה! יהלום! והראה לו את היהלום, רב החובל נדהם, עמד בהלם, אמר לו אם יש לך דבר כזה תעלה מיד לאוניה! לא צריך כסף! אל תשלם שום דבר! וסידר לו חדר מפואר מיטה מפוארת, שלוש ארוחות ביום.

באחד מן הימים באוניה הוא ישב לאכול והסתכל על היהלום, התענג עליו! ולפתע פתאום התנמנם ונרדם לשניה אחת, נכנס המלצר ופינה את השולחן עם היהלום עם כל הליכלוך והפסולת, לקח הכל וניער לתוך לים, כשהוא התעורר הוא קיבל הלם! שוק! הוא כמעט התעלף! הלב הפסיק לעבוד! היהלום נפל לים!! אם הקפטן ידע מה קרה הוא יזרוק אותו מהאוניה, יזרוק אותו אחרי היהלום לים! ואז החליט היהודי שהוא לא נופל ביאוש! הוא החליט להתחזק בשמחה בכל הכוחות!! בכוחות על אנושיים!! הוא התחזק בכל הכח לשמוח, לחייך. אחרי חמש דקות נכנס רב החובל, היהודי נתן לו כזה חיוך, התחיל לצחוק, לרקוד, הוא עשה כאלה תנועות של שמחה הוא נהיה הכי מאושר! רב החובל לא ראה אותו כזה מאושר מעולם, באמת היהודי ידע שהוא יכול להחזיק רק זמן קצר בשמחה הזאת, באושר הזה, עוד מעט הלב שלו יתחיל לדפוק מחדש, וכשראה אותו הרב חובל כל כך מאושר הוא הבין שהוא עשיר גדול אמר לו בוא נעשה עסקה! כולם חושבים שאני שודד ים וכשאני מגיע ללונדון כולם חוקרים אותי מהיכן הסחורה? לכן אתה יהודי רחמן בוא תרחם עליי! כל האוניה עם כל הסחורות עם כל הזהב והיהלומים הכל יהיו בשם שלך, אני סומך עליך! אתה סוחר גדול! מצליח! יש לך פה יהלום ששווה הרבה. ורשם את כל הרכוש עליו. הם רק הגיעו לנמל, עוד לפני שירדו מהאוניה, רב החובל קיבל שבץ אירוע מוחי, וכל הרכוש שבאוניה, כל המיליונים כל הזהב הכל עבר לרשותו של היהודי, והכל בזכות שלא נפל ביאוש.

רבינו חידש חידוש חדש לגמרי! תדעו לכם אין שום יאוש בעולם כלל!!

אין דבר כזה יאוש!! אפילו באסון הכי גדול אפילו במשבר הכי גדול, אם אדם מחזיק מעמד חמש דקות שמח, רוקד, שר אז הכל מתהפך לטובה! צריך תמיד לבוא הביתה עם חיוך, תמיד לבוא הביתה עם שמחה! בבית לא צריכים לדעת שאתה עכשיו בצרה, במשבר. אם אתה לא יכול לחייך, לשמוח, תשב בחוץ על המדרגות תעשה חיוכים, תעשה תנועות של שמחה, תתאמן, ואז תכנס הביתה עם פנים שמחות עם פנים מאירות.

שאדם נמצא באיזה צרה יש לו איזה בעיה, איזה קושי בחיים והוא לא נופל בייאוש ולא מאבד את האמונה אף רגע ומתחזק בשירים וריקודים ושמחה, אז הוא בדרגה הכי גבוהה! הוא שר רוקד ושמח בתוך הצרה בתוך הייסורים, הוא שר לה' מודה לה' על כל נשימה ונשימה, כי מה זה משנה מה עובר עליך? אתה צריך תמיד להודות לה' על כל נשימה ונשימה!

יום רביעי, 28 באוקטובר 2015

תפילות על הגאולה ועל מורנו הרב אליעזר ברלנד שליט"א

בס"ד

תפילה לגאולה

מאת הרב א. י.

רבש"ע, מרא דעלמא כולא. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שתציץ בבושתנו, ותראה ברעתנו ותן ליבך לעניינו ודחקנו ותתלבש ברחמיך ותתאזר בחנינותיך ותבוא לפניך מידת טובך וענוותנותך. אנא רבש"ע, יעלה לפניך זכרוננו לטובה ותראה דמנו הנשפך כמים. ראה נא לקרבנו לעבודתך וחננו כי קשיי עורף אנחנו. ראה נא לחמול ולחוס עלינו כי כשלנו בעוונינו. אל ייחר אפך בנו ואל יצא הקצף מלפניך כי נכלמנו במעשינו וניחמנו על רעתנו ונתנו ליבנו לשוב אליך. אנא פתח ליבנו בתורתך ונטע בליבנו אהבתך ויראתך. חזקנו ותן בליבנו אמונתך התמימה ונהיה סמוכים ונשענים אך עליך.

ויהי רעוא מן קדם עתיקא קדישא, עתיקא דעתיקין טמירא דכל טמירין. עילת על כולא. שתשיב את הרב לירושלים עיה"ק בכבוד ותפארת ולבוש מלכות. וקווי השם יחליפו כח יעלו אבר כנשרים. ותתן כח לתרי משיחין לפעול בתפילותיהם לנצח ולהשפיל את שרו של ישמעאל וקלי' ישמעאל, תיפול עליהם אימתה ופחד. ולהכניע ולהשפיל את שרו של עשיו וקלי' עשיו, תיפול עליהם אימתה ופחד. ותקיים בנו את הפס' משפיל גאים – המה קלי' גוג ומגוג והערב רב וכל הקמים על עמך ישראל. ומגביה שפלים – המה עמך ישראל המבוזים ומושפלים בגלות ודמם נשפך כמים זה כמה אלפי שנים. וע"י אחדות תרין משיחין חרב לא תעבור בארצנו לא תיפול משערת ראשנו ארצה. ובעוצם רחמיך וגדולת חסדיך ומאוצר חנינותיך ונפלאות ישועותיך לא תהיה לקלי' גוג ומגוג ולכל השבעים אומות שום כח ועזות להצר לעמך ישראל ושום שליטה על עמך ישראל בכל מקום שהם ובפרט ביושבים בציון ובירושלים. ותחשוף זרוע קדשך לנקום דם עבדיך השפוך ולמעבד נוקמין בכל הקמים על עמך ישראל " הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו , וכפר אדמתו עמו." ותגאלנו ברחמים וחסדים ותביא לנו משיח צדקנו ותוריד לנו בית המקדש של אש משוכלל לפניך ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות. עשה למען שמך. עשה למען ימינך. עשה למען תורתך. עשה למען קדושתך.


בס"ד

תפילה לגאולה מס' 2

מאת הרב א. י.

רבש"ע, מרא דעלמא כולא. אנא השם רחום וחנון. יהי רצון מלפניך שתתמלא רחמים על עמך ישראל ותיטע אמנותך הטהורה והתמימה בלבנו יתד בל תימוט. ותן בלבנו אמונה שלמה בצדיקים האמתיים אפי' אומרים לנו על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל. ונזכה ברחמיך לראות זיו פניהם ולשמוע מפיהם דברי אלוקים חיים המשיבים נפשות ומחזקים ידיים רפות. אנא מלך רחמן זכנו לדבוק באנשים כשרים ישרים ותמימים וללמוד איתם יחדיו בצוותא חדא את ספרי הצדיקי אמת ונלך עם תורותיהם ועצותיהם של הצדיקים וע"י זה עולמנו נראה בחיינו ליבנו יהגה תבונות ופינו ידבר חכמות ולשוננו תרחיש רננות, עינינו יאירו במאור תורה ופעמינו ירוצו לשמוע דברי עתיק יומין. ותן בלב עמך ישראל לשמוע בקול הרב ולתת את הפדיון הכולל וע"י זה תשיב את הרב לירושלים עיה"ק בכבוד ותפארת ולבוש מלכות, ותמתיק את כל הדינים ותבטל ותסיר כל גזרות קשות ורעות מעלינו ומעל כל בית ישראל. 
רבש"ע, שמור והצל את עמך ישראל בכל מקום שהם ובפרט עמך היושבים בציון ובירושלים, פרוס עלינו סוכת שלומך ובצל כנפיך תסתירנו. ראה נא בעניינו וחוס ורחם על צאן אובדות ונידחות, הערה עלינו רוח טהרה מרוחו של משיח בן יוסף וע"י כן לירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת וכסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין. השם אלוקים אתה ידעת את הצרות והפורעניות המתרגשות לבוא עלינו בכל יום ובכל עת ובכל שעה, כי כל שבעים האומות נועצו עלינו יחדיו להאבידנו וחורשים מחשבות להכריתנו. "למה רגשו גויים, ולאומים יהגו ריק. יתייצבו מלכי ארץ, ורוזנים נוסדו יחד, על השם ועל משיחו." ואתה  מרום לעולם השם, "יושב בשמים ישחק, אדנ-י ילעג למו." רבש"ע, תקע בשופר גדול לחירותנו והשמע לנו את קול השופר מקרן שמאל מאיל עקדת יצחק וע"י זה נזכה לראות את הקולות של מתן תורה. תקע בשופר גדול לחירותנו והשמע לנו את קול השופר מקרן ימין מאיל עקדת יצחק בבחינת "ביום ההוא יתקע בשופר גדול" וע"י זה תערה עלינו רוח דעת ויראת השם מרוחו של משיח בן דוד ותתגלה נקודת האלוקות שבכל יהודי ויהודי, ובחסדיך תגלה לנו את הצדיק עליו נאמר "ויהי לי שור וחמור" שמאחד בין תרין משיחין ומכניע את קליפת עשיו וישמעאל. ותריב את ריבנו ותכניע את כל אויבנו. ואתה ברחמיך הרבים תחפוץ בנו ותרצנו, ותחזה נא עיננו בשובך לציון ברחמים. ויתקיים בנו הפסוק "והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוקי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים."    אמן נצח סלע ועד. 


בס"ד

תפילה על הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מאת הרב א. י.

רבש"ע, מרא דעלמא כולא. יהי רצון מלפניך אלוקינו ואלוקי אבותינו שיגולו רחמיך על מידותיך ויכמרו רחמיך, לחון ולהושיע להגה"צ הרב אליעזר בן עטיא ותחזקו ותאמצו ותרפאהו ברפואה שלמה, ותלחום אתה יתברך את מלחמותיו. ותמשיך את האמת של עלמא דאתי שתתגלה גם בעולם הזה ותהיה מפלה גדולה להרשעים והחולקים על הרב ועל הצדיקים גם בעולם הזה ותשפיע החן והחשיבות והגדולה והממשלה והשפע דקדושה לרב ולצדיקים שבדור, לכשרים ולבני תורה. וע"י כן תערה עלינו פי שניים ברוחם של הצדיקים האמיתיים ותתן אחדות ושלום בין תרי משיחין שבדור, וע"י זה תכניע ותשפיל קלי' הערב רב המה הכלבים עזי נפש החולקים על תפילותינו. אנא מלך רחמן תקיים בנו את הפסוק "השם ילחם לכם ואתם תחרישון", ותשיב את הרב לירושלים עיה"ק על כנפי נשרים בכבוד ותפארת ולבוש מלכות וקווי השם יחליפו כח. פתח ליבנו בתורתך וטהר ליבנו לעבדך באמת.


 בס"ד

תפילה לתיקון הברית ולימוד תורה ולגאולה

מאת הרב א. י.

רבש"ע, מרא דעלמא כולא. בזכות יחזקאל הנביא וחזקיהו המלך שתיקנו פגם טיפות קרי של אדם הראשון ובזכות רבינו הקדוש והנורא, תתקן ברחמיך וחסדיך את כל הטיפות שיצאו ממני לבטלה ותשיב לי את כל ניצוצות הקדושה שאבדתי ואת חלקי העצום והנפלא בתורה הקדושה. ואזכה מעתה לשמור את העיניים והמחשבה בתכלית הקדושה, ולא יהיו לי שום הרהורים אסורים רח"ל, ואחשוב רק בתורה ואמונה והשגות אלוקות. ואלמד ואעסוק בתורה בקדושה וטהרה לשמה, לעמול ולעיין ולהעמיק ולהגות וללמוד בבקיאות ובעיון חיש קל מהרה את כל הש"ס בבלי וירושלמי, ספרי, ספרא, תוספתא, מכילתא ותורת כהנים, מדרש רבה ותנחומא וילקוט שמעוני וספר יצירה וספר הבהיר וכל ספרי חז"ל הקדושים. ורמב"ם, רי"ף ורא"ש עם הנו"כ וטור שו"ע עם כל הנו"כ. וכתבי הארי ז"ל כל השמונה שערים עם המפרשים וספרי קבלה מוסר וחסידות וספרי הפוסקים והשותי"ם וע"י זה תתן כח לצדיקים לסעוד ולרומם ולקשט את השכינה הקדושה. ותשיב את הרב לירושלים עיה"ק בכבוד ותפארת ולבוש מלכות. ותחשוף זרוע קדשך לגאול את השכינה הקדושה ואת עמך ישראל ברחמים וחסדים ותערה עלינו רוח ממשיח בן דוד, רוח קדושה וטהרה, רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת השם לשוב אליך בתשובה שלמה, תשובה מאהבה. וירבו האמת והשלום והאהבה בין עמך ישראל וכולם ידברו מאמונה ומהתכלית, ותשפיע את כל השפע דקדושה והמלוכה והממשלה לרב ולצדיקים האמתיים שבדור, וכולם יראו את גדולת יקר תפארת מעלת הצדיקים והכשרים, ולא יצטרכו הצדיקים לסבול גלות ורדיפות וביזיונות בגלל חטאינו המרובים, ותגאל את שם הצדיקים עם השכינה הקדושה. אנא חזק על כל החזקים, נצחן על כל הנצחנים. מלך רחמן המרחם מעל כל הקטרוגים, מלך חסדן המתחסד ונותן מתנת חינם, רחם עלינו והושיענו ותאיר לכלל ישראל את אור עצום ונפלא של אמונה. תאיר ותגלה את הדעת של רבינו הקדוש והצדיקי אמת, ויפוצו הספרים הדיסקים, השיעורים והדיבורים שמזריחים ומגלים לכלל נשמות ישראל ולכל הבריאה את האמונה. את סוד ההתחזקות התשובה וההתבודדות. ותגלה עלינו הנהגה של רחמים וחסדים, ותפיל אויבנו לפנינו ותתן כח למשיח בן דוד לפעול בתפילותיו לנצח ולהשפיל שרו של ישמעאל וקלי' ישמעאל, ולמשיח בן יוסף לפעול בפעולותיו ותפילותיו להכניע ולהשפיל שרו של עשיו וקלי' עשיו. ותתן אחדות ושלום נפלא בין תרין משיחין ובין יב' שבטי י-ה, ותשיב את הרב לירו' וחרב לא תעבור בארצנו, ותקבץ נידחנו מארבע כנפות הארץ לארצנו. וע"י אחדות תרין משיחין ינצחו את כל מלחמותינו בלי שום ירייה, וכל הכלל ישראל יעשו תשובה וכל אומות העולם יקבלו עול מלכותך ויכירו כי השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה ואתה בחרת בנו לחלקך ונחלתך, וירבה השלום והדעת השלמה ויתקיים בנו "כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים."     

יום שישי, 23 באוקטובר 2015

תפילה לכבוד הילולת רחל אימנו שיהיה בשבת

תפילה נפלאה לקבר רחל אימנו, מאת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט''א

רבונו של עולם מלא רחמים, בנסענו בית לחם אפרתה, לציון הקדוש והנורא שהוא קבר רחל אמנו, שעליה נאמר "רחל מבכה על בניה מיאנה להינחם", ורחל אמנו אינה פוסקת מלהתפלל שום רגע ושניה, עלינו ועל כל צרותינו, וכעת אנו כולנו בצרות נוראות ובגזירות נוראות, ובכל יום רגע ושניה פוקדות אותנו מחלות שונות ומשנות, ומחלות מסוכנות שאין להם כמעט תקווה.
וכעת באנו אליך רחל אמנו, להתפלל לפניך על כל צרותינו, ועל כל צרות בית ישראל, [בבין המצרים מוסיפים בפרט בעת בין המצרים] שנשרף בית מקדשנו, וחרבה עירנו, וגויים "עבדים משלו בנו פרק אין מידם", לכן באנו אליך רחל אמנו, להתפלל לפני השם יתברך, ושתעלי את תפילתנו לפני השם יתברך ברחמים וברצון, עד שנזכה בזכותך להושע בישועת עולמים, וייבנה בית המקדש כהרף עין, עוד בימינו אנו, אמן.
רבונו של עולם, בנסועי כעת לקבר רחל אמנו להשתטח על ציונה הקדוש והנורא, זכני נא להדבק במידותיה הקדושות, ולזכות לבכות יומם ולילה על חורבן בית המקדש ועל חורבן עם ישראל כמוה, כמו שכתוב "רחל מבכה על בניה", וזכני להיכלל בדמעותיה הקדושות, ולהרגיש צער של כל יהודי ויהודי, ולבכות יומם ולילה על שפיכות דמם של בניך הקדושים והטהורים.
אנא רחום וחנון כל יכול אשר לא יבצר ממך מזימה, אנא זכני נא להיות כמו רחל אמנו, שנתנה כל אשר לה לאחותה, והפקירה עצמה בכול מכול כול למען אחותה היקרה, ונתנה לה את כל עולמותיה בזה ובבא, ועל ידי זה זכתה שהיא תביא את הגאולה, ומשיח יבוא בראשונה אל ציונה הקדוש, אנא זכני להתמיד ליסע אליה יומם ולילה ללא הרף, ותמיד להשתטח על ציונה הקדוש, ולשפך לבי כמים על ציונה הקדוש, עד שאזכה בשלמות להיכלל בנשמתה הקדושה..
רבונו של עולם, זכני להיות כמו רחל אמנו, אשר בוכה יומם ולילה על חורבן בית המקדש, ודם ישראל אשר ניגר כמים.
רבונו של עולם, זכני להיות קדוש וטהור, אני ואשתי כמו רחל אמנו, שמרב קדושתה וטהרתה, מסרה את כל סימניה ללאה אחותה, וויתרה על חלקה לעולם הבא, ועל כל חיי העולם הזה עבור אחותה, וזכתה למסור את נפשה עבור אחותה בלב שלם, כן תזכה גם אותי למסור את נפשי עבור כל יהודי ויהודי במסירות נפש עילאית, ועל ידי זה אזכה לחבר את כל אותיות שמך הקדוש, יו"ד ק"י וי"ו ק"י במילואם, ולקיים "לבד בך נזכיר שמך", ורק אזכה ששמך הקדוש והנורא, יו"ד ק"י וי"ו ק"י, יהיה כל הזמן לנגד עיניי, ללא הרף יומם ולילה ללא הפסק אפילו של שניה כלל.
אנא רחום וחנון, כמו אשר יעקב אבינו זכה לעבוד עבור רחל שבע שנים, כן תזכה גם אותי לכבד ולייקר את אשתייומם ולילה, ותן לי מוחין לייקרה ולכבדה ללא הרף של שניה, ותמיד לרוץ לקראתה ולהגיש לה מכל טוב שבעולם, עד שבזכות שבעת השנים שעבד יעקב עבור רחל יתגלה לי "   יסוד צדיק בשבעה נעלם, אות ברית הוא לעולם, מעין הברכה צדיק יסוד עולם, צדיק אתה הוא יהוה".
ואזכה לשאג בשאגות נוראות על חורבן בית המקדש, ודם ישראל שנגר בחוצות קריה יומם ולילה ללא הרף, כמו שכתוב "יהוה ממרום ישאג וממעון קדשו ייתן קולו שאג ישאג על נוהו", ואשא קול נהי ובכי יומם ולילה על שבר בת עמי, כמו רחל אמנו שאינה מפסיקה לשניה מלבכות, על הרג בני עמנו אחים הורים סבים ותינוקות של בית רבן, כמו שכתוב "כה אמר יהוה קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מיאנה להינחם על בניה כי איננו", ואזכה בתכלית השלמות אני ואשתי, להיכלל בנשמת רחל אמנו, ועל ידי זה להמשיך את נשמת משיח, שיזכה לשמר את הברית קדש בשיא השלמות, כמו שזכתה רחל אמנו להמשיך את נשמת יוסף, שזכה לעמוד בכל הניסיונות שבעולם, עד שזכה לקדש את כל חלל העולם, עד שקדשים קלים נאכלים בחלקו בכל הרואה.
רבונו של עולם כל יכול אשר לא יבצר ממך מזימה, ברגעים קדושים ונוראים אלו, אשר אני משתטח על ציונה הקדוש והנורא של רחל אמנו, זכני ברוב רחמיך וברוב חסדיך האין סופיים, שאזכה כמוה לשפך דמעות יומם ולילה, על שפך דמם של ישראל עם קדושים, אשר דמם ניגר כמים יומם ולילה, ברחובות קריה ובחוצות עיר, ואין פוצה פה ומצפצף.
אנא רחום וחנון יודע אני שכל הייסורים הנוראים שעוברים על עם ישראל זה אך ורק בגלל עוונותיי הנוראים, ואין סוף פגמי הברית אשר נכשלתי בהם מעודי ועד היום הזה אנא רחום וחנון זכני כמו רחל אמנו ל"כה אמר יהוה קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מיאנה להינחם על בניה כי איננו"
אנא רחום וחנון, זכני לשאת קול נהי וקול בכי יומם ולילה, בפרט בחצות לילה עד הבוקר, על שבר בת עמי, ועל כל
חללי בני עמי זקנים ונערים, שדמם נשפך יום יום, והכול אך ורק בגלל פגמי הברית הנוראים שלי.
רבונו של עולם, בזכות רחל אמנו שנטלה פלך שתיקה, וראתה סבלונות שלה בידי אחותה ושתקה, כן תזכה גם אותי למידת השתיקה בשלמות, ואזכה לקיים בשלמות "ויהוה בהיכל קדשו הס מפניו כל הארץ", ואזכה לתת כל אשר לי לכל אחד בעולם, ואהיה כרחל השוכנת פה, שנתנה כל אשר לה לאחותה, גם את עולם הזה גם את עולם הבא, ובזכות זה אזכה להיות כיסא לשכינה, ולהיכנס להיכלא דמלכא, ולזכות להיות מבני היכלה של רחל, המאיר באור יקרות מסוף העולם ועד סופו, ואזכה לקרח הנורא אשר מעל החיות, ואזכה להיות כולי כקרח הנורא, כמו רחל שזכתה ליעקב שאמר "ביום אכלני חרב וקרח בלילה", ואזכה בזכות זה ללהוט ברשפי שלהבתיה, ועשרים וארבע שעות אלהט ברשפי שלהבתיה אליך תתברך, עד שאזכה בזכות זה להיכלל באבא ואימא עליונים, ואזכה כמו רחל אמנו, להמשיך את נשמת משיח בן יוסף לעולם, אשר יגאל את עם ישראל.

תפילה לקבר רחל - לנשים

רבונו של עולם כל יכול אשר לא יבצר ממך מזימה, בחיל ורעדה פחד רטט אימה ויראה הננו ניצבות כאן, לפני הציון הקדוש והנורא של רחל אמנו עליה השלום, שהיתה יוקדת ובוערת באש שלהבת קדש יומם ולילה אליך השם יתברך, ולכן נרה לא כבה לעולם. ויהי רצון מלפניך יהוה אלוהינו ואלהי אבותינו, שאש שלהבת קדש זו אשר יקדה ברחל אמנו יומם ולילה, תהיה יוקדת בלבותנו בבחינת "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה", ותהיה חקוקה בלבותנו, עד אשר נזכה להיות אש להבה בשלשלת הדורות של אמהות קדושות וטהורות, אשר על מוקד מזבח יצאו במחול. ונזכה כמו רחל אמנו להמשיך לעולם את נשמת משיח בן יוסף, וכמוה לבן כמו בנימין, אשר בחלקו נבנה וייבנה בית המקדש במהרה בימינו, ונזכה להתפלל על משיח בן יוסף, אשר לא ייפול בידי בני עוולה. ובכוחה ובזכותה של רחל אמנו, אשר עומדת יומם ולילה בבכיות ובשאגות להצלת בניה, כמו שכתוב "קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מיאנה להינחם על בניה כי איננו" (ירמיהו לא, יד), "שאג ישאג על נוהו" (שם כה, ל), ועל כן בחרה רחל להיקבר "בדרך אפרת הוא בית לחם" על אם הדרך, כדי שתמיד נוכל לגשת אליה בתפילה בקשה וצעקה, ולשפך צקון לחש לבבנו על ציונה הקדוש והנורא.
אנא רחום וחנון, בזכות רחל אמנו עליה השלום, רחם על בניך ובנותיך הנטבחים מדי יום ביומו בחוצות קריה, עלה המוות בחלוננו בגשמיות וברוחניות, "כמעט כסדם היינו לעמרה דמינו", ונפרצו כל חומות המוסר הקדושה והצניעות, ונשארנו כיתומות ללא אב ואם, "כתורן על ראש ההר וכנס על הגבעה", כי כל הצדיקים והצדקניות אשר היו מימות עולם עזבונו, "סעו המה למנוחות עזבו אותנו לאנחות", ועכשו עלינו נפלה חובת היום להיות החוליה המקשרת בין רחל אמנו והאמהות הקדושות והדורות הבאים, ולהעביר את לפיד האש של תורה ואמונה קדושה טהרה וצניעות הבוער בלבותינו יומם ולילה, ובזכות שנזכה להעביר את לפיד האש לכל דורותינו הבאים אחרינו, תוקד האש בלבותינו בכפלי כפליים אלפים ורבבות פעמים יותר ויותר, עד שנזכה להיות כמו האמהות הקדושות, והנביאות הקדושות, מרים הנביאה, ודבורה הנביאה אשר בשעת נבואתה ראו לפידי אש מעל אוהלה, עד שנזכה שיתעבר בנו איזה נצוץ מרחל אמנו הקדושה והטהורה, ונזכה גם כן לרוח נבואה, כמו שכתוב "והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר וניבאו בניכם ובנתיכם זקניכם חלמות יחלמון בחוריכם חזינות יראו, וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההמה אשפוך את רוחי, ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש ותימרות עשן, (יואל ג, א-ג), ויתקיימו בימינו הפסוקים "שפך חמתך אל הגוים אשר לא ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, כי אכל את יעקב ואת נוהו השמו", "למה יאמרו הגוים איה אלוהיהם ייוודע בגוים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך"(תהלים עט ו-ז, י). "הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו". ויעוררו שאגותיה ובכיותיה וצעקותיה של רחל את אור הגאולה, ונזכה לראות בזכות רחל אמנו עליה השלום את הגאולה השלמה ובניין בית המקדש, במהרה בימינו כהרף עין, אמן נצח סלה ועד.

צפו: מסר ממורינו הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א בעקבות המצב המחמיר בארץ "כל אדם חייב לקרוא קריאת שמע" חובת צפייה!

יום חמישי, 22 באוקטובר 2015

הגיע! עלון כנישתא חדא גיליון 44!!!

בס"ד בר"ה

צִיּוֹן בְּמִשְׁפָּט תִּפָּדֶה וְשָׁבֶיהָ בִּצְדָקָה


נבואת האינתיפאדה
לפני תשעה חודשים שלח הרב שליט"א מסר, אותו פרסמנו בגיליונות  39-40, ובו הוא קרא לעם ישראל לעצור את האינתיפאדה החדשה. "אנחנו באינתיפאדה חדשה, אינתיפאדה נוראה שמתפשטת על כל כדור הארץ, אי אפשר לעצור את זה..". הרב הזכיר את הרמב"ם (הלכות יסודי התורה ז,ז) האומר: כל מי שהולך בדרך התורה ואומר שהוא קיבל נבואה חייבים להאמין לו כמו שמאמינים לשני עדים. "זה חזון אחרית הימים. יעקב פחד לגלות מה יהיה באחרית הימים" הוסיף הרב שליט"א.
"האינתיפאדה הזו היא בעידודו של כל העולם, כל העולם מוחא כפיים על כל יהודי שנרצח ונהרג, כל העולם מדרבנים את האינתיפאדה הזו, כל המדינות, כולם כבר מצטערים שהיטלר לא גמר את העבודה, כולם מקללים את היטלר למה לא גמרת את העבודה, הם עכשיו סומכים על הישמעאלים, וַיֵּלֶךְ עֵשָׂו וַיִּקַּח אֶת מַחֲלַת בַּת יִשְׁמָעֵאל." המשיך הרב שליט"א וחידד את המסר עבורנו. "כל אחד צריך להיות מוכן למסור את נפשו על קידוש ה', אך, מסירות הנפש האמתית היא שמירת העיניים. אם אדם שומר עיניים אז תהיה המתקה. כל הגזירות הן בגלל שלא שומרים עיניים. כל פתיחת עיניים נהרג יהודי, כל פתיחת עין נדקר יהודי".
כשמרדכי הצדיק יצא לרחובות עיר הוא קרע את בגדיו וצעק צעקה גדולה, בה הכריז, כי עומדת להיות גזירת שמד על עם ישראל. רוב היהודים לא הקשיבו. רק לאחר תשע שנים, כאשר התחילו גזירותיו של המן להתגשם, ראו שמרדכי צדק. רבינו נחמן מברסלב אומר שהצדיק האמתי רואה את הכל באספקלריא המאירה, ברור כשמש, הוא רואה את כל הגזירות לפני שהן נגזרו, מוסר את נפשו ומעורר את העם כדי למנוע שפיכת דמים. לצערנו לא מקשיבים לו.
הרב שליט"א, הורה אז דרך ברורה למניעת האינתיפאדה, שבע"ה לא תבוא: "כל עם ישראל חייבים להשתתף עכשיו! יש פה אינתיפאדה! כל יהודי בסכנה! כל אחד חייב להצטרף לפדיון הכולל מ-10 דולר ומעלה. כל יהודי בלי יוצא מהכלל, אחד ייתן 10, אחד ייתן 60, אחד ייתן 100, עד שנגיע ל-600 אלף -כנגד 60 ריבוא נשמות ישראל. כל יהודי, בלי יוצא מהכלל, ירים את נדבת ידו, מ-10 דולר ומעלה, עד שנגיע ל-600 אלף דולר וע"י זה נמתיק את האינתיפאדה החדשה, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן."
הרב עשה את כל ההשתדלות בכדי לעורר את עם ישראל, עם זאת, הגיעו עדיין רחוק מאוד מהסכום הנדרש כדי להמתיק את הדינים מעל 60 ריבוא נשמות ישראל. ואז בחג הסוכות כשהאינתיפאדה הנוכחית הגיעה וכולם ראו שהנבואה של הרב מתגשמת. פיגוע רודף פיגוע והדקירות, לצערנו הפכו למחזה נפרץ, אז קבלנו שטף גדול של טלפונים, אנשים פתאום נזכרו בדברי הרב שליט"א מלפני מעל תשעה חודשים ורצו לתת את הפדיון להצלת עם ישראל. אך, הדרך להמתקת הדינים לפני הגזירה, שונה מהדרך שלאחריי יציאתה לפועל. הרב שליט"א כתב כעת מכתב נוסף בו הוא מציין כי הדרך לעצור את האינתיפאדה הנוכחית היא ע"י הפסוק 'כָּל הַכָּתוּב לַחַיִּים בִּירוּשָׁלִָם', לתת חיים לתושבי ירושלים והארץ ע"י תרומה כמניין "לחיים" 98 ₪, ולהתפלל על כל יושבי ארץ ישראל ובפרט על היושבים בירושלים שלא יאונה להם שום רע וכו'.
סגולת הפדיון מוכרת וידועה. "ממון" בלשון חז"ל נקרא "דמים", וכדי להמתיק דינים צריכים מסירות נפש ושפיכת דמים, אך, במקום שפיכת דמים ממש, ח"ו, עדיף למסור נפש ולשפוך ממון. אז יתקיים הפסוק "צדקה תציל ממוות", ובע"ה לא נראה עוד שפיכות דמים בארצנו. פדיון בו, כל אחד נותן סכום קצוב, נקרא "פדיון הכולל", והוא שממתיק הדינים מעל כל עם ישראל. שנשמע בשורות טובות. אמן.  

לטובת הציבור הבאנו כאן את המכתב במלואו:

בס"ד לש"מ לש"ב ע"ו
א חשון תשע"ו ביאת משיח = תשעו = 776

לכל עם ישראל בכל אתר ואתר שלו' וברכה ה' עליהם יחיו!

אחרי הרציחות הנוראות בסיוע האחוד האירופי ועידודו, שהיו מיום ראשון של סוכות ועד עכשיו ואינן נפסקות לשניה, ודם ישראל ניגר כמים לשמחתם של כל אומות העולם ללא יוצא מהכלל, כי עלה המוות בחלוננו, ומתפשט בכל רחבי העולם לדקור כל יהודי באשר הוא יהודי, וקמו כל אומות העולם עלינו פה אחד אשר לא יזכר שם ישראל עוד. מואב והגרים, אדום ועמלק, פלשת עם יושבי צור, כולם פה אחד, להשמיד, ולהרוג, ולאבד, טף ונשים ביום אחד. וכל יום צרתו מרובה משל חבירו, וכל דקה ודקה שומעים וקוראים על נפגעים חדשים, ואין פוצה ומצפצף. להיפך, כולם מאשימים את עם ישראל ואומרים שהם גרועים מהנאצים, והמשימה הראשונה של כל אומות העולם היא להכחיד את זרע ישראל מעל פני האדמה. ואין שום יהודי כיום שהוא בטוח בנפשו, לא בארץ ישראל, ולא בכל ארץ אחרת. ולכן החלטנו פה אחד שעל כל יהודי ויהודי בכל מקום ומקום לתרום 98 שקל כנגד הפסוק כָּל הַכָּתוּב לַחַיִּים [=98] בִּירוּשָׁלִָם ולהעביר הכל ל-
INTERNATIONAL SHUVU BANIM [אִנְטְרְנשיונל שובו בנים]

בזכות רבינו הקדוש והנורא שיצילנו מכל רע
ובזכות התורה הקדושה והטהורה
עבדכם הנאמן
אליעזר ברלנד

(כל ראש משפחה תורם עבור כל המשפחה 98 ₪, שהוא גימטריא "פה אחד" וגימטריא "לחיים" כנגד "צח" קללות שבתורה להמתיק את הדינים מעל כל עם ישראל).

הקדוש הר' אהרן בניטה הי"ד


עננה כבדה ליוותה את שבת חוהמ"ס בעקבות רציחתם של זוג ההורים הקדושים למשפחת הנקין הי"ד. למרות זאת, עם ישראל משתדל בכוחות נפש לקיים את מצוות החג "ושמחת בחגך" כשבפתח ליל ה'הושענא רבא' ועימו מצפים לישועה כי תבוא. אך לא, רעדה עזה מטלטלת את אמות הסיפים, עת יבבות הסירנות של כוחות הביטחון וההצלה נשמעים עד רחוב החומה השלישית.
"רצנו בכל כוחותינו לכיוון הרעש", מתאר הרב יוסף גל שיחי' את רגעי האימה שעברו עליו ועל אשתו, הרבנית מרים שתחי' לבית גל. "אפילו לא חיכינו להודעה כל שהיא, הלב שלנו רטט. הרי בקשנו מהילדים שאולי הפעם יתפללו בקרבת מקום ולא יצעדו בגפם לכותל. אמנם אתם מתגוררים בבית"ר עילית ולא בכל יום מזדמן לכם להימצא במרחק הליכה מהכותל, אולם, התקופה מתוחה ו.., הלב, אי אפשר להסביר במילים, אבל משהו בפנים מרגיש לא טוב. אך הם אוחזים בטענתם החזקה – "אנו רוצים לקיים את המצווה שכל כך חביבה עלינו, העליה לרגל אל שריד בית מקדשנו". 
אי אפשר לתאר במילים איך נשמע הרב גל, מחשובי רבני קהילת 'שובו בנים', עת ספד לחתנו הקדוש, הרב אהרון בניטה הי"ד. האדם המיוחד הזה שחיוך מחזק תמיד נסוך על פניו, הוא שתמיד מצא אימרות עמוקות שסחפו לאמונה תמימה. "טוב שדאגו לי בתחילה ואמרו לי כי אהרון רק נפצע. הוא היה לי כמו בן, כמו חבר, עדין נפש, כולו נתינה. חסיד אמיתי שהלך עם העצות של רבינו במסירות ותמימות. כעת אחרי שהגיעו אלינו המון חברים ומבקרים טובים, אנו מתאוששים ומתחזקים. וב"ה ישנם גם התינוקות שנשארו וחייבים אנו להתחזק גם בעבורם. נפתלי בן השנתיים וחצי שנשרט בגבו ונורה ברגלו וכן אחותו התינוקת בת שבעת החודשים שיחיו."
אהרון הי"ד נרצח ממש בשלהי כ' בתשרי, שבת חוהמ"ס, כשהיו בדרכם חזרה מהכותל. יחד עם בתי אדל שתחי' ושתי עגלות התינוקות, הם לא ציפו שיהיו לבד בסביבה עוינת ללא כל יהודי או כוחות בטחון מסביב. המחבל, בן הבליעל התנפל עליהם ותקף קודם את אדל תוך שהוא נועץ בה 13 דקירות. היא התנגדה ואף אהרון היכה בו, אך הוא המשיך. בהמשך, אע"פ שהיה סכין נעוץ בו אהרון השכיב אותו, רגע לפני מותו. 
הרב נחמיה לביא הי"ד, גיבור גדול ששמע את קול הצעקות ומסר נפשו לעזור, הוא לקח את שני הילדים ביד ואילולי כן היה המחבל הורג גם אותם. רק דבריו של מורינו הרב שליט"א יכולות להסביר, איך, למרות שהרב נחמיה קפץ מוכן עם נשק הצליח המחבל לבצע את זממו הנתעב, אלו דבריו. "קשה לנו לשמוע על הבשורה הקשה והאיומה של הרצח הנורא שקרה היום שאברך קדוש וטהור  מקהילתינו הקדושה נרצח על ידי בן עוולה בדמי ימיו בשיא פריחתו. צריך לדעת שהקדוש הרב אהרון בניטה הי"ד, וגם האבא והאמא שנרצחו שבוע שעבר באכזריות נוראה ליד הילדים שלהם, הם הלכו כפרה על עם ישראל, הם המתיקו מעלינו שואה, השם יתברך מעורר אותנו שנחזור בתשובה באמת. נתחיל לאהוב ולדאוג אחד לשני באמת, אדם רואה שהילד של חבר שלו לא לומד, תלמד אותו אתה, שיהיה בינינו אהבת חינם".
אימרות הקודש של הרב שליט"א, הכ"כ נצרכות לנו ועוד יותר בעיתות אלו, הן שיכולות להסביר איך גיבור כהרב נחמיה שקפץ בזריזות עם נשק בידו ועדיין לא יכל אל מול המחבל המתועב. "יש במילה ערבי אותיות עברה. העבירות  מתלבשות בערבי, במחבל, ומכח זה הוא מזיק. אז נתפסים בעוונותינו קורבנות קדושים וטהורים. כשיהודי יוצא לרחוב זה כמו שיוצאים לקרב, הוא חייב לשמור על העיניים. רבינו הקדוש אומר שאי אפשר לקנות את התורה הקדושה, בלי שמירת הברית, בלי לצאת מכל התאוות. לכן, צריכים להשקיע את עצמנו כמה שיותר בלימוד הש''ס, שלא יעבור יום בלי לימוד גמרא, וזה מה שבאמת מכניע את כל הקליפות. והשם יתברך יאמר לצרותינו די וישלח לנו משיח צדקנו בקרוב ממש, אמן."
"בשולחן שבת היה מאוד נחמד ומרומם". מסיים הרב גל את דבריו בסיפור שממשיך לצמרר. "עשינו חידון בחושן משפט ואהרון ענה תשובות נפלאות מהמסכתות בבא קמא ובבא מציעא. בין לבין פתחתי באקראי את ספר הזוהר בקטע שמדבר ע"כ שצריך ללכת אל הצדיקים והאבות הקדושים כדי שיבקשו רחמים על עם ישראל, לכן סיכמנו שניסע לרשב"י. אהרון רצה להישאר כל הלילה ער בכדי ללמוד עם יצחקי ואח"כ ללכת להתבודד בשדה. אין לנו שאלות כלפי שמיא, אנו יודעים שהכל לטובה ושהשי"ת יודע היטב מה הוא עושה. יותר נעים לנו להיזכר איך רק לפני זמן קצר נסע אהרון לאומן במסירות נפש עילאית. רבץ עליו עול כבד של ההוצאה לפועל בגובה שלושים אלף שקל ולמרות שהוא ובתי היו ממש על סף הזדקקות לפת לחם, עדיין חסכו לתוך קופה שקל לשקל במשך חצי שנה כשבראש מעיינם הנסיעה הקדושה. בנוסף לכך היה צריך להתרוצץ בין עורכי דין בכדי שיסייעו לו להוריד את התיקים. ואם לא די בכך עמדה מולו המסוכה הקשה בדמותו של צה"ל, אשר בשום אופן לא התירו לו לצאת מהארץ.
אהרון לא רצה להתגייס, הוא רצה להמשיך בעבודת הקודש שלו בדרך ישראל סבא וע"פ עצותיו של רבינו הקדוש. אך מכוון שלא היה רשום באף כולל, לא הצליח להשיג פטור. הוא מסר נפש לקיים את הציווי של רבינו להיות אצלו על ר"ה, אע"פ שבבואו לארץ ידע כי יעמוד על כך לדין. זה ועוד רבות הנצורות בגנזי מרומים יעמדו לו בבית העולמים. הרב אהרון הי"ד נקבר בחלקת החסידים בהר המנוחות, נוסיף בכאב שאהרן תמיד אמר שכשיגיע זמנו הוא רוצה למות על קידוש ה'. יהיה זכרו ברוך ויעמוד לנו ולכל עם ישראל למליץ יושר, עד יאמר די לצרותינו ולשבר ציון עירנו. 
ואם לא די בכל זה נספר שהניתוח של אדל שתחי' ארך שעות רבות ומצבה היה קשה מאוד. כשהתקשרו ושאלו את הרב מה לעשות, הרב אמר להעביר פידיון ובאמת המצב השתפר באופן ניסי. כנגד כל מהלך העיניינים יצא לפתע הרופא מחדר הניתוח והודיע על השינוי השמיימי במצב בריאותה. נס יוצא מגדר הרגיל, 13 דקירות בפלג הגוף העליון. ב"ה אדל ובניה יצאו בריאים ושלמים, כולנו מאחלים לה ולמשפחתה רפואת הגוף והנפש, יהי רצון לפני אבינו שבשמיים שלא נדע עוד מכאוב לעולם.

ספינקא

סיפורים רבים ישנם סביב קשריו של מורינו הרב שליט"א עם מנהיגי הדור וגדולי התורה, אך אין טוב יותר מלשמוע זאת מבעל המאורע עצמו. וכן מספר לנו אבריימי, גיטריסט בלהקת 'המנגנים', כי בזמן שהגיע כבוד האדמו"ר מספינקא ארה"ב לביקור בארץ זכה הלה ונכנס אל הקודש פנימה.
אבריימי מספר כי בתחילה הופתע לשמוע עד כמה הקשר בין האדמו"ר והרב הדוקים ועד כמה מחזיק האדמו"ר מהרב כגדול בתורה ומופלג בחסידות. "שעות רבות למדתי עם הרב שליט"א", שח לו האדמו"ר, כממתיק עמו סוד. "אף הייתי צריך לנסוע להולנד אל הרב, אך לדאבוני הרב עזב שם ואני בינתיים ממתין לשעת הכושר. אך, יותר מכך הופתע אבריימי מהמשך דבריו של האדמו"ר. 
"למגינת ליבנו סבלה בתי שתחי' בראשה מהמחלה הנוראה. הדברים הגיעו לידי כך שהיא הייתה נופלת כל הזמן ופשוט לא יכלה ללכת". פתח האדמו"ר את סגור לבבו אל מול אבריימי המשתומם. "בהזדמנות הראשונה שנקרתה לפני באתי ושחתי זאת בפני הרב שליט"א ואכן הרב הבטיח לי שהיא תלך. אני שאלתי את הרב- ואם לא? - ענה לי הרב שאם כך אצטרך לחזור שוב." בהגיעו לביתו ניסה האדמו"ר להוליך את ביתו, אך לצערו היא נפלה. "כמעט ונפלתי ברוחי", המשיך האדמו"ר לתאר בפני אבריימי הרבה יותר משציפה. "אך, במהרה עשיתי חשבון נפש ושאלתי את עצמי מדוע בכלל שאלתי את הרב שליט"א- ואם לא? למחרת חזרתי אל הרב, אלא שהפעם לא תהיתי אחריו.., וראה זה הפלא, באותו היום בתי חזרה ללכת. מאז, ב"ה, בתי הבריאה לחלוטין והיום היא כבר אמא לילדים, אַסַאך יידיש נחת.

חברות שלא לשם שמיים

שלמה (שם בדוי), נשמע בתחילה כעוד בחור צעיר, שום דבר לא מסגיר את מה שמתחולל בליבו. אך מהר מאוד מעורר סיפורו להרגשת הזדהות אצל שומעי ליקחו.
"חברי לא גדל בבית שחינך לתורה ומצוות. למעשה, עד כמה שידוע לי, מעולם לא הסבירו לו שמעשיו הם מקולקלים מיסודם". כך פתח שלמה את הסיפור הקשה אודות חברו. "אני הגעתי מבית ששומר מצוות ולכן ידעתי עד כמה הדבר חמור, אבל הוא, מה אומר.., השם ירחם. לפני מספר שבועות, בסוף יום לימודים, ניגש לחברי בחור שלא מדרכינו, והחל לשוחח עימו. עד מהרה הפכה השיחה הזו לקשר - עם השפעות רעות עם כל המשתמע מכך. אני כמובן ניסיתי ככל יכולתי להסביר לחברי עד כמה הדבר פוגע בו, אולם דבריי נפלו על אוזניים ערלות. משראיתי כי אין אני פועל דבר בדיבורי הלכתי לשאול עצה מדודתי הצדיקה ולהפתעתי מצאה דודתי מיד פתרון לבעיה".
פדיון לצדיק הרב ברלנד, זה הדבר היחיד שיציל את חברתך, "היא המטירה לעברי ואני הבטתי בה במבט תוהה. שיש רב שקוראים לו הרב ברלנד כבר שמעתי, אבל שהוא יכול לעזור, עדיין לא הבנתי איך. ובכלל, מה זה הפדיון הזה שאת מדברת עליו, שאלתי את דודתי".
שלמה ממשיך ומספר שבדקות הבאות החלה דודתו להסביר לו על מעלת פדיון הנפש, תוך שהיא מתארת מקרים מסויימים הידועים לה. "בהתחלה זה נפל עלי בהפתעה", משתף אותנו שלמה ברגשות שמילאו אותו באותה תקופה. אבל, מהר מאוד החלטתי 'לזרוק את השכל', כמובן הרבה בעידודה של דודתי". "הדבר המדהים שבזמן שהחלטתי שאני הולך לתת לרב את הפידיון, אפילו לפני שיצרתי קשר עם נתן סלומון, הגבאי, כבר אז החלו שינויים לא הגיוניים לחוּל. אם בתחילה לא הועילו כל דיבורי ופתאום כך מאליו מתחילים להתעורר סיכסוכים עם החבר הנורא הזה שדירדר את חברי לתהומות. נדהמתי מכך והבנתי שיש דברים בגו, לכן פניתי אל נתן הגבאי שדיבר עם הרב".
"באותו היום שהעברתי את הפדיון מתקשר אלי חברי בכעס וכמשיח לתומו ומספר לי כי 'הבחור הזו' אינו לרוחו. מה קרה? אני שואל אותו, מנסה לגשש עד לאן הגיעו פני הדברים". הוא לא עונה לי לטלפונים, נראה לי שאני מנתק את הקשר הזה. "ואכן, מאותו היום סיים חברי עם החברות הנוראה הזו, פשוט מדהים". 
"באותו זמן סיפרה לי דודתי גם על קוי המידע העוסקים בפועלו של הרב, ואני, בתחילה רק מסקרנות התחלתי להיוודע למציאות הפלאית שעוטפת את הרב. אחד הדברים שמשך את ליבי היה, מעלת התפילה על הרב ובפרט אמירת התיקון הכללי לרפואת והצלחת הרב. ואכן קיבלתי על עצמי לומר תיקונים כלליים וכיוונתי זאת גם להצלחת חברי שהיה לי חבל לאבד אותו. אי אפשר לתאר את ההרגשה הטובה שנולדה בליבי, כמו אור מלטף ששומר עלי כל היום. אך, המדהים מכל הוא שנוצרה מציאות שכאילו הרב פועל דרכי. כך, שאם קרה לי בטעות שביום מסויים לא אמרתי את התיקון הכללי, פתאום מתקשר אלי החבר ואומר לי שהוא חושב על אותו חבר מפוקפק ואולי כדאי שיתקשר אליו. אני כבר הבנתי שדיבורים לא יעזרו, מיד ניתקתי והתחלתי לקשר את עצמי באמירת העשרה מזמורים הקדושים.., לרפואת הרב שליט"א.  

המחלה והיקר מכל

"הקשר שלנו עם הרב התחיל לפני חמש שנים, בזמן שגילו לאשתי את המחלה לראשונה". דורון אביבי (שם בדוי) התחיל פורס את סיפורו, לכאורה טון הדיבור רגוע, אך במהרה נשאבים לתוך שרשרת של אירועים 'שלא מהעולם הזה'. "מאז, התחלנו להתקרב יותר לברסלב, לספרים ולעצות של רבי נחמן ואף זכינו להגיע מספר פעמים לציונו הקדוש שבאומן".
"בניסן תשע"ה ממש לפני כמה חודשים, ועוד אשתי 'בשבוע התשע עשרה', החלה לחוש כאבים בפלג העליון, בשני הצדדים. לחרדתנו גילו לה את המחלה". דורון מספר שאם לא די בכך, במהלך הזמן החלו להופיע גושים נוספים בעוד מקומות בגוף. "הבעיה מבחינת הרופאים שה'מצב' בו הייתה שרויה אשתי גורם לתהליכים בגוף שמזרזים את המחלה, לכן בכירורגית אמרו שצריך לותר על היקר לנו מכל. אך, לא! אשתי הייתה נחושה שעלינו לשמור עליו". לכן הלכו לאונקולוג מומחה.
קשה לעקל את מסכת הייסורים שעברה המשפחה הזו. "בינתיים, לדאבוננו, מצאו גוש נוסף, לכן, הרופאים אמרו כי אם בבדיקה יתגלה שהגידול מתפשט אז נהיה מוכרחים לעשות את הוויתור. אם לא, אז ימתינו עד השבוע ה-31 שלאחריו ימשיכו בטיפול אינטנסיבי יותר".
"בתקופה זו פקדנו הרבה קברי צדיקים, ביקרנו אצל צדיקי הדור ר' דוד אבו חצירא שליט"א והרב יורם אברג'יל זצ"ל. הם אמרו שיהיו ניסים ונפלאות, אך, הדגישו כי עלינו ללכת בעצת הרופאים, אף אם זה כרוך בוויתור כואב. 'צריכים לקבל זאת באהבה ועליכם להיות חזקים', הם הוסיפו לפני ששלחו אותנו במאור פנים. דבריהם חיזקו אותנו מאוד, אך בשום אופן לא רצינו לותר על היקר לנו.
"ידענו בלב שאצל הרב ברלנד שליט"א תהיה ישועה, בזכרנו את האהבה הגדולה שהרעיף עלינו בפעם הקודמת שהיינו אצלו. אמנם, קיווינו שהעבודה שעשינו תספיק, אך בפנים ידענו שלבסוף נפנה אליו". לפני שהגיעו תוצאות הבדיקה האחרונה החליטה משפחת אביבי ליצור קשר עם הרב שליט"א דרך הגבאי סלומון, ואכן הרב אמר להעביר פדיון. "הדבר לא הפתיע אותנו, לפי חומרת המצב כבר ידענו שנצטרך ישועות גדולות". לשמחתם, הרב חזר כמה פעמים והדגיש כי עליהם לשמור על היקר להם. אמנם, הם יחלו לכך, אך, הם חששו מהחולי עקב מצבה הקשה, לכן ציינו זאת באזני הרב. "כשהרב שמע זאת הוא ישר שינה את טון הדיבור ואמר לנו ללכת עם עצת הרופאים, אפילו בנוגע ליקר לנו מכל. נכנסנו לשברון לב, נוספו לכך הזיכרונות מהטיפולים שכבר חווינו בעבר". "באופן לא טבעי, בזמן שהלכנו לקבל את תוצאות הבדיקות, ואע"פ שלצערנו נמצא גידול, אמרה לנו הרופאה להשאיר את היקר לנו עד לשבוע ה-31, כמו שהרב אמר בתחילה".
דורון הוא אברך בכולל נחשב במרכז הארץ וחזותו החיצונית לא מסגירה את הקשר הפנימי שנרקם בינו לבין חסידות ברסלב. אך הוא בהחלט ערני לשרשרת הנסים שליוותה אותם לאורך הדרך. "יש לי חבר שהיה בעבר משב"ק אצל הרב והוא אמר לי, כי לפי דעתו הרב רוצה לגלות אצלכם את כח האמונה ולהוציא אותה מהכח לפועל". מחוזקים מכך, החליטו לא לוותר, ואכן אחרי כמה ימים יצרו קשר עם סולומון שבישר להם שהרב הזמין אותם להולנד. "נסענו יחד אשתי ואני, בתחילה חששנו מ'טומאת ארץ העמים', אך, כשהיינו אצל הרב הרגשנו בגן עדן. אפילו שהולנד היא מדינה מתירנית ולא פשוטה, הרגשנו, כמו שהמקום התקדש. אף זכינו להתפלל שחרית עם הרב שליט"א תוך שהוא אחז בידי זמן ממושך. כאשר באותו זמן אשתי דיברה עם הרבנית תליט"א שנגעה לליבה. וכך בעוד אנו שם נכנסה הרבנית אל הרב וביקשה אותו שיכניסם כעת. הרב שליט"א אמר שתוך 40 יום הכול יעבור, ואף נתן לנו תפילה אישית, וכן, טיפות טבעיות. בנוסף נתן לנו הרב סדר של לימוד משותף לאשתי ולי. אולם, באופן מוזר, ככל שהגיעו ארבעים הימים לסיומם, הרגישה אשתי בכאב מתגבר, וכן נוסף לה כאב בירכיים חזק, עד שכל הרופאים חששו שהמחלה התפשטה. לכן דיברנו שוב עם הרב שליט"א שהרגיע ואמר, כי תוך שבוע הכול יסתדר בע"ה".
"זה לא הסתיים", מחייך דורון, "בשלב זה התרחש שוב דבר תמוה. פתאום, כמו משום מקום, שמענו על איזו מְרַפּאֲה טבעית. אמנם, מטרתה הייתה רק להקל מהכאבים ובכלל הייתה מסופקת אם תוכל להועיל ולפתע אחרי הטיפול החל שיפור גדול שהמשיך עד שעבר לה הכול". "זכינו לניסים גדולים, לפרי בטן שבא, ב"ה, בעתו ובזמנו, ובריאות ולאם ולוולד. אח"כ נערכו בדיקות לאם, הרופאים נדהמו מהתוצאות.
כחיזוק לסיום מוסיף דורון: "כשהגענו לרב בפעם הראשונה השארנו במעטפה מכתב עם שאלות ובקשות לברכה. בסוף המכתב ציינו בשורה אחת, שלכאורה נראתה שולית, בקשה לפרנסה עבור אחי. הוא שנים היה תקוע", מוסיף דורון כמתנצל. למרות שהוא בעל מקצוע נחשב, עדיין גר בבית ההורים. כך, כנגד כל הסטטיסטיקות והעבר הקודר, באותו שבוע הוא מצא עבודה מכובדת בה הוא עובד עד עתה ואף נכנס עתה לדירה חדשה שרכש. 

"זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו"

עמותת "שובו בנים אינטרנשיונל" הוקמה לבקשתו של מורנו הרב שליט"א.לאחר 60 שנות פעילות בארץ ישראל, בהן החזיר מורנו הרב שליט"א עשרות אלפי אנשים ומשפחות בתשובה, במסירות נפש עילאית, מורנו הרב שליט"א יצא לחוץ לארץ להמשיך פעילות זו ביתר שאת וביתר עוז, במטרה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה בכל מקום שהם, ולעצירת ההתבוללות הנוראה בעולם. לכן מורנו הרב שליט"א הקים את מערכת "שובו בנים אינטרנשיונל" בתקופה זו, כלי שיאפשר המשכת האור הגדול והנורא של רבינו הקדוש לכל בית בעם ישראל, בכל מקום. מאות - אם לא אלפי - אנשים כבר התקרבו ליהדות בדרך של רבינו הקדוש ומורנו הרב שליט"א, ע"י פעילותיה של מערכת שובו בנים אינטרנשיונל. נפתחו בתי כנסיות וקהילות של ברסלב במיאמי, לוס אנג'לס, ניו ג'רזי, ובקרוב הולכים להיפתח בניו יורק, בקנדה ובעוד מקומות בעולם בעז"ה.
מורנו הרב שליט"א נותן עדיפות ראשונה להחזקת הכוללים, תלמודי התורה, הסמינרים והחיידרים בירושלים, עבורם הוא מסר את נפשו וממשיך היום לגדל ברוחניות ובגשמיות את המשפחות והילדים הקרובים אל לבו, עם תמיכה במרכזי התורה והעבודה בירושלים, מסירת שיעורים ושיחות חיזוק, ייעוץ והדרכה בכל תחומי החיים הרוחניים והגשמיים. מורנו הרב שליט"א הוא המשגיח והמנהל היחידי של העמותה, והוא מחליט בעצמו על כל דבר שנעשה בישיבה - הן ברוחניות הן בגשמיות, על חלוקת התפקידים והכספים, ניהול המוסדות, ומערכת קירוב הרחוקים, הכל נעשה ע"י המנהלים שהוא מינה ובהתיעצות מלאה אתו, על ידי קשר רציף עם הרב לגבי כל נושא. 
 אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו למהפך רוחני שלא היה כזה מאז בריאת העולם.
להזמנת נציג שיבוא אליכם הביתה או כל שאלה, ניתן לצלצל 052-718-6265

תְּפִלָּה לְהַצָּלַת עַם יִשְׂרָאֵל מִיַּד מְבַקְשֵׁי נַפְשׁוֹ

רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם רַחוּם וְחַנּוּן מָלֵּא רַחֲמִים, לִבֵּנוּ נִשְׁפַּךְ כַּמַּיִם עַל דָּם יִשְׂרָאֵל הַנִּגָּר כַּמַּיִם. נַצְחָן עַל כָּל הַנַצְחָנִים, גִּבּוֹר עַל כָּל הַגִּבּוֹרִים, תַּקִיף עַל כָּל הַתַּקִּיפִים. רְאֵה נָא בְּעָנְיֵנוּ וְרִיבָה רִיבֵנוּ וּרְאֵה, כִּי הָיִינוּ לִמְשִׁיסָה וּלְלַעַג בְּעֵינֵי כָּל הָעַמִּים, וְהִפְקִירוּ אוֹתָנוּ לְהֶרֶג וּשְׂרֵפָה רֶצַח וּסְקִילָה. וּבְכָל יוֹם וְיוֹם אוּמוֹת הָעוֹלָם מְּשַׁסִים בָּנוּ אֶת זְאֵבֵי הַטֶּרֶף הַצְּמֵאִים לְדָם, וְדָנִים הֵם אוֹתָנוּ לְהֶרֶג וּשְׂרֵפָה חֶנֶק וּסְקִילָה, וְכָל יוֹם קִלְלָתוֹ מְרֻבֶּה מִשֶּׁל חֲבֵרוֹ.
וְזֶה כְּבַר קָרוֹב לְאַלְפַּיִם שָׁנָה שֶׁאָנוּ הוֹלְכִים מִגּוֹלָה אֶל גוֹלָה, לְשֶׁבִי בְּרָעָב וּבְחֶרְפָּה. וּבִימוֹת הַאִנְקְוִיזִיצְיָה הֶעֱלוּ אוֹתָנוּ עַל הַמּוֹקֵד, וּבִימֵי הַשּׁוֹאָה הִכְנִיסוּ אוֹתָנוּ לְתַנּוּרֵי אֵשׁ. וְעַדַיִּין אוּמוֹת הָעוֹלָם לֹא שָׂבְעוּ מִבְּשָׂרֵנוּ וּמִדָמֵּנוּ, וְהֵם עֲדַיִן מְשַׁחֲרִים לְדָם יִשְׂרָאֵל, וּמַכְרִיזִים עָלֵינוּ מִלְחֲמוֹת חָרְמָה וְאָבְדָּן, בְּדוֹמֶה לְמַסָּעוֹת הַדָּמִים שֶׁהָיוּ בִּתְקוּפַת רַשִׁ״י וְרַבֵּנוּ תָּם וּבַעֲלֵי הַתּוֹסְפוֹת. וְדַם יִשְׂרָאֵל נִגַּר בָּרְחוֹבוֹת יוֹמָם וָלַיְלָה, בְּכָל שָׁעוֹת הַיּוֹם, וּמִכָּל פִּנָּה וּפִנָּה שׁוֹמְעִים אָנוּ זַעֲקוֹת הָאַלְמָנוֹת וְהַיְתוֹמִים וְהוֹרִים שַׁכּוּלִים, וְכִמְעַט מִשְׁפָּחוֹת שְׁלֵמוֹת נִכְחָדוֹת מִדֵּי שָׁבוּעַ בְּשָׁבוּעַ.
עָלָה הַמָּוֶת בַּחַלוֹנֵּנוּ וְצָרוּ צְעָדֵינוּ מִלֶּכֶת בִּרְחוֹבוֹתֵינוּ. וְכָל לֵב נָמֵס כַּמַּיִם וּמַכּוֹתֵינוּ אֲנוּשׁוֹת. כִּי בָאָה עַד יְהוּדָה נָגַע עַד שַׁעַר עַמִּי עַד יְרוּשָׁלִָם: עַל זֹאת אֶסְפְּדָה וְאֵילִילָה אֵילְכָה שׁוֹלָל וְעָרוֹם אֶעֱשֶׂה מִסְפֵּד כַּתַּנִּים וְאֵבֶל כִּבְנוֹת יַעֲנָה: (מיכה א׳ ח׳ט׳):
אֱלֹהִים אַל דֳּמִי לָךְ אַל תֶּחֱרַשׁ וְאַל תִּשְׁקֹט אֵל: כִּי הִנֵּה אוֹיְבֶיךָ יֶהֱמָיוּן וּמְשַׂנְאֶיךָ נָשְׂאוּ רֹאשׁ: עַל עַמְּךָ יַעֲרִימוּ סוֹד וְיִתְיָעֲצוּ עַל צְפוּנֶיךָ: אָמְרוּ לְכוּ וְנַכְחִידֵם מִגּוֹי וְלֹא יִזָּכֵר שֵׁם יִשְׂרָאֵל עוֹד: כִּי נוֹעֲצוּ לֵב יַחְדָּו עָלֶיךָ בְּרִית יִכְרֹתוּ: אָהֳלֵי אֱדוֹם וְיִשְׁמְעֵאלִים מוֹאָב וְהַגְרִים: גְּבָל וְעַמּוֹן וַעֲמָלֵק פְּלֶשֶׁת עִם יֹשְׁבֵי צוֹר: גַּם אַשּׁוּר נִלְוָה עִמָּם הָיוּ זְרוֹעַ לִבְנֵי לוֹט סֶלָה: עֲשֵׂה לָהֶם כְּמִדְיָן כְּסִיסְרָא כְיָבִין בְּנַחַל קִישׁוֹן: נִשְׁמְדוּ בְעֵין דֹּאר הָיוּ דֹמֶן לָאֲדָמָה: שִׁיתֵמוֹ נְדִיבֵימוֹ כְּעֹרֵב וְכִזְאֵב וּכְזֶבַח וּכְצַלְמֻנָּע כָּל נְסִיכֵימוֹ: אֲשֶׁר אָמְרוּ נִירְשָׁה לָּנוּ אֵת נְאוֹת אֱלֹהִים: אֶלֹהַי שִׁיתֵמוֹ כַגַּלְגַּל כְּקַשׁ לִפְנֵי רוּחַ: כְּאֵשׁ תִּבְעַר יָעַר וּכְלֶהָבָה תְּלַהֵט הָרִים: כֵּן תִּרְדְּפֵם בְּסַעֲרֶךָ וּבְסוּפָתְךָ תְבַהֲלֵם: מַלֵּא פְנֵיהֶם קָלוֹן וִיבַקְשׁוּ שִׁמְךָ יְיָ: יֵבֹשׁוּ וְיִבָּהֲלוּ עֲדֵי עַד וְיַחְפְּרוּ וְיֹאבֵדוּ: וְיֵדְעוּ כִּי אַתָּה שִׁמְךָ יְיָ לְבַדֶּךָ עֶלְיוֹן עַל כָּל הָאָרֶץ: (תהלים פג):
כִּי טוֹב יוֹם בַּחֲצֵרֶיךָ מֵאָלֶף בָּחַרְתִּי הִסְתּוֹפֵף בְּבֵית אֱלֹהַי מִדּוּר בְּאָהֳלֵי רֶשַׁע: כִּי שֶׁמֶשׁ וּמָגֵן יְיָ אֱלֹהִים חֵן וְכָבוֹד יִתֵּן יְיָ לֹא יִמְנַע טוֹב לַהֹלְכִים בְּתָמִים: יְיָ צְבָאוֹת אַשְׁרֵי אָדָם בֹּטֵחַ בָּךְ:
וְקַיֵּם בָּנוּ אֶת הַפְּסוּקִים: נַחֲמוּ נַחֲמוּ עַמִּי יֹאמַר אֱלֹהֵיכֶם: דַּבְּרוּ עַל לֵב יְרוּשָׁלִַם וְקִרְאוּ אֵלֶיהָ כִּי מָלְאָה צְבָאָהּ כִּי נִרְצָה עֲוֹנָהּ כִּי לָקְחָה מִיַּד יְיָ כִּפְלַיִם בְּכָל חַטֹּאתֶיהָ: קוֹל קוֹרֵא בַּמִּדְבָּר פַּנּוּ דֶּרֶךְ יְיָ יַשְּׁרוּ בָּעֲרָבָה מְסִלָּה לֵאלֹהֵינוּ: עַל הַר גָּבֹהַ עֲלִי לָךְ מְבַשֶּׂרֶת צִיּוֹן הָרִימִי בַכֹּחַ קוֹלֵךְ מְבַשֶּׂרֶת יְרוּשָׁלִָם הָרִימִי אַל תִּירָאִי אִמְרִי לְעָרֵי יְהוּדָה הִנֵּה אֱלֹהֵיכֶם: הִנֵּה אֲדֹנָי אֱלֹהִים בְּחָזָק יָבוֹא וּזְרֹעוֹ מֹשְׁלָה לוֹ הִנֵּה שְׂכָרוֹ אִתּוֹ וּפְעֻלָּתוֹ לְפָנָיו: כְּרֹעֶה עֶדְרוֹ יִרְעֶה בִּזְרֹעוֹ יְקַבֵּץ טְלָאִים וּבְחֵיקוֹ יִשָּׂא עָלוֹת יְנַהֵל: כָּל גֶּיא יִנָּשֵׂא וְכָל הַר וְגִבְעָה יִשְׁפָּלוּ וְהָיָה הֶעָקֹב לְמִישׁוֹר וְהָרְכָסִים לְבִקְעָה: וְנִגְלָה כְּבוֹד יְיָ וְרָאוּ כָל בָּשָׂר יַחְדָּו כִּי פִּי יְיָ דִּבֵּר: (ישעיה מ׳):
מאת הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

הרשם knishtachada@gmail.com

בית המקדש יורד משמים או חזון תעתועים של אלפי אנשים סינים? תשפטו אתם!


בית מקדש בשמי סין

בראש חודש חשוון כמה אנשים מארה"ב היו אצל הצדיק רבי אליעזר 
ברלנד שליט"א בגלות והוא אמר להם "בחודש חשוון ניתן לראות בית 
המקדש יורד משמים, תתפללו שתזכו לראות אותו..."

לאחר כמה ימים התפרסם בתקשורת הסיני שכמה אלפי אנשים ראו 
צורות ענקיות של בית המקדש בשמיים. לאחר מכן הסיפור התפרסם 
בכל כלי תקשורת העולמי וכן בוואלה חדשות

מחזה בשמי אנגליה
תמונה שצולמו באנגליה באותם ימים
מחזה בשמי קליפורניה
ובקליפורניה


להלן הברכות שמברכים כאשר רואים מלך המשיח:
ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם גאל ישראל. 
ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. 
ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שחלק מחכמתו ליראיו. 
ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שחלק מכבודו ליראיו. 
ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם חכם הרזים

חמאס: "'יום זעם' בירושלים ביום שישי 23.10". הצדיק הרב אליעזר ברלנד: 'פדיון נפש' להצלת ושמירת עם ישראל


חמאס עזה לערביי הגדה וישראל: 'יום זעם' בירושלים ביום שישי 23.10
ארגון החמאס בעזה קרא ביום חמישי 22.10 לערביי הגדה וירושלים להתכונן ל'יום זעם' ביום שישי 23.10. (מקור - תיק דבקה)

העלינו אתמול לאתר מכתב חירום של הרב ברלנד בו הוא קורא לכל עם ישראל להשתתף בפדיון הכולל שיעצור את האינתיפאדה הנוראה.
אנו מבקשים מכל הגולשים אנא תעבירו בדחיפות את המכתב לכל משפחתכם וחבריכם עד שזה יגיע לכל יהודי ויהודי.

קריאה דחופה! פדיון נפש עבור כל עם ישראל! לעצור את הרציחות הנוראות בארץ הקודש! דחוף!

הרב ברלנד כותב להצלת עם ישראל
מכתב הרב ברלנד על הצלת עם ישראל

​​
צִיּוֹן בְּמִשְׁפָּט תִּפָּדֶה וְשָׁבֶיהָ בִּצְדָקָה

(מתוך עלון כנישתא חדא 44 - גיליון חירום) 

 נבואת האינתיפאדה

לפני תשעה חודשים שלח הרב שליט"א מסר, אותו פרסמנו בגיליונות  39-40, ובו הוא קרא לעם ישראל לעצור את האינתיפאדה החדשה. "אנחנו באינתיפאדה חדשה, אינתיפאדה נוראה שמתפשטת על כל כדור הארץ, אי אפשר לעצור את זה..". הרב הזכיר את הרמב"ם (הלכות יסודי התורה ז,ז) האומר: כל מי שהולך בדרך התורה ואומר שהוא קיבל נבואה חייבים להאמין לו כמו שמאמינים לשני עדים. "זה חזון אחרית הימים. יעקב פחד לגלות מה יהיה באחרית הימים" הוסיף הרב שליט"א.

"האינתיפאדה הזו היא בעידודו של כל העולם, כל העולם מוחא כפיים על כל יהודי שנרצח ונהרג, כל העולם מדרבנים את האינתיפאדה הזו, כל המדינות, כולם כבר מצטערים שהיטלר לא גמר את העבודה, כולם מקללים את היטלר למה לא גמרת את העבודה, הם עכשיו סומכים על הישמעאלים, וַיֵּלֶךְ עֵשָׂו וַיִּקַּח אֶת מַחֲלַת בַּת יִשְׁמָעֵאל." המשיך הרב שליט"א וחידד את המסר עבורנו. "כל אחד צריך להיות מוכן למסור את נפשו על קידוש ה', אך, מסירות הנפש האמתית היא שמירת העיניים. אם אדם שומר עיניים אז תהיה המתקה. כל הגזירות הן בגלל שלא שומרים עיניים. כל פתיחת עיניים נהרג יהודי, כל פתיחת עין נדקר יהודי".

כשמרדכי הצדיק יצא לרחובות עיר הוא קרע את בגדיו וצעק צעקה גדולה, בה הכריז, כי עומדת להיות גזירת שמד על עם ישראל. רוב היהודים לא הקשיבו. רק לאחר תשע שנים, כאשר התחילו גזירותיו של המן להתגשם, ראו שמרדכי צדק. רבינו נחמן מברסלב אומר שהצדיק האמתי רואה את הכל באספקלריא המאירה, ברור כשמש, הוא רואה את כל הגזירות לפני שהן נגזרו, מוסר את נפשו ומעורר את העם כדי למנוע שפיכת דמים. לצערנו לא מקשיבים לו.

הרב שליט"א, הורה אז דרך ברורה למניעת האינתיפאדה, שבע"ה לא תבוא: "כל עם ישראל חייבים להשתתף עכשיו! יש פה אינתיפאדה! כל יהודי בסכנה! כל אחד חייב להצטרף לפדיון הכולל מ-10 דולר ומעלה. כל יהודי בלי יוצא מהכלל, אחד ייתן 10, אחד ייתן 60, אחד ייתן 100, עד שנגיע ל-600 אלף -כנגד 60 ריבוא נשמות ישראל. כל יהודי, בלי יוצא מהכלל, ירים את נדבת ידו, מ-10 דולר ומעלה, עד שנגיע ל-600 אלף דולר וע"י זה נמתיק את האינתיפאדה החדשה, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן."

הרב עשה את כל ההשתדלות בכדי לעורר את עם ישראל, עם זאת, הגיעו רק לכ-90 אלף דולר, עדיין רחוק מאוד מהסכום הנדרש כדי להמתיק את הדינים מעל 60 ריבוא נשמות ישראל. ואז בחג הסוכות כשהאינתיפאדה הנוכחית הגיעה וכולם ראו שהנבואה של הרב מתגשמת. פיגוע רודף פיגוע והדקירות, לצערנו הפכו למחזה נפרץ, אז קבלנו שטף גדול של טלפונים, אנשים פתאום נזכרו בדברי הרב שליט"א מלפני מעל תשעה חודשים ורצו לתת את הפדיון להצלת עם ישראל. אך, הדרך להמתקת הדינים לפני הגזירה, שונה מהדרך שלאחריי יציאתה לפועל. הרב שליט"א כתב כעת מכתב נוסף בו הוא מציין כי הדרך לעצור את האינתיפאדה הנוכחית היא ע"י הפסוק 'כָּל הַכָּתוּב לַחַיִּים בִּירוּשָׁלִָם', לתת חיים לתושבי ירושלים והארץ ע"י תרומה כמניין "לחיים" 98 ₪, ולהתפלל על כל יושבי ארץ ישראל ובפרט על היושבים בירושלים שלא יאונה להם שום רע וכו'.

סגולת הפדיון מוכרת וידועה. "ממון" בלשון חז"ל נקרא "דמים", וכדי להמתיק דינים צריכים מסירות נפש ושפיכת דמים, אך, במקום שפיכת דמים ממש, ח"ו, עדיף למסור נפש ולשפוך ממון. אז יתקיים הפסוק "צדקה תציל ממוות", ובע"ה לא נראה עוד שפיכות דמים בארצנו. פדיון בו, כל אחד נותן סכום קצוב, נקרא "פדיון הכולל", והוא שממתיק הדינים מעל כל עם ישראל. שנשמע בשורות טובות. אמן.  

לטובת הציבור הבאנו כאן את המכתב במלואו:

בס"ד לש"מ לש"ב ע"ו
א חשון תשע"ו ביאת משיח = תשעו = 776

לכל עם ישראל בכל אתר ואתר שלו' וברכה ה' עליהם יחיו!

אחרי הרציחות הנוראות בסיוע האחוד האירופי ועידודו, שהיו מיום ראשון של סוכות ועד עכשיו ואינן נפסקות לשניה, ודם ישראל ניגר כמים לשמחתם של כל אומות העולם ללא יוצא מהכלל, כי עלה המוות בחלוננו, ומתפשט בכל רחבי העולם לדקור כל יהודי באשר הוא יהודי, וקמו כל אומות העולם עלינו פה אחד אשר לא יזכר שם ישראל עוד. מואב והגרים, אדום ועמלק, פלשת עם יושבי צור, כולם פה אחד, להשמיד, ולהרוג, ולאבד, טף ונשים ביום אחד. וכל יום צרתו מרובה משל חבירו, וכל דקה ודקה שומעים וקוראים על נפגעים חדשים, ואין פוצה ומצפצף. להיפך, כולם מאשימים את עם ישראל ואומרים שהם גרועים מהנאצים, והמשימה הראשונה של כל אומות העולם היא להכחיד את זרע ישראל מעל פני האדמה. ואין שום יהודי כיום שהוא בטוח בנפשו, לא בארץ ישראל, ולא בכל ארץ אחרת. ולכן החלטנו פה אחד שעל כל יהודי ויהודי בכל מקום ומקום לתרום 98 שקל כנגד הפסוק כָּל הַכָּתוּב לַחַיִּים [=98] בִּירוּשָׁלִָם ולהעביר הכל ל-
INTERNATIONAL SHUVU BANIM [אִנְטְרְנשיונל שובו בנים]

בזכות רבינו הקדוש והנורא שיצילנו מכל רע
ובזכות התורה הקדושה והטהורה
עבדכם הנאמן
אליעזר ברלנד

(כל ראש משפחה תורם עבור כל המשפחה 98 ₪, שהוא גימטריא "פה אחד" וגימטריא "לחיים" כנגד "צח" קללות שבתורה להמתיק את הדינים מעל כל עם ישראל).

את התרומה ניתן לשלם בכרטיס אשראי
 24 שעות בטל' 052-718-6265
 או דרך האתר shuvubanimint.com  בלחיצת כפתור "תרומות"
כמו"כ ניתן להפקיד בבנק:
עבור: עמותת שובו בנים אינטרנשיונל
בנק: דיסקונט סניף 0067
מספר חשבון: 0133180273

יום שלישי, 20 באוקטובר 2015

עוד 2 תפילות נוראות על שפך דם ישראל כמים רח''ל

תפילה על האינתיפאדה מאת הרב אליעזר ברלנד

תְּפִילָה נוֹרָאָה עַל שֶׁפֶךְ דַּם יִשְׂרָאֵל כַּמַּיִם רח״ל
(תפילה שכתב הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א לפני כ20 שנה)
אָנָּא ה' מֶלֶךְ מָלֵא רַחֲמִים, שֹׁמֵעַ זַעֲקַת עַם יִשְׂרָאֵל מְשַׁוֵּעַ אֵלֶיךָ מֵעוּמְּקָא דְלִיבָּא עַל דַּם יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּשְׁפַּךְ כַּמַּיִם בְּחוּצוֹת קִרְיָה, עַל נְפָשׁוֹת מְסּוּלָאוֹת בַּפָּז הַנִּיתָנוֹת לְמִרְמָס, לְהֶרֶג וּלְאָבְדָן, בְּאֵין פּוֹצֶה פֶּה וּמְצַפְצֵף. אָנָּא חוּס וְרַחֵם עַל אַלְמָנוֹת וִיתוֹמִים, הַמִּתְרַבִּים רַחֲמָנָא לִצְּלָן, מִיּוֹם אֶל יוֹם, וּרְאֵה יְגוֹנָם שֶּׁאֵין לוֹ מְנַחֵם, וְדַם יַקִּירֵיהֶם שֶּׁאֵין לוֹ דּוֹרֵשׁ. שִׂים דִּמְעָתָם בְנֹאדֶךָ וְיִכְמְרוּ רַחֲמֶיךָ עַל מִדּוֹתֶיךָ וּרְאֵה בִּכְאֵבָם הַנּוֹרָא, בְּהִילָקַח מַחְמַד עֵינֵיהֶם וּמַשָּׂא נַפְשָׁם, וְאֵין בְּיָדָם לְהוֹשִׁיעַ.
אָנָּא, אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם, שְׁמַע שַׁוְעָתֵנוּ וּקְשֹׁב לְנַאֲקָתֵנוּ, כִּי אֵיךְ נַחֲרִישׁ וְאֵיךְ נִשְׁקוֹט, בְּעוֹד מִשְׁפָּחוֹת שַׁכּוּלוֹת, אַלְמָנוֹת וִיתוֹמִים מְהַלְּכִים סַהֲרוּרִים בִּרְחוֹבוֹת עִיר וּמְמָאֲנִים לְהִתְנַחֵם. אָנָּא חוּס וְרַחֵם, וֶאֱמֹר לַמַּשְׁחִית הֶרֶף, כִּי כְּבַר הִפְלֵאתָ מַכּוֹתֵינוּ הַפְלֵא וָפֶלֶא, כִּי נֶהֶפַכְנוּ לְלַעַג וּלְקֶלֶס בְּעֵינֵי מְבַקְשֵׁי נַפְשֵׁנוּ, הַשּׁוֹתִים אֶת דָמֵנוּ בַּצָּמָא, בְּגִיל וּרְנָנָה, וְאָנוּ אֵין לָנוּ פּוֹדֶה וּמוֹשִׁיעַ אֶלָּא אָתָּה, וְרַק אֵלֶיךָ לְבַד נְשׂוּאוֹת עֵינֵינוּ לִישׁוּעָה וְלִפְדוּת.
רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, אַתָּה יָדַעְתָּ צַעֲרָם וּמַכְאוֹבָם הַקָּשֶׁה שֶׁל מִשְׁפָּחוֹת שַׁכּוּלוֹת, אַלְמָנוֹת וִיתוֹמִים רַכִּים וּטְהוֹרִים, אֲשֶׁר עֵינֵיהֶם תֵּרַדְנָה יוֹמָם וָלַיְלָה דִּמְעָה, בְּאֵין הֲפוּגָה לִמְצוּקָתָם, וְאֵין מְנַחֵם לִיגוֹנָם, אַתָּה יָדַעְתָּ אֶת הַחֶרְפָּה הַנּוֹרָאָה בְּעֵת אוֹיְבֵינוּ שָׂשִׂים וּשְׂמֵחִים וּרְשָׁעִים חוֹגְגִים וּמִתְעַנְּגִים, כִּי עָלְתָה מְזִימָתָם בְּיָדָם.
אָב רַחוּם וְחַנּוּן מִמְּךָ לֹא נְכַחֵד, כִּי יָדַעְנוּ כִּי בָּנוּ הֶאָשָׁם, יָדַעְנוּ רִיחוּקֵנוּ מִתְּפִלָּה בְּכַוָנָה, מִקְּדוּשָׁה וּמִטָּהֳרָה, מִלִּמּוּד תּוֹרָה לִשְׁמָהּ וּמֵעֲשִׂיַּת מִצְוָה בְּשִׂמְחָה וּבְטוּב לֵבָב. יָדַעְנוּ אָבִינוּ כִּי רַק בָּנוּ הֶאָשָׁם. כִּי בְּכָל פְּגַם אָנוּ בּוֹרְאִים מְחַבֵּל, וּבְכָל מַחֲשָׁבָה לֹא טְהוֹרָה אָנוּ בּוֹרְאִים מַשְׁחִית וּמַזִּיק רַחֲמָנָא לִצְּלָן, וּמַמְשִׁיכִים חַיּוּת לְרִשְׁעֵי יִשְׂרָאֵל וּלְגוֹיֵי הָאֲרָצוֹת.
אַף אַתָּה אֵל מָלֵא רַחֲמִים, שֶּׁאֵין קֵץ לְרַחֲמֶיךָ וְאֵין חֵקֶר לִגְדוּלָתֶךָ. אַתָּה הוּא הֶחָשׁ בֶּאֱמֶת אֶת צַעֲרָם וּמַכְאוֹבָם שֶׁל הַהוֹרִים הַשַּׁכּוּלִים וְשֶׁל הַבָּנִים הַיְתוֹמִים, וְאַתָּה הוּא הַמַּרְגִּישׁ וּמֵבִין יְגוֹן מִשְׁפְּחוֹתֵיהֶם, וְעֹמֶק כְּאֵב בְּנֵי עַמְּךָ שֶׁעֲדַיִן לֵב יְהוּדִי לָהֶם. אָכֵן יָדַעְתָּ, כִּי יַקִּירֵי עַמְּךָ עֲטוּפִים צַעַר וְיָגוֹן, בְּאֵין מָנוֹחַ לְנַפְשָׁם, עַד יִרְאוּ בִּתְשׁוּעַת עַמְּךָ, כִּי אֵיךְ יֶעֱרַב לָהֶם אָכוֹל וְשָׁתֹה, בְּעוֹד יֶחֱזוּ דַּם קְדוֹשֵׁי עַמְּךָ שׁוֹתֵת כַּמַּיִם, וְאֵיךְ תֶּעֱרַב שְׁנָתָם בְּעֵת תִּמָכֵר אַדְמָתָם לְזָרִים וְנַחֲלָתָם לִמְרַצְּחִים.
אָנָּא אָב רַחוּם, חוּסָה עָלֵינוּ וּפְדֵנוּ מִיַּד הַקְּלִיפָּה הַקָּשָׁה. שֶׁהִשְׂתָּרְרָה עָלֵינוּ. מִידֵי מַלְכוּת הָרְשָׁעָה, מַלְכוּתָא בְּלֹא תָּגָא, מִיַּד הַכְּלָבִים עַזֵּי הַנֶּפֶשׁ הָרוֹעִים אֶת צֹאנְךָ. אָנָּא מְשֵׁנוּ מִן הַמַּיִם הַזֵּידוֹנִים שֶׁל הַתַּרְבּוּת הַזָּרָה הַמְאַיֶמֶת לְהַטְבִּיעֵנוּ רַחֲמָנָא לִצְּלָן, הַצִּילֵנוּ מִיַּד מַחֲרִיבֵנוּ וּמְהָרְסֵינוּ אֲשֶׁר מִמֶּנּוּ יָצְאוּ, הַמְּכֻנִּים בְּלֹא צֶדֶק יְהוּדִים, וּמְבַקְּשִׁים לִמְחֹק שֵׁם יִשְׂרָאֵל מִן הָעוֹלָם, הַמּוֹכְרִים אוֹתָנוּ בְּלֹא כֶּסֶף לְיַד מְרַצְּחִים הָאוֹרְבִים לְנַפְשׁוֹתֵינוּ בְּכָל עֵת בְּכָל שַׁעַל וּפִנָּה.
אָנָּא, תִּיקַר נַפְשׁוֹתֵינוּ בְּעֵינֶיךָ. וְהַצִּילֵנוּ לְחַיִּים מִיַּד מְבַקְשֵׁי נַפְשֵׁנוּ. אָנָּא אֶל רוֹאִי, הֲרוֹאֶה דִּמְעַת הָעֲשׁוּקִים, אָנָּא פְּדֵה דִּמְעָתָם מִיַּד עוֹשְׁקֵיהֶם כֹּחַ וְאֵין לָהֶם מְנַחֵם. חֲמֹל עַל רְתִיחַת דִּמְעָתָם וִיגוֹן זַעֲקָתָם שֶׁל בְּנֵי עַמְּךָ. עַל כָּל אֲשֶׁר בְּשֵׁם יִשְׂרָאֵל יְכֻנֶּה, וֶאֱמֹר לְצָרוֹתָם דַּי.
רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, אָנָּא אַל תַּעֲשֶׂה לָנוּ כְּחַטָּאתֵנוּ, וְלֹא כַּעֲוֹנוֹתֵינוּ תִגְמֹל לָנוּ. כִּי אַתָּה ה׳ טוֹב וְסַלָּח לַכֹּל, וְרַב חֶסֶד לְכָל קוֹרְאֶיךָ. אָנָּא, רְאֵה בְּעֶלְבּוֹן עֲלוּבִים הַהוֹלְכִים וּמִתְמַעֲטִים מִיּוֹם לְיוֹם, וּבְנֵיהֶם לִמְשִׁיסָה וּלְמִרְמַס רַגְלֵיהֶם שֶׁל פִּרְאֵי אָדָם.
אֵל רַחוּם וְחַנּוּן, גּוֹאֲלֵנוּ חַי וְאַחֲרוֹן עַל עָפָר יָקוּם, הֶחָפֵץ בְּקִיּוּם הָעוֹלָם, וּמֵעַל הַכֹּל בְּהַצְלָחַת בָּנָיו וּבְנִצְחִיּוּת עַם יִשְׂרָאֵל, רְאֵה כִּי מְחָרְפֵנוּ, מְחָרְפֵי שִׁמְךָ הַגָּדוֹל וְהַנּוֹרָא שֶׁנִּקְרָא עָלֵינוּ. וְאוֹיְבֵינוּ, אוֹיְבֵי שְׁמֶךָ וּמַחְרִיבֵי עוֹלָמְךָ. אָנָּא הַצִּילֵנוּ מִיָּדָם, וּבַטֵּל אֶת אֱמוּנָתָם וְדָתָם, אֲשֶׁר בִּשְׁמָהּ הֵם גּוֹזְרִים עָלֵינוּ מִיתָה, וְאוֹמְרִים לָנוּ כָּל הַיּוֹם אַיֵּה אֱלֹקֵיכֶם. אָנָּא הָפֵר תַּרְבּוּת הָאֲנָשִׁים הַחַטָּאִים הָאֵלּוּ, הַחֲפֵצִים לְהַכְחִידֵנוּ מִתַּחַת שְׁמֵי אֱלֹקִים, וְלִמְחוֹת מִן הָעוֹלָם אֶת שִׁמְךָ הַנִּקְרָא עָלֵינוּ, וּלְהַרְחִיקֵנוּ מֵעַל אַדְמָתֵנוּ וּלְהוֹלִיכֵנוּ כְּנֵצֶר נִתְעָב לְתוֹךְ מֵי מַדְמֵנָה.
רָאִיתָ ה' עַוָתָתֵנוּ, שָׁפְטָה מִשְׁפָּטֵנוּ. וְאַל תַּסְתִּיר פָּנֶיךָ מִמֶּנּוּ. וְאַל תִּתְעַלֵּם מִתְּחִנָּתֵנוּ, יְהִי נָא חַסְדְּךָ לְנַחֲמֵנוּ, טֶרֶם נִקְרָא אֵלֶיךָ עֲנֵנוּ, טֶרֶם נְּדַבֵּר אַתָּה תִשְׁמַע, רַחֲמָנָא דְּעָנֵי לַעֲנִיֵּי. עֲנֵינָא, רַחֲמָנָא דְּעָנֵי לִתְבִירֵי לִבָּא עֲנֵינָא, רַחֲמָנָא דְּעָנֵי לְמַכִּיכֵי רוּחָא עֲנֵינָא. רַחֲמָנָא עֲנֵינָא, רַחֲמָנָא חוּס, רַחֲמָנָא פְּרוֹק, רַחֲמָנָא שְׁזִיב, רַחֲמָנָא רְחַם עֲלָן. אֱמֹר לַמַּשְׁחִית הֶרֶף יָדֶיךָ וְיָשׁוּב חַרְבּוֹ אֶל נְדָנָהּ. יְעוֹרְרוּ רַחֲמֶיךָ וְחַנִינוֹתֶיךָ בְּאַהֲבָה וּבְחֶמְלָה יְתֵרָה עַל עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל הַקָּדוֹשׁ, וְתַעֲזוֹר וְתוֹשִׁיעַ לְכוּלָּם, שֶׁיִּחְיוּ כָּל מִשְׁפְּחוֹת יִשְׂרָאֵל אָבוֹת וּבָנִים, אִמָהוֹת וְיַלְדֵיהֶן בְּנַחַת וּבְשַׁלְוָה כָּל אֶחָד וְאֶחָד, עַד מְלֹאת שְׁנוֹתֵיהֶם, חַיִּים אֲרֻכִּים וּמְתוּקָנִים, מְשׁוּפָּעִים בְּעוֹשֶׁר וּבְכָבוֹד, בְּלִימוּד תּוֹרָה וְיִרְאַת שָׁמַיִם, וְיִזְכּוּ כוּלָּם לְגַדֵּל אֶת בְּנֵיהֶם וּבְנוֹתֵיהֶם מִתּוֹךְ שִׂמְחָה וְהַרְחָבַת הַדַּעַת לְתוֹרָה לְחֻפָּה וּלְמַעֲשִׂים טוֹבִים, לְאֹרֶךְ יָמִים וְשָׁנִים טוֹבִים, וְיִרְאוּ כוּלָּם מִבְּנֵיהֶם וּבְנוֹתֵיהֶם נְכָדִים וְנִינִים וְצֶאֱצָאֵי צֶאֱצָאִים, וְכוּלָּם יִגְדְּלוּ וְיִחְיוּ מִתּוֹךְ נַחַת וְשַׁלְוָה, שִׂמְחָה וְהַרְחָבַת הַדַּעַת. וְיִזְכּוּ לְהַכְנִיס אֶת בְּנֵיהֶם וּבְנוֹתֵיהֶם לְחוּפָּה וְלִרְאוֹת מֵהֶם גְּדוֹלֵי יִשְׂרָאֵל. יִזְרְעוּ שָׂדוֹת וְיִטְעוּ כְּרָמִים וְיַעֲשׂוּ פְּרִי תְבוּאָה. וְלֹא יִרְאוּ עוֹד שׁוּם צַעַר כְּלָל, אֶלָּא תַּמְשִׁיךְ עַל כוּלָּם חַיִּים וַאֲרִיכוּת יָמִים מִמְּקוֹר הַחַיִּים, וְכָל אֶחָד יִּזְכֶּה לְגַלּוֹת אֶת שֹׁרֶשׁ נִשְׁמָתוֹ. וּלְהַגִּיעַ לַתִּקּוּן הַמָּלֵא שֶּׁיִּעַדְתָּ לוֹ מִתּוֹךְ נַחַת וְשָׁלוֹם. לִמּוּד תּוֹרָה בְּשִׂמְחָה, וַעֲשִׂיַּת מִצְוֹת בְּחֶדְוָה. וְנִזְכֶּה, כֻּלָּנוּ לָגִּיל וְלִשְׂמֹחַ כָּל הַיּוֹם בְּשִׁמְךָ הַמְיוּחָד, הַנִּקְרָא עָלֵינוּ. וּנְשַׁוֶּה אוֹתְךָ לְנֶגֶד עֵינֵינוּ תָּמִיד, וְלֹא נַבִּיט יוֹתֵר עַל הַבְלֵי הָעוֹלָם, שֶׁהֵם הֶבֶל וְתַעְתּוּעִים, מַשְׂאוֹת שָׁוְא וּמַדּוּחִים אֲשֶׁר הָיָה בְּעוֹכְרֵנוּ בְּכָל הָאֲסוֹנוֹת הַנּוֹרָאִים הַפּוֹקְדִים אוֹתָנוּ יוֹם יוֹם.
אָנָּא, רַחֵם קְהַל עֲדַת יְשׁוּרוּן. וּסְלַח וּמְחַל לַעֲוֹנָם. וְתֵרָאֶה לְפָנֶיךָ עֲקֵדַת בָּנֶיךָ, הַנִּשְׁחָטִים וְנִטְבָּחִים, נִדְקָרִים וְנֶהֱרָגִים מִידֵי יוֹם וְיוֹם, וְתַעֲלֶה לְהֵיכַל קָדְשֶׁךָ זַעֲקַת מִשְׁפְּחוֹת שַׁכּוּלוֹת וְדִמְעַת אַלְמָנוֹת וִיתוֹמִים, לְרַחֵם וְלָחוּס עָלֵינוּ. עַד נִרְאֶה בִּתְשׁוּעַת יִשְׂרָאֵל מִיַּד שׂוֹנְאֵיהֶם מִבַּיִת וּמִחוּץ, וְתִתֵּן לָהֶם מְגִנַּת לֵב תַּאֲלָתְךָ תָּבִיא לָהֶם, תִּרְדֹּף בְּאַף וַתַּשְׁמִידֵם מִתַּחַת שְׁמֵי ה' וְתַרְאֵנוּ שְׂמֵחִים וְשָׂשִׂים בְּבִנְיַן צִיּוֹן עִירֶךָ וּבְנֶחָמַת יְרוּשָׁלַיִם עִיר מִקְדָּשֶׁךָ.
אֵיכָה יוּעַם זָהָב, יִשְׁנֶא הַכֶּתֶם הַטּוֹב, תִּשְׁתַּפֵּכְנָה אַבְנֵי קוֹדֶשׁ בְּרֹאשׁ כָּל חוּצוֹת. בְּנֵי צִיּוֹן הַיְּקָרִים הַמְסוּלָאִים בַּפָּז. אֵיכָה נֶחְשְׁבוּ לְנִבְלֵי חֶרֶשׂ, מַעֲשֵׂה יְדֵי יוֹצֵר. אֵיכָה עָלְתָה לָנוּ כָּךְ, אֵיכָה נֶהֶפַכְנוּ לְלַעַג וּלְקֶלֶס בְּעֵינֵי כָּל רוֹאֵינוּ, רִשְׁעֵי יִשְׂרָאֵל. הַמְמַלְאִים פִּיהֶם שְׂחוֹק לְמִשְׁבָּתֵנוּ. אָנָּא אֵל רַחוּם רְאֵה מַחְשְׁבוֹתָם עָלֵינוּ, שִׂפְתֵי קָמַי וְהֶגְיוֹנָם עָלֵינוּ כָּל הַיּוֹם, שִׁבְתָּם וְקִימָתָם, הָיִינוּ מַנְגִּינָתָם. בְּנֵי עַמְּךָ לְאַכְזָר כַּיְעֵנִים בַּמִּדְבָּר. הַבִּיטָה וּרְאֵה, זַכִּים מִשָּׁלֶג וְצַחִים מֵחָלָב, חָשַׁךְ מִשְּׁחוֹר תָּאֳרָם וְדָמָם נִשְׁפַּךְ בַּחוּצוֹת.
רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, בַּחֲטָאִים כִּי רַבּוּ כִּלִּיתָ חֲמָתְךָ בָּנוּ, וְלָקַחְתָּ מֵאִתָּנוּ כָּל מַחְמַד עֵינֵינוּ, גַּם תִּינוֹקוֹת שֶׁלֹּא טָעֲמוּ טַעַם חֵטְא נֶהֶרְגוּ בַּעֲווֹנוֹתֵינוּ, לְכַפֵּר עָלֵינוּ. בְּאֵין צַדִּיקִים עוֹמְדִים בַּפֶּרֶץ לָקַחְתָּ גְּדָיִים טְהוֹרִים מִכָּל שֶׁמֶץ עָוֹן. וּרְשָׁעִים חַיִּים בְּשַׁלְוָה, וְאוֹיְבֵינוּ חוֹגְגִים בְּכָל מִינֵי חִנְגָּא. סַכּוֹתָה בָּאַף וַתִּרְדְּפֵנוּ, הָרַגְתָּ וְלֹא חָמָלְתָּ. סַכֹּתָה בֶּעָנָן לְךָ מֵעֲבוֹר תְּפִלָּה, סְחִי וּמָאוֹס תְּשִׂימֵנוּ בְּקֶרֶב הָעַמִּים לְהַכְחִידֵנוּ. אוֹיָה לָנוּ כִּי מָצְאוּ הֵם מְהַלְּכִים בְּקֶרֶב מְהָרְסֵי עַמֵּנוּ. עוֹקְרֵי יִשְׂרָאֵל הַשְּׂמֵחִים לְמָכְרֵנוּ וְשָׂשִׂים לִמְחֹק כָּל זֵכֶר לַיַּהֲדוּת מִן הָעוֹלָם.
רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, לָקַחְתָּ מֵאִתָּנוּ נְפָשׁוֹת יְקָרוֹת וַחֲבִיבוֹת. יוֹנְקֵי שָׁדַיִם שֶׁלֹּא חָטְאוּ, גְּמוּלֵי חָלָב שֶׁלֹּא פָּשְׁעוּ, תִּינוֹקוֹת שֶׁל בֵּית רַבָּן הַמְקַיְּימִים בְּהֶבֶל פִּיהֶם עוֹלָם וּמְלֹאוֹ. כִּי כְּשֶׁאֵין אָנוּ זוֹכִים לַבְּחִינָה שֶׁל כַּגָּמֻל עֲלֵי אִמּוֹ כַּגָּמֻל עָלַי נַפְשִׁי, וְאֵין אָנוּ עוֹלִים עַל יְדֵי כָּךְ לִבְחִינַת עַתִּיקָא קַדִּישָׁא, שֶׁשָּׂם נִמְתָּקִים כָּל הַדִּינִים. אֲזַי נִלְקָחִים מֵאִתָּנוּ יוֹנְקֵי חָלָב שֶׁלֹּא חָטְאוּ, תִּינוֹקוֹת שֶׁל בֵּית רַבָּן שֶׁלֹּא פָּשְׁעוּ. וְהַשְּׁכִינָה מִתְפָּאֶרֶת, חֲמֵי בְּמַאי בְּרָא קָאָתִינָא לְגַבָּךְ, רְאֵה עִם אֵלּוּ בָּנִים אֲנִי בָּאָה לִקְרָאתְךָ, שֶׁהֵם הַתִּינוֹקוֹת שֶּׁאֵין בָּהֶם שׁוּם חֵטְא. וּנְפָשׁוֹת טְהוֹרוֹת וְזַכּוֹת, הַזּוֹכוֹת לָמוּת עַל קָדוֹשׁ ה׳, אֲשֶׁר בְּאֵין צַדִּיקִים הַיּוֹדְעִים לְיַחֵד        וּלְקַשֵּׁר אֶת הָעוֹלָמוֹת, שִׁבְחֲךָ וְתִפְאַרְתֶּךָ לַעֲשׂוֹת יִחוּדִים נוֹרָאִים עַל יְדֵי הַנְּפָשׁוֹת הַזּוֹכוֹת לַעֲלוֹת בִּסְעָרָה הַשָּׁמַיְמָה. אַךְ אַתָּה גִּלִיתָ לָנוּ עַל יְדֵי צַדִיקֶיךָ הַנּוֹרָאִים, שֶׁאַתָּה יָכוֹל לַעֲשׂוֹת יִחוּדִים נוֹרָאִים אֵלּוּ עַל יְדֵי כָּל אָדָם וְאָדָם אֲשֶׁר יִלְמַד תּוֹרָה לִשְׁמָהּ, וְיִזְכֶּה לְהִתְפַּלֵּל כָּל מִלָּה וּמִלָּה בְּכַוָּנָה, וְיָקוּם בַּחֲצוֹת לַיְלָה וְיִשְׁפֹּךְ לִבּוֹ כַּמַּיִם לְפָנֶיךָ, בִּבְחִינַת אֱלֹהִים אַל דֳּמִי לָךְ אַל תֶּחֱרַשׁ וְאַל תִּשְׁקֹט אֵל, עַד אֲשֶׁר יִתְהַפְּכוּ אוֹתִיּוֹת אַל דָּמִי לְאוֹתִיּוֹת אֱלֹקִים, הַד' תִּתְמַלֵּא וַתַּהֲפֹךְ לְ-"ה" חָמֵץ לְמַצָּה, וְאָז גְּעַר חַיַּת קָנֶה וִיקֻיַּם הַפָּסוּק: רִאשׁוֹן לְצִיּוֹן הִנֵּה הִנָּם, קָנֶה נֶהְפָּךְ לְהִנֵּה, קְנֵה הַקַּשׁ, שֶׁעָלָיו קָמָה מַלְכוּת רוֹמִי יֵהָפֵךְ לְהִנֵּה הִנָּם [נִשְׁבֶּרֶת רֶגֶל הֵ-ק וְנֶהְפֶּכֶת לְ-ה'] וְנִרְאֶה בְּעֵינֵינוּ, כֵּיצַד יָקוּמוּ מוֹשִׁעִים בְּהַר צִיּוֹן לִשְׁפֹּט אֶת הַר עֵשָׂו וְהָיְתָה לְה' הַמְּלוּכָה.
רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, מָלֵא רַחֲמִים, אַתָּה יוֹדֵעַ שֶׁגַּם לָאֶפִּיקוֹרְסִים הָרוֹצִים לְהַכְחִידֵנוּ יֵשׁ עֲדַיִן תִּקְוָה, כָּל עוֹד שֵׁם יִשְׂרָאֵל נִקְרָא עֲלֵיהֶם עֲדַיִן, כִּי בִּפְגָמֵיהֶם וּבִפְגָמֵי אֲבוֹתֵיהֶם נוֹלְדוּ לְלֹא לֵב וְאָנוּ עַל יְדֵי תְּפִלָּה בְּכַוָּנָה נוּכַל לְהַמְתִּיקָם וְלִבְרֹא לָהֶם לֵב חָדָשׁ וְרוּחַ חֲדָשָׁה, עַד שֶׁכּוּלָּם יַחְזְרוּ בִּתְשׁוּבָה שְׁלֵמָה, וְיָשׁוּבוּ לְשָׁרְשָׁם וּלְחֵיק אִמֹּתָם.
רַחֵם קְהַל עֲדַת יְשׁוּרוּן, רַחֵם, רַחֵם, אָב הָרַחֲמָן, אַב הַחֶמְלָה, אַב הַחֲנִינָה, אַב הַחֶסֶד, רַחֵם נָא עַל יוֹנָה אִלֶּמֶת כָמוֹנוּ הַיּוֹם, כִּי אֵין מִי יַעֲמֹד בַעֲדֵנוּ, אֶלָּא שִׁמְךָ הַגָּדוֹל יַעֲמָד לָנוּ בְּעֵת צָרָה, חוּסָה עָלֵינוּ וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל בְּרַחֲמֶיךָ הָרַבִּים, וְאֶל תִּשְׁפֹּךְ חֲרוֹנְךָ עָלֵינוּ, כִּי שִׁמְךָ נִקְרָא עָלֵינוּ, אַל תַּנִּיחֵנוּ וְאַל תַּעַזְבֵנוּ וְאַל תִּטְּשֵׁנוּ, יֶהֱמוּ נָא מֵעֶיךָ וְרַחֲמֶיךָ עָלֵינוּ וְאַל תֵּפֶן אֶל רִשְׁעֵנוּ וְאַל תַּסְתֵּר פָנֶיךָ מֵאִתָּנוּ וְאֶל תִּתְעַלֵּם מִתְּחִנָּתֵנוּ. יְהִי נָא חַסְדְּךָ לְנַחֲמֵנוּ, אַל נָא בְּאַפֶּךָ, פֶּן תְּכַלֵנוּ, כִּי אֲנַחְנוּ בָּנֶיךָ בְּנֵי חַנוּנֶיךָ, כְעֵינֵי עֲבָדִים אֶל יַד אֲדוֹנֵיהֶם כְּעֵינֵי שִׁפְחָה אֶל יַד גְּבִרְתָּהּ כֵּן עֵינֵינוּ אֶל ה' אֱלֹהֵינוּ עַד שֶׁיְּחָנֵּנוּ. חָנֵּנוּ ה' חָנֵּנוּ כִּי רַב שָׂבַעְנוּ בוּז. רַבַּת שָׂבְעָה לָּהּ נַפְשֵׁנוּ הַלַּעַג הַשַּׁאֲנַנִּים. הָיִינוּ מְנוֹד רֹאשׁ בַּגּוֹיִם, תּוֹכֵחוֹת בַּלְאֻמִּים. קַלִּים הָיוּ רֹדְפֵינוּ מִנִּשְׁרֵי שָׁמָיִם עַל הֶהָרִים דְּלָקֻנוּ בַּמִּדְבָּר אָרְבוּ לָנוּ. רוּחַ אַפֵּינוּ מְשִׁיחַ ה' נִלְכַּד בִּשְׁחִיתוֹתָם אֲשֶׁר אָמַרְנוּ בְּצִלּוֹ נִחְיֶה בַגּוֹיִם. לוֹא אֲלֵיכֶם כָּל עֹבְרֵי דֶרֶךְ הַבִּיטוּ וּרְאוּ אִם יֵשׁ מַכְאוֹב כְּמַכְאֹבִי אֲשֶׁר עוֹלַל לִי אֲשֶׁר הוֹגָה ה' בְּיוֹם חֲרוֹן אַפּוֹ. מִמָּרוֹם שָׁלַח אֵשׁ בְּעַצְמֹתַי וַיִּרְדֶּנָּה פָּרַשׂ רֶשֶׁת לְרַגְלַי הֱשִׁיבַנִי אָחוֹר נְתָנַנִי שֹׁמֵמָה כָּל הַיּוֹם דָּוָה. נִשְׂקַד עֹל פְּשָׁעַי בְּיָדוֹ יִשְׂתָּרְגוּ עָלוּ עַל צַוָּארִי הִכְשִׁיל כֹּחִי נְתָנַנִי אֲדֹנָי בִּידֵי לֹא אוּכַל קוּם. סִלָּה כָל אַבִּירַי אֲדֹנָי בְּקִרְבִּי קָרָא עָלַי מוֹעֵד לִשְׁבֹּר בַּחוּרָי גַּת דָּרַךְ אֲדֹנָי לִבְתוּלַת בַּת יְהוּדָה. עַל אֵלֶּה אֲנִי בוֹכִיָּה עֵינִי עֵינִי יֹרְדָה מַּיִם כִּי רָחַק מִמֶּנִּי מְנַחֵם מֵשִׁיב נַפְשִׁי הָיוּ בָנַי שׁוֹמֵמִים כִּי גָבַר אוֹיֵב. פֵּרְשָׂה צִיּוֹן בְּיָדֶיהָ אֵין מְנַחֵם לָהּ צִוָּה ה' לְיַעֲקֹב סְבִיבָיו צָרָיו הָיְתָה יְרוּשָׁלִַם לְנִדָּה בֵּינֵיהֶם. צַדִּיק הוּא ה' כִּי פִיהוּ מָרִיתִי שִׁמְעוּ נָא כָל הָעַמִּים וּרְאוּ מַכְאֹבִי בְּתוּלֹתַי וּבַחוּרַי הָלְכוּ בַשֶּׁבִי. קָרָאתִי לַמְאַהֲבַי הֵמָּה רִמּוּנִי כֹּהֲנַי וּזְקֵנַי בָּעִיר גָּוָעוּ כִּי בִקְשׁוּ אֹכֶל לָמוֹ וְיָשִׁיבוּ אֶת נַפְשָׁם. רְאֵה ה' כִּי צַר לִי מֵעַי חֳמַרְמָרוּ נֶהְפַּךְ לִבִּי בְּקִרְבִּי כִּי מָרוֹ מָרִיתִי מִחוּץ שִׁכְּלָה חֶרֶב בַּבַּיִת כַּמָּוֶת. שָׁמְעוּ כִּי נֶאֱנָחָה אָנִי אֵין מְנַחֵם לִי כָּל אֹיְבַי שָׁמְעוּ רָעָתִי שָׂשׂוּ כִּי אַתָּה עָשִׂיתָ הֵבֵאתָ יוֹם קָרָאתָ וְיִהְיוּ כָמוֹנִי. תָּבֹא כָל רָעָתָם לְפָנֶיךָ וְעוֹלֵל לָמוֹ כַּאֲשֶׁר עוֹלַלְתָּ לִי עַל כָּל פְּשָׁעָי כִּי רַבּוֹת אַנְחֹתַי וְלִבִּי דַוָּי. שָׁכְבוּ לָאָרֶץ חוּצוֹת נַעַר וְזָקֵן בְּתוּלֹתַי וּבַחוּרַי נָפְלוּ בֶחָרֶב הָרַגְתָּ בְּיוֹם אַפֶּךָ טָבַחְתָּ לֹא חָמָלְתָּ. תָּשִׁיב לָהֶם גְּמוּל ה' כְּמַעֲשֵׂה יְדֵיהֶם. תִּרְדֹּף בְּאַף וְתַשְׁמִידֵם מִתַּחַת שְׁמֵי ה'. תַּם עֲוֹנֵךְ בַּת צִיּוֹן לֹא יוֹסִיף לְהַגְלוֹתֵךְ פָּקַד עֲוֹנֵךְ בַּת אֱדוֹם גִּלָּה עַל חַטֹּאתָיִךְ. אַתָּה ה' לְעוֹלָם תֵּשֵׁב כִּסְאֲךָ לְדֹר וָדוֹר. לָמָּה לָנֶצַח תִּשְׁכָּחֵנוּ תַּעַזְבֵנוּ לְאֹרֶךְ יָמִים. הֲשִׁיבֵנוּ ה' אֵלֶיךָ וְנָשׁוּבָה חַדֵּשׁ יָמֵינוּ כְּקֶדֶם.
אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ, אָנָה נִפְנֶה וִישׁוּעָתֵנוּ רְחֹקָה מֵאִתָּנוּ. אֵין לָנוּ אֶלָּא רַחֲמֶיךָ הָרַבִּים, שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה מִדּוֹת רַחֲמֶיךָ, אֲשֶׁר רַק עֲלֵיהֶן אָנוּ נִשְׁעָנִים. וּבָהֶם אָנוּ בּוֹטְחִים. כִּי לֹא כָלוּ רַחֲמֶיךָ וְלֹא תַמּוּ חֲסָדֶיךָ. כִּי לֹא יִבָּצֵר מִמְּךָ מְזִימָה, וּמִי יֹאמַר לְךָ מַה תַּעֲשֶׂה וּמַה תִּפְעָל. גַּלֵּה לָנוּ אֶת הַשֵּׂכֶל הַנֶּעֱלָם, הַהוֹפֵךְ אֶת כָּל הָעוֹלָם, הַמַּמְתִּיק כָּל גְּזֵרָה וּמֵבִיא לָנוּ יְשׁוּעָה בְּמַתְּנַת חִנָּם. פָּנֶיךָ הָאֵר וְהָשֵׁב פָּנֶיךָ אֶל עַם יִשְׂרָאֵל כִּי פָּצוּ עָלֵינוּ פִּיהֶם כָּל אוֹיְבֵינוּ. וְאָנוּ, פַּלְגֵי מַיִם תֵּרֵד עֵינֵינוּ עַל שֶׁבֶר עַמֵּנוּ, נִגְּרָה וְלֹא תִדְמֶה מֵאֵין הֲפוּגוֹת יוֹמָם וָלַיְלָה, כִּי לֹא נִמְצָא לְנַפְשֵׁנוּ מְנוּחוֹת, עַד יַשְׁקִיף וַיַּרְא ה׳ מִשָּׁמַיִם. יְשִׁיבֶנּוּ אֵלָיו יְחַיֵּינוּ מִיּוֹמַיִם, יְזַכֵּנוּ כֻּלָּנוּ לִתְפִלָּה בְּכַוָּנָה, לְבַל נִהְיֶה כְּגוּף בְּלֹא נְשָׁמָה. אָנָּא אֵל רַחוּם וְחַנּוּן הָפִיחַ בְּרוּחֵנוּ נִשְׁמַת חַיִּים וְנַשֵׁב בְּעַצְמוֹתֵינוּ מֵרוּחַ קָדְשֶׁךָ, וְיִחְיוּ הָעֲצָמוֹת הַיְבֵשׁוֹת וְיִזְרֹם דַּם זַךְ וְטָהוֹר בְּעוֹרְקֵינוּ. הַרְחִיקֵנוּ מִכָּבוֹד מְדֻמֶּה, לְבַל נִתֵּן עוֹד חַיּוּת לָרְשָׁעִים וּלָעַכּוּ״ם. אָנָּא אַב רַחוּם וְחַנּוּן הַעֲרֶה עָלֵינוּ רוּחַ מִמָּרוֹם וּמַלֵּא לִבֵּנוּ בְּיִרְאָתֶךָ וּבְאַהֲבָתֶךָ עַד אֲשֶׁר נַמְתִּיק כָּל הַגְּזֵרוֹת וְנִפָּדֶה וְנִגָּאֵל גְּאֻלָּה שְׁלֵמָה בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ, אָמֵן.
גַּלֵּה לָנוּ אֶת הַשֵּׂכֶל הַנֶּעֱלָם, לְמַעְלָה מִכָּל רַעְיוֹן וְהִגָּיוֹן, הַמְּפַעֲנֵחַ כָּל תַּעַלֻמָה, וּלְמַעְלָה מִכָּל חָזוֹן, אֲשֶׁר יַהֲפֹךְ אֶת הָעוֹלָם, לְלֹא יְרִיַּת נֶפֶץ אַחַת, וּבוֹ תְּלוּיָה הַגְּאֻלָּה, לְכָל נֶפֶשׁ מְנוּחָה, וְכָל אִישׁ וְאִישׁ יִשְׁכֹּן, בְּצֵל גֶפֶן וּתְאֵנָה, וְכָל הָעוֹלָם כֻּלוֹ יִתְאַחֵד, תַּחַת מָּשִׁיחַ אֶחָד, וְגָר זְאֵב עִם כֶּבֶשׂ וְכֶבֶשׂ עִם גֶּדִי יַחְדָּו, וּפָרָה וָדֹב תִּרְעֶינָה וְנַעַר קָטֹן נֹהֵג בָּם, לֹא יָרֵעוּ וְלֹא יַשְׁחִיתוּ בְּכָל הַר קָדְשִׁי, כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ דֵּעָה אֶת ה' כַּמַּיִם לַיָּם מְכַסִּים.
תְּפִילָה עַל צָרוֹת יִשְׂרָאֵל הַנּוֹרָאוֹת
(תפילה שכתב הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א לפני כ15שנה)
רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם כָּל יָכוֹל אֲשֶׁר לֹא יִבָּצֵר מִמְּךָ מְזִימָה, זַכֵּנִי מֵעַתָּה לְהַרְגִּישׁ אֶת צָרוֹת יִשְׂרָאֵל הַנּוֹרָאוֹת, וְאֶת דַּם יִשְׂרָאֵל הַנִּגָּר בִּרְחוֹבוֹת קִרְיָה יוֹמָם וָלַיְלָה, עַד אֲשֶׁר אֵין בַּיִת אֲשֶׁר אֵין שָׁם מֵת. לָכֵן בָּאתִי לְפָנֶיךָ בַּעַל הַחֶסֶד וְהָרַחֲמִים, אָנָּא חוּס נָא רַחֵם נָא עַל צֹאן הַהֲרֵגָה, כִּי לְפָנֶיךָ נִגְלוּ כָּל תַּעֲלוּמוֹת וְכָל הַנִּסְתָּרוֹת אֲשֶׁר מִבְּרֵאשִׁית, וַאֲנִי אַךְ וְרַק כּוֹסֵף וּמִשְׁתּוֹקֵק וּמִתְגַּעְגֵּעַ אֵלֶיךָ, שֶׁתְּתַקֵּן אַתָּה בְּעַצְמְךָ אֶת כָּל מַה שֶׁפָּגַמְתִּי, וְהִנְנִי חוֹזֵר בִּתְשׁוּבָה וּמִתְגַּעְגֵּעַ אַךְ אֵלֶיךָ, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב כְּאַיָּל תַּעֲרוֹג עַל אֲפִיקֵי מַיִם כֵּן נַפְשִׁי תַּעֲרֹג אֵלֶיךָ אֱלֹקִים. וְיוֹדֵעַ אֲנִי נֶאֱמָנָה שֶׁהִנְנִי אָשֵׁם[ה] בְּכָל הַפִּגוּעִים וְהָאֲסוֹנוֹת וְהָרְצִיחוֹת הַנּוֹרָאוֹת, כִּי אַךְ וְרַק בִּגְלַל פְּגָמֵי הַבְּרִית שֶׁלִּי בָּאוּ כָּל הָאֲסוֹנוֹת הַנּוֹרָאִים הָאֵלּוּ.
וְלָכֵן בָּאתִי לְהִתְחַנֵּן לְפָנֶיךָ בַּעַל הָרַחֲמִים אֲשֶׁר לִגְדוּלָתֶךָ אֵין חֵקֶר. וְזַכֵּנִי בִּשְׁלֵמוּת לְתַקֵּן אֶת כָּל פְּגָמֵי הַבְּרִית שֶׁלִּי, וְאֶזְכֶּה מֵעַתָּה לִשְׁמֹר אֶת עֵינַי, וְלֹא לִפְגֹּם שׂוּם פְּגַם בַּבְּרִית קוֹדֶשׁ חַס וְשָׁלוֹם, וְעַל יְדֵי זֶה יִתְקַיֵּם: חַיִל בָּלַע וַיְקִאֶנּוּ, וְיַחְזְרוּ כָּל הַנִּצּוֹצוֹת דִקְדוּשָׁה לִמְקוֹמָם, וְעַל יְדֵי זֶה תִּמָּשֵׁךְ מֵחָדָשׁ נִשְׁמַת רַבֵּינוּ הַקָּדוֹשׁ וְהַנּוֹרָא, וְתָבוֹא הַגְּאוּלָה הַשְּׁלֵמָה בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ, כְּהֶרֶף עַיִן, אָמֵן נֵצַח סֶלָה וָעֶד.