כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום שני, 26 בינואר 2015

מעט מזעיר על גדולתו של הרב ברלנד תלמידו המובהק של רבינו נחמן מברסלב

בס"ד
לכלל חסידי ומקורבי ברסלב
דברים נוקבים לרגל יומא דהילולא של מורינו ר' נתן
הרב אליעזר ברלנד בדורנו, הינו גדול תלמידי רבינו וזכה להגיע למדרגת "כמוני ממש", שזו הבטחת
רבינו לכל תלמיד שיקיים בתמימות, בעקשנות וברצונות גדולים את כל דיבורי רבינו.
הרב ברלנד הוא דור חמישי לשושלת התלמידים של רביה"ק ומעתיק השמועה מפי ר' לוי יצחק בנדר
ומפי ר' אברהם בן ר' נחמן חזן ומפי ר' נחמן מטולטשין ומפי ר' נתן מברסלב בעצמו.
וכמו שזכה ר' נתן להאיר את שמי חסידות ברסלב בדור הרדיפות הגשמיות והחושך הרוחני בדורו עד
לימינו אנו, כמו כן הר' אליעזר ברלנד ממש מאיר באור אמונה צרופה והשגחה פרטית נפלאה את דורנו
הקפוא והקר לכל מילי דקדושה. מעורר את הישנים מתרדמת הגשמיות והשגרה אשר פשתה בכולם,
ושנתפסה אפילו במסדרונות חסידות ברסלב.
בתוך כל המלומדה שאנו שרויים בה, מישהו יכול לומר היכן מתפללים שחרית 5 שעות בניגונים
וריקודים? היכן נמצא חסיד שמח כ"כ על אף כל הצרות והייסורים שעוברים עליו, אשר מאיר פנים
לכולם, ממשיך למסור שיעורים במשך שעות, להנהיג קהילתו השבורה והרצוצה, לן לעומקה של הלכה
בסוגיות סבוכות בחושן משפט, והכל תוך כדי גלות איומה ללא בית קבוע, וטלטול מתמיד עם שקיות
ספרים ובגדים ממקום למקום? מי מדבר היום על קדושה ופרישות באופן כ"כ נחרץ שמה שאסור לפני
החתונה, אסור גם אחרי אלא שרק צריך להוריד נשמות קדושות לעולם? איפה תמצאו בעולם היהדות
היום אדם כ"כ מבוגר ) 78 ( העומד כש"ץ בתפילה למעלה מ- 14 שעות רצופות, כאשר לפני כן קיבל קהל
במשך שעות וגם לאחר מכן, בקושי ישן בקושי אוכל, עם בעיות בריאות אמתיות וחמורות?
כל מי ששמע אי פעם שיעור מהר' ברלנד, עומד ומשתומם כנגד היקף החומר התורני העצום אשר ממש
שגור בלשונו בע"פ, החל מהש"ס כולו, עם תוס' ראשונים, דרך תנ"ך, זוהר הקדוש, כתבי האריז"ל,
ספרי חסידות ומוסר, ליקוטי הלכות וכל ספרי רבינו הקדוש, וכלה במידע מקיף אודות כל גדולי ישראל
לאורך הדורות. כל מי ששמע שיחת חולין של הר' ברלנד נדהם מהבקיאות המדהימה בכל חכמות
העולם, אסטרונומיה, תנועת גלגלים ומסלולי כוכבים וחישובי מולד למאות שנים תוך כדי דיבור,
מתמטיקה בחישובים מסובכים כבהרף עין, היסטוריה וקורות העולם כולו עד לרמת התאריכים, השמות
והמאורעות. גאוגרפיה עולמית המקיפה את כל הגלובוס, הרים, נהרות, איים, גבולות, ערים, ארצות
ואוכלוסייה. רפואה ושיטות רפואה לסוגיהן ומיניהן, הדרכות רבות ומגוונות לתזונה בריאה ושאר עצות
רבות ומועילות, באופן פרטי לכל שואל ומבקש. וכל השיחות הנ"ל ובנושאים שונים, הכל מתובל בדיבורי
יראת שמים ותכלית.
ובכל תחום נושא של עבודת ה' ויהדות הר' ברלנד נמצא בשיא המעלות, אשר נדמה שאפילו בדורות
ראשונים היה חידוש, אם בידיעת התורה כנ"ל ואם בעמל התורה, שכל מי שבקרבתו מעיד ורואה
שתמיד עסוק בספרים קדושים ללא בטלה של רגע, אם בנסיעות ובטלטולים ואם בשיחותיו עם אנשים,
ספרים רבים פתוחים מקיפים אותו תמיד, ואוחז בדיוק נמרץ היכן כל ספר פתוח, ושומר את סדר לימודיו
באופן מבהיל, שיעורים בעיון בסוגיות סבוכות ועמוקות בחושן משפט, במדרשים, מפרשים על הפרשה,
שו"ע ונושאי כליו והכל בזריזות ובהספק נפלא.
ועינינו זכו לראות צדיק זה במחזה נורא הוד כחד מקמאי אשר נופל על מיטתו בשעת לילה מאוחרת
לבוש כולו בבגדיו וחליפתו, נרדם וראשו בתוך ספר קצות החושן מחייך ומאיר כמאזין לשיעור נפלא.
ובעבודת התפילה שרביה"ק כה מזהיר עליה למסור נפשנו בעדה, שידוע ומפורסם שתפילתו של הרב
ברלנד אורכת שעות ארוכות ולא מתוך כבדות וכפייה אלא מתוך שמחה, שירים, ניגונים וריקודים השוברים את נחש הגשמיות האופף ומלפף את כולם.
ובקדושה ופרישות שהרב מתקיים ממזון פשוט ומועט ביותר, עפ"י רוב כוס תה, מעט אורז ומעט דג
מסוג מסוים, מתנזר מבשר ואוכל מעובד לגמרי, לחמניות קטנות מחיטה נבוטה רק בשבת, כזית לצורך
המוציא וברכהמ"ז, וגם מזה המעט, יכול להיוותר פעמים רבות צלחת או כוס מלאה אפי' ללא טעימה
קלה.
ולגבי השינה א"א לשער את ההיקף האמתי של שעות השינה כי העוזר האחרון שהלך בשעת לילה
מאוחרת והותיר לבדו את הרב בחדרו לאחר יום עמוס עבודות קשות, על אף שנתאמץ לקום מאוד
מוקדם, לאחר מס' שעות בודדות, כבר מצא את הרב מול שולחן מלא ספרי קודש פתוחים, רכון מול
שורות קטנות של אותיות קדושות ואף אחד מעולם לא שמע את הרב מבקש לאכול או רוצה לישון או אם
קר לו או חם לו או כואב לו, או שמשהו מפריע לו. ]כי ענייני העוה"ז אינם תופסים אצלו כלל מקום
למחשבה וטרדה ובכל מצב נתון הוא בדבקות עצומה על עניינים שברוח[.
ובאהבת ישראל לא ראינו בדורנו אף אחד המתבטל בענווה ובחיבה כזו אל כל יהודי המתקרב לד'
אמותיו. שעות רבות הרב משקיע מזמנו בשיחות ובדיבורים עם פצועים בגוף ונפש ברמות שונות
ומגוונות לשמחם ולרומם את מצבם ועוד כשמדובר בגדול תורה שכל זמנו מחושב לתורה ועבודה ה'.
ובעבודת הצדקה המפורסמת של הרב שלא מצינו כלל אפי' בדורות קודמים כי אם אצל יחידים, שהרב
מפזר סכומי כסף אדירים המגיעים אליו, לאנשים אשר בכלל אינו מכיר, ומעדיף אפילו את החולקים
עליו, על פני חסידיו ותלמידיו הקרובים. הרב אינו משאיר כלום לעצמו ובשמחה נותן את כל מה שיש לו
לכל מי שבסביבתו.
ובאהבת ארץ ישראל שלו, אשר ידוע כמה מסר נפשו על תפילות במקומות הכי מסוכנים כגון קבר יוסף
בשכם, קבר רחל וקבר נתן הנביא וגד החוזה בחלחול, כדי שלא ייעזבו בשיממונם מפחד היהודים להגיע
שמה. וכמה מורה ומצווה על תלמידיו ללכת דווקא בשער שכם בדרכם אל הישיבה והכותל מהסיבה
הנ"ל.
ובעבודת קירוב רחוקים וחזרה בתשובה וקירוב לדרך רביה"ק, ידוע לכל איך שבמשך שנים רבות חרש
את הארץ בקיבוצים, במושבים ובערים לעורר בתשובה ואיך הרבה להפציר בתלמידיו במשך כל השנים
ללכת להפיץ תורה ועבודת ה' בכל מקום שאפשר, וכל גאונה של חסידות ברסלב היום אשר מונה אלפי
בתי אב בלי עין הרע, חלק נכבד יש לו, לרב ברלנד בעובדה טובה זו. אם בעבודת ההפצות וההתרמות
למוסדות ברסלב, אם במאבק העיקש לפתיחת הדרך לאומן ואם בעקשנות ובמסירות נפש לבוא כל
ראש השנה במשך עשרות שנים על אף החולקים והמחלישים.
ורבים ממנהיגי הקהל וממשפיעי אנ"ש החשובים כיום נתקרבו ע"י הרב ברלנד לתורת ברסלב. וברוח
הקודש הגלויה שהרב רואה ויודע דברים נסתרים ואישיים שהיו בעבר וחוזה מאורעות עתידיים, שאכן
התרחשו בדיוק מפתיע כפי שאמר, שזה מן הדברים הפשוטים המתגלים דבר יום
ביומו בסביבתו של הרב וכל אחד יכול לשמוע סיפורים רבים מספור מכל תלמידיו ומקורביו על עובדות
מדהימות הקשורות לרוח הקודש של הרב.
ומה בדבר מידות טובות ונאצלות כגון ענווה ושפלות שהרב הגיע בהם למדרגות שמבלבלות אפילו את
תלמידיו הקרובים ביותר, איך שהרב מחריש על כל דברי הבלע המושמעים כנגדו ואיך הרב מתנגד בכל
תוקף לכל אמצעי הגנה ומאבק כנגד המנסים להתנכל לו, להרע לו ולתלמידיו ממש
בגשמיות. ואיך שהרב מזדהה עם בן שיחו וכואב את כאבו ואפילו מדבר כמותו וכדעתו כדי להסב לזולתו
קורת רוח ושמחה. ומעלות רבות ונוספות ישנם עוד כגון שמחה תמידית ומאור פנים וקירוב אמתי לכל
יהודי ויהודייה, ואפילו שזה לא מוצא חן בעיני המורגלים בדחיקת
וביזוי הנשים לחוץ, מכל התערבות בענייני הרוח והקודש אל עיסוק מוגבל לענייני גשמיות ועוה"ז מה –
שלא היה דעת רביה"ק שדרש מאיתנו לעשות מנשותינו חסידות גם כן, וכן דרכו של תלמידו הגדול
שבדור הזה, לעשות מהנשים חסידות למורת רוחם של חסידים זקנים.
אבל בנושא יסודי ביהדות ובחסידות אחד אפשר לומר על הרב "ואת עלית על כולנה",
שזה ממש חיותו של הרב, וזהו נושא המחלוקת, הביזיונות ושפיכות דמים, שהרב ממש נדמה כמי
שתמיד מחפש ומבקש אחר מחלוקת וביזיונות מתוך מיאוס וגועל אמתי בכבוד אנושי וכל כיעור הדומה
לו. נראה שהרב ממש מבקש ומתפלל שדברים דווקא לא ילכו כסדר בסביבתו, ודווקא מבוכה וטעויות
ובלבולים שונים ומשונים עבור כל הסובבים אותו מקרוב ומרחוק. וא"א להשיג תכלית המכוון בזה
בשלימות, אבל באופן כללי נראה לומר שהבחירה החופשית לעולם צריכה להישאר גם בנושא
התקרבות לצדיקים אמתיים שבהם תלוי כל עיקר תיקון נשמותינו בגלגול זה כמבואר רבות בדברי
רביה"ק.
וריבוי המחלוקות והבלבולים היה מנת חלקם של כל צדיקי האמת בכל הדורות, האבות הקדושים
שנאבקו ונלחמו כל הזמן במפורסמים של שקר בדורם כגון נמרוד, אבימלך, פרעה, לבן ועשיו. יוסף
הצדיק שאחיו הקדושים סברו שהוא בעל עבירה, והאמינו בבטחה שהוא החלק הרע שאמור להיפרד
מזרעו של יעקב, וע"כ רצו להורגו ולבסוף מכרוהו, ושכל מצרים שחקה בו כנואף. משה רבינו שעשה כל
הטובות האפשריות לישראל וכולם חשדו בו שמתעסק עם נשותיהם ומשתרר לחינם על עם קדוש. דוד
המלך, משיח ה', שדנוהו למיתה כמורד במלכות, ומראשי הסנהדרין רדפוהו במשך שנים כנואף וכמואבי
וכרוצח ואפילו מבני ביתו וממשפחתו קמו עליו להורגו. והנביא ירמיהו שאנשי ענתות האשימוהו באשת
איש. ומרדכי הצדיק שפרשו ממנו רוב סנהדרין וחלקו עליו. ור' אליעזר הגדול, רבו של ר' עקיבא, שהיה
שמותי ונידוהו חבריו, חכמי דורו התנאים. ור' אלעזר ב"ר שמעון בר יוחאי שלא נקבר במשך 22 שנה
מפני מחלוקת חבריו, הרמח"ל, האריז"ל והבעש"ט שחלקו על דרכם הרבה מגדולי ישראל, ורביה"ק
שדודו ר' ברוך דחפו מביתו בביזיון וגדולי תלמידי המגיד חלקו עליו באופן מבהיל ובעיקר תלמידו הגדול
ר' נתן שנרדף עד כדי סכנה מוחשית לחייו ונאלץ לברוח מעיר לעיר וכמעט שלא נשארו לו תלמידים
נאמנים בשנות הזעם והרדיפות ואפילו מבין תלמידי רביה"ק היו כאלה שלא הבינו שהוא זכה להאיר
בשלימות את אור רבינו כבחיר התלמידים וזכה למדרגת "כמוני ממש".
ואם כן רואים מזה שדווקא היכן שיש יותר מחלוקת וביזיונות ושפיכות דמים בעלמא דשיקרא הזה נראה
לומר, ששם טמונה ומסתתרת האמת הגדולה שכולנו מחפשים.
ויצר הרע אוהב לייאש אותנו ולומר שכמו רבינו הקדוש לא נמצא יותר רבי כזה גדול ואשרי הדור ההוא
שזכה ואנחנו רח"ל יתומים ועזובים לנפשנו ורחמנות עלינו, נעבעך, ואין מה לדרוש הרבה מאיתנו
הגופות החלושים והמסכנים. אבל יצר הטוב צועק ואומר כי עוד יוסף חי אלך ואראנו בטרם אמות, ודוד
מלך ישראל חי וקיים, ורביה"ק שאמר האש שלי תוקד עד ביאת משיח, כלומר הנשמה שלו תהיה איתנו
בעולם הזה כל הזמן והוא מתגלה בגדול תלמידיו שבדור הזה הר' אליעזר ברלנד, והוא ביקש מאיתנו –
להתקרב לתלמיד הזה שמלמד אותנו איך לא לרצות לישון ולא לאכול ולא להנות מתענוגי עוה"ז, רק
לשמוח ולהתפלל וללמוד בכל המצבים שעוברים עלינו ולהאמין שגם כשאין כסף יש פרנסה וגם כשאין
דירה ושכר דירה יש היכן לגור ולשים את הראש, ומגלה לנו את ההנהגה הניסית והעל טבעית שתוביל
אותנו אל ימות המשיח בדורנו הזה. והכל מכוחו של רביה"ק ומאורו הגדול.
אז אדם צריך להחליט אם הוא מעדיף להמשיך לישון בשגרה המדומה שלו או שהוא מוכן לתלוש את
עצמו מהטביעה בעולם הזה וללכת אחרי הבעל תפילה שמוציא את האנשים מיישובו של עולם הנהגת –
העולם הרגילה, אל מחוץ ליישוב אל הנהגה ניסית, אל פרנסה שמגיעה מתפילות ולא מהכולל –ומהעבודה, אל תורה של כיסופים ודמעות ולא של שגרה אפורה, אל אמונה והשגחה של לראות את ה'
עין בעין שזו הדבקות האמתית בו יתברך, שזה מה שרוצה רביה"ק מכל אחד מאיתנו.
רביה"ק אמר "חידוש כמוני לא היה מעולם", עכשיו תבינו איזה יופי של חידוש, וכמה גדול הרב'ה שלנו,
שמצליח להשאיר את עצמו איתנו 204 שנים אחרי פטירתו באמצעות תלמידו הגדול שבדור הזה, הר'
אליעזר ברלנד שליט"א.
חסידי ברסלב עתידים ליתן את הדין בפני רבינו הקדוש בעצמו, לא על זלזול בכבודו של ת"ח גדול
שבענקים בדור יתום כזה, ועובד ה' נורא שכמה דורות לא היה כזאת, שזוהי עבירה חמורה כמבואר
בפשטות בשו"ע, אלא על זה שאינם רודפים ומתאמצים לשתות מהמעיין הזך והצלול, שאליעזר עבד
הצדיק דולה ומשקה מתורת רבו, וכמו שכל בר בי רב מבין ויודע היום שא"א לאחוז באמת בתורת רבינו
הקדוש ללא תורתו של ר' נתן בחיר התלמידים, ושא"א להפריד בין הרב והתלמיד האמתי הממשיך
להאיר את אור רבו ממש, משום שזכה לדרגת "כמוני ממש", כן ידע כל חסיד ומקורב לרבינו הקדוש
שבדור העני והאומלל הזה, כי כל ריחוק מהר' אליעזר ברלנד גדול תלמידי רבינו בדור הזה, משמעותו
ריחוק מאורו של רביה"ק בדור הזה. וכל קירוב לר' אליעזר ברלנד, גדול תלמידי רביה"ק בדור הזה,
משמעותו קירוב כפול ומכופל לאורו של רביה"ק בדור הזה. כי ע"י התלמיד האמתי שזכה להפשיט את
גופו המצורע ולקדש את איבריו ולהיות משכן זך ונקי לאורו הגדול של רבו רביה"ק, לשכון בו –
בשלימות, שזו כוונת "כמוני ממש", עי"ז מתגלה רביה"ק לדור יתום ועלוב כזה בכל הנהגותיו ותורותיו
כבחיים חיותו ממש.
ועובדת אי התקרבותם של החסידים לתלמיד האמתי הזה מכוח שכלים וקושיות מעידה עליהם בעצמם
שגם אם רבינו הקדוש היה חי ביניהם, לא היו מעיזים להתקרב אליו כי לכל דור יש ניסיון מיוחד משלו
בנושא ההתקרבות לצדיק הדור.
הכותב בציפייה אמיתית להפצת אורו של רביה"ק בכל העולם בשלימות, ולקירוב הגאולה
השלימה בדורנו זה אהרן שוורץ. –
לתרומות, להפצת עלון זה ודומים לו בכל חלקי הארץ, או להזמנת שיעורים בתורת ברסלב, או
לפרטים אודות שבתות אירוח מאורגנות עם הרב ברלנד בגלות הולנד,
ניתן להתקשר: 0533-155-313 .
קו מידע לעדכון בנושא הר' ברלנד או לשמיעת שיעורים: 058-328-7777

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה