כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום רביעי, 13 באוגוסט 2014

עלון כנישתא חדא - צוק איתן - גליון 35!!!


הרב אליעזר ברלנדהרב אליעזר ברלנדהרב אליעזר ברלנדהרב אליעזר ברלנד


הרב אליעזר ברלנדהרב אליעזר ברלנד


בס"ד בר"ה

כנישתא חדא - גליון 35


הכוח של תיקון הכללי
כשהתחיל לפני חודש לעוף טילים על כל ארץ ישראל נ. א. התקשר לרב ושאל מה המסר של הרב לעם ישראל בעקבות המצב, אמר הרב "תגיד לכולם לא לפחד ולא לברוח מעיר לעיר וגם כשיש אזעקה להוציא ישר מהכיס תיקון הכללי ולהתחיל לקרוא מילה במילה ויותר אין מה לדאוג ויהיה נסים ובס''ד הטיל לא יפול בסביבתך". באחת השמחות של משפחת הרב, הגיעה אחותו של הרב תושבת חיפה וסיפרה שבמלחמת לבנון השנייה שאלה את אחיה הרב האם לעבור למרכז אמר לה הרב שלא תעבור למרכז אמנם יפלו טילים על חיפה אך לא באזור שלך וכן היה. ועוד סיפרה שכל יום אומרת תיקון הכללי עבור הרב. תלמידי הרב סיפרו שכשהרב היה במרוקו הרב התקשר לאחותו ושיבח אותה שאומרת עבורו תיקון הכללי כל יום ואמר הרב לתלמידיו שבזכות שהיא אומרת תיקון הכללי היא ראויה לניסים, "אבל אתם תגידו עלי שלוש פעמים תיקון הכללי", הרב גם אמר לתלמידיו באותו זמן של מלחמת לבנון לצאת לצפון לזיכוי הרבים ולהפיץ יהדות וחסידות ולא יאונה להם שום רע, ובאמת סיפרו שבאמצע זיכוי הרבים שמעו שריקות של טילים מעל הראש ולא ניזוקו. ועכשיו במלחמת 'צוק איתן' שאלו את הרב אם ללכת לדרום לאזור החיילים אמר שלא. כנראה עכשיו מידת הדין מתוחה וכשמלאך המוות בעיר לא מבחין בין רשע לצדיק, כמו שכתוב בזוהר וישב קפ''ב: "כד דינה אתער בעלמה ומותא אשתכח בעלמה לא ליבעי ליה לבר נש למהיך בשוקא אלא בעי לאסגרא גרמיה דלא יתחזי קמיה דמחבלא", כשיש דינים בעולם אדם צריך להסתגר ולא להסתובב בחוץ, כמו עכשיו שנפטר מפגיעת רסיסי רקטה יהודי שחילק אוכל לחיילים בעזה הי''ד. אבל כשהרב אמר לצאת ולא לפחד תמיד ראו ניסים. כנראה עכשיו יש להם רשות להזיק וחבי עד כי יעבור זעם ועד להודעה אחרת מהרב. וזכור לנו שבתקופת האינתיפאדה הרב אמר לחלק תיקון הכללי ולהבטיח מי שישים על עצמו תיקון הכללי זה ישמור עליו ממחבלים מתאבדים. אחד מתלמידי הרב הוותיקים הוציא לאור קונטרס תיקון הכללי לע"נ אביו והביא בסוף הקונטרס סיפורים ועדויות של אנשים שהיו ליד מחבלים והיו בתוך התופת ולהם לא קרה כלום, הרב תמיד אומר ממה נברא מחבל? מעבירות! ערבי מלשון עבירה, ערביה אותיות עבירה, שכתוב ''נושא עוון ועובר על פשע'' ה' נושא את העוון, שזה המחבל שנברא מהעוון, ושומר עליו שלא יזיק לך ומחכה שתעשה תשובה ואם לא עושים תשובה אז יש רשות למחבל להזיק, וכשאומרים תיקון הכללי הורגים את המחבלים שנבראו מעוונות. הרב עוד לפני כמה שנים אמר עושים כאלה עבירות שבוראים עי''ז כאלה מחבלים עד שנהיים אח''כ כאלה אש ותמרות עשן, כמו שרואים עכשיו שהכל מתקיים, 'אין הנחש ממית אלא החטא ממית' וכשעושים תשובה הורגים אותם בשורש. אחד סיפר שבאחת הפעמים באומן אמר ברצף הרבה פעמים תיקון הכללי ונרדם באזור הציון וחלם על מזיק ענק שצועק עליו 'אתה הורג אותי אתה הורג אותי!', כתוב במסכת ברכות אלמלא היה ניתן לעין רשות לראות אין כל בריה יכולה לעמוד מרוב פחד, אבל כשעושים תשובה אומרים תיקון הכללי הורגים את כל המזיקים, כי ה' שהוא רחמן שלח לנו בדור הזה את רבינו הקדוש שגילה את סוד תיקון הכללי שאמר גם אם נברא מה שנברא, ע"י תיקון הכללי הכל נמחק, ואמר רבינו בזה תדעו חשיבות תיקון הכללי כשתראו איזה מניעות יש לך להגיד אותו, לכן אמר הרב להגיד לכולם שיש להתחזק עכשיו באמירת תיקון הכללי יותר מתמיד, לפחות פעם אחת ליום ולכתחילה ג' פעמים, ומי שיכול שיגיד י' פעמים, ואמר הרב לפרסם חזק את סגולת אמירת תיקון הכללי וכשיאמינו בכוח של תיקון הכללי וגם יגידו אותו לפחות עשרת אלפים יהודים הם יכולים לפעול ששום יהודי לא ייהרג יותר במלחמה הזאת. באחת הפעמים נסעו עם הרב לחלחול לקבר נתן הנביא ואמרו שלוש פעמים תיקון הכללי ובצאתם ערבים יידו מהגגות אבנים לכל עבר והיו ניסים מעל הטבע שלא ניזוקו. הרב אמר הכל בזכות האמונה בכוח התיקון הכללי. וכנראה היום שיהודים נהרגים כמעט כל יום צריכים אנחנו בכל שעת פנאי ביום ובלילה להגיד תיקון הכללי לשמירת החיילים וכל עם ישראל, עד שתהיה אמירת התיקון הכללי שגורה בפינו כמו שרואים אצל כמה מחסידי ברסלב שכל היום שפתיהם נעות באמירת תיקון הכללי, כמו שאומרים בברסלב "די מוייל דארף זיין אזוי וי א מיל" שהפה צריך כל הזמן למלמל כמו תחנת קמח. מי שלא יודע את התיקון הכללי בעל פה יכול להקשיב דרך קו המידע 058-328-7777 שלוחה 31 ולומר אותו ביחד עם הרב. 
לאחרונה מורנו הרב דיבר בטלפון עם הצדיק הרב מורגנשטרן והרב אמר לו שילכו לקבר דוד המלך עם תלמידיו ויאמרו שבע פעמים את תיקון הכללי בטלית ותפילין להמתקת הדינים. הרב עכשיו פעל עשרות ניסים לאנשים, בכל מדינה ומדינה שהרב היה מגיע היו באים חולים ואנשים עם כל מיני בעיות, הרב היה ישר אומר עם הציבור תיקון הכללי ורואים ישועות. אחד האברכים סיפר שטס לרב ושהה שם כחודשיים עם בתו התינוקת שהתחילה להקיא ללא הפסק ושום תרופה לא עזרה. הרב יצא לתפילה והאברך ניגש לרב, הרב לקח את התינוקת על ידו ואמר עם מאה אנשים שהיו סובבים אותו תיקון הכללי. התינוקת נרדמה והרב החזיר לו אותה ואמר לו עכשיו היא תהיה בריאה ותחיה עד 120 שנה, ומאותו רגע כל ההקאות נעלמו. עוד אברך סיפר שבזימבבואה שכב חולה כמה ימים וסיפרו לרב, הרב הלך לחדר של החולה שנמצא במלונית ואמר ליד מיטתו ארבע פעמים תיקון הכללי ונהיה נס שהאברך קם בריא ושלם. וכן בא לידינו סיפור על מי שהיה מאושפז והיה צורך בניתוח, המבקרים נזכרו בהבטחת הרב שמי שיגיד עליו שלוש פעמים תיקון הכללי הרב יחזיר לו טובה על זה, וזה פלא שמיד אחרי שאמרו שלש פעמים תיקון הכללי להצלחת הרב הרופאים אמרו שהכל הסתדר ללא צורך בניתוח. ויש עוד רבות סיפורים של ניסים שנעשו בזכות תיקון הכללי. כך כאן אמר הרב להגביר את אמירת תיקון הכללי להצלחת החיילים ועם ישראל ששום יהודי לא ייהרג יותר. ר' שמואל הלר רב העיר צפת בתקופה של ר' נתן שאל את ר' נתן "קיבלתי על עצמי לגמור כל יום ספר תהילים מה אעשה שאם בזקנותי לא יהיה לי את הכוח לגמור כל יום ספר שלם?" אמר לו ר' נתן אמירת תיקון הכללי היא כמו כל ספר התהילים, אלו העשרה הם כנגד עשרה מיני נגינה שהם כנגד כל התהילים כמובא בליקוטי מוהר"ן. וכן היה, שבזקנותו עד יום מותו הוא אמר כל יום תיקון הכללי. 

"אין ישראל נגאלים אלא מתוך תשובה"
הרב כתב בתפילה על המצב שעכשיו נשאר רק לסמוך על ה', שרואים שכל העולם נגדנו, ועל פי דרך הטבע אי אפשר להינצל, ואמר הרב, כל עם ישראל עושים עכשיו תשובה, מלחמה זה זמן שאנשים עושים תשובה, כתוב בספר המידות שמלחמה זה התחלה של גאולה; ולמה? כי עושים תשובה וע''י תשובה מיד נגאלים. עכשיו זה הזמן שהלבבות פתוחים להקשיב. הרב שלום ארוש אמר לאחרונה תגבירו את ההפצה כמו שהבטיח לי הרב הצדיק הרב ישיעהו ליבבוביץ זצ''ל ככל שתגבר ההפצה זה ימתיק את כל הדינים, כי ה' אומר למידת הדין הנח להם הם עושים תשובה, ה' מסובב את הכל שיעשו תשובה ואין ייסורים ללא עוון וברגע שעושים תשובה כל הדינים נמתקים. עוד במלחמת לבנון השניה הרב שיבח את הננחים שהולכים לחיילים לשמח אותם ולהרים אצלהם את המוראל ואת הביטחון, גם עכשיו הם הלכו רקדו עם החיילים בעזה ושימחו כמאתיים חיילים ושרו איתם שירי אמונה ובטחון את השיר "אנחנו מאמינים בני מאמינים" "כל העולם גשר צר מאוד" "מי שמאמין לא מפחד'' ולפני שנכנסו כל החיילים עשו מעגל ענק ושרו ביחד "על הניסים ועל הפורקן" כי בטחו שיהיו ניסים ולכן כל יום ויום רואים אין סוף ניסים, השמחה והאמונה הן שעושות את כל הניסים. רבינו כותב בתורה י' בליקוטי מוהר"ן שע''י ריקודים ומחיאת כפים נמתקים כל הדינים. גם בזמן מלחמת המפרץ הרב אמר לא לפחד מהצורר העיראקי, סדם חוסיין, ושיש לרקוד על מנת להמתיק את הדינים. ואמר הרב "כל סיבוב וריקוד לכבוד ה' מסובב את טילי הסקאד לשטח פתוח, כך כאן אמר הרב לעשות כולם תיקוני הכללי ריקודים ותפילות בשאגות לבורא עולם שימתיק את הגזרות מעל עם ישראל. כי רואים בחוש שלא ראש הממשלה ולא הצבא ולא הקבינט יכולים לעזור לעם ישראל, הם אולי אפילו גרמו לכל הצרות האלו כשהביאו להם נשק ומסרו להם את גוש קטיף, והעלימו עין מכל החפירות של החמאס מתחת לאדמת ישראל במשך כמה שנים. כששומעים לדעת תורה נהיה ברכה. בזמנו, כשהתלבטו להפציץ את הכור האטומי בעיראק האדמו"ר מלעלוב התקשר למנחם בגין ואמר לו שלא יפחד להפציץ את הכור בעיראק, בגין נבהל: מאיפה האדמו"ר יודע את המידע הכי סודי בעולם, אבל מיד הבין שזה ב'רוח הקודש' של הצדיקים והחליט לבצע את המבצע. אח"כ בגין התקשר לרב ש"ך ושאל אותו באיזה שעה להפציץ והוא אמר שעה שכולם לומדים תורה, בשבועות, ולכן היתה ברכה שאף אחד לא ניזוק. למחרת, במוצאי שבועות, לקה האדמו"ר מלעלוב זצ"ל באירוע מוחי, ונפטר, כי קיבל על עצמו מיתה להצלחת עם ישראל. אלי ישי סיפר בהספד של מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל שכל פעם שבקבינט היו מחכים לעצה של הרב עובדיה יוסף זצוק"ל בעניינים בטחוניים היתה אחרי זה ברכה במעשה ידיהם, כמו שהיה כל פעם ששאלו את הבאבא סאלי והרבי בלובביץ, כידוע. אבל כשלא שומעים לדעת תורה מתרחשות צרות. מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל התריע והזהיר כמה וכמה פעמים בשיעורו השבועי בלווין וכל עם ישראל שמעו את זה "אל תתנו להם את גוש קטיף, משם הם יירו טילים על אשקלון", לא שמעו, והגענו למצב הזה. 

בשביעית מלחמות
אבל אעפ''כ ''הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל'', שבזכות שלושת החטופים הקדושים גילו שהמחבלים בנו לא רק מנהרות אלא מדינה שלימה מתחת לאדמה ותכננו שבראש השנה הקרוב ייכנסו דרך המנהרות ויכבשו את כל הארץ היל"ת. וזה יוצא בדיוק בתחילת שנת השביעית שכתוב בגמרא 'בשביעית מלחמות', וזה נמתק שכבר בסוף השישית בזכות שלושת החטופים הי''ד, אחדות העם והתפילות של כל עם ישראל, וכל הקבלות הטובות, היתה סייעתא דשמיא והתחילה המלחמה כבר לפני השביעית, וע"י זה התגלו המנהרות האלו, והתגלתה כל מזימתם. ובזכות הנסיעות לאומן בראש השנה, שאמר רבינו הכל תלוי בר''ה שלי, ה' סיבב שהכל התגלה בטרם מועד ונעצרה כל מזימתם. הם בעצמם אומרים אנחנו מדייקים בכל טיל גם לנו יש טכנולוגיה ומה לעשות שאלוקים שלהם מציל אותם אבל אנחנו נמצא דרך לנצח גם אותו ח"ו. ועל זה כתוב "יִתְיַצְּבוּ מַלְכֵי אֶרֶץ וְרוֹזְנִים נוֹסְדוּ יָחַד עַל ה' וְעַל מְשִׁיחוֹ". כתוב במדרש שבמלחמה הזאת שלפני הגאולה הגויים כבר יבינו שבכל ההיסטוריה לא הצליחו להשמיד את העם הזה בגלל שיש להם אלוקים ששומר עליהם לכן הם ינסו ללחם ישר עם האלוקים! וברגע שהם מתחילים עם ה' יתברך, כתוב "יוֹשֵׁב בַּשָּׁמַיִם יִשְׂחָק ה' יִלְעַג לָמוֹ", תהיה מפלתם של שונאי ישראל לנצח נצחים! 

ממשלה באתכסיא
הרב אמר "הכוח של יהודי פשוט כשמניח תפילין וכשמסובב את הרצועה על היד אותו רגע נעשה נס והטיל מסתובב לשטח פתוח. רצועת תפילין מצילה מרצועת עזה. הרב פעם אמר שכבר כולם רואים שאי אפשר לסמוך על צה"ל כי כשהם מתחילים מבצע הם לא מסיימים, כבר במלחמת ששת הימים וכדומה היתה ידו של עם ישראל על העליונה ויכלו לסלק אותם לגמרי מהארץ בלי שיפריע לנו, ושום אומה אחרת לא היתה מונעת אותם מלעשות זאת. וגם עכשיו יומיים לפני מבצע 'צוק איתן' הרב דיבר בחריפות נגד ראש הממשלה על ההתנהלות הכושלת שלהם שלא אכפת להם מהמצב "כל יום עפים מאה טילים על כל הארץ, ורה"מ ביבי לא עושה כלום, האם אי אפשר לחסל את כל הבכירים בעזה, ולתפוס את כל מצבורי הנשק וארסנל הטילים שלהם?" והרב אמר "ביבי בחר להקים ממשלה עם יאיר לפיד, שרק כואב לו שילד חרדי עם פיאות מקבל איזו כוס חלב, כל המדינה מתהפכת ת"ק פרסה על ת"ק פרסה שילד חרדי קיבל כוס חלב, ועוד נותנים למחבלים ביטוח לאומי ולמחבל שהתאבד נותנים פיצויים לכל משפחתו". ועכשיו גילו שבכל המלט ומשאיות הבטון שנתנו להם להעביר לרצועת עזה הם השתמשו בזה לבנות תשתיות למנהרות נגדנו. הרב אמר שצריך להחליף את כל הממשלה. ובהשגחה לא סתם הרב אמר את זה כך ישר אח"כ עשו סקר ויצא ש-70% מהעם רצו להחליף את ראש הממשלה, איך ממש הרב מרגיש את כולם, ואחרי שהרב אמר את הדברים האלה גם חברי כנסת במפלגה של ביבי התחילו לתקוף אותו ולהגיד אותם דברים שהרב אמר, ומיד שרה"מ שמע כך שהסקרים לרעתו וכולם נגדו הוא פחד לאבד את הכיסא שלו והתחיל במבצע 'צוק איתן' כניסה רגלית. הדיבורים החריפים של הרב נבעו רק מאהבתו האין סופית שלו לעם ישראל, ומאז התחיל הכדור להתגלגל במבצע צוק איתן שזה ר"ת צ"א צדיק אליעזר. ועיין בחיי מוהר"ן סימן צ"א על החלום שהיה לרבינו שהעלילו עליו עלילות ובכל המדינה דיברו על זה עד שמסיבת כך הוא עזב את המדינה וברח לעוד מדינה ועוד מדינה עד שבסוף רבינו ראה שע"י זה יתקיים בו הפסוק "וּפְרִי הָאָרֶץ לְגָאוֹן וּלְתִפְאֶרֶת" (ישעיה ד), שכל זה הכנה לגאולה, ולבסוף אחרי כל הרדיפות הוא יגיע לגדלות עד שאפילו האבות הקדושים יתפארו בו (עיין שם ובמפרשים על הפסוק). לאחר שדברי הרב הנ"ל התפרסמו בתקשורת הגיעו הרבה תגובות לטובת הרב, שהלוואי והוא היה ראש ממשלה, ושסוף סוף יש רב שאומר את האמת. הגיעה לידינו הסרטה של הפגישה של מורנו הרב עם הרב עובדיה יוסף זצוק"ל וח"כ אלי ישי נוכח שם, הרב ברך את אלי ישי שהוא יזכה להיות ראש ממשלה אז מיד הרב עובדיה אומר לרב "שכבודו יהיה ראש ממשלה", הרב ענה לו "חוץ מהספר אני לא רוצה שום דבר", אבל הרב עובדיה התעקש ואמר "אם כבודו יהיה ראש ממשלה אז כל עם ישראל יחזור בתשובה"! כי כשרואים מנהיג אמיתי ופנים של צדיק כולם עושים תשובה כמו רבי אהרון מקרלין שרק ע''י ראיית פניו אלפים חזרו בתשובה. באחת מדרשותיו בבהמ''ד 'עידו הנביא' אמר הרב עוד יהיה ראש ממשלה כמו חזקיה המלך שכל עם ישראל יעשו תשובה וילמדו תורה, ומזה הם מפחדים. בשיר הגעגועים לאומן שהרב חיבר, באחד הבתים של השיר שרים "על ידי השתטחות על קברי צדיקים תקומנה ממשלה של צדיקים". רבינו אומר בתורה נ"ו שיש ממשלה באתגליא ויש באתכסיא, יכול להיות שמי שבגלוי אחראי על הרבה אנשים אבל באמת אין לו ממשלה על אף אחד ויכול להיות אדם שבגלוי אין לא ממשלה על הרבה אנשים אבל באמת יש לו ממשלה על כל העולם כולו, ולעתיד לבוא שהעולם יהיה מתוקן יגיע כל אחד למקומו הנכון, ויתגלה לעיני כל "מי זה הגנני" (מעשה משבעה בעטלירס יום שני). 

אין לנו על מי להישען...
באחת מדרשותיו אמר הרב שבזמן מלחמה לא צריך לרחם על חפים מפשע והלכתית מותר להרוג אותם אם הם נמצאים בשטח המלחמה. כל השנים הרב היה אומר שאסור להזיק סתם ערבי, אסור לזרוק עליהם אבנים, צריך לדבר איתם יפה, לחלק שוקולדים בשער שכם, אבל כשאתה בסכנה חייך קודמים הבא להורגך השכם להורגו. כי המחבלים ימ"ש מנצלים את המושג חפים מפשע כדי לגרום לפרובוקציות בדעת קהל העולמית, כידוע. אבל גם אם העולם יצעק ויצעק, בסוף העולם ישתוק, כמה העולם יכול לצעוק? גם בלי הסיבה הזאת העולם שונא את עם ישראל, כמו שאמרו חז"ל "הלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב", והרב אמר באצטדיון וינטר לפני שנתיים וגם חזר על אותן מילים בשיעור עכשיו בלוויין שהגויים מתרגזים שהיטלר לא גמר את היהודים, ועיניהם עכשיו נושאות לאירן שתגמור את העבודה היו לא תהיה. גם בזמן עראפת שעשה צרות לעם ישראל אמר הרב למה לא הורגים את עראפת העולם יצעק ואח"כ ישתוק, ובזמן שהתחילו לתת להם רובים הרב אמר איזו טיפשות זאת? מי נותן לאויב שלו רובים? זה מראה שאין כבר על מי לסמוך רק על אבינו שבשמים. כמו שהרב אמר בכנס ב'יד אליהו' אנחנו פנינו לשלום והם המחבלים פניהם למלחמה, ובינתיים הם מכינים את ה'שבריות' והם ירו יירו ויירו והם עוד יירו ככה ללא הרף עד שיבוא משיח, זה הרב אמר עוד אז לפני כמה שנים, ורואים כמה שהרב צדק, וכמה העם צדק שאמר אל תתנו להם רובים, ברובים אלו הם יילחמו בנו. היום כבר יש להם טילים ומי יודע מה עוד, ה' יצילנו מהם, אבל ככה זה כשאין דעת תורה. לכן רואים כולם שכבר אי אפשר לסמוך על צבא כזה שלא הולכים לפי דעת תורה וצריך לסמוך רק על ה'. כתוב בסנהדרין מתי תהיה הגאולה 'כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב' שיגיע מצב כמו עכשיו שיהיה אי אפשר לסמוך על אף אחד רק על ה' ועל אמונה. 

ההבטחה של הצדיק
מארחו של הרב ביוהנסברג סיפר שיש לו את כל ספרי מרן הרב עובדיה יוסף זצ''ל, ומכל אנשי הקהילה הספרדית מגיעים לשאול שאלות הלכתיות מהרב ובכל שאלה הרב ישר אומר בעל פה בדיוק איפה זה כתוב בספר 'יביע אומר' ומה כתוב שם, וסיפר שהרב מאד משבח את הרב עובדיה יוסף ואת פסקיו. וסיפר שבנו שאל את הרב שאלה ורק על השאלה הזאת הרב פתח והראה לו מאה ששים וחמישה מקורות של ספרים והתפלאו מהגאונות של הרב. וכששאלו עליו על עבודת ה' של הרב אמר "אני רואה מלאך לידי וקטונתי מלדבר עליו". ועוד סיפר איך הרב רימז לו מראש שלצערנו ימותו חיילים ה''י, שהרב כבר ביום רביעי לפני שהתחילו במבצע "צוק איתן" כניסה רגלית, בחצות לילה הרב טבל כשבחוץ מינוס ארבע מעלות וכל המים קפואים, הרב ערך אח''כ תיקון חצות ושר ארבע שעות 'אבינו מלכינו חנינו וענינו כי אין בנו מעשים', מארחו של הרב התפלא ושאל את הרב 'למה הלילה חרגת ממנהגך' אמר לו הרב יש הרבה דינים על עם ישראל אז ביקשתי מהקב"ה לרחם עליהם, אח"כ אמר לו תפרסם בשמי שכל חייל שייהרג עכשיו אני מבטיח לו שהוא ייכנס ישר לגן עדן. הרב יגן זצ"ל באחת מדרשותיו סיפר שאנשים שעשו סיאנס העלו חייל שאמר להם אפילו שמתים במלחמה יש תנאים מסויימים להיכנס לגן עדן. אבל עכשיו הרב אמר אני ערב בכך שכל חייל שלוחם במלחמה הזאת ייכנס לגן עדן. ובשיחה עם הרב מורגנשטרן בכ"ב תמוז הרב הרחיב על הנושא ואמר שאפילו יהודי שלא יודע שום דבר, לא יודע מה זה שבת, לא יודע מה זה יום כיפור, אוכל ביום כיפור, עושה טיולים ביום כיפור אם הוא נהרג על קידוש ה' אז כשנשמתו עולה למעלה כל המלאכים יוצאים לקראתו. והרב אמר שכל החיילים שנכנסו לעזה הם כמו חנניה מישאל ועזריה שנכנסו לכבשן האש, וכתוב בספרים הקדושים שאברהם רץ לקראתם כמו שכתוב "וירא אברהם וירץ לקראתם". כי כל חייל יכול להשתמט מהצבא להגיד שהוא חלש ומפחד, אבל הם הולכים ברצון ובהתלהבות גדולה להציל יהודים! אפילו שלא יודעים כלום מהתורה! ואלה שמתים על קידוש ה' הם אלה שמגנים על כל עם ישראל והם הלוז של עם ישראל ודרכם נגיע לבית המקדש כמו שרבינו אומר דרך לוז מגיעים לבית א-ל. והרב אמר שכל יהודי עכשיו עושה תשובה, אין יהודי שאין לו עכשיו הרהור תשובה, יהודי שיש לו הרהור תשובה אין לנו שום השגה בו (עיין גמרא קידושין מט: ובשו"ע אה"ע סימן ל"ח סעי' ל"א שאפילו רשע גמור אם יש לו הרהור תשובה אחד אז באותו רגע הוא נחשב כצדיק גמור). 

התאחדות העם
גם הרב יצחק יוסף הרב הראשי לישראל היה בהרצאה בבית הכנסת בנווה יעקב ואמר הרוגי מלכות יושבים בשורה הראשונה בגן עדן, והחיילים האלו אמר הרב יצחק יוסף הם עכשיו בשליחות מצוה כי 'הבא להורגך השכם להורגו' ומטרתם היא להגן עלינו, ועוד שעכשיו כל הגויים אומרים "לְכוּ וְנַכְחִידֵם מִגּוֹי וְלֹא יִזָּכֵר שֵׁם יִשְׂרָאֵל עוֹד'', נתפלל ששום חייל לא ייפגע ''וכל כלי עליך לא יוצלח'', גם הרב שלום כהן ראש ישיבת "פורת יוסף" בעצרת בכותל אמר אפילו חנניה מישאל ועזריה כשנכנסו לכבשן האש וכולם ראו את הניסים ושיצאו משם אומר המדרש שירקו בפנים שלהם, כך היום אף שהניסים של הקב"ה לעם ישראל גלויים לעיני כל, אומות העולם יורקים בפניהם של החיילים שמוסרים את נפשם להגן על עם ישראל, ואפ' בבית שמש ובמאה שערים שנאת ישראל הגיע. אבל אסור לנסות לפייס את הגויים וגם שזה לא יעזור, עלינו רק לעשות את שלנו ולבטוח בה'. גם הרב הצדיק ישעיהו פינטו שאחד מתלמידיו החייל בן וענונו הי"ד נהרג עכשיו באחד הנגמ"שים, אמר כל החיילים נקראים קדושים ונעלים שנשמתם נחצבת מתחת כסא הכבוד ועלינו עכשיו להתאחד אין דתי חילוני כולנו עם ישראל, והורה לתלמידיו לצום יום אחד להמתקת דינים. אחד מהעשירים תרם לו חמשת אלפים ציציות כדי לחלק לחיילים, ברוך ה' כולם מתאחדים בשביל עם ישראל. הרב מאיר מזוז אמר 'חמאס' ר"ת חסידים, מתנגדים, אשכנזים, ספרדים, רק אם כולם יתאחדו אז אפשר לנצח את חמאס. הרבי מסאטמר אמר להרבות בתהלים יותר מתמיד ובזכות זה ימים אלו ייהפכו מיגון לשמחה ומאבל לאורה, הרב שטיינמן אמר כולם רואים המון ניסים וישועות ועלינו להתחזק בתורה וביראת שמים. בכמה ישיבות הרבנים בשעת האזעקה אמרו לא לרוץ לממ"ד זה ביטול תורה, כששמעו ההורים ביקשו דעת תורה והלכו לר' חיים קנייבסקי, אמר להם הגר"ח ברכה והצלחה לא יאונה כל רע, תורה מגנה ומצלה, אין הטיל ממית אלא החטא ממית. אנשים רצו לחדר ממ"ד ובדרך התעלפו ומתו, או שמתו מהתקפת לב, צריכים כולנו לזכור אין הטיל ממית אלא החטא ממית, ויש לברוח מהחטא כמו שאנשים בורחים מהטיל. אם עושים תשובה אמר הרב הטיל ייהפך לסוכריות, טיל ר''ת טוב ה' לכל, וכששאלו את ר' חיים קנייבסקי שליט''א איך נפל רסיס טיל בבני ברק הרי ה'חזון איש' הבטיח שבגלל שיש בבני ברק תורה היא מוגנת, אמר הוא לא התכוון לבני ברק של אייפונים ואינטרנטים, והרב שטיינמן אמר גם בני ברק צריכה לעשות תשובה. מצאנו רמז שהגויים באים עלינו למלחמה בגלל עבירות של אינטרנט, כתוב בבמדבר כ"א פסוק א' "וַיִּשְׁמַע הַכְּנַעֲנִי מֶלֶךְ עֲרָד ישֵׁב הַנֶּגֶב כִּי בָּא יִשְׂרָאֵל דֶּרֶךְ הָאֲתָרִים וַיִּלָּחֶם בְּיִשְׂרָאֵל וַיִּשְׁבְּ מִמֶּנּוּ שֶׁבִי" מה זה האתרים אתרי האינטרנט הלא כשרים. הרב יעקב עדס אמר אחרי החטיפה של שלושת הבחורים, שכתוב ברמח"ל שבעוון פגם הברית נשמות קדושות בעם ישראל יוצאים בשבי מתחת יד הגויים כדי לתקן את הפגם כמו שכתוב "חַיִל בָּלַע וַיְקִאֶנּוּ". ה' ישמרנו וימשיך להראות לנו ניסים שבזכות הרהורי תשובה שמירת העיניים ושמירת הברית הגויים לא יצליחו לחטוף אף יהודי לעולם. הרב המקובל דב קוק מטבריה אמר הטילים האלו הם רק התחלה אם לא נעשה תשובה ה' יכול להביא רעידת אדמה ואז יהיה מאיים וחזק ולא יעזור שום חדר ממ"ד, ושלא יהיה מאוחר אח''כ להתעורר. גם בכנס 'יד לאחים' אמר הרב שטיינמן תחזירו כמה שיותר אנשים בתשובה עוד מעט הכל נגמר (תבוא הגאולה) וצריך לא לפספס את הרכבת. אחד מאברכי הישיבה רצה לעזוב את הארץ לפני שבועיים בגלל קושי הפרנסה וראה בחלום את הרב שאמר אל תעזבו את הארץ בקרוב הכל נגמר. 

"בששית קולות בשביעית מלחמות מי הוה?"
הרב הגאון הרב יהודה ברכה ראש כולל יחווה דעת אמר שלפי דעתו אנחנו לפני השביעית וכל מה שקורה עכשיו זה הכנה לשביעית ולא יתכן שחז''ל התכוונו לשביעית אחרת כי כשל כבר כוח הסבל, ומתקיימים כבר כל הרמזים, כמו שמובא שם בגמרא (סנהדרין צז.) "אמר רב יוסף הא כמה שביעית דהוה כן ולא אתא, אמר אביי בששית קולות בשביעית מלחמות מי הוה, ועוד כסדרן מי הוה", היינו מה שנשאר זה רק שיהיה שישית קולות ושביעית מלחמות כסדרם ואז "במוצאי שביעית בן דוד בא". אנו מסיימים כעת שנת השישית ורש"י אומר שני פירושים בשישית קולות – יצאו קולות שבן דוד בא, ופירוש אחר קולות של תקיעת שופר. הנה ראינו השנה אשר כל עם ישראל מדברים על משיח מכל החוגים, ליטאים, חסידים, ספרדים, ולא רק החבדניקים אומרים "משיח משיח", וכבר הבאנו בעלונים קודמים חלק ממה שגדולי התורה דיברו על משיח השנה. וכן קולות של תקיעת שופר מי לא שומע היום אשר ברוב הערים בישראל שומעים כל יום אזעקות וצפירות, אזעקות של מלחמות של שנת השביעית המתקרבת, וידוע שלפני כל מלחמה עם ישראל היו תוקעים בשופרות. וכן ראינו דבר מדהים, אחד אסף כתבות שנכתבו בעיתונים של כמה וכמה מדינות בעולם אשר כל הכתבות דיברו על אותו דבר מוזר שאנשים אומרים מתחילת שנה זאת שמעו במדינתם קולות של תקיעת שופר שיוצא מהחלל ולא מצאו את המקור של הקולות האלה, ויש הסרטות אשר בכל מדינה שומעים אותו קול שזה נשמע כמו תקיעה גדולה וארוכה, ושאלו מדענים ולבדוק את העניין הזה ויש כמה תאוריות אבל בסוף מודים שלא מבינים, כל הגויים מדברים על הזה ולא יודעים פשר הדברים, אבל אנחנו יהודים כבר יש לנו חז"ל אשר אמרו את הדברים לפני אלף שנים שבשנת השישית לשמיטה לפני הגאולה ישמעו את הקולות האלה בכל העולם. וגם מספרים שהרב ערך ברית בחב"ד ביוהנסבורג ורקד שם עם החבדניקים ושר שירי חב''ד, ואמר שהגיע באמת הזמן לפרסם שהמשיח כאן ואמר "מלך המשיח הגיע! מלך המשיח הגיע! ברוך הבא מלך המשיח! משיח יעצור את כל הטילים, צריך להכריז בכל הרחובות שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד! משיח זה קוצה דאות דל"ת", אי אפשר לדעת מה הרב התכוון אבל כולם כששמעו כך את הרב התרגשו מאד לשמוע שמשיח כבר עומד להתגלות, זה גמרא מפורשת "בששית קולות" שכבר בששית יאמרו בקול שמשיח הגיע, משיח הגיע, אפילו שממש רק במוצאי שביעית כתוב שמשיח בא אבל כבר בששית יצאו קולות שהוא עומד להתגלות, כמו שיצאו עכשיו קולות בשם הגר"ח קנייבסקי שמשיח עוד לא עומד מאחורי הפתח אלא הוא קיבל רשות כבר לפתוח את הדלת, וכשנשאלו על כך אמר "ייתכן שאנחנו על סף הגאולה", ויש הבטחה מהחזון איש שאם ישמרו בדקדוק הלכות שביעית אז במוצאי שביעית תתקיים ההבטחה שבן דוד בא, וברוך ה' הרבה שומעים לר' חיים שאמר ללמוד הלכות שביעית כדי שתתקיים ההבטחה אח"כ במוצאי שביעית בן דוד בא. בא, הכוונה שהוא כבר נמצא ויבוא מאיזה מקום, כמובא בגמרא יושב בין עניי רומי עני ורוכב על חמור, אע"פ שכתוב שהוא יהיה בן ארץ ישראל אבל מהגולה הוא יבוא לגאול אותנו. עלה לנו רמז אם עכשיו אנחנו בשביעית האחרון אז "בא" ר''ת אליעזר ברלנד שאז תסתיים גלותו ויבא יחד עם המשיח כמו שהרב אמר במרוקו כשאחזור כבר תהיה הגאולה, גם הרב אמר בשיעור מזימבבואה שכשהצדיקים גולים יש בזה סודות כמו חנוך שהיה נועל מנעלים להקב''ה. הסביר הרב את הכוונה; שכל מקום שהם מגיעים הם מעלים את הכל לקדושה ומשיבים את הכל לה' יתברך וע"י זה אמר הרב מזרזים את הגאולה כי אוספים את כל הניצוצות האחרונים ומעלים אותם לקדושה, ובסיפורי מעשיות רבינו מספר על השני למלך שהלך בכל העולם כדי למצוא את הבת מלך שנמצאת בהר של זהב ומבצר של מרגליות, ובדרום אפריקה כל ההרים מלאים בזהב ומרגליות, ובס''ד יצא לנו זימבבואה אותיות זירוז ביאת משיח ובנית בית המקדש יביא הרב אליעזר ברלנד שבודאי מה שהרב גולה זה כדי לזרז לנו את הגאולה כמו שאמר המקובל הרב דב קוק מטבריה שהרב יביא אתו את הגאולה, עכשיו גם ביוהנסברג אמר הרב לחסידי חב''ד הייתי אצל הרבי מלובביץ' ואמר לי אתה עוד תגיע ליוהנסבורג ואמר להם הרב עכשיו אני מבין מה הרבי התכוון שאני אחזיר את כל יוהנסבורג וכל העולם בתשובה, והרב אמר להם שמיוהנסבורג תבוא הגאולה, אני כאן כדי שכולם יעשו תשובה, החבדניקים שם מתפעלים מאוד מהרב ובאים אליו כל פעם שהוא יוצא. יש אחד שעזר הרבה לאנשי הרב והרב שיבח אותו ואמר תודה שאתה עוזר לנו הכל בזכות הרבי מלך המשיח, אז החבדניק אמר לרב "אתה המשיח", ואמר הרב אח"כ לאנ''ש שם, אסור לפגוע בחבדניקים אפילו שחושבים שהרבי שלהם משיח כי רואים מהגמרא שיש מצווה לכל אחד להחזיק שרבו הוא המשיח, והרב ציטט גמרות על זה שבזמן התנאים כל אחד אמר על רבו שהוא משיח "דבי רבי שילא אמרי שילה שמו, דבי רבי ינאי אמרי ינון שמו, דבי רבי חנינה אמר חנינה שמו", וגם התנאים אמרו על עצמם "אי מן חייא הוא כגון אנא" (עיין סנהדרין צח:). ובמשך כל הדורות ראינו זאת לא רק בחב"ד, רבי עקיבא אמר זאת על בר כוזביא כמובא ברמב"ם (מלכים י"א ג), ר' חיים ויטל כתב על עצמו בספר החזיונות (ג' י"ד) "המשיח הוא חיים", ור' שכנא רבו של הרמ"א אמר על עצמו "אי מן חייא כגון אנא" כמובא בבית שמואל על שולחן ערוך (אבהע"ז סי' קכ"ט), וגם האור החיים כתב את זה על עצמו (דברים טו:ז) "משיח ה' חיים שמו" והמדפיס השמיט המילים "חיים שמו" כי אמר 'זה לא מתאים', כשרבי פנחס מקוריץ ראה זאת אמר על המדפיס שהוא איש טמא ושהוא בעצמו כתב זאת על עצמו באותו ספר בפרשת נשא ברש"י המדפיס ששמו 'אשר', במקום "מאיש אחר" טעה וכתב "מאשר", ויש אומרים שהוא מת באותה שנה, בספר אמרי פנחס מובא הסיפור וכן צילומים של הדפוס המשובץ, וכן ר' נתן אמר על רבינו ורבינו עצמו אישר ואמר "תסתכל שם בגמרא ר' נחמן אומר אם אי מן חיי אנא" וחזר רבינו בפנים שוחקות ואמר "אנא הוא" (חכמה ותבונה סימן ב' יב-יג, ועיין פעולת הצדיק דף תי"ח), אז זה לא דבר חדש שהמציאו בחב"ד. אבל יש לנו הבטחה מרבינו הקדוש שהגואל צדק יהיה חסיד ברסלב כמו שמובא בסוף ספר חיי מוהר"ן ובסי' רע"ד "מה שיהיה נעשה עמי איני יודע, אבל זאת פעלתי אצל ה' יתברך שהגואל צדק יהיה מיוצאי חלצי" וכמובא בליקוטי מוהר"ן תנינא סי' ז שעיקר צאצאיו של אדם הם התלמידים שלו שקיבלו שכלו ודעתו ודי בתלמיד לבד שהוא בחינת בן. לאחרונה בא אברך לאחד מגדולי הרבנים והתלונן על אברך אחר שכל הזמן אומר על רבו שהוא משיח, אז הרב אמר לו 'החתם סופר כותב שיש צדיק הדור, אחד בכל דור, שראוי להיות משיח וברגע שה' ירצה הוא ישלח אותו לגאול את העם, ואם כן מי שלא חושב שרבו הוא יכול להיות משיח אז כדאי לו לחפש רב אחר!'. בהתחברות של הרב לחבדניקים ביוהנסבורג רואים את האהבה של הרב לכל יהודי, לכל חסיד, הצדיק זה כמו אסתר שנאמר עליה ירקרוקת לכל אחד נראתה לו כמאומתו. חסיד סאטמר קנאי גדול שהיה שנה שלמה עם הרב בניו יורק אמר שהוא בטוח שהרב הוא חסיד סאטמר וקנאי כמוהו, וכן כל אחד בטוח שהרב הוא כמוהו כי הרב מבין כל אחד לעומק, ונקודות האמת שבכל אחד נכללות בצדיק האמת, כמו שרואים באומן בכל שנה ושנה שבאים יהודים מכל הסוגים ונכללים יחד בצדיק האמת. 

במוצאי שביעית בן דוד בא
דברנו עם הגאון הרב יהודה ברכה שליט''א ואמר לנו חשוב מה שאתם כותבים על גאולה זה עכשיו הזמן שכולם שבורים, וכל דבר בעיתו מה טוב והדבר היחיד שיכול לחזק היום את כולם זה לשמוע שהגאולה קרובה ואמר שלדבר עכשיו מהגאולה זה נקרא מענייני דיומא, וסיפר שכמה וכמה פעמים אברכים באמצע שיעור ביקשו דיבורים על גאולה, לכן בשו"ת האחרון שו''ת 'ברכת יהודה' חלק ה' הוא כתב בסוף דברים על גאולה ואמר שזה לא נקרא תיפח רוחם של מחשבי קיצים, וכתב שם שמובן מהגמרא בסנהדרין צ"ח שתהיה מלכות לישראל לפני ביאת משיח רק שהיא תיהפך למינות ובסוף היא תתבטל, הגמרא קוראת להם מלכות הזלה מישראל ורש"י פירש שלא יהיה להם שום שלטון לפני הגאולה, ועכשיו הרב אמר שמתחילים כל העם להרגיש שלא צה"ל ולא הממשלה יכולים לעזור לנו מרוב אלפי טילים שעפים עלינו, ויהיו ניסים, והרב אמר בלווין שהאיראנים, מתי שהם ירצו יכולים בלחיצת כפתור להחריב אלפיים ערים בישראל להפוך את הכל לאפר, ואמר כולם בסכנה נוראה שלא היתה סכנה כזאת מבריאת העולם אבל יש לנו הבטחה שאם "בשביעית מלחמה" זה סימן שנשמת משיח כבר התחילה לרדת לעולם. הגמרא אומרת ואנו אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים. 

נסים גלויים
הרב בניהו שמואלי ראש ישיבת המקובלים נהר שלום נפגש עם הרב חיים קנייבסקי שליט"א ודיברו על המצב הקשה ואמר שקיבל על עצמו לחלק פיטום הקטורת חינם לעצור את הגזרות, רואים עכשיו שכל הצדיקים של הדור עושים את כל הסגולות והעצות שאפשר כדי לעצור את הגזרות, הרב אמר לרב מורגרשטרן כמו שרבינו אמר אם כל צדיקי הדור היו איתי בעצה אחת הייתי יכול לבטל את גזרת הגיוס לצבא הרוסי גזרת הקנטוניסטים לגמרי, ובגלל שלא היו איתי באותה עצה הגזרה רק נדחתה לעשרים וחמש שנים, וכאן הרב אמר לרב מורגרשטרן שאנחנו יכולים ביחד לדחות את גזרת המלחמה לעוד עשרים וחמש שנה ובעזרת ה' נבטל אותה לגמרי. גם אחד מתלמידי הרב ראובן אלבז שליט''א סיפר ששמע שחיילים הקשורים לרב אלבז ביקשו ממנו להגביר את התפילה, הם נכנסים לעומק רצועת עזה למקום יותר קשה, ועם ישראל אין כוחו אלא בפה, "צוק איתן" גמטריה "תיקון כללי" (657 עה"כ), בזכות שעם ישראל יגידו תיקון הכללי ללא הרף שום חייל לא יינזק. הרב אלבז אמר לאחד כששאל אותו על תיקון הכללי אמר זה תיקון של כל עם ישראל ומצוה לאומרו. גם הרב משה בן טוב זצ"ל 'צדיק המזוזות' שעכשיו היה היארצייט שלו, כתב בסוף ספרו את התיקון הכללי. הרב אמר לבנו של הרב בן טוב לכתוב עליו ספר ניסים שפעל לאנשים. אחד מתלמידיו סיפר עליו כשהוא שם את המזוזות במשרדים של ראש הממשלה אמר הרב משה בן טוב לביבי אתה עוד תתן את המפתחות למלך המשיח, והיו עוד צדיקים נסתרים שאמרו שביבי הוא הראש הממשלה האחרון לפני ממשלת משיח, אז רואים עוד רמז כמה קרוב המשיח. גם הרב יוסף דיין זצ"ל כתב בסוף ספר התיקונים שלו את התיקון הכללי, ועוד צדיקים דיברו מגדולת התיקון הכללי, באחת הפעמים הרב שיבח את הרב יוסף דיין שאף שלא התחתן היה צדיק אמיתי ובזכותו אומרים תיקון הכללי והרב אמר שבאמת זה נכון מה שכתוב עליו שהיה שומר ברית בתכלית ומה שלא התחתן זה כי הוא בא בגלגול רק כדי להיות בקברי צדיקים ובגלגול קודם הוא כבר התחתן. עשרה מזמורים של תיקון הכללי – טז, לב, מא, מב, נט, עז, צ, קה, קלז, קנ, בגימטריא "כיפת ברזל" (749), אז יוצא שצוק איתן האמיתי וכיפת ברזל האמיתית זה התיקון הכללי. אחד השאיר הודעה בקו המידע "אליעזר בן עטיא ברלנד" גימטריא "כיפת ברזל" (עה"כ), כי הצדיקים שבדור הם אלו שמגנים עלינו. וה' שרצה להראות לנו שלא כיפת ברזל הגשמית שמגנה עלינו, כי היא לא עבדה שש שעות ובדיוק באותן שש שעות הם לא ירו שום טיל, וכן הסיפור של אוהד שקד, אחד ממפקדי סוללת כיפת ברזל, התפרסם עכשיו שהוא התקשר לרב אחד ברמת גן לשאול אותו איפה לומדים תורה ברמת גן? הרב שהכיר אותו שאל מה קרה הרי היית רחוק לגמרי מקיום תורה ומצוות? אמר "ראיתי את הקדוש-ברוך-הוא בעיניים שלי! אני עומד להשתחרר עוד חודשיים ורוצה ללמוד בישיבה", "מה קרה" שאל הרב, וכך הוא סיפר, "טיל יצא מעזה. כיפת ברזל מיוחדת בחישובים המדויקים שלה. אנחנו יודעים איפה הטיל עומד ליפול ברמת רדיוס של 200 מטר. הטיל הזה עומד לנחות במגדלי עזריאלי, בקריה או על פסי הרכבת. איך שלא נסתכל על זה, מאות יכולים לשלם בחייהם! אנחנו שולחים כיפה ראשונה, מחטיאה. כיפה שנייה, מחטיאה, כיפה שלישית – מחטיאה. זה נדיר מאוד. עד היום היו רק שני מקרים כאלו. הייתי בשוק. יש לנו 4 שניות עד שאין דרך חזרה והטיל נופל. הודענו כבר לשירותי החירום – מד"א משטרה ומכבי-אש להגיע למקום. הופעל נוהל חירום של פח"ה (פיגוע חבלה המוני). פתאום בלי שום תכנון מוקדם של מערכת כיפת ברזל (שמחשבת את זרמי הרוח האפשריים וכו') מגיעה רוח ממזרח – רוח חזקה שאין לנו מושג מאיפה באה ושולחת את הטיל מערבה אל תוך הים. כולנו היינו בהלם. קמתי וצרחתי - יש אלוקים!!! יש אלוקים!!! יש אלוקים !!!ראיתי את הנס הזה בעיניים. לא סיפרו לי, לא דיווחו לי. אני ראיתי את יד ה' בועטת בטיל אל הים !רצתי לאחד החיילים הדתיים וביקשתי להניח תפילין. קיבלתי על עצמי להתחיל לשמור שבת וזאת הייתה השבת הכי טובה שהייתה לי עד היום. הבטחתי כשאני חוזר אני הולך ללמוד בישיבה!" עכ"ל. כי באמת ממתי יש כל כך הרבה שטחים פתוחים בישראל אשר כל טיל שלא יורט ע"י כיפת הברזל איך שהוא מצליח למצוא איזה שטח פתוח ליפול בו, אפילו הברסלביים לא מצליחים למצוא מספיק שטחים פתוחים להתבודד בהם. לפני שנתיים כשיצאו עם כיפת הברזל הרב אמר שכיפת הברזל לא עושה כלום אלא כל התורה שלומדים וכל התפילות שמתפללים אז דברי התורה והתפילה עפים באוויר ומשבשות את הרוחות ומכוונים כל טיל לשטח פתוח, או שזה יפול בחזרה עליהם כמו שראינו כמה פעמים. לאחר הסיפור הזה במגדלי עזריאלי המליונר ישי זלמנוביץ החליט לחזק את עם ישראל ושילם שהפסוק "שמע ישראל" יאירו במגדלי עזריאלי מכל כיוון!

מלחמת עולם
אנחנו מברכים בתפילה "אוהב עמו ישראל", אם נעשה תשובה מיד כל המחבלים ייעלמו כלא היו. כרגע המצב מחמיר ומי יודע מה ילד יום, כתוב שהישמעאלים ישלטו עלינו 9 חודשים. רואים שהגויים ביטלו טיסות ואנשים היו תקועים. בנס זה חזר ולא לגמרי. הרב חיים קנייבסקי ראה הכל ברוה''ק ואמר לאנשים לא לטוס עכשיו חבל לפספס את ביאת משיח, הוא כל רגע יכול להגיע ואתם תהיו תקועים בגולה. רש''י בסנהדרין כותב שהשליטה הכוונה על ישראל המפוזרים בגולה, עכשיו באירופה ובכל המקומות בעולם שנמצא יהודים האיסלמים ימ"ש משתוללים ויש פחד לצאת מהבתים. הראב"ד ר' משה שטרנבוך אמר "מעולם לא הייתה כזו שנאה תהומית כל כך של אומות העולם לישראל כמו שיש היום, ומי יודע להיכן תתפתח שנאה זו, ששנאה יכולה להתפתח כמו גפרור שמתפתח ברגעים מספר לשלהבת אש גדולה, וכמו שהיה בגרמניה שמשנאה קטנה התפתח למלחמת עולם שגררה אחריה מיליוני הרוגים הי"ד". והרב אמר כל יום שלא קורה משהו זה נס, והכל בזכות תהלים ואמירת ריבוי התיקון הכללי. לאחרונה הרבנית קוק אמרה שבעלה הרב קוק מתפלל חזק שהטילים לא יגיעו לטבריה, וגם אם יגיעו אמרה לעמוד ליד המזוזה בשעת צפירה ולהגיד תהילים. כתבנו באחד העלונים את מה שהרבנית קוק סיפרה על אישה אחת שהרב עובדיה יוסף בא אליה בחלום ואמר לה עומד להיות פחד גדול בארץ ישראל וצריך רק אמונה ואח''כ הכל יסתדר. הרב, עוד כשהיה במרוקו, אמר שהולך להיות בקרוב קשה גם כלכלית וגם בטחונית מהערבים והכל בגלל שאנחנו לפני הסוף, שעליו חז''ל אמרו שזה הכי קשה, כמו תשעה ירחי לידה, הרב חיים קנייבסקי אמר מריחים משיח באויר ובית מקדש, וישמעאל משתוללים לפני הסוף. הרב אמר ביוהנסבורג שהשר של ישמעאל מקטרג וכאן רואים את ההשלכות, וכתוב בזוהר הקדוש (בראשית קי"ט) עתידים בני ישמעאל לעורר את כל העולם למלחמה ולקרבות עזים על א"י, והרמ"ק מסביר שכל אומות העולם אפילו אלו ששונאים אחד את השני יעשו שלום כדי לקום ולהחריב את העם היהודי בגלל שהיהודים הקימו לעצמם מדינה, וכל זה הכנה לשביעית, שהגמרא אומרת 'בשביעית מלחמות'. רש''י מסביר כל אומות העולם על ישראל, ומובא שכל אומות העולם יתרגזו על ישראל ויתעוררו ללחום נגדם אבל בסוף הם יילחמו אחד בשני יהיה הרס גדול בעולם וארץ ישראל לא תיפגע, כמו שהרב אמר בלווין ארץ ישראל מוגן, הכל מוגן, ומה שרואים טילים ולפידי אש זה רק ניצוצות של בית מקדש השלישי שמתחיל עכשיו לרדת משמים. הרב אמר לרב צנעני בשיחת טלפון לפני שבת חזון שארץ ישראל זה המקום הכי בטוח בעולם ושרבינו נלחם בעזה. באחד השיעורים הרב הקריא מהירושלמי סוף פרק רביעי בזרעים בשם רבי חלמו מי שימות בתקופת גוג ומגוג אין לו חלק לעוה''ב. הסביר הרב שאין לו חלק בניסים שיהיו, כשתראה טיל נופל לידך ולא מתפוצץ. ועוד אמר הרב שכתוב בזוהר ווי לאותו יום, כי ישמעאל מל ולא פרע בגלל זה קיבל זכות בארץ ישראל אלף שלוש למאות שנה ואמר הרב הזכות שלהם עומדת להסתיים כי מהמיסגד הראשון שהוקם בארץ עברו כבר אלף שלוש מאות שנה ובקרוב ייבנה בית המקדש וייעקרו כל הטומאות שמסביב למקדש ועם ישראל יחזור לשלוט בכיפה. הרב יורם אברג'יל אמר לתלמידיו אפילו שאתם רואים שמציקים לכם ומרבים לגזור גזרות על עולם התורה תחכו עוד קצת ותראו ניסים איך שהכל מתהפך, רואים בחוש שכל הגזרות נעצרו עכשיו בגלל המלחמה. הרב אמר שעכשיו בגלל המצב הקשה בארץ ישראל צריך לבוא אליו ליוהנסבורג. כי כמה שיותר אנשים יגיעו לרב כך יהיה לרב יותר כוח להמתיק דינים. רבינו אומר בליקוטי מוהר''ן פעם כתוב אלישע סתם פעם כתוב איש האלוקים. כשעם ישראל היו איתו היה נקרא אלישע איש האלוקים, לכן הרב אמר במרוקו כל יהודי שמצטרף להאמין בצדיק כך כוחו גדל, והרב הביא דוגמא שזה כמו שלט, כשעוד יהודי ועוד יהודי זורק את שכלו להאמין בצדיק כך כוחו של השלט גדל יותר ויכול לפעול בעולם למרחקים, כמו שמובא בספרי רבינו כמה וכמה פעמים על גודל העניין לנסוע לצדיקים במסירות נפש. ואנחנו רואים שברוך ה' עוד יהודים  ועוד יהודים מתחזקים להאמין בצדיק, 15,000 אנשים צפו בשידור חי בשיעור האחרון של הרב, ועוד 50,000 ראו זאת בשידור חוזר תוך כמה ימים. אמר הרב לרב מורגנשטרן להביא כמה שיותר יהודים לאומן ר"ה, ואמר הרב גם אני לא הייתי באומן וגם אתה, ולכן פרצה המלחמה, אם נגיע השנה המלחמה תיפסק. לאחרונה נתקף אברך בדרך לכותל דרך שער שכם וסיפרו זאת לרב, אמר הרב גם לשם הגיע השליטה שלהם ובשבוע האחרון של הרמאדן אמר עדיף לעבור דרך שער יפו. כתוב שהגלות האחרונה היא גלות ישמעאל, שיעשו כאלה צרות עד שיצעקו לה' וישמע ויענם. עכשיו מגלים איך המקובל לוי סעדיה נחמני זצ''ל צדק בזה שאמר מסר לעם ישראל חודש לפני שנפטר שתהיה לעם ישראל בעיה באחרית הימים עם צפון קוריאה, עכשיו גילו שהם אלה ימ"ש שלימדו את המחבלים לעשות כאלה מנהרות. הם כל הזמן נותנים להם עוד כסף ועוד כסף כדי שלא יתייאשו להמשיך להילחם בעם ישראל, והם אלו שמלמדים את אירן לבנות אטום ימ''ש, ואלו דברי הרב המקובל לוי סעדיה נחמני זצ"ל שאם לא נעשה תשובה ה' ישלח עלינו את צפון קוראה ר''ת קץ בשר, ומצפון תפתח הרעה, ואמר שהם יבואו נגדינו בפצצת אטום, אז מה שיציל אותנו זה רק תשובה, להתחזק באמירת תיקון הכללי - כיפת הברזל נגד אטום. כתוב בחז''ל כשהקב''ה רואה שקרובים לגאולה ולא עושים תשובה מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כהמן ועושים תשובה. לכן הרמב''ם הבטיח שסוף עם ישראל לעשות תשובה, ועכשיו זה הזמן להחזיר את כולם בתשובה, הרב אליעזר שלמה שיק המוהר''ש אמר לתושב אשקלון ששאל מה לעשות ואיך להתחזק באמונה בתקופה הזאת אמר לו לכל טיל יש כתובת, וגם אם אדם יתחבא בעמקי עמקים אם נגזר עליו משהו רע גם לשם ה' יכול להגיע, רק שחז"ל אמרו אל יעמוד אדם במקום סכנה שגם אם עושים לו נס מנקים לו מזכויותיו, וכתוב בזוהר וישב קפ''ב כד דינה אתער בעלמה לית לבר נש למיהך יחידאי בשווקא, כנ"ל. ואמר גם הרב שיק שרבינו כותב בספר המידות שמי שאינו מתוודה על עונותיו מורא בא עליו, ואמר הרב שיק שלכן צריך להתוודות לקב''ה על כל הרע שעשינו עד עכשיו, אז כל הצדיקים אומרים אם נעשה תשובה כל הגזרות האלו ייעלמו, אמר הרב שלום ארוש בזמן שכל הגויים רוצים להלחם בנו אם נתפלל טוב ה' יסובב שהם יילחמו ביניהם ויעזבו אותנו, כמו שקורה בסוריה. ה' יעזור שייגמר הכל ותהיה גאולה ברחמים, וכשעם ישראל יעשה רצון ה' יהיה ככתוב ''לא האמינו כל יושבי תבל כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים'' שאפי' כל העולם יבואו על עם ישראל לא יצליחו עלינו והכל בתנאי אם נעשה מה שצריך באמת לעשות. הרב שלום ארוש אמר אלפים טילים נפלו בישראל והיו ניסים אף אחד לא נהרג, טיל אחד נפל במצרים בטעות ישר שבעה הרוגים. החלבן אמר כבר שקיבל מסר משמים שהתחילה הגאולה ומה שקורה עכשיו זה הדרך לגאולה. כמו בזמן משה רבינו כשהתחילה הגאולה פרעה הגביר את הצרות מה שהיה הוא שיהיה, ומצאנו רמז למה שעבר על משה רבינו עובר גם על הרב. משה רבינו ברח מפרעה והרב בורח מהערב רב, וגם העלילו עליו כאלה עלילות כמו שכתוב בסנהדרין ק"י, משה רבינו עם הכולל גימטריא אליעזר ברלנד.

דרך לוז מגיעים לבית א-ל
הרב דיבר הרבה שהחיילים זוכים ישר לגן עדן וכבר על החטופים הרב אמר שהם הלוז של עם ישראל ודרכם מגיעים לבית אל שזה בית המקדש דרך העיר לוז כמובא בליקו''מ. יצא עוד רמז יפה לדברי הרב שמות החטופים גילעד מיכאל, יעקב נפתלי, אייל גמטריה 1021 ועוד 3 כנגד 3 החטופים הי''ד שווה 1024 'לוז של עם ישראל' שווה בדיוק 1024, והרב כתב בתפילת המולד שע''י שנזכה לבית מקדש של אש ונזכה להיות אש להבה שעי''ז תומטר על שונאי ישראל אש וגפרית, כי הרב אמר עכשיו, בשיעור בלווין, שעברו שבעים שנה מהשואה ואומות העולם לא התקדמו מילימטר בעניין השנאה שלהם על עם ישראל, ושביעית מלחמות והם הקדימו את זה כבר לערב שביעית, עכשיו הרי גילו שהם רצו להתחיל בראש השנה לכבוש את דרום הארץ דרך המנהרות, ובזכות שלושת החטופים, והתפילות של ע''י למענם, ה' הציל אותנו ממזימתם. וכבר הבאנו כמה פעמים מה שמובא בליקו"מ ר"ס שצדיק גדול ומפורסם כשרואה שמגיע מצב של שואה ליהודים יכול לבטל את זה ע"י שהוא מקבל על עצמו ביזיונות ומוסר את שמו הטוב עד שכולם מדברים נגדו. הרב הביא דוגמא על הצדיקים שהיו יכולים לבטל את השואה בדרך זו, ורבינו כותב שם יֵ"שׁ אֶ"חָד שֶׁ"עוֹשֶׂה ז"את (בִּרְצוֹנוֹ וּבְדַעְתּוֹ) שזה ר"ת בגימטריא 'אליעזר', שבמקום שכל עם ישראל יהיו נרדפים וגרושים מארצם הקדושה הוא מקבל את הכל על עצמו להגן על כל הדור, ולבטל את הגזירות. וכמה שעם ישראל נצרכים לעוד ישועות והמתקות הוא מוכן להתבזות עוד יותר ועוד יותר אפילו שיבואו עליו עשרות שוטרים כושים עם אקדחים שלופים ושהוא יברח בדלת אחורית, הוא מוכן הכל רק כדי שלא יהיה עוד שואה בעם ישראל ח"ו. ועל זה כתוב "יִתְיַצְּבוּ מַלְכֵי אֶרֶץ וְרוֹזְנִים נוֹסְדוּ יָחַד עַל ה' וְעַל מְשִׁיחוֹ" שילחמו נגד הצדיקים ונגד ה' יתברך עצמו, אבל "יוֹשֵׁב בַּשָּׁמַיִם יִשְׂחָק ה' יִלְעַג לָמוֹ... וַאֲנִי נָסַכְתִּי מַלְכִּי עַל צִיּוֹן הַר קָדְשִׁי". שנזכה כל אחד לראות באמת את בית המקדש של אש שיורד עכשיו משמים, ונקבל פני משיח צדקנו ביחד עם מורנו הרב בירושלים עיר הקודש במהרה בימינו אמן.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

תפילה על המצב הקשה בארה"ק מאת מורנו הרב שליט"א (נכתב יום שלישי כ"ד תמוז תשע"ד)
בס"ד לש"מ לש"ב ע"ו 
רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם כֹּל יָכוֹל אֲחַרֵי שׁוֹאָה אַיוּמָה שֶׁל 6 מִלְיוֹן יְהוּדִים שֶׁחָתְכוּ אוֹתָם לְחַתִּיכוֹת חַתִּיכוֹת וְשָׂרְפוּ אוֹתָם בְּכָל מִינֵי שְׂרֵפוֹת וְהָפְכוּ אוֹתָם לְאֵפֶר שֶׁפִּזְרוּ אוֹתוֹ עַל הַכְּפוֹר וְהַקֶרַח כֵּן גַם עַכְשָׁיו כָּל אוּמוֹת הָעוֹלָם נֶגְדֵנוּ כְּמוֹ שֶׁנֶאֱמַר "לְכוּ וְנַכְחִידֵם מִגּוֹי וְלֹא יִזָּכֵר שֵׁם יִשְׂרָאֵל עוֹד" וְעַכְשָׁיו נוֹעֲצוּ לֵב יַחְדָּו כָּל אוּמוֹת הָעוֹלָם לְלֹא יוֹצֵא מִן הַכְּלַל מִאַמֶרִיקָה וְעַד רוּסְיָה מֵאֵירוֹפַּה וְעַד אַפְרִיקָה כוּלָם בְּלֵב אֶחָד וּבְמַחֲשָׁבָה אַחַת לֹא לְהַשְׁאִיר זֵכֶר מִכָּל עַם יִשְׁרָאֵל. 
וְכָעֵת אֵין לָנוּ עַל מִי לְהִשָׁעֵן אַך וְרַק עַל אָבִינוּ שֶׁבַּשָׁמַיִם וְאֵין לָנוּ מִבַּלְעַדֵי ה' שׁוּם גוֹאֵל וּמוֹשִׁיעַ וְצִפִּיָּתֵנוּ הָבֶל לְעֶזְרַת אוּמוֹת הָעוֹלָם וְנֶהֱפַכְנוּ בְּעֵינֵי כוּלָם לְלַעַג וּלְקֶלֶס מוֹאָב עַמּוֹן גְּבָל וַעֲמָלֵק פְּלֶשֶׁת עִם יֹשְׁבֵי צוֹר כוּלָם לְלֹא הֶבְדֵל גֶזַע וּמִין רוֹצִים אַך וְרַק לְהַכְחִידֵנוּ מֵעַל פְּנֵי הָאֲדָמָה וְלֹא יִזָכֵר שֵׁם יִשְׂרָאֵל מֵעַל פְּנֵי [הָאֲדָמָה]. 
אָנָא ה' חַדֵשׁ לָנוּ אֶת הַשְׁבוּעָה שֶׁנִשְׁבַּעְתָּ לְאֲבוֹתֵינוּ אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לָהֶם בָּךְ כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמָיִם אַרְבֶּה אֶת זַרְעֲכֶם לַמְרוֹת שֶׁאֵין אָנוּ רְאוּיִים אָנָא ה' עֲשֵׁה נָא עִמָנוּ חֶסֶד חִנָם וּמַתְּנַת חִנָם כְּמוֹ שֶׁאָמַר מֹשֶׁה רַבֵּינוּ עָלָיו הַשָלוֹם "וָאֶתְחַנַּן אֶל ה' בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר" שֶׁהֵם 515 תְּפִילוֹת כָּפוּל שֶׁבַע שֶׁהֵם 3605 תְּפִלוֹת שְׁכָּלְלוּ כָּל מַה שֶׁיִקְרֶה לְעַם יִשְׂרָאֵל עַד סוֹף כָּל הַדוֹרוֹת וְגַם עַל מִלְחָמָה נוֹרָאָה זוּ שֶׁלֹא הָיְתָה כָּמוֹהָ כְּבַר עֲשְׂרוֹת שָׁנִים וְכָל הָאָרֶץ נֶהֶפְכָה לְחַזִית וְכָל עָרֵי יִשְׂרָאֵל וּמוֹשָׁבוֹת יִשְׂרָאֵל חַשׂוּפִים לְחִצֵי אוֹיבֵינוּ לְלֹא עוֹזֵר וְסוֹמֵךְ. 
אָנָא ה' אֶחָד נִשְׁבַּעְתָּ לְדָוִד עֲבְדְךָ "מָצָאתִי דָּוִד עַבְדִּי בְּשֶׁמֶן קָדְשִׁי מְשַׁחְתִּיו, וְכַתּוֹתִי מִפָּנָיו צָרָיו וּמְשַׂנְאָיו אֶגּוֹף, וֶאֶמוּנָתִי וְחַסְדִּי עִמּוֹ וּבִשְׁמִי תָּרוּם קַרְנוֹ, וְשַׂמְתִּי בַיָּם יָדוֹ וּבַנְּהָרוֹת יְמִינוֹ, הוּא יִקְרָאֵנִי אָבִי אָתָּה קֵלִי וְצוּר יְשׁוּעָתִי, אַף אָנִי בְּכוֹר אֶתְּנֵהוּ עֶלְיוֹן לְמַלְכֵי אָרֶץ, לְעוֹלָם אֶשְׁמָר לוֹ חַסְדִּי וּבְרִיתִי נֶאֱמֶנֶת לוֹ, וְשַׂמְתִּי לָעַד זַרְעוֹ וְכִסְאוֹ כִּימֵי שָׁמָיִם, וְחַסְדִּי לֹא אָפִיר מֵעִמּוֹ וְלֹא אֲשַׁקֵּר בֶּאֱמוּנָתִי, לֹא אֲחַלֵּל בְּרִיתִי וּמוֹצָא שְׂפָתַי לֹא אֲשַׁנֶּה, אַחַת נִשְׁבַּעְתִּי בְקָדְשִׁי אִם לְדָוִד אֲכַזֵּב, זַרְעוֹ לְעוֹלָם יִהְיֶה וְכִסְאוֹ כַשֶּׁמֶשׁ נֶגְדִּי, כְּיָרֵחַ יִכּוֹן עוֹלָם וְעֵד בַּשַּׁחַק נֶאֱמָן סֶלָה, וְאַתָּה זָנַחְתָּ וַתִּמְאָס הִתְעַבַּרְתָּ עִם מְשִׁיחֶךָ, נֵאַרְתָּה בְּרִית עַבְדֶּךָ חִלַּלְתָּ לָאָרֶץ נִזְרוֹ, פָּרַצְתָּ כָל גְּדֵרֹתָיו שַׂמְתָּ מִבְצָרָיו מְחִתָּה, שַׁסֻּהוּ כָּל עֹבְרֵי דָרֶךְ הָיָה חֶרְפָּה לִשְׁכֵנָיו, הֲרִימוֹתָ יְמִין צָרָיו הִשְׂמַחְתָּ כָּל אוֹיְבָיו, אַף תָּשִׁיב צוּר חַרְבּוֹ וְלֹא הֲקֵמֹתוֹ בַּמִּלְחָמָה, עַד מָה ה' תִּסָּתֵר לָנֶצַח תִּבְעַר כְּמוֹ אֵשׁ חֲמָתֶךָ, אַיֵּה חֲסָדֶיךָ הָרִאשֹׁנִים אֲדֹנָ-י נִשְׁבַּעְתָּ לְדָוִד בֶּאֱמוּנָתֶךָ, זְכֹר אֲדֹנָ-י חֶרְפַּת עֲבָדֶיךָ שְׂאֵתִי בְחֵיקִי כָּל רַבִּים עַמִּים, אֲשֶׁר חֵרְפוּ אוֹיְבֶיךָ ה' אֲשֶׁר חֵרְפוּ עִקְּבוֹת מְשִׁיחֶךָ". וְיִתְקַיְמוּ בָּנוּ הַפְּסוּקִים "כִּי הִנֵּה אֹיְבֶיךָ ה' כִּי הִנֵּה אֹיְבֶיךָ יֹאבֵדוּ יִתְפָּרְדוּ כָּל פֹּעֲלֵי אָוֶן, וַתָּרֶם כִּרְאֵים קַרְנִי בַּלֹּתִי בְּשֶׁמֶן רַעֲנָן, וַתַּבֵּט עֵינִי בְּשׁוּרָי בַּקָּמִים עָלַי מְרֵעִים תִּשְׁמַעְנָה אָזְנָי, צַדִּיק כַּתָּמָר יִפְרָח כְּאֶרֶז בַּלְּבָנוֹן יִשְׂגֶּה, שְׁתוּלִים בְּבֵית ה' בְּחַצְרוֹת אֱלֹקֵינוּ יַפְרִיחוּ, עוֹד יְנוּבוּן בְּשֵׂיבָה דְּשֵׁנִים וְרַעֲנַנִּים יִהְיוּ, לְהַגִּיד כִּי יָשָׁר ה' צוּרִי וְלֹא עַוְלָתָה בּוֹ": 

השיעורים בלווין
ברוך ה' מרוב הכיסופים של עם ישראל ושל הציבור לשמוע ולראות את הרב נהיה שיעור נפלא. מכל הערים בישראל ומהרבה מדינות בחו"ל התקשרו לשאול איך אפשר לשמוע את הרב, ובתוך יממה נפתחו קרוב לשישים מוקדים. המנהל של 'דר וסוחרת' סיפר שקיבל באותו יום מלא טלפונים, מעל חמש עשרה אלף צפו בשידור חי, ועוד הרבה שלא ידעו ושמעו על זה מאוחר. מעל 50,000 צפו בשידור חוזר תוך כמה ימים אחרי שזה הועלה, ועוד אלפים ששמעו את השיעור דרך קו המידע. הרב היה נראה מלאך ה' צבאות. מערכת 'כנישתא חדא' וקו המידע פעלו רבות וכל בתי הכנסיות היו מלאים מקהל שהגיע לשמוע את דברו של הרב. ובעז''ה הרב אמר שאפשר לעשות שיעור כל שבוע. אך שהעלויות הן גדולות, המעוניין לתרום לזיכוי הרבים שלעתיד נשמע שוב ושוב את הרב דרך הלווין, שיתקשר לקו של כנישתא חדא ובעז''ה תבורכו בכל הברכות, וזיכוי הרבים יעמדו לכם ולכל משפחתכם.

צדקה תציל ממוות!
תלמידי הרב (מעל 150 נפשות) שבאו לשהות ליד הרב ביוהנסבורג חיים במסירות נפש ממש, בחורים, אברכים, משפחות עם ילדים קטנים, נמצאים שם בתנאים מאד קשים. הם מוסרים את הנפש למען הצדיק, ומשתתפים איתו בגלותו. אין להם דירות. יש כאלה שישנים בסלון של בית, יש שגרים בגאראג' של אנשים, ויש כאלה שישנים על ספסל בבית כנסת. הרב אמר שכל המסירות נפש של כולם שמה ממתיקה הרבה גזרות מעל עם ישראל.
אחד המקומיים מצא להם מתחם גדול שבעלות של 10,000$ יהיה להם מקום קבוע לישון, להתפלל, ולהתאסף לשיעורים. הרב אמר שמי שיתרום את הכסף הזה להשכרת המתחם יבורך בכל הברכות.
כמה אנשים טובים מהארץ שראו את המצב של האנשים האלה הקימו מגבית עבורם, וקיבלו המלצה מהרב. לדעתנו זו הצדקה הנשגבה ביותר בעולם וזו זכות גדולה. כל מי שרוצה לזכות במצווה נשגבה זו ולתמוך באנשי הצדיק, שיהיה להם חלק בקירוב הגאולה, ניתן לצור קשר לעמותת "תקשיב ותושיע" 0573-199979. שמות התורמים יועברו לרב לברכה. תזכו למצוות, ובזכות זה תראו ניסים ונפלאות וישועות גדולות בכל העניינים.

ספר תורה של הצדיק
מכירת עמודים בספר תורה של הצדיק בעיצומה. ניתן להקדיש עמוד לעילוי נשמת אוהבכם, לרפואה שלמה, לזיווג, לפרנסה, ולכל ישועה אחר. עמוד שלם עולה 400 ₪, חצי עמוד 200 ₪. כעת לא ניתן לרכוש פחות מחצי עמוד. לפרטים והצטרפות תתקשרו 054-840-7573, 052-715-5238, 058-586-8878. כמות העמודים מוגבלת. 

הצטרפות למנויים של "כנישתא חדא"
עקב קשיים כלכליים לא נוכל להמשיך להפיץ את העלון באותה כמות שעשינו עד עכשיו. מי שרוצה להיות בטוח שהעלון יגיע אליו מוזמן להצטרף למנויים של "כנישתא חדא" ובעז"ה כל פעם שהעלון יצא נשלח לכם חבילה של עשרה עלונים עד הבית. כמו כן מי שכבר תורם בהוראת קבע ומעוניין לקבל עלונים עד הבית, נא ליצור קשר איתנו. לתרומות והצטרפות 054-840-7573, 052-715-5238, 058-586-8878, או באימייל knishtachada@gmail.com.   אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה