כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום שישי, 28 באוגוסט 2015

השבוע כי תצא מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א:

פרשת השבוע כי תצא - מפי צדיק יסוד עולם, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א:

"תמחה את זכר עמלק", ע"י שמחה ניצולים מכל החטאים! על ידי שמחה זוכים לכל הרפואות! על ידי שמחה זוכים לכל הישועות! שמחה זה אותיות ש-ָמ'חֹ'ה'(כוכבי אור, ששון ושמחה) שע"י השמחה מוחים את עמלק!מוחים את העברות! ע"י השמחה יוצאים מכל העברות שבעולם. צריך להזהר מאוד להיות בשמחה תמיד, כי ברגע שיש טיפת עצבות מחמת עבירה או דאגת הפרנסה, אז אדם עשוי ליפול לחטא יותר גדול! מחמת העצבות מחמת הדאגה הוא יפול לעבירות יותר גדולות.

יש אנשים שהתענוג הכי גדול אצלם זה העצבות, כל החיים שלהם הם בתוך עצבות, אם אתה טיפה מנסה לשמח אותם אז אתה פשוט מרגיז אותם! הם לא טעמו טעם של שמחה בחיים שלהם. "והכלל שצריך להתגבר מאוד בכל הכוחות להיות אך שמח תמיד כי טבע האדם למשוך עצמו למרה שחורה ועצבות מחמת פגעי ומקרי הזמן, וכל אדם מלא ייסורים על כן צריך להכריח את עצמו, בכח גדול להיות בשמחה תמיד" (ליקוטי מוהר"ן, כד' תנינא).

אדם נכנס לעצבות בשביל להשכיח את כל היסורים שעוברים עליו, העצבות מכניסה אותו למין מרה שחורה, מרדימה לו את המחשבה, משתקת לו את החושים, עצבות זה סם מרדים! עצבות זה סם מרדים שנותן "שקט", "שלווה", אבל זה רק דמיון! להיפך! העצבות היא רק מגבירה את היסורים ומגדילה אותם. לכן עיקר העבודה של האדם, זה המלחמה עם העצבות, וצריך לזה מסירות נפש! לא לתת אף פעם לעצבות להשתלט! אומר ר' נתן להילחם ביאוש צריך מסירות נפש, השמחה לא באה ככה סתם, השמחה זה הכי קשה מכל הדברים! המניעות הכי גדולות זה על השמחה! כל מה שהשטן נלחם זה רק בשמחה! בזה הוא נלחם! כל המלחמה שלא תהיה שמח! זה מעשה השטן שלא תהיה בשמחה, שלא תרקוד, ולא תשמח. כל אחד עובר עליו עלבונות ובזיונות, כל אחד עובר עליו הרפתקאות בגוף ונפש. יש מיליון סיבות להיות בעצבות! זה הטבע של האדם להיות בעצבות! אבל עם שמחה אפשר הכל לסדר, אם אדם רוקד ושר לה', אז כל השפע מגיע אליו.

אין שום סיבה להיות בעצבות, לכל אחד יש שכל אדיר, כל אחד יכול להגיע לכל הדברים שבעולם, רק אדם צריך לצאת מכל העצבויות. עם שמחה זוכים להפוך את הירידה לעליה, להמתקת כל הדינים, לכל הישועות.

אומר ר' נתן עיקר קטרוגו והתגרותו של המן עמלק הוא על השמחה, הוא לא יכל לסבול את השמחה של עם ישראל, הם רוקדים, שמחים, שרים, בחגים ובשבתות וכו'. מגיע שבת? שבת זה שמחה וריקודים, ששה ימים קיבלת אוכל, ברוך ה' אתה לא חולה, תתחיל לרקוד ולשמוח, אשתך בריאה תתחיל לרקוד ולשמוח, יש לך ילדים? תתחיל לרקוד ולשמוח, עוד אין לך ילדים? בזכות השמחה והריקודים יהיה לך ילדים! עוד אין לך שידוך? בזכות השמחה יהיה לך שידוך! מגיע שבת צריך לשבת עם הילדים לשמוח איתם, ולשיר איתם בהתלהבות וחשק, לא להגיד- אני מסכן, אני מיואש, קשה לי לשמוח, מה זה קשה לי לשמוח? לכולם קשה לשמוח!! צריך מסירות נפש להגיע לשמחה! ע"י השמחה אדם מכניע את כל הקליפות, נטהר מכל הטומאות, ע"י השמחה אפשר לרפאות את כל המחלות שבעולם. אדם רואה שהוא נכשל, שהגוף התגבר עליו, עמלק התגבר עליו ורוצה להפילו בעצבות ומרה שחורה, אף על פי כן אסור לו ליפול בדעתו, הוא צריך מיד
לחפש חברים, לרקוד איתם, לשמוח איתם, להגיד תהילים, לחפש כל מיני עצות איך להיות שמח.

אדם צריך לדעת שהעבירות לא שייכות לנשמה שלו, הנשמה תמיד צדיקה, תמיד טהורה, תמיד קדושה, כל מה שאדם נופל לחטאים, זה מחמת שהוא לא מספיק שמח, ולכן אסור ליפול בדעתו משום דבר שבעולם, משום חטא שבעולם, אם יש איזה בעיה, אם נכשלת באיזה עבירה, תעשה תשובה... תתחיל לשמוח, לשיר, לנגן, להגיד תהילים, העיקר לא ליפול בעצבות! כי זה המלחמה בין הנשמה לעמלק! זה המלחמה בינך ליצר הרע! שרוצה להפיל אותך לעצבות. זה לא שנהיתה רשע ח"ו, אלא זה "המלחמה" זה קרב בין הנשמה האלוקית לעמלק. וצריך להמשיך הלאה את הקרב, עם שמחה, שירים, נקודות טובות. "ועל כן ע"י שאינו מניח להפיל את עצמו ומחיה את עצמו במה שמחפש ומבקש ומוצא בעצמו איזה נקודות טובות... עי"ז נעשים ניגונים ואזי הוא יכול להתפלל ולזמר ולהודות לה' " (ליקוטי מוהר"ן, רפ"ב) כי עמלק רוצה להשכיח מהאדם את הנקודות הטובות שלו. המלחמה של עמלק היא בכל אחד, להגיד לו – אתה כבר לא שווה, לא הולך לך, אין לך שום טוב. אבל הצדיקים מלמדים אותנו להיפך! אתה מלא נקודות טובות! אתה מלא טוב!. כי אם נכשלת אז עכשיו תשמח עוד יותר! תראה איזה יצר הרע קיבלת וכמה קשיים יש לך, תראה עם איזה יצר הרע גדול אתה מתתמודד כל יום! ואתה במצב הקשה הזה עוד מתגבר ועושה מצוות!? אתה
עוד צם ביום כיפור!? אתה עוד שומר שבת!? אתה עוד מניח תפילין!? שזה  הכתר של המלך, מתעטף בציצית? שזה הלבוש של המלך. אז ראוי שתשמח
יותר ויותר...

אדם עבר עליו ירידות, הוא יכול להחזיר את כל העולם בתשובה, הוא יכול לספר לאנשים גם עלי עבר ככה, גם לי קרה ככה, להגיד לאנשים: תעשה תשובה – קשה לך, אתה לא יודע איך? תראה אני הייתי שם, באותו מקום שאתה היית, הנה אני עשיתי תשובה, תעשה גם אתה. כל הירידות שאדם עבר, זה כדי שהוא יהיה מורה דרך, הוא היה בתוך הקליפות והוא יצא, כדי שיראה לאנשים איך יוצאים מהקליפות, כל הירידות שאדם עבר, איפה שהוא עבר, הוא רק היה שליח, הוא רק כמו צוללן שמורידים אותו לעמקי ים, להוציא אנשים ולהציל אותם.

אומר "הנועם אלימלך" יש קליפה שלא נותנת לגאולה לבוא, לא נותנת לגאולה להתגלות. וצריך לדעת איך לשבור את הקליפה הזאת, איך לפצח אותה. כל אדם נמצא בקליפה מסוימת, קליפה של תאוות, קליפה של עצבות, קליפה של "סתימו דמוחין". אם רוצים להכניע את הקליפה צריך להיות בשמחה! כי אי אפשר להכניע את הקליפה רק ע"י שמחה! וכשאדם מחזק את עצמו ומתגבר להיות בשמחה אז כל העצבות וכל הגלויות וכל הצרות נופלות ומתבטלות. רבינו חידש חידוש חדש לגמרי – תדעו לכם אין שום יאוש בעולם כלל! אין דבר כזה יאוש! אפילו במצב הכי קשה! אפילו במשבר הכי גדול! אם אדם מחזיק מעמד חמש דקות שמח, רוקד, שר, אז הכל מתהפך לטובה! צריך תמיד לבוא הביתה עם חיוך תמיד לבוא הביתה עם שמחה, בבית לא צריכים לדעת שאתה עכשיו בצרה,במשבר, אם אתה לא יכול לחייך לשמוח, תשב בחוץ על המדרגות תעשה חיוכים, תעשב תנועות של שמחה, תתאמן ואז תכנס הביתה עם פנים שמחות, עם פנים מאירות.

אם אדם יחזיק מעמד וישמח הוא יכול לזכות לכל הניסים שבעולם, כל העבודה של האדם זה כל הזמן לשמוח במסירות נפש, להגיד כל הזמן "הכל לטובה", זה הניסיון שלו! אם הוא יגיד גם זו לטובה על כל דבר הוא יצא מכל הייסורים שבעולם! יהיה לו ניסים ונפלאות.

אדם צריך לשמוח לשיר להודות לה' תמיד, לפני שתגיע צרה חס ושלום! לא לחכות שתהיה צרה ואחרי זה להשתחרר מהצרה, ואז כשמשתחררים מהצרה כבר חייבים להודות! לשיר! להביא קורבן תודה! אלא תמיד נשמח! תמיד נשיר לה'! תמיד נכיר גדולת ה'! "כל הנשמה תהלל י-ה" כל נשימה תהלל את ה', אתה נושם, תתחיל לשמוח! על כל נשימה צריך לשיר! לא לחכות לצרות! כי אם תשמח בכל מצב תשיר לה'
תודה לה' אז גם צרות לא יגיעו.

עיקר העבודה זה לא להיות בעצבות אפילו
שניה אחת. כי אין שום סיבה להיות בעצבות! צריך להאמין שכל יהודי מסוגל להגיע לכל טוב בגשמיות וברוחניות, לכל הצלחה שבעולם! יש ענין לשמוח בזה שלא עשני גוי, שעשה אותי יהודי! ברוך ה' זכיתי לשמור שבת, זכיתי להניח תפילין, תשמח שזכית להתפלל! זה כמו שמצאת יהלום ששווה מליונים! צריך תמיד להמשיך על עצמו שמחה! שמחה בלי סוף! אם לא יודעים על מה לשמוח? צריכים לשמוח שה' ברא אותנו יצורים אלוקיים, זה השמחה שמחה הכי גדולה "ישמח ישראל בעושיו בני ציון יגילו במלכם" נשמח עם ה', שה' ברא אותנו לכבודו "ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים".

ברגע שנשמח, שנלמד, שנתפלל, ברגע שכל העולם יראה,שכל הגויים יראו שהנשק של היהודי זה שמחה, תורה, תפילה, כולם יתבטלו. ברגע שה' רואה אותנו בשמחה אמיתית! שאנחנו שמחים איתו! אז הוא יבטל את כל הגזרות! את כל הצרות! אז מה נשאר לך? תתחיל לשמוח בה'! תשמח עם ה'! רק עם ה'! רק עם ה' אתה יכול לשמוח! הוא חיי וקיים! ה' הוא נצח נצחים! ה' אוהב אותך! ה' ברא אותך! ה' מאמין בך! ה' מאמין בתשובה שלך! הוא לא יעזוב אותך אף פעם!
הוא יתן לך את הכל.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה