כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום חמישי, 29 באוקטובר 2015

פרשת וירא מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

פרשת וירא מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

עקידת יצחק

מובא במלכים ב' שישראל נצחו את מחנה מואב והרגו בהם מאה אלף חיילים, ראה מלך מואב את הנצחון הגדול של היהודים וקרא לכל המכשפים והחרטומים ושאל אותם מה הסוד של היהודים? איך הם נצחו אותנו בשניה אחת? הרי הם היו כבר כמה ימים במדבר ברעב! טיפת מים לא היה להם! איך ברגע אחד הכל התהפך והם נצחו? מה הזכות שלהם? מה הסוד של עם ישראל? אמרו לו – הסוד של עם ישראל זה העקידה! הזכות שעומדת לעם ישראל זה עקידת יצחק!

הגאולה תבוא רק דרך יצחק! בזכות יצחק תבוא הגאולה! בזכות העקידה תבוא הגאולה! כי שרה אמנו אמרה אני רוצה בן שיושיע את עם ישראל! אני רוצה בן שילך לעקידה! אני רוצה בן שיתווכח עם אבא שלו שהוא רוצה להשחט! אני רוצה בן שיתווכח עם השטן שהוא רוצה להשחט! ברגע שאברהם אבינו הוליך את יצחק לעקידה, השטן לא ידע מה לעשות..הוא לא ידע איך לבטל את העקידה הזאת. הוא ידע שאם יהיה עקידה זה יעמוד לעם ישראל לכל הדורות! הוא ידע שאם העקידה תתבצע הוא אבוד! ולכן הוא עשה את כל התחבולות למנוע את העקידה! בהתחלה הוא נהפך לנהר, אחר כך הוא התחפש לזקן (סנהדרין ח' ב') אבל שום דבר לא עזר לו! ואז אמר השטן ליצחק – שמעתי מאחרי הפרגוד "השה לעולה! ואין יצחק לעולה!" זה שאתה הולך להשחט זה הכל הצגה! זה שמוליכים אותך לעקידה זה הכל נפלא, אבל זה לא יקרה בסוף! אני אומר לך! לא תהיה עקידה! אלא יקריבו את השה לעולה ולא אותך! ואז יצחק צועק אבא מה עושים?! "איה השה לעולה" אני רוצה להיות השה לעולה! אבא האם אני יהיה עולה לה'?! יצחק פחד כל הזמן שאברהם ימצא איזה שה בדרך ויקריב את השה לעולה ולא אותו. ויצחק מתווכח עם אברהם - אבא השטן אמר לי שלא שוחטים אותי למה?! אבא למה?! מה עשיתי מה חטאתי?! אבא תגיד לי מה חטאתי?! למה לא שוחטים אותי?! ואז אומר לו אברהם בני אתה לעולה תסיח דעת מהשטן! תשכח מהשטן! אתה לעולה בני! אנחנו הולכים להיעקד על קידוש ה' כפשוטו! תשכח מכל מה שהוא אמר לך! אין לך מה לדאוג, אותך ישחטו, אותך יעקדו, אתה הולך להיעקד באמת! אתה קדש קודשים! אתה כולך לה'! ברגע ששמע יצחק את הבשורה המשמחת שאותו יעקדו שבה נשמתו אליו.

אברהם אבינו ראה את כל מה שיהיה עד סוף כל הדורות, ה' גילה לאברהם את כל מה שיהיה בכל הדורות, אין דבר שה' לא גילה לאברהם אבינו, הוא ראה את כל הגזירות, את כל השואות שיהיו, אברהם אבינו בזה שהוא עקד את בנו, בעקידה הזאת, הוא לקח על עצמו את כל הייסורים עד סוף כל הדורות, בעקידה הזאת הוא כבר הוציא את כולם ידי חובה מכל העקידות שבעולם, מכל הייסורים שבעולם, בעקידה הוא המתיק את כל הדינים עד סוף כל הדורות. כתוב בפרשת העקידה "והנה איל אחר נאחז בסבך" הסבך מרמז על חטא העגל! מה זה נאחז בסבך? אחרי האות ס' יש את האות ע', אחרי האות ב' יש את האות ג', אחרי ך' יש ל', יוצא ע, ג, ל אברהם אבינו ראה את חטא העגל! הוא ראה את הכל! ועל ידי העקידה הוא המתיק את כל הדינים לכל הדורות.

ברגע שאברהם אבינו הקריב את העקידה יצאה בת כל ואמרה "אל תעש לו מאומה" אל תעש לו מאומה" וזה מלווה את עם ישראל בכל הדורות, אם אדם יגיד את פרשת העקידה כל יום אז יוצאת בת קול ואומרת "אל תעש לו מאומה" יוצאת בת כל ואומרת "אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה" אם הוא אומר את פרשת העקידה בכוונה לא מפסיד שום מילה שום אות, אז הוא ניצול מכל הגזירות מכל הדינים של אותו יום! מובטח לו שבאותו היום לא יהיה לו שום נזק! "אל תעש לו מאומה" לא יהיה לו שום תאונה! אדם יכול להיות באושוויץ ,בשואה, לא יקרה לו שום דבר! כל פעם שאדם אומר את העקידה יוצאת בת קול ומכריזה מחדש " אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה" אל תעש לו מאומה! הוא ממתיק את כל הדינים.

כל יום יש גזירות חדשות אדם לא יודע הילד הולך ברחוב יורד מהאוטובוס, עולה על המיניבוס, כל תנועה בפרט ילדים צריך שמלאכים ישמרו עליהם "כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכיך" על פי טבע זה לא יכול להיות שהילד יחזור בריא ושלם , זה רק מלאכים שומרים עליהם! ולכן כשאדם קורא את העקידה בבוקר אז יוצאת בת קול ואומרת "אל תשלח ידך אל הנער" על ידי העקידה ממתיקים את הדינים מעל הנערים מעל הילדים, אם היה חס ושלום איזה גזר דין על איזה ילד באותו יום, בזה שאומרים את פרשת העקידה בבוקר ממתיקים את אותו הדין.

כשאדם מתחיל את התפילה בבוקר הוא צריך להגיד את פרשת העקידה, כי אסור אף פעם לוותר על פרשת העקידה! כל מי שזוכה לקרוא את סדר העקידה, זוכה להינצל מכל הצרות של אותו יום! ("סדר היום") וצריך כל יום להזכיר את העקידה! כי על ידי עקידת יצחק נמתקו כל הדינים עד סוף כל הדורות! מכיוון שבכל יום יש גזרי דין חדשים וצריך להמתיק את הגזרי דין, לכן חייבים להגיד את סדר העקידה בכוונה! לא לדלג על זה אף פעם.

מתוך עלון צמאה נפשי

תמונה: יהושע ויסמן

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה