כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום חמישי, 22 באוקטובר 2015

הגיע! עלון כנישתא חדא גיליון 44!!!

בס"ד בר"ה

צִיּוֹן בְּמִשְׁפָּט תִּפָּדֶה וְשָׁבֶיהָ בִּצְדָקָה


נבואת האינתיפאדה
לפני תשעה חודשים שלח הרב שליט"א מסר, אותו פרסמנו בגיליונות  39-40, ובו הוא קרא לעם ישראל לעצור את האינתיפאדה החדשה. "אנחנו באינתיפאדה חדשה, אינתיפאדה נוראה שמתפשטת על כל כדור הארץ, אי אפשר לעצור את זה..". הרב הזכיר את הרמב"ם (הלכות יסודי התורה ז,ז) האומר: כל מי שהולך בדרך התורה ואומר שהוא קיבל נבואה חייבים להאמין לו כמו שמאמינים לשני עדים. "זה חזון אחרית הימים. יעקב פחד לגלות מה יהיה באחרית הימים" הוסיף הרב שליט"א.
"האינתיפאדה הזו היא בעידודו של כל העולם, כל העולם מוחא כפיים על כל יהודי שנרצח ונהרג, כל העולם מדרבנים את האינתיפאדה הזו, כל המדינות, כולם כבר מצטערים שהיטלר לא גמר את העבודה, כולם מקללים את היטלר למה לא גמרת את העבודה, הם עכשיו סומכים על הישמעאלים, וַיֵּלֶךְ עֵשָׂו וַיִּקַּח אֶת מַחֲלַת בַּת יִשְׁמָעֵאל." המשיך הרב שליט"א וחידד את המסר עבורנו. "כל אחד צריך להיות מוכן למסור את נפשו על קידוש ה', אך, מסירות הנפש האמתית היא שמירת העיניים. אם אדם שומר עיניים אז תהיה המתקה. כל הגזירות הן בגלל שלא שומרים עיניים. כל פתיחת עיניים נהרג יהודי, כל פתיחת עין נדקר יהודי".
כשמרדכי הצדיק יצא לרחובות עיר הוא קרע את בגדיו וצעק צעקה גדולה, בה הכריז, כי עומדת להיות גזירת שמד על עם ישראל. רוב היהודים לא הקשיבו. רק לאחר תשע שנים, כאשר התחילו גזירותיו של המן להתגשם, ראו שמרדכי צדק. רבינו נחמן מברסלב אומר שהצדיק האמתי רואה את הכל באספקלריא המאירה, ברור כשמש, הוא רואה את כל הגזירות לפני שהן נגזרו, מוסר את נפשו ומעורר את העם כדי למנוע שפיכת דמים. לצערנו לא מקשיבים לו.
הרב שליט"א, הורה אז דרך ברורה למניעת האינתיפאדה, שבע"ה לא תבוא: "כל עם ישראל חייבים להשתתף עכשיו! יש פה אינתיפאדה! כל יהודי בסכנה! כל אחד חייב להצטרף לפדיון הכולל מ-10 דולר ומעלה. כל יהודי בלי יוצא מהכלל, אחד ייתן 10, אחד ייתן 60, אחד ייתן 100, עד שנגיע ל-600 אלף -כנגד 60 ריבוא נשמות ישראל. כל יהודי, בלי יוצא מהכלל, ירים את נדבת ידו, מ-10 דולר ומעלה, עד שנגיע ל-600 אלף דולר וע"י זה נמתיק את האינתיפאדה החדשה, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן."
הרב עשה את כל ההשתדלות בכדי לעורר את עם ישראל, עם זאת, הגיעו עדיין רחוק מאוד מהסכום הנדרש כדי להמתיק את הדינים מעל 60 ריבוא נשמות ישראל. ואז בחג הסוכות כשהאינתיפאדה הנוכחית הגיעה וכולם ראו שהנבואה של הרב מתגשמת. פיגוע רודף פיגוע והדקירות, לצערנו הפכו למחזה נפרץ, אז קבלנו שטף גדול של טלפונים, אנשים פתאום נזכרו בדברי הרב שליט"א מלפני מעל תשעה חודשים ורצו לתת את הפדיון להצלת עם ישראל. אך, הדרך להמתקת הדינים לפני הגזירה, שונה מהדרך שלאחריי יציאתה לפועל. הרב שליט"א כתב כעת מכתב נוסף בו הוא מציין כי הדרך לעצור את האינתיפאדה הנוכחית היא ע"י הפסוק 'כָּל הַכָּתוּב לַחַיִּים בִּירוּשָׁלִָם', לתת חיים לתושבי ירושלים והארץ ע"י תרומה כמניין "לחיים" 98 ₪, ולהתפלל על כל יושבי ארץ ישראל ובפרט על היושבים בירושלים שלא יאונה להם שום רע וכו'.
סגולת הפדיון מוכרת וידועה. "ממון" בלשון חז"ל נקרא "דמים", וכדי להמתיק דינים צריכים מסירות נפש ושפיכת דמים, אך, במקום שפיכת דמים ממש, ח"ו, עדיף למסור נפש ולשפוך ממון. אז יתקיים הפסוק "צדקה תציל ממוות", ובע"ה לא נראה עוד שפיכות דמים בארצנו. פדיון בו, כל אחד נותן סכום קצוב, נקרא "פדיון הכולל", והוא שממתיק הדינים מעל כל עם ישראל. שנשמע בשורות טובות. אמן.  

לטובת הציבור הבאנו כאן את המכתב במלואו:

בס"ד לש"מ לש"ב ע"ו
א חשון תשע"ו ביאת משיח = תשעו = 776

לכל עם ישראל בכל אתר ואתר שלו' וברכה ה' עליהם יחיו!

אחרי הרציחות הנוראות בסיוע האחוד האירופי ועידודו, שהיו מיום ראשון של סוכות ועד עכשיו ואינן נפסקות לשניה, ודם ישראל ניגר כמים לשמחתם של כל אומות העולם ללא יוצא מהכלל, כי עלה המוות בחלוננו, ומתפשט בכל רחבי העולם לדקור כל יהודי באשר הוא יהודי, וקמו כל אומות העולם עלינו פה אחד אשר לא יזכר שם ישראל עוד. מואב והגרים, אדום ועמלק, פלשת עם יושבי צור, כולם פה אחד, להשמיד, ולהרוג, ולאבד, טף ונשים ביום אחד. וכל יום צרתו מרובה משל חבירו, וכל דקה ודקה שומעים וקוראים על נפגעים חדשים, ואין פוצה ומצפצף. להיפך, כולם מאשימים את עם ישראל ואומרים שהם גרועים מהנאצים, והמשימה הראשונה של כל אומות העולם היא להכחיד את זרע ישראל מעל פני האדמה. ואין שום יהודי כיום שהוא בטוח בנפשו, לא בארץ ישראל, ולא בכל ארץ אחרת. ולכן החלטנו פה אחד שעל כל יהודי ויהודי בכל מקום ומקום לתרום 98 שקל כנגד הפסוק כָּל הַכָּתוּב לַחַיִּים [=98] בִּירוּשָׁלִָם ולהעביר הכל ל-
INTERNATIONAL SHUVU BANIM [אִנְטְרְנשיונל שובו בנים]

בזכות רבינו הקדוש והנורא שיצילנו מכל רע
ובזכות התורה הקדושה והטהורה
עבדכם הנאמן
אליעזר ברלנד

(כל ראש משפחה תורם עבור כל המשפחה 98 ₪, שהוא גימטריא "פה אחד" וגימטריא "לחיים" כנגד "צח" קללות שבתורה להמתיק את הדינים מעל כל עם ישראל).

הקדוש הר' אהרן בניטה הי"ד


עננה כבדה ליוותה את שבת חוהמ"ס בעקבות רציחתם של זוג ההורים הקדושים למשפחת הנקין הי"ד. למרות זאת, עם ישראל משתדל בכוחות נפש לקיים את מצוות החג "ושמחת בחגך" כשבפתח ליל ה'הושענא רבא' ועימו מצפים לישועה כי תבוא. אך לא, רעדה עזה מטלטלת את אמות הסיפים, עת יבבות הסירנות של כוחות הביטחון וההצלה נשמעים עד רחוב החומה השלישית.
"רצנו בכל כוחותינו לכיוון הרעש", מתאר הרב יוסף גל שיחי' את רגעי האימה שעברו עליו ועל אשתו, הרבנית מרים שתחי' לבית גל. "אפילו לא חיכינו להודעה כל שהיא, הלב שלנו רטט. הרי בקשנו מהילדים שאולי הפעם יתפללו בקרבת מקום ולא יצעדו בגפם לכותל. אמנם אתם מתגוררים בבית"ר עילית ולא בכל יום מזדמן לכם להימצא במרחק הליכה מהכותל, אולם, התקופה מתוחה ו.., הלב, אי אפשר להסביר במילים, אבל משהו בפנים מרגיש לא טוב. אך הם אוחזים בטענתם החזקה – "אנו רוצים לקיים את המצווה שכל כך חביבה עלינו, העליה לרגל אל שריד בית מקדשנו". 
אי אפשר לתאר במילים איך נשמע הרב גל, מחשובי רבני קהילת 'שובו בנים', עת ספד לחתנו הקדוש, הרב אהרון בניטה הי"ד. האדם המיוחד הזה שחיוך מחזק תמיד נסוך על פניו, הוא שתמיד מצא אימרות עמוקות שסחפו לאמונה תמימה. "טוב שדאגו לי בתחילה ואמרו לי כי אהרון רק נפצע. הוא היה לי כמו בן, כמו חבר, עדין נפש, כולו נתינה. חסיד אמיתי שהלך עם העצות של רבינו במסירות ותמימות. כעת אחרי שהגיעו אלינו המון חברים ומבקרים טובים, אנו מתאוששים ומתחזקים. וב"ה ישנם גם התינוקות שנשארו וחייבים אנו להתחזק גם בעבורם. נפתלי בן השנתיים וחצי שנשרט בגבו ונורה ברגלו וכן אחותו התינוקת בת שבעת החודשים שיחיו."
אהרון הי"ד נרצח ממש בשלהי כ' בתשרי, שבת חוהמ"ס, כשהיו בדרכם חזרה מהכותל. יחד עם בתי אדל שתחי' ושתי עגלות התינוקות, הם לא ציפו שיהיו לבד בסביבה עוינת ללא כל יהודי או כוחות בטחון מסביב. המחבל, בן הבליעל התנפל עליהם ותקף קודם את אדל תוך שהוא נועץ בה 13 דקירות. היא התנגדה ואף אהרון היכה בו, אך הוא המשיך. בהמשך, אע"פ שהיה סכין נעוץ בו אהרון השכיב אותו, רגע לפני מותו. 
הרב נחמיה לביא הי"ד, גיבור גדול ששמע את קול הצעקות ומסר נפשו לעזור, הוא לקח את שני הילדים ביד ואילולי כן היה המחבל הורג גם אותם. רק דבריו של מורינו הרב שליט"א יכולות להסביר, איך, למרות שהרב נחמיה קפץ מוכן עם נשק הצליח המחבל לבצע את זממו הנתעב, אלו דבריו. "קשה לנו לשמוע על הבשורה הקשה והאיומה של הרצח הנורא שקרה היום שאברך קדוש וטהור  מקהילתינו הקדושה נרצח על ידי בן עוולה בדמי ימיו בשיא פריחתו. צריך לדעת שהקדוש הרב אהרון בניטה הי"ד, וגם האבא והאמא שנרצחו שבוע שעבר באכזריות נוראה ליד הילדים שלהם, הם הלכו כפרה על עם ישראל, הם המתיקו מעלינו שואה, השם יתברך מעורר אותנו שנחזור בתשובה באמת. נתחיל לאהוב ולדאוג אחד לשני באמת, אדם רואה שהילד של חבר שלו לא לומד, תלמד אותו אתה, שיהיה בינינו אהבת חינם".
אימרות הקודש של הרב שליט"א, הכ"כ נצרכות לנו ועוד יותר בעיתות אלו, הן שיכולות להסביר איך גיבור כהרב נחמיה שקפץ בזריזות עם נשק בידו ועדיין לא יכל אל מול המחבל המתועב. "יש במילה ערבי אותיות עברה. העבירות  מתלבשות בערבי, במחבל, ומכח זה הוא מזיק. אז נתפסים בעוונותינו קורבנות קדושים וטהורים. כשיהודי יוצא לרחוב זה כמו שיוצאים לקרב, הוא חייב לשמור על העיניים. רבינו הקדוש אומר שאי אפשר לקנות את התורה הקדושה, בלי שמירת הברית, בלי לצאת מכל התאוות. לכן, צריכים להשקיע את עצמנו כמה שיותר בלימוד הש''ס, שלא יעבור יום בלי לימוד גמרא, וזה מה שבאמת מכניע את כל הקליפות. והשם יתברך יאמר לצרותינו די וישלח לנו משיח צדקנו בקרוב ממש, אמן."
"בשולחן שבת היה מאוד נחמד ומרומם". מסיים הרב גל את דבריו בסיפור שממשיך לצמרר. "עשינו חידון בחושן משפט ואהרון ענה תשובות נפלאות מהמסכתות בבא קמא ובבא מציעא. בין לבין פתחתי באקראי את ספר הזוהר בקטע שמדבר ע"כ שצריך ללכת אל הצדיקים והאבות הקדושים כדי שיבקשו רחמים על עם ישראל, לכן סיכמנו שניסע לרשב"י. אהרון רצה להישאר כל הלילה ער בכדי ללמוד עם יצחקי ואח"כ ללכת להתבודד בשדה. אין לנו שאלות כלפי שמיא, אנו יודעים שהכל לטובה ושהשי"ת יודע היטב מה הוא עושה. יותר נעים לנו להיזכר איך רק לפני זמן קצר נסע אהרון לאומן במסירות נפש עילאית. רבץ עליו עול כבד של ההוצאה לפועל בגובה שלושים אלף שקל ולמרות שהוא ובתי היו ממש על סף הזדקקות לפת לחם, עדיין חסכו לתוך קופה שקל לשקל במשך חצי שנה כשבראש מעיינם הנסיעה הקדושה. בנוסף לכך היה צריך להתרוצץ בין עורכי דין בכדי שיסייעו לו להוריד את התיקים. ואם לא די בכך עמדה מולו המסוכה הקשה בדמותו של צה"ל, אשר בשום אופן לא התירו לו לצאת מהארץ.
אהרון לא רצה להתגייס, הוא רצה להמשיך בעבודת הקודש שלו בדרך ישראל סבא וע"פ עצותיו של רבינו הקדוש. אך מכוון שלא היה רשום באף כולל, לא הצליח להשיג פטור. הוא מסר נפש לקיים את הציווי של רבינו להיות אצלו על ר"ה, אע"פ שבבואו לארץ ידע כי יעמוד על כך לדין. זה ועוד רבות הנצורות בגנזי מרומים יעמדו לו בבית העולמים. הרב אהרון הי"ד נקבר בחלקת החסידים בהר המנוחות, נוסיף בכאב שאהרן תמיד אמר שכשיגיע זמנו הוא רוצה למות על קידוש ה'. יהיה זכרו ברוך ויעמוד לנו ולכל עם ישראל למליץ יושר, עד יאמר די לצרותינו ולשבר ציון עירנו. 
ואם לא די בכל זה נספר שהניתוח של אדל שתחי' ארך שעות רבות ומצבה היה קשה מאוד. כשהתקשרו ושאלו את הרב מה לעשות, הרב אמר להעביר פידיון ובאמת המצב השתפר באופן ניסי. כנגד כל מהלך העיניינים יצא לפתע הרופא מחדר הניתוח והודיע על השינוי השמיימי במצב בריאותה. נס יוצא מגדר הרגיל, 13 דקירות בפלג הגוף העליון. ב"ה אדל ובניה יצאו בריאים ושלמים, כולנו מאחלים לה ולמשפחתה רפואת הגוף והנפש, יהי רצון לפני אבינו שבשמיים שלא נדע עוד מכאוב לעולם.

ספינקא

סיפורים רבים ישנם סביב קשריו של מורינו הרב שליט"א עם מנהיגי הדור וגדולי התורה, אך אין טוב יותר מלשמוע זאת מבעל המאורע עצמו. וכן מספר לנו אבריימי, גיטריסט בלהקת 'המנגנים', כי בזמן שהגיע כבוד האדמו"ר מספינקא ארה"ב לביקור בארץ זכה הלה ונכנס אל הקודש פנימה.
אבריימי מספר כי בתחילה הופתע לשמוע עד כמה הקשר בין האדמו"ר והרב הדוקים ועד כמה מחזיק האדמו"ר מהרב כגדול בתורה ומופלג בחסידות. "שעות רבות למדתי עם הרב שליט"א", שח לו האדמו"ר, כממתיק עמו סוד. "אף הייתי צריך לנסוע להולנד אל הרב, אך לדאבוני הרב עזב שם ואני בינתיים ממתין לשעת הכושר. אך, יותר מכך הופתע אבריימי מהמשך דבריו של האדמו"ר. 
"למגינת ליבנו סבלה בתי שתחי' בראשה מהמחלה הנוראה. הדברים הגיעו לידי כך שהיא הייתה נופלת כל הזמן ופשוט לא יכלה ללכת". פתח האדמו"ר את סגור לבבו אל מול אבריימי המשתומם. "בהזדמנות הראשונה שנקרתה לפני באתי ושחתי זאת בפני הרב שליט"א ואכן הרב הבטיח לי שהיא תלך. אני שאלתי את הרב- ואם לא? - ענה לי הרב שאם כך אצטרך לחזור שוב." בהגיעו לביתו ניסה האדמו"ר להוליך את ביתו, אך לצערו היא נפלה. "כמעט ונפלתי ברוחי", המשיך האדמו"ר לתאר בפני אבריימי הרבה יותר משציפה. "אך, במהרה עשיתי חשבון נפש ושאלתי את עצמי מדוע בכלל שאלתי את הרב שליט"א- ואם לא? למחרת חזרתי אל הרב, אלא שהפעם לא תהיתי אחריו.., וראה זה הפלא, באותו היום בתי חזרה ללכת. מאז, ב"ה, בתי הבריאה לחלוטין והיום היא כבר אמא לילדים, אַסַאך יידיש נחת.

חברות שלא לשם שמיים

שלמה (שם בדוי), נשמע בתחילה כעוד בחור צעיר, שום דבר לא מסגיר את מה שמתחולל בליבו. אך מהר מאוד מעורר סיפורו להרגשת הזדהות אצל שומעי ליקחו.
"חברי לא גדל בבית שחינך לתורה ומצוות. למעשה, עד כמה שידוע לי, מעולם לא הסבירו לו שמעשיו הם מקולקלים מיסודם". כך פתח שלמה את הסיפור הקשה אודות חברו. "אני הגעתי מבית ששומר מצוות ולכן ידעתי עד כמה הדבר חמור, אבל הוא, מה אומר.., השם ירחם. לפני מספר שבועות, בסוף יום לימודים, ניגש לחברי בחור שלא מדרכינו, והחל לשוחח עימו. עד מהרה הפכה השיחה הזו לקשר - עם השפעות רעות עם כל המשתמע מכך. אני כמובן ניסיתי ככל יכולתי להסביר לחברי עד כמה הדבר פוגע בו, אולם דבריי נפלו על אוזניים ערלות. משראיתי כי אין אני פועל דבר בדיבורי הלכתי לשאול עצה מדודתי הצדיקה ולהפתעתי מצאה דודתי מיד פתרון לבעיה".
פדיון לצדיק הרב ברלנד, זה הדבר היחיד שיציל את חברתך, "היא המטירה לעברי ואני הבטתי בה במבט תוהה. שיש רב שקוראים לו הרב ברלנד כבר שמעתי, אבל שהוא יכול לעזור, עדיין לא הבנתי איך. ובכלל, מה זה הפדיון הזה שאת מדברת עליו, שאלתי את דודתי".
שלמה ממשיך ומספר שבדקות הבאות החלה דודתו להסביר לו על מעלת פדיון הנפש, תוך שהיא מתארת מקרים מסויימים הידועים לה. "בהתחלה זה נפל עלי בהפתעה", משתף אותנו שלמה ברגשות שמילאו אותו באותה תקופה. אבל, מהר מאוד החלטתי 'לזרוק את השכל', כמובן הרבה בעידודה של דודתי". "הדבר המדהים שבזמן שהחלטתי שאני הולך לתת לרב את הפידיון, אפילו לפני שיצרתי קשר עם נתן סלומון, הגבאי, כבר אז החלו שינויים לא הגיוניים לחוּל. אם בתחילה לא הועילו כל דיבורי ופתאום כך מאליו מתחילים להתעורר סיכסוכים עם החבר הנורא הזה שדירדר את חברי לתהומות. נדהמתי מכך והבנתי שיש דברים בגו, לכן פניתי אל נתן הגבאי שדיבר עם הרב".
"באותו היום שהעברתי את הפדיון מתקשר אלי חברי בכעס וכמשיח לתומו ומספר לי כי 'הבחור הזו' אינו לרוחו. מה קרה? אני שואל אותו, מנסה לגשש עד לאן הגיעו פני הדברים". הוא לא עונה לי לטלפונים, נראה לי שאני מנתק את הקשר הזה. "ואכן, מאותו היום סיים חברי עם החברות הנוראה הזו, פשוט מדהים". 
"באותו זמן סיפרה לי דודתי גם על קוי המידע העוסקים בפועלו של הרב, ואני, בתחילה רק מסקרנות התחלתי להיוודע למציאות הפלאית שעוטפת את הרב. אחד הדברים שמשך את ליבי היה, מעלת התפילה על הרב ובפרט אמירת התיקון הכללי לרפואת והצלחת הרב. ואכן קיבלתי על עצמי לומר תיקונים כלליים וכיוונתי זאת גם להצלחת חברי שהיה לי חבל לאבד אותו. אי אפשר לתאר את ההרגשה הטובה שנולדה בליבי, כמו אור מלטף ששומר עלי כל היום. אך, המדהים מכל הוא שנוצרה מציאות שכאילו הרב פועל דרכי. כך, שאם קרה לי בטעות שביום מסויים לא אמרתי את התיקון הכללי, פתאום מתקשר אלי החבר ואומר לי שהוא חושב על אותו חבר מפוקפק ואולי כדאי שיתקשר אליו. אני כבר הבנתי שדיבורים לא יעזרו, מיד ניתקתי והתחלתי לקשר את עצמי באמירת העשרה מזמורים הקדושים.., לרפואת הרב שליט"א.  

המחלה והיקר מכל

"הקשר שלנו עם הרב התחיל לפני חמש שנים, בזמן שגילו לאשתי את המחלה לראשונה". דורון אביבי (שם בדוי) התחיל פורס את סיפורו, לכאורה טון הדיבור רגוע, אך במהרה נשאבים לתוך שרשרת של אירועים 'שלא מהעולם הזה'. "מאז, התחלנו להתקרב יותר לברסלב, לספרים ולעצות של רבי נחמן ואף זכינו להגיע מספר פעמים לציונו הקדוש שבאומן".
"בניסן תשע"ה ממש לפני כמה חודשים, ועוד אשתי 'בשבוע התשע עשרה', החלה לחוש כאבים בפלג העליון, בשני הצדדים. לחרדתנו גילו לה את המחלה". דורון מספר שאם לא די בכך, במהלך הזמן החלו להופיע גושים נוספים בעוד מקומות בגוף. "הבעיה מבחינת הרופאים שה'מצב' בו הייתה שרויה אשתי גורם לתהליכים בגוף שמזרזים את המחלה, לכן בכירורגית אמרו שצריך לותר על היקר לנו מכל. אך, לא! אשתי הייתה נחושה שעלינו לשמור עליו". לכן הלכו לאונקולוג מומחה.
קשה לעקל את מסכת הייסורים שעברה המשפחה הזו. "בינתיים, לדאבוננו, מצאו גוש נוסף, לכן, הרופאים אמרו כי אם בבדיקה יתגלה שהגידול מתפשט אז נהיה מוכרחים לעשות את הוויתור. אם לא, אז ימתינו עד השבוע ה-31 שלאחריו ימשיכו בטיפול אינטנסיבי יותר".
"בתקופה זו פקדנו הרבה קברי צדיקים, ביקרנו אצל צדיקי הדור ר' דוד אבו חצירא שליט"א והרב יורם אברג'יל זצ"ל. הם אמרו שיהיו ניסים ונפלאות, אך, הדגישו כי עלינו ללכת בעצת הרופאים, אף אם זה כרוך בוויתור כואב. 'צריכים לקבל זאת באהבה ועליכם להיות חזקים', הם הוסיפו לפני ששלחו אותנו במאור פנים. דבריהם חיזקו אותנו מאוד, אך בשום אופן לא רצינו לותר על היקר לנו.
"ידענו בלב שאצל הרב ברלנד שליט"א תהיה ישועה, בזכרנו את האהבה הגדולה שהרעיף עלינו בפעם הקודמת שהיינו אצלו. אמנם, קיווינו שהעבודה שעשינו תספיק, אך בפנים ידענו שלבסוף נפנה אליו". לפני שהגיעו תוצאות הבדיקה האחרונה החליטה משפחת אביבי ליצור קשר עם הרב שליט"א דרך הגבאי סלומון, ואכן הרב אמר להעביר פדיון. "הדבר לא הפתיע אותנו, לפי חומרת המצב כבר ידענו שנצטרך ישועות גדולות". לשמחתם, הרב חזר כמה פעמים והדגיש כי עליהם לשמור על היקר להם. אמנם, הם יחלו לכך, אך, הם חששו מהחולי עקב מצבה הקשה, לכן ציינו זאת באזני הרב. "כשהרב שמע זאת הוא ישר שינה את טון הדיבור ואמר לנו ללכת עם עצת הרופאים, אפילו בנוגע ליקר לנו מכל. נכנסנו לשברון לב, נוספו לכך הזיכרונות מהטיפולים שכבר חווינו בעבר". "באופן לא טבעי, בזמן שהלכנו לקבל את תוצאות הבדיקות, ואע"פ שלצערנו נמצא גידול, אמרה לנו הרופאה להשאיר את היקר לנו עד לשבוע ה-31, כמו שהרב אמר בתחילה".
דורון הוא אברך בכולל נחשב במרכז הארץ וחזותו החיצונית לא מסגירה את הקשר הפנימי שנרקם בינו לבין חסידות ברסלב. אך הוא בהחלט ערני לשרשרת הנסים שליוותה אותם לאורך הדרך. "יש לי חבר שהיה בעבר משב"ק אצל הרב והוא אמר לי, כי לפי דעתו הרב רוצה לגלות אצלכם את כח האמונה ולהוציא אותה מהכח לפועל". מחוזקים מכך, החליטו לא לוותר, ואכן אחרי כמה ימים יצרו קשר עם סולומון שבישר להם שהרב הזמין אותם להולנד. "נסענו יחד אשתי ואני, בתחילה חששנו מ'טומאת ארץ העמים', אך, כשהיינו אצל הרב הרגשנו בגן עדן. אפילו שהולנד היא מדינה מתירנית ולא פשוטה, הרגשנו, כמו שהמקום התקדש. אף זכינו להתפלל שחרית עם הרב שליט"א תוך שהוא אחז בידי זמן ממושך. כאשר באותו זמן אשתי דיברה עם הרבנית תליט"א שנגעה לליבה. וכך בעוד אנו שם נכנסה הרבנית אל הרב וביקשה אותו שיכניסם כעת. הרב שליט"א אמר שתוך 40 יום הכול יעבור, ואף נתן לנו תפילה אישית, וכן, טיפות טבעיות. בנוסף נתן לנו הרב סדר של לימוד משותף לאשתי ולי. אולם, באופן מוזר, ככל שהגיעו ארבעים הימים לסיומם, הרגישה אשתי בכאב מתגבר, וכן נוסף לה כאב בירכיים חזק, עד שכל הרופאים חששו שהמחלה התפשטה. לכן דיברנו שוב עם הרב שליט"א שהרגיע ואמר, כי תוך שבוע הכול יסתדר בע"ה".
"זה לא הסתיים", מחייך דורון, "בשלב זה התרחש שוב דבר תמוה. פתאום, כמו משום מקום, שמענו על איזו מְרַפּאֲה טבעית. אמנם, מטרתה הייתה רק להקל מהכאבים ובכלל הייתה מסופקת אם תוכל להועיל ולפתע אחרי הטיפול החל שיפור גדול שהמשיך עד שעבר לה הכול". "זכינו לניסים גדולים, לפרי בטן שבא, ב"ה, בעתו ובזמנו, ובריאות ולאם ולוולד. אח"כ נערכו בדיקות לאם, הרופאים נדהמו מהתוצאות.
כחיזוק לסיום מוסיף דורון: "כשהגענו לרב בפעם הראשונה השארנו במעטפה מכתב עם שאלות ובקשות לברכה. בסוף המכתב ציינו בשורה אחת, שלכאורה נראתה שולית, בקשה לפרנסה עבור אחי. הוא שנים היה תקוע", מוסיף דורון כמתנצל. למרות שהוא בעל מקצוע נחשב, עדיין גר בבית ההורים. כך, כנגד כל הסטטיסטיקות והעבר הקודר, באותו שבוע הוא מצא עבודה מכובדת בה הוא עובד עד עתה ואף נכנס עתה לדירה חדשה שרכש. 

"זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו"

עמותת "שובו בנים אינטרנשיונל" הוקמה לבקשתו של מורנו הרב שליט"א.לאחר 60 שנות פעילות בארץ ישראל, בהן החזיר מורנו הרב שליט"א עשרות אלפי אנשים ומשפחות בתשובה, במסירות נפש עילאית, מורנו הרב שליט"א יצא לחוץ לארץ להמשיך פעילות זו ביתר שאת וביתר עוז, במטרה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה בכל מקום שהם, ולעצירת ההתבוללות הנוראה בעולם. לכן מורנו הרב שליט"א הקים את מערכת "שובו בנים אינטרנשיונל" בתקופה זו, כלי שיאפשר המשכת האור הגדול והנורא של רבינו הקדוש לכל בית בעם ישראל, בכל מקום. מאות - אם לא אלפי - אנשים כבר התקרבו ליהדות בדרך של רבינו הקדוש ומורנו הרב שליט"א, ע"י פעילותיה של מערכת שובו בנים אינטרנשיונל. נפתחו בתי כנסיות וקהילות של ברסלב במיאמי, לוס אנג'לס, ניו ג'רזי, ובקרוב הולכים להיפתח בניו יורק, בקנדה ובעוד מקומות בעולם בעז"ה.
מורנו הרב שליט"א נותן עדיפות ראשונה להחזקת הכוללים, תלמודי התורה, הסמינרים והחיידרים בירושלים, עבורם הוא מסר את נפשו וממשיך היום לגדל ברוחניות ובגשמיות את המשפחות והילדים הקרובים אל לבו, עם תמיכה במרכזי התורה והעבודה בירושלים, מסירת שיעורים ושיחות חיזוק, ייעוץ והדרכה בכל תחומי החיים הרוחניים והגשמיים. מורנו הרב שליט"א הוא המשגיח והמנהל היחידי של העמותה, והוא מחליט בעצמו על כל דבר שנעשה בישיבה - הן ברוחניות הן בגשמיות, על חלוקת התפקידים והכספים, ניהול המוסדות, ומערכת קירוב הרחוקים, הכל נעשה ע"י המנהלים שהוא מינה ובהתיעצות מלאה אתו, על ידי קשר רציף עם הרב לגבי כל נושא. 
 אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו למהפך רוחני שלא היה כזה מאז בריאת העולם.
להזמנת נציג שיבוא אליכם הביתה או כל שאלה, ניתן לצלצל 052-718-6265

תְּפִלָּה לְהַצָּלַת עַם יִשְׂרָאֵל מִיַּד מְבַקְשֵׁי נַפְשׁוֹ

רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם רַחוּם וְחַנּוּן מָלֵּא רַחֲמִים, לִבֵּנוּ נִשְׁפַּךְ כַּמַּיִם עַל דָּם יִשְׂרָאֵל הַנִּגָּר כַּמַּיִם. נַצְחָן עַל כָּל הַנַצְחָנִים, גִּבּוֹר עַל כָּל הַגִּבּוֹרִים, תַּקִיף עַל כָּל הַתַּקִּיפִים. רְאֵה נָא בְּעָנְיֵנוּ וְרִיבָה רִיבֵנוּ וּרְאֵה, כִּי הָיִינוּ לִמְשִׁיסָה וּלְלַעַג בְּעֵינֵי כָּל הָעַמִּים, וְהִפְקִירוּ אוֹתָנוּ לְהֶרֶג וּשְׂרֵפָה רֶצַח וּסְקִילָה. וּבְכָל יוֹם וְיוֹם אוּמוֹת הָעוֹלָם מְּשַׁסִים בָּנוּ אֶת זְאֵבֵי הַטֶּרֶף הַצְּמֵאִים לְדָם, וְדָנִים הֵם אוֹתָנוּ לְהֶרֶג וּשְׂרֵפָה חֶנֶק וּסְקִילָה, וְכָל יוֹם קִלְלָתוֹ מְרֻבֶּה מִשֶּׁל חֲבֵרוֹ.
וְזֶה כְּבַר קָרוֹב לְאַלְפַּיִם שָׁנָה שֶׁאָנוּ הוֹלְכִים מִגּוֹלָה אֶל גוֹלָה, לְשֶׁבִי בְּרָעָב וּבְחֶרְפָּה. וּבִימוֹת הַאִנְקְוִיזִיצְיָה הֶעֱלוּ אוֹתָנוּ עַל הַמּוֹקֵד, וּבִימֵי הַשּׁוֹאָה הִכְנִיסוּ אוֹתָנוּ לְתַנּוּרֵי אֵשׁ. וְעַדַיִּין אוּמוֹת הָעוֹלָם לֹא שָׂבְעוּ מִבְּשָׂרֵנוּ וּמִדָמֵּנוּ, וְהֵם עֲדַיִן מְשַׁחֲרִים לְדָם יִשְׂרָאֵל, וּמַכְרִיזִים עָלֵינוּ מִלְחֲמוֹת חָרְמָה וְאָבְדָּן, בְּדוֹמֶה לְמַסָּעוֹת הַדָּמִים שֶׁהָיוּ בִּתְקוּפַת רַשִׁ״י וְרַבֵּנוּ תָּם וּבַעֲלֵי הַתּוֹסְפוֹת. וְדַם יִשְׂרָאֵל נִגַּר בָּרְחוֹבוֹת יוֹמָם וָלַיְלָה, בְּכָל שָׁעוֹת הַיּוֹם, וּמִכָּל פִּנָּה וּפִנָּה שׁוֹמְעִים אָנוּ זַעֲקוֹת הָאַלְמָנוֹת וְהַיְתוֹמִים וְהוֹרִים שַׁכּוּלִים, וְכִמְעַט מִשְׁפָּחוֹת שְׁלֵמוֹת נִכְחָדוֹת מִדֵּי שָׁבוּעַ בְּשָׁבוּעַ.
עָלָה הַמָּוֶת בַּחַלוֹנֵּנוּ וְצָרוּ צְעָדֵינוּ מִלֶּכֶת בִּרְחוֹבוֹתֵינוּ. וְכָל לֵב נָמֵס כַּמַּיִם וּמַכּוֹתֵינוּ אֲנוּשׁוֹת. כִּי בָאָה עַד יְהוּדָה נָגַע עַד שַׁעַר עַמִּי עַד יְרוּשָׁלִָם: עַל זֹאת אֶסְפְּדָה וְאֵילִילָה אֵילְכָה שׁוֹלָל וְעָרוֹם אֶעֱשֶׂה מִסְפֵּד כַּתַּנִּים וְאֵבֶל כִּבְנוֹת יַעֲנָה: (מיכה א׳ ח׳ט׳):
אֱלֹהִים אַל דֳּמִי לָךְ אַל תֶּחֱרַשׁ וְאַל תִּשְׁקֹט אֵל: כִּי הִנֵּה אוֹיְבֶיךָ יֶהֱמָיוּן וּמְשַׂנְאֶיךָ נָשְׂאוּ רֹאשׁ: עַל עַמְּךָ יַעֲרִימוּ סוֹד וְיִתְיָעֲצוּ עַל צְפוּנֶיךָ: אָמְרוּ לְכוּ וְנַכְחִידֵם מִגּוֹי וְלֹא יִזָּכֵר שֵׁם יִשְׂרָאֵל עוֹד: כִּי נוֹעֲצוּ לֵב יַחְדָּו עָלֶיךָ בְּרִית יִכְרֹתוּ: אָהֳלֵי אֱדוֹם וְיִשְׁמְעֵאלִים מוֹאָב וְהַגְרִים: גְּבָל וְעַמּוֹן וַעֲמָלֵק פְּלֶשֶׁת עִם יֹשְׁבֵי צוֹר: גַּם אַשּׁוּר נִלְוָה עִמָּם הָיוּ זְרוֹעַ לִבְנֵי לוֹט סֶלָה: עֲשֵׂה לָהֶם כְּמִדְיָן כְּסִיסְרָא כְיָבִין בְּנַחַל קִישׁוֹן: נִשְׁמְדוּ בְעֵין דֹּאר הָיוּ דֹמֶן לָאֲדָמָה: שִׁיתֵמוֹ נְדִיבֵימוֹ כְּעֹרֵב וְכִזְאֵב וּכְזֶבַח וּכְצַלְמֻנָּע כָּל נְסִיכֵימוֹ: אֲשֶׁר אָמְרוּ נִירְשָׁה לָּנוּ אֵת נְאוֹת אֱלֹהִים: אֶלֹהַי שִׁיתֵמוֹ כַגַּלְגַּל כְּקַשׁ לִפְנֵי רוּחַ: כְּאֵשׁ תִּבְעַר יָעַר וּכְלֶהָבָה תְּלַהֵט הָרִים: כֵּן תִּרְדְּפֵם בְּסַעֲרֶךָ וּבְסוּפָתְךָ תְבַהֲלֵם: מַלֵּא פְנֵיהֶם קָלוֹן וִיבַקְשׁוּ שִׁמְךָ יְיָ: יֵבֹשׁוּ וְיִבָּהֲלוּ עֲדֵי עַד וְיַחְפְּרוּ וְיֹאבֵדוּ: וְיֵדְעוּ כִּי אַתָּה שִׁמְךָ יְיָ לְבַדֶּךָ עֶלְיוֹן עַל כָּל הָאָרֶץ: (תהלים פג):
כִּי טוֹב יוֹם בַּחֲצֵרֶיךָ מֵאָלֶף בָּחַרְתִּי הִסְתּוֹפֵף בְּבֵית אֱלֹהַי מִדּוּר בְּאָהֳלֵי רֶשַׁע: כִּי שֶׁמֶשׁ וּמָגֵן יְיָ אֱלֹהִים חֵן וְכָבוֹד יִתֵּן יְיָ לֹא יִמְנַע טוֹב לַהֹלְכִים בְּתָמִים: יְיָ צְבָאוֹת אַשְׁרֵי אָדָם בֹּטֵחַ בָּךְ:
וְקַיֵּם בָּנוּ אֶת הַפְּסוּקִים: נַחֲמוּ נַחֲמוּ עַמִּי יֹאמַר אֱלֹהֵיכֶם: דַּבְּרוּ עַל לֵב יְרוּשָׁלִַם וְקִרְאוּ אֵלֶיהָ כִּי מָלְאָה צְבָאָהּ כִּי נִרְצָה עֲוֹנָהּ כִּי לָקְחָה מִיַּד יְיָ כִּפְלַיִם בְּכָל חַטֹּאתֶיהָ: קוֹל קוֹרֵא בַּמִּדְבָּר פַּנּוּ דֶּרֶךְ יְיָ יַשְּׁרוּ בָּעֲרָבָה מְסִלָּה לֵאלֹהֵינוּ: עַל הַר גָּבֹהַ עֲלִי לָךְ מְבַשֶּׂרֶת צִיּוֹן הָרִימִי בַכֹּחַ קוֹלֵךְ מְבַשֶּׂרֶת יְרוּשָׁלִָם הָרִימִי אַל תִּירָאִי אִמְרִי לְעָרֵי יְהוּדָה הִנֵּה אֱלֹהֵיכֶם: הִנֵּה אֲדֹנָי אֱלֹהִים בְּחָזָק יָבוֹא וּזְרֹעוֹ מֹשְׁלָה לוֹ הִנֵּה שְׂכָרוֹ אִתּוֹ וּפְעֻלָּתוֹ לְפָנָיו: כְּרֹעֶה עֶדְרוֹ יִרְעֶה בִּזְרֹעוֹ יְקַבֵּץ טְלָאִים וּבְחֵיקוֹ יִשָּׂא עָלוֹת יְנַהֵל: כָּל גֶּיא יִנָּשֵׂא וְכָל הַר וְגִבְעָה יִשְׁפָּלוּ וְהָיָה הֶעָקֹב לְמִישׁוֹר וְהָרְכָסִים לְבִקְעָה: וְנִגְלָה כְּבוֹד יְיָ וְרָאוּ כָל בָּשָׂר יַחְדָּו כִּי פִּי יְיָ דִּבֵּר: (ישעיה מ׳):
מאת הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

הרשם knishtachada@gmail.com

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה