כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום חמישי, 26 בנובמבר 2015

ציפית לישועה?? - פרשת השבוע 'וישלח' - מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

פרשת 'וישלח' - מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"ויש כאלה שכן חסר להם את בית המקדש"

אם אדם היה יודע מה זה בית המקדש היה בוכה ומתאבל כל לילה בחצות ולא רק בימי בין המצרים. אבל כמעט לאף אחד זה לא חסר! כמעט אף אחד לא צריך את בית המקדש! לכל אחד יש עוגה בבית, יש לו אוכל טוב, יש לו שתיה בבית, מה הוא  צריך את בית המקדש!? ברוך ה' כולם מרגישים טוב עד מאה ועשרים ! אבל יש כאלה שכן חסר להם בית המקדש! יש כאלה שבוכים כל לילה ואומרים תיקון חצות.

"לכם לא חסר את בית המקדש"

מסופר על ר' נחמן שוסטער שהיה יהודי פשוט ששהה תקופה באומן וראה איך מתפללים בהתלהבות! איך אומרים תיקון חצות בבכיות! וכשחזר לארץ התחיל להגיד תיקון חצות ולבכות בכיות על בית המקדש. כולם צחקו עליו! כי ראו שהוא לא יודע להגיד את המילים! אומר חצאי מילים! נגשו אליו ואמרו לו "מה אתה אומר תיקון חצות – תלמד קודם כל א' ב'"... ענה להם ר' נחמן "לכם לא חסר את בית המקדש, אתם תלמידי חכמים, גאונים, צדיקים אתם לא צריכים להגיד קינות, תיקון חצות, אבל אני סנדלר פשוט, לי חסר את בית המקדש". באותו מעמד נגשו אליו ר' מרדכי סוקולוב ור' שלמה גבריאל שהיו גאונים עצומים ושאלו אותו "איפה קיבלת את הלב הזה?" אמר להם "קיבלתי את זה באומן" אמרו לו "אם ככה גם אנחנו נוסעים לשם", וככה זכו להתקרב לברסלב וכל זה על ידי יהודי פשוט שבכה בתיקון חצות.

"חצות מסוגל כמו פדיון"

"חצות לילה אקום להודות לך" אדם שיזכה לקום כל לילה הוא יזכה לתקן את הכל! מי שקם בחצות לילה או לכל הפחות בעלות השחר הוא זוכה לצאת מכל המצרים! חצות מסוגל כמו פדיון!! חצות פודה אותו מכל הצרות!! עיקר הצדקה צריכים לתת לצדיקים שעושים שלום לאלה שמאמינים לצדיקים האמתיים לאלה שקמים בחצות לילה לקום, חצות זה הדבר הכי חשוב מכל העבודות.

"זה מה שהוא צריך לעשות!!"

אם אדם קם בעלות השחר עוד לפני שנהיה פס כחול בשמים אז הוא יכול להמתיק כל דין בשמים! כל דין שבעולם! אם אדם קם מוקדם הוא יכול לצאת מכל הצרות! אדם אין לו פרנסה, יש לו ילד חולה חס ושלום, אין לו שידוך, הוא רק צריך לקום בעלות השחר! הוא רק צריך לשיר לה'! הוא רק צריך להגיד את זמירות הבוקר ולהתפלל בכוונה! זה מה שהוא צריך לעשות!! תקום בחצות! תקום בעלות השחר! הכל יתנו לך! יתנו לך רפואה! יתנו לך שידוך! יתנו לך דירה! תקום מוקדם הכל תקבל! זה שאתה גר עכשיו באיזה כוך באיזה מרתף זה הכל העבירות שלך! תעשה תשובה! תקום בחצות! תקום לפני עלות השחר! יהיה לך ניסים! אל תהיה עצל! תהיה זריז! "לך אל הנמלה עצל ראה דרכיה וחכם" תהיה זריז תקום מוקדם! תתחיל ללמוד מהנמלה.

"דוד המלך שר לה' מי לא קם!"

איך אפשר לישון בלילה!? איך אפשר לישון! איך אנשים יושנים משעת חצות לילה ואילך! אומר המדרש שוחר טוב פרק י'ז כשדוד המלך היה קם בחצות הוא היה מנגן בכינור! כשהוא היה מנגן כל ירושלים היתה מתעוררת! דוד המלך שר לה' מי לא קם! הם שמעו את הנגינות של דוד, כאלה נגינות... כאלה מנגינות..אז כולם היו מתעוררים! כולם שמעו את המנגינות של חצות! כולם שמעו את הקולות של חצות! כולם שמעו את התהלים! כשדוד היה קם בחצות ומנגן כולם היו מתעוררים! לא הביאו לו משטרה! הוא מלך!! מה אפשר לעשות!? להיפך הישנים התעוררו! הם כבר לא יכלו לישון! בכל ארץ ישראל כבר בעלות השחר היו ערים.

"איך אדם יכול לישון כל הלילה"

הגיע זמן חצות לילה, תקום! תקום! אתה לא שומע את התרנגול קורא!? אתה לא רואה שהתרנגול שואג בשבע קולות! אתה שומע קול ראשון של התרנגול תקום בקול ראשון! אם אתה שומע קול שני תקום בקול שני! או בקול שלישי! איך אדם יכול לישון כל הלילה!? איך הוא יכול!? איך אתה לא רואה את האורות?!  איך אתה לא שומע את הקולות?! "אזכרה נגינתי בלילה אשיחה ויחפש רוחי" בלילה מקבלים את הרוח! בלילה מקבלים את הנשמה! הנשמה חוזרת בלילה! אין לך שמחה כי אתה יושן בלילה. 

"הבעיה היא שהם מחלישים את השני" 

לפני 50 שנה כל ירושלים הייתה קמה חצות! זה  היה חוק ולא יעבור! עכשיו אנשים נהיו חלשים קשה להם להגיד תיקון חצות כל לילה, אבל  הבעיה היא שהם גם מחלישים את השני שכן רוצה לקום חצות! וזו היא הצרה! אתה חלש!? תשתוק!, תשב בצד! תן לבנים שלך לקום חצות! תן לתלמידים שלך לקום חצות! תן לחברים שלך לקום חצות! תשתוק!! אל תספר לאף אחד שאתה חלש ואתה לא יכול לקום בחצות לילה. 

"שאג ישאג" זה מטיל פחד על כל אומות העולם" 

הגויים מאז ועד היום מחפשים להכחיד את עם ישראל, ויש כל הזמן גזרות ואין שום עצה ושום תבונה להינצל מהם אלא ע"י תיקון חצות, צריכים את השאגות של חצות לילה! כמו שכתוב "שאג ישאג על נוהו" כשאומרים בתיקון חצות את המילים "שאג ישאג", זה מטיל פחד על כל אומות העולם! זה מטיל פחד על כל הרשעים שלא יעשו לנו שום נזק! יש בשמים שלוש מאות ושבעים אלף אריות ואלו שאומרים תיקון חצות אז הם מעוררים את האריות שלמעלה! אלו שאומרים "שאג ישאג על נוהו" הם מעוררים את האריות האלה, יש כאלה שאגות בשמים שאפילו הרשע הכי גדול כבר לא יכול לעשות שום דבר! כל הרשעים רועדים מרוב פחד! בכל שאגה ושאגב נופל פחד עצום על כולם! בכל שאגה ושאגה הרשעים מזדעזעים! והם לא יכולים להזיז יד ורגל מרוב פחד. 

"הוא נותן כח לטומאה" 

אדם צריך להתחיל לעורר את הרחמים העליונים, להתחיל לעורר רחמים על נשמתו ונפשו, לבכות לה' "מה עם הנשמה האלוקית שלי?" צריך לעורר רחמים על זה שהוא ניתק את עצמו משם הויה ברוך הוא! על זה שהנשמה שלו נפלה לעשרה כיתרין דמסאבותא, הוא צריך לבכות שעכשיו החיות שלו מפגמי ברית! מדברים לא יפים! מדיבורים בטלים! עכשיו הוא מחיה היכלות של סיטרא אחרא! על ידי מחשבות רעות ופגמים הוא נותן כח לטומאה! מחיה מחבלים! מחיה רוצחים! מחיה נאצים! הוא גורם לשכינה שתהיה בגלות! כמו שכתוב "מלך אסור ברהטים" אדם בכלל לא יודע שהוא מונח בעשרה כיתרין דמסאבותא! הוא בכלל לא יודע שהוא צריך להתחיל לרחם על הנשמה שלו! טוב לו עם התאוות! טוב לו עם ההירהורים הרעים! נהדר לו כיף לו! הוא בכלל לא מרגיש רע עם זה! הוא בכלל לא מנסה לצאת מזה. 

"איך אני חושב על שטיות!?"

אז איך מתחילים לרחם על הנפש!? יושבים על הארץ שמים קצת אפר על הראש, אומרים תיקון חצות בוכים לה', וכשאומרים "נפלה עטרת ראשנו" מכוונים שעטרת ראשנו זה הנשמה, בוכים איך הנשמה שבויה בחיילות הטומאה והסיטרא אחרא!? איך הגוף כולא את הנשמה!? איך הגוף גובר על הנשמה!? בוכים על הנשמה שנפלה בתוך עומק הקליפות, "נפלה עטרת ראשנו", "אוי נא לנו כי חטאנו", אין לך עלבון גדול מזה שנשמה אלוקית שחצובה מכיסא הכבוד שהיא מעצמיותו יתברך ממש, כולאים אותה בתוך גוף עם תאוות, עם רצונות כאלה נמוכים, וכל אחד ואחד כפי שיעור שיכלו והבנתו יתחיל להתמרמר על זה "איפה אני נמצא, איך אני חושב על שטויות", אם אדם יגיד תיקון חצות בכזה שיברון לב בכזו הכנעה אז התיקון חצות הזה! בכוונה הזאת! יהיה כזה תיקון חצות שישפיע לו שפע חייים לכל רמ'ח איבריו ושס'ה גידיו. 

"למה שיהודי יקפח את חייו!?" 

כששומעים יהודי מת ח"ו, צריכים מיד לצעוק!! יהודי נפצע קשה! צריך להגיד כמה פרקי תהילים אולי נצליח להחיות אותו, כל יהודי זה נשמה מכסא הכבוד! מכל יהודי יכול לצאת60 ריבוא! למה שיהודי יקפח את חייו !? ועל זה צריך לבכות בכל יום ובפרט בחצות לילה והעיקר לדעת זה העוונות שלי שגרמו! אני זה שעושה צחוק מהכל, עושה צחוק מעבודת התפילה, עושה צחוק מהתורה, עושה צחוק מהעבודה של קימת חצות. 

"היא רק רוצה לראות מי בוכה איתה" 

אדם צריך לדעת "רחל מבכה על בניה" אם אמא רחל בוכה! אז צריך לקום חצות ולבכות יחד עם האמא! צריך להשתתף עם הבכיה שלה! אמא בוכה על 6 מיליון שנהרגו בשואה! אמא בוכה על כל ההרוגים של כל יום! אמא בוכה על הנשמות שיחזרו בתשובה! איך אפשר לדעת שאמא רחל בוכה בחצות לילה ולעשות דברים אחרים בזמן הזה?! רחל זה השכינה הקדושה!! לא מתאים לך להשתתף עם רחל!? לא מתאים לך להשתתף עם הבכיה שלה!? אדם צריך שיהיה לו טיפת לב יהודי, טיפת הרגשה, להגיד תיקון חצות, להרגיש את הבכיה של רחל, את הצער של כל הדורות, של כל ההרוגים, יש לנו אמא שיכולה לפעול הכל! רחל יכולה לעשות הכל! הכל בידיים שלה! אמא רחל חיה וקיימת!! היא יכולה להוציא אותנו בשניה ברגע הזה מהגלות! היא רק רוצה לראות מי בוכה איתה. 

"היא תשמור עלינו כל היום" 

בחצות לילה כולם בוכים! כל העולם בוכה! הכוכבים בוכים! המזלות בוכים! כולם בוכים עם רחל! כולם בוכים עם השכינה! מסופר על ר' זושא מאניפולי שלעת זקנתו ראה שהוא כבר חלש ולא יכול לקום בחצות לילה, ולכן הודיע לכולם שהוא כבר לא יגיע לבית הכנסת, ובכל זאת בשעת חצות שוב ראו אותו בבית הכנסת. שאלו אותו "למה באת, 

אמרת שאתה חלש?" אמר להם "הזקנה בוכה! מה אני יכול לעשות! הזקנה בוכה! אמא רחל בוכה! הבכיות שלה לא נותנות לי לישון". ברגע שאנחנו נותנים כח לשכינה! בוכים עם השכינה הקדושה! בוכים יחד 

עם רחל אימנו! היא תתן לנו הכל!! היא תשמור עלינו כל היום! רחל שולטת על כל העולם! על כל האוצרות! היא רק רוצה לראות מי בוכה איתה! היא רק רוצה לראות מי משתתף עם הצער שלה!

מתוך עלון "צמאה נפשי"

ציור: יהושע ויסמן joshuawiseman.com.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה