כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום ראשון, 13 באפריל 2014

תפילה שכתב הרב אליעזר ברלנד לפסח

תפילה שכתב הרב אליעזר ברלנד לפסח:

רבונו של עולם, מחיה מתים ברחמים רבים, אלקים חיים ומלך עולם. רחם עלינו, החיינו והקימנו, קדשנו וטהרנו מטומאת מת, שהיא אבי אבות הטומאה, ונזכה על ידי זה לקבל את חג הפסח הקדוש זמן חרותנו בקדושה נוראה ועצומה, עד שיהיה נכנע ונתבטל חכמת הטבע שמשם אחיזת הסטרא אחרא, ונזכה להאמין בנסיך הקדושים, ביציאת מצרים ובקריעת ים סוף, נאמין שהכל מתנהג בהשגחה נפלאה בלי שום דרך טבע כלל שהכל מתנהל באופן שיתגלה יחודך ואחדותך בעולם, ואז תעשה עמנו נסים ונפלאות לטובה, תוריד שתי דמעות לים הגדול ותעשה סוף וקץ מכל העכו"ם הרודפים אותנו. שיר חדש נשיר לך על גאולתנו ועל פדות נפשנו, שיר של השגחה שיר של נפלאות.

אנא ה’, רחמן מלא רחמים, חסדן מלא חסדים, חושב מחשבות לבל ידח ממנו נדח, אשר מחשבות לבו לכל דור ודור, אתה התקנת לנו לילות סדר, פסחים וזבחים, למען נזכור כי פדיתנו מטומאת עוונותינו ונשאתנו על כנפי נשרים והולכתנו בעמוד אש וענן. רחם עלינו בכחו הגדול של משה רעיא מהימנא ובכח כל הצדיקים האמיתיים שהם בבחינתו, גלה לנו את הנסים והנפלאות שאתה עושה עמנו בכל דור ודור, זכנו בלילה זה שגומרים בו פעמים את ההלל שיתגלו בפנינו נסיך ונפלאותיך שאתה עושה עמנו בכל שעה ורגע.

מלא רחמים, גדול העצה ורב העליליה, אדון הנפלאות, עשה כנפלאותיך ותן כח לצדיקיך הגדולים והנוראים, גם בדור הזה, ובפרט בחג הפסח הזה, לעשות עמנו נסים ונפלאות, כאשר עשית עמנו במצרים, תן להם כח להחזירנו כאבותינו בתשובה  שלמה, שמע קולנו כאשר שמעת זעקתם ונאקתם של אבותינו במצרים, וזכנו גם אנו כמותם בזכות הצעקות והזעקות השוועות והנאקות לתשובה שלמה ולדבקות אמתית בך, זכנו להכיר שאין עוד מלבדך, וכשם שהבאת על אויביהם את עשרת המכות וקרעת להם את הים, כן תקרא גם לנו דרור, תפדנו גם אנו מאויבינו ותוציאנו מאפלה לאורה. כי אנו מאמינים באמונה שלמה, שגם כעת בדור שכזה אתה יכול לעשות נסים ונפלאות כמו שעשית עמנו ביציאת מצרים, בכח הצדיקים האמתיים שהם בבחינת משה הנמצאים בכל דור ודור, כי אם היינו מוצאים אותם ושומעים בקולם, הרי מיד היינו נושעים בנסים ובנפלאות עצומים ובמוראים גדולים, והיה מקים בנו הפסוק "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", כי אתה כל תוכל ולא יבצר ממך מזימה ואתה עושה נפלאות גדולות עד אין חקר נסים ונפלאות עד אין מספר.

אנא השם "עושה ארץ בכחו, מכין תבל בחכמתו, ובתבונתו נטה שמים", "הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה", בדעתך תהומות נבקעו ובגאותך שחקים. אתה הוצאתנו בחג הפסח הקדוש והנפלא הזה מכל המצרים במסות באותות ובמופתים, במלחמה ביד חזקה ובזרוע נטויה, בעמוד ענן יומם ובעמוד אש לילה, מה רבו מעשיך ה’, רבו נפלאותיך בכל הדורות, "נפלאותיך ומחשבותיך אלינו אין ערוך אליך, אגידה  ואדברה, עצמו מספר", איך אשא פני אליך ביום קדוש ונורא זה, איך ארים ראשי מול גודל חסדיך, אשר גמלת עמי מיום שהאצלת נשמתי והעברת אותה דרך כל מיני עולמות, כדי לזכותני להגיע לתכלית הנצחי, להגיע להשגת פנים בפנים, כמו שהבטחת את משה עבדך "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה", כי כל תכלית יציאת מצרים, למען נקבל את התורה הקדושה. באותות ובמופתים, בקולות וברקים עלינו נגלית ובקול שופר עלינו הופעת, פנים בפנים עמנו דברת, ודבריך שמענו מתוך האש, וכל העולם כולו חל וזע מפניך, מיציאת מצרים ועד מתן תורה. ועתה בהתקרב הלילה הקדוש הזה ליל הסדר רעוא דרעוין, אני עומד נרעש ונפחד מול עצמת חסדיך ופלאיך המתחדשים בכל דור ודור ובכל שעה ושעה, וכל עשתונותי ומחשבותי נסערים עלי, כי בו נשפעים כל המוחין, ובו אוכל לקבל תבונה חדשה ודעת נכונה לעבדך באמת ביראה ובאהבה, בו אוכל לתקן את כל חטאי ועונותי, לבער את החמץ מכל גבולי ולהסירו מלבי בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו, כי אפשר לזכות בלילה זה לתקון חטא עץ הדעת בשלמות ולבטל את גזרת המיתה מן העולם. - תפילה שכתב הרב אליעזר ברלנד לפסח:

רבונו של עולם, מחיה מתים ברחמים רבים, אלקים חיים ומלך עולם. רחם עלינו, החיינו והקימנו, קדשנו וטהרנו מטומאת מת, שהיא אבי אבות הטומאה, ונזכה על ידי זה לקבל את חג הפסח הקדוש זמן חרותנו בקדושה נוראה ועצומה, עד שיהיה נכנע ונתבטל חכמת הטבע שמשם אחיזת הסטרא אחרא, ונזכה להאמין בנסיך הקדושים, ביציאת מצרים ובקריעת ים סוף, נאמין שהכל מתנהג בהשגחה נפלאה בלי שום דרך טבע כלל שהכל מתנהל באופן שיתגלה יחודך ואחדותך בעולם, ואז תעשה עמנו נסים ונפלאות לטובה, תוריד שתי דמעות לים הגדול ותעשה סוף וקץ מכל העכו"ם הרודפים אותנו. שיר חדש נשיר לך על גאולתנו ועל פדות נפשנו, שיר של השגחה שיר של נפלאות.

אנא ה’, רחמן מלא רחמים, חסדן מלא חסדים, חושב מחשבות לבל ידח ממנו נדח, אשר מחשבות לבו לכל דור ודור, אתה התקנת לנו לילות סדר, פסחים וזבחים, למען נזכור כי פדיתנו מטומאת עוונותינו ונשאתנו על כנפי נשרים והולכתנו בעמוד אש וענן. רחם עלינו בכחו הגדול של משה רעיא מהימנא ובכח כל הצדיקים האמיתיים שהם בבחינתו, גלה לנו את הנסים והנפלאות שאתה עושה עמנו בכל דור ודור, זכנו בלילה זה שגומרים בו פעמים את ההלל שיתגלו בפנינו נסיך ונפלאותיך שאתה עושה עמנו בכל שעה ורגע.

מלא רחמים, גדול העצה ורב העליליה, אדון הנפלאות, עשה כנפלאותיך ותן כח לצדיקיך הגדולים והנוראים, גם בדור הזה, ובפרט בחג הפסח הזה, לעשות עמנו נסים ונפלאות, כאשר עשית עמנו במצרים, תן להם כח להחזירנו כאבותינו בתשובה  שלמה, שמע קולנו כאשר שמעת זעקתם ונאקתם של אבותינו במצרים, וזכנו גם אנו כמותם בזכות הצעקות והזעקות השוועות והנאקות לתשובה שלמה ולדבקות אמתית בך, זכנו להכיר שאין עוד מלבדך, וכשם שהבאת על אויביהם את עשרת המכות וקרעת להם את הים, כן תקרא גם לנו דרור, תפדנו גם אנו מאויבינו ותוציאנו מאפלה לאורה. כי אנו מאמינים באמונה שלמה, שגם כעת בדור שכזה אתה יכול לעשות נסים ונפלאות כמו שעשית עמנו ביציאת מצרים, בכח הצדיקים האמתיים שהם בבחינת משה הנמצאים בכל דור ודור, כי אם היינו מוצאים אותם ושומעים בקולם, הרי מיד היינו נושעים בנסים ובנפלאות עצומים ובמוראים גדולים, והיה מקים בנו הפסוק "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", כי אתה כל תוכל ולא יבצר ממך מזימה ואתה עושה נפלאות גדולות עד אין חקר נסים ונפלאות עד אין מספר.

אנא השם "עושה ארץ בכחו, מכין תבל בחכמתו, ובתבונתו נטה שמים", "הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה", בדעתך תהומות נבקעו ובגאותך שחקים. אתה הוצאתנו בחג הפסח הקדוש והנפלא הזה מכל המצרים במסות באותות ובמופתים, במלחמה ביד חזקה ובזרוע נטויה, בעמוד ענן יומם ובעמוד אש לילה, מה רבו מעשיך ה’, רבו נפלאותיך בכל הדורות, "נ

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה