כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום רביעי, 28 במאי 2014

תפילה למולד חודש סיון

תפילה למולד חודש סיון תשע"ד
 מאת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א
רבונו של עולם כל יכול בזכות מולד חודש סיון שיהיה ביום חמישי בבוקר 5:01 י"א חלקים זכני להכניע י"א אלופי עשיו ולשמור בכל ימי חיי את עשרת הדיברות בכל רגע ושניה בפרט הדברה הראשונה אנוכי = 81  ה' = 26  אלוקיך = 66 אשר = 501 הוצאתיך = 532 מארץ = 331  מצרים = 380 מבית = 452 עבדים = 126 סה"כ = 2495 בזכות שבעת הרועים וארבע אמהות אברהם = 248 יצחק = 208 יעקב = 182  משה = 345 אהרון = 256 יוסף = 156 דוד = 14 שרה 505 = רבקה = 307 רחל = 238 לאה = 36 סה"כ = 2495 ויתקיים בנו הפסוק ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים בשנה הרביעית בחודש זיו הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל ויבן  הבית לה' ובזכות הפסוקים גשם = 343 נדבות  = 462 תניף = 540 ה' אלוקים = 86 סה"כ = 1431 ו- ההרים -260 והגבעות = 492 יפצחו = 194  לפניכם = 230 רנה = 255 סה"כ = 1431 ובזכות זה נזכה ש- הקדוש = 415 ברוך = 228 הוא = 12 ישמרם = 590 ויצלם = 186 סה"כ = 1431 ועי"ז אז = 8 יבנה = 67 המקדש = 449 עיר = 280 ציון = 156 תמלא = 471 סה"כ =1431 ויתקיים בנו הפסוק (תהילים ק"ו פסוק ה') "לראות בטובת בחירך  לשמוח בשמחת גויך להתהלל עם נחלתך" ונזכה בזכות המולד של חודש סיון לבנין בית מקדשנו ולשמוע את עשרת הדברות בכל רגע ושניה ולבקוע את הם סתומה של למרבה המשרה ולשלום אין קץ ולהמשיך לעולם נשמות חדשות שמעולם לא חטאו ומעולם לא היו בגלגול כמו שנאמר "למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כיסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת ה' צבאות תעשה זאת" ונזכה בחודש זה לאור הגנוז בעטרת יסוד לאור שבעת הימים ובזכות עשרת הדברות נזכה לעשרה מיני נגינה בסוד ויהי שירו חמשה ואלף לשיר של נפלאות בזכות עשרת הדיברות שנשמע בכל רגע ושניה בכל ימי חיינו ועי"ז נזכה לשירת המלאכים שיש להם אלף ראשים ולכל ראש אלף לשונות ולכל לשון אלף קולות ולכל קול אלף ניגונים.  

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה