כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום ראשון, 22 בדצמבר 2013

הרב אליעזר ברלנד ועשרה גלויותיו

מורנו הרב אליעזר ברלנד שליט"א שראה ששונאי ישראל מקבלים כוחם בגלל שאין אחדות בינינו, קיבל על עצמו גלות כדי להמתיק דינים אלו. וכשהתחיל את גלותו לצפון הארץ בשנת תשע"א דיבר בשיחה מיוחדת לתלמידיו דרך הטלפון ה' טבת תשע"א, ודיבר נגד מחלוקות ושצריך להתחזק בשלום ואחדות, ובעיקר ללמוד תורה ס"ד לשתוק בעת המחלוקת. והבאנו קצת לשונו הקדוש כאן, "...אנו רוצים עכשיו להתחיל התחלה חדשה, הרב'ה כותב בתורה ס"ד, שכל מחלוקת זה בריאת עולם חדשה, אתם שומעים? כל אחד ילמוד תורה ס"ד סעיף ד', שמחלוקת זה בריאת עולם חדשה, כי כל מה שנעשה עד עכשיו זה לטובה, אבל אסור לדבר מילים מיותרות, הרב'ה מסביר שח"ו לא לגנות אף אחד, לא להשמיץ אף אחד, לא לנסות להתנכל לאף אחד, אנחנו הולכים עכשיו לקראת בריאת עולם חדשה לגמרי... ובמקרה ולא נוכל לחזור לירושלים, אז אנו לא צריכים להתייאש מזה, להיפך אנחנו אחרי ששרפו לנו את בית המקדש בירושלים, אז האש הפכה להיות כנפי השכינה, והגאולה תבוא דווקא מטבריה הרמב"ם אומר, ודווקא מהגליל, כתוב בזוהר שמות דף י ע"א שהגאולה תבוא דווקא מהגליל, ואחרי שחרבה ירושלים ונשרף בית המקדש, הגאולה תבוא דווקא מהגליל... עשרה גלויות גלתה השכינה, כל אחד יפתח [גמרא] ראש השנה, "עשרה גלויות גלתה שכינה אחרי שנשרף בית המקדש", התחלתי את הגלות שלי בירושלים, עכשיו אני בגלות השלישית, בשבת הייתי ב[ישוב] חניתה, ועכשיו אני ב[ישוב] אמירים, ואני מתכוון לנדוד הלאה והלאה, אנחנו מתכוונים לנדוד הלאה, אנחנו חיים עכשיו על גלגלים, ואנחנו בעז"ה עד שנוציא מהכוח אל הפועל, את כל החזון שהיה לנו כשקמה [ישיבת] שובו בנים, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, ביום ההוא יהיה נכון הר בית ה', יהיה נכון בית ה', יהיה נכון בית ה', והיה באחרית הימים, אחרית הימים, ועכשיו תשע"א שנת ביאת משיח... ורק תתחזקו ותתפללו עלי..." ע"כ ציטוט מלשון הרב בשיחת טלפון. רבינו מסביר שם בתורה ס"ד שמחלוקת היא בחינת בריאת העולם, ולכן בעת המחלוקת צריכים מאוד להיזהר לשתוק ולא לדבר, כי אדם המרבה לדבר הוא גורם לשבירת הכלים שהורסת את בריאת העולם (ח"ו) וע"י זה התהוו הקליפות, ע"ש. 

אז באותה תקופה הרב חיבר תפילה מיוחדת על שלום ואחדות המבוססת על תורה ס"ד, וזה ציטוט מהתפילה, "...ורק נאמין אמונה אין סופית בניצוץ הנצחי והאלוקי שבכל יהודי ויהודי בפרט בכל אנשי קהילתנו הקדושה והטהורה ונאמין שכל אנשי קהילתנו ללא יוצא מהכלל וללא הבדל של מין וגזע כולם אהובים כולם ברורים כולם קדושים וכולם טהורים ללא שום דופי וללא שום רבב וללא שום פגם ח"ו... ונאהב אחד את השני אהבת חינם ובזכות זה נזכה לראות בביאת ינון ובבנין בית מקדשנו כהרף עין אמן נצח סלה ועד".


הרב גם דיבר בשיעור ברח' עידו הנביא קצת לפני שהוא התחיל את גלותו לצפון הארץ ואמר שם שכל מלחמת עולם מתחילה עם מריבות בין היהודים שומרי תורה ומצוות, והביא דוגמא לזה שהיו לפני מלחמת העולם השנייה מריבות בתוך קהילות היהודים, כי יש רוח חזקה של מלחמה שיורדת לעולם וקודם כל נכנסת בין היראי השם לנסות אותם, ואם מתחזקים הם יכולים לבטל את המלחמה, או להפוך אותה על השונאים, ואם לא היא תתגבר ותתפשט לכל העולם כולו ח"ו. וכן רבינו מאריך להסביר בשיחות הר"ן (ע"ז) איך שהמחלוקת בין כל איש לרעהו היא ממש המחלוקות והמלחמות שבין אומות העולם, וכתוב שם שזה גם עניין המחלוקת שיש מסביב הצדיק, כי בכל אחד מתעברת בו מידה רעה של אומה מסוימת עד שכאילו כל אומות העולם מתגרים זה בזה ואח"כ הצדיק עושה שלום בין כולם וע"י זה הוא יכול לבטל את המלחמות ולעשות שלום בעולם עד שיתקיים מה שכתוב על אחרית הימים "לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים. והיה ביום ההוא שורש ישי אשר עמד לנס עמים אליו גויים ידרשו והייתה מנחתו כבוד וכו'" ע"ש. וכן הרב דיבר אז הרבה שכל מה שרואים יהודים חולקים אחד על השני הכל כמו "הצגת מיקי מאוס", כי באמת אין שום שנאה בלב היהודי, וצריך רק להסתכל עליו בעין טובה ולקרב אותו לאמת.  


אחרי שהרב חזר לירושלים ולצערנו לא עמדנו מספיק בניסיון של הרוח סערה שירד עלינו משמים והמחלוקות רק המשיכו, הרב היה מוכיח את כולם בכל שיעור להפסיק את המחלוקות ולהגביר את השלום והאחדות ואם לא הוא יצטרך לגלות לעוד מקומות בעולם, והזכיר כמה פעמים שהוא גם יצטרך לגלות לדרום אפריקה. הגיעה לידינו הקלטה מאותה תקופה באחת הפעמים שהרב נסע לחברון בלילה, והנה ציטוט מהדברים שנאמרו בחברון יום שלישי פרשת פקודי תשע"א אחרי אמירת תיקון הכללי: "...אני לא יכול לבא להתפלל יותר בשום מקום לא [בביה"כ] בעידו ולא בשומרי אמונים... עכשיו צלצלתי לדרום אפריקה שרוצים לבנות בית על מאה קומות כל קומה אלף איש... זה מוקלט הכול, גם תשמעו את הקלטת רוצים לקנות 10 מטוסים נחלק טיסות חינם לגמרי, נעשה טיסה של ארבע אלף איש... אם הכול יעבור בשלום נבוא [לכאן] גם מחר אם לא יהיו רדיפות ולא יהיו מכות כמו בעמוקה... אמרתי אתמול בשיעור שאני אשאר פה רק עם חמישה [תלמידים] בסוף, אמרו 'לא לא, הרב לא יישאר עם חמישה אנחנו לא מסכימים, התקוממו והתחילו לצעוק רוצים שכולם יכולים לבוא לשיעור, אז בסדר לאט לאט נבנה בניין נבנה הכל... אנחנו אוהבים את כולם רוצים שלכולם יהיה מקום אבל זה רק ייתכן בעמוקה או ב--, אבל היו מכות בעמוקה אז אני לא יכול לבוא עוד לעמוקה... אנחנו כבר יש לנו את האור של משיח..." ואז הרב הביא כמה תאריכים שירד אור של משיח לעולם והחמיצו אותו כמו בשנת תש"ח, המשיך ואמר "היינו יכולים להחיות מתים, לבנות בית שלישי שירד אש משמים. אז שובו בנים נשרפה הכל נשרף במקום שירד בית מקדש של אש עכשיו... אם היו מאמינים בצדיק לא היה צריך לעבור על השואה, כי כשמאמינים בצדיק אז כל רגע זה שואה כל רגע זה סקילה שריפה הרג וחנק, כל רגע חותכים אותך והורגים אותך ומבזים אותך... אם רוצים שהכל ימשיך כרגיל, המניינים, ושאני אוכל לבא כל שבת, וכל לילה לחברון לנסוע אולי גם לעמוקה אם יהיה סדר, אז פשוט צריך לשמור על ה-"המתן" קצת... ברגע שמבקשים סליחה שאמרו דברים לא נכונים, אז הכל בסדר..." עכ"ל הרב.


וגם עכשיו בשני שיעורים האחרונים ביום שלישי ז' טבת, ובעשרה בטבת, הרב דיבר על הגזירה הנוראה של האטום ושצריך לבכות כל ה-24 שעות של עשרה בטבת עד שייבנה בית המקדש, ובהמשך השיעורים דיבר עוד פעם בדברי תוכחה ואמר, למה לי לחזור לירושלים אם עדיין לא שומעים בקולי. ואמר שהוא הולך לבנות שם ישיבה ומי שרוצה יכול לבוא. ובי'ב כסלו הוא אמר שנחלק כרטיסים חינם, בדיוק כמו שאמר לפני שלוש שנים בזמן שאף אחד לא חלם שזה יקרה שהישיבה תעבור לדרום אפריקה. הרב אמר שמכינים את הקרקע שכולם יכולים לבוא למדינת "מאלי" שבאפריקה, ומצאנו בזה רמז "מאלי" ראשי תיבות מ"י ל"שם א"לי י"בוא, וזה היה בדיוק בחנוכה שהרב התחיל לדבר על זה. אבל באותו זמן הרב התקשר לאחד ואמר שאם מתפללים חזק אז תוך שבועיים הוא יחזור לארץ, והרב אמר בל"ג בעומר שצריכים להאמין שכל יום הוא יכול לבוא. וזה כמו שאנחנו אומרים בי"ג עיקרי האמונה "ואף על פי שיתמהמה ועם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא".


רבינו אומר בתורה כ"ב שלפני שה' גוזר גזר דין על עם ישראל הוא מגלה את הגזר דין למוכיחי הדור שהם בחינת רגלין, והם הולכים ומוכיחים את הדור להחזירם למוטב כדי להמתיק את הדין. ולפני העם הם מגדילים את החטא מאוד ולפני ה' הם מקטינים הדבר וממליצים טוב בעדם, כמו שהיה עם משה רבינו אחרי חטא העגל שאמר לעם (שמות לב) "אתם חטאתם חטאה גדולה", ולפני ה' הוא אמר "למה יחרה אפך בעמך", וע"י זה הצדיק עושה שלום בין ישראל לאביהם שבשמים ע"ש. לומדים מזה שאפילו כשאנחנו שומעים דברי תוכחה וחריפות מהצדיק, האמת היא שזה רק כולו רחמים.


אנחנו מתפללים ומקווים שבאמת נוכל להפוך את כל האש של מלחמה לאש של ישועה ולזכות לראות רק את הטוב בכל יהודי ולהאמין שכל הרע זה רק דמיון כמו הצגת מיקי מאוס, ובזכות זה נזכה למה שכתוב במדרש שאפילו ישראל עובדים ע"ז ע"י שלום ואחדות הכל נמחל להם והגזירות לא יוכלו לשלוט בהם, אדרבא כמו שהרב אמר הכל יתהפך על ראשיהם של הגויים שרוצים להשמיד אותנו. ובזכות הצדיק שלקח על עצמו עוונות כל העם וכבר נמצא בגלות העשירית; מירושלים לחניתה לאמירים לטבריה לביתר למיאמי לשוויץ למרוקו ליוהנסבורג לזימבבואה, בזכותו נזכה לגאולה ברחמים תיכף ומיד ממש, ולזכות למה שכתוב "שמחנו כימות עיניתנו שנות ראינו רעה" במהרה בימינו אמן.  


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה