כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום שישי, 23 באוקטובר 2015

תפילה לכבוד הילולת רחל אימנו שיהיה בשבת

תפילה נפלאה לקבר רחל אימנו, מאת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט''א

רבונו של עולם מלא רחמים, בנסענו בית לחם אפרתה, לציון הקדוש והנורא שהוא קבר רחל אמנו, שעליה נאמר "רחל מבכה על בניה מיאנה להינחם", ורחל אמנו אינה פוסקת מלהתפלל שום רגע ושניה, עלינו ועל כל צרותינו, וכעת אנו כולנו בצרות נוראות ובגזירות נוראות, ובכל יום רגע ושניה פוקדות אותנו מחלות שונות ומשנות, ומחלות מסוכנות שאין להם כמעט תקווה.
וכעת באנו אליך רחל אמנו, להתפלל לפניך על כל צרותינו, ועל כל צרות בית ישראל, [בבין המצרים מוסיפים בפרט בעת בין המצרים] שנשרף בית מקדשנו, וחרבה עירנו, וגויים "עבדים משלו בנו פרק אין מידם", לכן באנו אליך רחל אמנו, להתפלל לפני השם יתברך, ושתעלי את תפילתנו לפני השם יתברך ברחמים וברצון, עד שנזכה בזכותך להושע בישועת עולמים, וייבנה בית המקדש כהרף עין, עוד בימינו אנו, אמן.
רבונו של עולם, בנסועי כעת לקבר רחל אמנו להשתטח על ציונה הקדוש והנורא, זכני נא להדבק במידותיה הקדושות, ולזכות לבכות יומם ולילה על חורבן בית המקדש ועל חורבן עם ישראל כמוה, כמו שכתוב "רחל מבכה על בניה", וזכני להיכלל בדמעותיה הקדושות, ולהרגיש צער של כל יהודי ויהודי, ולבכות יומם ולילה על שפיכות דמם של בניך הקדושים והטהורים.
אנא רחום וחנון כל יכול אשר לא יבצר ממך מזימה, אנא זכני נא להיות כמו רחל אמנו, שנתנה כל אשר לה לאחותה, והפקירה עצמה בכול מכול כול למען אחותה היקרה, ונתנה לה את כל עולמותיה בזה ובבא, ועל ידי זה זכתה שהיא תביא את הגאולה, ומשיח יבוא בראשונה אל ציונה הקדוש, אנא זכני להתמיד ליסע אליה יומם ולילה ללא הרף, ותמיד להשתטח על ציונה הקדוש, ולשפך לבי כמים על ציונה הקדוש, עד שאזכה בשלמות להיכלל בנשמתה הקדושה..
רבונו של עולם, זכני להיות כמו רחל אמנו, אשר בוכה יומם ולילה על חורבן בית המקדש, ודם ישראל אשר ניגר כמים.
רבונו של עולם, זכני להיות קדוש וטהור, אני ואשתי כמו רחל אמנו, שמרב קדושתה וטהרתה, מסרה את כל סימניה ללאה אחותה, וויתרה על חלקה לעולם הבא, ועל כל חיי העולם הזה עבור אחותה, וזכתה למסור את נפשה עבור אחותה בלב שלם, כן תזכה גם אותי למסור את נפשי עבור כל יהודי ויהודי במסירות נפש עילאית, ועל ידי זה אזכה לחבר את כל אותיות שמך הקדוש, יו"ד ק"י וי"ו ק"י במילואם, ולקיים "לבד בך נזכיר שמך", ורק אזכה ששמך הקדוש והנורא, יו"ד ק"י וי"ו ק"י, יהיה כל הזמן לנגד עיניי, ללא הרף יומם ולילה ללא הפסק אפילו של שניה כלל.
אנא רחום וחנון, כמו אשר יעקב אבינו זכה לעבוד עבור רחל שבע שנים, כן תזכה גם אותי לכבד ולייקר את אשתייומם ולילה, ותן לי מוחין לייקרה ולכבדה ללא הרף של שניה, ותמיד לרוץ לקראתה ולהגיש לה מכל טוב שבעולם, עד שבזכות שבעת השנים שעבד יעקב עבור רחל יתגלה לי "   יסוד צדיק בשבעה נעלם, אות ברית הוא לעולם, מעין הברכה צדיק יסוד עולם, צדיק אתה הוא יהוה".
ואזכה לשאג בשאגות נוראות על חורבן בית המקדש, ודם ישראל שנגר בחוצות קריה יומם ולילה ללא הרף, כמו שכתוב "יהוה ממרום ישאג וממעון קדשו ייתן קולו שאג ישאג על נוהו", ואשא קול נהי ובכי יומם ולילה על שבר בת עמי, כמו רחל אמנו שאינה מפסיקה לשניה מלבכות, על הרג בני עמנו אחים הורים סבים ותינוקות של בית רבן, כמו שכתוב "כה אמר יהוה קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מיאנה להינחם על בניה כי איננו", ואזכה בתכלית השלמות אני ואשתי, להיכלל בנשמת רחל אמנו, ועל ידי זה להמשיך את נשמת משיח, שיזכה לשמר את הברית קדש בשיא השלמות, כמו שזכתה רחל אמנו להמשיך את נשמת יוסף, שזכה לעמוד בכל הניסיונות שבעולם, עד שזכה לקדש את כל חלל העולם, עד שקדשים קלים נאכלים בחלקו בכל הרואה.
רבונו של עולם כל יכול אשר לא יבצר ממך מזימה, ברגעים קדושים ונוראים אלו, אשר אני משתטח על ציונה הקדוש והנורא של רחל אמנו, זכני ברוב רחמיך וברוב חסדיך האין סופיים, שאזכה כמוה לשפך דמעות יומם ולילה, על שפך דמם של ישראל עם קדושים, אשר דמם ניגר כמים יומם ולילה, ברחובות קריה ובחוצות עיר, ואין פוצה פה ומצפצף.
אנא רחום וחנון יודע אני שכל הייסורים הנוראים שעוברים על עם ישראל זה אך ורק בגלל עוונותיי הנוראים, ואין סוף פגמי הברית אשר נכשלתי בהם מעודי ועד היום הזה אנא רחום וחנון זכני כמו רחל אמנו ל"כה אמר יהוה קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מיאנה להינחם על בניה כי איננו"
אנא רחום וחנון, זכני לשאת קול נהי וקול בכי יומם ולילה, בפרט בחצות לילה עד הבוקר, על שבר בת עמי, ועל כל
חללי בני עמי זקנים ונערים, שדמם נשפך יום יום, והכול אך ורק בגלל פגמי הברית הנוראים שלי.
רבונו של עולם, בזכות רחל אמנו שנטלה פלך שתיקה, וראתה סבלונות שלה בידי אחותה ושתקה, כן תזכה גם אותי למידת השתיקה בשלמות, ואזכה לקיים בשלמות "ויהוה בהיכל קדשו הס מפניו כל הארץ", ואזכה לתת כל אשר לי לכל אחד בעולם, ואהיה כרחל השוכנת פה, שנתנה כל אשר לה לאחותה, גם את עולם הזה גם את עולם הבא, ובזכות זה אזכה להיות כיסא לשכינה, ולהיכנס להיכלא דמלכא, ולזכות להיות מבני היכלה של רחל, המאיר באור יקרות מסוף העולם ועד סופו, ואזכה לקרח הנורא אשר מעל החיות, ואזכה להיות כולי כקרח הנורא, כמו רחל שזכתה ליעקב שאמר "ביום אכלני חרב וקרח בלילה", ואזכה בזכות זה ללהוט ברשפי שלהבתיה, ועשרים וארבע שעות אלהט ברשפי שלהבתיה אליך תתברך, עד שאזכה בזכות זה להיכלל באבא ואימא עליונים, ואזכה כמו רחל אמנו, להמשיך את נשמת משיח בן יוסף לעולם, אשר יגאל את עם ישראל.

תפילה לקבר רחל - לנשים

רבונו של עולם כל יכול אשר לא יבצר ממך מזימה, בחיל ורעדה פחד רטט אימה ויראה הננו ניצבות כאן, לפני הציון הקדוש והנורא של רחל אמנו עליה השלום, שהיתה יוקדת ובוערת באש שלהבת קדש יומם ולילה אליך השם יתברך, ולכן נרה לא כבה לעולם. ויהי רצון מלפניך יהוה אלוהינו ואלהי אבותינו, שאש שלהבת קדש זו אשר יקדה ברחל אמנו יומם ולילה, תהיה יוקדת בלבותנו בבחינת "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה", ותהיה חקוקה בלבותנו, עד אשר נזכה להיות אש להבה בשלשלת הדורות של אמהות קדושות וטהורות, אשר על מוקד מזבח יצאו במחול. ונזכה כמו רחל אמנו להמשיך לעולם את נשמת משיח בן יוסף, וכמוה לבן כמו בנימין, אשר בחלקו נבנה וייבנה בית המקדש במהרה בימינו, ונזכה להתפלל על משיח בן יוסף, אשר לא ייפול בידי בני עוולה. ובכוחה ובזכותה של רחל אמנו, אשר עומדת יומם ולילה בבכיות ובשאגות להצלת בניה, כמו שכתוב "קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מיאנה להינחם על בניה כי איננו" (ירמיהו לא, יד), "שאג ישאג על נוהו" (שם כה, ל), ועל כן בחרה רחל להיקבר "בדרך אפרת הוא בית לחם" על אם הדרך, כדי שתמיד נוכל לגשת אליה בתפילה בקשה וצעקה, ולשפך צקון לחש לבבנו על ציונה הקדוש והנורא.
אנא רחום וחנון, בזכות רחל אמנו עליה השלום, רחם על בניך ובנותיך הנטבחים מדי יום ביומו בחוצות קריה, עלה המוות בחלוננו בגשמיות וברוחניות, "כמעט כסדם היינו לעמרה דמינו", ונפרצו כל חומות המוסר הקדושה והצניעות, ונשארנו כיתומות ללא אב ואם, "כתורן על ראש ההר וכנס על הגבעה", כי כל הצדיקים והצדקניות אשר היו מימות עולם עזבונו, "סעו המה למנוחות עזבו אותנו לאנחות", ועכשו עלינו נפלה חובת היום להיות החוליה המקשרת בין רחל אמנו והאמהות הקדושות והדורות הבאים, ולהעביר את לפיד האש של תורה ואמונה קדושה טהרה וצניעות הבוער בלבותינו יומם ולילה, ובזכות שנזכה להעביר את לפיד האש לכל דורותינו הבאים אחרינו, תוקד האש בלבותינו בכפלי כפליים אלפים ורבבות פעמים יותר ויותר, עד שנזכה להיות כמו האמהות הקדושות, והנביאות הקדושות, מרים הנביאה, ודבורה הנביאה אשר בשעת נבואתה ראו לפידי אש מעל אוהלה, עד שנזכה שיתעבר בנו איזה נצוץ מרחל אמנו הקדושה והטהורה, ונזכה גם כן לרוח נבואה, כמו שכתוב "והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר וניבאו בניכם ובנתיכם זקניכם חלמות יחלמון בחוריכם חזינות יראו, וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההמה אשפוך את רוחי, ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש ותימרות עשן, (יואל ג, א-ג), ויתקיימו בימינו הפסוקים "שפך חמתך אל הגוים אשר לא ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, כי אכל את יעקב ואת נוהו השמו", "למה יאמרו הגוים איה אלוהיהם ייוודע בגוים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך"(תהלים עט ו-ז, י). "הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו". ויעוררו שאגותיה ובכיותיה וצעקותיה של רחל את אור הגאולה, ונזכה לראות בזכות רחל אמנו עליה השלום את הגאולה השלמה ובניין בית המקדש, במהרה בימינו כהרף עין, אמן נצח סלה ועד.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה