כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום רביעי, 19 בפברואר 2014

מאמר על הרב אליעזר ברלנד שליט"א שנכתב ע"י אחד מגדולי תלמידי החכמים ומשפיעים שבדור

מסירות נפש של הרב אליעזר ברלנד שליט"א

שמעו ותחי נפשיכם
(נכתב ע"י אחד מגדולי תלמידי החכמים ומשפיעים שבדור החפץ בעילום שם)

נתבונן בתורה רס' ליקוטי מוהר"ן העמוקה עד מאוד ונוגעת בעומק נשמתו של כל יהודי אמיתי. התורה מלמדת אותנו על הכח האדיר מעל כל השגה והבנה שיש לכל יהודי אמיתי אשר בשעת מבחן, ברגע של אמת כשעומד בנסיון הוא מוכן לותר על הכל, על היקר לו מכל, על חייו ולמסור אותם חזרה למי שנתנם לו. זה נקרא מסירות נפש- הנכונות למות על קידוש ה', כפי שעשו רבי עקיבא וחבריו עשרת הרוגי מלכות ועוד יהודים בכל הדורות שמסרו נפשם על קידוש ה' בשביל יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, בשביל להציל יהודים אחרים מיסורים וממוות ו/או שלא לעבור על רצון ה' ולהישאר ביהדותם. ואין לך מעלה כמעלתם לפני הקב"ה ומדרגתם בגן עדן בעולם האמת לפני ולפנים גבוה מעל גבוה יותר מכולם. (בפרט אלה שהסכימו מרצונם למות על קידוש ה' שמעלתם גדולה מאלו שהדבר נכפה עליהם). ועתה נתבונן עמוק עוד יותר בדברי הליקוטי מוהר"ן שם: יש סוג נוסף של מסירות נפש למען כלל ישראל ואפשר שהוא קשה עוד יותר, כי הוא לא חד פעמי אלא נסיון מתמשך ימים חודשים ויותר. והזוכים למסור נפש על זו הדרך מעטים מאוד וזו מסירות נפש בחיים. ידוע שהשם של האדם דהיינו הפרסום והכבוד והשם הטוב שיש לו הוא הנפש שלו כמ"ש בפסוק "נפש חיה הוא שמו".

ויש אחד שיש לו שם טוב, שמו נישא לשם ולתהילה בפי כל. וכולם מכבדים אותו, יראים ומעריצים אותו. ואותו אחד ומיוחד ברצונו ובדעתו מוסר את נפשו על קידוש ה' דהיינו את שמו הטוב את כבודו את הפרסום שלו. והוא עושה בכוונה ובתחבולות שהכל ידברו עליו כזבים ושקרים וישפכו את דמו ויבזו אותו בכל מיני בזיונות שבעולם וזהו גם בחינת מסירות נפש, ובכך הוא מציל את ישראל ממה שהיה ראוי לבוא עליהם ח"ו. דהיינו מגזרות קשות ,ממלחמות, מיסורים שונים ומשונים ה' ירחם. דהיינו ע"י מסירת שמו שהוא נפשו כנ"ל הוא מציל אותם כנ"ל.

נתבונן בכנות: האם יש מישהו מאתנו המוכן לעשות זאת למען כלל ישראל ע"י שיביא עצמו למצב שלא יוכל ללכת ברחוב כי הכל מצביעים עליו כרשע ופושע וכו' וכו'? האם מישהו מוכן שהכל ידברו עליו גנאי גם בתשקורת? מי מוכן?? אף אחד. אף אחד. אף אחד. מלבד צדיק אחד, מלבד אחד יחידי בדור שזכה בדורנו לקיים את הכתוב בתורה ר"ס בליקוטי מוהר"ן הוא הרב אליעזר ברלנד שליט"א ראש ישיבת שובו בנים בעיר הקודש ירושלים כך אמרו כמה מצדיקי הדור שליט"א (חובה לעיין בתורה זו) והוא קיים ועדיין מקיים אותה כפי שאף אחד מעולם לא זכה לקיימה מעולם, ולמה? למה?? כדי להציל אותי, ואותך, את משפחתי ואת משפחתך ממה שהיה ראוי לבוא עליהם. וכולנו יודעים את המצב בו אנו נמצאים כיום. צדיקים רבים בדורינו ובהם הרב אלישיב זצ"ל אמרו שאנחנו במצב סכנה כמו ערב מלחמת העולם השנייה וכולם רואים צרות וגזרות מבית ומחוץ, בגשמיות וברוחניות והדברים פשוטים ואין מה להאריך בזה.

ויש כאלה שבמקום שיתמלא ליבם בהכרת הטוב, בהערכה והערצה למי שמוסר נפש עבורם יום יום, שעה שעה להצילם. הם פוערים פה ומוציאים דיבה, נכשלים בקבלת לשון הרע ובקבלת שם רע ובהוצאת שם רע שמעבירים את ששמעו לאחרים ועוד בתוספת נופך. נורא. נורא. נורא. דוד המלך מזהיר יכרת ה' שפתי חלקות לשון מדברת גדולות.

אין דברנו אלה מכוונים לרשעים- לאוכלי נבלות וטרפות, בועלי נידות ומחללי שבתות. ולא לאנשי תשקורת למיניהם המזומנים לרדת למדור השביעי שבגיהנום ומתחתיו, שיצאו מכלל עמיתך. ואין אנו מפנים את המילים הללו לאלה שכל העברות שבתורה נעשו להם כהתר רח"ל.

אלא שדברנו אלה מכוונים לשומרי התורה והמצוות למיניהם ולאלה שמחשיבים עצמם דתיים/חרדיים/חסידים וכו' ורוצים להמשיך ולהימנות עם כלל ישראל שומרי התורה גם בעתיד. אחים יקרים! פעמים שאנחנו מתפללים באותו מניין ומכירים האחד את השני. אל נא אחי תרעו. אל תאבדו את העולם הזה ואת העולם הבא שלכם רח"ל. נא ונא אל נא אחיי תרעו היזהרו בגחלתן של צדיקים תלמדו היטב, תשנו ותשלשו את ספרו של החפץ חיים לפני שתדברו או שתשמעו או תקבלו ותאמינו ללשון הרע. יש תורה בישראל העולם הוא לא הפקר. ובתורתנו הקדושה כתוב על פי שניים עדים יקום דבר. שני עדים בדווקא, גברים ולא נשים, שומרי תורה ולא מחלליה, שהיו יחד באותו זמן וראו מה שראו. אז ורק אז, מתקבלת עדותם בבית דין. ולפלא איך היצר הרע מקשקש מסית ומדיח כל כך הרבה אנשים ומכשילים. רבי נחמן הבטיח "את זאת תקבלו ממני שהעולם הזה לא יטעה אתכם". ואיך הצליח היצה"ר להטעות כל כך הרבה יהודים שומרי תורה ומצוות, וביניהם הנחשבים מקורבים לצדיק האמת. הרי רבינו אמר תקמטו את הספר שלי אבל אל תזוזו מסעיף אחד של השולחן ערוך. ויש כאלה בעניין בו אנו מדברים שעברו על כמה וכמה אסורי תורה מפורשים, מצוות עשה ולא תעשה הנכללים באסור לא תשא שמע שוא.ואפשר שלאנשים מסוימים הייתה להם בליבם קנאה, שנאה, טינה וכו' חבויה בליבם על הרב שליט"א ועתה שנשמעו דברי השקר והלשון הרע אזי התגבר עליהם היצר הרע ולא אזרו כח לעמוד כנגדו ולא בדקו איך עליהם לנהוג ע"פ שו"ע בענין זה ואותה קנאה וכו פרצה החוצה בבחינת חוזר ונעור וע"ז בעצמו עליהם לעשות תשובה. ושוב נשאל איך יהודי שלמד תורה מובל כצאן לטבח אחרי היצה"ר, ונלכד ע"י מספרי לשון הרע, שבד"כ פרסמו דבריהם בתשקורת החילונית, ומקבל הדברים ומאמין בהם. האם העתונאים עדים נאמנים? הרי התשקורות, העיתונות ואנשיה נמנים על ראשי מצח הנחש. הם המשנאייך והמחריבייך של הדור המרימים יד בתורת משה נגד ה' ונגד תורתו רח"ל. ומי ששאב את ידיעותיו בעניין הרב שליט"א מהאינטרנט, על זה בעצמו צריך לעשות תשובה, על כך שנזקק לשרותי ה-
אינטר (כניסה) ל- נ (50) שערי טומאה. ואם בכל אופן נשמע הלשוה"ר על הרב שליט"א, ע"י אדם דתי ו/או חרדי, תבדוק ותמצא שהיה זה או ע"י אישה או ע"י עד יחיד. והתורה אסרה  להאמין לעד יחיד, ונתנה כח וסמכות רק לשני עדים יחד לתת להם שם עדות. (תבדוק ותמצא שאין שני עדים כאלה). האם ראית בעיניך שיש שני עדים כאלה? יתר על כן, ידוע ומפורסם שחלק מהשקרים על הרב בכלל לא מתחילים. כי מבחינה רפואית מוכחת, ניכר בעליל שמדובר במסירת שקרים והאשמות שווא. ואם כן אין לאף יהודי שום רשות לקבל לשוה"ר ושם רע וכ"ש להעבירו לאחר,  שהכל בנין שקרים קומה על קומה. וכיון שהשקר אין לו רגלים, אשר על כן בקרוב נראה במפלתו של השקר.

ומכאן תצא קריאת נחמה לציון לאוהבי הרב ומקורביו ותלמידיו. לא די שאין לכם לבוא לחלישות הדעת מהרעש וההמולה שנעשתה באחרונה סביב הרב שליט"א. ונהפוך הוא, שישו ושמחו שזכיתם לרב כזה צדיק בעל אהבת ישראל כה גדולה שמוכן למסור נפשו ושמו הגדול עבור כלל ישראל. מי מאיתנו היה מוכן ומסוגל לעשות כן???

ולמי שנכשל יפתח את ספרו של החפץ חיים (מה שהיה לו לעשות לפני שקיבל או דיבר לשוה"ר) וללמוד איך עושים תשובה בעניין זה טרם יהיה מאוחר!

ומכאן ולהבא נזכור היטב ונזכיר לאחרים את עובדת היותנו נמצאים בסוף הגלות ובתקופת הבירור האחרון מי לחיים נצחיים ומי לחרפות ולדיראון עולם רח"ל. בתחילה הבירור היה גס בין שומרי התורה לבין עוזביה ועתה הבירור נעשה דק מן הדק בין יראי ה' ושומרי ושומרי המצוות (שעל חלקם הנביא אומר ותופסי התורה לא ידעוני) ה' הזהיר ע"י נביאו: וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב וקבלה בידינו מחז"ל שכל מי שיש בו חלק רע שורש פורה ראש ולענה שהיה מוסתר וחבוי בתוכו אז בעל כורחו של האדם אם לא יתקן מהשורש את הרע שיש לו במידות, תאוות וכו' הוא בסכנה גדולה שהרע עלול להתפרץ החוצה כפי שהעניים רואות שיש ביננו גם בין "החרדים ביותר" כאלה שמתנגדים לצניעות ומבזים נשים שהולכות היום כמו שהלכו אמותינו הקדושות בדורות שעברו(מכאן שעליהם לתקן ולשרש מידה זו אצלם) . ויש כאלה ביננו שנגררים למלשינות ולשנאת חינם ופעמים שנעשים "מוסר" על כל המשתמע מכך שיכולים לאבד עולמם בנסיון אחד (ואלה צריכים להתחזק במאוד מאוד באהבת ישראל) ויש שמאבדים עצמם לדעת ומאבדים עולם הנצחי ע"י שמתחברים למלאך המוות ע"י שליחיו הנאמנים ובראשם הלא המה האינטרנט והאייפונים למינהם רח"ל שנופלים לתאווה הידועה(מכאן שזו עבודת ה' העיקרית שעליהם לתקן) והדוגמאות רבות. ועל זה בדיוק הסביר הנועם אלימלך זיע"א בדרך משל את המושג חבלי משיח: כמו ששניים תופסים בשני קצוות של חבל ארוך ומנערים ומזעזעים אותו וכלל ישראל תופסים בשתי ידיהם את החבל וכל מי שלא ראוי דהיינו שלא יזכך עצמו ויכין עצמו להיות עבד נאמן באמת לבורא יתברך ויתעלה שמו לעד לא יוכל להתמיד ולאחוז בחבל ויפול ומי גורם לו שיפול הוא בעצמו שלא הכין עצמו להיות ראוי לקבל פני משיח.

אשר על כן נעסוק כולנו בתשובה בהכנעה ובתפילה עם אהבת ישראל אמתית לכלל ישראל ולא רק לקבוצה אליה אני משתייך שזה השורש, השורש, השורש של הקדושה ושל כל עבודת ה' והכל תלוי בזה. ונלמד להבא שפעמים רבות נדרש מאתנו לתפוס אומנות השתיקה, כמ"ש והמשכיל ידום (כפי שהיה לאנשים רבים לעשות בענין הרב שליט"א כשלא הבינו מאומה מהנעשה באמת רק שמעו דברי לשון הרע וכו' כנז"ל)והיה להם לקיים דברי חז"ל למד לשונך לאמר איני יודע.

רבותינו לימדונו שהאמת חביבה מן הכל ועלינו לקבל את האמת ממי שאמרה. יהי רצון שדברי אמת אלו יתקבלו בליבותיהם של ישראל הקדושים ונזכה כולנו לקום אחרי כל נפילה ולהתחיל מהתחלה לעבוד את ה' באמת ונזכה כולנו שמצדנו לא יהיה עיכוב ביאת משיח.

"בן דוד עבדיך יבוא ויגאלנו רוח אפינו משיח ה'" בב"א

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה