כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום שלישי, 11 באוגוסט 2015

תפילה לחודש אלול תשע"ה מאת הגה"צ ר' אליעזר ברלנד שליט"א

תפילה לחודש אלול תשע"ה

מאת הגה"צ ר' אליעזר ברלנד שליט"א

בס"ד

רבונו של עולם כל יכול, במולד חודש אלול שיהיה בליל שבת ל' אב 5:02  8 חלקים [בגואטמאלה 8:02 ליל שבת], שבו עולים לקדקד אדם קדמון, בחודש השנים עשר שבו נכללים כל 12 גבולי אלכסון, בסוד: "ולקדקד נזיר אחיו", שברכו יעקב ומשה את יוסף, שמנשה ואפרים הם כנגד החודש השנים עשר, והם כנגד ראובן ושמעון, סוד אדם פטדה, אדום ירוק, שבחודש אלול מאירים כל 12 הגונים, בסוד שוהם שהיא שחור הבולע כל הגוונין. ועל ידי התשובה של חודש אלול זוכין למלוי הלבנה, בסוד: "שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון, וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו". כי חודש אלול שבו מתקנים בשלמות את מעוט הלבנה, והלבנה כנגד מלכות בית דוד, שרק הוא יברך בסעודת הלויתן, ואז ה' פורס את עורו של לויתן על חומות ירושלים, והאור מבהיק מתחילת העולם ועד סופו, כי מיד עם תחלת המולד של חודש אלול (ו)הולך וגובר אורה של ירושלים מרגע לרגע ומשניה לשניה, עד שמאיר בכל העולמות, ולכן מזלו בתולה המעיד על התחלה חדשה ללא שום פגם. ולכן לולא האמנתי לראות בטוב ה' בארץ חיים המרמז לחודש אלול [לולא = אלול], ולכן אומרים מזמור זה בכל החודש. ואז יתגלה אליהו הנביא, הנקרא אליהו הגלעדי, המגלה את העדון והקשוט שהיה לה' קודם בריאת העולם, בסוד גל-עד, שהוא יבוא ויבשר את הגאולה בחודש אלול לפני סיום שנת השמטה, ואז במוצאי יום טוב ראשון יעמד המלך במעמד כל קהל ישראל ויקרא במשנה תורה, ויאיר את כל העולם כולו, בסוד: "תשית לראשו עטרת פז" שתבוא היונה של נח מגן עדן ותשית לראשו עטרת פז [זוהר שלח קפד:], ויאיר את העולם מסוף העולם ועד סופו, בסוד "תחדהו בשמחה את פניך". ולכן שבט גד שממנו אליהו זוכה לברכת "וטרף זרוע אף קדקד", כי רק אליהו הנביא שהיה מזרע גד יוכל להרים את העולם לזרוע לשכם, בסוד: "נתתי לך שכם אחד על אחיך", ועד קדקד אדם קדמון דאדם קדמון, סוד עמרם עמר נקי, שרש נשמות ישראל, סוד הגביע י"ג מדות של רחמים משם ע"ב, ולכן כל חודש אלול אנו אומרים את י"ג מדות משם ע"ב, סוד הגביע של יוסף.   

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה