כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום חמישי, 15 בינואר 2015

כנישתא חדא גליון 38 חודש טבת תשע"ה!!!בס"ד בר"ה
כנישתא חדא גליון 38 טבת תשע"ה

לאחר שנתיים זה קורה!
בסייעתא דשמיא בזכות רבינו הקדוש ובזכות מורנו הרב שליט"א זכינו לאחר מאמצים רבים להקים מערכת מקצועית שמאפשרת להעביר שידורי וידאו חי באיכות גבוהה שתשדר לכל רחבי העולם את השיעורים של מורנו הרב שליט"א.
מי שרוצה לקחת חלק בהפצה אדירת מימדים זו יכול להקדיש שידור חי או חלק ממנו לברכה, רפואה, או לעילוי נשמת יקיריכם. השמות יוזכרו בשידור החי ויועברו למורנו הרב שליט"א לברכה, "כל המזכה את הרבים זכות הרבים תלויה בו ואין קץ לשכרו".
לפרטים 052-718-6265


חלומו של הצדיק
סיפור מכירתו של יוסף הצדיק למצרים ועלייתו למלכות מסובב על-פי חלומות. חלומותיו הם אלה שגרמו את שנאתם של האחים ומכירתו למצרים, וכן במצרים החלומות של שר המשקים ושר האופים הם שהצילו אותו מבית הסוהר, וכן חלומותיו של פרעה גרמו ליוסף להיות מלך על מצרים ולהציל את כל בני ישראל מהרעב. 
רבינו אומר (שיחות הר"ן רס"ב) שחלומות של צדיק הם נבואה ממש ולא רק אחד מששים של נבואה כמו אצל רוב בני האדם. וכן מובא בזוהר (מקץ דף ר' ע"א) "לְאִינוּן זַכָּאֵי קְשׁוֹט לָא אִתְגְּלִי לוֹן מִלִּין כְּדִיבָן כְּלוּם אֶלָּא כֻּלְּהוּ קְשׁוֹט" לצדיקי אמת אין מתגלים להם שקרים בחלום אלא כולם אמת.
והנה בחודש כסלו שנת תק"ע רבינו הקדוש חלם חלום, וסיפר אותו לתלמידיו, וזה נכתב בספריו. ועד מאתיים ושלוש שנים לא ידע איש את פתרונו ולא חזו את קיומו. עד שמחוסר הבנה אף צנזרו את החלום בחלק מהדפוסים ואין שום פירוש והסבר בכל משך השנים מאף אחד מתלמידי רבינו ומפרשני ספריו במשך כל הדורות. ולא הבינו כלל למה רבינו רצה שהחלום יתקיים הרי על פני הדברים זה לא נראה כ"חלום טוב" שאדם ירצה לזכור אותו ולבקש את קיומו, ואף רבינו בעצמו בכה יום שלם על החלום לפני שהוא סיפר אותו. אז זה לא מובן כלל למה רבינו כל כך רצה שזה יסופר וייכתב בספריו. ורבינו בעצמו אמר (ספר המידות) וכן מובא בזוהר הנ"ל שמי שלא רוצה שחלומותיו יתקיימו אז שלא יספרו אותם שלא יזכרו אותו אבל מי שרוצה שהחלום יתקיים שהוא דווקא ידבר עליו ויכתוב אותו בספר. הדברים נשארו חסומים וסתומים עד עת קץ כי מצד אחד רבינו בכה בכיות נוראות (שש"ק א-רפ"ז) ומצד שני רבינו רצה שזה יתקיים. והנה כמה שמתקרבים אנחנו לזמן הקץ מתגלים עוד יותר דברים שהיו חסומים עד עתה, והיום קצת מובן ואנו גם מרגישים למה רבינו בכה ומצד שני החזון הנפלא שרבינו ראה מתחיל להתגלות לעינינו.
תמצית החלום שמובא בספר חיי מוהר"ן סימן צ"א כבר הבאנו בעלונים קודמים שרבינו ראה שכולם מדברים עליו ברחוב ואומרים שהוא עשה חטא גדול והוא לא הבין כלל על מה הם מדברים, והיו מתלוצצים ממנו ומשחקים בו עד שהרעש נהיה כל כך חזק שהוא נאלץ לעזוב את המדינה והפליג את עצמו למדינה אחרת עם כמה תלמידים, וגם שם דברו מזה, והלכו למקומות אחרים ובכל מקום דברו מזה והיה להם צער גדול. עד שבסוף אחרי כל הרדיפות התגלה לכולם מי זה רבינו באמת וכל אלו שעזבו אותו בהתחלה חזרו אליו, וכן צדיקים מדורות קודמים, הבעל שם טוב, ועוד, באו אליו עם האבות הקדושים. והאבות הקדושים, אברהם, יצחק, ויעקב, אמרו לרבינו את הפסוק (ישעיה ד, ב) "וּפְרִי הָאָרֶץ לְגָאוֹן וּלְתִפְאֶרֶת", ואמרו "אנחנו מתפארים בך". ואז כל אלה שדיברו נגדו, עכשיו דיברו עליו ההיפך מדברים אלו. ורבינו לא סיפר את סוף חלומו אלא אמר "וּשְׁאָר הַטּוֹב אֵינִי רוֹצֶה לְסַפֵּר לָכֶם כִּי בְּוַדַּאי הָיָה טוֹב!".
ובאמת קצת מה"טוב" שרבינו הסתיר מאתנו נמצא בפסוק שגילו לו בחלום. והנה הפסוק במלואו: "בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה צֶמַח ה' לִצְבִי וּלְכָבוֹד וּפְרִי הָאָרֶץ לְגָאוֹן וּלְתִפְאֶרֶת לִפְלֵיטַת יִשְׂרָאֵל". בתרגום יונתן, הרד"ק, המצודות, ועוד פירושים מפרשים את הפסוק ש"ביום ההוא" בזמן שתבוא הגאולה, "צמח ה'" זה משיח בן דוד כמו שאומרים "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח", כי התגלות משיח בן דוד היא כמו צמח שמתחיל בזרע קטן בתוך האדמה ממש וכולם חושבים שהוא מתפרק ומתפורר, ובאמת דווקא מתוך ההתפרקות הזאת צומח גידול חדש שעולה ומתגלה לאט לאט בעולם, וזה מה שהגמרא אומרת (סנהדרין צז ע"א) שמשיח בן דוד נקרא "בר נפלי" כי הוא מוסר את נפשו ויורד למטה לתוך האדמה כדי להעלות את כל העולם אתו. והרד"ק על הפסוק ממשיך ואומר "וּפְרִי הָאָרֶץ - הולך גם כן על המשיח, מתחילה יהיה כמו הצמח היפה שישמח האדם בראייתו וכשיגיע להיות פרי ייהנו עוד ממנו וישמחו בו יותר, כן מלך המשיח מתחילה ישמחו ואחר כן כשיעשה מעשה וינצח מלחמת גוג וישים הארץ שלוה ושקטה שכל העולם ייראו ממנו, אחר כן יהיה לְגָאוֹן וּלְתִפְאֶרֶת שיתגאו ויתפארו בו על כל הגויים" עכ"ל הרד"ק. וכתוב "לִפְלֵיטַת יִשְׂרָאֵל" כי לא כולם יתחזקו באמונה ויישארו בסוף כמו שכתוב "והסירותי מקרבך עליזי גאותך והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בה'", כמו שכתוב אח"כ "וְהָיָה הַנִּשְׁאָר בְּצִיּוֹן וְהַנּוֹתָר בִּירוּשָׁלִַם קָדוֹשׁ יֵאָמֶר לוֹ" עיי"ש.
וכמו בסיפור של יוסף הצדיק לא התגלתה האמת עד שהאחים ירדו אליו למצרים וחזרו בהם ממה שאמרו עליו בתחילה כן בחלום של רבינו כל אלה שדיברו עליו ועזבו אותו חוזרים ומתוודים, ואז רואים את ה"אני יוסף", התגלותו הנפלאה של הצדיק ואת ממשלתו בכל הארץ. יוצא לנו שיש סיבה לבכות על כל הטלטולים והצער שהצדיק סובל בשבילנו ובגללנו אבל יש גם סיבה לצפות לסיום החלום ולראות את כל הטוב שרבינו עוד לא גילה לנו.
ומה שהאבות הקדושים מתפארים בו מצאנו במדרש ילקוט שמעוני על ישעיה פרק ס' רמז תצ"ט וזה לשון המדרש "שנו רבותינו עתידין אבות העולם לעמוד בניסן ואומרים לו אפרים משיח צדקנו אע"פ שאנו אבותיך אתה טוב ממנו שסבלת עוונות בנינו ועברו עליך מדות קשות ורעות מה שלא עברו על הראשונים ועל האחרונים, והיית שחוק ולעג באומות בשביל ישראל וישבת בחושך ואפלה ועיניך לא ראו אור וצפד עורך על עצמך וגופך היה יבש כעץ ועיניך חשכו מצום וכחך יבש כחרס וכל אלו מפני עוונות בנינו, שמא בשביל צער שציערת עליהם ביותר וחבשוך בבית האסורים אין דעתך נוחה מהם, אומר להם אבות העולם כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם ובשביל בניכם שייהנו מטובה זו שהשפיע הקב"ה לישראל" ע"כ.
וכתוב שם במדרש שמשיח בחר בכל הצרות האלה וקיבל את הכל על עצמו באהבה כשהוא ראה את עוונות העם ושאין להם זכות להיגאל. וזה שאמר המדרש: שאל אותו הקב"ה "הללו שגנוזים אצלך עוונותיהם עתידים להכניסך בעול ברזל ועושים אותך כעגל הזה שכהו עיניו ומשנקין את רוחך בעול ובעוונותיהם של אלו עתידה לשונך להדבק בחכך, רצונך בכך?" אמר משיח לפני הקב"ה "רבש"ע בגילת לבי ובשמחת לבי אני מקבל עלי על מנת שלא יאבד אחד מישראל, ולא חיים בלבד ייוושעו בימי אלא אף אותם שגנוזים בעפר שמתו מימות אדם הראשון עד עכשיו... בכך אני רוצה! בכך אני מקבל!" ע"כ. כך המסירות נפש הגדולה של משיח, הוא מוכן לקבל על עצמו את כל היסורים בעולם רק כדי שלא יאבד אחד מישראל.

והמדרש אומר שכמו שאברהם אבינו יצא לגלות בגיל 75 כך הגואל יהיה בן 75 כשיצא לגלות. וזו לשון המדרש (מדרש רבה בראשית פרשה לט פסקה יג) "אמר הקב"ה לאברהם אתה יצאת מבית אביך בן שבעים וחמש שנים חייך אף גואל שאני מעמיד ממך יהיה בן שבעים וחמשה שנים" ע"כ. וכל זה כדי לפתוח להם את הדרך לגאולה כמו שיוסף אמר לאחיו אחרי שהתוודו לו "וַיִּשְׁלָחֵנִי אֱלֹקִים לִפְנֵיכֶם לָשׂוּם לָכֶם שְׁאֵרִית בָּאָרֶץ וּלְהַחֲיוֹת לָכֶם לִפְלֵיטָה גְּדֹלָה". וכתוב בבעל הטורים סוף פרשת ויחי שיוסף אמר "כשם שמלכתי 80 שנים כן יבא לכם גואל בן 80 שנים" משמע שמגיל 75 שמשיח יצא לגלות ועד גיל 80 תהיה עבודתו של המשיח להשלים את עבודת הגאולה השלמה, כִּי לֹא בְחִפָּזוֹן תֵּצֵאוּ וּבִמְנוּסָה לֹא תֵלֵכוּן.

עדיין צריכים רחמים מרובים
בימים אלה שאנחנו רואים גזירות קשות על עם ישראל ועוד לא הגענו לזמן של "שלוה ושקט בארץ" עדיין אנו צריכים רחמים מרובים. והעיקר לחזור בתשובה, לתקן את כל הפגמים; פגמי הברית, פגמי לשון הרע ושנאת חינם, וכו', לחזור לאבינו שבשמים. כל החטאים שלנו נוגעים ישר לצדיק כמו שכתוב "וְהוּא מְחֹלָל מִפְּשָׁעֵנוּ מְדֻכָּא מֵעֲוֹנֹתֵינוּ". לאחרונה שמענו מכמה אנשים ששאלו את אחד מהצדיקים המפורסמים שבדור מתי תבוא הגאולה והוא ענה להם "עוד מאתיים שנה" וכשאמרו לו בתדהמה "איך נוכל לחכות עוד מאתיים שנה?", הוא אמר בסדר אז הוא יבוא בשנה הזאת, אבל יש גזירות קשות על משיח בן דוד שהוא ימות ח"ו וצריכים להמתיק אותם, ולכן כל מי שיכול שיגיד שבע פעמים תיקון הכללי כל יום לביטול הגזירות. מזה אנו לומדים כמה דברים: שמשיח יבוא רק אם רוצים אותו ומבקשים אותו כאמרו חז"ל כשריב"ל פגש את מלך המשיח משיח שאל אותו למה שאני אבוא? אז ריב"ל אמר לו "כי ישראל יושבים ומצפים לביאתך" אז מיד משיח התעורר לבוא לגאלם. וגם אנו רואים שאף שמלך המשיח יכבוש את כל העולם אבל הוא לא יכול להצליח ללא תפילתם של העם, ואף שהגאולה תבוא ע"י הקב"ה ישר משמים אבל הכל תלוי בציפיות שלנו ובתפילות שלנו. האר"י ז"ל ציווה לתלמידיו לכוון כל יום בכל תפילה ותפילה במילים "וכסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין" שמשיח לא ימות, וכתב הרב חיים ויטל על זה "ולא הבינו דבריו, והשם יודע נסתרות, וסופו מוכיח על תחילתו שמת מורי החסיד זלה"ה בעוונותינו הרבים" (פרי עץ חיים שער העמידה פרק י"ט). כי האריז"ל אמר שהוא היה נשמת משיח של הדור כמו שמובא בזוהר שבכל דור יורדת נשמת משיח בעולם ואם הדור זוכה הוא יגאל אותם ואם לא הוא ימות ח"ו, אז האריז"ל נפטר באופן פתאומי בגיל צעיר כי לא התפללו מספיק כמו שהוא ביקש. כי הצדיק שהוא בבחינת מלכות כתוב עליו "לית ליה מגרמיה כלום" אין לו חיים מעצמו, הוא בא לעולם רק בשביל תיקון הדור, וכל החיים שלו מגיעים מתפילות העם כמו שנאמר על אדם הראשון שהוא ראה שדוד המלך לא יחיה אלא ימות מיד בלידה אז הוא נתן לו חיים משלו 70 שנה, ואדם זה ראשי תיבות א"דם ד"וד מ"שיח, כי גם משיח כמו דוד אביו אף שהוא מעל הכל ולא צריך עזרה מאף אחד אבל החיים שלו זה רק מה שנותנים לו בני "אדם" בתפילות ובקשות. וזה מה שמובא בגמרא (סוכה נב.) "אומר הקב"ה למשיח בן דוד 'שאל ממני דבר ואתן לך, שְׁאַל מִמֶּנִּי וְאֶתְּנָה גוֹיִם נַחֲלָתֶךָ'" ה' רצה לתת לו את כל העולם אבל מה הוא מבקש? "אומר לפניו 'רבונו של עולם איני מבקש ממך אלא חיים'" ע"כ. כי משיח הוא כל יכול, הוא לא צריך שום דבר מאף אחד, אבל מכיוון שכל ביאתו לעולם זה לזכות את העם, אם העם אינו ראוי אז אין למשיח זכות קיום, לכן זה הדבר היחיד שהוא מבקש. וכן דוד המלך אמר "יָמִים עַל יְמֵי מֶלֶךְ תּוֹסִיף שְׁנוֹתָיו כְּמוֹ דֹר וָדֹר" והמפרשים אומרים שהוא התפלל על עצמו ועל משיח שהוא יאריך ימים ולא ימות. וכן נהוג בכל הישיבות הליטאיות כשראש הישיבה נכנס כולם שרים בהתלהבות גדולה "ימים על ימי מלך תוסיף...", לא ידוע מאיפה התחיל המנהג אבל כל צדיק הוא כמו מלך וכל ביאתו לעולם והמשך קיומו בעולם תלוי בתלמידיו. אפשר שיש לעורר את העניין בתוך אנ"ש תלמידי הרב להתפלל על אריכת הימים של מורנו הרב שליט"א ולשיר כמו הליטאים " יָמִים עַל יְמֵי מֶלֶךְ תּוֹסִיף...".    

"כִּי שָׂרִיתָ עִם אֱלֹקִים וְעִם אֲנָשִׁים וַתּוּכָל"
אחרי שכתבנו את הדברים דלעיל קבלנו בעשרה בטבת את הבשורה המפחידה שהרב התעלף פעמיים ופונה לבית חולים בחוסר הכרה ושזה פיקוח נפש ממש ושכולם ירוצו לכותל להגיד עליו תפילות נוראות. לילה לפני זה הרב מסר שיעור דרך הטלפון בהילולא של מוהרנ"ת ובתוך השיעור הרב סיפר את הסיפור על ר' הירש לייב ליפל שהיה באומן ואחרי ששני חבריו נפטרו הוא נחלה והובא לבית החולם ושם קבעו את מותו. כבר הגיעו מהחברא קדישא ופתאום הוא התעורר וסיפר להם שהוא ראה את מלאך המוות הגיע עם חרב שלופה והוא לקח אותו למעלה. ואז ראה את שני חבריו מחכים לו בכניסה לגן עדן כי לא רצו להיכנס עד שר' הירש לייב מגיע, אבל ר' הירש לייב לא רצה ללכת אז הוא נלחם עם המלאך המוות וניצח אותו וחזר למטה לעולם. כמו כן הרב אמר "כמו שאמרתי אתמול בשיעור כך היה אתי היום, כבר הייתי למעלה ונלחמתי וניצחתי את המלאך המוות!" ובזמן שהאמבולנס הוריד אותו עם מנוף של המכבי אש דרך החלון של הקומה הרביעית שבבית המלון, הנשמה הקדושה של הרב ירדה עוד הפעם לעולם הזה. דיברנו עם אברך שהיה בזמן שהוציאו את הרב מהחלון עם מנוף, הוא אמר שהרב היה מכוסה בטלית וזה היה מחזה מזעזע כמו שהשטן הראה את מיטתו של משה באויר. ופתאום כל מה שהרב הכין את כולם לפני כן שאמר להגיד עליו 7 פעמים תיקון הכללי כל יום שהוא יחיה, ושכולם יבואו אליו לשבת חנוכה איש בל יעדר, ושיעשו עצרת כל יום בכותל, ושיצומו כל אותו שבוע, וההספד הנורא שהוא אמר על הרב ברקמן מיד לפני זה כאילו שהרב מספיד את עצמו ח"ו, כל הדברים התחילו להיכנס לשכל של אנ"ש וכולם נבהלו, וכן זה היה ביארצייט של ר' נתן שכתוב בכוכבי אור שזה בחינת הילולא של משה רבינו, ובפרשת ויחי שקוראים "ויקרבו ימי ישראל למות" ובהפטרה "ויקרבו ימי דוד למות" ואמר "אנוכי הולך בדרך כל הארץ" וכו' ושמעו שלרב היה דום לב והיה בלי הכרה למשך שעה שלמה אז חשבו הכי גרוע. וכולם רצו לכותל להתפלל תפילות נוראות שה' ירחם עלינו וישאיר את הצדיק אתנו וברוך ה' אחרי שהרב כבר היה למעלה בשמים קרה נס והוא נלחם עם המלאך המוות וניצח, וכשהורידו אותו במנוף עד הארץ נשמתו הקדושה כבר חזרה לארץ.
המשב"ק של הרב שהיה לצידו כל הזמן סיפר על השתלשלות האירועים לקו המידע: "יום חמישי עשרה בטבת אחרי שהרב היה בתפילת שחרית עם אנ"ש בכפר למשך כמה שעות הרב חזר הביתה, ובדרך הוא הספיד את הרב ברקמן בטלפון במשך עשרים דקות, וכשהגיעה הביתה הרב התעלף ונח על המיטה חצי שעה, ראינו שהמצב לא פשוט והזמנו אמבולנס ובינתיים עד שהאמבולנס הגיעה הרב חזר ללימוד כאילו לא קרה כלום. ואף פעם לא רואים שום חולשה על הרב או שום חולי. באמצע הלימוד הרב עוד פעם התעלף ונפל על הרצפה. לאחר שתי דקות האמבולנס הגיע וראו שזה סוג של דום לב ושזה מסוכן להזיז את הרב וחייבים לקחת אותו בשכיבה, וכששכב על הריצפה והביאו את האלונקה אז הרב הספיק להגיד לי "תביא את קצות החושן חלק א'". הביאו מנוף של מכבי אש וככה הורידו את הרב. בבית חולים חברו אותו לקוצב לב חיצוני ואני הייתי בצידו של הרב כל אותו הלילה. במשך הלילה ראיתי כמה פעמים פס לבן שדפיקות הלב מאוד נמוכות וצריך התערבות חיצוני כדי שהלב יתחיל לתפקד אבל לא ראיתי שום דבר על הרב, הרב רק מעיין בקצות החושן, מילואי החושן, אורים ותומים, ונתיבות המשפט, ועל הרב לא רואים כלום, אותו רב, אותו התמדה, אותו לימוד, אותו מסירות נפש... באמצע הלילה החליטו הרופאים שאין ברירה ושחייבים לעשות למחרת ניתוח השתלת קוצב לב. בבוקר הרב סיפר לי שכל מה שעם ישראל עובר, כל מה שקורה בארץ ישראל זה משפיע, שהרב לוקח את כל דבר ללב, הרב לוקח את כל הדקירות, כל האסונות, כל מי שלא שומר תורה ומצוות, כל הדברים משפיע, הרב לוקח את כל... הצדיק הוא הלב של כל העולם, הוא מרגיש את כל צרות ישראל...
ובמוצ"ש הרב למד איתי את הגמרא במס' שבת דף פט ע"ב שכתוב על הפסוק "כי אתה אבינו כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו אתה ה' אבינו גואלנו מעולם שמך" שלעתיד לבוא הקב"ה יבוא אצל האבות ויגיד "בניך חטאו לי" אברהם ויעקב יענו "ימחו על קדושת שמך" ורק יצחק ינצח את הקב"ה ויבטל את הגזירות ובזכותו יבוא הגאולה. אז הרב הסביר שיצחק על שם הצחוק כי הוא צוחק מכל ההסתרות שהקב"ה מסתיר את עצמו, אפילו בהסתרה בתוך הסתרה יצחק כביכול צוחק מהקב"ה ואומר "אני רואה אותך, אתה לא יכול להסתיר את עצמך ממני, אני רואה אותך כל זמן", הוא מראה לכולם שאין שום הסתרות. הקב"ה שמח בזה ועל ידי זה הוא מנצח את הקב"ה לרחם על העם ולגאול אותם.

הרופאים אמרו לרב שהוא חייב לנוח 4 ימים, אבל באותו יום שהרב יצא מבית החולים הרב ערך חופה לזוג שהגיעו להתחתן דרכו ושהרב קירב אותם. ולמחרת הרב עשה קידוש לבנה עם מנין בחוץ. והרב חזר לדרכו בלימוד בהתמדה ללא הרף.  

"בִּלַּע הַמָּוֶת לָנֶצַח"
המשב"ק של הרב מצא פתק שהרב כתב בתחילת השנה, והוא לא הבין את זה עד עכשיו, שם היה כתוב:
"תשרי – חסד. חשון – גבורה. כסלו – תפארת. טבת – נצח יבלע המוות לנצח...". והוא שאל את הרב על זה כשהרב היה בבית חולים, אז הרב אמר "כן היתה גזירה ובעז"ה זה התבטל לגמרי". ואחרי הניתוח להשתלת קוצב לב כשהרב השתחרר מבית החולים הרב אמר שכולם ילכו לקבר רחל ולחברון להגיד עליו 7 פעמים תיקון הכללי ולהתכוון "יבולע המוות לנצח".  

"צוּמוּ עָלַי וְאַל תֹּאכְלוּ וְאַל תִּשְׁתּוּ שְׁלשֶׁת יָמִים"
ביום ראשון ו' טבת, כמה ימים לפני האירוע הזה, הרב הגיע לתפילת שחרית עם אנ"ש ואמר עם כולם את "אבינו מלכנו" אחרי העמידה בהתעוררות גדולה ואמר שכולם יצומו שלושה ימים, גברים, נשים, וילדים, מעלות השחר עד צאת הכוכבים, ולא הבינו למה אבל ראו על הרב רצינות כזו ולא שאלו שאלות, כולם קבלו על עצמם את הצום. וביום שני הרב הגיע עוד פעם ואמר שמותר היום לאכול כי כבר תיקנו קצת את הגזירות ע"י שני הצדיקים שנפטרו כעת הרב אפרים ברוך ברקמן זצ"ל והרב מרדכי ראובן רוקח זצ"ל, אבל מחר שכולם יצומו עוד פעם.

עצרת תפילה כל יום!!!
בהזדמנות הזאת אנו רוצים לבקש ברבים מחילה מהרב, כי אשמים אנחנו, דברנו עם הרב בטלפון יום לפני חנוכה ושאלנו לגבי העצרות תפילה בכותל שהתקיימו כל שבוע להצלחת הרב וכשהרב אמר להפסיק אותם למשך שבועיים כשהיו פיגועים בארץ, ושאלנו אם כעת להחזיר את העצרות בכותל. אז הרב אמר "כן, כל יום תעשו עצרת", ושאלנו "כל יום? זה לא יהיה קשה מדי לאנשים לבוא כל יום?" הרב חזר על זה ואמר "כל יום, כל יום". ובגלל שהיה חנוכה ודברנו עם אנשים וכולם אמרו 'איך אפשר לעשות עצרת כל יום', אז נשכח הדבר. ולצערנו כששמענו שהנשמה הקדושה של הרב כבר היתה בעולם האמת והוא נלחם עם מלאך המוות לחזור לכאן, אז נהיינו מלאי חרטה ובושה איך לא קיימנו מה שהרב אמר בתמימות ופשיטות. ולכן עכשיו עד שהרב יגיד אחרת קבלנו על עצמינו בלי נדר להגיד 7 פעמים תיקון הכללי על הרב כל יום בכותל עד שהרב בעצמו יגיד לנו להפסיק. ומי שרוצה להצטרף אתנו מוזמן! מתאספים כמה אברכים מהישיבה בעתיקה בין שעה 2 ל-3 כל יום להגיד תיקון הכללי על הרב בכותל המערבי. ומי שלא יכול לבוא כל יום לכותל יכול להגיד את זה בביתו ובכל מקום. ויש את העצרת השבועית בימי רביעי בשעה 6 שהרב אמר עכשיו להחזיר ושכולם יבוא איש בל ייעדר. ומובא בשער הגלגולים (הקדמה ל"ח דף קמ"ח בסוף) מה שהאריז"ל אמר לתלמידיו שבוע לפני שהוא נפטר באופן פתאומי שבגלל שלא שמעתם לי בתמימות ופשיטות אני צריך להיפטר מהעולם הזה. וכן האדמו"ר מחב"ד ר' מנחם מנדל שניאורסון זצ"ל כתב מכתב לחסידיו בסוף ימיו וכתב שם שהיינו יכולים לפעול דברים גדולים בעולם ובגלל המוחין דקטנות שלא קיימתם את מה שאמרתי אז פספסתם, וחודש אחרי זה הוא נפטר. שלא נפספס אנחנו! שלא חס ושלום יהיה מאוחר מדי! חס ושלום! חס ושלום! חס ושלום! כל העולם כולו תלוי בזה! מורנו הרב חי בשבילנו ומוסר את נפשו בשבילנו, וכל החיים שלנו זה בזכותו, לפחות מה שאנחנו יכולים ליתן לו זה 7 פעמים תיקון הכללי כל יום שזה לוקח פחות משעה! רבינו הקדוש גילה את העשרה מזמורים שזה התיקון לכל הדברים והרב הקדוש גילה שכל אחד שאכפת לו שיגיד את זה 7 פעמים כל יום להצלחתו ולרפואתו "חַיִּים שָׁאַל מִמְּךָ נָתַתָּה לּוֹ אֹרֶךְ יָמִים עוֹלָם וָעֶד". ובנוסף צריך לקיים את כל עצותיו בתמימות ופשיטות לימוד ש"ס, קצות החושן, שמירת עיניים ושמירת הברית בתכלית וכו'. ו-7 פעמים תיקון הכללי זה דבר קל שכל אחד יכול לעשות את זה גברים נשים וילדים וכו', ואין שום סיבה לא לקיים אותו חוק ולא יעבור!

"באו אחי ורעי"
זוהר פרשת ויקהל רי"ב ע"א (עם פ' מתוק מדבש בסוגריים):
בְּשַׁעֲתָא דְּאַמְרִין לֵיהּ לִמְשִׁיחָא צַעֲרָא דְּיִשְׂרָאֵל בְּגָלְוּתְהוֹן (בשעה שאומרים למשיח את צערם של ישראל בגלותם), וְאִינּוּן חַיָּיבַיָּא דִּי בְּהוֹן דְּלָא מִסְתַּכְּלֵי לְמִנְדַּע לְמָארֵיהוֹן (ואותם הרשעים שבהם שאינם מסתכלים לדעת את קונם וגורמים אריכות הגלות), אָרִים קָלָא וּבָכֵי עַל אִינּוּן חַיָּיבִין דִּבְהוּ (אז משיח מרים את קולו ובוכה על אלו הרשעים שבהם). הֲדָא הוּא דִכְתִיב (זה שכתוב במלך המשיח), (ישעיה נג) וְהוּא מְחוֹלָל מִפְּשָׁעֵינוּ מְדוּכָּא מֵעֲוֹנוֹתֵינוּ (בעבור פשעינו הוא מחולל, והוא שבור ורצוץ מחמת עונותינו).
בְּגִנְתָּא דְּעֵדֶן אִית הֵיכָלָא חֲדָא דְּאִקְרֵי הֵיכָלָא דִּבְנִי מַרְעִין (יש בגן עדן היכל אחד הנקרא היכל של החולים, ששם נמצאות אותם הנשמות שסבלו חולאים בעולם הזה לכפר עוונותיהם). כְּדֵין מָשִׁיחַ עָאל בְּהַהוּא הֵיכָלָא (אז משיח עולה ונכנס בזה ההיכל), וְקָרֵי לְכָל מַרְעִין וְכָל כְּאֵבִין כָּל יִסּוּרֵיהוֹן דְּיִשְׂרָאֵל, דְּיֵיתוּן עָלֵיהּ (והוא קורה לכל המחלות ולכל המכאובים וכל יסוריהם שהיו ראויים לבוא על ישראל, שיבואו עליו), וְכֻלְּהוּ אַתְיָין עָלֵיהּ (וכולם באים עליו). וְאִלְמָלֵא דְּאִיהוּ אָקִיל מֵעָלַיְיהוּ דְּיִשְׂרָאֵל וְנָטִיל עָלֵיהּ (ואם לא שמשיח מקל מעל ישראל את היסורים ומקבלם עליו), לָא הֲוֵי בַּר נָשׁ דְּיָכִיל לְמִסְבַּל יִסּוּרֵיהוֹן דְּיִשְׂרָאֵל עַל עוֹנְשֵׁי דְּאוֹרַיְיתָא (לא היה אדם שיכול לסבול את יסוריהם של ישראל מחמת העונשים על עלבונה של תורה). הֲדָא הוּא דִכְתִיב (זהו שכתוב במשיח) (ישעיה נג) אָכֵן חֳלָיֵינוּ הוּא נָשָׁא וְגוֹ' (החולי שהיה ראוי לבוא עלינו הוא מקבל ונושא עליו, ומכאובינו סבלם, והוא סובל את המכאוב שהיה ראוי לבא עלינו). כְּגַוְונָא דָּא רִבִּי אֶלְעָזָר בְּאַרְעָא (כעין זה היה רבי אלעזר בארץ, שהיה מקבל עליו היסורים של ישראל, והיה אומר להיסורים 'באו אחי ורעי' (כמבואר במס' בבא מציעא דף פד ע"ב).

"דור שבן דוד בא קטגוריא בתלמידי חכמים, גזירות אחר גזירות"
ומה שאנו רואים בחוש שהצדיקים מוסרים את נפשם כדי לבטל את הגזירות מעל עם ישראל, ארבעת הצדיקים שנהרגו על קידוש ה' באמצע התפילה בהר נוף כשאמרו את המילים "וטוב יהיה בעיניך לברך את כל עמך ישראל בשלומיך", ומיתת צדיקים מכפרת ומביאה שלום בארץ. וכן ראינו בקהילתנו ששני הבחורים הכי צדיקים וטהורים נלקחו מאתנו בפתע פתאום בתאונת דרכים בדרך לתפילה עם הצדיק. וכן ילדים קטנים נשרפים חיים, וכהנה וכהנה אנו שומעים כמעט כל יום על צדיקים וילדים שנפטרים פתאום, והרב כבר אמר על מיתת הבחורים שזה מנע הרבה פיגועים קשים מעם ישראל, אבל אי אפשר להתנחם על מיתת הצדיקים הטהורים האלה, כמו שהרב אמר כמה פעמים "אי אפשר להתנחם אי אפשר להתנחם", עד מתי?! עד מתי?! אנו מוכרחים לחזור בתשובה ולקרוע שמים בתפילה לעצור את המגיפה, והרב צעק כמה פעמים בשיעורים האחרונים "אבל אשמים אנחנו! אשמים אנחנו!", ולכן עלינו להתעורר.

הספד מורנו הרב שליט"א על שני הבחורים הקדושים
בזמן מסע ההלוויה של שני תלמידי הרב, הבחורים הקדושים והטהורים, שמואל מאיר לאנגלעבן ז"ל ונתן דרוק ז"ל שנהרגו בתאונת דרכים בדרכם למורנו הרב, הרב הספיד אותם ואמר:
"פרשת השבוע זה פרשת וישב המדברת על מכירת יוסף הצדיק. אם האחים לא היו מוכרים את יוסף, יוסף היה כבר מביא את הגאולה והיה כבר נבנה בית המקדש. גם שני צדיקים אלו יכלו להביא את הגאולה אם לא היו מסתלקים מאתנו. השנה הזאת שהיא שנת תשע"ה, שנת "אתיא משיחא", החתם סופר מביא בסימן צ"ח שבכל דור יש משיח בן יוסף, ואם לא זוכים, ה' לוקח אותו לפני גיל 20. אם הם היו נשארים בחיים ומגיעים לגיל 20, הם יכלו להביא את הגאולה ואת משיח בן דוד. רק שהדור לא מוכן ואין לו כלים לכאלה נשמות קדושות וטהורות, נשמות קדושות וטהורות שלא היו מזמן בריאת העולם, שרק דיברו דברי תורה עשרים וארבע שעות ודיברו רק מה' ומהתגלות ה' כל רגע וכל דקה, הם ראו את ה' יתברך מול העיניים. כתוב בפרשה "וישבו לאכל לחם" מלמד שאכילה זו מפרנסת את כל העולם, אכילת קדושים יכולה לפרנס את כל העולם, ועכשיו שני קדושים אלו מבטלים את כל הגזרות מעל עם ישראל. כתוב בזוהר משפטים קי"ג "ראה דמעת העשוקים ואין להם מנחם" שאי אפשר לנחם, אי אפשר לנחם כשהולכים כאלה קדושים וטהורים. אין שום תנחומים. כאלה קדושים וטהורים שלא היו מזמן בריאת העולם. נשמות שמעולם לא פתחו את העיניים ורק דיברו דברי תורה עשרים וארבע שעות ולא אכלו ולא ישנו ורק נתנו את הכל לזולת.
כאלה נשמות קדושות וטהורות שלא היו מזמן בריאת העולם, נשמות כאלה שוודאי יכלו להביא את הגאולה. אם היו מגיעים לגיל 20 היתה מיד הגאולה, והיו מביאים את משיח בן דוד והיה נבנה בית המקדש. כתוב "משה מת יהושע מכניס". המרגלים לא הבינו שעל ידי שמשה מת זה רגע גאולה, ורגע של בנין בית המקדש ורגע של תחיית המתים. עכשיו אנחנו ברגעים הכי נשגבים והכי נעלים של עם ישראל שמגיעה עכשיו הגאולה ממש. וכמו שנאמר על האחים "וישבו לאכל לחם" לאכל לחם דייקא, דייקא עכשיו ה' רוצה להביא את הגאולה. ה' רוצה להביא את האור הכי גדול. כתוב אצל מתושלח שהשמש הלכה ממערב למזרח ונהיה מעין עוה"ב. שבזמן שצדיקים מסתלקים אז נהיה שינויים בכל מעשה בראשית, ה' מזיז את השמש ואת הירח והכוכבים, הכל זז עכשיו, הכל משתנה, כל הבריאה משתנה לטובה. וכל מי שבא להלוויה הזו, הלוויה כזו קדושה שכתוב ששֵם בא להלוויה של שרה אז חי עוד 600 שנה, שכתוב "כִּי יִרְאֶה חֲכָמִים יָמוּתוּ - לֹא יִרְאֶה הַשָּׁחַת". אומר רבנו שבהלוויה של צדיקים אפשר לקבל פי שניים, כל אחד זוכה לפי שניים, לקבל רוח דלעילא. כי הרוח דלעילא מתחברת עם הרוח דלתתא. וזה שאליהו אמר לאלישע "אם תראה אותי לוּקח מאתך והיה פי שנים ברוחך אלי".
כל העבודה של האדם זה לחבר את הרוח דלתתא עם הרוח דלעילא, לכן עכשיו זה הרגע הכי נשגב, רגע כזה לא היה מזמן בריאת העולם כשמלוים כאלה קדושים וטהורים עד מתחת לכסא הכבוד וזוכים להיות תחת כסא הכבוד ולהיכנס להיכל של רבינו. אז כל מי שהולך ללוות אותם הוא נכלל בהם והוא נכלל בהיכל של רבינו.
רבינו יוצא לקראתם ומקבל אותם. זה הרגע הכי גדול והכי נשגב שיכול להיות. רגע כזה לא היה מזמן בריאת העולם וזו עת רצון גדולה שעי"ז יכולים לזכות לשבוע שלפני חנוכה להביא את הגאולה השלמה ולבניית בית המקדש בב"א."
(הגהת מערכת: לגבי מה שהרב אמר שאם היו מגיעים לגיל ה-20 וכו', בררנו אח"כ בן כמה הם היו ובאמת שניהם היו בגיל 19, ושמואל מאיר נפטר שבועיים לפני יום הולדתו ה-20)

בדרך לצדיק
לילה לפני שנהרגו הבחורים הקדושים התקיימה קבלת קהל בבית של הרב באמסטרדם ופתאום הרב עצר את הכל, סיים את קבלת הקהל, ואף שהגיעו תורמים ממדינות אחרות לדבר עם הרב, הרב לא הסכים להכניס אף אחד, רק אמר למשב"ק שיביא לפה מיד את כל הבחורים לתפילת ערבית אני מחכה עד שכולם באים. וכשנכנס הבחור נתן דרוק לפני התפילה עם קבוצה של בחורים הרב נהג איתו בקירבה גדולה החזיק לו את היד, העמיד אותו לידו והסתכל עליו במשך כל התפילה. וכשנכנס לאחר מכן שמואל לאנגלעבן הרב קירב גם אותו ולאחר התפילה הכניס אותו לחדר ודיבר איתו בפרטיות. היה שם כ-30 בחורים ואנ"ש לא זוכרים אף פעם שהרב התנהג כך לעצור את הכל ולקרוא לבחורים לתפילה.
למחרת בבוקר התקשרו מהמשטרה להודיע להם שהיתה תאונה אבל הם לא רצו להגיד בטלפון שיש הרוגים, אפילו שמות לא אמרו, רק אמרו שהיתה תאונה והבחורים נמצאים בבית החולים, וכולם חשבו שזה לא משהו רציני, וסיפרו לרב מה שהמשטרה אמרו מיד הרב אמר "הם היו קדושים וטהורים". עדיין לא קלטו למה הרב אמר "הם היו" וכולם הלכו לבית חולים לבקר אותם, וכשהגיעו שמעו את הבשורות הקשות, ואיך שהצדיק רואה את הכל.

הרב סיפר פעם על אחד מזקני אנ"ש שהיה קרוב לגיל 90 ורצה לנסוע לרבינו בראש השנה. אמרו לו "אתה מבוגר וזו סכנת חיים", הוא אמר "עדיף לי למות בדרך לצדיק מלהישאר כאן".
ובנסיעה הידועה של ר' שמואל שפירא בשנה אחרונה לחייו בר"ה שנת תשמ"ט כשהתעקש ר' שמואל לנסוע אף שאמרו לו שזו סכנת חיים כי הוא היה מאוד חולה וחלש, הוא אמר "עדיף לי למות בדרך לצדיק". ובנחיתת אונס שנחתו בקפריסין כבר חשבו שאלו הן הדקות האחרונות לחייו הוא התעקש מאוד להמשיך את הנסיעה ואמר עוד פעם "עדיף לי למות בדרך צדיק מלחזור לישראל" (מפי עד המעשה).

על הבחורים עצמם מה נוכל לספר? כמו שהרב אמר הם היו נשמות קדושות שלא שייכות לעולם הזה כלל, כל הזמן חשבו רק על הקב"ה ורק על הזולת.
שמואל מאיר ז"ל תמיד חיפש רק את האמת, הוא היה מקושר לכל הצדיקים של הדור עד שלאחרונה הוא מצא את הרב. כשהגיע בפעם ראשונה לאומן בראש השנה תשע"ד הוא כל כך התלהב מהעניין של רבינו שהוא מיד קיבל על עצמו כל עצותיו בתמימות ופשיטות, קימת חצות, התבודדות, וכו', ומאז הוא היה באומן 10 פעמים. כל פעם שהוא ראה בחור עם אייפון הוא היה משכנע אותו לזרוק אותו והיה משלם בעצמו על מכשיר כשר ועל הקו הכשר למשך חצי שנה. היה בחור אחד ששמואל מאיר ז"ל ניסה במשך הרבה זמן לשכנע אותו שיזרוק את המכשיר הטרף (אייפון) ואותו בחור היה לו מאוד קשה לעשות את זה, והוא סיפר בניחום אבלים למשפחה סיפור מדהים וכך הוא סיפר: הוא הגיע להלוויה ואחרי שסיימו את הקבורה הבחור אמר על הקבר "שמואל מאיר ניסת הרבה זמן לשכנע אותי לזרוק את האייפון ולא הצלחת, מאוד קשה לי הדבר, עכשיו אם תעשה איתי נס ותן לי כוח להתגבר אני אזרוק את זה." וכשעלה לאוטובוס שיוצא מהר הזיתים הוא ניסה להדליק את המכשיר וזה לא נדלק, וכמה שהוא ניסה הוא לא הצליח, פשוט נשבר. אז אמר "תודה חברי שמואל מאיר שכנעת אותי".
כל מי שפגש את נתן דרוק ז"ל לא שכח אותו לעולם, את החן והמסירות נפש לזולת אי אפשר לתאר. בכל הנסיעות של הרב כשהגיעו הרבה תלמידים ולא היה מקום לכולם לישון הוא תמיד נתן את המיטה שלו ואת האוכל ואת הכל בלי לתת לך שום הרגשה שהוא עושה לך משהו. וכל אחד שמגיע הוא היה מקבל אותו בסבר פנים יפות אפילו שלא הכיר אותו. בהלוויתו הגיע יהודי אחד מטבריה ושאלו אותו למה הגעת במיוחד מטבריה להלוויה? והוא סיפר כשהייתי לאחרונה בהולנד הבחור נתן מיד בא אלי וחייך ואמר שלום, ונתן לי הרגשה טובה, אז באתי להכיר לו תודה. יהי זיכרונם ברוך ושמירה לכל עם ישראל.     

הבחור שמואל משמרתי ז''ל
גם השנה נפטר הבחור שמואל משמרתי ז''ל חסיד ברסלב שאביו ר' דוד התקרב לפני כעשרים שנה, עולים חדשים מפרס מחבר ספר המידות בפרסית ומוסר שיעורים, שמואל היה ירא שמים שכבר בכיתה ז' היה אומר בקביעות תפילה שחיבר לו הרב, היה אוהב מאוד את מורנו הרב ותמיד התעניין מה הרב אומר בדרשותיו. גם כשנפל למשכב לא ויתר על תפילה בכוונה כמונה מעות ואמרו לו "שמואל תקצר. אתה חלש." אמר להם "תפילה קצרה ומהירה זה לא תפילה". תמיד שמר את עיניו בתכלית, כשחשש מהסתכלות אסורה לא יצא מפתח ביתו וחיכה בביתו עד שיהיו המדרגות נקיות. פעם כשהיה חולה אביו קרא איתו לקוטי תפילות כשלפתע התחיל לבכות. וכששאלו אביו למה אתה בוכה אמר לו תראה כמה אני רחוק מה'. יהי זיכרו ברוך.

האדמו"ר ממבקשי אמונה שליט"א
סיפור שהגיע אלינו לאחרונה:
"אני גר בחו"ל והאדמו״ר ממבקשי אמונה שהוא אח של התולדות אהרון והתולדות אברהם יצחק הגיע לכאן לכמה ימים לחזק את הקהילה כאן (אגב ידוע שלא היו לו ילדים כ-40 שנה והרב שליט״א רקד איתו בשבת ״זרעא חיה וקיימא״ שעה שלמה ולאחר שנה נולדו לו תאומות. אני הייתי בטבריה עם הרב כשהוא בא להגיד לרב תודה). בקיצור במוצ״ש ניגשתי אליו ואמרתי לו שעושים עכשיו עצרת בירושלים להצלחת הרב במשפט ואז הוא עצר את התור והתחיל להתעניין מה עובר על הצדיק אז סיפרתי לו את כל הרדיפות שהרב עבר ושהיה נסיון לרצח בדרום אפריקה וכו׳.
ואז הוא שואל אותי אם הרבנים החרדים עושים איזו מחאה נגד הרדיפה שהציונים רודפים ככה את הצדיק אמרתי לו שלא נראה לי שעושים משהו מלבד האנשים שקשורים אליו, היו לו דמעות בעיניים והוא אמר לי שזה קטרוג גדול על עם ישראל ובפרט על החרדים שרואים ששופכים את דמו של הצדיק ומפחדים ללחם נגד המדינה ואין פוצה פה ומצפצף... ואז הוא עשה מי שברך לרב בבכיות..."    

חכם אברהם חי שליט"א
ביום שני ט' כסלו תשע"ה יום שכל העולם היו במתח לשמוע מה יצא בפסק דין של בית המשפט בהולנד בעניין מזימתה המרושעת של מדינת ישראל להסגיר את הרב, שני אברכים מהישיבה היו בבית הכנסת של אחד מצדיקי דורנו המקובל חכם אברהם חי שליט"א בשעה 4 אחה"צ ואמרו לחכם אברהם שמדינת ישראל לקחה את הרב ברלנד למשפט בהולנד אז החכם מיד אמר "שקר! הכל שקר!", והאברכים המשיכו להגיד שהיה אמור לצאת פסק דין של השופט בשעה 2 היום אז אמר להם החכם "עוד לא היה פסק דין, כי לדין יש ריח", ואז הרים את ידיו לשמים והתחיל לבכות ולהתפלל על הרב. רק לאחר מכן הודיעו השופטים שבאמת נדחתה ההחלטה, כי לא הבינו כלל מה מדינת ישראל רוצה מהרב. "החכם עיניו בראשו".

ד"ר איתמר רז
ד''ר איתמר רז (רופא כללי MD של כמה מקהילות אנ''ש ומומחה לכמה תחומים ברפואה טבעית) זכה להיות בשתי השבתות המרוממות בכפר הנופש בהולנד. במוצאי שבת ד''ר איתמר נפגש עם הרב, לאחר שנים שהם לא התראו, הרב שאל על מרפאתו של ד''ר איתמר בירושלים, וברך את ד''ר איתמר בברכה גדולה להצלחה, ואמר בהתלהבות כדרכו בקודש: ''נשלח לכם את כולם!'' ד''ר רז הגיש בהוקרה לרב, מוצר חדש 'תמצית עלי זית' שהוא מייצר, והזהיר את הרב שהתמצית מרה. הרב ציטט את היונה ששלח נח, שאמרה: "יהיו מזונותי מרורים כזית ומסורין בידך!" וביקש מד''ר רז למזוג לו מהתמצית, ושתה כמות נכבדת בשמחה. ד''ר רז הסביר לו את ההטבות המרובות של התרופה העתיקה הטבעית שחודשה לאחרונה עם טכנולוגיה מתקדמת: חיזוק מערכת החיסון, טיפול בדלקות, איזון לחץ דם, כולסטרול וסוכר... וכמובן שהרב ידע כל זאת. ד''ר רז יצא מהחדר מבורך מואר ומאושר... ברכתו של הרב מלווה את כולנו תמיד. ניתן לפנות למרפאתו של ד''ר איתמר רז ברח יואל 18, בוכרים, ירושלים, טל 025476356.

קו המידע
משרד התקשורת החליט שבכ"ו שבט יסגרו כל קווי התוכן כולל קו המידע של מורינו הרב שליט"א שמיותר להסביר עד כמה הקו הזה חיוני וחשוב לכולם וכמה שהקו הזה מחזק ומעורר את עם ישראל, צריכים להרבות בתפילות שהגזירה תתבטל והקו יוכל להמשיך לשמש כשופר של הצדיק.

תפילה לעני ט"ו בשבט
יצא לאור מחדש ספר "תפילה לעני" של מורנו הרב שליט"א על ט"ו בשבט ושבת שירה. אחרי שקראת את התפילות החיים שלך יראו אחרת. ניתן להשיג בודדים וכמויות במשלוח עד הבית 054-852-0249 או 052-857-4186

תגובות
רציתי לספר לכם מגדולת העלון "כנישתא חדא": סבתא שלי עברה ניתוח מעקפים סביב הלב ותרמתי לישיבה באמסטרדם וגם חשבתי לתת מעשרות קבועות לעלון הנפלא "כנישתא חדא". התקשרתי ישר לכנישתא חדא ותרמתי סכום של 148 ש"ח כמניין "נחמן" בהוראת קבע, ביקשתי שתרומה זו תהיה לרפואת סבתי שהיתה מחוברת למכשירים ואף למכשיר הנשמה במשך שבוע שלם לאחר הניתוחים. והיה לי נס שבדיוק שלוש דקות לאחר התרומה הורידו לה את מכשיר ההנשמה ואמרו שהיא נושמת בכוחות עצמה ועד הערב היא כבר התיישבה ודברה. ת.א. מבאר שבע (פרטים המלאים שמורים במערכת).
~~~~~~
היתה לי דירה שרציתי להשכיר אותה ולא הלך, אשתי ראתה באחד מהעלונים בסוף העלון סיפורים "תרמתי ונושעתי" והיא אמרה 'כל שכן אם אני אתרום לעלון של הרב "כנישתא חדא"', ונדרה שאם בתוך ימים ספורים יבוא מישהו להשכיר את הדירה היא תתרום אלף שקלים לעלון, כי שמעה מבעלה שרק העלון האחרון עלה 6,000 שקלים ומערכת כנישתא חדא נכנסו לחובות. בתוך כמה ימים בא מישהו וסגר חוזה על הדירה. ב.ש. מירושלים (פרטים המלאים שמורים במערכת)."כִּי אֹרֶךְ יָמִים וּשְׁנוֹת חַיִּים וְשָׁלוֹם יוֹסִיפוּ לָךְ"
יום רביעי כ"ג טבת יום הולדת ה-77 למורנו הרב שליט"א, שיזכה לאריכות ימים ושנים. וכבר כמעט שנתיים מאז שהרב לא נמצא אתנו בארץ ישראל, כשיצא בתאריך י"ב אדר תשע"ג בגיל 75. שנזכה לראות אותו כאן אתנו בקרוב ממש.


תפילות שחיבר הרב לפני כמה שנים:  

תפילה לרפואת הרב שליט"א

רבונו של עולם תרחם עלי שהרב שלי יהיה חזק בריא ושלם עד מאה ועשרים שנה מתוך בריאות וכוח ויבוא כל שבת לישיבה ויגור בינינו תמיד אמן.
רבונו של עולם המתק נא את הדינים הקשים מעל רבי ומורי, ותהפוך כל מקטרגים שעליו לסנגורים, וכל המשטינים שעליו למליצי יושר, כי כל יכול אתה ולא יבצר ממך מזימה, ופתח נא את שכלו כמו שכתוב "ואורח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום" ויותר לא ידע משום מחוש וכאב עד עולם, ובזכות זה נזכה לגאולה שלמה, ולבנין בית המקדש במהרה בימינו אמן. 


תפילה לרפואת הרב והרבנית שליט"א

רבונו של עולם, כל יכול, זכני לייחד אותך בכל רגע ושניה, בכל תנועה ותנועה, ובכל נשימה ונשימה, ואזכה לראות אותך פנים בפנים, בכל רגע ושניה, כמו שכתוב "כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון".
ואזכה להתפלל יומם ולילה, ללא הפסק של רגע ושניה, בכותל, ובכל מקום, בזמן התפילה, ובשמיעת השופרות, אתפלל תמיד לרפואת הרב והרבנית, ושהמלאכים נוריאל, רפאל, גבריאל, מיכאל ואורפניא-ל, שהם ראשי תיבות ארגמ"ן, ילוו אותם בכל רגע ושניה, לכל מקום שילכו.
ותשלח להם רפואה שלמה ומיידית, מידך הפתוחה והרחבה, כי א-ל מלך רופא נאמן ורחמן אתה, כמו שנאמר "אני ולא מלאך. אני ולא שרף. אני ה'. אני הוא ולא אחר". ותשלח להם כהרף עין רפואה שלמה מן השמים, לכל רמ"ח אבריהם ושס"ה גידיהם, ושיהיו בריאים וחסונים לעד ולעולמי עולמים, כמו רבנו הקדוש והנורא, וכמו אליהו הנביא זכור לטוב, ויזכו להיכנס עם גופם לגן עדן, כמו סרח בת אשר, עבד מלך הכושי, ואליעזר עבד אברהם, שנכנסו עם גופם לגן עדן כהרף עין.
וכל הייסורים הנוראים שעוברים הרב והרבנית בכל רגע ושניה, יכפרו עלינו ועל כל עם ישראל, ועל ידי זה יזדכך גופם לגמרי, כמו הגוף של יהושע בן לוי, שזכה להכניע את מלאך המוות, ולקח ממנו את החרב הנוראה שהיתה לו, וקפץ עם גופו לגן עדן, ונשבע שלא ייצא משם לעולם.
"אום אני חומה. ברא כחמה. גולה וסורה. דמתה לתמר. חבוקה ודבוקה בך". ויתקיים בי הפסוק "וַיְבָרֲכוּ אֶת רִבְקָה וַיֹּאמְרוּ לָהּ אֲחֹתֵנוּ אַתְּ הֲיִי לְאַלְפֵי רְבָבָה וְיִירַשׁ זַרְעֵךְ אֵת שַׁעַר שׂנְאָיו".


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה