כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום רביעי, 5 במרץ 2014

עלון כנישתא חדא - גליון 29!!! פורים תשע"ד

הרב אליעזר ברלנד

הרב אליעזר ברלנד

הרב אליעזר ברלנד

הרב אליעזר ברלנד

להורדה בPDF לחץ כאן

בס"ד בר"ה גליון 29 אדר ב' תשע"ד 

ראש ישיבת השלום המקובל הרב דוד בצרי שליט"א
סיפר לנו האברך אלישיב ג.: 
לפני מספר ימים התקשר אלי חבר שגדל עמי בילדות שרק לאחרונה החל להתחזק ולהתקרב ליהדות. והוא סיפר לי שהוא ראה באיזה מקום בתקשורת שמאן דהו כתב שהמקובל הרב דוד בצרי דיבר ח"ו בגנותו של הרב ברלנד והוא שאל אותי האם שמעתי מזה? עניתי לו שכמובן לא שמעתי דבר כזה ולא מאמין שזו אמת, אבל אם אתה דווקא רוצה אני מתפלל בישיבה שלו מפעם לפעם ואני אגש לשאול אותו ישירות. אחרי כמה ימים מאותה שיחה הגעתי לישיבת השלום וחיפשתי הזדמנות טובה לגשת לרב לשאול אותו, ובכמה פעמים שניסתי לא הצלחתי למצוא את הזמן המתאים לכך כי בדרך כלל הרב מאריך בכוונות ומסיים תמיד אחרי כולם. לפני כמה ימים ביום שישי כ"ח אדר א' ערב שבת פרשת שקלים הגעתי שוב לישיבת השלום להתפלל תפילת שחרית בנץ החמה בתקוה למצוא זמן מתאים לגשת לרב.
כשנכסתי לתפילה ראיתי את הרב עומד בתפילה בסדר הקרבנות, אזרתי אומץ וניגשתי אליו ורק התחלתי להגיד כמה מילים והזכרתי את השם הרב ברלנד, והרב קם ממקומו וסימן לי לצאת איתו החוצה. יצאתי איתו החוצה וסיפרתי לו את העניין ושאלתי אותו האם זה נכון? הרב עמד המום והחל לצעוק צעקות נוראות ואיומות! "רשעים..... שקרנים..... רמאים....."  וחזר על זה מספר פעמים, "רשעים.....  רמאים..... אני מעולם לא דיברתי נגד הרב ברלנד!! אני אישית יודע את הצדקות שלו ואת הקדושה שלו... אני כל יום בצער ובוכה על מה שעושים לו!! איך אני יכול לדבר עליו?! אני לא מוחל למי שכתב דבר כזה בשמי!! זה שקר וכזב!! זה חילול ה' נורא!! בזיון התורה שאומרים דברים כאלה בשמי!! תציל אותי תדאג שימחקו את זה מייד!!" כל המתפללים יצאו החוצה באמצע התפילה בבהלה גדולה לראות מה קרה, המתפללים ההמומים ראו את הרב בצרי נסער בצורה שלא היו רגילים לראותו ולא הבינו את פשר הדברים, וכמובן שהסברתי להם את העניין. מיד במוצאי שבת ראה אותי הרב בצרי וניגש אלי ושאל האם עשיתי משהוא כבר לדאוג למחוק את זה ולפרסם זאת? 
עד כאן הסיפור שהגיע אלינו באותו מוצאי שבת.

אנחנו ב"כנישתא חדא" אין דרכנו כלל להתייחס לכל הדברים שמוצאים אנשי בליעל אנשים שירדו אל הדיוטא הכי תחתונה עד שלא נשאר בהם שום שמץ של קדושה, ומטכסים עצות יום ולילה למצוא דרכים חדשות איך להוציא לעז ועלילות שקר על כל צדיקי הדור ובפרט על מורנו הרב שליט"א. כמו שאמר אחד מצדיקי הדור כשביקשו ממנו להוציא מכתב מחאה נגדם, סירב ואמר "הם ערב רב ואסור להתייחס אליהם, אסור לתת להם כוח. ואם אני אצא נגדם אז מחר הם יעלילו עלילות גם עלי וגם עלי הם יגידו כאלה דברים". 
וגם בעת שהגיע אלינו הסיפור העלון היה כבר מוכן לדפוס אבל כדי לקיים דברי הרב בצרי פינינו מקום לפרסם את הסיפור הנ"ל, ואפילו אם נשאר רק יהודי אחד שעדיין מתבלבל מכל השקרים והכזבים שמפרסמים מידי יום ביומו בתקשורת הטמאה אז כדאי לדבר על זה כדי להציל אותו. וכבר פרסמו הרבנים מזמן שאפילו האתרים באינטרנט הנקראים "חרדים" מלאים בלשון הרע ורכילות ואסור להיכנס אליהם כי בכל רגע ושנייה נכשלים שם בכמה וכמה עבירות קשות ואיסורי דאורייתא שהעובר בהם אין לו חלק לעולם הבא.   

וכבר פרסמנו באחד העלונים הקודמים מה שנכד מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל סיפר שהוא נכנס לסבו לשאול אותו על דיבור ששמע על הרב ברלנד ולפני שהוא הצליח לפתוח את הפה מרן זצ"ל גער בו ואמר "תיזהר לעצמך! אתה הולך לדבר על מלאך ה' צבקות!" עיי"ש כל הסיפור.

המקובל חכם אברהם חי שליט"א
לאחר העצרת הגדולה שהתקיימה בי"ב אדר א' בכותל המערבי הלכו כמה מאנ"ש לאחד מצדיקי דורנו המקובל חכם אברהם חי שליט"א, וסיפרו לו על העצרת למען מורנו הרב שליט"א, אמר להם חכם אברהם חי "כך כל הצדיקים סובלים. הרב לא היחיד רק שהוא סובל יותר מכולם". המשיך ואמר "הרב ברלנד הוא יהודי יקר וכל מה שהוא סובל זה הכל בשביל עם ישראל והכל נכון ואמיתי מה שאומרים שהוא סובל בשבילנו".

חבלי משיח
אחד האברכים בקהילה השתתף לאחרונה בברית של אחת מהחסידויות הגדולות בארץ (הוא ביקש לא לכתוב את שם החסידות), ושם הצליח להעביר שאלה לאדמו"ר, ושאל אותו על הרב ברלנד, מה עובר עליו. ענה לו האדמו"ר "תיקונים, תיקונים, זה הכל תיקונים". אז שאל אותו האברך "אבל עד כמה אפשר לסבול, מתי יסתיימו התיקונים?" ענה לו האדמו"ר "זה חבלי משיח".  

"שגיאות מי יבין"
בעלון הקודם כתבנו על האדמו"ר מבויאן שליט"א ומה שהוא סיפר מבית סבו האדמו"ר הקודם שהיה אצלו תמיד ספר ליקוטי מוהר"ן בבית. בטעות כתבנו על הגה"צ ר' משה'ניו מבויאן זצוק"ל שהיה האדמו"ר מבויאן בווינה, הוא היה צדיק גדול ותלמיד חכם עצום, אף עמד בראש ישיבת חכמי לובלין אחרי פטירתו של רבי יהודה מאיר שפירא זצ"ל מייסד הדף היומי. ר' משה'ניו זצוק"ל נרצח בשואה ולא השאיר אחריו ילדים, הי"ד. 
אבל באמת האדמו"ר שליט"א התכווין על סבו רבי מרדכי שלמה פרידמן זצוק"ל האדמו"ר של בויאן בארה"ב, ובמשך הזמן הוא נהיה האדמו"ר של כל חסידות בויאן. אחרי שהוא נפטר בשנת תשל"א לא הוכתר אדמו"ר בבויאן במשך ארבע עשרה שנים עד שנכדו האדמו"ר שליט"א קיבל את התפקיד בגיל 25. הוא חיזק את כל חסידות בויאן שהיתה הרבה שנים בלי מנהיג, ועד היום הוא ממשיך להנהיג ביד רמה את החסידות שהינה אחת מהגדולות בארץ ובעולם. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

התיק נעלם
א. ד. מפתח תקווה מספר: 
יהודי שגדל באחת משכונות הפשע בתל אביב חזר בתשובה, יום אחד אחרי כמה שנים כשהלך ברחוב הוא ראה את חברו מהעבר, וקרא לעברו בשמו. חברו שהיה שונא דתיים הסתובב אליו ולא זיהה את ההוא שקורא לו, עם הזקן והפיאות, כחברו מהילדות, לכן הוא התעלם והמשיך הלאה. אך אותו בעל תשובה לא וויתר ושוב קרא לו ואז חבר הילדות הסתובב אליו וזיהה אותו שזה בעצם ידידו הטוב. הוא ניגש אליו והתחבקו והתחילו לשוחח תוך כדי העלאת זכרונות מהעבר וכו'. והנה החילוני מספר לו שהוא הסתבך באיזה עניין גדול שאף התפרסם בכלי התקשורת וכו' ועכשיו אחרי הרבה דיונים, בית המשפט פסק לו 7 שנים בכלא ובסוף השבוע הזה הוא צריך להתייצב בכלא. אז מיודענו בעל התשובה אמר לו שיש רב גדול בירושלים - הרב ברלנד - שכדאי ללכת אליו ולקבל את ברכתו כדי שיצא מהכלא בריא בגופו ובנפשו, אך הנ''ל פסל את זה על הסף ואמר לו: השתגעת? חסר לי מה לעשות עכשיו רק ללכת לרבנים?! אך הוא לא ויתר ושיכנע אותו לבוא לרב עד שהוא הסכים. וכך היה, יום לפני שהוא היה אמור להיכנס לכלא הם הגיעו לרב והוא סיפר לרב שהוא צריך להיכנס לכלא, אז הרב אמר לו תקבל על עצמך שמירת שבת ותפילין ויהיה בסדר. אז הוא אמר לרב אני לא מבין, אז הרב אמר לו שוב תקבל על עצמך שבת ותפילין ויהיה בסדר וליווה אותו החוצה. החבר שחיכה בחוץ שאל אותו נו מה הרב אמר אך הוא לא ענה רק אמר לו בא ניקח עכשיו מונית ספיישל לכלא. כשהם הגיעו לכניסה החבר אמר לו אל תראה לשומר את החלטת ביהמ''ש, תראה לו רק תעודת זהות. וכך הוא עשה, הוא פנה לשומר ואמר לו שנגזר עליו להכנס לכלא ל-7 שנים. "איפה הצו של השופט?" שאל אותו השומר, "שכחתי אותו בבית" ענה לו. אז הוא ביקש ממנו ת.ז. השומר בדק ואמר לו שהוא לא רואה עליו במחשב כלום, אז הוא ביקש ממנו שיבדוק שוב פעם. אז השומר כעס ואמר לו נראה לך שאני משועמם אני אעצור אותך על ביזיון עובד ציבור. אך הוא התעקש וביקש ממנו שיבדוק בארכיון הראשי בתל אביב ואמר לו את כל הפרטים של התיק (וברור שבמשפט כזה יש במערכת הרבה חומר) אך הוא בדק ולא מצא כלום, פשוט נמחק לו התיק!! כמובן שאותו בן אדם אחרי כאלה ניסים חזר בתשובה וכל פעם שהוא קצת נחלש בעבודת ה' הוא נזכר בנס שהרב עשה לו ומקבל מזה חיות מחודשת...

נגד כל סיכוי
בעלון הקודם הבאנו את הסיפור איך שהרב הציל ילדה ממוות של המחלה הידוע, בזה שהוא יעץ לאביה ליתן סכום ענק לצדקה ו"צדקה תציל ממוות". 
ידוע הסיפור שהתרחש אצל הרב שליט"א לפני שנים בתחילת התקרבותו לברסלב, הבן שלו כשהיה תינוק, נפל מהעגלה וקיבל מכה חזקה בראשו, ואיבד את הכרתו. כשהגיעו לבית החולים הרופאים אמרו שיש לילד שטף דם פנימי בראשו וככל הנראה הוא לא יחיה עוד הרבה זמן. אז הרב שאל את הרופאים האם אין שום סיכוי? הרופאים ענו שיש עדיין סיכוי אפסי שהוא יחיה. מיד אמר להם הרב שליט"א "אז שהבן שלי יהיה בין האחוז האפסי שנשארים בחיים". וקיים הרב מה שרבינו אומר בליק"מ ח"ב תורה ג' שע"י פדיון נפש אפשר להתרפאות מכל מחלה, והלך ומכר את הדירה שלו פשוטו כמשמעו ונתן את כל הכסף פדיון לאחד מגדולי ברסלב שחיו באותה תקופה. ונסע מיד למירון, ושבוע שלם לא אכל ולא שתה רק צעק לה' ברשב"י וביערות במירון שירחם על הילד. לאחר שבוע, כשהרב חזר, פגש אותו ר' אהרון גוטליב שליט"א וראה שהרב ממש על סף עילפון ומיד נתן לו לשתות. שנים אחר כך הרב אמר שהשתיה הזאת ממש הצילה את חייו. ובניסי ניסים, בזכות המסירות נפש העצומה של הרב, הילד יצא מבית החולים בריא ללא שום פגע. 
וכך עד עצם היום הזה הרב מוסר את נפשו למען כל אחד ואחד מעם ישראל, שהם כמו הילדים שלו, ונכנס להתבודד אפילו לג'ונגל האפריקאי, רחוק מארצו וביתו, להצילנו ממה שראוי היה להגיע אלינו ה"י. איך אפשר לא להכיר לו טובה עבור מסירות נפש כזאת?  

נס מציאת הזיווג, הפדיון, וסיפור ההתקרבות (מפי עורך העלון)
בגיל 18 עברתי עם המשפחה לירושלים, והתגוררנו בשכונת שמואל הנביא ברחוב ארץ חפץ. הייתי במשבר מישיבות וחשבתי להתגייס לצבא. אך למזלי ישיבת כף החיים, ישיבה של בעלי תשובה, היתה ממוקמת בסמוך, ונוצר קשר ביני לבין אחד התלמידים של הישיבה שחיזקני שלא כדאי ללכת לצבא והשתכנעתי, ונכנסתי ללמוד בישיבת כף החיים. למדתי שם כשנה, והרגשתי היתה טובה. מאד אהבתי להקשיב לדרשות של מרן ראש הישיבה הרב יעקב סופר שליט"א. וגם מו"ר אבי ר' יצחק ז"ל אהב לשמוע את הרב סופר. עד היום הרב יעקב סופר נואם בחסד עליון, ורבים מאזינים בהשתוקקות לדרשותיו. 
מורנו הרב שליט"א אמר פעם לאחד מתלמידיו שיש לרב סופר הרבה יראת שמים וכדאי לשמוע אותו.
תוך כדי הלימוד בישיבה הגיעו אלי ספרי רבי נחמן מברסלב זצוק"ל, קראתי בהם, ונמשכתי לחסידות ברסלב. בררתי על אפשרות להיכנס לישיבה של ברסלב, והגעתי לישיבת לב יהודה של הרב משה ביננשטוק שליט"א, שם למדתי מהי התבודדות. היינו נוסעים עם טנדר ליער להתבודד ואחר כך עושים ריקודים וכו'. היה מועיל ומחזק. למדתי עוד משהו חדש בחיים, משהו שלא ידעתי לפני כן וקיבלתי מזה אור וכוח לחיים.
לאחר תקופה בישיבת לב יהודה הגיע לידי קלטת של הצדיק הרב אליעזר ברלנד שליט"א, נמשכתי לדיבורים שלו והלכתי לישיבת שובו בנים בעיר העתיקה בירושלים, ומאז התקרבתי לרב שליט"א ותוך שנה בישיבה נסעתי לאומן בראש השנה של שנת תשמ"ח, בזמן שעוד היה מסך הברזל. קיבלתי מזה אור נפלא. ומאז בכל ראש השנה אני טס לאומן.
עם כל זה הייתי מעוכב בשידוכים וכבר הגעתי לגיל 32 אך את זיווגי לא מצאתי. קיימתי את כל הסגולות האפשריות למציאת הזיווג, הלכתי לקברות צדיקים אך הישועה התעכבה מלבוא.
פעם כשנסעתי למירון לשבות שם שבת, תוך כדי נסיעה אמר לי אברך מתלמידי הרב שליט"א שיש סגולה שרבינו אמר שהיא פדיון שיש צדיקים שיודעים מה הסכום שראוי לתת עבור המתקת דינים ואמר לי אתה כבר לא צעיר, ניסית הכל בחיים, תנסה לשאול את הרב איזה סכום לתת פדיון עבור מציאת הזיווג. חזרתי ביום ראשון לירושלים ובדיוק באותו זמן היה שיעור של הרב שליט"א בשערי תורה. לאחר השיעור שאלתי את הרב כמה פדיון עלי לתת כדי שיתמתקו הדינים ושאני אמצא שידוך. הרב אמר לי אם אתה יכול תתן 1000$ ותוך שבועיים תהיה חתן. שמחתי מאוד.
ארגנתי את הסכום ונתתי לרב ותוך יומיים הציעו לי שידוך וכבר בפגישה שלישית סגרנו ווארט ואף זכינו שהרב התקשר ואמר לי איזה נס שהפדיון פעל כל כך מהר.
ולאחר שלושה חודשים התקיימה החתונה וזכינו שהרב בא לסדר חופה וקידושין, ונסעתי עמו ברכב לאולם והרב אמר בדרך כמה פעמים "איזה נסים, איזה נסים, חתנים של [שנת] תש"ס".
מאז התחזקה אצלי האמונה בדיבור שרבינו אמר שע"י פדיון נמתקים הדינים, וגם התחזקה אצלי האמונה ברב שליט"א. אפשר לכתוב ספרים שלמים רק מהנסים שנעשו על ידי הפדיונות, מחלות נעלמו לאנשים, עקרות נפקדו, אנשים קנו דירות, רווקים מצאו זיווג, ועוד, ועוד.
יש עוד פרטים בסיפור שאיני יכול לפרטם כאן, אך ברוך ה' היום אני אבא לילדים.
ה' יעזור שיומתקו כל הדינים מעלינו ומעל כל עם ישראל.
תסתכלו בתורה ג' בליקו"מ חלק ב' שם רבינו מפרש מהו סוד הפדיון.

לקט דיבורים משיעורי מורנו הרב שנמסרו בשבועיים האחרונים
הגמ' מספרת שרבה שחט את רבי זירא בפורים, מה - הוא עשה את זה בטעות?? אלא זה היה הכל ע"פ הדיבור, כל מה שעשה רבה זה היה הכל ע"פ רוח הקודש, רבה שחט את רבי זירא לעיני כולם להראות שבפורים אפשר לשחוט בן אדם ולהחיות אותו, אם אדם לא שוחט את עצמו זה לא פורים, פורים זה רק השחיטה "כאשר אבדתי אבדתי", אדם לומד תורה זה כמו להישחט. אדם יכול להיות חייל קרבי, טייס, אבל לא יכול ללמוד תורה! ללמוד תורה זה הדבר הכי קשה בעולם, זה שחיטה של כל שניה ורגע, כל רגע שאדם לומד זה כמו סקילה! אדם לא מוכן למסור את הנפש על לימוד התורה...

כל [העניין של] הפורים, אומר ר' נתן, זה "כאשר אבדתי אבדתי" שאדם לומד ומתפלל אפילו שהוא לא יכול, ואפילו שקשה לו הוא מוסר את הנפש, כל האור של הפורים זה רק מסירות נפש! אני לא מש מהתורה, אני לא מש מהגמרא, מה שיהיה איתי יהיה איתי! ברסלב זה רק ללמוד גמרא! כל הדברים האחרים זה שטויות ודמיונות! לימוד הגמרא זה הסוד של שובו בנים! אם אדם חושב שהוא התבטל ויבוא לפורים עוד שבועיים עם הבטלה שלו הוא לא יקבל את האור של פורים! 

למה דברים שלא התגלו למשה התגלו לרבי עקיבא וחבריו? כי את בשרו של רבי עקיבא סרקו במסרקות של ברזל. כל העבודה של האדם שיסרקו אותו במסרקות של ברזל, אם אדם לא סורקים את בשרו במסרקות של ברזל הוא לא יכול להבין שום דבר! לא לומדים גמרא עם כוס קפה, מי שלומד גמרא עם כוס קפה לעולם לא יהיה תלמיד חכם, לעולם לא יבין את הגמרא ולא יידע מה הוא לומד! לעולם לא תהיה לו יראת שמים, אדם לא קולט שגמרא לומדים בכוח! תורה א' בליקו"מ: אם אין לאדם תורה בכוח הוא לא יהיה ברסלב! כל אדם שהוא לא לומד [אז כל שאר הדברים] זה הכל שטויות! אם אדם לא לומד תורה בכוח הרבי אומר הוא לא יכול לנצח את הסט"א ואז אין לו חן והתפילה לא מתקבלת, והתפילה שלו לא עולה למעלה! 'לפני שמש ינון שמו' ענווה ושפלות, כשאדם לומד גמרא הוא רואה שהוא לא מבין שום דבר! כשהוא לומד ליקו"מ אז הוא חושב שהוא נהיה אדמו"ר מברסלב, תלמד גמרא נראה איפה אתה נמצא, תנסה להבין שורה אחת בקצות החושן. הרב מדבר כבר 20 שנה רק מלימוד הגמרא, ברסלב זה לימוד גמרא, כבר חלקו על הרב על זה, סילקו אותו מברסלב בגלל זה שהוא אומר שברסלב זה רק לימוד הגמרא,  הרב לא מפחד שמסלקים אותו שמגרשים אותו, הרב ממשיך הלאה לפי תורה א' שהעיקר זה לימוד תורה, אז אמרו לי אנשים שלימוד תורה זה ליקוטי מוהר"ן, הייתי מתווכח עם אברכים 20 שנה, היום הם כבר בגיל 50 אמרו לי ללמוד תורה זה ליקו"מ ליקוטי הלכות, אני לא מבין!! מה כתוב בתורה ג'? אני לא יודע יכול להיות שלאנשים אין להם תורה ג', יכול להיות שזה חסר להם, אז צריך להדפיס ליקו"מ חדשים עם תורה ג', שדבר ראשון זה לימוד הגמרא ולימוד ש"ס הרבי אומר שאי אפשר לתקן רק ע"י לימוד גמרא, אם אדם לא לומד גמרא הוא לא יבין זוהר וליקו"מ, אם אתה רוצה לנצח את היצר הרע רק ע"י לימוד הגמרא תנצח! וזה סוד הפורים שאדם מקבל על עצמו ללמוד גמרא - אחרת הוא לעולם לא יהיה ברסלב!! 

המגיד ממזריטש אמר שכל אות שאדם לא מכוון בה זה כיוון שהאות זרקה אותו! אדם לא יודע שיש מכרה יהלומים אבל אם היה מתפלל בכוונה היה מגלה שהכל זה יהלומים. לפני כל אות שאדם מתפלל דנים אותו אם הוא ראוי לומר את אותה האות. כי כל אות זה היכל! על כל אות צריך מסירות נפש. לכל אות שאתה אומר צריך להיכנס לתוך האות, האות זה חצי מ"מ, צריך להיות אפס אפסים, אין. הכל תלוי באותיות התפילה. הבעל התניא יכל להתפלל שמונה שעות כל תפלה (שמונה עשרה), כפול שלש זה 24 שעות (רק שצריך גם ללמוד).

החידושי הרים אומר [מה שכתוב בגמרא] "להתבסם" [זה דווקא] ולא להשתכר. שאסור לאדם לאבד את הדעת אף פעם! אדם יכול להשתכר אבל לא לאבד את הדעת, אם אדם איבד את הדעת אז הוא נהפך לבהמה באותו רגע אין לו אור של פורים! 

אם אדם לא מתעורר בתשובה יורד הצדיק עד שער החמישים! ממשיך לו את [אות] הצדיק הארוכה - דער לאנגר צדיק-ץ  כמו ירבעם בן נבט שתפסו בבגדו כי הצדיק יורד לתוך נו"ן שערי טומאה של כל אחד אפילו [כירבעם] שכבר עשה שני עגלים וכבר מחטיא את ישראל ומכריז שמי שיעלה לירושלים יידקר בחרב! והעמיד מחסומים בתבור ושאלו כל אחד לאן הוא הולך? אם הוא אמר שעולה לירושלים הרגו אותו מיד! ואם אמר שהולך למקום אחר אז היה אחריו מעקב של פרש אופנוען. אם הוא נסע ועבר את שכם לכיוון ירושלים מיד היו הורגים אותו! ה' אמר אני לא כזה מחמיר (מי שלא עלה לרגל עובר רק בלאו, לא חייב מיתה) הם החמירו כאלו חומרות כל החומרות שבעולם היו עושים (נגד מי שעלה לרגל...). אז אדם נפל לכל נ' שערי טומאה, כבר עשה ב' עגלים, השם תופס אותו בבגדו [ואומר לו חזור בך], למה דוקא בבגדו? כי ירבעם היה הבגד של יוסף! שתפסה [אשת פוטיפר] בבגדו כמ"ש בשער הפסוקים כי הבגדים של הצדיק זה נשמות! והוא היה הבגד של יוסף. אז אמר לו ה' אני לא כועס עליך! כי כל מה שאדם חוטא זה כי נגעה בו בת פרעה נגעה בו אשת פוטיפר כי מכל נגיעה באות הטומאות הנוראות, הצדיק דן אותך לכף זכות לא צריך להישבר כל כך, להיות בייאוש, אני אציל אותך!! אתה הבגד של יוסף אתה הגלגול של יוסף. אבל בוא תעשה תשובה ע"י הצדיק, הצדיק יחזיר אותך בתשובה! הצדיק קודש קדשים יורד עד נ' שערי טומאה ויחזיר אותך אפילו מנ' שערי טומאה. הצדיק מעורר את כולם.

אבל אז הוא (היינו ירבעם) שאל מי בראש? מה זה מי בראש? שאלה הכי טיפשית מי בראש, ה' תופס אותך בבגד ה' מדבר איתך ואתה שואל כאלו שאלות טיפשיות מי בראש? מה השטויות האלה, אלא הוא שאל על הראש שלו! מי מכניס לי בראש את הרהורי התשובה האלו ממי זה בא? ממני עצמי או מדוד המלך? כל מה שיש לאדם הרהורי תשובה זה בא מהצדיק האמת! אז [ירבעם אמר] אם זה בא ממני (מהראש שלי) אז אני מוכן לעשות תשובה אבל אם זה בא מדוד אני אחכה עד שאתעורר מעצמי אני לא מוכן שהצדיק יחזיר אותי בתשובה, [אז ה' אמר לירבעם] אם ככה אתה אבוד לגמרי כל מה שתעשה בעולם כל הרהור תשובה זה הכל בא מהצדיק!! תמיד זה יבוא מהצדיק, אפילו אם תתעורר בעוד אלף שנה זה יהיה מהצדיק, אתה לא יכול להתעורר [לבד] כי 'כפולח ובוקע בארץ נפזרו עצמינו לפי שאול', אתה אפילו מליארד שנה לא תעשה תשובה, מתי שתעשה תשובה זה מהצדיק אפילו עוד מליארד שנה. 

וזה הענין של פורים [שהצדיק] יורד לנון שערי טומאה לשאול תחתיות לשאול ואבדון -  נקרא אבדון כי אף אחד לא יכול לצאת משם והצדיק נכנס אפילו לאבדון. זה הכח של הצדיק שמכניע אפילו את המן עמלק שצריכים הרי להרוג אותו אבל הצדיק יורד עד שהמן נהיה עבד של מרדכי!! הצדיק יש לו כזה כח עד שיכול להפוך את המן לעבד שחייב במצוות בשבת במקוה הכל הוא חייב! אם ידליק חשמל בשבת חייב מיתה - אם זה בכל התנאים עדים התראה תכ"ד. אז המן כבר עשה תשובה כבר היה יהודי התגייר שמר מצוות ואם חילל שבת חייב סקילה כי אם הוא גוי ששמר שבת חייב מיתה אבל יהודי שחילל שבת חייב סקילה - אבל אחרי שהמן כבר הגיע לכאלו מדרגות עלה עוד מדרגה עוד מדרגה הגיע "לשער החמישים" חשב שהוא כבר יותר ממרדכי!! [אז] תולים אותו על השפיץ של הצדיק. 

אדם שמאמין שהחסידות שלו היא הכי טובה אז רבנו יתקן אותו אם הוא מאמין שזה הכי טוב ועושה את זה בתמימות לא בשביל כסף או בשביל כבוד אז הצדיק יכול לתקן אותו, אם הוא חושב ברצינות [רק ש]אין לו כח לחפש על ההרים ועל הגבעות אין לו כח ללכת על הידים ועל הרגלים לחפש את הצדיק האמת והוא חושב שהחסידות שלו זה האמת ועושה את זה בתמימות אז הצדיק מיד מתקן אותו בכל התיקונים.

עכשיו זה ב' אדרים הארת מרדכי ואסתר, כל אחד יכול לראות את מרדכי ואסתר במגילה! שיצעק 'הצילני מקליפת המן עמלק' (אז הרב צעק כמה פעמים צעקה זו של הצילני מקליפת המן עמלק וחזר על זה כמה פעמים בשיעור)

תינוק במעי אמו לומד את כל התורה עם המלאכים אוריאל מיכאל רפאל גבריאל נוריאל וממשיך ללמוד עד שמתחיל לדבר אבל איך שמתחיל לדבר אז אומרים לו עכשיו תתחיל ללמוד לבד תנסה להיזכר בכל מה שלמדת! כל מה שאדם מחדש כל החיים זה מה שלמד עם המלאכים! כל החידושים עד סוף החיים. אי אפשר לקחת מהאדם את החידושים שלו כי החידושים זה מה שלמד עם המלאכים בבטן אמו יומם ולילה עשרים וארבע שעות בלי הפסק בלי אכילה ושתיה, אוכל מה שאמו אוכלת, ושותה מה ששותה... לכן אסור לעשות זירוזי לידה כיוון שהתינוק רוצה ללמוד עוד. עוד יום ועוד יום יהיה יותר גאון יותר קדוש יותר טהור התינוק רואה הכל עד שמתחיל לדבר רואה מסוף העולם עד סופו.

על כל שאר הנצחונות (בימי חזקיה ועוד) לא עשו מגילה ויש מגילות שלא קוראים אותם [חוץ מפורים] כי כאן הכל בא ע"י תפילות!

רק מה שאדם עושה בשפלות קיים לעולם, כשאדם מגיע לשיא השפלות רק זה קיים, כשאדם רוצה לקדש את עצמו זה רק ע"י ענווה, אי אפשר להגיע לשום קדושה בלי ענווה, רק מה שאדם עושה בשברון לב זה נצחי.

בחנוכה אנחנו יורדים למטה מעשרה טפחים, אבל בפורים יורדים לכל חמישים שערי טומאה, כי הכל כדי לזכות לשפלות וענווה כי ע"י השפלות יבנה בית המקדש, וזה [מה שכתוב] שתלו את המן על הקו"ף...

עצרת שניה בכותל המערבי ולהתכונן לשובו של הרב
"לֵךְ כְּנוֹס אֶת כָּל הַיְּהוּדִים וְצוּמוּ עָלַי"
אחרי ההצלחה הגדולה של העצרת הראשונה לחזרת מורינו הרב שליט"א שהתקיימה בכותל המערבי ביום רביעי יב' אדר א' הרב אמר שהתפילות עזרו לו מאוד וביקש שיעשו עוד עצרת ביום י' אדר ב' ערב תענית אסתר שזה עת רצון, ובעזרת ה' עד פסח הרב יחזור לארץ. 

לכן אנחנו מבקשים מכל עם ישראל להמשיך בתפילות מדי יום ביומו ושיבואו כולם כאיש אחד בלב אחד לבטל את כל הגזירות הנוראות בתפילה אחת בלב אחד בשכם אחד לשיחרורו המהיר לשובו ארצה של הגה"צ מורנו הרב אליעזר ברלנד שליט"א.

אנחנו מתכנסים בכותל המערבי ביום רביעי י' אדר ב' ערב תענית אסתר (12/03/14) בשעה 19:00 בערב לזעוק את זעקת כל עם ישראל על הפשע הנורא שלא יסולח לעולם וייזכר לכל הדורות על האסון הנוראי שרובץ על כולנו ועל כל עם ישראל שאנו מנותקים כבר שנה שלימה מ- י' אדר תשע"ג עד י' אדר ב' תשע"ד. ובעצרת זו יקראו את התפילה שכתב הרב משה גרשונוביץ שליט"א. 

הרב ביקש שכל הילדים יבואו וישירו "ותוסף אסתר ותדבר". 

מקוים אנחנו שלאחר מכן האסיפה הגדולה הבאה תהיה בעז"ה בשדה תעופה לקבל את פני מורנו הרב שליט"א, נבוא בעשרות אלפים יחד עם שירה וריקודים. נא להתכונן כי בכל רגע נתון זה יכול לקרות!

שי לכל תורם בהוראת קבע להחזקת עלון "כנישתא חדא": מגנט עם תמונה של הרב, וחוברת עם כל העלונים שיצאו עד עכשיו. ובעז"ה שמות התורמים יועברו לרב לברכה. לבירורים:  054-8407573, 0585-868-878
לפרסם בעלון 054-306-6186
ספרים מפרי עטו של הרב שלום ארוש שליט"א ספרים שמושכים "חוט של חסד" לעולם הספרים שהצילו אלפי אנשים ומאות משפחות למשלוח עד אליך 050-4143791
לרכישת תפילות של הרב לפורים וכל סדרת ספרי "תפילה לעני" באזור ראשל"צ ות"א 054-3222061
המוהל וידבסקי דוד חי מוהל מישיבת שובו בנים בעיר העתיקה (בזכות ר' אליעזר בן עטיה) מומחיות, מיומנות ואחריות כלפי הרך הנימול והוריו. זכות אברהם אבינו ע"ה תעמוד לכם לכט"ס לשרותכם תמיד: 057-3119696
בס"ד מבחר יינות מכל הסוגים בלי חומר משמר (ביסולפיט) כל השנה. יקב הרב שטיינברג ממושב יסודות שהרבה אדמו"רים ומורי הוראה קונים אצלו. אפשרות טעימה. גם ערק וליקרים זול במיוחד. משלוחים באזור ירושלים 057-311-2011. וסניף באיזור ביתר 052-712-3367.

כל הזכויות שמורות © לכנישתא חדא. מותר לצלם ולהדפיס כל העלון ללא מטרת רווח, אבל אין להעתיק תמונות וקטעים בלי רשות המו"ל בכתב בשום פנים ואופן!!!

לע.נ. ר' אברהם בן סלמן ופרחה מועלם
נפטר ט' אדר תשס"ב
ת.נ.צ.ב.ה

שמואל בן שרה לברכה והצלחה ובשרות טובות, שני בת כוכבית לחזרה בתשובה וזיווג הגון, ולרי בן ליבה לרפואה שלמה

הרב ברלנד עם הרב בצרי

 הרב עובדיה יוסף הרב ברלנד הרב בצרי

רבי מרדכי שלמה פרידמן מבויאן

חכם אברהם חי

הרב אליעזר ברלנד

שמחת החתונה

הרב אליעזר ברלנד והחתן

שמחת החתונה

שמחת החתונה

שמחת החתונה

הרב ברלנד שמחת החתונה

בית כנסת כנישתא חדא נווה יעקבהרב ברלנד בזימבבואה

זימבבואה תמונת אוויר

הרב ברלנד בזימבבואה


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה