כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום שישי, 11 בדצמבר 2015

"החיפוש אחרי הצדיק האמת" - מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"החיפוש אחרי הצדיק האמת" - מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א:

"צריך לחפש את הצדיק האמיתי": בכל שלושת הפרשיות, וישב, מקץ, ויגש, מחפשים השבטים את "הצדיק יסוד עולם"! את צדיק האמת! את יוסף הצדיק. בפרשת "ויגש" הצדיק צועק "אני יוסף"!! - צדיק האמת מתגלה! האחים היו כולם צדיקים אמתיים, קדושי עליון, אבל הם לא האמינו שיוסף הוא "הצדיק יסוד עולם". האחים טעו ביוסף, הם חשבו שיוסף הצדיק הוא כמותם, והוא רק עובד את ה' יותר מהם, לומד יותר, שומר
את העיניים יותר, כל אחד מהאחים היה בטוח שהוא צדיק האמת, אבל הם לא ידעו שהצדיק יסוד עולם זה משהו אחר לגמרי, יוסף הצדיק היה מאיר מסוף העולם ועד סופו.

"אין לנו שום השגה מה זה המוח של הצדיק": אם אדם לא יודע מה זה צדיק, אם אדם לא קולט מה זה הצדיק, אז הוא יכול ליפול מהצדיק! אם אדם הולך עם הצדיק בלי דעת הוא יכול ליפול מהאמונה בצדיק! צריך להבין בעומק מה צדיק אמתי! צריך להבין מה זה הנשמה של הצדיק! צריך להבין איזה מח
יש לצדיק! אומר האר'י הקדוש בשער הפסוקים לצדיק יש כזה מח...כזה מוח! שהקדוש ברוך הוא יחיה את המתים עם המוח של הצדיק! הקדוש ברוך הוא ישתמש עם המוח של הצדיק להחיות מתים!! המוח של הצדיק זה מחיה מתים! אין לנו שום השגה מה זה המוח של הצדיק!! אבל מי שזוכה להיות מקושר לצדיק האמתי! מי שזוכה להתקשר למוח של הצדיק הוא יזכה לתחית המתים!
הוא יזכה שיבקע לו הים! הוא יזכה לניסים ונפלאות.

"אני רוצה שכולם יגאלו": הצדיק יכול להחיות מתים! צדיק הדור זה לא סתם איזה צדיק! הקדוש ברוך הוא יחיה מתים עם המוח של הצדיק! צדיק הדור לא נקרא צדיק הדור בגלל שיש לו עשר אלף חסידים! או אם יש לו עשרים אלף חסידים.. אז הוא פעמיים צדיק הדור! הצדיק זה לא סתם צדיק שלמד טוב או התפלל טוב, הצדיק זה משהו אחר לגמרי! הוא יכול להחיות מתים, והוא גם לא מחכה שיאמינו בו! משה לא חיכה שיאמינו בו! הרב'ה לא חיכה שיאמינו בו! הצדיק לא מחכה שיאמינו בו! כשה' שלח את משה לגאול את עם ישראל משה טען לה', למה אחד שלא יאמין בי יצטרך למות?! אם אחד לא יאמין בי הוא צריך למות?! אני לא מוכן! אני הולך! אני רוצה שכולם יגאלו! משה זה לא איזה צדיק שיבוא ויגיד בואו! תאמינו לי יהיה גאולה! די... תעשו טובה תאמינו בי יהיה גאולה! אלא משה היה לו אהבת ישראל! הוא אמר לה', אני לא מוכן! אני רוצה שכולם יגאלו! אני לא מוכן לזה שיהודים ימותו! אז ה' אמר לו אין ברירה אתה חייב ללכת לגאול את עם ישראל! הגאולה תהיה! בצדיק אין שום תפיסה! בצדיק אין שום השגה! הצדיק אומר יהיה תהיה גאולה! והוא גואל!! ומי שזוכה ללכת אחריו נגאל! מי שמאמין בו קופץ לים והים נבקע.

"הצדיק מגלה שיש ה' בעולם": כי הצדיק האמת בא רק לדבר אחד - לגלות את ה', הצדיק האמת בא לגלות שיש ה' בעולם, שאדם לא יחשוב שהוא פועל בכוחות עצמו, שהוא יכול ללכת, שהוא יכול לעשות דברים לבד, לרוץ לבד, לפעול לבד, בלי ה'. כי למרות שפה הוא מקבל מכה ביד, ופה הוא מקבל מכה ברגל, עדיין הוא חושב, אני הולך, אני רץ, אני עושה. אדם חושב, שהוא המושל על העולם, הוא הולך, הוא נושם, ולכן מראים לו בשנייה אחת, שאם משהו קטן בגוף זז איזה אלפית מילימטר, אז גמרנו! מיד צריך ניתוחים, בדיקות, צילומים, ואז הוא כבר רואה שהוא לא האלוקים, הוא לא מלאך, הוא לא מושל על העולם.

"רק הצדיק יכול להראות שיש ה'": החיים מלמדים אותנו לאט לאט, שאדם בנוי "נקבים נקבים, חלולים חלולים, גלוי וידוע לפני כסא כבודך, שאם יפתח אחד מהם או ייסתם אחד מהם אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת". כשאדם מגיע לגיל 60 כבר מתחילה לזוז לו פה חוליה ופה מתחיל לזוז איזה גיד, בגיל 60 הרגל מתייבשת, הגיד מתייבש. עד גיל 60 אדם יכול לרמות את עצמו, שהוא משהו, שהוא כל יכול, אבל בגיל הזה, הוא כבר רואה בחוש שבאמת הוא לא משהו, הנה פה נפלתי, פה אני כבר לא יכול ללכת. אבל מי יכול לפתוח לנו
את העיניים! ולהראות לנו בשעה שאנחנו בריאים חזקים וחסונים שהכל זה ה'!! הבריאות זה מה'! החוזק מה'! הכל מה'!! זה רק הצדיק שהוא בחינת יוסף! רק הוא יכול להראות לנו שיש ה' בעולם.

"בכל צעד לראות ה'": כל מה שבאנו לעולם זה לדעת שאנחנו לא עושים כלום, באנו לדעת שה' מנהיג את העולם, אנחנו רק צריכים לראות אלוקות, לראות את ה', בכל צעד לראות את ה', בכל תנועה לראות את ה', בכל מחשבה ודיבור לראות את ה'. אדם מזיז יד, מזיז רגל זה הכל ה'. ה' מזיז את היד! ה' מזיז את הרגל! אדם חי בעולם, "חברמן", בונה בנינים, בונה ישיבות אם הוא לא יודע שה' עשה את הכל אז הכל זה מגדל בבל! כמו ששלמה המלך אמר "בנה בניתי בית זבול לך". מיד אמר ה': בנה בניתי!? אתה בנית? אם כן נגזר על הבית להיחרב. תגיד ה' בנה! ה' עשה! המגיד ממעזריטש בסיפור הידוע אסר להגיד את המילה אני. צדיקים נזהרו לא להגיד את המילה אני.

"זה בכלל לא אחד": אדם אומר את המילה אני, אוי ואבוי! הצדיק הוא הרוחא! הצדיק הוא איש אשר רוח בו! אין בו שום רוח שטות! ולכן הוא יכול לבטל את הגאווה! כי אין שום עצה לגאווה! שום עצה! העצה היעוצה לבטל את הגאווה זה רק להתקרב לצדיק! רק על ידי הצדיק נכנע הגאווה! רק על ידי הצדיק נכנע רוח
גבוהה! צריך למצא כזה צדיק אשר רוח בו! שהוא אין לגמרי! עניו מכל האדם! כי אדם יש לו גאווה מכל דבר! מכל דיבור יש לו גאווה! מכל מחשבה יש לו גאווה! מה שהוא יעשה הוא כולו גאווה! הוא ילמד הוא יתפלל הוא יקבל הרהור גאווה! אבל הצדיק שהוא איש אשר רוח בו , שאין בו שום רוח שטות! הוא מוציא את כל הרוח שטות מכל אחד! הצדיק זה וואקום! הוא מכניע את הרוח גבוהה, את העבודה
זרה, ועושה מאחר! אחד! ה' אחד! בלי הצדיק זה אל אחר גאווה, אם אין לך את הצדיק אז זה אל אחר! זה בכלל לא אחד! אתה צועק ה' אחד! גם ישמעאל צועק ה' גדול!! על ידי הצדיק זוכים לאחד.

"דבר ראשון צריך לדעת על מה העולם עומד": כל התורה כל הגמרא שו"ע, כל היורה דעה, כל התפילות זה רק שנדע שה' עושה הכל, שיש ה' בעולם, אנחנו לא עושים כלום לא מזיזים יד, לא מזיזים רגל, לא נושמים, "כל הנשמה תהלל יה הללויה" כל נשימה ונשימה זה מה'. כל העבודה של האדם 120 שנה זה לדעת מי זה הצדיק שדרכו עוברת החיות לכל העולם, בזכותו השפע בא לעולם, כמו שמספרת הגמרא, על רבי חנינא בן דוסא: "כל העולם כולו ניזון בזכות חנינא בני וחנינא די לו בקב חרובים". הדבר הראשון שיהודי צריך לדעת על מה העולם עומד, בזכות מי העולם ניזון, צריך לחפש מי זה הצדיק הזה שבאמת בזכותו ניזון העולם, לחפש מי אלה הצדיקים שמקיימים את העולם, מי הם הצדיקים שמגנים עלינו.

"הוא רק רואה טוב בכל אחד": הראיה לאדם שהוא הגיע לצדיק זה כשהוא מתחיל לשנוא את הרע שלו! מתחיל לשנוא את היצרים שלו, הוא מתחיל לשנוא את כל הדברים הגשמיים שסובבים אותו! הוא רק שונא את הגוף! את הדברים הרעים! את כל התאוות! לכל הפחות הוא לא עושה מהם אידיאל! הוא לא מתפאר בהם. ברגע שאדם מתקרב לצדיק האמת הוא רק מחפש את הדברים הטובים, הוא רואה רק טוב בכל אחד, הוא לא מדבר על אף אחד, הוא מתחיל לאהוב את עם ישראל, אוהב אותם אהבת נפש, מוסר את הנפש למען כולם, הוא רק רוצה לצאת מכל המידות הרעות שלו, וזוכה לחזור בתשובה שלמה להשם יתברך.

"עוד חיים ועוד חיים": כל העבודה של האדם זה לחפש את הצדיק האמיתי, לגלות מי זה הצדיק האמת. בכל דור יש צדיק אמיתי, וברגע שאדם יודע מי זה הצדיק האמת אז הוא יכול להמשיך את כל הרפואות לעולם, את כל הישועות לעולם, כי כל הישועות בידי הצדיק, לכן צריך כל הזמן לחפש את הצדיק, כל העבודה מיום שאדם נולד עד היום שהוא נפטר, זה לחפש את הצדיק! הוא צריך לדעת שכמה שהוא גילה בצדיק הוא עדיין לא גילה כלום! ורק כשהצדיק זה דבר חדש אצלו, והוא מחפש את הצדיק בכל כוחו, אז יתנו לו עוד חיים ועוד חיים. וצריך להיזהר בזה! ולדעת שבשביל זה הוא בא לעולם! בשביל זה הוא נולד! כל מה שהוא לומד, כל מה שהוא עושה, זה רק כדי לבקש ולחפש את הרבי האמיתי.

"צריך ללכת על ידיו ועל רגליו": אדם צריך לקבל "נפש", "רוח", "נשמה", "חיה",
"ויחידה". אומר האר"י שע"י לימוד ש"ס ופוסקים, ראשונים ואחרונים, מקבלים את ה"נפש". יכול להיות שכבר קיבלת את הנפש ע"י לימוד התורה, זה נפלא כי בלי תורה אין אפילו נפש! אבל אתה לא יכול להתקדם! אם אתה לא מחפש את הצדיק אז אתה לא יכול לקבל את ה"רוח", אתה לא יכול לקבל את "הנשמה", אתה נשאר באותה דרגה! כי רק ע"י הצדיק אפשר לקבל את "הרוח", וזה מה שמסביר האר"י, שיש צדיקים שנפטרים בגיל צעיר, מחמת שלמדו תורה וזכו לקבל את ה"נפש" אבל לא חיפשו את הצדיק ונשארו באותה דרגה )נפש(, ולכן לא היה להם מה לעשות בעולם יותר, על כן צריכים תמיד לחפש ולבקש הרבה מאוד את הצדיק שאצלו כל הישועות וכל הרפואות וכל הברכות, והוא יתן לך את ה"רוח", את "הנשמה" ואומר ר' נתן שצריך ללכת על ידיו ועל רגליו, לבקש ולחפש את הצדיק בכל כוחו בכל העולם.

"הצדיק האמת יש לו כוח לתקן את כל העולם": כי הצדיק הזה יכול להחזיר את כל העולם למוטב . אם אנשים היו מתקרבים אליו ומאמינים בו, היו יוצאים מכל הרע שלהם ומזדככים לגמרי, כי הצדיק שכבר יצא מארבע יסודות, שזיכך את כל הארבע יסודות, שכבר נקי מכל תאווה, הוא יכול להוציא את כל בני העולם מהרע שלהם, מהתאוות שלהם. וזה שאומר הגאון רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק (בעל "האור שמח" על הרמב"ם), על הגמרא במסכת סוטה (יג' עמ' א') "ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד" )בראשית נ'-י'( "תנא אפילו סוסים ואפילו חמורים". - אומר רבי מאיר שמחה הכהן - "ויספדו מספד גדול" אפילו הסוסים ספדו ליעקב אבינו! היה כזה מספד גדול! כזה מספד כבד שהסוסים בכו!! החמורים בכו!!
כולם בכו על הצדיק!! הסוסים הרגישו שהצדיק נעלם! החמורים הרגישו
שהצדיק איננו! "ידע שור קונהו, חמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא
התבונן" הסוסים מודים בצדיק האמת! החמורים מודים בצדיק האמת! זה
ממש בושה וחרפה איך אנשים לא רואים את הצדיק! איך אנשים עיוורים!
מסתובבים בעולם לא יודעים מי זה הצדיק.

"אפילו סוסים וחמורים הרגישו שהם אבודים בלי הצדיק": אדם עם הגאווה שלו, עם היצרים שלו, הוא לא רוצה להאמין בצדיק, הוא לא רוצה לדעת מי זה הצדיק, אבל הסוסים והחמורים הרגישו שהם אבודים בלי הצדיק, מי יחזיק את העולם! מי יגן עליהם! מי שומר על סוסים!? מי שומר על חמורים? מי מגן על העולם!? הם יודעים בזכות מי הם חיים. אם הצדיק לא נמצא יהיה רעב! תהיה שואה בעולם! יהיו מלחמות! זה אומר רבי מאיר שמחה הכהן - תתחילו לראות את הצדיקים! תתחילו ללכת אחרי הצדיקים! תפתחו את העיניים ותראו מי זה הצדיק שבזכותו אתם חיים...

מתוך עלון צמאה נפשי 0527639126

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה