כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום ראשון, 23 במרץ 2014

ליקוטים משיעורים של מורנו הרב אליעזר ברלנד שליט"א (תקופה לפני פורים תשע"ד)

*אסור לעשות שום דבר בלי שעה התבודדות! אסור בחיים לוותר על השעה אם אדם לא היה בשדה 6 שעות הוא לא יכול להתחיל את היום
*אם אדם לא ישקר לא יהיה לו הרהורים רעים, אם אדם שיקר דוחים אותו מכל ההיכלות מכל האותיות! ולא יכול ללמוד.
כתוב בחז"ל שאם אדם יכול לחשב כמה טיפות יש בימה של טבריה (הכנרת) יכול לחשב כמה ניסוכים ניסך יעקב על המזבח (מה שכתוב ויסך יעקב נסך לה') הניסוכים זה אותיות התפלה!!!
*שלשים יום קודם פורים צריך לומר כל יום את המגילה!
*משה היה לו עשרה שמות מכל השמות שהיה לו בחר ה' בשם שנתנה לו בתיה כי זה שם של מסי"נ כל יום יכל פרעה להרוג אותה (אם היה מגלה שהוא יהודי וכמעט גילה ע"י הנסיון של צלחת זהב וגחלים ומלאך גבריאל הזיז לו את היד לגחלים) ה' בחר במשה כי הוא היה כבד פה!!
*"אם אדם הולך עם הצדיק הוא נותן לו את המחשבות שלו הוא מטהר לו את המחשבות"
*ויצא יעקב מבאר שבע ויצ"א ר"ת ו'ירא י'עקב צ'ורת א'לף, שלא הלך עד שראה אות אל"ף. כשהתינוק אומר אלף מזדעזעים כל העולמות אם אדם אומר אלף בכוונה יכול לזעזע את כל העולמות. עם שמו"ע יכולים לרפאות את הכל!
*הנשים מרוב תשוקה לתת למשכן איבדו את השכל נתנו כל מה שהיה להם -הגברים שמרו לעצמם- ואחרי שהנשים נתנו הכל! נתנו גם את המראות שלהם, משה אמר שיחתכו להם את הרגלים, כל אחד לאשתו לבת שלו, לאמא שלו (להביא כזה דבר טמא למשכן?), ואז באה בת קול ואמרה משה! כמה שאתה רואה מסוף העולם ועד סופו אבל זה לא מראות זה דמעות! כל אשה הורידה אוקינוסים של דמעות, כל אשה ידעה שעל כל ילד שתביא יהרגו אותה ואת בנה!, כמה אפשר להתחבא? יוכבד החביאה את משה שלשה חודשים. הילדים אח"כ עפו מעצמם. המצריים ראו שהביאו אותם לשדות אז הביאו מחרשות על גבי חרשו חורשים. נדב ואביהו לא רצו ליטול ידים מהכיור ומה איכפת להם? אלא שזה היה הכי טמא בעיניהם! הכי נורא!.
*כל איש ואשה זה שני כרובים, אשה מתקדשת בכסף שטר וביאה ביאה זה לבא הביתה עם חיוך על הפנים לחכות כמה דקות בחוץ ברכב ואז להכנס, אם אדם מביא את הילדים בלי שום תאוה אז הילד קם לפני אבא שלו,
*אדם הביא קרבן על עוונתיו וע"י הכיור יכלו לראות אם עשה תשובה,
*כתוב במגילה ז' ה' "ויאמר המלך אחשורוש ויאמר לאסתר המלכה מי הוא זה ואי זה הוא אשר מלאו לעשות כן" למה כתוב ויאמר ויאמר? פי' אחד שעד עכשיו שלא ידע מי היא אז דיבר עמה ע"י מתורגמן ועכשיו שגילתה לו שהיא בת מלכים דיבר עמה ישר. פי' שני וכי אחשורוש שכח תוך ג' ימים שגזר להשמיד להרוג ולאבד? שהוא שואל מי הוא זה ואיזה הוא אלא שאסתר היתה כזו חכמה כזו נבונה -האשה יותר נבונה מהאיש מגיל י"ב חייבת במצות וקנינה קנין- שהביאה אותו לכזה פחד מהמן שרוצה להרוג אותו לקחת לו את הכתר עד שאמר לאשתו אסתר אשתי היקרה תעשי לי טובה תרחמי עלי דבר ראשון תגידי זה הוא על המן הוא רוצה להרוג אותי מסכן אותי אח"כ נראה כבר מה לעשות. אחשורוש הראשון שלימד את השיר מי הוא זה ואיזה הוא. ל"מ
*המגיד ממזריטש אמר שכל אות שאדם לא מכוין בה זה כי האות זרקה אותו! אדם לא יודע שיש מכרה אם היה מתפלל בכונה היה מגלה שהכל יהלומים. לפני כל אות שאדם מתפלל דנים אותו אם ראוי לומר אותה אות כל אות זה היכל! על כל אות צריך מסי"נ. כל אות שאתה אומר צריך להיכנס לתוך האות האות חצי מ"מ צריך להיות אפס אפסים אין. הכל תלוי באותיות התפלה. הבעל התניא יכל להתפלל שמונה שעות כל תפלה (שמו"ע) כפול שלש זה 24 שעות (רק שצריך גם ללמוד).
*על כל שאר הנצחונות (בימי חזקיה ועוד) לא עשו מגילה יש מגילות לא קוראים אותם (חוץ מפורים) כי כאן הכל בא ע"י תפלות!.
*רק מה שאדם עושה בשפלות קיים לעולם, כשאדם מגיע לשיא השפלות רק זה קיים, כשאדם רוצה לקדש את עצמו זה רק ע"י ענוה, א"א להגיע לשום קדושה בלי ענוה, רק מה שאדם עושה בשברון לב זה נצחי,
*בחנוכה זה למטה מי' טפחים אבל פורים זה בנון שערי טומאה, המן חשב שהוא בחמישים שערי טומאה ומרדכי רק במ"ט שערי קדושה אבל מרדכי ע"י תפלה הגיע לחמישים שערי קדושה!
*דוד מלך ישראל חי וקיים (כי היה) לבי חלל בקרבי אין לו שום יצה"ר כמו ילד בן חמש, לא התחיל לחיות כלל. אין בכלל יצה"ר! זה הכל מדמה הצדיקים בטלו אותו לגמרי.
*זה ענין הברית שמתחילים לחתוך את הערלות ומלתם את ערלת לבבכם מתחילים עם ערלת הבשר ואח"כ עם ערלת הלב! זה ענין של ברסלב זה לב בשר! מלים את הלב, כל שניה כל רגע לחתוך את הלב.
*וזה הענין של פורים (שהצדיק) יורד לנון שערי טומאה לשאול תחתיות לשאול ואבדון -נקרא אבדון כי אף אחד לא יכול לצאת משם והצדיק נכנס אפילו לאבדון. זה הכח של הצדיק שמכניע אפילו את המן עמלק שצריכים הרי להרוג אותו אבל הצדיק יורד עד שהמן נהיה עבד של מרדכי!! הצדיק יש לו כזה כח עד שיכול להפוך את המן לעבד שחייב במצוות בשבת במקוה הכל הוא חייב! אם ידליק חשמל בשבת חייב מיתה -אם זה בכל התנאים עדים התראה תכ"ד. אז המן כבר עשה תשובה כבר היה יהודי התגייר שמר מצוות ואם חילל שבת חייב סקילה -כי אם הוא גוי ששמר שבת חייב מיתה אבל יהודי שחלל שבת חייב סקילה-.אבל אחרי שהמן כבר הגיע לכאלו מדרגות עלה עוד מדרגה עוד מדרגה הגיע "לשער החמישים" חשב שהוא כבר יותר ממרדכי!!! (אבל כיון שלא רצה לעשות תשובה באמת אז) תולים אותו על השפיץ של הצדיק.
*על משה רבנו נאמר "נער בוכה" בתיה ראתה שהשכינה עמו, (וכשנולד אז) התמלא הבית אורה, אורה זה זעיר אנפין ושכינה זה מלכות. (כשה' קרא ל)משה אז משה מיד אמר "הנני" מיד בלי אתנחתא לא מחכה שניה רץ אחרי ה' רק רואה את ה' פנים בפנים אנכי.
*(סרח בת אשר אמרה כשבאו להרוג את כל העיר בגלל שבע בן ביכרי אז היא אמרה) "אנכי שלומי ישראל" אנכי השלמתי מיוסף למשה, היא סיפרה ובישרה על יוסף (ליעקב עוד יוסף חי כו') והיא סיפרה ובישרה על משה (שהסימן זה) פקד פקדתי ומשה היה כבד פה לא יכל להגיד פקד עם האות פ"א רק בקד בקדתי עם בי"ת ואז פתאום אמר פקד פקדתי עם פ"א וזה היה הכונה שיבא אחד כבד פה שלא יכול לומר פ"א והוא יגיד פקד פקדתי כי פקד פקדתי כל אחד יכול לומר (וזה מה שסרח גילתה). פקוד עם וי"ו זה מאה תשעים (שה' אמר) אני מחסיר (פוקד מלשון נפקד -חסר) מאה תשעים (מארבע מאות שנגזר וישאר מאתים ועשר שהיו כבר) במילה פקד היה כ"כ הרבה סודות.  סרח זכתה מה שאף אחד לא זכה נכנסה עם הגוף לג"ע לא פחדה מהחרם! לא משום דבר בישרה על יוסף על משה רק ראתה אנכי ה'
*הילדים במצרים נולדו בכזו קדושה האמהות בכו לא היה להם שום הנאה שום תאוה היו כאלו קדושות וטהורות כאלו זכות אז הילדימ עפו באויר! כמו דגים מעופפים וידגו לרוב בקרב הארץ מרוב קדושה שאפילו משה לא השיג! אם יכולים לחשב את האוקינוס אפשר לחשב את הדמעות שהנשים בכו.
*סימני הדגים זה סנפיר וקשקשת ואז הם טהורים בלי שום דבר נוסף. "סנפיר" זה השכל "קשקשת" זה קדושת הברית, שריון להגן מכל הפגמים, עינים סגורות. ואם יש קשקשת אז ודאי שיש סנפיר (אבל להפך לא שיש דגים טמאים שיש להם סנפיר ולא קשקשת) ושואלים אם יש קשקשת אז למה נאמר סנפיר? (אלא אומרת הגמרא) להגדיל תורה ולהדירה ע"י קשקשת כנ"ל שזה שמירת הברית אז אפשר לעוף באויר עם הסנפיר לעוף בתורה!! לעוף. הצדיק (המרמז לדג טהור) עובד את ה' בכל דבר באכילה בשתיה בשינה השינה של הצדיק זה התיקון הכי גדול רבי דב בער (ממעזריטש) אמר (לרבי אהרן מקרלין) אתה מפריע לשינה שלי גזל שינה הוא היה רחוק אלף ק"מ ממנו.  בערך ולא מדויק.
*רבקה שאלה למה זה אנכי מה יהיה עם אנכי ה' אלקיך פתאום קופץ לבית כנסת ופתאום לע"ז איזה ילד יש לי? כשאמר לה (שם בן נח) "שני גוים בבטנך" אז אמרה בסדר.
*"גרש את האמה ואת בנה" בהתחלה חשבה שרה שישמעאל זה גבורות ויצחק זה חסדים וכל העבודה זה לחבר חסד וגבורה. לאה זה גבורה רחל זה חסד עשו היה צריך להיות פי אלף מיעקב! כי היה גבורות אם עשו היה מתבטל ליעקב היה מגיע ליחידה ונהיה מלך המשיח!!! כמו קרח שהיה צריך להיות כהן גדול אם היה מתבטל לאהרן ואהרן היה מקבל את התפקיד של משה. עשו היה צריך להשיג בחי' יחידה כי הגבורות יותר גדולות מהחסדים והיה עולה ליחידה דאצילות. אדם יכול להגיע ליחידה! אז שרה אמנו חשבה שישמעאל זה גבורות כמו שיצחק חשב שעשו זה גבורות דקדושה אבל אח"כ ראתה שזה קליפה נוראה שלעולם לא תעשה תשובה ישאר ישמעאל בניו ישארו ישמעאלים לא ישאר מהם שום דבר! לכן אמרה גרש את האמה כי אדם לא יכול לחבר חסדים וגבורות!
 *מי שמאמין בצדיק האמת יכול להכנס בתוך האש!! האש לא שולטת בו. (לא מוגה)
 *אסור שום הרהור שום מחשבה! הכהן גדול אסור לו להתחתן עם ילדה יותר מי"ב שנה! בדיעבד מותר.אדם צריך להיות בלי מחשבות.
*חבקוק עשה עיגול ונכנס לתוכו ואמר לה' שלא יוצא עד שמשיח יבא אמר לו ה' אתה יודע סוד האל"ף?. ויצא יעקב יעקב ראה צורת אלף אל"ף זה סוד מעשה מרכבה יו"ד עליונה יו"ד תחתונה (ר"ע אמר לאלו שנכנסו לפרדס לצפות במרכבה כשתגיעו למקום אבני שיש טהור) אל תאמרו מים מים כי דובר שקרים לא יכון נגד עיני אם אדם לא מוציא שקר מהפה יכול להמשיך את המשיח את היחידה מגיע לכל המדרגות.
*כשהתינוק במעי אמו לומד כל התורה עם המלאכים אוריאל מיכאל רפאל גבריאל נוריאל וממשיך ללמוד עד שמתחיל לדבר אבל איך שמתחיל לדבר אז אומרים לו עכשיו תתחיל ללמוד לבד תנסה להזכר מה שלמדת! כל מה שאדם מחדש כל החיים זה מה שלמד עם המלאכים! כל החדושים עד סוף החיים. לכן אסור לעשות זירוזי לידה כיון שהתינוק רוצה ללמוד עוד עוד יום ועוד יום יהיה יותר גאון יותר קדוש יותר טהור הוא רואה מסוף העולם ועד סופו התינוק רואה הכל עד שמתחיל לדבר רואה מסוף העולם עד סופו.
*א"א לקחת מהאדם את החידושים שלו כי החידושים זה מה שלמד עם המלאכים בבטן אמו יומם ולילה עשרים וארבע שעות בלי הפסק בלי אכילה ושתיה אוכל מה שאמו אוכלת ושותה מה ששותה.
*אם אדם לא מתעורר בתשובה יורד הצדיק עד שער החמישים! ממשיך לו את הצדיק הארוכה -דער לאנגר צדיק-, כמו ירבעם בן נבט שתפסו בבגדו כי הצדיק יורד לתוך נו"ן שערי טומאה של כל אחד אפי' (כירבעם) שכבר עשה שני עגלים וכבר מחטיא את ישראל ומכריז שמי שיעלה לירושלים ידקר בחרב! בתבור עמדו מחסומים ושאלו כ"א לאן אם אמר שעולה לירושלים הרגו אותו מיד! ואם אמר שהולך למקום אחר אז היה מעקב של פרש אופנוען אם נסע ועובר את שכם לכיון ירושלים מיד הורגים אותו! ה' אמר אני לא כזה מחמיר (מי שלא לרגל עובר רק בלאו לא חייב מיתה) הם החמירו כאלו חומרות כל החומרות שבעולם היו עושים (נגד מי שעלה לרגל..). אז אדם נפל לכל נ' שערי טומאה כבר עשה ב' עגלים השם תופס אותו בבגדו (ואומר לו חזור בך) למה דוקא בבגדו? כי ירבעם היה הבגד של יוסף! שתפסה (אשת פוטיפר) בבגדו כמ"ש בשער הפוסקים כי הבגדים של הצדיק זה נשמות! והוא היה הבגד של יוסף. אז אמר לו ה' אני לא כועס עליך! כי כל מה שאדם חוטא זה כי נגע בו בת פרעה נגע בו אשת פוטיפר כי כל נגיעה מזה באים הטומאות הנוראות, הצדיק דן אותך לכף זכות לא צריך להשבר כ"כ להיות ביאוש אני אציל אותך!! אתה הבגד של יוסף אתה הגלגול של יוסף. אבל בא תעשה תשובה ע"י הצדיק הצדיק יחזיר אותך בתשובה! הצדיק קודש קדשים יורד עד נ' שערי טומאה ויחזיר אותך אפי' מנ' שערי טומאה. הצדיק מעורר את כולם. אבל אז הוא (היינו ירבעם) שואל מי בראש? מה זה מי בראש? שאלה הכי טיפשית מי בראש, ה' תופס אותך בבגד ה' מדבר איתך ואתה שואל כאלו שאלות טפשיות מי בראש? מה השטויות האלה, אלא הוא שאל על הראש שלו! מי מכניס לי בראש את הרהורי התשובה האלו ממי זה בא? ממני עצמי או מדוד המלך? כל מה שיש לאדם הרהורי תשובה זה בא מהצדיק האמת!, אז (ירבעם אמר) אם זה בא ממני (מהראש שלי) אז אני מוכן לעשות תשובה אבל אם זה בא מדוד אני אחכה עד שאתעורר מעצמי אני לא מוכן שהצדיק יחזיר אותי בתשובה (אז ה' אמר לירבעם) אם ככה אתה אבוד לגמרי כל מה שתעשה בעולם כל הרהור תשובה זה הכל בא מהצדיק!!! תמיד זה יבא מהצדיק, אפילו אם תתעורר בעוד אלף שנה זה יהיה מהצדיק, אתה לא יכול להתעורר (לבד) כי כפולח ובוקע בארץ נפזרו עצמנו לפי שאול, אתה אפילו מליארד שנה לא תעשה תשובה, מתי שתעשה תשובה זה מהצדיק אפילו עוד מליארד שנה.
*כל הענין של פורים זה כאשר אבדתי אבדתי!! שאדם רק לומד ומתפלל אפילו שהוא לא יכול שקשה לו הוא מוסר את נפשו, כל הפורים זה רק מסי"נ כל האור של פורים זה רק מסי"נ שהולכים אחר הצדיק אחר מרדכי (הוא) הרים את הרגל שלו (והראה להמן שהוא עבד שלו) מה אתה מתגרה בהמן? יש הלכה שאסור להתגרות ברשעים אסור! ומרדכי לא קיים הלכה זו הרדב"ז שואל איך מרדכי הולך נגד הלכה מפורשת מסכן את כל עמ"י? איך מעיז לעשות כזה דבר? איך הוא הולך מלחמה נגד שבע מליארד אנשים?
אבל הצדיק אומר "לא אירא מרבבות עם אשר סביב שתו עלי קומה ה' הושיעני אלקי כי הכית את כל אויבי לחי שיני רשעים שברת לה' הישועה על עמך ברכתך סלה"
*רבה ששחט את רבי זירא זה היה הכל על פי הדיבור מה שעשה היה ע"פ רוה"ק ר"ז היה נכנס כל ל' יום לתוך האש כל העבודה של ר"ז זה שיסרקו את בשרו במסרקות של ברזל כמו ר"ע, רבה שחט את ר"ז על במה לעיני כל העולם! רבה מראה לכל העולם שאפשר לשחוט בנ"א ולהחיות אותו, פורים זה הזמן שאפשר להחיות את כל המתים לרפאות חולים שידוכים לכן רבה שחט את רבי זירא להראות שבפורים צריך לשחוט את עצמו אם אדם לא שוחט את עצמו זה לא פורים! אדם לומד תורה יכול לשחוט אותו, אדם יכול להיות חייל קרבי להיות טייס אבל לא ללמוד תורה, ללמוד תורה זה הדבר הכי קשה, מסי"נ כל שניה כל רגע שחיטה של כל שניה כל רגע, כל רגע שאדם לומד תורה זה כמו סקילה!! אדם לא מוכן למסור את נפשו על למוד תורה, הוא ילך להיות שדר הוא לא מוכן ללמוד תורה!, כל הענין של אסתר זה כאשר אבדתי אבדתי אני לא מש מהתורה מהגמרא כאשר אבדתי אבדתי מה שיהיה איתי. אדם קם בשתים עשרה בלילה עושה שעה התבודדות ויושב עם הגמרא עד הבוקר צריך רק ללמוד גמרא, למה אין לאדם אוכל? כי לא לומד גמרא!, ללמוד גמרא 16 שעות ושעה התבודדות, אם אדם לא לומד 16 שעות גמ' המח שלו יוצא הכל הפוך חושב שמבין את הצדיק אבל הכל הפוך הפוך על הפוך עושה הכל הפוך, ולכן זה הסוד של פורים כאשר אבדתי אבדתי עכשיו זה לא חנוכה שמסתובבים כמו סביבון, צריך לשבת וללמוד כמו (בזמן) חזקיה המלך שמאחרי הבדלה הלכו ללמוד עד הדלקת הנרות לא עוזבים את הגמרא, גמרא זה לא מועדון זה לא בית קפה לעולם לא יהיה ת"ח לעולם לא יבין את הגמרא, אם אדם לומד גמרא על כוס קפה ותה איפה הלימוד תורה בכח? אדם לא לומד גמרא עושה את כל התועבות. רבנו לא אכל רק פעם אחד בשבוע בליל שבת,  אם אדם יושב על כוס קפה בסוף ימות לפני זמנו, כל הענין של פורים שיוכל לחיות עד מאה עשרים שנה, שאפשר להכנס לתוך האש לשחוט אותו, רק ללמוד גמרא! בלי גמרא לא יבין את הזהר את הליקוטי מוהר"ן. (רבנו אומר בתו' א' ח"א שמי שלא לומד אז זה) צוציתא דנורא  חיורתא (מלאך לבן אבל מזיק הוא), כי המן צעק "הצלני ממרדכי הצדיק" כי למד גמרא בלי ניגונים בלי ריקודים! אבל אחרי 16 שעות צריך ריקודים, בפורים מקבלים ללמוד תורה שש עשרה שעות, כל מה שאתה רוצה להשיג תעשה שעה התבודדות בשעה פועלים הכל, אבל זה אחרי שלמדת 16 שעות, והמן כבר היה יהודי שמר שבת תפילין לא הניח היה לו קשה אבל כל המצוות הוא קיים עוד רגע היה מתגייר היה נהיה משיח בן יוסף כמו ירבעם שהיה צריך להיות משיח בן יוסף ורחבעם משיח בן דוד

*איוב אמר עינים הייתי לעיור ורגלים לפסח אני ואשברה מתלעות און, אב אנכי לאביונים, ולב אלמנה ארנין וכו' הקמתי מוסדות לעיורים כתב ברייל דאגתי לנכים לעניים לאלמנות וליתומים, וה' ענה לו (כמו שמרומז בפסוק נהפך לאבל כנורי ועוגבי לקול בוכים) אם הייתה שר ומנגן (הייתה ממתיק את כל הדינים ואז) בכלל לא היו עיורים ולא נכים וכמו בזמן מתן תורה שכל הנכים נתרפאו העיורים ראו החרשים שמעו הפסחים הלכו. וזה מה שה' ענה לו מן הסערה (והגמרא בב"ב אומרת שזה מרמז על שערה שבראש) ה' אמר לו אתה יודע מה השורש שלך מה שורש נשמתך? שורשך גבוה מאד אתה מהשערות העליונות!
ה' אמר לאיוב הידעת "ה" שחר מקומו אתה יודע את הסוד של ה"א של אברהם אבינו ע"ה? בהברא"ם! בה"א ברא העולם,
*איוב היה הגלגול של יובל (לו' א' מתחלפים באל בם) שהיה אבי כל תופש כנור ועוגב (לע"ז).
*הגמ' אומרת (ב"ב טו) כמה שיטות מתי היה איוב ואחרון זה מעולי גולה כו' ור"ש בר נחמני אמר שלא היה ולא נברא משל היה, וביאר בזה מו"ר שכיון שלא זכה כמו אברהם ולא נשאר ממנו שום זכר לכן משל היה (ל"מ)*"ואם זבח שלמים קרבנו" (ויקרא ג א) רק יהודי יכול להקריב קרבן שלמים שיש בו ג' חלקים אחד לגבוה חלבים וכו' ב' לכהנים חזה ושוק ג' לישראל כל השאר, זה הכל רק לישראלים אבל גוי לא יכול להקריב שלמים! וגם אם יקדישנו כשלמים יהיה דינו כעולה. וביאר מו"ר שגוי לא יכול (במהותו) להביא שלמים כי הוא לא יכול להתחלק עם עוד אחד הוא מסוגל לתת הכל רק לה' לעולה אבל לא שלמים שזה מתחלק לגבוה ולכהנים, (וכמדומני שהזכיר אז את איוב שהביא רק עולות עיין זהר בא)
*"ואשר נשיא יחטא" אפילו אצל מלך המשיח ובניו אחריו שיהיו גם מלכים (שהוא ימות וגם בנו ימות כמו שאמר רבנו זי"ע) יהיה שייך ענין של חטא, ויהיו חמש עשרה ערי מקלט הכל ימשיך כמו שהיה רק היצה"ר הגס לא יהיה, יהיה סנהדרין ואם יעשה עבירה בעדים והתראה אז יהרגו אותו, אבל יצה"ר ימשיך להיות, ומי שיהיה לו הרהור במנין של משיח יכו אותו כו', וגם אחרי ששרה תקום לתחיה יהיה אסור להסתכל עליה עד אחרי התחיה שיתחלפו הגופות לגמרי,

*כשמשיח יבא יהיה לכולם כזה לב נשבר שכולם יחפשו את הצדיק האמת. (מזיכרון ל"מ)

*כשדוד המלך ראה את המלאך וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים עומד בגורן ארוונה היבוסי, הוא קנה את הגורן מארוונה בשש מאות כסף חמישים מכל שבט. וארונה היבוסי השאיר צאווה לבניו שמתי שיהיה להם הזדמנות אז שיקברו את הגולגלת שלו מתחת למזבח, והיינו כשיהיה מלך רשע ותהיה אפשרות לקבור את הגולגלת שלו שם (שהיה בביהמ"ק מחילות ומנהרות מתחת לכל הבית, -דוד חפר את היסודות בעומק 1500 אמה ושם גם נמצא המשכן שבנה משה, ולשם הכניס אח"כ המלך יאשיהו את הארון הברית כשידע שנבוכדנצר יחריב את הבית) וכך אכן עשו צאצאיו ושמו את הגולגלת שלו מתחת למזבח, עד שבא המלך הצדיק חזקיהו שבנה את המזבח (אחרי כמה שנים שלא היתה עבודה בימי אחז אביו) אז כשמצא חזקיה את הגולגלת של ארונה אומר תוספות סנהדרין י"ב ע"א ד"ה שעיבר שבגלל הגולגלת הזו נטמאו כל הכהנים! (עד שהיה צריך לעשות פסח בטומאה וחזקיה לא רצה ועיבר ניסן ולא הודו לו חכמים) ושאל מו"ר איך אפשר במציאות שיטמאו כל הכהנים! מגולגלת אחת? וענה שהיה להם מנהג שכשהיה מת אצלם מת היו קוברים אותו ארעי ואח"כ כשהיה מת אדם מכובד היו כולם מוצאין מתיהם מקבריהם וקוברים אותם שוב יחד (וזה הסיבה שהמרגלים אמרו "ארץ אוכלת יושביה" שאז באותו פרק מת איוב -וזה שרימז להם משה "היש בה עץ אם אין" שלפי פשוטו קשה איך יתכן ארץ זבת חלב ודבש שאמר הקב"ה אם אין שם עץ? מה ההו"א? אלא משה רימז אם יש בא"י איוב מארץ "עוץ" שזכותו תגן על הכנענים, וה' המיתו אז וכל הגויים היו עסוקים בהוצאת מתיהם כדי לקבור אותם יחד עם איוב, וה' חשבה לטובה שיהיו עסוקים במתים ולא ישימו לב למרגלים -ובאמת שהיה להם למרגלים את הכח לכבוש את א"י לבד! כמו המרגלים ששלח משה בסוף הארבעים כדי ללכוד את יעזר ולכדוה לבד, רק שהמרגלים לא האמינו בה' ובמשה עבדו-) וממילא כשמת ארונה הוציאו כולם את מתיהם וזה היה רבבות וכולם נקברו שם מתחת למזבח ביחד עם ארונה, ובגלל האלפים האלו אכן נטמאו כל הכהנים שהיו שם בפינוי כל אותם הגולגלות. ואמר שארונה עשה זאת כדי לעכב את התפלות שלא יעלו, ושהוא היה רע עין על ישראל,
*כל אחד ואחד יכול להיות כמשה רבנו וכמו אליהו הנביא! כמו שמרומז בברייתא של רבי ישמעאל "כל דבר שהיה בכלל (כל עם ישראל שהם בכלל אחד) ויצא מן הכלל ללמד (כמו משה שיצא מן הכלל ועלה למרום והוריד תורה ללמדה את בנ"י) לא ללמד על עצמו ירד (שרק הוא יכל לעשות כן) אלא ללמד על הכלל כולו יצא (שכל אחד ואחד!! מעמ"י יכול להיות כך). ולא זו בלבד אלא כל אחד ואחד עתיד לתת את הדין על זה כמו שמרומז בפרשת השבוע פרשת ויקרא (ה' א') ונפש כי' תחטא' ושמעה' קול' אלה כו' יש כאן ס"ת אליה שזה אליהו זכור לטוב ונקראים חוטא "נפש כי תחטא" מדוע לא זוכים להיות כמו אליהו הנביא. ולא רק איש אלא אפילו אשה עבד ושפחה הכל לפי מעשיו זוכה ושורה עליו רוח הקודש כמו דבורה הנביאה שנקראת אשת לפידות שעשתה פתילות ללומדי תורה והשי"ת שהוא בוחן כליות ולב ראה שהיא עושה זאת רק לש"ש באמת ושרתה עליה שכינה והיו רואים לפידים מעל אוהלה. כל אחד מקבל בבר מצוה שלו נשמה עם ארבע כנפים מאש ויש לו אפשרות לעלות איתה לשמים כמו משה ואליהו, וזה בתנאי שלא יחתוך אותם.
*ויקרא אלף זעיר"א. כל אות שבתורה השי"ת אמר למשה בדיוק איך לכותבה וכך כתבה, אות אחר אות, כתוב בי"ת כתב בי"ת אח"כ רי"ש וכו' עד תשלום תיבת בראשית וכן הלאה. ואז כשהגיע לתיבת ויקרא אז הוא כתב ו-י-ק-ר והשם אמר לו תכתוב אל"ף אמר לו אני לא מסוגל!! במה אני טוב  מבלעם הרשע כמו שנגלית לו בויקר כך נגלית לי במה אני טוב מבעלם? וה' אמר לו אני מצווה עליך לכתוב אל"ף אז משה היה חייב לכתובה וכתבה זעירא ומהדיו שנשתייר בקולמוס (שהיה בו דיו בדיוק לכל האותיות שבתורה) אז ה' יתברך משחו על ראשו ומזה קרן עור פניו. והאיש משה ענו מאד במשך שבע ימים התווכח  משה עם ה' על השליחות לגאול את ישראל שמשה סירב בשום אופן ללכת והוכיח לה  איך שכל אחד אחר יהיה מי שיהיה! יגאל באופן טוב יותר את ישראל ואילו על ידו תהיה הגאולה באופן הגרוע ביותר כגואל ראשון כך גואל אחרון 'משיח' ה' יצטרך להתווכח איתו שבע ימים ושבע לילות עד שיסכים ללכת משה היה כ"כ עניו ושפל, ודעתו היתה שפילה יותר ממצורעים וממוכה שחין זה כל הגדולה של הצדיק שהוא בשיא שיא הענווה והשפלות.

*המן קם בחצות הוא היה שובו בנים שדרי"ם באו אליו הביתה שמע מה זה שובו בנים איך אנשים קמים בלילות ערים בלילות שמע זאת קיבל כזה התלהבות רוצה להיות ברסלבר שובו בנים הוא חיפש מקום להתבודד. אדם צריך לחפש מקום עם אילנות יפים עשבים יפים ללכת תמיד בין אילנות ועשבים שש שעות כל יום בין העשבים. וחשב (המן) איפה יש כזה מקום? עם עשבים פרחים ושושנים הוא רצה שהלב יפתח לו צעק אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הצליחה נא אני רוצה לתלות את מרדכי. אדם עושה התבודדות אחד רוצה להיות רבי אחד רוצה להיות רבי נחמן העיקר זה לצעוק הצלני מקליפת המן עמלק (והאריך בצעקה זו כמה דקות) אם המן היה צועק הצלני מקליפת המן עמלק היה נהיה ראש ממשלה על כל העולם היה מקבל את מלכות אחשורוש. כי אומר המהרש"א שהתכנית היתה שאחשורוש יהרג במשתה והגזירה היתה מתבטלת, כי בחומם אשית משתיהם לדם בזמן שמשתכרים הגוים הורגים אחד את השני. אז אסתר לא ידעה שאחשורוש עצמו ימות, ואם המן היה עושה תשובה היה מקבל את מקום אחשורוש מרדכי קנה את המן כעבד (וממילא דינו שחייב במצות כאשה) וכמו שאומר החתם סופר "כי הגיד להם אשר הוא יהודי" (המן "הוא" יהודי) הוא חייב במצות לשמור שבת הוא הלך כל יום למקוה הוא כבר היה יהודי הוא רק היה צריך לצעוק הצלני מקליפת המן עמלק ובמקום זה צעק הצלני מקליפת מרדכי במקום לשאוג הצלני המן עמלק. ו(ממילא ש)לא היה צריך ללכת בלילה (לגן המלך שעי"ז חשד בו המלך שרוצה להרגו) ורק לשמוע בקול אשתו שאמרה לו ובבוקר אמור אל המלך
*מהדיבורים שאמר מורנו הרב שליט"א בימים אחרונים בשיעור בטלפון. בתחילה שר את הפסוק "כי תעבור במים אתך אני אתך אני ובנהרות לא ישטפוך כי תלך במו אש לא תכוה ולהבה לא תבער בך" בניגון בהתלהבות אדירה, ואז התחיל לספר את הסיפור של כי תעבור במים אתך על יהודי פשוט פשוט שלא ידע ללמוד שבקושי הבין את הגמרא את המשניות וראה בחלום פסוק עם שני כי ושלש לא, ועבר מו"ר לסיפור על יהודי שלא היה לו פרנסה אז (אנשים) אמרו לו מה אתה עושה? איך אתה עוזב את הבית בלי פרנסה? מה אתה עושה הילדים הולכים עם בגדים קרועים בלי נעלים בחורף בשלג בקרח הרגלים נדבקים לקרח בשלג אז אמר יש לי (פרנסה מ...) שני קיא (קיא ביידיש זה פרה) אז אמר יש לי שני קיא (הם הבינו שיש לו שני פרות לפרנסתו אבל הוא התכוין ל...) שני" כי" אחד זה כי לעולם חסדו והשני זה כי בו ישמח לבנו כי בשם קדשו בטחנו אם אדם הולך תמיד בשמחה כי בו ישמח לבנו כי בשם קדשו בטחנו אפילו אין לו אגורה יש לו עשרים ילדים עשר בנים עשר בנות שישים בכרס אחד כמו במצרים...  
* "דבר צוה לאלף דור" משה התפלל בז' ימים שבין א' עד ז' אדר על כל הצדיקים על כל אחד על כל דבר משה ידע הכל, משה התפלל על כל אחד ואחד מאתנו שנחזיק מעמד שנלמד תורה, יש אוכל אין אוכל, רבי חנינה בן דוסא הספיק לו קב חרובין משבת לשבת, צריך לחנך את האשה שמספיק קב חרובים, רבי חנינה בן דוסא לא עשה קידוש אף פעם רשב"י כשהיה במערה י"ג שנה לא עשה קידוש לא לולב לא כלום. אז משה התפלל על כל אחד מאיתנו על כל דבר ודבר וכל אחד יכול "לעורר" את התפלה הזו שמשה כבר התפלל עליו שיוכל לקרוא את הפרשה ולקום בבוקר, משה ידע הכל התפלל על הכל על כל הדורות, וצריך להאמין בזה!
*כשגשם יורד אפשר להתרפאות מכל המחלות! בפרט אם אדם נמצא בשדה זה עוד יותר טוב, כשיורד גשם לפתוח את החלון לשאוף את האויר הזה, זה רפואה לכל המחלות לכל הרעלים לכל מחלות העור לכל הסרטנים, יורד גשם לצאת החוצה יתרטב לא נורא.

*בפורים אפשר להחיות מתים!! כמו אצל רבה ורבי זירא שקם רבה ושחט את רבי זירא. וקשה אם רק רצה להראות שאפשר להחיות מתים אז למה לא החיה תרנגול או פרה? אלא שרצה ללמד ההלכה אם חידודה קודם לליבונה אם החידוד קודם השחיטה כשרה ואם הליבון קודם אז השחיטה פסולה וכן לגבי שחין ומחית המכוה יש נפ"מ אם חידוד קודם לליבון. הכל היה בשביל ללמד הלכות!. ובאמת מרדכי היה חייב מיתה ע"פ הלכה שסיכן את כל עמ"י! שהתגרה בהמן שהראה לו את הסוליה שהוא ובניו עבדים שלו. כמו נחום איש גמזו. אבל זה הגדולה של אותו הדור שכל מה שמרדכי עשה אפילו הדברים הכי משונים הכי מרגיזים הכי תמוהים קיבלו הכל בשיא התמימות! לכן הם זכו לכזה פורים לכאלה נסים כי הכל תלוי באמונה בצדיקים!!! כל ההצלחות. 
*סיסרא זה פעמים המן מן שמים נ'לחמו ה'כוכבים מ'מסלותם נלחמו עם סיסרא, כל מלחמה זה עם המן עמלק (והתחיל לומר הצלני מקליפת המן עמלק ובמשך כמה דקות חזר על זה שוב ושוב) יעל מחקה ראשו ומחצה (149) זה גמט' נחמן (עם הכולל) רבנו החזיק לה את היד הצדיק אפילו לפני שבא לעולם מנהיג את העולם, איך היה לה (ליעל את) הכח למחוץ אותו? מספיק שהיה מתעורר אלפית שניה היה חונק אותה באלפית שניה, אלא הלכה עם הכח של דוד עם הכח של רבנו רבנו החזיק לה ביד רבנו מחזיק ביד של כל אחד ואחד שצועק הצלני מקליפת המן עמלק (והאריך בזעקה זו כמה דקות). יעל ידעה שם המפורש "ותבוא אליו בלא"ט" גמט מ"ב זה השם שכה"ג נכנס לקה"ק לכן חזרה בעלי הכהן (אותיות יעל) ובאביי והלכה ב"יע"ל קגם" אביי זה יעל. יעל מופיעה בכל דור ודור ועושה כל הניסים. יעל אשת חבר הקיני מנשי"ם (440) באהל (38) תברך (662 =1100)  (שרה 505 רבקה 307 רחל 238 לאה 36 דוד 14 1100)

*בזמן בית ראשון שלא היה שמו"ע (שנתקן אח"כ) אז אמרו כל יום התפלה של חנה.

*אדם שמאמין שהחסידות שלו זה הכי טוב אז רבנו יתקן אותו אם מאמין שזה הכי טוב ועושה את זה בתמימות לא בשביל כסף או בשביל כבוד אז הצדיק יכול לתקן אותו, אם הוא חושב ברצינות (רק ש)אין לו כח לחפש על ההרים ועל הגבעות אין לו כח ללכת על הידים ועל הרגלים לחפש את הצדיק האמת והוא חושב שהחסידות שלו זה האמת ועושה את זה בתמימות אז הצדיק מיד מתקן אותו כל התיקונים.
*אם ת"ח נוקם ונוטר כנחש חגרהו על מתניך (שבת), וביאר בזה שהנחש הרי עפר לחמו ואין לו שום טעם בשום דבר מאכל אותו דבר הת"ח שנוקם ונוטר לא מרגיש שום טעם בזה. [שמעתי]*א"א לכבד את האבא יותר מעשו הרשע הוא היה מתבשם -כמו במגילה ששה חודשים בשמן המור כו'- ולובש בגדי אדה"ר מסדר את השערות סורקן -לא כמו רבי יהושע שהיה נכנס עם בגדי פחמי- לפני שנכנס לשרת את אביו, אבל אחרי שיצחק בירך את יעקב ולפי דעת עשו לקח את הברכה ממנו ואפילו שקיבל יותר ממנו "שמני הארץ" איפה שחופרים באוקרינה  יש מים, אבל טל השמים טל של תחיה יצחק בירך רק את יעקב "ויתן לך האלקים מטל השמים" לעשו נתן רק ברכות גשמיות, ועשו אמר ברכות בגשמיות אני לא צריך אני מסתדר לבד "על חרבך תחיה" אני אגנוב אשדוד, אבל בלי ברכה של אבא מה שווה כל הגניבות. הוא שם אצל אמא שלו הצדקת! את הבגדים החמודות ששדד מנמרוד כי בבית לא יכול לשים שמי שגונב אז אשתו גם גנבת ומה קרה אמא שלו גנבה אותם.  אז אחרי שיצחק לא בירך אותו כמו שרצה אז עשו התחיל לומר בלבו "יקרבו ימי אבל אבי" מתי ימות אבא שלי לומר תיקון הכללי ולכוין ב"מתי ימות ואבד שמו". וכל מה שהתחתן עם מחלת בת ישמעאל זה הכל היה רק כדי להסית את ישמעאל שיהרוג את יצחק.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה