כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום ראשון, 23 במרץ 2014

תיעוד מיוחד: שבת "זכור" ופורים עם הרב אליעזר ברלנד שליט"א בזימבבואה

בס"ד

פורים תשע"ד במחיצת מורנו הרב שליט"א

לטובת קוראי כנשתא חדא הננו להביא בפניכם את מהלך ימי הפורים הקדושים במחיצת הרב שליט"א.

כמאתיים חמישים איש מתלמידי מורנו הרב שליט"א זכו להסתופף בצלו בימי הפורים הקדושים ובשבת שקדמה, שבת "זכור", באופן כללי כל מי שחזר משם מספר שזה היה "מעין עולם הבא" ממש הרגשה של גן עדן בעולם הזה כפי שאומרים חז"ל "צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה".

ההתקבצות הייתה בעיר בולוויו שבזימבבואה במתחם בית הכנסת של הקהילה היהודית המקומית שם התקיימו התפילות והסעודות בשבת ובפורים, ראש הקהילה היהודית וכן כל היהודים המקומיים ממש התרגשו לראות כזה "קיבוץ" של יהודים אצלם, עד כדי כך שראש הקהילה אמר שעכשיו הוא מבין למה בנו כזה בית כנסת גדול, וכן הרב שליט"א אמר שהמקום הזה מחכה מששת ימי בראשית מתי יבואו שובו בנים לעשות כאן את הפורים.

הרב הגיע בערב שבת לבית הכנסת והדליק נרות שבת עם כולם בחדר אוכל, לאחר מכן התפללו מנחה של ערב שבת, ובחזרת הש"ץ הרב ניגן את הניגון של ראש השנה ויום כיפור (כפי שהרב אמר במשך כל השבת והפורים שעכשיו זה כמו יום כיפור ויותר גבוה אפילו מיום כיפור) והכל במתינות ובנעימות אין סופית, הרב דיבר מעניין ר' עקיבא שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל וכל ימיו הוא חכה לרגע הזה לצעוק שמע ישראל ה' אחד וכולם צעקו עם הרב כמה פעמים את הפסוק "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", וממש היה הרגשה שהרב מוריד עכשיו לכולם אור של מסירות נפש לה', והרגשה של "היכן אני בעולם" ורצונות טובים והרהורי תשובה וקבלה לעתיד להתחיל לחיות חיים אמיתיים של אהבת ה' ולעזוב את כל השטויות והדמיונות של העולם הזה, לאחר מכן קבלת שבת ותפילת ערבית בחיות נוראה כאשר את הניגון של לכה דודי המקובל בברסלב שרו במשך כשעה כשכל הציבור מסתופף ליד הרב בגעגועים ובדבקות לה'. לאחר התפילה זכו כולם לערוך סעודת שבת בצוותא חדא עם הרב שליט"א במשך שעות, כאשר הרב משפיע מאורו הגדול על כולם, ואפילו את המנות שמגישים לו הרב מחלק לתלמידיו, לאחר הסעודה ליוו כולם את הרב לביתו בשירה וריקודים לאורך כל הדרך כעשרים דקות,

וכן היה בשבת בבוקר תפילה בחיות נוראה וזכינו לכמה נערים שעלו לתורה לכבוד בר מצווה וכן שני חתנים שהיה להם שבת "אויפרוף", במהלך כל התפילה היה גוי כושי מקומי שעקב בדריכות אחרי הרב ולאחר התפילה דיבר עם הרב כרבע שעה ושאל שאלות על היהדות ועל אמונה והרב הזמין אותו שיבוא להשתתף בסעודה, לאחר הסעודה הרב חזר לביתו והגיע שוב לתפילת מנחה וסעודה שלישית כאשר במהלך הסעודה הרב דיבר מהעניין שצריכים לראות את החסד שה' עושה איתנו בבחינה של נחום איש גם זו שכל דבר אומר גם זו לטובה, הרב הסביר שיש דרגה שאומרים הכל לטובה דהיינו שאפילו שעכשיו לא טוב לי אבל אני מאמין שבסוף הכל יהיה לטובה אבל יש דרגה של נחום איש גם זו שאני רואה כל שנייה איך עכשיו זה הטובה הכי גדולה של ה', למרות שרודפים אותי ומחרפים אותי ומעלילים כל מיני עלילות שווא, אני רואה רק את הטוב של ה', כמו שעכשיו כבר היינו במרוקו וכבר התחלנו להקים שם קהילה ופתאום גירשו אותנו אבל תראו את חסד ה', עכשיו הגענו לפה ופה רואים שנהיה לנו עוד יותר טוב בכל הבחינות וזוכים להיות ביחד כולם ולהתפלל ביחד וסעודות שבת וכולם יכולים לדבר עם הרב את כל אשר על לבם כל מה שהצטבר במשך תקופה ארוכה לכל אחד. וככה נמשכה סעודה שלישית עמוק אל תוך הלילה, לקראת סוף הסעודה עלה על הבמה ירון ימין המארח של הרב והודיע קבל עם ועדה שלמרות שבהתחלה אמרו שמיד אחרי פורים כולם צריכים לעזוב ולחזור לארץ אבל יש לו בשורה טובה שאלה שרוצים להשאר יכולים להשאר כרגע לפחות עד פסח, כשהרב שמע את הבשורה הזאת הרב מיד נעמד והתחיל לרקוד משמחה ושר עם כולם את השיר "עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו קל". לאחר מכן התפללו תפילת ערבית וקריאת מגילה בהתעוררות גדולה, והרב אמר כל מי שלא הספיק לצעוק 40 יום לפני פורים הצילני מקליפת המן עמלק אז נצעק עכשיו וכולם צעקו כמה פעמים הצילני מקליפת המן עמלק, עד שבקריאת המגילה כבר כולם הרגישו שזוכים לראות את מרדכי הצדיק, ומיד לאחר מכן הרב ערך עם כולם את סעודת מלווה מלכה עם כל הזמירות המקובלות, והרב אמר שכזה פורים עם כזאת שבת בצוותא חדא לא היה מעולם. בבוקר הרב הגיע שוב לתפילת שחרית וקריאת המגילה ולאחר מכן הרב עשה את ה"קידוש" המיוחד שהרב נוהג לעשות בכל שנה בפורים בדברי תשבחות והודאה לה' יתברך, ולאחר מכן כולם נתנו משלוחי מנות לרב והרב החזיר לכולם משלוחי מנות. באחד השיעורים הרב אמר שאנשים צריכים תמיד להתפלל ולעבוד את ה' בחיות גם כשהרב לא נמצא, וזה טעות גדולה שיש אנשים שכשהרב לא נמצא לא עובדים את ה', הרב אמר באים לפה בכדי להטעין מצברים לראות איך צריכים לעבוד את ה' ואחרי זה להמשיך את זה הלאה גם כשלא זוכים להיות עם הרב,

אחד התלמידים אמר לרב בפורים מתי נזכה שהרב יחזור לארץ אז הרב אמר לו תעשו כל שבוע עצרת תפילה בכותל זה פועל מאוד וזה מקדם את החזרה שלי לארץ ואכן קבעו את יום רביעי בערב כיום קבוע שבו יתאספו כל מי שמחכה וכוסף שהרב יחזור לארץ להתאסף ביחד לתפילת ערבית ושלוש פעמים תיקון הכללי להצלחת הרב וכבר מיד אחרי פורים ביום רביעי י"ז אדר ב' התחילו את העצרת השבועית בכותל וכך ימשיכו הלאה בכל יום רביעי בערב, וכאן המקום לחזק את כולם למרות שזה כל שבוע וזה לכאורה נראה קשה אבל הגמרא אומרת שאם תלמיד חכם צריך ישועה ורפואה אז צריך להתפלל עליו במסירות נפש עד כדי חולי, וכמה הרב מוסר נפש עבור כל אחד מאיתנו ועבור כלל ישראל להמתיק מעלינו את הגזירות הקשות בכלליות ובפרטיות וזה המעט דמעט שאנחנו יכולים להחזיר לרב, וכמו שרבנו אמר בספר חיי מוהר"ן: "התפללו עלי שאשוב לבריאותי ואוליך אתכם בדרך חדש שלא היה מעולם, אף על פי שהוא בדרך הישן מכבר אף על פי כן הוא חדש לגמרי"

רוב הציבור שהיה בפורים חזר לארץ וכרגע נשארו עם הרב מספר תלמידים והרב מגיע אליהם כמעט כל יום לתפילות ושיעורים ובשבת האחרונה פרשת "שמיני" הרב היה איתם כל השבת וכל התפילות והסעודות, ואם לא נזכה עד פסח שהרב יהיה בארץ אז יתקבצו אליו בשנית תלמידיו לערוך את הפסח ביחד, שנזכה בפסח הזה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בירושלים עיר הקודש יחד עם הרב שליט"א בביאת גואל צדק אמן.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה