כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום רביעי, 17 בספטמבר 2014

עלון חדש! "השיר והשבח" גליון מס' 1תמלול השיעור המלא ז' אלול תשע"ד:

כל העבודה של האדם זה בלתי לה' לבדו ר' פנחס קוריצר אמר שמבלתי עד לה' לבדו לקח לו 18 עד 22 שנה שמה שאדם עושה זה רק יהיה לה' לבדו שלא יהיה לו שום הנאה שום מטרה לעצמו
אדם לומד יש לו הנאה אדם מתפלל יש לו הנאה אז זה הב הב הכלבים צועקים הב הב בראש השנה אסור שאדם יחשוב על עצמו רק על השכינה הקדושה כי בראש השנה אנחנו מנסרים את לאה וזה הכתר של רחל אז אסור שאדם יחשוב שום מחשבה על עצמו בלתי לה' לבדו אם אדם חושב מחשבה לעצמו אז הכלבים צועקים הב הב באותו רגע יש לו את כל הקטרוגים כי במקום לחשוב על השכינה הוא חושב על עצמו

לאה כבר עלתה לאימא מיד ביום ראשון של ראש השנה ואז הצדיקים נחתמים לאלתר ולכן מי שבא לצדיקים אמיתיים לר"ה אז הוא מיד נחתם לאלתר כי הצדיקים האמיתיים הם והנלווים אליהם נחתמים כבר בליל ראש השנה אז יש שאלה שאם אנחנו נוסעים לצדיקים אמיתיים היינו צריכים להגיד כבר בליל ר"ה תכתב "ותחתם" בספר חיים של צדיקים אמיתיים לאלתר למה רק ביו"כ אומרים תיחתם?! 
אבל באמת מי שהגיע לצדיק האמת הוא כבר נחתם לאלתר לחיים טובים רק צריכים לחכות ליום הכיפורים שכל עם ישראל נחתמים לחיים, כי עד שכל עם ישראל לא נחתמים לחיים  אז לא יעזור מה שנחתמים הצדיקים כי אם יהיה מלחמה אז מה זה יעזור שאנחנו נשאר בחיים ונראה אלפי הרוגים מסביב ?! מה יעזור אם אנחנו נחתם ויזרקו טילים על כל ישראל נשב במקלטים מתחת לאדמה ונשמע שאנשים נהרגים בתים נופלים אז איזה הרגשה זאת איזה חיים טובים זה?! אז עד שכלל ישראל לא נחתמים לחיים טובים אז גם החתימה של הצדיקים זה לא שווה כלום כי כל הטילים שהורגים יהודים זה הכל עבירות שלנו ואין לנו את אף אחד להאשים אין את מי להאשים, רבנו אומר זה רק תלוי בכם אתם שנוסעים לצדיק האמת לכם יש את הכוח להחזיר – לכל יהודי ויהודי לכם יש את הכוח

קרח הוא לא הבין את הגדולה של משה רבנו הוא אמר כל העדה כולם קדושים ואז נגזר החורבן כי אפילו שכל העדה כולם קדושים אבל יש אחד שהוא קודש קודשים שזה אנשים עוד לא קולטים אומרים כולם קדושים אבל יש אחד שהוא קודש קודשים שהוא מעלה אותנו לכתר דאדם קדמון מעלה אותנו לשם ע"ב שזה הגולגולתא דאדם קדמון כי כלל ישראל הם מהשערות של אדם קדמון אבל צריכים את הצדיק שנכלל באדם קדמון שיעלה אותנו לשורש ויען ה' את איוב מן השערה כי איוב היה נשמה מהשערות של אדם קדמון ואת זה הוא לא ידע, איוב אמר 'בחוץ לא ילין גר לב אלמנה ירנין, רגלים לפיסח אני עיניים לעיוור אני'  ה' אמר לו מי צריך פיסחים? מי צריך עיוורים? שהיה משה רבנו צעקו נעשה ונשמע ויתיצבו בתחתית ההר לא היה פיסחים כל העם רואים את הקולות אפילו את הקולות רואים לא היה עיוורים!! אני צריך שאתה תפתח לי בית מוסד לעיוורים?! בית מוסד לפיסחים?! "אילן"  אני רוצה שאתה תהיה צדיק כמו משה רבנו תעשה שלא יהיה עיוורים תעשה שלא יהיה פיסחים תעשה שלא יהיה חולים זה אתה צריך לעשות!! הרמב"ם כותב בפרק חמישי בהלכות תשובה,(הלכות תשובה צדיקים לומדים כל יום את כל הלכות תשובה עם בכיות נוראות) שכל אדם יכול להיות כמו משה רבנו, אבל הוא גם יכול להיות ירבעם בן נבט שהיה שמלה חדשה אבל הוא לא האמין בצדיק הוא היה בלי שום דופי לא היה לו שום דופי אבל הוא לא האמין בצדיק הוא חשב שהוא הצדיק אז מה היה שווה כל התורה שלו ''והם היו לבדם בשדה' כל חכמי ישראל היו דומים בעיניו כעשבי השדה ושמלה חדשה שאמר חידושים שלא שמעתם אוזן מעולם. מה יעזור אם מישהו אמר חידושים שלא שמעתם אוזן מעולם?! מה יעזור אם הוא לא מאמין בצדיק אם הוא לא מאמין בשלמה לא מאמין בדוד, הוא חושב שהוא הצדיק אז נכון שאתה שמלה חדשה נכון שאתה אומר חידושים שלא שמעתם אוזן מעולם נכון שכל חכמי ישראל דומים בעינך כעשבי השדה נכון שהיו לבדם בשדה אבל מה זה יעזור?! כי אתה לא הצדיק האמת, הצדיק האמת זה רק דוד זה רק שלמה שבנה את בית המקדש, אתה יכול להגיד את החידושים הכי גדולים בעולם אבל אתה לא הצדיק האמת, צדיק האמת לקח את כל הייסורים של כל הדורות. איוב אמר עיניים לעיור אני בסוף אחיה בעצמו נהיה עיוור , אחיה השילוני חי 700 שנה ובסוף הוא נהיה עיוור למה הוא ניהיה עיוור? כי הוא קירב תלמיד לא הגון מקרבים תלמידים לא הגונים זה החורבן זה חורבן ביהמ"ק רבינו אומר בסיפורי מעשיות להרחיק תלמידים לא הגונים תלמיד לא הגון אז בסוף יהיה כמו עוג מלך הבשן שרצה להרוג את אברהם, יהיה כמו אבשלום שרצה לרצוח את דוד המלך, הרבי אומר שני תורות  נד' נה'  שיש עין רעה שמי שטובע בעין רעה הזאת אז הוא שוקע עד חוטמי הוא מאבד את הנקודה של משיח יש עין רעה כזאתי ששמה אבא שאול טבע אבא שאול היה קובר מתים הוא טבע בעין הוא טבע בתוך העין איך אפשר לתבוע בתוך העין כי העין – של אבשלום העין רעה של עוג מלך הבשן שהוא חיפש להרוג את אברהם אבינו כי הוא רצה לשאת את שרה 

זה כל העבודה של חודש אלול שזוכרים את האייל של יצחק את העקידה של יצחק ולכן השטן נלחם במסירות נפש והשטן אמר ליצחק שמעתי מאחורי הפרגוד 'השה לעולה ולא יצחק לעולה' ואז יצחק נתן צעקה נוראה אבא מה קורה כאן ?! אבא זה נכון ?! אבא אתה לא תשחט אותי בסוף?! אבא אני רוצה שתשחט אותי!!  ולכן כתוב כי אתה אבינו שכל מה שיוצאים מהגלות זה רק על ידי יצחק אי אפשר לצאת מהגלות רק על ידי יצחק וזה שאמרה שרה אחרי בלותי היה לי עדנה רבש"ע מה אתה מבשר בשורה כזאתי מה אתה מחזיר אותי לגיל 12 מה אתה עושה ממני צחוק ממני?! אני רוצה ללדת בקדושה בטהרה אני רוצה בן שיושיע את עם ישראל בן שילך לעקידה בן שיתווכח עם אבא שלו שהוא רוצה להשחט הוא יתווכח עם השטן וזה שכתוב יגער ה' בך השטן, אברהם אומר לו תעיף את השטן !! ויצחק אומר אבא השטן אמר לי שלא שוחטים אותי למה ?! אבא למה?! מה עשיתי מה חטאתי ?! אבא תגיד לי מה חטאתי ?! למה לא שוחטים אותי?! אני רוצה להישחט !! למה אני לא ראוי למה לא שוחטים אותי למה לא שוחטים אותי אז אברהם אמר לו, (בשם הרבי מסטוצין שקבור בטבריה) בני אתה לעולה תסיח דעת מהשטן תשכח מהשטן אתה לעולה בני אותך ישחטו אותך ישרפו אותך יעקדו ואז שמע יצחק את הבשורה המשמחת שאותו יעקדו אותו ישרפו אז שבה נשמתו אליו אבל הוא כבר  היה  עיוור כי המלאכים בכו הן אראלם צעקו מלאכי שלום מר יבכיון, וזה היה רבי אברהם אלימלך מקארלין הרבי הכי גדול, הוא ידע כל מה שקורה הוא ידע לפני השואה שהולכים לשרוף את כל היהודים היה לו קבלה מהבעל שם טוב כל מה שהולך לקרוא ומייד אחרי תשעה באב  הוא הגיע לארץ ונסע להתפלל אצל ר' שמעון בר יוחאי במירון והוא צעק רבי שמעון תציל !! ר' שמעון תציל !! ככה שש שעות הוא צעק ר' שמעון תציל !! ואח"ז הוא חזר לפולין במיוחד כדי להשרף על קידוש ה'  ואז ר' ישראל גרוסמן אבא של הר' יצחק דוד גרוסמן ממגדל העמק ליווה אותו לאוניה והרבי מקרלין אמר לו קח את השטריימל שלי שהנאצים לא יגעו בשטריימל הקדוש הזה, ואתה תיקח את המקל כסף, אתה תיקח את האדרת שלי, חילק את כל הבגדים שלו כי ידע שהוא הולך להשרף על קידוש ה'  זה היה הרב אברהם אלימלך שקפץ לתוך האש ואחרי שבועיים הוא קפץ לתוך האש!! וזה מה שיש ליצחק להתווכח עם אבא שלו אבא למה אתה לא שוחט אותי?! ואז יצחק התחיל לבכות ומזה הוא התעוור מהדמעות הנוראות זה היה הצעקות של יצחק כי הצדיקים רוצים להישחט בי"ז אלול התחיל השמד הנורא (השואה) בי"ז אלול, זה סוד הבראשית כך עלה במחשבה תחילה ומשה שואל זו תורה וזו שכרה?! וה' אומר לו שתוק! שתוק! שתוק! כך עלה במחשבה תחילה. כל הצדיקים שנכנסו לתוך האש בשמחה בזכותם אנחנו חיים! הם צעקו למה לא שורפים אותנו למה שורפים את עם ישראל ואותנו לא שורפים?! זה צעק רבי אברהם אלימלך היה לו את נשמת אברהם ויצחק ביחד הוא רצה להיעקד הוא רצה להישרף. באנו לעולם להישרף על קידוש ה' זה המטרה שלנו להישרף על קידוש ה' זה היה ר' נחמן מברסלב שכל שנייה הוא נשרף על קידוש ה' כל שנייה הוא הרגיש ששרפו אותו הוא אמר אני הכנתי כבר לכל הדורות כולם, מי שיגיד בזכות ר' נחמן אז הוא כבר יש לו, בנק של ייסורים זה צ'ק עם כיסוי הוא יכול לכסות כל טעות בעולם כל דבר שאדם עושה עליו תשובה אמיתית אז יש על זה כיסוי. נוסעים לצדיק שיש לו כיסוי ברגע שאדם חוזר בתשובה אמיתית והוא רק צועק למה לא שורפים אותי כמו שיצחק צעק למה לא שוחטים אותי?! כמו רבי אברהם אלימלך שמייד אחרי תשעה באב נסע לר' שמעון כי שנוסעים לר' שמעון אפשר להמתיק כל דין בעולם כל גזר דין בעולם אין גזר דין שאי אפשר, כדאי הוא ר' שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק אם אדם עושה תשובה אמיתית והוא נוסע לר' שמעון בר יוחאי באותו רגע הוא ממתיק את הכל, ושהוא נוסע לראש השנה לכזה צדיק שהוא יכול להעלות את כל הדור כולו כל מי שעושה תשובה באמת הוא יכול להעלות את כל הדור כולו ואת כל הדורות וגם את הדור של משיח וגם את הדור של תחיית המתים כי גם אז עד שרבנו לא יקום ויצא מקברו חי וקיים יהיו חייבים לנסוע לציון הקדוש ואפילו משיח ייסע לציון הקדוש כי רק הוא יכול להעלות את כל הדורות, 

כתוב ויצעק עשו צעקה גדולה ומרה עד מאוד וישא קולו ויבך הרוצח הגדול השודד הרוצח הכי גדול הארכי רוצח הארכי שודד יושב על הארץ ובוכה כמו תינוק וכל חברון מתאספים שומעים צעקות מהבית של יצחק בחיים לא שמעו צעקות בבית של יצחק מה קרה שם רצח שוד ידעו שליצחק יש יהלומים יש לו הכל יש לו אבל מי ישדוד את הבית של יצחק כולם ידעו שהוא צדיק אמת פתאום שומעים צעקות עד לב השמים אפילו מרדכי לא צעק כאלה צעקות נוראות כמו שצעק עשו ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד כולם רצים כל חברון מציצים מהחלונות מי בוכה שם מי צועק שם את מי רצחו את מי שדדו מה הם רואים הרוצח הכי גדול את הארכי רוצח יושב על הארץ ובוכה כמו ילד תינוק בוכה וצועק וצורח הפסדתי את הברכה של הצדיק הלוואי שאנחנו נצעק כאלה צעקות שלא מגיעים לציון הקדוש הלוואי שאנחנו נדע מה זה להפסיד ברכה של צדיק מה זה להפסיד נסיעה לאומן כי מישהו אומר לי אל תיסע מישהו מבלבל אותי איך אפשר להתבלבל שהולכים לקבל מטל השמים משמני הארץ הולכים לקבל ברכות כאלה עד היום אנחנו לא מכפרים על הצער שהיה לעשיו אי אפשר לכפר על הצער הזה על הדמעות שתי דמעות שירדו לו אם היה שלוש דמעות לא היה לישראל תקומה לא היה לשונאיהם של ישראל תקומה לא היה נבנה הבית השלישי, שתי דמעות שני בתי מקדש נחרבו .

זה הסוד של הצדיק שהוא יכול ברוח פיו הוא יכול ברוח פיו להמית רשע והכה ארץ בשבט פיו וברוח פיו ימית רשע שאתה הרשעות הוא יכול להחזיר בתשובה את כל הרשעים בעולם נוסעים לכזה צדיק שאין רשע בעולם שהוא לא יכול להחזיר אותו בתשובה ומחזיר לו את הנשמה הוא מראה לו את האמת הוא מראה לו את אור האמת אפילו לרשע הכי גדול הוא מראה לו את האמת 

כל התפילות שלנו זה רק על ירושלים כל התפילות ולירושלים עירך ברחמים תשוב זה כל הראש השנה להתפלל על ירושלים שירושלים תיבנה ירושלים תהיה חרדית ירושלים רק ישמרו תורה ולא בזה שמתקיפים את החילונים, החילונים לא אשמים בכלום אנחנו אשמים אנחנו אשמים שיש חילונים במדינה הזאת אם היינו טיפה יותר מתעוררים יותר אהבת ישראל כולם היו מקבלים את האור האלוקי כולם, שאדם אין לו נשמה שאדם – לא צריך להגיד לו שום דבר ברגע שהרב שך צעק אתם כולכם שפנים אז כולם חזרו בתשובה יש אנשים במאה  שערים שמהצעקה הנוראה הזאת כבר חזרו בתשובה והרב שך היה לו כוח להחזיר את כל עם ישראל בתשובה עכשיו נוסעים לכזה צדיק נורא צדיק נורא ואיום שהוא כלול מכל השלושה אבות לכן אומרים אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב כי תמה זכות אבות כתוב בגמרא שבת נ"ה עמוד א' שכבר תמה זכות אבות אז באו חז"ל ותיקנו להגיד אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב על ידי שאומרים אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב מעוררים מחדש את זכות האבות כי עכשיו אנחנו נקרא במנחה השבת כבר נקרא להביא מראשית פרי האדמה ואמרת ארמי אובד אבי ארמי אובד אבי וירד מצרימה ויגור שם במתי מעט ואז ויביאנו ה' אל האדמה הזאת פרי האדמה אשר נשבע לאבותינו ה' נשבע לאברהם יצחק ויעקב שהוא יתן לנו ארץ זבת חלב ודבש אז על כל פרי, אדם גר ליד הפרת בדמשק הוא צריך ללכת חודש ימים מדמשק לירושלים עם הענב הראשון עם התאנה הראשונה זה בסך הכל תאנה אחת ענב אחד הוא צריך להגיד זה הכל בזכות אשר נשבע לאבותיך אברהם יצחק ויעקב כל פרוסה שאדם מכניס לפה כל לגימה כל עגבנייה הוא צריך להגיד בזכות אברהם יצחק ויעקב העגבנייה הזאת בזכות אברהם יצחק ויעקב המלפפון הזה בזכות אברהם יצחק ויעקב הרבי נתן תודה על כל עגבנייה על כל מלפפון על כל דבר שהוא אכל הוא אמר ריבונו של עולם זה הכל בזכות אברהם יצחק ויעקב שהתפללו עד סוף כל הדורות

 ולכן אחרי תשעה באב קוראים את עשרת הדיברות זה המנהג בכל תפוצות ישראל נהגו אחרי תשעה באב לקרוא את עשרת הדיברות תם עוונך בת ציון פקד עוונך בת אדום גילה על כל חטאתייך ברגע שעשינו תשעה באב ישבנו על הארץ ביטלנו את הבכיות של עשו ביטלנו את הישיבה על הארץ של עשו ובאותו רגע שאנחנו יושבים על הארץ בתשעה באב מגלים לנו מחדש את עשרת הדיברות ואז קוראים את עשרת הדיברות אומר החידושי הרי"ם בפרשת חוקת וזה קיבלתי אני היחידי בכל הדורות חידוש שה' גילה לי שלא גילה את זה לשום צדיק בעולם למה אנחנו קוראים את עשרת הדיברות אחרי תשעה באב מה זה עשרת הדיברות האלה שקוראים בספר דברים הוא אומר שמשה רצה להשמיע להם את הדיברות בקולות וברקים וכל העם רואים את הקולות – לעיניהם מה זה לעיניהם ה' רצה שנשמע את הקולות וברקים מחדש מה זה שמשה רצה להשמיע להם את כל עשרת הדיברות מחדש כל עשרת הדיברות כי הלוחות היו מבחינת לאה ואחרי זה נהפכו לבחינת רחל – לוחות הברית ---- רצו לעשות עגל משה רק נעלם כבר רצו לעשות עגל הצדיק נעלם כבר לא לומדים רק מתבטלים אז איזה צדיק זה שנוסעים לאומן ואחרי זה עוד יורדים ירידות יותר נוראות כי בכלל לא באים לאומן לא באים לצדיק באמת לא באים לצדיק עם מחשבות טהורות לא באים לצדיק כדי לחזור בתשובה כדי לשמור שמירת העיניים כי תצא למלחמה על אויבך הרי יש שני כי תצא למלחמה הראשון זה בי' אחד הכי תצא השני בכי תצא של עכשיו מה ההבדל האויבים שמדברים בכי תצא זה אויבים אחרים לגמרי זה מלחמה בכל שנייה בכל אלפית שנייה מחשבות רעות הרהורים רעים הסתכלויות רעות שהרמב"ם אומר ששום תשובה לא תעזור על זה כתוב בפרק ד' בהלכות תשובה ששום תשובה לא תעזור למה לא ? כי אדם בכלל לא עושה תשובה על זה כי הסתכלויות אסורות הוא לא עושה תשובה הוא בכלל לא יודע שצריכים לעשות תשובה ברגע שראית אז אתה כבר אבוד אתה לא יכול לעצור את עצמך זה מתחיל בראית ולא תתורו אחרי לבבכם אנחנו אומרים את זה חמש פעמים, פעם ראשונה בקורבנות ועוד  פעם שניה ביוצר קריאת שמע ברבנו תם קריאת שמע במעריב קריאת שמע על המיטה חמש פעמים צועקים ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עינכם  חמש עולמות חמשת הפרצופים שאפילו אדם עולה לאדם קדמון יש לו ניסיונות וישא אברהם את עיניו ביום השלישי אסור לפתוח את העיניים בשום תירוץ העבר עיני מראות שווא שהגיע הרבי מרדומסק אז והוא ראה ---- והוא ראה שהוא הולך עם עיניים סגורות אז הוא החזיק אותו הוא פחד שהוא יפול ככה הוא ליווה אותו עד הבית הוא אמר אני שמש שלך? אתה לא יכול ללכת נורמאלי כמו כל אחד פחדתי שתיפול הוא אומר העבר עיני יותר טוב להיות עיוור עיוור תעקור לי את העיניים ברגע שאני אכשל בראיה אסורה עדיף לעקור את העיניים זה לא העבר עם ו' זה לא העבר עם ב' זה העוור עם ו' צריכים לקרוא את זה עם ו' העוור עיני שאנחנו נעדיף לעקור את העיניים ולא להיכשל בראיה אסורה אם אדם נכשל בראיה אסורה אז כל התורה שלו כל התפילה שלו הכל הלך לאיבוד אחרי זה הוא בא לצדיק הצדיק מנסה לתקן אותו אבל אחרי זה הוא חוזר לסורו ככלב שב על קיאו כך כסיל שונה באיוולתו ברגע שהוא פתח עוד פעם את העיניים והוא נכשל באומן בעיניים איפה שהוא רואה הוא רואה גויות ---- אז בכל מקום שהוא נכשל אז כל התורה פרחה כל התורה עברה לסטרא אחרא לכן יש להם אטום יש להם נפט יש להם יהלומים הכל אצל אומות העולם כי ברגע שפתחנו את העיניים כל השפע עבר לאומות העולם כי העיניים זה שומר על השפע אם אדם לא יפתח את העיניים יהיה לו את כל היהלומים את כל הפלוטוניום כל האורניום הכל יהיה לו רק שישמור את העיניים שלו במסירות נפש ישמור את העיניים שלו במסירות נפש כי זה העבודה הכי קשה זה הלאו הכי חמור אומר הרמב"ם זה הלאו הכי חמור כי על זה הוא לא עושה תשובה

הרבי אומר בתורה פ"ה חלק א' שאדם יהיה לו אור של שבעת הימים שאדם בא לצדיק האמת הוא מקבל את האור של שבעת המים הוא מקבל את האור הגנוז שהוא גנוז בנקרת הצור ושמתיך בנקרת הצור כולם קראו בתשעה באב על נקרת הצור כל אחד קורא בתשעה באב על נקרת הצור הוא שם אותו בנקרת הצור אז שם גנוז האור ולכן מי שיוצא מנקרת הצור הוא יכול לעלות לשמים כתוב בגמרא פסחים נ"ד עמוד א' כתוב פעמיים שרק משה ואליהו עלו לשמים רק מי שלא אוכל ולא שותה צם 40 יום צם 40 לילה כמו שאמר המלאך לאליהו תאכל עוד עוגה עוד עוגה עוד פרוסה עוד נגיסה הוא אומר מה זה יעזור לי עוד נגיסה אומר יד המלך מה עוזר לאכול עוד עוגה למה הוא צריך לאכול עוד עוגה מה זה משנה אם הוא אוכל ביס אחד או שני ביסים מה זה משנה?! הוא צריך ללכת 40 יום ו40 לילה ללכת מבאר שבע עד הר סיני לא לאכול ולא לשתות מה זה יעזור לו, ה' אמר לו תזכור שאתה בן אדם תזכור שאתה לא משה, משה רבנו יכול להוריד תורה איך עושים תפילין איך עושים ציצית, אליהו הנביא לא יכול להוריד תורה לא יכול להגיד איך עושים תפילין אם הוא יגיד 5 טוטפות יסקלו אותו זקן ממרא יחנקו אותו, רק משה רבנו, אז ה' אומר לו תזכור תמיד שאתה רק בן אדם ויקרא שמו אנוש אז הוחל לקרוא בשם ה' ושת אמר לו תזכור שאתה אנוש תמיד תזכור אל תחשוב שאתה אלוקים אל תחשוב שאתה בראת את אדם הראשון אבל בגיל 695 הוא מכריז על עצמו שהוא האלוקים הוא ברא את אדם הראשון הוא ברא את הסבא שלו וזה רק היה 8 שנים אבל זה כבר לא עזר הוא כבר לא יכול לצאת מהגהינום כמו מנשה כל יום שוחט אלף אנשים תכפילו באלף כל יום אלף אנשים שלח אותם לעולם הבא 8 מיליון, יותר מהיטלר ימח שמו אז רואים איך אדם כזה עושים לו חתירה מתחת כיסא הכבוד, המלאכים לא מוכנים בשום אופן אף אחד לא מוכן אומרים ריבונו של עולם הוא כבר בתוך האש ריבונו של עולם אם אתה לא מציל אותי המלאכים צוחקים תגיד מי שומע אותך עכשיו מישהו ישמע אותך הוא אומר, אומר ה' לא, אני רחמן אני עכשיו אני אראה לכל העולם שאפילו על פיתחו של גהינום אפילו שבן אדם בתוך האש אפילו כבר אין לו, נשאר לו אלפית שנייה לחיות אני מקבל אותו בתשובה הגיע הוריקן הושיב אותו על כיסא מלכותו והוא חי 33 שנה אבל זה כבר לא עזר ---  33 שנה הוא נתן של אמון 35 שנה ואחרי זה הוא התחתן, עוד 31 שנה עוד 31 שנה ליאשיהו זה כבר לא עזר --- כבר אי אפשר היה לעצור את הגלות אי אפשר וזה 


אומר רבנו שה' לוקח את כל התפילות וזורק עלינו בחזרה הוא לא יכול לסבול את התפילות שלנו כי הכל זה הב הב אנחנו לא מתפללים על השכינה הקדושה לא מתפללים על עם ישראל לא מתפללים על צרות ישראל לא מתפללים על ירושלים כל אחד מתפלל על הפרנסה שלו רוצה מיליון יורו שני מיליון יורו עשר מיליון יורו לא על זה תתפלל היה אחד אמר קראו לו --- הוא אמר אני בחיים לא התפללתי על פרנסה בחיים אני כבר 40 שנה על הציון נהייתי ברסלב היה --- הוא נסע הוא נסע הוא רצה לנסוע לברלין בסוף הוא חזר בתשובה בחיים לא ביקשתי לא ביקשתי על פרנסה באים לציון לא מבקשים על פרנסה לא עושים קניות באומן לא עושים שופינג באומן לא מכסים את את הכרטיסים עם זה שקונים מעילים ובגדים ושמלות באומן עם זה לא מכסים את הכרטיסים הרבי שולח אדם יושב וצועק בשדה ריבונו של עולם כרטיס לאומן תלך לשדה תצעק לא צריך לקנות לא שמלות ולא מעילים אז ברגע שאדם צועק לצדיק אז מיד הצדיק עונה לו מיד הוא עונה לו הצדיק חי וקיים הצדיק שומע כל צעקה כל שאגה כל אנחה ויאנחו בני ישראל מהעבודה הקשה


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה