כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום חמישי, 14 בנובמבר 2013

הרב אליעזר ברלנד מבטל גזירת פצצת האטום - עלון כנישתא חדא גליון מיוחד מס' 20 (עם הוספות מ21)

הרב אליעזר ברלנד מבטל גזירת פצצת האטום

הרב אליעזר ברלנד מבטל גזירת פצצת האטום

הרב אליעזר ברלנד מבטל גזירת פצצת האטום

הרב אליעזר ברלנד מבטל גזירת פצצת האטום

להורדה בPDF לחץ כאן - אתר לדעת

בס"ד בר"ה

וילך יעקב חרנה – חרון אף של פצצת אטום


כולם רוצים לדעת מה קורה עם הרב ברלנד, איפה הוא נמצא, מה הוא עושה, מה הוא אומר. כל העולם מדברים על זה, לא רק אנשי שובו בנים, ושאר קהילות ברסלב, אלא כל החרדים בכל בעולם, וכל תקשורת החילונים, לא  מפסיקים לדבר על זה. ועכשיו הגיע גם לתקשורת הגוים במרוקו. כי היה דבר מוזר בעיניהם כשקבוצות גדולות של חרדים התחילו לזרום למרוקו והסתובבו בחוץ עם לבוש חסידי, כמו שהולכים בירושלים, בלי שום פחד, מה שעד עכשיו רוב היהודים שם היו מורידים את הכיפות כשיצאו החוצה, מהפחד של "אל קעידה" ושאר ארגוני טרור הפעילים שם. וכל פעם שהרב היה הולך מחוץ לביתו היו זורמים אליו כל הגוים, "ונהרו אליו כל הגוים" (ישעיה ב), לחזות בעיניהם את האור הזה "הלכו גוים לאורך" (שם ס), וחלקם גם ניגשו לקבל ברכות, והתחילו כבר לספר סיפורי ניסים שהרב עשה איתם. הגיע למצב כזה שיועצי המלך הגיעו למלך ואמרו, אנחנו לא יכולים עוד לקחת אחריות על כל היהודים שמגיעים לכאן ובחנוכה צפו להיות יותר מאלף איש, אין ביכולתנו עוד להגן עליהם, אז תגיד לרב שאם התלמידים לא יעזבו את מרוקו מיד אז גם הוא יצטרך לעזוב. בעוד שהמלך עדיין לא החליט מה הוא יעשה, כי מצד אחד הוא באמת אוהב יהודים ומכבד אותם, מצד שני קשה לו להמשיך עם הלחץ הזה, הרב קם והלך. התאריך היה יום חמישי בלילה, אור ליום שישי ה' כסליו תשע"ד ערב שבת פרשת "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה".

הגה"צ הרב י"מ מורגנשטרן שליט"א פעם אמר, כל תנועה קטנה של הרב ברלנד הופכת עולמות שלמות. כולם יודעים, הצדיקים וודאי, אבל גם הפשוטים, ואפילו חילונים, יודעים בפנימיות נפשם שכל העולם כולו תלוי בו, ולכן לא מפסיקים לדבר עליו. גם הגר"ח קנייבסקי שליט"א אמר לאחד מגבאיו לשתף אותו בהנעשה עם הרב ברלנד (כמו שהבאנו בעלונים קודמים).  המקובל הרב דוד אבוחצירא שליט"א אמר לאחרונה, הרב ברלנד הוא צדיק כזה שכולם מקבלים ממנו, הצדיקים הבינונים ואף הרשעים. וביום כיפור לפני שנה הרב היה בירושלים ואמר, מה שאנחנו עושים פה זה לכפר גם על הרשעים כי לא מספיק שהצדיקים והבינונים נחתמים לחיים, גם הרשעים יחתמו לחיים בחתימה של הושענה רבה, ובסוכות הרב המשיך ואמר שגם שאר העולם אפילו הגויים נחתמים לחיים בחתימה של חנוכה. כי הצדיק לא נח עד שהוא יכלול את כל העולם כולו תחת כנפי השכינה, וכולם יעשו תשובה, לא ישאר אף אחד בחוץ. אז אחרי חנוכה הרב עזב את הארץ והתחיל לטלטל ממקום למקום.

לפני שהרב עזב את מרוקו אחד מתלמידיו הספיק להגיע אליו, ומצא את הרב רגוע ממש ושאל אותו, מה נעשה עכשיו, מה נגיד לכולם לעשות? הרב ענה, צריכים להאמין שהשם מסובב את העולם, מה שיהיה יהיה ואנחנו נמשיך להתעסק בתפילה ובעבודת השם בכל מקום, ותגיד לכולם ללמוד פרשת ויצא שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י. לפי פשטות הדברים הרב מזהיר אותנו להמשיך לקיים את ההלכה הפשוטה המובא בשולחן ערוך להגיד שניים מקרא ואחד תרגום כל ערב שבת, ולא להתבלבל משום דבר. הרבה פעמים הרב אמר את זה בשיעורים, ואמר שזה אחד מהמצוות שאדם דש בעקביו, וזה הלכה פשוטה כמו כל ההלכות, ואין תירוץ לא לקיים אותו, אפילו אם אדם נזרק בעולם ממקום למקום עדיין אין לזוז מההלכה הפשוטה הזאת של קריאת שניים מקרא ואחד תרגום. ואף מרן עובדיה יוסף זצ"ל דיבר בשבח האדמו"ר מוהר"ן שהקפיד לא להזיז כלל מסעיף אחד של השולחן ערוך.

בחב"ד אומרים "לחיות עם הזמן", זאת אומרת, כל מה שקורה בעולם רמוז בפרשת השבוע ועל ידה אפשר להבין. אז אם כן אפשר שהרב מרמז לנו להסתכל בפרשה ולקבל משם את התשובות, ולפחות הארות קטנות שנוכל לקבל מהם חיזוק. וגם רבינו כשהוא יצא לנסיעה המסתורית שלו לנאווריטש, זאסלאב, דובנא, ובראד, בשנת תקס"ו, לא הסביר את כוונתו ורק רמז כמה רמזים, ומזה ביחד עם התורות שהוא אמר בעבר, ר' נתן גילה לנו קצת מהדברים הנפלאים שרבינו פעל בעולמות עליונים ע"י נסיעה זו. עיין הכל בחיי מוהר"ן פרק נסיעתו לנאווריטש ותראה נפלאות, ואין כאן מקום להביא את כל מה שכתוב שם, והבאנו קצת בהמשך. ואע"פ שהיו דברים נפלאים וגבוהים שרבינו פעל בנסיעה הזאת, היו כמה חסידים שלא הבינו כלל והתבלבלו מאוד בגלל זה כמבואר שם.

אז אם גם רבינו נכנס לגלוּת בתוך גלוּת כדי לתקן עולמות ונשמות שהיו מחוסרים תיקון בתקופה זו, אז אין שום פלא שגם בדור הזה הצדיק שקיבל פי שניים מפי שניים מפי שניים מפי שניים מפי שניים (כמבואר בכנישתא חדא גליון 19 שהיו ארבע דורות של תלמידי רבינו וכל אחד קיבל בחינת פי שניים מרוח רבינו מהדור הקודם עד ר' נתן שקיבל פי שניים מרבינו ישר), גם צריך לקבל פי כמה מהגלות והרדיפות שהיו לרבינו, כדי לפעול פי כמה מהישועות הנצרכות לדור הזה שירד לעמקי עמקי הקליפות, ו"אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי הקיר" (מועד קטן כה:). אז אם נקיים דברי הרב שליט"א בתמימות ופשיטות ללמוד פרשת ויצא אפשר לראות קצת מה באמת קורה בעולם, כי כל הפרשה מדבר על זה.

"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה". כאן נמצא התשובה לאן הרב הלך. כי מה זה חרן? רש"י אומר (סוף פרשת נח), וכן הוא בזוהר (פרשת ויצא), חרן, זה "חרון אף ה'", "חרון אף דקודשא בריך הוא." כי הרב אמר פעם בשיעור שאברהם ויצחק ברחו מחרן אבל יעקב הלך דווקא לחרן, וכל זה כדי להמתיק את חרון אף של ה' יתברך. וכן לפי המקובלים הליכת יעקב היה לחבר את רחל ולאה, את משיח בן יוסף למשיח בן דוד וע"י זה תבוא הגאולה השלימה. אבל איך אפשר לחבר אותם? דווקא בהליכה לחרן, כי בכל דור יש גזירות נוראות בשמיים, ובכל דור, הרב אמר, יש אחד שרואה את הגזירות לפני שהם נגזרים ויש בכוחו לבטל אותם ע"י שהוא נכנס לחרון אף ה', מקבל על עצמו את כל החרון אף כדי שזה לא יגיע לעם הקדוש. הצדיק מוכן לקבל את הכל עליו. וה' יתברך שהוא רואה את הרחמנות האין סופית של הצדיק לעם ישראל, זה כביכול מתגבר על הרחמנות של ה', אז גם הוא מרחם עליהם, ובסוף מבטל להם את כל הגזירות.

לבן אמר ליעקב (לא:א) "הלוך הלכת כי נכסוף נכספתה לבית אביך" ראינו פירוש נפלא בשיחות האדמו"ר מחב"ד, "הלוך הלכת" לא הליכה אחת אלא שתי הליכות, כי יעקב נכנס לגלוּת בתוך גלוּת "כי נכסוף נכספתה לבית אביך", כי הוא נכסף כל כך לבית אביו, שזה בית המקדש, אז הוא ירד לגלות בירידה לצורך עליה, כדי שבסוף כשהוא יחזור הוא יחזור לבית המקדש. וכן בדור שלנו, "מעשה אבות סימן לבנים", אשרינו שיש לנו צדיק כזה בבחינת יעקב איש תם יושב אוהלים שכל מגמתו תמיד היה רק לשבת וללמוד את התורה הקדושה ללא הפסק, אבל מרוב הרחמנות שלו על עם ישראל הוא לא היה יכול להמשיך כי הוא ראה את הגזירות הנוראות שהולכים לקרות בגלל עוונות העם, אז הוא לא הסכים שרק הצדיקים ינצלו, הוא רצה שכולם ינצלו, צדיקים בינונים, אף הרשעים, והוא אמר לה' "ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת", כמו שרבינו אומר (ליק"מ ר"ס) כשצדיק מפורסם מוחק את שמו הטוב ומקבל על עצמו ביזיונות נוראות הוא יכול ע"י זה להציל את כל עם ישראל. וזה מה שכתוב, "והוא מחולל מפשענו מדוכא מעוונתנו", "ואנחנו חשבנוהו נגוע מוכה אלוקים ומעונה" (ישעיה פרק נג ע"ש כל הפרק), וזה הדרך שהצדיקים נלחמים מלחמות עולם בשבילנו. וגם משיח יכבוש את כל העולם בדרך זה, כמו שרבינו אומר, "משיח יכבוש את כל העולם בלי ירית כדור אחד" (שש"ק א:סז) וכמו שכתוב (תהילים כח), "אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' אלהינו נזכיר". ופסוק זה מדבר על הניצחון של משיח כמו שכתוב בפסוק לפניו, "עתה ידעתי כי הושיע ה' משיחו יענהו משמי קדשו בגברות ישע ימינו". פעם, אחד שאל את הרב מה להגיד כשהוא מתפלל להצלחת הרב, והוא אמר לו את הפסוק הזה "אלה ברכב וכו'" כי פסוק זה מתחיל באות א' ומסיים באות ר' ועל פי השל"ה הקדוש זה הפסוק שאומרים על שמו של הרב, אליעזר.

בו בזמן שמורנו הרב שליט"א יצא ממרוקו והלך חרנה התקיים אסיפה בעיר ז'ניבה בשוויץ, לא רחוק מהמקום שהרב התחיל את גלותו, אסיפה שבו השתתפו נשיאי כל אומות העולם החזקות ובראשם אובמה נשיא ארה"ב שאסף את כולם כדי לעשות "שלום" לאיראנים, ולחתום הסכם שיתנו להם ליצר פצצת אטום תוך זמן קצר. כשאובמה עלה לשלטון הרב אמר בשיעור ברח' עידו הנביא שאחשוורוש עלה לשלטון, והוא הכי גרוע ליהודים ולא היה רשע כמו אובמה הרבה זמן, ואפילו את אמריקה הרב אמר שאובמה חושב כל הזמן איך הוא יכול להחריב. אז כששמעו את זה לא הבינו מה הרב התכוון שעד כדי כך אובמה רוצה להחריב גם את אמריקה. ר' נתן אומר בליק"ה שאחשוורוש, הוא "אח וראש", כי מצד אחד הוא מראה שהוא אחיך אבל באמת הוא רוצה רק לשלוט עליך עד כליון. כי שנים הוא אומר לישראל ולכל העולם אל תתקפו את אירן אני מטפל בהם ואני מבטיח שהם לא ישיגו את האטום, וברגע האחרון כשאירן כבר התקדמו לנקודה שאי אפשר לתקוף בהם, אובמה מגלה את הפרצוף האמיתי שלו ופותח להם את הדרך לרחבה. ובכנס באצטדיון וינטר הרב אמר שנשיא אירן הוא המן, והוא אמר שם שאובמה מפחד רק שישראל תתקוף את אירן לפני שיהיה להם אטום, ולא אכפת לו אם לאירן יהיה אטום, וכל מה שהוא עושה למען "השלום" באירן זה רק שישראל לא תתקוף בהם, ושהם יוכלו לסיים את יצירת האטום. עכשיו ביום שישי אובמה גילה את הפנים האמתיות שלו כשהוא הזמין את כל ראשי אומות העולם לשבת עם המן במשתה "לכתוב ולחתום בטבעת המלך, להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים". והרב אמר שם בכנס, הרשעים של אומות העולם אומרים, היטלר לא הספיק לחסל את עם ישראל אז נשיא אירן יעשה זאת, אבל עם ישראל בסוף מנצחים בשיר. והרב שליט"א, כמו מרדכי הצדיק, לוקח על עצמו לבד להמתיק דינים אלו. הוא מסר את הנפש להציל את עם ישראל והם עוד רודפים אותו בגלל זה. וכן כתוב אצל מרדכי, "ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך" (אסתר ג:ג), וידוע שכל פעם שנכתב "מלך" סתם הכוונה לה' יתברך. כי אנשים לא הבינו כלל את המהלך של מרדכי הצדיק, עד שאמרו שהוא עובר את מצוות המלך, ושכל הבעיות זה אשמתו. עיין מכתב מאליהו כרך א דף 75, מכתב מדהים על עניין מרדכי הצדיק ואת הניסיונות הנוראות שהיה לאנשי הדור, אפילו חכמי הדור "עבדי המלך", להאמין בו מרוב הקושיות שהיה להם עליו.

הרב שלמה גפן מוותיקי הישיבה סיפר איך שהרב ראה גם את גזירת האינתיפאדה הרבה שנים לפני שזה קרה. בזמן שחב"ד היו אומרים זהו גאולה משיח כבר הגיע, מורנו הרב שליט"א אמר, "זה לא פשוט להגיד שיש כבר גאולה, כי עוד ימרח בשרנו על הקירות, ויש עדיין בירור הנקרא פצצת אטום", ושהתחיל האינתיפאדה והפיגועים בארץ, וראה ממש שהבשר נמרח על הקירות ל"ע, הבין מה הרב התכוון. עכשיו רק נשאר הבירור שנקרא פצצת אטום. אף הרב יהודה ברכה שליט"א (ראש כולל יחוה דעת), כתב קונטרס מיוחד הנקרא "הצ'אנס האחרון" ושם כתב באריכות כל מדרשי חז"ל על אחרית הימים ובכללם המקורות על פצצת אטום. מורנו הרב שליט"א שרואה זאת ברוח קדשו ראה שלא הספיק הגלות של מרוקו וקיבל על עצמו גלות בתוך גלות. ולכן כשהוא יצא ממרוקו עדיין ישבו אחשוורוש והמן עם כל נשיאי אומות העולם כדי לבוא להסכם על פצצת האטום. וראש ממשלת ישראל לא הפסיק לצעוק בפחד וחרדה לכל העולם שיעשו משהו לבטל את ההסכם, כמו שכתוב "והעיר שושן נבוכה". האסיפה המשיך בתוך הלילה מאוחר כשהרב כבר הגיע לקהיר ועלה על מטוס ליוהנסבורג, וביום המחרת האסיפה המשיך, וכן בתוך השבת. יהודי יוהנסבורג קבלו את הרב בכבוד גדול, כולם באו לקבל ברכות, וספרו לנו שרקדו ושמחו הרבה עם הרב בשבת, ושרו ביחד כל התפילות כמנהג הרב, וע"י זה רבינו אומר "וחמת המלך שככה" (ליק"מ מב). אחרי השבת נשיא צרפת הפר את הסכם השתיקה, וגילה לעולם בדיוק מה קרה באסיפה. ואמר שכולם כבר חתמו, ארצות הברית, רוסיה, סין, בריטניה, וגרמניה, על ההסכם שנותן לאירן ליצר פצצת אטום בלי מפריע, דבר שהם יכולים לסיים תוך שבועיים. ורק נשיא צרפת הפתיע את כולם ולא הסכים לחתום, וידוע שיש שותפות חזק בין צרפת ומרוקו, ובדרך כלל הם הראשונים שהולכים נגד ישראל, ועכשיו אמרו שזה שיגעון והתאבדות לתת לאירן אטום.

באחד הסעודות של ראש השנה במרוקו הרב הסביר לעומק את המדע שמאחורי יצירת פצצת האטום ואת ההיסטוריה שלה, אנשים שם לא הבינו את כוונתו הקדושה, אבל האמינו במה שרבינו אומר שלפעמים הצדיק לא יכול לבטל גזירות ע"י תפילה בגלל הקטרוגים הרבים ולכן הוא מלביש את התפילות שלו בשיחות חולין שהמקטרגים לא ירגישו בזה.   

לפני כ22 שנה באחד מהשיעורים ברח' מלאכי 28 שהתקיימו בכל יום שישי בביתו של גבריאל גרוסמן הרב נתן שיעור שלם על עניין זה של "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" (אפשר להשיג את ההקלטה אצל אפרים אלייס). סיכום השיעור הרב הקריא את דברי ר' נתן שחרן זה נשמות שחרון אף ה' עליהם, אברהם ויצחק ברחו מחרן, ורק יעקב שהוא החוט המשולש יכול ליכנס לחרן, ולתקן את נשמות האלו. ורבינו אומר (ליק"מ מ ע"פ ליקוטי עצות טלטול) שע"י הטלטול מתקנים החרון אף מן העולם שזה נמשך מפגם האמונה, ומובא בספר המדות (אמונה מז) שמה שהולכים בגלות מאומה לאומה הוא סימן שיבא משיח. ורבינו אומר (ליק"מ יג) שהתגלות משיח הוא כפי ביטול החרון אף בעולם כמו שכתוב "רוח אפינו משיח ה'" שמשיח מגיע כדי לבטל את החרון אף. וגם אמר (ליק"מ י) ש-"משה" גמטריא "חרון אף", וכל עבודת משה הוא להמתיק את החרון אף בעולם (ליק"מ רטו), כי משה הוא משיח כמו שכתוב בזוהר.  גם הרב אמר לפני 25 שנה על עצמו והקהילה, "אם לא נביא בסוף את משיח לא פעלנו כלום". 

והיום שיש כל מיני פגמי הברית, אינטרנט ודומיהם עד שנגדל חרון אף ה' בעולם, נברא ע"י זה פצצת אטום. אחד שאל את הרב מה עם המשיח, אמר לו הרב, אתה מבקש משיח, אני נלחם לבטל את גזירת אטום בגלל האינטרנט. כל הרבנים בעצרת שלושים של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, מהרב יצחק כהן רב שכונת שמואל הנביא ועד הרב שלום כהן ראש ישיבת פורת יוסף אמרו לזרוק את המכשירים הטמאים והאייפונים לפח, ואמרו, מה אתם מכניסים את הרחוב למחנה. הצוואה של מרן זצ"ל הוא להוציא את המכשירים הטמאים מהבית. אמר הרב נחמן הורוויץ שליט"א שהוא שמע מהרב שאנשים חוטאים כמו שהם משחקים באש, וזה גודל וגודל עד שאדם רואה פתאום כמו כדור אש ענקית. ואמר הרב נחמן הורוויץ שאחרי כמה שנים כשראה אנשים מתפוצצים באוטובוס וראה כדור אש ענקית ממש, הבין את דברי הרב. גם כאן שהרב רואה שיש גזירה נוראה בשמים מהעבירות שלנו, ויש קטרוג שישמעאל יצליח לבנות פצצת אטום והרב שמרחם על עם ישראל ורוצה שהגאולה תבוא ברחמים לקח על עצמו גלות בתוך גלות להמתיק את החרון אף, כמו יעקב שהלך חרנה. אף רבינו (שם בחיי מוהר"ן קנא) שגלה ממקום למקום אמר אף אחד לא יודע סוד נסעותי ורק ברמז אומר לכם שאני מקיים בחינת דוד המלך וידי מלוכלכות בדם בשפיר ובשליא כדי לטהר את אשה לבעלה, את עם ישראל להקב"ה. ולכן אמר רבינו שם אילו היו יודעים העולם על מה אני נוסע היו נושקים את דריסת הרגלים שלי, בכל פסיעה ופסיעה שלי אני מכריע את כל העולם כולו לכף זכות. אף הרב אמר במרוקו שעכשיו אפשר לדון את כולם לכף זכות כי הס"א משתולל הרבה.

אע"פ שראינו את הרב במרוקו בשמחה אדירה ובהתלהבות, וגם עכשיו שומעים שהוא מאושר ובשיא החיות, כמו שכתוב בספר אדיר במרום שדווקא ע"י הבריחה מגיעים הצדיקים לדרגות נוראות, כמו רשב"י ומשה, אעפ"כ חובתנו להתפלל להצלחתו בכל ענייניו, כאילו הכל תלוי בתפילתנו. כמש"כ שם בחיי מוהר"ן שרבינו ביקש מאוד שיתפללו עליו בזמן שהוא היה בגלות. רבינו אומר שם "זה שחוגר מתניו להיות בעל השדה יש עליו יסורים הרבה בלי שיעור". והרב אמר במרוקו שהוא עובר יסורים יותר מיסורי איוב. והאדמו"ר הקדוש מקאליב הגיע למירון וניגש אליו אליהו אילוז, אחד מהוותיקים בישיבה, ואמר לאדמו"ר לברך את הרב אליעזר ברלנד, אז הוא אמר, "אני יודע, אליעזר בן עטיה, אני מתפלל עליו כל הזמן, הוא סובל הוא סובל הוא סובל בשביל עם ישראל". אחד ראה את הרב בביתו ברח' חומה השלישית סובל יסורים, אמר לרב, איך הרב סובל כל כך, ענה הרב אם אני לא אקח על עצמי היסורים אין אחר שיקח את היסורים לכפר על עם ישראל. וזה מה שרבינו אומר, "יש צדיקים שמקבלים על עצמם יסורים בשביל עם ישראל, ובזה מחליפים השפע" (ליק"מ עא, סג). והרב בעצמו אמר, אני עד היום התפללתי עליכם, עכשיו תתפללו עלי אתם. אמר לנו אחד מתלמידי הרב קיוואק שליט"א שאמר לתלמידיו, בנושא הרב ברלנד רק כשמשיח יבוא נבין מה הרב פעל בגלותו, ועלינו רק מוטל להתפלל עליו. ואמר רבינו שם "כשאשוב מדרכי אני אוכל לנגן ואתם תוכלו לרקד". גם הרב אמר אחרי שחזר מבריחה ראשונה שלו בצפון, חשבתי שיצאו לרחובות לקבל אותי בשירה בתופים ובמחולות, ובמקום זה רבו אחד עם השני, כנראה אני צריך לצאת לעוד יותר זמן. ובעז"ה אנו מקוים כשיסיים הרב את גלותו וישוב ארצה נזכה כולנו יחד עם כל עם ישראל לרקוד איתו בבית המקדש.

עוד מובא ברש"י ויצא, "לא היה צריך לכתוב אלא וילך יעקב חרנה ולמה הזכיר יציאתו אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה יצא משם פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה". אחרי שהרב כבר יצא ממרוקו, מלך מרוקו התקשר אליו והתחנן לרב לחזור למרוקו והבטיח ליתן לו אזרחות וכבוד, ולשמור עליו, רק על תנאי שרק הוא יהיה שם בלי כל התלמידים. הרב סירב להצעתו, כי "בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו בצאננו ובבקרנו נלך", הרב כל כך דואג לנו שהוא לא הסכים לחזור אם אנחנו לא נוכל להיות איתו. ואנחנו מאמינים שגם לחנוכה הרב יארגן מקום שנוכל להיות ביחד, כמו שהרב אמר כשעוד היה במרוקו.   

סיפר הרב י.ג. שליט"א שמלך מרוקו פחד שיהיה מהפיכה במרוקו כמו שיש בשאר מדינות הערב, אז המקובל הרב דוד חיים שטרן מבני ברק בירך אותו ששם במרוקו לא תהיה מהפיכה. עכשיו שהוא שמע שהמלך הולך לגרש את הרב ברלנד הוא שלח מיד הודעה למלך שאם הוא מגרש את הרב ברלנד ממרוקו הברכה תתבטל. ולכן המלך מפחד מאוד עכשיו ומבקש מהרב לחזור. וגם עכשיו שצרפת עם מרוקו נהיו פתאום האויבים הכי גדולים של אירן ורוב מדינות הערב, בגלל שהם בטלו את הסכם האטום, המלך מפחד מאוד ורוצה שהצדיק יהיה בעיר כדי להגן עליהם כמ"ש "עיר שהיא צית (מציית) את הצדיק, אין מלחמה נשמעת בה" (ספר המדות צדיק).

הסתובבנו קצת בישיבת שובו בנים וכל אחד הביא לנו רמזים נפלאים ובירורים בפרשת ויצא על הקורה עם הרב שליט"א. אין כאן מקום להביא את הכל, כי באמת היינו יכולים לכתוב על זה ספר שלם, ורק כמה נקודות נביא כאן. "ויצא יעקב מבאר", הבעל הטורים אומר "יצא בסתר וברח בהיחבא". "מבאר" ראשי תיבות ר' אליעזר ברלנד ממרוקו. כתוב בפרקי דר' אליעזר פרק ל"ה "בן שבעים ושבע שנה היה יעקב בצאתו מבית אביו, והייתה הבאר מהלכת לפניו מבאר שבע ועד הר המוריה". עוד חודשיים הרב יהיה בן 77, כי הוא הבאר (בראשי תיבות ר' אליעזר ברלנד) שהלך לפני יעקב שהיה בגיל 77, והבאר הולך עד הר המוריה שזה בית המקדש. במהרה בימינו אמן.

בזימבבואה קבלו את הרב כמו מלך, אחד מהגבירים שם שהוא תלמיד של הרב מלפני הרבה שנים השכיר וילה פרטית עבורו וגם נתן לו מטוס פרטי שיוכל להגיע ממקום למקום. וכשראה שהרב צריך ספרים ושאין בכל דרום אפריקה מספיק ספרים לצרכיו, הוא הגיע לארץ ואסף כל ספרי הרב מביתו בירושלים ובביתר, והטיס אותם לרב, משקל סופי 8 טון ספרים. וכל מי שדיבר פעם עם הרב בביתו ראה איך שכל ה8 טון הרב כבר מחזיק בראשו, אבל הוא אוהב לפתוח כל מקור שהוא מזכיר עד שבסוף שעה של שיחה עם אדם כבר נצבר ערימות ערימות של ספרים פתוחים בכל אורך השולחן בסלון, ובביתו בירושלים היה לרב כמה חדרים עם שולחנות ארוכות מלאים ספרים פתוחים כשהוא עובר מאחד לאחד במהירות גדול ורץ מחדר לחדר לחבר את מחשבותיו בין נגלה ונסתר מדרש מקרא גמרא היסטוריה, וספרים נדירים שנכתבו רק עבורו מכתבי יד של צדיקים מכל הדורות. עוד לא יודעים בבירור איפה הרב יהיה בחנוכה, יש עדיין אנ"ש במרוקו שנשארו שם ומחכים שהרב יגיד להם מה לעשות, ואם יהיה צורך הם יטוסו לדרום אפריקה, ואפילו לתוך מדבר ממש הם ילכו אחריו, כמו שהלכו אחרי משה ביציאת מצרים כמו שכתוב "לכתך אחרי במדבר".

הרבנית לאה קוק תליט"א פרסמה מסר של הרב עובדיה יוסף זצ"ל שאמר לאישה אחת בחלום בעת שהיא הייתה תחת הרדמה בבית חולים ביום שהרב עובדיה נפטר, ונתן לה מסר לעם ישראל. תמצית המסר הוא שהמצב הביטחוני בארץ הולך להתדרדר מאוד בזמן הקרוב, ועד חודש כסלו כל אחד ירגיש פחד וחרדה נוראה כאילו סוף העולם הגיע, ולכן המסר היה שיש לכל אחד להחזיק חזק באמונה כי זה הדבר היחיד שיתן לנו כוח לעבור את התקופה הזאת ולא שום דבר אחר, ובסופו של דבר, הגזרה תתבטל בעזרת השם ומלחמה לא תהיה בארץ, וביום האחרון של חנוכה הדברים כבר יתהפכו לטובה (אפשר לשמוע את כל המסר בטלפון 02-5711222 שלוחה 6 או לשלוח אימייל ל (saraketer90@gmail.com.

יש לשאול, אנחנו נמצאים כבר לקראת סוף חודש כסלו, למה לא הרגשנו את הפחד וחרדה?

גם המקובל הרב חיים כהן פרחיה שליט"א (המוכר בשם "החלבן"), שידוע כבעל רוח הקודש, בשנים האחרונים אמר כמה פעמים שבקרוב הולך להיות מלחמה גדולה בכל העולם, וגם נתן לזה תאריכים. ואחרי כמה פעמים שהתאריכים עברו ועוד לא פרצה המלחמה תלמידיו באו אליו ושאלו אותו מה עם המלחמה? באותה תקופה היה הבלגן עם הרב ברלנד שהוא ברח לצפון ואחר כך חזר לירושלים והיו נוסעים כל לילה עם הרב לחברון וחלחול ושאר קברי צדיקים. אז החלבן ענה להם, "יש גזירות בשמים שאני רואה אבל יש רב אחד בירושלים שעם תלמידיו כל פעם מבטל את הגזירות".

כי יש צדיקים גדולים ועצומים גם בדור הזה שרואים את כל הגזירות שנגזרו בשמים, אבל יש צדיק אחד בכל דור בבחינת משה רבינו שאמר "אם אין מחני נא" שיכול גם לבטל את הגזירות ע"י מסירות נפש שלו לעם ישראל. גם הרב אמר לפני כמה שנים על צדיק אחד מפורסם בזמן של השואה שאם היה מקבל על עצמו ביזיונות שהוא עבר על עבירות חמורות היה יכול לבטל את גזירת השואה, שלא תהיה שואה

הגבאי של הרב חזר לארץ לשבוע לפני שהרב עזב את מרוקו. הרב שלח אותו לאסוף את כל ספרי האוניברסיטאות ללימודי הנדסה גרעינית וכל הפיזיקה הקשורה ליצירת האטום, ואמר שלאחרונה הרב מעניין בנושא זה. וידוע שרבינו התעניין בספרי אפיקורסות ואמר שע"י שצדיק גדול מעיין בספרים אלו הוא יכול לבטל את הכוח שלהם בעולם (עיין חיי מוהר"ן תיב). מיד אחרי שהגבאי הביא לרב את ספרים האלה, הרב הלך איתם ממרוקו ליוהנסבורג. וסיפרו לנו אחד שהיה עם הרב ביוהנסבורג ששמע מהרב, "אני אעשה בלגן בכור האטום."

עכשיו השאלה: ראינו שהצדיק מבטל את כל הגזירות, האם יש משהו שמוטל גם עלינו לעשות? מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לו? בזמן האחרון הרב מזכיר כמעט בכל שיעור את הסיפור של נחום איש גמזו שהיה לו ארגז מלא ביהלומים להביא למלך ובאו שודדים באמצע הלילה וגנבו לו את הכל, ובמקום יהלומים מלאו את הארגז בחול. אז הוא הביא את הארגז של חול למלך ובסוף החול נהפך לחיצים והמלך הלך עם החול הזה וכבש מדינות שלימות. אז הרב אמר בשיעור, גנבו לו כל היהלומים זה סימן שהיהלומים אינם שייכים לו, שמו לו חול במקום יהלומים זה סימן שהוא צריך את החול להביא למלך. אז הרב אמר, אין לך יהלומים? גנבו לך הכול? תביא את החול למלך! המלך צריך את החול שלך! הרב לא הסביר את כוונתו לעומק עד שאברך אחד מישיבת שובו בנים שעבד במשרדי הישיבה לפני שנסגרו הגיע לרב במרוקו. הרב אמר לו, אתה מכיר את הסיפור של נחום איש גמזו? אם הוא היה מגיע למלך עם היהלומים הוא לא היה פועל כלום. המלך היה אומר, מה אתה מבזה אותי? אני צריך את היהלומים שלך? יש לי כל היהלומים בעולם! אז ה' סיבב שיגנבו לו את הכל והוא יביא למלך את החול, ואז המלך מקבל דבר שבאמת אין לו והוא שווה יותר מכל היהלומים. אז הרב אמר לו, "אני המלך. לקחו ממך הכול? סגרו את המשרדים? אין משכורות? תביא לי את החול! איפה החול שלך? אני צריך את החול שלך" והרב המשיך ואמר, "משיח יכול להגיע ברגע זה, אתם מתגעגעים אלי? איפה החול?" כי עם החול הזה המלך יכול לכבוש את כל העולם. עיין חיי מוהר"ן ש"ל מה שרבינו אמר לר' נתן, "אתה בלעדי אינך יכול לעשות אבל אני בלעדיך גם כן איני יכול לעשות כלל"

וכבר הבאנו בעלונים הקודמים שאחרי שעבר כל התהליכים של הגאולה, משיח לא יבוא עד שמתגעגעים אליו, כמו שאמרו חז"ל, אין מראין סימן גאולה לישראל עד שיחזרו ויבקשו את משיח, כמו שכתוב (הושע ג:ד) "אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה' אלקיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל ה' ואל טובו באחרית הימים" (מדרש שמואל י"ג). ומובא בסיפורי מעשיות מעשה י"ג, שתיכף ומיד מתוך שמתגעגעים מאוד אחריו הוא מגיע, ע"ש.

זכינו ביום חמישי י"ב כסלו לשמוע שיעור ממורנו הרב שליט"א שדיבר דרך הטלפון בישיבת נחלי נצח בירושלים. השיעור המשיך כשעה וחצי עם אש להבה לה' יתברך. עוד לא הספקנו לעבור על ההקלטה ולכתוב את השיעור באופן מסודר, רק כמה הערות שכתבנו בזמן השיעור נביא כאן. הרב דיבר על המלחמות שהיו בזמן חזקיהו המלך, וצעקנו כולם ביחד עם הרב את התפילה של חזקיהו, "ה' אלקי ישראל שוב מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך," וחזרנו כמה פעמים על פסוק זה עם בכיות ושאגות. הרב דיבר על החמשה חותמות מראש השנה עד חנוכה, וחנוכה זה החותם החמישי שאז נחתמים כל העולם אפילו הגויים, כי כל הגויים רוצים להתגייר, בכל העולם, אין גוי שלא רוצה בפנימיות נפשו להתגייר, ורק רוצה להתפלל לה' יתברך. והרב אמר שהצדיק עושה טובות לעם ישראל עד אין סוף, ומכפר על הדור עד אין סוף, וכמו שמן זית זך הצדיק הוא זך וטהור וכל מי שמגיע אליו הוא גם כן נהפך להיות זך וטהור,  אפילו החמורים והגמלים של הצדיק נהיו זך וטהור. והרב הקריא מהזוהר הקדוש שמשיח קודם יתגלה בגליל ואחר כך ליד קבר רחל. אדם רואה את דוד המלך מבטלים מעליו כל הגזירות, העיניים של דוד מבטלים כל הגזירות בעולם, כל הדינים. הצדיקים הם הנעליים לשכינה, אין להם גוף, כל הגוף שלהם הוא בבחינת יחידה. ובחנוכה יורדים תחת עשרה טפחים, כי צדיקים שאין להם כבר שום גשמיות, כשיורדים מתחת לעשרה טפחים לא ישאר שום קליפה בעולם. יוסף הצדיק 22 שנה רק רקד כל הזמן אף עם כאלה נסיונות. מכרו את יוסף והוא נהיה נעליים לשכינה, כיפר על כל הדור, כל עניין של יוסף זה לכפר על החטאים של העם, הוא היה כל כולו מסירות נפש לעם ישראל. אם אדם אחד מאמין בצדיק בשלימות אז כל עם ישראל יכולים להצליח. נחום איש גמזו הביא חול למלך, הכל לקחו לו לא נשאר שום דבר, אמר, עם החול הזה אני אבוא למלך, ורצו להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים, אז מה הוא עשה, רק רקד ריקודים עד אור הבוקר, הביא את החול למלך, והמלך נתן לו את כל היהלומים. כולם לבוא לחנוכה. רבינו חי וקיים.

שבת שלום לכולם – כנישתא חדא

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה