כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום שישי, 22 בנובמבר 2013

הרב אליעזר ברלנד שליט"א - עלון כנישתא חדא גליון 21 - מה שגדולי הליטאים אומרים על הרב

הסטייפלר עם הרב אליעזר ברלנד חצקל לוינשטיין חיים קנייבסקי

הסטייפלר עם הרב אליעזר ברלנד חצקל לוינשטיין חיים קנייבסקי

גדול בתורה 

המארח של הרב ביוהנסבורג, שנספר את סיפרו הנפלא של התקרבותו לרב שבוע הבא בעז"ה, כשראה שהרב צריך ספרים ושאין בכל דרום אפריקה מספיק ספרים לצרכיו, הוא הגיע לארץ ואסף כל ספרי הרב מביתו בירושלים ובביתר, והטיס אותם לרב, משקל סופי 8 טון ספרים.
תמונה של הרב אליעזר ברלנד
הרב אליעזר ברלנד סוחב את ספריו בחו"ל
וכל מי שדיבר פעם עם הרב בביתו ראה איך שכל ה8 טון הרב כבר מחזיק בראשו, אבל הוא אוהב לפתוח כל מקור שהוא מזכיר עד שבסוף שעה של שיחה איתו כבר נצבר ערימות ערימות של ספרים פתוחים בכל אורך השולחן בסלון. ובביתו בירושלים היה לרב כמה חדרים עם שולחנות ארוכות מלאים ספרים פתוחים כשהוא עובר מאחד לאחד במהירות גדול ורץ מחדר לחדר לחבר את מחשבותיו בין נגלה ונסתר מדרש מקרא גמרא וכו', וספרים נדירים שהעתיקו בשבילו מכתבי יד של צדיקים מכל הדורות. הגבאים היה להם עבודה קשה שלכל שיעור שהרב מסר, לכל מקום שהוא הלך, היו צריכים לסחוב איתם ש"ס שלם עם ארון מלא בספרים בגלגלים שהיו מביאים ליד הרב, כי הרב היה אומר להם בדיוק איזה ספרים להביא, וכמעט פתח את הכל. והרבה פעמים בשיעור הרב הזכיר ספר ואמר ששכחו להביא ויביאו פעם הבאה

אחד האברכים בישיבת שובו בנים שהרגיש מצוקת כלכלית, אמר לו חבר תלך למקובל הרב ברנר שליט"א ממחנה יהודה, תתייעץ עמו. כי חשב לעזוב את הישיבה לחפש מקור לפרנסה, הוא עבד גם קצת במשרדי הישיבה. אמר לו הרב ברנר "תחזיק מעמד בישיבה עם הרב ברלנד אף במצב הקשה כי יקח לי שבוע שלם ולא אספיק להסביר לך איזה מהלכים שלמים הרב ברלנד עושה, ומי שיחזיק איתו מעמד יזכה אחר כך לישועות גדולות, אני מכיר אותו שהיה בגיל 28 שנה כשלמד חברותא עם הרב יעקב קנייבסקי זצוק"ל (הסטייפלר) אחד מגדולי הדור מהדור הקודם. הייתי משב"ק אצלו בבית, כשהיה נכנס הרב ברלנד ללמוד איתו יחד היה קם לפניו מלא קומתו, כי כבר אז הבין הרב יעקב קנייבסקי שנועד הוא לגדולות. לכן אמר לו הרב ברנר אל תעזוב את הרב שהוא גדול גם בפשט וגם בקבלה וכל מה שהוא עושה זה סודות בגאולה.

אחד מהחתנים של הרב אמר שהיה קבלה אצל גדולי הישיבות שגדול הדור הבא יהיה הרב ברלנד. היה שיעור עם הרב יצחק דוד גרוסמן ממגדל העמק שאמר שכל כולו עמל לתורה, ואמר מאיפה הרב יודע את כל הספרים שהוא אומר בשיעור אם לא שהוא עמל יומם ולילה. פעם דברו ליד ר' חיים קנייבסקי שליט"א על הפוליטיקה מסביב הרב ברלנד, אמר איך אתם מדברים על אדם כזה שהיה לומד עם אבא שלי כל יום במשך שמונה שנים. היה לרב מחברות שלימות עם תשובות שהסטייפלר כתב לו כי הוא היה שואל אותו כיצד לנהוג בכל דקדוקי ההלכה. באחד משיחותיו של הרב, הרב סיפר שהוא שאל את הסטייפלר מה לעשות כשאני מתפלל בהתלהבות וזה נראה מוזר לאנשים ומסתכלים עלי, אמר לו, תמשיך בלי להתייחס, ותתרגל לא להתייחס, ובמשך הזמן זה לא יפריע לך, וכן היה. שתיים מישיבת שובו בנים עמדו בשטיבלך בבני ברק והתרימו לישיבה, נגשו אליהם שתי ראשי ישיבות ושאלו אותם על מה מתרימים, אמרו להם לישיבה של הרב אליעזר ברלנד, שובו בנים בירושלים. אמרו להם, אנחנו מכירים אותו הוא למד איתנו, וכשהוא התקרב לברסלב כל הרבנים אמרו הפסדנו גדול ליטאי. סיפר הרב ש.ז.ג. שליט"א רב גדול בישראל, שלמד עם הרב בישיבת פוניבז' כשהרב היה אברך צעיר והוא היה בחור, הרב היה מחזק אותו בלימוד ומוסר. אז כשהוא נהיה חתן היה מקובל שכל חתן נכנס למשגיח הרב הגאון ר' יחזקאל "חצקל" לוינשטיין זצ"ל לקבל ממנו שיחת מוסר. הרב בא איתו ביחד ונכנסו לר' חצקל, ור' חצקל לא דיבר. אז הוא אמר, "נהייתי חתן", ור' חצקל לא אמר כלום, אחרי כמה דקות הוא שאל, "למה המשגיח לא מדבר?" אז ר' חצקל ענה, "אני ואתה צריכים לשמוע אותו", והצביע באצבעו על הרב. וידוע שר' חצקל לוינשטיין היה ענק בתורה ומוסר ויש עשרות ספרים של שיחותיו. והיה מקפיד מאוד לא לתת לתלמידים שלו ליפול בגאווה, כשתלמיד בא אליו עם כוס תה הוא היה אומר תודה, "עכשיו אל תיפול בגאווה שהבאת למשגיח כוס תה". ולמרות זה הוא אמר כאלה דברים על הרב בפניו כי ידע שכבר אז בגיל צעיר לא נשאר לרב שום שמץ של גאווה. אחד ביקר אצל הרב ש.ז.ג. שליט"א ושאל אותו האם הסיפור אמת, והוא אמר, "כן, ולא רק זה, אבל אני יכול לכתוב שלוש ספרים רק על סיפורים שאני מכיר על הרב ברלנד בזמן שהוא היה בפוניבז'." ואחד מוותיקי הישיבה שמע ממנו שהוא אמר את הסיפור הזה למשגיחים של פוניבז' שהיו אחרי שר' חצקל נפטר ואמרו לו, "אם הסיפור הוא אמת אז כולנו צריכים להיות ברסלביים".

אף המקובל הרב גולן שליט"א מהצפון כששאלו אותו בנושא הרב ברלנד אמר שכבר מזמן הוא ביטל את החומר לגמרי וכל ענייניו כעת זה לחבר משיח בן דוד ומשיח בו יוסף יחד. כשהוא יחזור כולם יראו את גדולתו בכפלי כפליים.

רואים שמיום ליום הבלבולים הולכים וגודלים אף בבני תורה נהיה מריבות עבור פוליטיקה עד כדי מריבות בתוך משפחות עד כדי מעצר של אחד מגדולי ישראל הרב יורם אברג'ל שליט"א, ור' נתן אומר כשהשטן רואה שקיצו קרוב הוא הולך ומשתולל כמו מי המבול שכיסו את ההרים הגבוהים עד שנהיה מחלוקות בין הגדולים ובגלל זה אף אחד לא יודע איפה האמת.

אף הרב יהושע דב רובינשטיין שליט"א סיפר באחד משיחותיו, לפני הרבה שנים שהרב היה בבני ברק הרב לקח אותו לאסוף כסף להכנסת כלה והראשון שנכנסו אליו היה הרב יעקב קנייבסקי זצ"ל וסיפר הרב יהושע דב רובינשטיין שראה איך שהרב יעקב קנייבסקי קם במלא קומתו לכבוד הרב ונתן סכום מכובד להכנסת כלה וגם נתן לרב סט משניות שלו למתנה ואמר לרב חשבתי רק לך לתת כי עכשיו קניתי חדש. כזה אהבה היה לר' יעקב קנייבסקי זצ"ל למורנו הרב. וסיפר הרב ברנר כשהרב התחיל להחזיר בתשובה חילונים והיו באים אליו בבני ברק וקראו לו "הרב הברזלים", הלכו קבוצה של אנשים ואמרו לר' יעקב קנייבסקי שיחרים את הרב ברלנד שמביא לבני ברק כל מיני חילונים, כי זה לא המקום. אמר להם תזהרו בכבודו הוא העמוד היראה בדור הזה. פעם הרב אמר, רק עם מה שלמדתי עם הסטייפלר הייתי יכול לכתוב ספרים שלמים של שו"תים.

כשהרב התקרב לברסלב הוא שאל את הרב יעקב קנייבסקי, אם הכרתי צדיק שמבטיח להוציא מגהינום אם להתקרב אליו? אמר, תתקרב אליו. אז הרב הראה לו את השיחה בחיי מוהר"ן מה שר' נחמן הבטיח.

וגם לאחרונה סיפרו לנו שאחד קיבל גידול בגרון והגיע לר' חיים קנייבסקי, אמר לו בגלל שהייתה בכל מקום מדבר נגד הרב ברלנד. הוא הזדעזע נסע למרוקו, ביקש סליחה מהרב ונעלם לו הגידול.

הרבנית תהילה תליט"א סיפרה לנשות הקהילה במלון כינר כשאמרו לה מה יהיה עכשיו, מתחיל להיות בלגן בישיבה, אמרה מה לעשות הרב ראה את זה ברוח הקודש לפני 30 שנה, אמר לה, נפתח ישיבה כמו ר' אלבז שהתרבו והתרבו תלמידים ואח"כ יהיה משבר ויהיה לטובה.

דברנו שבוע שעבר על הגזירות הנוראות שאומות העולם רוצים לגזור נגד עם ישראל, ואיך שהצדיקים מוסרים את הנפש לבטל אותם כמו שכתוב, "הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלה" (מועד קטן טז:). הרבנית לאה קוק תליט"א פרסמה מסר של הרב עובדיה יוסף זצ"ל שאמר לאישה אחת בחלום בעת שהיא הייתה תחת הרדמה בבית חולים ביום שהרב עובדיה נפטר, ונתן לה מסר לעם ישראל. תמצית המסר הוא שהמצב הביטחוני בארץ הולך להתדרדר מאוד בזמן הקרוב, ועד חודש כסלו כל אחד ירגיש פחד וחרדה נוראה כאילו סוף העולם הגיע, ולכן המסר היה שיש לכל אחד להחזיק חזק באמונה כי זה הדבר היחיד שיתן לנו כוח לעבור את התקופה הזאת ולא שום דבר אחר, ובסופו של דבר, הגזרה תתבטל בעזרת השם ומלחמה לא תהיה בארץ, וביום האחרון של חנוכה הדברים כבר יתהפכו לטובה (אפשר לשמוע את כל המסר בטלפון 02-5711222 שלוחה 6 או לשלוח מיילsaraketer90@gmail.com)

יש לשאול, אנחנו נמצאים כבר לקראת סוף חודש כסלו, למה לא הרגשנו את הפחד וחרדה?

גם המקובל הרב חיים כהן פרחיה שליט"א (המוכר בשם "החלבן"), שידוע כבעל רוח הקודש, בשנים האחרונים אמר כמה פעמים שבקרוב הולך להיות מלחמה גדולה בכל העולם, וגם נתן לזה תאריכים. ואחרי כמה פעמים שהתאריכים עברו ועוד לא פרצה המלחמה תלמידיו באו אליו ושאלו אותו מה עם המלחמה? באותה תקופה היה הבלגן עם הרב ברלנד שהוא ברח לצפון ואחר כך חזר לירושלים והיו נוסעים כל לילה עם הרב לחברון וחלחול ושאר קברי צדיקים. אז החלבן ענה להם, "יש גזירות בשמים שאני רואה אבל יש רב אחד בירושלים שעם תלמידיו כל פעם מבטל את הגזירות".

כי יש צדיקים גדולים ועצומים גם בדור הזה שרואים את כל הגזירות שנגזרו בשמים, אבל יש צדיק אחד בכל דור בבחינת משה רבינו שאמר "אם אין מחני נא" שיכול גם לבטל את הגזירות ע"י מסירות נפש שלו לעם ישראל. גם הרב אמר לפני כמה שנים על צדיק אחד מפורסם בזמן השואה שאם היה מקבל על עצמו ביזיונות שהוא עבר על עבירות חמורות היה יכול לבטל את גזירת השואה, שלא תהיה שואה

הגבאי של הרב חזר לארץ לשבוע לפני שהרב עזב את מרוקו. הרב שלח אותו לאסוף את כל ספרי האוניברסיטאות ללימודי הנדסה גרעינית וכל הפיזיקה הקשורה ליצירת האטום, ואמר שלאחרונה הרב מעניין בנושא זה. וידוע שרבינו התעניין בספרי אפיקורסות ואמר שע"י שצדיק גדול מעיין בספרים אלו הוא יכול לבטל את הכוח שלהם בעולם (עיין חיי מוהר"ן תיב). מיד אחרי שהגבאי הביא לרב את ספרים האלה, הרב הלך איתם ממרוקו ליוהנסבורג, כמו שהסברנו שבוע שעבר על פסוק "וילך יעקב חרנה". וסיפרו לנו אחד שהיה עם הרב ביוהנסבורג ששמע מהרב, "אני אעשה בלגן בכור האטום."

עכשיו השאלה: ראינו שהצדיק מבטל את כל הגזירות, האם יש משהו שמוטל גם עלינו לעשות? מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לו? בזמן האחרון הרב מזכיר כמעט בכל שיעור את הסיפור של נחום איש גמזו שהיה לו ארגז מלא ביהלומים להביא למלך ובאו שודדים באמצע הלילה וגנבו לו את הכל, ובמקום יהלומים מלאו את הארגז בחול. אז הוא הביא את הארגז של חול למלך ובסוף החול נהפך לחיצים והמלך הלך עם החול הזה וכבש מדינות שלימות. אז הרב אמר בשיעור, גנבו לו כל היהלומים זה סימן שהיהלומים אינם שייכים לו, שמו לו חול במקום יהלומים זה סימן שהוא צריך את החול להביא למלך. אז הרב אמר, אין לך יהלומים? גנבו לך הכול? תביא את החול למלך! המלך צריך את החול שלך! הרב לא הסביר את כוונתו לעומק עד שאברך אחד מישיבת שובו בנים שעבד במשרדי הישיבה לפני שנסגרו הגיע לרב במרוקו. הרב אמר לו, אתה מכיר את הסיפור של נחום איש גמזו? אם הוא היה מגיע למלך עם היהלומים הוא לא היה פועל כלום. המלך היה אומר, מה אתה מבזה אותי? אני צריך את היהלומים שלך? יש לי כל היהלומים בעולם! אז ה' סיבב שיגנבו לו את הכל והוא יביא למלך את החול, ואז המלך מקבל דבר שבאמת אין לו והוא שווה יותר מכל היהלומים. אז הרב אמר לו, "אני המלך. לקחו ממך הכול? סגרו את המשרדים? אין משכורות? תביא לי את החול! איפה החול שלך? אני צריך את החול שלך" והרב המשיך ואמר, "משיח יכול להגיע ברגע זה, אתם מתגעגעים אלי? איפה החול?" כי עם החול הזה המלך יכול לכבוש את כל העולם. עיין חיי מוהר"ן ש"ל מה שרבינו אמר לר' נתן, "אתה בלעדי אינך יכול לעשות אבל אני בלעדיך גם כן איני יכול לעשות כלל".

וכבר הבאנו בעלונים הקודמים שאחרי שעבר כל התהליכים של הגאולה, משיח לא יבוא עד שמתגעגעים אליו, כמו שאמרו חז"ל, אין מראין סימן גאולה לישראל עד שיחזרו ויבקשו את משיח, כמו שכתוב (הושע ג:ד) "אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה' אלקיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל ה' ואל טובו באחרית הימים" (מדרש שמואל י"ג). ומובא בסיפורי מעשיות מעשה י"ג, שתיכף ומיד מתוך שמתגעגעים מאוד אחריו הוא מגיע, ע"ש.

זכינו ביום חמישי י"ב כסלו לשמוע שיעור ממורנו הרב שליט"א שדיבר דרך הטלפון בירושלים. השיעור המשיך כשעה וחצי עם אש להבה לה' יתברך. עוד לא הספקנו לעבור על ההקלטה ולכתוב את השיעור באופן מסודר, רק כמה הערות שכתבנו בזמן השיעור נביא כאן. הרב דיבר על המלחמות שהיו בזמן חזקיהו המלך, וצעקנו כולם ביחד עם הרב את התפילה של חזקיהו, "ה' אלקי ישראל שוב מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך," וחזרנו כמה פעמים על פסוק זה עם בכיות ושאגות. הרב דיבר על החמשה חותמות מראש השנה עד חנוכה, וחנוכה זה החותם החמישי שאז נחתמים כל העולם אפילו הגויים, כי כל הגויים רוצים להתגייר, בכל העולם, אין גוי שלא רוצה בפנימיות נפשו להתגייר, ורק רוצה להתפלל לה' יתברך. והרב אמר שהצדיק עושה טובות לעם ישראל עד אין סוף, ומכפר על הדור עד אין סוף, וכמו שמן זית זך הצדיק הוא זך וטהור וכל מי שמגיע אליו הוא גם כן נהפך להיות זך וטהור, אפילו החמורים והגמלים של הצדיק נהיו זך וטהור. והרב הקריא מהזוהר הקדוש שמשיח קודם יתגלה בגליל ואחר כך ליד קבר רחל. אדם רואה את דוד המלך מבטלים מעליו כל הגזירות, העיניים של דוד מבטלים כל הגזירות בעולם, כל הדינים. הצדיקים הם הנעליים לשכינה, אין להם גוף, כל הגוף שלהם הוא בבחינת יחידה. ובחנוכה יורדים תחת עשרה טפחים, כי צדיקים שאין להם כבר שום גשמיות, כשיורדים מתחת לעשרה טפחים לא ישאר שום קליפה בעולם. יוסף הצדיק 22 שנה רק רקד כל הזמן אף עם כאלה נסיונות. מכרו את יוסף לזוג נעליים, אז הוא נהיה נעליים לשכינה, כיפר על כל הדור, כל עניין של יוסף זה לכפר על החטאים של העם, הוא היה כל כולו מסירות נפש לעם ישראל. הצדיקים הולכים ממדינה למדינה להחזיר כל עם ישראל בתשובה כי הם הנעליים לשכינה. אם אדם אחד מאמין בצדיק בשלימות אז כל עם ישראל יכולים להצליח. נחום איש גמזו הביא חול למלך, הכל לקחו לו לא נשאר שום דבר, אמר, עם החול הזה אני אבוא למלך, ורצו להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים, אז מה הוא עשה, רק רקד ריקודים עד אור הבוקר, והחול נהפך לחיצים, והמלך נתן לו את כל היהלומים. כולם לבוא לחנוכה. רבינו חי וקיים.

שבת שלום לכולם – כנישתא חדא

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה