כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום ראשון, 23 במרץ 2014

ליקוטים משיעורו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - ג' אדר ב תשע"ד

משיעור ג' אדר ב תשע"ד

"גדולת יום הפורים"
א) יום הפורים זה החג הכי גבוה מכל החגים לעתיד לבא יום כיפורים יהיה כמו פורים כמ"ש בתיקו"ז, כל החגים עתידין להתבטל חוץ מימי הפורים, ושאל מו"ר הרב מה פירוש להתבטל? הרי התורה לא משתנה אלא הכוונה היא שבפורים יורד האור של קודש הקודשים!!! והכהן גדול נכנס לקןדש הקודשים כמ"ש {במגילה} בחצר גינת ביתן המלך שה"חצר" של אחשורוש היה משול לחצר הבית המקדש הר הבית והחיל "גינת" לעזרות  {עזרת כהנים נשים וישראל} "ביתן" היכל וקה"ק {וביחס לאור הגדול הזה שיורד בפורים מתבטלים שאר החגים?}.

"לימוד התורה"
ב) רבנו אומר שא"א להתגבר על תאות ניאוף רק ע"י לימוד בעיון!  רק ע"י לימוד בעיון אפשר להתגבר על תאות ניאוף אדם יכול לדפוק את הראש שלו בקיר מליון פעם ולעקם את הראש מליון פעם כשהולך ברחוב. הרבי אומר בתורה ע"ב ח"א שזה שאדם מפוצץ את הראש דרך שטות לא יעזור לו שום דבר אדם צריך רק ללמוד גמרא ואז ממלא את התלת גלגלתא דמוחא כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו. {עיין עוד להלן אות ט'}

"קדושת המחשבה בהריון וגדולת נשים צדקניות"
ג) הרבי אמר {אם הוציא לכם את הרפש מהראש אז} הוציא לכם את "המח" עם הרפש כל תא ספוג עם רפש. אדם ינק בתשע חודשים {של ההריון} מהרפש והזוהמה של האמא כל אחד ינק את הזוהמה הזו וכמה שינק יותר זוהמה הוא צריך יותר לסבול אח"כ בחיים, כשאשה בהריון צריכה רק ללמוד תורה לקרוא ספרי צדיקים לומר תהילים לקרוא שיח שרפי קודש כל הזהר מתוק מדבש מדבר מא"ק אשה יכולה להגיע לא"ק למלכות דא"ק, ארגמן זה ספירת המלכות אשה יש לה מלכות של חג"ת נה"י לכן היא יכולה לעלות ישר לכתר בהדלקת הנרות = 661 אסתר = 661, בהריון אסור להסיח דעת מהקדושה מהתהילים כי מה שהאמא חושבת בהריון אז גם הילד חושב! בהריון הילד רואה הכל מה שהאמא עושה מה שהאבא עושה הנר דולק על ראשו ורואה מסוף העולם עד סופו הכל תלוי בקדושה של האמא הזוהר חדש בראשית {} כותב שהכל תלוי באמא כל הקדושה של הילד תלוי באמא שלו איך שהיא מתנהגת בתשעה חודשים לכן כתוב בתנ"ך פעמים "בת שבע אם שלמה" ולא כתוב דוד אב שלמה אלא בת שבע אם שלמה כי העקר תלוי באמא בקדושתה של האמא ולכן כתוב {על אחות דוד האמא של יואב עשאל ואבישי} "צרויה" שהיתה כמו "צור" לכן כל הילדים עפו באויר כמ"ש בשער הגלגולים שאם האמא קדושה אז הילדים יעופו באויר יהיה להם אורות המקיפים החומר בכלל לא יהיה משמעותי "הכל תלוי בתשע חודשי הריון וכמו האמהות במצרים שהורידו אוקינוסים של דמעות אם אפשר לחשב כמה טיפות יש באוקינוס אפשר לחשב את דמעותן אפילו "משה" לא השיג זאת ואמר להביא קישלין של ברזל ולקפח שוקיהן עד שיצתה בת קול ואמרה כמה שאתה גדול לא השגת אפילו כל שהוא!!! בהם, דוד אמר {למיכל אשתו שקרא לבנות ישראל "אמהות" בניקוד פתח שמשמעותו שפחות} אני קורא להם אמהות {בניקוד חיריק הם אימהות! ולא שפחות} בזכותן נבנה בית המקדש.

הרוהרים רעים, בית המקדש
ד) בזמן דוד המלך לא היה שום הרהור רע שום מחשבה רעה {ולכן נבנה הבית בימי שלמה בנו כי} ברגע שיש הרהור אחד מיד נשרף הבית מקדש למה עדיין לא נבנה {הבית מקדש} כי אם יבנה ישרף מיד כי ברגע שאדם יגיע לביהמ"ק עם הרהור ישר הבית ישרף, אדם לא יודע שהרהור זה אש הגיהנם כל הסתכלות זה אש הגיהנם, אדם שורף את הבית המקדש כל שניה הצדיקים בונים ואדם עם הרהור אחד שורף אותו, רבנו אמר שצריך להיזהר מאד מהרהורים מען דארף זיך זעייער היטען, הקצות החושן היה בוכה כל יום לפני שהיה כותב את חידושיו בדמעות שליש "ולרשע אמר אלקים" וכו' ולכן הקצות החושן זכה מה שלא זכה שום אחד במאתיים שנה האחרונות שהספר שלו יתקבל כ"כ, א"א לנצח את הרהורים רק ע"י לימוד הגמרא {רבנו אומר בתורה ק"א שרק ע"י שהתורה היא} ספיר ונהיר {ואז השי"ת} יצב את גבולות עמים, בעוד חודש הולכים לזרוק עלינו אטום יהיה זמן מרגע ההזעקה להספיק תיקו"ה או חלק ממנו, תיקו"ה אחד מפוצץ את כל האטומים שבעולם והופך אותם לממתקים כל רגע יש גזירות נוראיות {גיוס} בחורי ישיבה אנו רואים שכל יום קללתו מרובה זה רק בגלל הרהורים רעים בגלל המחשבות הרעות זה הסיבה!!! רבנו אמר שדבר ראשון זה תיקון הברית! כל הענין של ברסלב זה תיקון הברית! כל הענין של שובו בנים זה תיקון הברית! מחשבות קדושות וטהורות.
[מסכת ב"ב מתחילה: ה'שותפין ש'רצו ל'עשות מ'חיצה ר"ת שלמה מדברים על שלמה שרצה לעשות מחיצה בבהימ"ק כל המסכת מדברת רק על ביהמ"ק מרחיקים את כל המזיקים מהכותל הכוונה לכותל המערבי הכותל של ביהמ"ק את המחשבות רעות זה המחרשה את מי הרגליים שאדם לא יטיל מי רגליים שלא יהיה לו מחשבות אסורות שלא ישפוך מי רגליים על הביהמ"ק]

ענין מתן תורה בפורים /תפלת המנחה-מנחת עני
ה)רבה אמר שמתן תורה זה בפורים כמו שכתוב במסכת שבת {שהדר קיבלוה מאהבה בימי מרדכי ואסתר} בזמן מתן תורה רצו את התורה הקדושה אבל הנעשה ונשמע {האמיתי זה היה} בפורים, מתן תורה אמיתי זה בפורים, כי {בזמן מתן תורה} כשצעקו נעשה ונשמע הם היו מוקפים בעניני כבוד כשאדם נמצא בגלות אז הנעשה ונשמע אמיתי!!! ואז אומר את זה באמת זה אמיתי. נבוכדנצר {כשחזר להיות אדם אחרי שהיה בהמה שבע שנים הוא אמר שירות ותשבחות להשי"ת ובא המלאך וסתר לו על פניו אז} כשנבוכדנצר קיבל סטירה הפסיק לשבח, אבל כמה שאדם מקבל יותר סטירות ולא מפסיק לשבח את השם אז יכול להמתיק את כל הדינים שבעולם. ורבי דוב בער {ממעזריטש} מסביר מה פירוש "שאליהו נענה בתפילת המנחה" כשאדם רואה שנמצא בדינים קשים בגלות קשה אז זה הרגע שנפתחים כל שערי השמיים לתפילות שלו אז יכול להמתיק את כל הדינים שבעולם וזה נקרא "תפילת המנחה" ש{עומדים} כבר לפני השקיעה ואין שום אור, אדם נמצא בחשכה גמורה כמו תפלת המנחה אז יכול להמתיק את כל הדינים שבעולם {בתפילת} מנחה זה מנחת עני אדם בשיא ההשפלה בשיא השיפלות כולם "יפטירו בשפה יניעו ראש" בתכלית תכלית השיפלות כולם לועגים לו כולם בזים לו את "המנחה" הזאת השם רוצה כמו מנחת העני שהיא קרבה כולה למזבח "אפילו נוצתה אפילו פרשה" כשאדם הוא מושפל הוא בתפילת המנחה הוא בשקיעה הכל שוקע לו הכל יורד לתהומות אז השם מקבל את תפלתו!.

כוונת "ה' אחד"
ו)צריך לצעוק שמע ישראל בכל הכוונה כמו שכתוב {בכוונות ק"ש בפע"ח} ועם "השם אחד" יכולים להביא את הגאולה ואפילו להכניע את הכי רשעים שבעולם, אם יצעק "השם אחד" בכוונה אז על המקום תהיה הגאולה ויבא משיח בן דוד, כל העבודה זה לצעוק השם אחד בשיא הכוונה! אם יהודי צועק השם אחד בתשובה אמיתית עם מחשבה לנקות את המח שלו מהמחשבות הרעות מיד מקבל נשמה חדשה מאבא ואז יכולים מיד להביא את הגאולה השלמה אדם אומר שמע ישראל עולה לשער החמישים. כי כל הענין זה לכוין ב"השם אחד" וזה זכה רק רבי עקיבא {שצעק השם אחד} כשסרקו את בשרו במסרקות של ברזל ולכן השם גילה לו את הסוד של התפילין כי "כל יקר ראתה עינו" {"יקר" זה התפילין כמו שאומרים חז"ל על הפסוק} "ליהודים היתה אורה וכו' ויקר"  {"ראתה עינו" של ר"ע} כי דברים שלא נתגלו למשה נתגלו לר"ע {עיין עוד בהשך מזה באות ח'}

ענין "שכרת בפורים"
ז)החידושי הרי"ם כותב שמותר רק להתבסם בפורים ולא להשתכר שמי שמשתכר בפורים נהפך לבהמה נשכב על הארץ מקיא ואפילו שכתוב בספרי צדיקים להשתכר רבי נתן אף פעם לא השתכר רק היה מבוסם, רבי נתן היה תמיד בישוב הדעת רבי אברהם שטרנהרץ {נכד מוהרנ"ת} תמיד היה בישוב הדעת היה מנהיג ברסלב בקרימנצ'וג והיה יכול לשתות מאה חביות יין ולא להשתכר, רבנו נגד שיכרות אדם שיכור נהפך לבהמה הוא לא אדם מקיא מלמעלה מקיא מלמטה מקיא מכל הכיוונים לא יודע מה נעשה איתו, מדבר שטויות אפילו שמתלהב אבל איבד את השכל [אסור לאבד את הדעת אף פעם] כשאדם מאבד את השכל לא יכול לקבל שום השגה [רק לשחרר את המסכים לקבל את השכלים כדבר איש אל רעהו פנים אל פנים] בפורים עולים לשער החמישים בפורים אומרים כל יקר ראתה עינו עולים לקוצא דאות יו"ד.

ענין המן ופירוש "יבוא קוץ בן קוץ ויתלה על קוץ"
ח) השער הכוונות כתוב שתלו את המן על הרגל של הקוף ובזהר שיר השירים כתוב שתלו אותו על הצדיק {סופית לאנגער צדיק} ואין כאן שום מחלוקת [בהמשך השיעור חזר מו"ר לענין זה ואמר "קוצא דאות יו"ד"  שתלו אותו על הקוץ זה ק"ץ שרצה המן להביא ק"ץ לעולם "קץ כל בשר" אז הק"ץ בא לפני ה' המן רוצה להחריב את העולם אם עמ"י יהרג יחרב העולם {ולכאורה קשה הרי} אחשורוש שלט רק על חצי עולם ולא על כל עולם ויכלו לברוח למדינות אחרות? אלא המן שלט על כל העולם {אמר לזרש אשתו ואוהביו} עכשיו אגלה לכם סוד כל ה FBI וה CIA תחתי להמן היה 208 ילדים בכל העולם כולו היו ילדים שלו בכל העולם כולו השרצתי שרצים ועכשיו הם רמטכלי"ם ראשי FBI CIA KGB הכל תחתי איפה שמרדכי יברח זה תחתי אני שולט בכל מקום יקח דרכון מזוייף? כל זה אומר שבן איש חי, היה לו להמן כוחות אדירים שכולל את כל הנ' שערי טומאה הוא טימא את כל העולם בכל מקום שנסע השאיר צאצאים פה שישים פה שבעים כמעט שישים רבוא הוא הגיע ללנ' שערי טומאה {והכנעתו} רק ע"י קוצא דאות יו"ד]  
בחנוכה יורדים רק עד למטה מעשרה טפחים יו"ד שערי טומאה ושם מדליקין את הנרות, אבל בפורים יורדים עד נ' שערי טומאה ולמטה מנ' שערי טומאה כי כמו שבקדושה יש אור אז גם בטומאה יש אור והמן ינק מכל הנ' שערי טומאה ומרדכי היה לו רק מ"ט שערי קדושה אז להמן היה שער אחד יותר ממרדכי וחשב שיוכל להתגבר על מרדכי שהרי יש לו שער אחד יותר ממנו אבל לא ידע שע"י התפלה עולים לשער החמישים אדם אומר שמע ישראל עולה לשער החמישים וזה הסוד של השי"ן של תפילין כי משה רק הגיע לקשר של תפילין {האחורי, כמ"ש "וראית את אחורי"} כמו שאומרים {באנעים זמירות} "קשר תפילין הראה לעניו" {שזה משה} קשר זה לאה אבל להגיע לכתר דז"א של א"ק זכה מרדכי, שהמן רצה להפיל אותו בנ' שערי טומאה ומרדכי עמד בנסיונות ובזכות שעמד בנסיונות זכה לעלות לשער החמישים שבקדושה {אדם יכול} לזכות לעלות לשער הנ' בפורים שאז מתגלה שער החמישים יותר מיום כיפור ואז בפורים זה נפתח ואדם צריך להיות בשלמות הדעת יכול להתבסם אבל לא להשתכר צריך תמיד להישאר עם שלימות הדעת פורים זה לא חג של הפקרות של התפרקות זא לא חג של שכרות זה חג שעולים לשער החמישים שפושטין את כל מחיצות המוחין כל המסכים שיש על המוחין ואז המח יכול לקבל הארה משער הנ' ואז יכולים ללמוד שמונה עשרה שעות גמרא ונשאר לו עוד שש שעות לישון יכול ללמוד שמונה עשרה שעות ושעה התבודדות ולהתפלל בכוונה כי כל העניין
 של פורים זה לימוד הגמרא!!!

אחשורוש
ט) אחשורוש אם היה עושה תשובה היה יכול להיות כ"ג אם טיפה היה מתפקח ורואה שאשתו מתנגדת לו שאשתו לא מסכימה למעשיו צריך לעשות תשובה באותו רגע ולא לתת לה שתי סתירות ולהגיד לה תעופי ממני זה היה רגע של תשובה הוא ירד כ"כ נמוך ושתי שבחיים לא ראו שום אצבע ואגודל הייתה לבושה כמו מלכה עם כל הלבושים מלמעלה עד למטה ושתי הייתה הכי צנועה בעולם, ואמרה לו מה קרה לך בעלי היקר תפוס א"ע, אשתך מוכיחה אותך אשתך מבזה אותך זה בת קול תעצור תעצור אם היה שומע בקולה היה מתגייר וגם נהיה כ"ג והיה נבנה ביהמ"ק, אדם יורד ויורד ולא מתעורר שולחים לו רמזים למקומות הכי נמוכים עוד רמז ועוד רמז הצדיק יורד לשאול תחתיות להוציא אותו.

המשך "לימוד תורה"
י) כתוב בליקוטי הלכות הל' אפוטרופוס ה"ג שאדם לא יכול לשיר אם הוא לא לומד גמרא הרבי אומר שבכתף ישאו שאין נשיאה אלא לשון שירה אם מקבל על עצמו עול תורה יכול לשיר {ואם לא אז הוא} לא מבין למה שרים למה רוקדים אם אדם לא לומד גמרא אז הוא חרש אבל לא מ"שבע בעטלירס" כי להיות מהשבע בעטלירס זה רק ע"י לימוד הגמרא קצות החושן ללמוד בעיון כי רק ע"י לימוד בעיון נהיה ספיר ונהיר ואז הלימוד יכול להאיר ולנצח את התאוות כי א"א לנצח את התאוות ע"י שיכופף את הראש בדרך שטות זה טוב לאותו רגע שלא יכשל בראיה אסורה אבל לא מועיל לנקות את המח אבל כדי לנקות את המח הרבי אומר תו' ק"א זה רק ע"י לימוד תורה בעיון! וזה מה שהרבי אומר "כי ביה ה' צור עולמים" היינו  "בראשית ברא" שעל ידי התורה שנקראת "ראשית" "ברא" עולמים כי יו"ד זה השכל של התורה, לא מספיק שקורא את התורה -אולי לפעם אחד זה טוב להכיר את האגדות הסיפורים ההלכות- אבל העיקר זה השכל  רבנו אמר רציתי לתת לכם כזה שכל שלא היה כמה דורות לא לזה התכוונתי פעסיל קישקעס' {חבית של מעיים}. אדם צריך להגיע להכרה אמיתית שרבנו זה ענין של שכל! שלא רוקדים ברחובות זה אולי טוב אחרי שלמד שש עשרה שעות אבל אם לא לומד אז זה בלי שכל ודעת, אמונה בלי שכל בלי דעת נופלים, רבנו מתחנן שיהי לנו שכל ודעת כל הענין של רבנו זה דעת שכל שאדם ילמד שמונה עשרה שעות אם אין לו שכל אז "לא לזה התכוונתי"  "שברתם אותי כחרס הנשבר" אנחנו שוברים את רבנו כל שניה.

בלעם שלום בית ועוד ענינים
י"א) כל עוד שיש הרהורים רעים מהפך דברי הצדיק לא מבינים מה רבנו מדבר אליו הופך את הכל הופך את האור להפך כמו שכתוב אצל בלעם הנה ברך לקחתי וברך לא אשיבנה {שהיה פגום ביותר ורצה להפך את הברכה לקללה} כי בלק אמר לבלעם אנחנו בסוף העולם אם לא תחלץ חושים העולם ילך להיחרב היהודים הולכים לכבוש את כל העולם לעשות סדר לא יהיה גילוי עריות לא יהיה פגם הברית תחגור מותניך תביא את אשתך {האתון}, אדם אסור לעזוב את אשתו אף פעם אפילו בגוב אריות כמו בדניאל {שאחרי שדניאל ניצל מהאריות השרים אמרו למלך שהאריות פשוט לא היו רעבים אז המלך אמר שיזרקו את כל השרים שדיברו סרה בדניאל והם היו 122 וכל אחד עם אשתו וילד סה"כ 366 אנשים ועל כל אחד מהם התנפלו ארבע אריות יוצא שהיה שם בגוב 1464 אריות וכל אריה קיבל רק רבע –פערטל- אדם ולא נזלה טיפת דם ולא טיפת שומן על הארץ מרוב הרעב זה אמנם לא כ"כ משביע} אדם בזמן שאוכל אם נפל טיפת שומן על הבגדים או איזה משהו זה סימן שלא אכל בקדושה שיש לו הרהורים רעים או בתאות אכילה אם אדם אוכל בקדושה אז אפילו טיפת שומן לא תיפול כמו האריות של דניאל. אז אדם אסור להפקיר את אשתו איפה שנוסע צריך שיקח את אשתו כמ"ש בזהר וילך למסעיו שאיפה שנוסע יקח את אשתו, וכי זה אפשרי שאיפה שנוסע שיקח את אשתו? אלא הכונה שלא יסיח דעת ממנה ואם לא יסיח דעת ממנה אז השכינה הולכת איתו. אסור לעזות את הבית עד שמפייס את אשתו ברגע שלא מפייס אין לו סיעתא דשמיא אז כל הדרך מלא הרהורים רעים אם רואה שאשתו לא מפויסת שישאר עוד חמש דקות בבית נוסע למירון שחבריו יחכו לו חמש דקות. אז בלק אמר לבלעם בא עם אשתך זה חשוב תראה לכולם שאתה לא עוזב את אשתך בלעם קיים את זה הוא בא עם אשתו, ואז אשתו ראתה את המלאך החיות רואות מלאכים כשאליהו בא לעיר הכלבים צוחקים שמחים {ואז נטתה מהדרך וכעס עליה עד שאמר לה} לו יש חרב בידי כי עתה הרגתיך והיא ענתה לו ההסכן הסכנתי לך למה אתה מרביץ לי אני תמיד אשה נאמנה לך תמיד שומעת בקולך מכינה לך חביתה כל מה שאתה רוצה חלב שקדים בחיים היא לא העליבה אותו אני אשתך האהובה, אסור לדבר בחוצפה עם האשה תמיד לשון צניעות אם מדבר בלשון חוצפה עדיף שלא יתחתן ואם התחתן שיתגרש, אסור לומר לאשה אחותי יותר טובה ממך אמא שלי יותר טובה ממך אשתי לא מסתדרת עם אמא שלי הבת דודה יותר טובה איך אתה מכיר את הבת דודה? בדרך למצרים אף אחד לא ראה אשה אם בת נפלה מהגמל וזה קרה במהלך כל הנסיעה אף בן לא ניגש הבת חיכתה עד שבת תיגש אליה צריך תמיד לומר לאשה את הכי חשובה אם אדם לא יודע לדבר דברי פיוס ואומר אמא שלי יותר טובה אמרת משהו לא לענין החרבת את הבית שלך!!! מצוה על האיש לשמח את אשתו המצוה של ושמח היא רק על האיש לא על האשה כתוב במשנה שאדם מקדש את אשתו בכסף שטר וביאה ביאה זה לבא הביתה בחיוך אתה עצבני חכה בחוץ כמה דקות תבוא הביתה בשמחה בשנה ראשונה אסור לנסוע לשום מקום אסור להיות חייל קרבי אסור לגייס אז, ואם לא יודע איך להתנהג אז הבית מתפרק, אתה מחריב את ביתך אחרי החתונה, כשהיא היתה בחורה היא הרי היתה שמחה, התורה אומרת על כן יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו אחרי החתונה אתה לא מכיר שום אשה לא אמא לא אחות לא שכנה תגיד לאשתך את הכי יראת שמים אם אשה רוצה להיות מודרנית זה כי השפלת אותה כל אשה שמתחתנת רוצה להיות הכי קדושה והכי יראת שמים,

שמירת עינים
י"ב)יום ג' אדר זה היום שנשלם הבנין  של בית מקדש השני וביום זה יכול לרדת גם בית שלישי בכל הדרו גם מאבן וגם מאש הצדיקים יראו את האש ושאר העם יראו ערפל, אדם צריך להיות ראוי לראות את האש צריך להיות בר הכי עינים טהורות שלעולם לא נפגמו שבחיים לא ראו אשה כמו הצדיקים שלא ידעו איך נראית אשה, כמו הבן של שמעון הצדיק חוניו או שמעי היו קודש קודשים שלא ראה לא אשה ולא אבא שלו ולא ידע איזה בגדים {לובש בזמן העבודה שיכול היה חוניו לרמות אותו} מרוב פחד לרבי מאיר זה חוניו {הצדיק} לרבי יהודה זה שמעי אבל זה לא משנה 

גדולת נשמות ישראל
י"ג) כתוב במגילה שמרדכי יצא "בעטרת זהב גדולה" הוא זכה להגיע לחסד דא"ק שלא זוכים כל החיים, כל עם ישראל באים מחסד דא"ק! כל נשמה באה משערות של א"ק אפילו מחלל שבת אתה רואה שנופל ברפש וטיט אבל בשניה אחת הוא יכול לצאת, הנשמה הכי פחותה ונמוכה יכולה בשניה אחת לצאת מאיפה שהיא ולההפך לקודש קודשים כמו שכתוב בע"ח שכל נשמות ישראל באמת נחצבות מא"ק ולכן הקב"ה מדקדק עם הצדיקים בחוט השערה כי כל יהודי הוא מהשערות דא"ק מהגולגולת שלו שזה שם ע"ב "בעטרת זהב גדולה" כי כולם התבטלו למרדכי כי אפילו שמרדכי היה מתגרה בהמן וכמ"ש ברדב"ז שהיה אסור להתגרות היה עבד ועכשיו מלך עבד כי ימלוך

גדולת הנשים במצרים
י"ד) כשעמרם ראה את גודל הגזירה אמר חבי כמעט רגע עד יעבור זעם נשים אז ילדו שישים בכרס אחד שיקחו מנוחה איך אפשר לסבול שישים צעקות [היה אחד דניאל ראה בסין איך זורקים ילדה בת שלוש מהחלון של האוטובוס, כמה אפשר לסבול?!] הגברים השתגעו שש מאות ילדים בעשור פרעה אמר פן ירבה וה' אמר כן ירבה והגיעו לשלוש מאות ושישים מיליארד (360,000,000,000). כשמשה נולד זרקו את כולם אבל בשאר הזמן רק יהודים פרעה רצה להרוג את יוכבד את מרים הגברים שמחו על הגזירה של עמרם אבל הנשים היו עקשניות שלא היו בכל הדורות אפילו שיהיה מאה ילדים, הלך עמרם וכינס את כל הסנהדרין והוציא פסק הלכה שכ"א ילך לגור בנפרד ויהיה לו מנוחה עד שפרעה ימות או תתבטל הגזירה אבל הנשים צעקו מה קורה כאן? מרים ילדה בת 5 מתווכחת עם זקן (בן  120 בערך) אבדת את האמונה? כל רגע זה ניסיון באמונה כל דקה! כל שניה! נשים הורידו אוקינוסים של דמעות עד שה' אמר למשה זה לא מראות זה דמעות {כשמיאן לקחת את המראות מהנשים הצבהות}

עוד ענין גדלות מרדכי
ט"ו) כתוב בפע"ח מה זה "ידי נוטפות מור עובר על כפות המנעול"  {מור} זה מרדכי {שנאמר עליו} מריא דכיא כל שנה יוצא פורים בפרשת כי תשא השנה זה לא יוצא אבל תמיד זה יוצא שקוראים "מור דרור" בשבוע של פורים הגמרא שואלת משה מן התורה מנין מרדכי מנין אסתר מנין למה לא שואלת הגמרא על אברהם יצחק ויעקב? אלא סימן שמשה מרדכי ואסתר זה היה נשמה אחת ממש. כל השמות מרומזים בתורה אבנר שאל את הרמב"ן היכן מרומז שמו? אמר לו מיד בפסוק אמר'תי אפא'יהם השב'יתה מאנ'וש זכרם {דברים ל"ב כ"ו}.

גדולת ארץ ישראל
ט"ז) כל העבודת פרך במצרים היה בגלל שאברהם אבינו אמר "במה אדע כי ארישנה" הוא שאל באיזה זכות ירשו את הארץ, כי אברהם לא האמין שה' יכול לתת לנו את ארץ ישראל בלי זכות, וה' אמר לו מה איכפת לך באיזה זכות, אבל עכשיו שכבר שאלת אז באמת כבר צריך זכות, אם אברהם היה מאמין באמת לא היה צריך שום זכויות היינו באים לארץ ישראל ועושים על ידה תשובה ארץ ישראל היתה מחזירה אותנו בתשובה, אז הוא שאל באיזה זכות ולא האמין שאפשר לעשות תשובה ע"י ארץ ישראל, אדם בא לארץ ישראל צריך לעשות תשובה אוטומטי מרוב הקדושה.

ירבעם בן נבט-קנאה
י"ז) .....אדם יורד לדיוטא הכי נמוכה כמו ירבעם בן נבט למטה מנ' שער טומאה {כמ"ש שמות} "שלם ישלם המעביר את הבעירה" המעביר זה אותיות ירבעם ויהי בישורון מ'לך ב'התאסף ר'אשי ע'ם י'חד שבטי ישראל {יש כאן ר"ת ירבעם} כי היה צריך להיות משיח בן יוסף אם היה עומד בניסיון כי ניסיון הקנאה זה הניסיון הכי קשה מכל הדברים אדם יכול להתגבר על ניאוף על כעס על אכילה אבל על קנאה צריך לעבוד מאז שנולד מרגע שנולד לא לקנא לא בגן ילדים לא בחדר זה עבודה יום יומית של הילדים אם יש לו נשמה קדושה אם האימא חשבה בהריון רק דברים קדושים אז יוכל להתמודד עם הקנאה הקנאה מעבירה את האדם על דעת קונו עד שמרוב קנאה עשה שני עגלים ואמר מי שלא יעלה לרגל ידקר בחרב ה' אמר {שמי שלא עולה לרגל עובר רק} בעשה לא בחרב אבל הם מחמירים מרוב חומרות הגיעו לחרב "כי פח היה במצפה רשת פרשו בתבור" במצפה שזה קבר שמואל הנביא כבר דקרו בחרב מי שכבר הגיע לשם מתבור ששאלו לאן אתה נוסע אם אמר תרוצים עקבו אחריו עד הרמה.

רבה שחט את רבי זירא, אסתר, רבי עקיבא "סוד הפורים"
י"ח)הסיפור הנורא ואיום שרבה שחט את רבי זירא  רק מי שמוכן שישחטו אותו לגמרי ב' סימנים רק אז יכול לקבל את האור של פורים רבה אמר לרבי זירא אתה לקבל את האור של פורים שער החמישים פנים אל פנים אני חייב לשחוט אותך בשחיטה הזאת כל האור של פורים! נכון שאתה נכנס כל שלושים יום לתוך האש אבל עכשיו אני ממש שוחט אותך פורים זה אור של תחיית המתים. [רבה שחט את רבי זירא זכה לשין של תפילין]
אסתר רצתה שאחשורוש יחשוד בה שהיא עושה מזימה להרוג אותו,- עד היום צריך להוריד הנעלים כי בגתן ותרש החביאו סכין בנעלים להרוג את המלך- יש בלי סוף סיפורים שמלכות הרגו את בעליהם לקחת את המלוכה אז המלך יחשוד בה ויהרוג את שניהם אסתר והמן הסכימה ל"כאשר אבדתי אבדתי" שישחטו אותי כל הענין של פורים זה שאדם מסכים שישחטו אותו אסתר הסכימה שישחטו אותה רבי זירא הסכים, רבי עקיבא הסכים שיסרקו את בשרו במסרקות של ברזל אמרו לו תלמידיו תגיד ואהבת!! תעשה אותו אפר {אמר להם} כל החיים אני רגיל לזה {בקריאת שמע} הצדיק יכול לעשות אותו אפר זה לא בעיא רק רצה להגיע לשער החמישים לשי"ן של תפילין הוא היה עקיבה עם ה"י ואז נהפך לעקיבא עם אלף כל העבודה זה להגיע לאלף אלף כולל את כל המספרים להפוך ה' לא' ואז זכה לשער החמישים

משה מתעבר בכ"א -חסד
י"טַ) משה מתעבר בכל אחד ואחד כמו ברבי פנחס בן יאיר שבקע את הנהר גינאי שלשה פעמים ואפילו אם פעם אחד היה הרי לבד, ובקע גם לגוי שהיה שם, צריך לעשות חסד עם כל אחד אתה רואה כושי תיקח אותו טרמפ, כל צדיק שבא בדור יותר מאוחר יש לו את הכח של כל הצדיקים שהיו בדורות קדומים לכן רבי פנחס בן יאיר יכל לבקוע {לבד} את הנהר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה