כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום חמישי, 30 באפריל 2015

סיפור נס שקרה היום ע"י הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

סיפור חי מהיום על גדולת הצדיק

הגיע אדם לצדיק רב ברלנד בהולנד, היה לו מליונים של חובות על קנסות והיה אמור לשבת כלא כמה שנים טובות.
הוא בא לרב הרב אמר לו סכום מסוים ביורו לתת לפדיון והוא יצא זכאי.
היום היה המשפט הרב על הבוקר אמר תיקון הכללי להצלחתו בנוסף לזה הרב אמר לו שיעשה 3 שעות התבודדות אחרי המשפט עד שהוא יקבל תשובה מהעורך דין. עובר 5 דקות בדיוק מסוף ההתבודדות והוא מקבל טלפון מהעורך דין שהוא יצא זכאי!

מוקד הישועות 052-718-6265, 0548407573

יום רביעי, 29 באפריל 2015

צפו: הרב ברלנד מזמין את כולם לל"ג בעומר!

קליפ נדיר! ל"ג בעומר עם רבי אליעזר ברלנד שליט"א

הרב אליעזר ברלנד

מה זה התבודדות?

מה נקרא התבודדות?

מפי הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א


הרבי מסביר בתורה ע"ב "באר חפרוה שרים" זה הבושה שאדם צריך ללכת כל היום עם בושה למען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו זו הבושה שכל השעה התבודדות זה להביא את הבושה להרגיש את הבושה אדם מתפלל להיות צדיק שיהיה לו פרנסה שיהיה לו ילדים שיהיה לו דירה כל ההתבודדות זה כבר נקרא בקשות זה לא התבודדות! התבודדות זה שאדם מתמלא בושה מהקב"ה והוא לא יכול להרים את הראש מרוב בושה רק זה נקרא התבודדות ואם לא אז זה מביא לכעס! הרבי אמר התבודדות שאינה ראויה מביאה לכעס! כי אדם צריך לבקש על כל דבר, על דירה, על שרוך נעל, אז זה נקרא בקשות זה לא התבודדות. התבודדות זה רק לבוא לידי בושה אדירה עד שהרבי אמר אני הייתי מחליף צבעים מרוב הבושה אדם צריך להחליף צבעים מרוב בושה... אם אדם רוצה לעשות התבודדות צריך לשבת באיזה פינה בישוב דעת ובאמת להתחרט על כל המחשבות הרעות כל המעשים הרעים... כי עד שאדם חי עד גיל 120 יש לו מחשבות רעות זה בא משבירת כלים הוא צריך כל יום להילחם עם זה עד גיל 120 שנה וכל המלחמה זה רק לדחות את זה לא לשקוע בזה לא לתת למחשבות לא להיגרר אחרי המחשבה, המחשבה חייבת לבוא אבל צריכים מיד לזרוק אותה בכל הכוח! חוץ מרבנו שהוא כבר זכה בגיל 4 להיות טהור מכל המחשבות רעות מרוב שהוא בכה לה' וזה בחינת בושה כמו שכתוב "חפרה הלבנה ובושה החמה", אז כל ההתבודדות זה להגיע לבושה, להגיע לבושה... באר חפרוה שרים השרים הצדיקים ממשיכים עלינו בושה. כל העבודה של הצדיקים זה להמשיך עלינו בושה "חפרוה שרים כרוה נדיבי עם" אז ע"י הצדיקים זוכים לחפרה הלבנה ובושה החמה שאפילו החמה אפילו הצדיקים בחינת חמה הם גם מרגישים בושה מהקב"ה... אז השרים זה שרי אלפים שרי מאות הצדיקים שהם ממשיכים עלינו את הבושה, אדם צריך למצוא כזה צדיק שהוא יכול להמשיך עליו את הבושה ואז הוא יוכל להחיות מתים אם אדם יהיה לו את הבושה הזאתי של הצדיק הוא יוכל להחיות מתים! אז במחוקק, ורק צריך לגלות את השפלות, הרבי מסביר שלכל אחד יש את השפלות, יהודי הוא נולד עם שפלות, אז אדם צריך להגיע לשפלות של משה זה "מחוקק במשענותם" צריך להגיע לשפלות של משה לשפלות של משה שהיא חקוקה בכל אבר ואבר בכל הרמ"ח איברים שס"ה גידים חקוקה השפלות של משה שמלובש בכל אבר ואבר! אדם נולד עם שפלות זה בגנים שלנו, יהודי איך שהוא נולד הוא כבר מקבל את השפלות בגנים שלו, מקבל את השפלות מההורים, מהסבים, ותשוקה לתורה תשוקה לעבוד את ה', ההשתוקקות שלו היא רק לה', והעיקר זה השפלות של משה בכל אבר ואבר ואז הוא יוכל להחיות מתים אם אדם יהיה לו את השפלות של משה, רבנו אומר אדם יכול להגיע כזו מדרגה שהוא יוכל להחיות מתים וזה יכול לעבור על כל אחד ואחד כל יהודי ויהודי...

תפילה נפלאה לזכות לטעום טעם גן עדן בעולם הזה, על ידי ההתקרבות אל הנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן מברסלב זיע"א

תפילה נפלאה לזכות לטעום טעם גן עדן בעולם הזה, על ידי ההתקרבות אל הנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן מברסלב זיע"א.
מאת כ"ק הגאון הצדיק הרב אליעזר ברלנד שליט"א:

"רבונו של עולם זכני לעשרה מיני נגינה שגילה אותם דוד המלך עליו השלום ונגינותי אנגן על בית ה' כל ימי חיי וכל ימי חיי יהיו רק שיר נגון זמרה ונגון ובכח הבעטלער השביעי שהיה בלי רגלים אזכה לרקוד כל ימי חיי ללא הרף וללא הפסק של שניה ועל ידי זה יכופרו כל עונותי מיום עמדי על דעתי ועד עתה וכל העונות יתהפכו לזכיות ואזכה בזכות רבנו הקדוש למוחין ודעת דקדושה ולכל י"ג תקוני דיקנא קדישא שהם אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא עון ופשע וחטאה ונקה ואזכה למדת אמת בתכלית ואהיה דובר אמת בלבבי ולא יצא מפי שום דבר שקר לעולם.
ואזכה שכל מחשבותי הגיגי והגיוני רק בך תמיד כמו שכתוב ושרים כחוללים כל מעיני בך ואזכה לצעוק ולזעוק אל המעין היוצא מן ההר שהוא הנהר היוצא מעדן מציון רבנו הקדוש ועל ידי זה אזכה לבאר מים חיים ונוזלים מן לבנון ואזכה שיושפעו עלי כל השבעה שבעה מוצקות הנמשכים מן הנחל נובע מקור חכמה ואזכה בזכות הציון הקדוש והנורא לדעת שלמה דקדושה ולישוב דעת נפלא שזהו השכר האמיתי של כל אחד ואחד כמוֹ שכתוב שכרך הרבה מאוד גמטריא ישוב הדעת (בן איש חי) ואזכה להארת הזריחה מהארת הרשימו הנפלאה של אורות הצחצחות הנמשכות מן הציון הקדוש המאיר יותר מאשר השמש בתקפה ותוציא חמה מנרתיקה ויהיה אור החמה שבעתיים מאוֹר שבעת הימים ולבנה תאיר כחמה וכל העולם יתמלא באור יקרות בזכות הציון הקדוש והנורא הזה ויתקים מקרא שכתוב אור יקרות וקפאון ויקפאו כל תאותי ולא תהיה לי שום תאוה לשום דבר גשמי רק כל מעיני ומאויי יהיו רק לשמך הגדול והקדוש והנורא ואזכה לשוות שם הויה נגד עיני בכל שניה ושניה ואדע נאמנה שה' יתברך הוא זה שמנהגני בכל שניה ובכל תנועה ובכל דבור ומחשבה ויהיו כל מחשבותי רק מחשבות קדושות וטהורות זכות וצחות באור צח - צחצחות באורות הנמשכים מן הציון הקדוש והנורא הזה ועל ידי ההשפעות הנפלאות הנמשכות מן הציון הקדוש והנורא שבכאן אזכה שתִתהפך כל מהות גופי לגוף קדוש וזך וצח מגן עדן עד שכל ארבעת היסודות שמהם גופי בנוי יתהפכוּ לארבעת אותיות השם המפורש ואורות הצחצחות יבטלו את כל גשמיות גופי עד שלא תשאר בו שום תאוה עד שיתהפך גופי לנשמתי ונשמתי ליחידתי ואדע שאפס זולתך ואזכה בזכות הציון הקדוש לדרגת יחידה בתכלית המעלה העליונה עד שאזכה להתהלך בגן עדן בחיי ואזכה להיות כל ימי חיי בגן האלהים וכל ביתי יפיץ ריחות ניחוח של בשמים כמו שכתוב נרדי נתן ריחו ריחות של אמונה ושירה כמו שכתוב תבואי תשורי מראש אמנה ואזכה לנעם העליון אורות צח - צחצחות ובכל אשר אסתכל אראה רק את נפלאות הבורא ונפלאות שמך הנעלם מעתה ועד עולם":

יום שלישי, 28 באפריל 2015

שמירת הלשון - מאת כ"ק הגה"צ מורנו הרב אליעזר ברלנד שליט"א

שמירת הלשון - מאת כ"ק הגה"צ מורנו הרב אליעזר ברלנד שליט"א

הרבי אומר בליקוטי מוהר"ן תורה נ"ד: "מוציא דיבה הוא כסיל", ברגע שאדם מוציא דיבה, ברגע שאדם מדבר לשון הרע הוא כסיל! הוא מאבד את השכל! לא רק שהוא עבר על איסור לשון הרע כמו שאומר החפץ חיים שמי שמדבר לשון הרע עובר על 14 עשין ו-17 לאוין שזה 31 ועם הפרטי פרטים זה אין סוף איסורים, אלא הוא גם מאבד את השכל! ברגע שהוא מדבר לשון הרע על מישהו על איזה יהודי אפילו דבר נכון! אבל זה לא לצורך רק אולי נדמה לו שזה לצורך... וה' יודע את האמת ה' יודע אם זה לצורך או שלא לצורך, באותו רגע הוא מאבד את כל השכל לעולם ועד עד שיעשה תשובה, ברגע שאדם מדבר לשון הרע שיידע שכח הבהמיות מתלבש בו, כח הבהמיות זה הקנאה, השנאה, זה כוחות בהמיים! הוא נופל מאדם לבהמה! לא רק שהוא עבר על כל האיסורים של ה"לאוין" ו"עשין" אלא הוא נהפך פשוט לבהמה הוא לא יכול ללמוד להתפלל ולמה? כי הוא מדבר על זה מדבר על זה מדבר על יהודים.

כתוב שהדיבורים של האדם קצובים, יש גבול למה שהוא יכול לדבר! נותנים לאדם כמות של דיבורים לדבר במשך החיים שלו, וכשהוא גומר אותם נגמרים החיים שלו, אדם חי לפי הדיבורים שקצבו לו! כשאדם מדבר לשון הרע, דברים בטלים, שטויות, אז הוא מתחיל לאבד את מה שקצבו לו לדבר! שזה לא הרבה הרבה שנים "יכרת ה' שפתי חלקות לשון מדברת גדולות" מלבד שהוא עובר על אין סוף כריתויות, הוא גם מאבד את הקצבה של הדיבורים שנתנו לו, והוא יכול למות בקיצור ימים חס ושלום, הוא מדבר מדבר מדבר נחסר לו דיבור אחד! מדבר עוד נחסר לו שתים! אוזל לו המלאי!! אוזל לו החיים! הכל דולף הכל נוזל! לא נשאר לו דיבורים!! לא נשאר לו חיים!! כי אדם חי לפי הדיבורים שקצבו לו לדבר! ולהיפך אם הוא מדבר כל היום בדברי תורה בדברי קדושה, הוא כל הזמן מקבל עוד זכות! הוא מקבל עוד זכות לדבר! עוד דיבורים קדושים לדבר! ועל ידי זה הוא מקבל עוד חיים.

אומר רבי נתן, העזת לדבר על איזה יהודי? היה לך את החוצפה הזאת לדבר על יהודי שני? אפילו שיהיה הרשע הכי גדול ! מה הוא מפריע לך? מה? הוא יקח את החנות שלך? את הפרנסה שלך? תעזוב אותו! מה אכפת לך ממנו? איך אתה מעז לדבר לשון הרע? ואפילו שהוא חותר נגדך! ורוצה להזיק לך! גם אז אסור לדבר לשון הרע! תזמין אותו לדין תורה, יש רבנים! יש דרכים איך לטפל בזה. ברגע שאתה נכשל בדיבור זה מראה על ריקבון עמוק בפנים! אין לך את האורך רוח, אין לך את קול הנגינה, אין לך את הנועם, את השלווה, את השמחה, אם היה  לך אמונה, אם היה לך שמחה, אם היה לך את הנועם, לא היית מדבר על שום יהודי!

אומר האר"י הקדוש, מי שמדבר לשון הרע הוא מתגלגל בדבורה. אם אדם מדבר לשון הרע הוא מתגלגל בדבורה, כי דבורה כל היום מזמזמת, כל היום, וזה גם מדבר כל היום! ולכן העונש שלו שהוא מתגלגל בדבורה ומזמזם כל היום אין לו רגע אחד מנוחה! הוא מגולגל בדבורה ומזמזמם כל היום.

כל אדם כלול מכל העולמות כל אדם כולל את כל העולמות את כל הבריאה ובכל מה שהוא מדבק את עצמו מקשר את עצמו הוא בורא בריאה חדשה, כשהוא לומד תורה הוא עכשיו מצרף עולמות, הוא בורא עולמות חדשים, ולהיפך כשהוא עובר  עבירה  הוא מפריד את העולמות ברגע שהוא מדבר לשון הרע הוא מפריד את כל העולמות וכל השפע שהיה צריך להגיע לקדושה עובר לקליפות! כל השפע כל הכוחות עובר לרשעים! אותו אחד שמדבר לשון הרע  בגללו היטלר חי וקיים! המן חי וקיים! כולם חיים וקיימים! נכון שהרגו אותם ששרפו אותם אבל שרפו להם רק את הגוף! הם מתעברים בכל דור במישהו אחר.

אם אנשים מדברים לשון הרע על הצדיקים שומעים לשון הרע על צדיקים אומרים שהצדיק הזה הוא ככה... הוא ככה... אז העונש שלהם הוא מידה כנגד מידה, אותו הדבר יהיה להם בשמים! שהוא יבוא לשמים יהיה לו מיליארדים מחבלים בעלי לשון הרע והם יוליכו אותו בעולם התוהו! הוא יאמין לכל מה שהם אומרים לו! כי כמו שהוא דיבר והאמין פה בעולם הזה לבעלי לשון הרע אז ככה יהיה בשמים! יהיה לו מיליארדים בעלי לשון הרע מיליארדים מזיקים.

כל איש כל אישה יכולים להיות נביאים, כל אישה יכולה להיות נביאה כל אישה יכולה להיות צדיקה, אם היא מתפללת, הולכת לכותל, אומרת תהילים כל יום, היא יכולה להיות נביאה! היא רק צריכה לא לדבר לשון הרע! היא רק צריכה לא לדבר מה שהשני עושה, זה הכל! "אל תדברו גבוהה גבוהה" למה עשו ככה.. ולמה עשו ככה..? ולמה מפלים אותנו? ולמה לזה עושים פרוטקציה? ולזה נותנים ככה? אל תדברו גבוהה! תהיו נביאות! "יצא עתק מפיהם" אתם מדברים עתק! דברי עתק! למה ככה? ולמה עושים ככה? "יצא עתק מפיהם כי אל דעות ה'" תפסיקו לדבר! תשאירו את הכל לה'! ואז כל אישה תהיה נביאה, כל אישה תתחיל לראות דברים נפלאים, תתחיל לראות מסוף העולם ועד סופו, במקום לראות מה קורה בצלחת של השני, במקום לראות מה יש לשני, תהיו נביאות! תראו מה קורה מסוף העולם ועד סופו.

"תְּפִלָּה לְדָוִד שִׁמְעָה יְהוָה צֶדֶק הַקְשִׁיבָה רִנָּתִי הַאֲזִינָה תְפִלָּתִי בְּלֹא שִׂפְתֵי מִרְמָה" (תהלים יז) דוד המלך היה שר היה מרנן היה מתפלל, בלא "שפתי מרמה" אדם צריך לדעת לא שרים ולא מתפללים  מתוך "שפתי מרמה" אם דיברת לשון הרע, דברת דברים בטלים, שמעת איזה רדיו ח"ו ואחרי זה אתה בא להתפלל אז זה שפתי מירמה! אתה פשוט מרמה! אדם צריך לפני שהוא מתפלל לפני שהוא שר לה' לעשות התבודדות לעשות תשובה על כל הלשון הרע על כל הדברים הבטלים כדי שיהיה "תפלתי בלא שפתי מרמה".

ברית ה3 ב3 ימים כעת עם מורנו הרב שליט"א בהולנד

שידור חי בקו המידע 0583287777 תיבה 11

שידור חי מתפילת שחרית בכפר 0583287777 תיבה 11

יום שני, 27 באפריל 2015

עם ישראל קדושים!

הרב אליעזר ברלנד
הרב אליעזר ברלנד

צפו: שיעור תורה של הרב ברלנד לאחר הברית בהולנד ח' אייר תשע"ה

זה הברית השני בתוך יומיים. צפויים להיות עוד כמה בריתות השבוע.


ברית הרב ברלנד


\

הרב ברנסדופער בהולנד

הרב ברנסדופער שליט"א
שהה השבת במחיצת הרב ברלנד בהולנד

צפו: ברית עכשיו עם הרב ברלנד בהולנד

ניתן לשמוע שידור חי בקו המידע 0583287777 תיבה 11

שידור חי: שחרית עם הרב ברלנד בכפר בהולנד

ניתן לשמוע את השידור בקו המידע 0583287777 תיבה 11

צפו: הבדלה כעת עם הצדיק בהולנד

יום ראשון, 26 באפריל 2015

ראיון עם הזמר בערי וועבר

קו המידע: הזמר 'בערי וועבר' ששהה בשבת האחרונה בצל קורתו של מורינו הרב שליט"א בהולנד, בראיון מיוחד הוא חושף מה גרם לו כעת להגיע מארה"ב עד להולנד?! איך עברה סעודת השבת עם הרב?! מדוע השכן הגוי דפק בליל שבת על דלתו של הרב?! על איזה דיסק הוא עובד כעת?!  כל זה ועוד בראיון מרתק 0583287777 שלוחה 41.

שידור חי: ברית בהולנד עם הרב ברלנד

עכשיו שידור חי מהברית בקו המידע
0583287777
תיבה 41

+972583287777

צפו: ספירת העומר עם הרב ברלנד בהולנד - 22 יום

יום שבת, 25 באפריל 2015

האזינו: שיחה נדירה בין הצדיק הרב אליעזר ברלנד למקובל הרב דב קוק ה' אייר תשע"ה ספירת יסוד שבתפארת

הרב קוק הרב ברלנד

האזינו לשיחה נדירה בין הצדיק הרב אליעזר ברלנד למקובל הרב דב קוק ה' אייר תשע"ה ספירת יסוד שבתפארת. בתוך דבריו הרב ברלנד מחזק את הרב קוק ואומר שהוא יחזיר את כל העיר טבריה בתשובה, בקרוב יבוא הגאולה, והסנהדרין תקום מטבריה. וכן הרב דיבר על חשיבות הנסיעה לקבר יוסף בשכם בספירת יסוד שביסוד ואמר שיבוא 10,000 איש. האזינו לדבריו המרתקים:

יום חמישי, 23 באפריל 2015

הרגע בהולנד: גדול הזמר החסידי בערי וועבר אצל הצדיק הרב אליעזר ברלנד

פרשת השבוע קדושים מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

פרשת השבוע 'קדושים' - מפי צדיק יסוד עולם, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א:

עם ישראל עם קדוש! עם ישראל מחפשים רק לעבוד על קדושה וטהרה! הם לא מחפשים להשיג לא "נבואות" ולא "מדרגות" שזה מה שאומות העולם ואנשים שלא יודעים דרכי עבודת ה', מחפשים.

הטעות של בלעם ושל כל אומות העולם, שאצלם העיקר זה להיות אדם גדול! אדם חשוב! אדם מפורסם! אבל עם ישראל מחפשים רק דבר אחד! איך לעבוד על קדושה וטהרה, שזה ההיפך מכל השיטות ומכל התורות של אומות העולם, שלא יודעים מה זה קדושה, הם בכלל לא מכירים מה זה המושג של קדושה! עם ישראל קדושים לא מסתפקים בדיבורים, אצלם קודם כל מתחילים לעבוד על הקדושה, על שמירת העינים, על קדושת הברית, ונלחמים על הדברים האלה! נלחמים להינצל מה"לאו" של "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" אפילו שזה קשה מאוד ואדם לא רואה כמעט שום אפשרות להינצל מזה, אבל הוא יודע שצריך להילחם בזה, אין לו ברירה בשביל זה הוא בא לעולם...

וזה שכתוב "באבן שלמה" מהגאון מוילנא שאדם בא לעולם רק כדי לנצח את הדבר הזה, רק בשביל זה הוא בא לעולם, לא בשביל שום דבר אחר, כל הדברים האחרים באים לסייע לקדושה, אנשים חושבים שקדושה זה דבר צדדי, יש תרי"ג מצוות, ויש שם גם כן את ה"לאו" של "ולא תתורו" אומר הרמב"ם "ארבעה ועשרים דברים מעכבין את התשובה.....והוא אינו יודע שראיית העיניים עון גדול שהיא גורמת לגופן של עריות שנאמר (במדבר טו-לט) ''ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם'' (רמב"ם הל' תשובה פרק ד'). אומר הרמב"ם שכל אלו שחושבים שאפשר לדלג על ה"לאו" של "ולא תתורו", לשים את זה בסוגריים! לשים את זה בצד! להגיד "יש תרי"ג מצוות... אז מצווה אחת אני לא מקפיד.... הרי לא כל אחד מהדר בכל המצוות? אני מהדר בלהיות גאון, להיות מפורסם, להיות בעל רוח הקודש, אבל להדר אחר ה"לאו" של "ולא תתורו" אין לי זמן לזה, זה לא באפשרותי, אני אדם עסוק, אני נוהג ברכב...

באמת העולם נמצא בטעות! ודאי שאדם יכול לשמור את העיניים! אפילו אדם שנוהג יכול לשמור את העיניים, הוא יכול לבקש מה' שישמור לו את העינים! כי ע"י תפילה אפשר להשיג הכול. אברהם אבינו הלך בכל העולם בקדושה ולא ראה שום דבר! וכמו כן הבנים של יעקב אבינו, הלכו מישראל עד ארץ מצרים, והם לא פתחו את העינים כל הדרך! אומר המדרש שהם לא ראו שום דבר בדרך, אדם יכול לנסוע בכל העולם, בשמירת עינים! ודאי שאפשר לשמור את העינים בדרך.

אומר הרמב"ם "המסתכל בעריות ואומר שאין בכך כלום" אדם פוגם בעינים ואומר מה עשיתי ?! איזה עבירה עשיתי ?! עלי זה לא משפיע לרעה, זה שקר !! מסופר על ה"בית ישראל" שנפגש עם כמה פרופסורים, הם שאלו אותו, מדוע החרדים מפחדים כל כך, מכל ראיה, ומכל מבט, ועלינו הפרופסורים הדברים האלה בכלל לא משפיעים ולא מפריעים לנו, אמר להם- משל למה הדבר דומה, לבדואי ואירופאי, הבדואי הולך כל היום על אבנים, על קוצים, על ברקנים, מיום שהוא נולד הוא הולך על האבנים הכי חדות, וזה בכלל לא מפריע לו, הוא לא מרגיש שום כאב (מחמת ההרגל). ואילו אדם אירופאי שנכנס לו טיפת אבן לנעל, טיפת חול הוא כבר לא יכול ללכת! הרגל כואבת לו! יש לו מזה יסורים נוראים. הנמשל הוא שאתם הפרופסורים, דומים לבדואים, כבר כל כך טימאתם את עצמכם, באין סוף טומאות, אז אבן קטנה עבירה קטנה, ראיה, מבט אסור, כבר לא משפיע עליכם! אבל אדם שהוא כולו עדינות הנפש, כולו זכות הנפש, כל דבר הכי קטן, כל עבירה הכי קטנה, כל הסתכלות אסורה, כל ראיה אסורה, זה מפריע לו! זה כואב לו! זה דוקר אותו כמדקרות חרב! הבחירה של האדם היא רק בעיניים! ברגע שהאדם ישמור את העיניים, הוא יגיע לכל המדרגות שבעולם, הוא לא ידבר לשון הרע, הוא לא יקפיד, הוא לא ישנא, הוא ישמור שבת, יניח תפילין... ולא רק על העיניים הגשמיות צריך לשמור, אלא גם את עיני השכל צריך לשמור!

אדם יכול לשמור את העינים הגשמיות, אבל יש לו עוד אין סוף עינים! עיניים של קנאה, עיניים של שנאה, עיניים של כבוד, הוא צריך לשמור את כל סוגי העיניים שיש לו! הוא צריך לנתק את כל החושים שלו מהעולם! שלא יהיה לו עיניים לשום דבר בעולם, לשום נושא בעולם! אלא כל החושים, וכל הרצונות, יהיו רק לה' יתברך בכבודו ובעצמו, וכששומר את העינים, (עינים הגשמיות ועיני השכל קנאה, שנאה...) אז זוכה ל"גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך", מתגלים לו כל סודות התורה, סודות הבריאה, וכל הנפלאות שבעולם.

יום רביעי, 22 באפריל 2015

חשיפה! המקובל הרב דב קוק - "הרב ברלנד יגאל אותנו" צפו בוידאו


פרסום בגליון "כנישתא חדא" חודש ניסן תשע"ה:
"כמה ממקורבי הרב ברלנד היו בפורים ברמת גן עם המקובל הרב דב קוק שליט"א וסיפרו לו על מה שקורה בהולנד שתלמידי הרב עוברים עם הרב מכפר לכפר ובגלל ההמוניות של החסידים ההולנדים לא כל כך אוהבים את זה וזורקים אותם מכפר לכפר. עד שמוצאים עוד כפר וכל פעם הולכים ממקום למקום והכל בעלויות כספיות גדולות ביורו, וכל פעם מגיע משמים מישהו שעוזר, יש גם גויים שתורמים ועוזרים, כי רואים מלאך ה' ומתבטלים אליו, רוצים להתגייר ולעזור כמה שיותר, כמו שהיה בזימבבואה שגויים באו אליו להתגייר וכו'... הרב קוק חייך ואמר "יהיה סייעתא דשמיא עצומה, הוא כבר יבוא ויגאל אותנו, שיבוא כבר משיח".


משיח הרב ברלנד
דוגמא
בבקשה - לחצו על אחד מהאייקונים למטה כדי לשטף את הוידאו בגוגל בפייסבוק או במייל!
לקבל את הקובץ וידאו באימייל שלחו בקשה לknishtachada@gmail.com

יום שישי, 17 באפריל 2015

לשון הרע מגיע מחוסר אמונה, ותיקונו הוא סבלנות והמתנה

לשון הרע מגיע מחוסר אמונה, ותיקונו הוא סבלנות והמתנה 

פרשת השבוע תזריע מצורע, מאת ר' מנחם אזולאי, תלמיד הרב הצדיק הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן" (יד,ב).

מעשה ברבן גמליאל שאמר לטבי עבדו לך ותקנה לי דבר טוב מהשוק. הלך וקנה לו לשון. אחר כך אמר לו לך ותקנה לי דבר לא טוב הלך וקנה לו לשון. אמר לו מה זה כשאמרתי לך לקנות דבר טוב קנית לי לשון, וכשאמרתי לך לקנות דבר לא טוב שוב קנית לי לשון. אמר לו: רבינו, מהלשון יוצא גם הטוב וגם הלא טוב. כשהוא טוב אין לך טוב ממנה וכשהוא רע אין לך ממנה – ועל זה נאמר "מוות וחיים ביד הלשון".
"זאת תהיה תורת המצורע" (יד,ב).
גם למצורע יש תורה. גם לו יש תיקון. כל דבר שמקלקלים אפשר לתקן. תמיד אפשר לעשות תשובה, להרים את הראש למעלה ולדבר ככה מהלב: רבונו של עולם, תסלח לי שככה נכשלתי, שלא עמדתי בנסיון. באמת באמת אני רוצה רק אותך, רוצה רק את הקדושה, רוצה לעשת רק את רצונך. תעזור לי אבא כי זה כל כך קשה. כי לבד אין לי סכוי. תעזור לי שזה לא יקרה עוד פעם.
שערי שמים אף פעם לא ננעלים. ה' מחכה לנו כל רגע ורגע, ה' שמח לקבל כל הרהור תשובה שלנו. פגעת באדם? גם פה מועילה תשובה: סליחה שככה צערתי אותך, טעיתי, יש לי כזה צער ממה שקרה, תסלח לי. וכשהדברים יוצאים מן הלב, הם גם נכנסים אל הלב, יהודי מטבעו לא שומר טינה. וכשאדם עושה שלום עם השני, איזה שלום עושה לו ה' בתוכו פנימה.

גם למצורע יש תיקון, רק שצריך להמתין. "וספר לו שבעת ימים לטהרתו ורחץ במים וטהר" (טו, יג). יש "המתן" בחיים. לא כל דבר מקבלים מייד. יש דברים בחיים שצריכים זמן ותפילות. רבינו אומר שצריך להיות עקשן גדול בעבודת השם (ליקו"ת מח) ועיקר העקשנות היא בתפילות. אתה רוצה לתקן איזה מידה, לנצח איזה תאוה, אל תפסיק לבקש. אל "תפסיד" שום ארון קודש, תיצמד לפרוכת ותבקש. תתחנן. צעקת הלב היא הנשק הסודי שלנו וזה גם שמחבר אותנו אל ה'. והחבור כזה מתוק, שלפעמים שוכחים מהחסרון.
אתה חייב לזכור שמי שמעכב לך את הישועה זה הקב"ה בעצמו, שאוהב אותך אהבה עצומה ורק הוא יודע באמת מה טוב לך. רק הוא יודע באמת איך לקרב אותך אליו.
רבינו אומר שהכנה למצווה יותר חשובה אפילו מהמצווה, כי הכנה בונה את הכלים, כי בלי הכנה, בלי רצונות, בלי תפילות איך נידע להעריך מה שקיבלנו? איך נזכה להודות לה' על כל ההחסדים שהוא עושה אתנו? כי בלי המתנה ובלי הכנה זה הכל יהפוך לגאווה אחת גדולה.
עיקר העבודה זה להתייגע, לרצות, להתפלל, אי אפשר לקבל מייד מה שרוצים, אי אפשר מייד להתקרב לה' יתברך. לפעמים, לא רק שלא פותחים לך פתח, כביכול דוחים אותך, מרחיקים אותך, מפילים אותך למקום כזה  נמוך. אבל אסור לך להתייאש. זה הכל קורה כדי שתתחזק בתפילות, תתחזק ברצונות, רבונו של עולם עד מתי? רבונו של עולם אני כבר לא יכול יותר! תושיע!

גם למצורע יש תקווה. הוא רק צריך להתחזק. אי אפשר להגיע לפרי בלי לעבור דרך הקליפה. אי אפשר להגיע לבוקר אלא דרך הערב שלפניו. דווקא מתוך התקופות היותר קשות בחיים שלנו צמחו הישועות הכי גדולות. קיבלת מכה? תדע שמי שנתן לך את המכה, הוא ברא קודם את הרפואה, ה' מקדים רפואה למכה.
להיות יהודי זה להיאבק על החיבור עם ה' בתוך השיגרה, בתוך המירוץ האינסופי של אלף ואחד דברים שצריך לעשות. כל הזמן לנסות להתרומם, לנסות להגיע למציאות יותר גבוהה מזו שאני נמצא בה.
יש זמנים ששום דבר לא מסתדר לנו. הפרנסה, החינוך ילדים, השלום בית. או שאדם לא מסתדר עם עצמו, קשה לו לכוון בתפלה, קשה לו להיות בשמחה, יש זמנים כאלה וזמנים כאלה. ואנחנו לא מתבלבלים ולא מתייאשים. "אחור וקדם צרתני". ככה אתה יצרת אותי, שיש אצלי גם אחור וגם קדם. הנשמה רוצה את הקדם – קדימה, מספיק להיות אחורה, רוצים קדימה. אבל אי אפשר בלי אחור. מה זה אחור? זה העבודה הכי חשובה אצל הקב"ה. זה לעשות את הדברים בלי להרגיש כלום. לא מרגישים שום דבר ובכל זאת ממשיכים וממשיכים ועושים את העבודה. עוד הפעם אומרים את הברכות ועוד פעם אומרים את התפילות ועוד פעם תיקון כללי, ועוד פעם קריאת שמע שעל המטה בעיניים כמעט עצומות, כל זה עבודה של אחור. קודם אחור רק אחר זה זוכים לקדם. אדם צריך לשמוח בעבודות הפשוטות. אפילו אם הוא לא מרגיש כלום. אפילו אם הכל חשוך לו. כי זה מה שהקב"ה רוצה. הקב"ה רוצה שתכין את הכלים לקבל את האור שנקרא קדם על ידי עבודה של אחור. האור של קדם זה אור שמחמם את הבן אדם, הוא כזה אור נפלא, שאז האדם פורץ בשמחה ומתחיל לרקוד, ואוהב את כולם, ולא אכפת לו מכלום כי ה' מחייך אליו, ה' שולח לו חבוק.
אבל ה' רוצה את הזיעה שאתה מזיע בנסיון. כשעוד אין לך את זה ובכל זאת אתה ממשיך הלאה. אין מצב שלא יעברו עליך קשיים ומשברים. כל אחד "עובר עליו". אבל אתה ממשיך הלאה לרצות את ה'. אל תעשה "ברוגז" עם הקב"ה בגלל שהוא לא נותן לך את מבוקשך. אל תתייאש. אל תפול בדעתך.

גם המצורע יכול לגלות את האור בתוך החושך. אם רק תחזק באמונה. חשוב איך מסתכלים על מה שעובר עלינו. באיזה משקפיים משתמשים. אם אנחנו יודעים שהכל קורה כדי לרפא אותנו, לתקן, לזכך, לרחוץ, לטהר, לקרב אותנו אל ה', אם מבינים שזאת המטרה היחידה של היסורים שעוברים עלינו, אז הכל הופך להיות הרבה יותר קל. אך אם מביטים על כל מה שקורה לנו כאילו אין פה השגחה, אז זה באמת יכול לייאש ולשבור.
יש כאלה נסיונות קשים שאנשים עוברים, ורק על ידי אמונה אתה יכול לעבור את הכל! להחזיק מעמד בכל מה שעובר! תאמין שהשם יודע מה שהוא עושה עם כל אחד ואחד! הוא עושה איתך את הטוב ביותר! תקבל את זה באמונה! באהבה!
כשמאמינים באמונה שלמה שהקב"ה מלא רחמים, שהוא ברא את העולם בשביל לגלות את הרחמים שלו, אז מתבטלות הקושיות. האמונה זאת ממלאת את האדם ברוגע ומעניקה לו את החוסן לעמוד בכל הנסיונות. אני מאמין בך רבונו של עולם שאתה עושה רק את הטוב ביותר עבורי. אני קטן מלהבין כל פעם מה הטובה שמסתתרת בכל הסתר פנים, בכל נסיון שאתה מנסה אותי, בכל צרה שאני עובר, חשבונות שמים אי אפשר להבין, אבל אני מאמין שעוד אזכה לראות את הטובה הצפונה גם בהסתר הזה.
אנחנו רואים בחיים דברים קשים, ועוברים בעצמנו דברים קשים, ואם לא נקדים את האמונה לשכל, את האמונה שהכל טוב ואין שום רע, אז אנחנו חלילה נפול מהאמונה. ה' רוצה שנתאמץ להאמין בו. שנתאמץ להאמין שהוא לא עושה לנו שום דבר רע בחיים.
האמונה הקדושה לוקחת את החיים האפורים האלה, הקשים האלה, המבולבלים האלה, שאדם לא מוצא את עצמו, והכל סתום, וכל הדברים הקשים שקורים לנו, כל אחד ואחד וענייניו, והופכת אותם למשהו טוב. למשהו יפה.
מי שיש לו אמונה הוא לא נשבר ולא מתייאש, הוא יודע שאין מצב בעולם שהקב"ה לא יכול להושיע אותו ממנו, הוא כל הזמן זוכר שהשם הוא כל יכול.
ועיקר האמונה זה במקום שהשכל מראה לנו על מקרה מסויים שהוא אינו לטובה ואנחנו משליכים את השכל ומחזיקים רק באמונה שהכל לטובה.
מתי אדם יודע שהוא זכה לאמונה שלמה? כשהוא כל הזמן אומר תודה. בכל המצבים. הוא חי באמונה שכל מה שקורה לו זה מהשם, והכל לטובתו. רק להגיד תודה. על כל דבר להגיד תודה. גם על הצרעת ח"ו.

פרשת מצורע לא מיועדת רק למצורעים. יש לה מסר חשוב גם לנו. היום כבר אין צרעת העור, אך יש צרעת בלב פנימה. יש קרירות ואדישות כלפי דברים שבקדושה. כשאדם רץ אחרי תאוות גופו, אז נסגר בפניו האור הרוחני וכשהאור הרוחני נסגר בפני האדם, אז הוא כמו מת. אין לו חיות ולא שמחה.
מצורע = מוציא שם רע, מדבר לשון הרע ורכילות, שזה תאווה מאד קשה וכמה שקוראים ולומדים ושומעים שעורים בעניין שמירת הלשון אנחנו עדיין נופלים. רבונו של עולם תעזור לנו שלעולם לא נפגע בבריות בלשוננו ולא נאמין לשום דבר רע שאומרים על השני. שניזהר אפילו מאבק לשון הרע. 
מי שיש לו מוח בקדקודו, יזרז את עצמו ללחום מלחמת חורמה ביצר הקשה זה. את הכל אפשר להפסיד אם נופלים לרכילות ולשון הרע. איזה קדושה תחול על התפילות שלנו, על הלימוד תורה שלנו כשהם נאמרים באותו פה שרק לפני רגע נטמא בדבר לשון הרע ורכילות?
אם אדם יסתכל על עצמו בעין האמת, עד כמה הוא מונח בעצמו בכאלה פגמים וחסרונות, אז לא יהיה לו שום רצון להסתכל על אחרים, ולדבר על הפגמים שלהם, ולהנות מזה שהוא שומע על נפילות שלהם. כשאדם יודע את התכלית שלו ומבין מה העבודה שלו כאן בעולם הזה, אז לא יהיה אצלו מקום ללשון הרע ורכילות, לא יהיה לו זמן בכלל לדבר על השני. אבל אדם שלא מחובר לתכלית האמיתי שלשמה הוא נברא, אין לו תכלית שמחיה אותו, אז הוא מרגיש בתוכו כזאת ריקנות, כזה חוסר, שכשהא שומע איזה לשון הרע על מישהו, זה ממש מחייה אותו, זה משמח אותו לדעת שהוא יותר טוב ממישהו.
כשאדם יבין את הענין שלו ואת התכלית שלו בחיים, אז כבר לא יעניין אותו אף אחד בעולם, גם לא יהיה לו זמן להתעסק עם אף אחד כי יש לו כל כך הרבה מה להספיק ומה לעשות, חבל לו על כל רגע.
מורנו הרב אליעזר ברלנד: ["כשאדם מדבר לשון הרע, דברים בטלים, שטויות, אז הוא מתחיל לאבד את מה שקצבו לו לדבר! והוא יכול למות בקיצור ימים חס ושלום, הוא מדבר, מדבר, אוזל לו המלאי!  אוזל לו החיים! הכל דולף, הכל נוזל! לא נשארו לו דיבוריים! לא נשאר לו חיים! כי אדם חי לפי הדיבורים שקצבו לו לדבר, ולהיפך, אם הוא מדבר כל היום בדברי תורה בדברי קדושה, הוא כל הזמן מקבל עוד זכות לדבר! עוד דיבורים קדושים לדבר! ועל ידי שנותנים לו עוד דיבורים קדושים לדבר הוא מקבל עוד חיים ועוד חיים.
צריך ללכת עם ההשקפה שאני היהודי הכי גרוע בעולם, אין יותר גרוע ממני, כל יהודי יותר טוב ממני, יותר קדוש ממני, יותר חכם ממני, איך אני יכול לדבר על השני? איך יהודי יכול להגיע לזה. לדבר על יהודי שני? איך היא יכול פתאום ליפול לכאלה דרגות נמוכות! לכאלה דרגות נוראות!
הבהמיות של בהמה זה שהיא נושכת בועטת ונוגחת, אבל הבהמיות של האדם זה לדבר לשון הרע, לדבר על השני, אדם לא יכול ככה לקבל קדושה. ומה התיקון? מביאים לו שתי ציפורים, משמיעים לו קול טוב, קול רך, קול של נועם, ע"י השירה של הציפורים מחזירים לו את הכוח שירה, כוח הניגון, את הנועם, את השלווה, שכל הדיבורים שלו יהיו רק שירות ותשבחות לה' יתברך, שירות ותשבחות לכל אחד, לבני ביתו, לידידיו, רק לשבח ולפאר אותם, כמה אתם נפלאים, כמה אתם טובים"] (עד כאן מורנו הרב).
כל פעם ששומעים מישהו מדבר רע על מישהו אחר, מיד היצר הרע מכניס במי ששומע כזה אמון למי שאומר את הדבר הרע. מה פתאום שישקר? הוא לא סתם אומר, הוא לא סתם ממציא דברים, אין עשן בלי אש...
צריך לברוח מזה כמו מאש. אם אדם יזכה לשמור את הלשון ואת האוזניים מלדבר ולשמוע דברים אסורים, אחרי כמה שבועות יפסיקו לספר לו, ילכו עם הסחורה הזו למישהו אחר. למי שמעוניין לשמוע. וזה יהיה לו לכבוד ולתפארת. שכולם ידעו שצריך להיזהר בלשון כשמדברים איתו כי הוא לא מוכן לשמוע לשון הרע ורכילות.
הפה זה פתח. וכמו פתח של בית אם יהיה פתוח כל הזמן לא ישאר כלום בבית, כך גם הפה, עת לפתוח ועת לסגור. לכן נבראו באדם שתי עיניים, שתי אוזניים, שני נחיריים ורק פה אחד. לומר לנו שנמעט בדיבור. 
"וחשוב הדיבור קודם שתוציאנו מפיך" אומר הרמב"ן באיגרתו המפורסמת. זאת מדריגה כזאת גבוהה, אך אם נירצה, אם נתעקש, עם לא נפסיק להתפלל על זה, נגיע.

גם המצורע, למרות שהוא בכזה חושך, בכזאת בדידות, בכזאת בושה, גם הוא צריך לדעת שהוא לא לבד. שה' לא עזב אותו. ה' אף פעם לא עוזב את האדם. עצם הידיעה הזאת שה' תמיד איתך צריכה לתת לך כוח להמשיך, לא להתייאש ח"ו. לא לפול לעצבות ח"ו. תזכור שזאת הדרך של ה' להעלות אותך בעוד מדריגה. כ"כ הרבה אנשים מספרים שדווקא מהחושך הגדול הזה הם הגיעו לכזו דבקות, לכזה חבור עם ה'.
תעשה תשובה, אתה מגיע עד ה', "שובה ישראל עד ה' אלוקיך". יהודי שעושה תשובה על עבירה הכי קשה שאפשר להעלות על הדעת, הוא צריך להתהלך שמח ורגוע. חבל שהאדם רואה ביסורים ובהסתרות ובנפילות התרחקות הבורא ממנו, והוא במקום לעשות תשובה ולהתקרב הוא  מתחיל להוריד גדרים ומתרחק ח"ו. חבל, זו ממש לא היתה הכוונה של הקב"ה, שאוהב כל אדם אהבת נפש. אהבתו של הבורא לבניו לא נתפסת בשכל אנוש.
אצל הקב"ה אין עונשים במובן הפשוט שלהם, יש תיקונים. כשאדם, בתוך היסורים שלו, בתוך הצער הנורא על העבירות שלו, כשהוא מתחיל לדבר מהלב המיוסר שלו עם ה', הוא פוגש בידיד אמת השומע תפילת כל פה, הקרוב לכל קוראיו. בסוף מבינים שאין כאן עונשים ונקמות, משמים לא דוחים את האדם, לא מרחיקים אותו, להיפך, היסורים נועדו לקרב את האדם.
יבוא יום בו יפקחו עיננו ונראה כי בעומק הדין היה מונח עומק של רחמים וחסדים. יבוא יום בו נראה כמה צריך להודות לקב"ה שמסובב את הדברים על הצד הטוב ביותר.

פרשת תזריע מצורה מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

פרשת השבוע תזריע מצורע - מפי צדיק יסוד עולם, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א:

"שתי צפרים חיוֹת ְטהֹרוֹת..." (יד' ד') אומר הזוהר הקדוש – שעל שבעה הבלים העולם עומד, ושלמה המלך שהוא זכה לשבעת ההבלים האלו כמו שכתוב הבל הבלים אמר קהלת "הבל הבלים הכול הבל" (קהלת א' ב') ובזכות שבעת ההבלים הוא בנה את בית המקדש. 

כל העבודה של האדם זה לזכות לאותם שבעת ההבלים דקדושה שכל מילה שאדם מוציא מפיו יהיה קודש קודשים, כל הברה תהיה קודש קודשים, אתה צריך לקדש את ההבל פה שלך שלא יצא שום מילה לא נכונה מהפה שלך, שום לשון הרע, שום רכילות שום מילה של הקפדה, שום מילה של כעס שום מילה של אנוכיות, של גאווה ח"ו. אם אדם יוציא רק הבלים קדושים מהפה שלו אז תתגלה מלכות ה' בעולם והוא יוכל להביא את הגאולה ולבנות את בית המקדש. כל החיות של האדם זה ההבלים הפנימיים, זה השבעה הבלים דקדושה, אומר השפת אמת – איך אתה לוקח את ההבל פה את הפנימיות שלך ומדבר על השני, איך אתה יכול לקחת יהודי ולדבר עליו, נתנו לך את כח הדיבור!, נתנו הבל פה! נתנו לך את זה בשביל להתפלל, להגיד תהילים ללמוד גמרא, איך אתה לוקח את החיות שלך, את הפנימיות שלך ומוציא אותה על שנאת חינם, על חסרונות בשני, מה אין לך מה לעשות? איך העזת לדבר על איזה יהודי? איך היה לך את החוצפה הזאת את העזות הזאת לדבר על איזה יהודי שני אפילו שיהיה רשע הכי גדול מה הוא מפריע לך? מה... הוא יקח לך את החנות שלך? מה אכפת לך ממנו איך אתה יכול לדבר על יהודי ח"ו, קשה לך לא לדבר לשון הרע לא לדבר על השני? תאכל איזה עוגה תשתה איזה מיץ העיקר אל תדבר לשון הרע אל תדבר על השני.

כל הענין של האדם זה ההבל פה זה הנשימה החיות של האדם זה הנשימה, הוא לוקח את הנשימה הקדושה הזאת את מה שהוא נושם בכל רגע ובמקום להוציא את זה בתפילה בתורה באהבת חברים הוא מדבר עכשיו לשון הרע שעתיים שלוש הוא לא מרגיש שהוא מוציא את כל הפנימיות שלו, את כל החיות שלו לבהמיות לסיטרא אחרא. הבהמיות של בהמה זה שהיא נושכת בועטת ונוגחת, אבל הבהמיות של האדם זה לדבר לשון הרע, לדבר על השני אדם לא יכול לקבל קדושה רק אם הוא קודם יכניע את הבהמיות שלו.

הרבי אומר בתורה נד' – "מוציא דיבה הוא כסיל", שאדם מוציא דיבה שאדם מדבר לשון הרע הוא כסיל הוא מאבד את השכל לא רק שהוא עבר על איסור לשון הרע כמו שאומר החפץ חיים שמי שמדבר לשון הרע עובר על 14 עשין ו17 לאוין שזה 31 ועם הפרטי פרטים זה אין סוף איסורים אלא הוא גם מאבד את השכל, ברגע שהוא מדבר לשון הרע על מישהו, על איזה יהודי אפילו דבר נכון אבל זה לא לצורך, רק אולי נדמה לו שזה לצורך, וה' יודע את האמת! ה' יודע אם זה לצורך או שלא לצורך! באותו רגע הוא מאבד את כל השכל לעולם ועד עד שיעשה תשובה, שאדם מדבר לשון הרע שיידע שכח הבהמיות מתלבש בו, כח הבהמיות זה הקנאה, השינאה שהם כוחות בהמיים. הוא נופל מאדם לבהמה לא רק שהוא עבר על כל האיסורים של ה"לאוין" ו"עשין" אלא הוא נהפך פשוט לבהמה הוא לא יכול ללמוד להתפלל כי הוא מדבר על זה מדבר על זה, מדבר על יהודים. אומר הרבי מסלונים – "אשר בו הנגע" הנגע הוא בתוכך הוא לא בחוץ הנגע הוא בתוך הנשמה שלך "אשר בו הנגע" הנגע בפנימיותך בתוכך, הלשון הרע זה בפנים, הרע עין זה בפנים, שאדם מדבר לשון הרע על השני אז הפגם הוא עמוק עמוק, הפגם הוא יותר עמוק מעצם איסור לשון הרע זה משהו בתוך הנפש מעוות עקום זה פצעים בתוך הנשמה, הנשמה היא כולה מצורעת כולה ריקבון. שאדם מדבר לשון הרע, כועס, זה לא רק חמור שהוא כעס שהוא דיבר לשון הרע אלא זה מראה על פגם עמוק בנפש, הוא לא יודע מה זה יהודי אין לו פרופורציה נכונה לחיים הוא לא רואה טוב את הדברים לכן הוא צריך לטהר את הנפש, וצריכים לרפא את הנשמה שלו לרפא את הקול שיהיה לו קול של ניגון ולהחזיר לו את הדיבור הנכון. מצורע צריך להביא שתי ציפורים, אומר הרבי – למה הוא צריך להביא שתי ציפורים? כי הוא לקה בקול, הוא דיבר לשון הרע והתקלקל אצלו הקול הוא איבד את הקול הוא עכשיו מקבל חיות מהשתי ציפורים דקליפה, וצריכים למצוא לו תיקון צריכים להחזיר לו את הקול. לכן מביאים לו שתי ציפורים לקשר אותו עם ציפורים דקדושה משמיעים לו קול טוב קול רך קול של נועם של אהבת הבריות קול של שלום בין איש לרעהו, אומר ר' נתן שצריך להביא את השתי ציפורים כי הציפורים זה הנגינה הם מנגנות כל היום ושרות. אומרים למצורע – תראה..שתי הציפורים האלה כל היום מנגנות תתחיל גם אתה לנגן גם אתה לשיר ע"י הציפורים מחזירים לו את כח השירה, כח הניגון את הנועם את השלווה שיהיה לו קול נעים כמו ציפור שכל הדיבורים שלו יהיו רק שירות ותישבחות לה' יתברך, שירות ותישבחות לכל אחד, לבני ביתו, לידידיו רק לשבח לפאר אותם כמה אתם נפלאים כמה אתם טובים. כל הענין של הצדיקים זה להחזיר את קול הניגון לכל עם ישראל לכל בית ישראל וע"יז נזכה לגאולה שלימה במהרה בימנו אמן.

יום חמישי, 16 באפריל 2015

תפילה למולד חודש אייר תשע"ה מאת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

בס"ד לש"מ לש"ב ע"ו בר"ה רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם כֹּל יָכוֹל, בְּמוֹלַד חוֹדֶשׁ אִיָּיר רָאשֵׁי תֵּיבוֹת אוֹיְבַי יָשׁוּבוּ יֵבוֹשׁוּ רָגַע, שֶׁהוּא 312 חוֹדֶשׁ 418 זִיו 23 = 753, שֶׁמוֹלְדוֹ בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת קוֹדֶשׁ 12:06  4 חֲלָקִים, שֶׁבּוֹ מִתְגַּלִּים זִוְיְתָנֵי עוֹלָם אַבְרָהָם 248 יִצְחָק 208 יַעֲקֹב 182 = 638, בִּזְכוּת ה' אֶחָד =1 שֶׁנִּהְיֶה עָפָר 350 וָאֵפֶר 287 = 638, אָנָּא ה' קֵל 31 מוֹצִיאָם 187 מִמִּצְרַיִם 420 = 638, קֵלִי 41 קֵלִי 41 שְׁמַע 410 קוֹלִי 146 = 638, זַכֵּנִי בְּשָׁנָה 357 טוֹבָה 22 לִבְרָכָה 257 = 636. וְאֶזְכֶּה תָּמִיד לִהְיוֹת בְּשִׁפְלֵי 422 רוּחַ 214 = 636, וְלִזְכּוֹת בְּ-אַהֲבַת 408 ה' בִּזְכוּת מֹשֶׁה 345 = 753  רַבֵּינוּ עָלָיו הֲשָׁלוֹם, וְעַל יְדֵי זֶה ה' 26 מַלְכֵּנוּ 106 הוּא 12 יוֹשִׁיעֵנוּ 452 = 636, וּבִזְכוּת מוֹלַד דְּאִיָּר רָאשֵׁי תֵּיבוֹת 'רֵישָׁא דְּלֹא אִתְיַדַע', נִזְכֶּה מִדֵּי חוֹדֶשׁ 318 בְּ-חָדְשׁוֹ 318 = 636, לְאוֹרוֹ 243 שֶׁל 330 מֶלֶךְ 90 הַמָשִׁיחַ 363 = 1026. וְתִפְתַּח לִי ה' 26 יִתְבָּרַךְ אֶת כָּל שַׁעֲרֵי 580 הַקְּדוּשָּׁה 420 = 1026, וְתַצִּילֵנִי מִן הַמַּחְשָׁבוֹת הָרָעוֹת, וְיוֹתֵר לֹא תִהְיֶה לִי מַחֲשָׁבָה רָעָה לְעוֹלָם, וְעַל יְדֵי זֶה אֶזְכֶּה לְהִתְגַּלּוּת הַשֵּׁם הַמְּפוֹרָשׁ כְּמוֹ יָעֵל, שֶׁנֶּאֱמַר: "וַתֵּלֶךְ בַּלָּאט" = מ"ב שֶׁהִכְּתָה אֶת סִיסְרָא מָחֲקָה רֹאשׁוֹ עַל יְדֵי שֵׁם מ"ב, שֶׁעַל יָדוֹ הוֹצִיאָהּ מֵרֹאשׁוֹ אֶת נִשְׁמַת רַבִּי עֲקִיבָא, וְעַל יְדֵי זֶה מָחֲקָה רֹאשׁוֹ חָלְפָה רַקָּתוֹ, אֵשֶׁת 701 חֶבֶר 210 הַקֵּינִי 175 = 1086, שֶׁעַל יְדֵי זֶה נִתְעַבְּרוּ בָּהּ נִשְׁמוֹת שָׂרָה 505 רִבְקָה 307 רָחֵל 238 לֵאָה 36 = 1086, וְגַם נִשְׁמַת דָּוִד 14 עִם שָׂרָה 505 רִבְקָה 307 רָחֵל 238 לֵאָה 36 = ,1100 וְעַל יְדֵי זֶה מָחֲצָה חָלְפָה רַקָּתוֹ, וְזָכְתָה לְבִרְכַּת תְּבֹרַךְ מִנָּשִׁים יָעֵל מִנָּשִׁים 440 בָּאֹהֶל 38 תְּבֹרָךְ 622 = 1100, שֶׁעַל יְדֵי שֶׁהִתְעַבְּרוּ בָּהּ נִשְׁמוֹת דָּוִד שָׂרָה רִבְקָה רָחֵל לֵאָה זָכְתָה לְ"הָלְמָה סִיסְרָא מָחֲצָה חָלְפָה רַקָּתוֹ". וְעַל יְדֵי זֶה יִתְקַיֵּם בִּי הַפָּסוּק: "בִּפְרוֹעַ פְּרָעוֹת בְּיִשְׂרָאֵל בְּהִתְנַדֵּב עָם". וְאֶזְכֶּה לִתְשׁוּבָה מֵאַהֲבָה וְכָל עֲוֹנוֹתַי יִתְהַפְּכוּ לִזְכֻיּוֹת, כְּמוֹ שֶּׁנֶּאֱמַר: "אִם 41 יִּהְיוּ 31 חֲטָאֵיכֶם 88 כַּשָּׁנִים 420 כַּשֶּׁלֶג 333 יַלְבִּינוּ" 108 = 1041. וְכָל יָמֵינוּ נִהְיֶה דְּבוּקִים 'בְּדִבְרֵי 218 שָׁלוֹם 376 וֶאֱמֶת' 447 = 1041. וְיִתְקַיֵּם בִּי מַה שֶּׁנֶּאֱמַר: "הוּא 12 הִשְׁלִיךְ 365 יְהָבוֹ 23 עַל 100 ה' 26 אֲשֶׁר 501 אֲהֵבוֹ" 14 = 1041. "כִּי מֵה' 66 מִצְעֲדֵי 214 גָבֶר 205 כּוֹנָנוּ 132 וְדַרְכּוֹ 236 יֶחְפָּץ" 188 = 1041, וְעַל יְדֵי זֶה תִּתְקַיֵּם בִי הַבְּרָכָה: "וְיִתְבָּרְכוּ 634 בְּךָ 22 כֹּל 50 גּוֹיֵי 29 הָאָרֶץ" 296 = 1041.

יום רביעי, 15 באפריל 2015

יום רביעי, 8 באפריל 2015

יום שישי, 3 באפריל 2015

דברות קודש מאת מורנו הרב שליט"א

דברות קודש מאת מורינו הרב שליט"א "החודש הזה לכם" סוד "המלכות נקנית בשלושים מעלות" (אבות ו, ו), סוד שלשים יום שבין י"ד ט"ו באדר לט"ו ניסן, שבשלושים יום אלו, שהם בבחינת דין כי אז נמתקין כל הדינים שבעולם, כי הם הימים שהם הכנה לגאולה הנצחית, הכנה ללילות שימורים לכל בני ישראל לדורותם - משומר ובא מן המזיקין. כמבואר בחסד לאברהם (מעין ב', נהר נ"ז) שבכל שנה ושנה, שלשים יום קודם הפסח, ה' יתברך עושה להם לישראל משא פנים ברוב חסדיו, ומתחיל להוציא נפשותם מהיכלות הטומאה מעט מעט שיעור חלק אחד משלשים בכל לילה. בימים אלו נמתקין כל הדינים כיון שימים אלו הכנה לגאולה ובו גם ראש השנה למלכים, "באחד בניסן ראש השנה למלכים", ואכן כבר כתבו הקדמונים ז"ל, דנרמז בזה שבכל שנה ושנה בר"ח ניסן מתחדשים כל עניני המלוכה, ולכן הוא ר"ה למלכים, וזהו נרמז ג"כ בפסוק החודש הזה לכם וגו' לכ"ם אותיות מל"ך, ולא רק בעוה"ז אלא אף בעולמות העליונים מחליף הקב"ה ביום זה את הממונים והשרים העליונים הממונים על העולם (כמובא בליקוטי מוהר"ן תנינא ה'), וכן כתב בקדושת לוי פר' בא וז"ל: כמו שישראל רוצים שה' יתברך יתנהג בכל העולמות כן כביכול ה' יתברך מתנהג עצמו בחסד וברחמים, וזהו הרמז בפסוק "החודש הזה לכם", כי בר"ח ניסן מתחדש השפע על כל השנה, וזהו "החודש" התחדשות השפע הוא "לכם", כרצונכם כן יתקדש בכל העולמות. בתשרי ה' יתברך דן את העולם אם הם אוהבים אותו ויראים ממנו, ובניסן ה' יתברך דן את העולם אם הם אוהבים את בני ישראל, ולכן פרעה שעשה רעה לישראל הלקה הקב"ה אותו בזה החודש, וזה הרמז, החודש הזה "לכם", כלומר "בשבילכם" וכו', כלומר, השפע הנשפע מאת ה' יתברך בחודש ניסן והמשפט הוא בשביל ישראל, ומי שעושה רעה לישראל הקב"ה נפרע ממנו ועושה ניסים לישראל. מעובד מתוך מאמר "המלכות נקנית בשלושים מעלות"