כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום חמישי, 28 בנובמבר 2013

הרב אליעזר ברלנד שליט"א - עלון כנישתא חדא - גליון 22"ואת העורבים צויתי לכלכלך...''


בדיסק ''אמונה ובטחון'' מאת מורינו הרב שליט''א, אומר הרב: כתוב על אליהו הנביא שכשהוא ברח מאיזבל שרצתה להורגו בגלל שהרג את נביאי הבעל הוא קילל את עם ישראל שבמשך 3 שנים לא ירד גשם, ואז הוא ברח למערה והרגיש רעב אז ה' אמר לו, אל תדאג – ''ואת העורבים צויתי לכלכלך'' שהעורבים הביאו לו כל יום לחם ובשר ולא עוד אלא שהם הביאו לו את זה מהבית של אחאב ואיזבל מכיוון שהטבח שם היה עובדיה הנביא ולכן האוכל שם היה כשר. אז שואל מורינו הרב איפה כתוב שה' ציווה את העורבים לכלכל את אליהו? אין שום פסוק שה' אומר להם את זה! אלא באמת עוד לפני בריאת העולם ה' ידע שיבוא יום שאליהו הנביא יצטרך לאכול ואז כבר הוא דאג שיבואו העורבים להביא לו אוכל. וכך ה' דואג לכל אדם עוד לפני בריאת העולם מה הוא יאכל ומי יביא לו אוכל ואין לאדם מה לדאוג כלל וכלל. וכך גם רואים אצל הרב שבכל מהלכיו וענייניו ה' עמו כשהיה במרוקו ה' סיבב שתלמידו ש.ב. ילך לגור במרוקו 5 שנים לפני זה ואנשים שמעו ממנו על הרב הרבה סיפורים טובים וכבר חיכו מתי גם הם יזכו לראות את הרב ולקבל את ברכתו, ומיד כשהרב הגיע לשם הם קיבלו אותו בכבוד גדול וגם עכשיו שהרב נאלץ לגלות שוב לדרום אפריקה אז הקב''ה כבר סידר לו מי שיעזור לו שם, שלפני כ10 שנים הגיע לרב יהודי אחד ואמר לו: אני לקראת פשיטת רגל ונשארו לי 10,000$ אחרונים מה אני יעשה איתם? אז הרב לקח אטלס והראה לו את מדינת זימבבואה שהיא צמודה ליוהנסבורג שבדרום אפריקה, ואמר לו לקנות שם קרקע באזור שאף אחד לא חשב שיש שם משהו, ובאמת כשהתחילו לחפור שם התגלה שם מכרה ענק של יהלומים שהיהלום הכי פשוט שם שווה 100,000 ש"ח, ולא רק זה אלא שבדיוק שהוא קנה את החלקה הזאת היה שם גוי אחד שגם רצה לקנות אותה, אבל בעל הקרקע שהוא גם יהודי אמר שהוא מעדיף למכור ליהודי וככה אותו אחד זכה במכרה הזה ועכשיו הוא נותן לרב את הבית שלו וגם מטוס פרטי שאיתו הוא נוסע ליוהנסבורג וחוזר לזימבבואה ובזה רואים גם איך מתקיים ברב הפסוק ''ואת העורבים צויתי לכלכלך''.

באחד משיעוריו של הרב בישיבת שובו בנים בעיר העתיקה הרב סיפר על האדמו''ר מליובאוויטש שבירך את יוסף יצחק גוטניק בעשירות גדולה ואמר לו ברוה''ק שיקנה שטחים באוסטרליה וכך הוא נהיה עשיר גדול, אז הרב אמר שהצדיק ברגע אחד יכול לעשות את כולם עשירים אבל הבעיה שעשירות יכולה להרחיק את האדם מה', ולכן אומר רבינו "פעלתי שחסידים שלי יהיו עניים ובכל מקום יהיה אחד עשיר שיפרנס אותם". וכך גם במעשה מבעל תפילה (סיפורי מעשיות) שכל אנשיו היו עניים ואם הוא ראה מישהו שהתיקון שלו הוא להיות עשיר אז הוא נתן לו עשירות.

ידוע הסיפור שרבינו ביקר פעם את אחד מתלמידיו שהיה עני מרוד, והשמש של רבינו שהיה קרוב של אותו תלמיד ביקש מרבינו שיברכו בעשירות, ורבינו לא רצה. אך אחרי שהשמש דחק בו אז הוא אמר אני לא מברך אבל אתה יכול לברכו, אז הוא לקח ספל מים ושפך לד' רוחות השמים ואמר שפע לצפון שפע לדרום וכו', ומיד אח''כ אותו תלמיד נהיה עשיר גדול. לאחר כמה שנים רבינו ראה אותו עובר ליד חלונו בדרך לשוק, אז הוא שאל אותו האם הרמת את העיניים שלך לשמים היום? הוא ענה לא, אז רבינו פנה למשמשו ואמר עכשיו אתה מבין למה לא בירכתי אותו בעשירות? הוא עסוק מדי ואפילו להסתכל לשמים אין לו זמן.

וכן אומר הרב שנחום איש גמזו שלקחו ממנו את היהלומים ושמו לו חול, שהוא נהיה כביכול עני אז באמת דווקא עי''ז ה' הביא לו את כל הישועות. כי אם היה מביא מרגליות למלך, המלך היה כועס עליו, מה אני צריך עוד כמה מרגליות? ומובן מדברי הרב שליט''א שחול זה מרמז לענווה ושפלות אמונה ובטחון. ובעצם העפר הזה נהפך לחיצים כי אליהו הנביא התגלה כשר של המלך ואמר למלך שהעפר הזה זה העפר של אברהם אבינו שנהפך לחיצים וניצח את כל ארבעת המלכים. והרב אמר באחד משיחותיו שמה שהיה בזמן אברהם אבינו עם ארבעת המלכים ומה שהיה עם חזקיהו המלך, אותו דבר יהיה כשיבוא המשיח שכתוב בתהילים "למה רגשו גוים ולאומים יהגו ריק, יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על ה' ועל משיחו". עכשיו ישבו שוב פעם בוועדה בז'נבה והפעם הגיעו שש המעצמות להסכמה עם אירן לתת להם להמשיך ליצר את האטום רק יותר בשקט ובצמצום, ואחרי שש חודשים אם הם עוד לא ייצרו אטום, כל השש המעצמות יתנו להם להיות המעצמה השביעית במקום ישראל, ושהם ישלטו ויחליטו על הנהגת כל המדינות במזרח התיכון כולל ארץ ישראל. וכתוב בגמ' סנהדרין (דף צח:) "אין בן דוד בא עד שתתפשט המלכות על ישראל תשעה חדשים שנאמר לכן יתנם עד עת יולדה ילדה", ובמדרש כתוב שבסוף כל אומות העולם יריבו ביניהם, ומלך ערבי יתגרה במלך פרס וכו', וכבר רואים עכשיו שמלך סעודיה שהוא מלך ערבי כועס שנתנו לאירן כזה כוח, ורוצים לתקוף את אירן. ואנחנו בשנה השישית לשמיטה כמו שדברנו בעלונים קודמים שלפי הגמרא יהיה קולות של מלחמה ביחד עם קולות שמשיח בא. ומה שיכניע את הקליפות זה העניות שזה החול שהרב מדבר על זה הרבה בתקופה האחרונה על הסיפור של נחום איש גמזו וכמו שמובא בספר "עונג שבת" וכתבנו את זה בעלונים קודמים על פסוק "הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא" שהכוונה שיהיה עניות מרובה כדי לשבור את אלילי הכסף והזהב כמו שאליה הנביא נלחם באלילי הבעל, וזה מה שיביא את הגאולה. ודווקא עם החול הזה, העניות, הענווה, התפילות, והכיסופים, נבוא למלך וזה יירה חיצים ויכניע את כל העולם.

כמו כן עכשיו שהס"א מתגברת ומשתוללת לפני הקץ מורנו הרב שליט"א התקשר לכמה תלמידים ואמר שהוא נרדף לכל מקום וביקש להגדיל את אמירת תיקון הכללי לעשר פעם כל יום עד הגאולה השלמה. וגם רואים שהס"א מתגברת על כלל ישראל, עמלי תורה שאמרו שתוך חודש רוצים להיכנס בתוך הישיבות לגייס בכוח וכדאי להגדיל את אמירת תיקון הכללי לכל עם ישראל, ובפרט להצלחת הצדיק שכל העולם תלוי בו.

ורשב''י אמר לתלמידיו אתם רוצים עשירות? אז לקח אותם לבקעה ואמר בקעה בקעה התמלאי באבנים טובות ומרגליות! וכך היה. ואז הוא אמר להם כל מה שאתם לוקחים זה על חשבון העולם הבא שלכם, אז אף אחד לא רצה לקחת כי ודאי שעדיף השכר בעולם הבא על פני עושר בעולם הזה. וכך ראינו אצל הרבה צדיקים שחיו בעניות גדולה וזכו לקרבת ה' וכמובן שה' עוזר במה שצריך ע''י בחינת ''ואת העורבים צויתי לכלכלך". 

כתוב בספר "כי אתה עמדי" חלק ג' פרק 3, "לצערנו, אנשים חושבים לשנות את הנהגת הבורא אבל אם מישהו היה זוכה לשמש לדוגמא את האר''י הק' שכל תנועה שלו הייתה עפ''י כוונות ויחודים של הזוהר הק' האם היה מעיז לבקשו שינהג אחרת???, כמו שמסופר על הבעש''ט הק' ששכב לנוח והמשמש שלו ניקה את החדר וכשעבר ליד הנעליים שלו לא הזיזם ממקומם כי ודאי כל תנועה של הבעש''ט ואפי' נעליו שנמצאים במקום מסוים זה עפ''י סודות וייחודים ואכן כשהקיץ הבעש''ט שאל למשמשו האם הזיז את מנעליו וכשענה לו שלא הזיז אותם ברכו שבזכות זה יזכה לאריכות ימים וכך היה שזכה לחיות עד גיל 116 שנים." 

הרב אמר למישהו מי זה אליעזר ברלנד – סתם סנדלר פשוט. והרב הזכיר בשיעורים האחרונים שהצדיקים תופרים נעליים לשכינה, שהם הולכים ממקום למקום ומתקנים את הנשמות הרחוקות ביותר שהם בבחינת נעליים, בתכלית מדרגה התחתונה, לעשות נעליים לשכינה כדי שהשכינה כביכול יכולה לדרוך ולהגיע עד הארץ ממש, עד "מלא כל הארץ כבודו". וזה עניין חנוכה מה שצדיקים יורדים למטה מעשרה טפחים כדי להביא אור גם למקומות החשוכים והרחוקים ביותר. וזה עניין התם הקדוש כמובא בסיפורי מעשיות מעשה מחכם ותם שהיה סנדלר פשוט, שראה רק את הטוב בכל יהודי ובכל דבר בעולם ולא ראה שום רע, וע"י זה היה יכול להמשיך לתפור נעליים, עד שבסוף נהיה מלך ותוקן הכל על ידו ע"ש. ועפ''י זה מובן הסיפור על הבעש''ט שדוקא ע''י שלא נגע במנעלים של הצדיק שוודאי המקום שהם נמצאים זה עפ''י סודות ויחודים – זכה לאריכות ימים. והרב גם סיפר פעם על איזה סנדלר שאחרי שנפטר, גילו שהיה צדיק נסתר כי אשתו סיפרה בתמימות שהיה מדליק נר בער''ש והיה דולק עד שבת הבאה.

הרב יצחק זילברשטיין שליט"א רבה של רמת אלחנן וחמיו של הרב דב קוק שליט"א, לאחרונה שאלו אותו בנושא הרב ברלנד ואמר שאם חתנו אמר שהרב צדיק וסתם רודפים אותו אז גם אני אומר כך. ודברי הרב קוק עצמם כבר הבאנו בעלונים קודמים שאמר ששלושה צדיקים לקחו על עצמם לבטל את הגזירות הנוראות שנגזרו בשמים על עם ישראל השלושה הם הרב אלעזר אבוחצירא שלקח על עצמו הריגה והרב אליעזר ברלנד שלקח בזיונות הקשים כמיתה, והרב קוק קיבל גלות שגם זה נחשב כמיתה, ובגלל חולשתו של הרב קוק הרב ברלנד קיבל על עצמו גם גלות במקומו. 

תפילה לעני
ידוע שהרב כותב תפילות לכל מי שמגיע אליו על כל בעיה בחיים. אחד חזר לרב אחרי כמה זמן ואמר שהוא עוד לא נושע, הרב אמר לו שכנראה לא אמרת מספיק את התפילה שנתתי לך עבור זה. כי בכל תפילה יש יחודים לפי הבעיה של אותו אדם ומי ששומע בקול הרב וודאי נושע. ולכן כשמגיע חג מסוים, ויש על זה תפילות שהרב כתב בספרו "תפילה לעני" ודאי כל אדם יכול למצוא בתוך התפילות כל מה שעובר עליו ועל העולם בכלליות ובפרטיות. וכל מה שצריכים באותו תקופה הכל אפשר להשיג ע"י אמירת התפילות של הרב. לכן כמה דברים שדברנו עליהם על הצרות שעם ישראל עובר כעת, על הגזירות הנוראות, והצדיקים הנוראים שמוסרים את נפשם לבטל אותם, ושבסוף הכל יתהפך על ראשיהם של האויבים, הכל מובא בתפילות. לכן כדי להביא לצדיק את החול שהוא צריך כדי ללחם בשבילנו, החול שנהפך לחיצים וחרבות, מוטל עלינו להתפלל בכל כוחנו ובכל נפשנו להצלחתו ולהצלחת כל עם ישראל התלויים בו. לכן הבאנו כאן כמה ציטוטים מהתפילות כדי לעורר קצת את לב הקורא (אפשר להשיג את כל התפילות בטלפון 057-3112011).

ועתה אבינו אב הרחמן, אף אתה למד זכות, ותן תקוה גם לנידחים ונחותי דרגא כמותנו, וכשם שפעלת למעננו כשהגיעו בני ישראל במצרים עד פי תהום כשכמעט ואבדה כל תקוה, ואז דייקא הפכת מידת הדין על ראש המצרים ונגזרו עליהם כל הגזירות הרעות, והענקת במתנת חינם לישראל עמך מוחין גדולים כדי שיהיו ראויים לגזירות טובות, בבחינת "לגוזר ים סוף לגזרים, כי לעולם חסדו" כן גם עכשיו האר לנו את האור, בחינת מוסיף והולך, עד שנהיה ראויים שתהפוך את כל הגזירות שכבר גזרת על עמך בית ישראל, ברחמים אין קץ, על ראשם של שונאי ישראל, הזוממים לאבדם רחמנא ליצלן, אנא בטל גזירותינו הרעות אפילו אם הם בבחינת שלאחר גזר דין חס ושלום, והוציאנו בזכות אורות החנוכה מתוגה לשמחה, משעבוד לגאולה, מאפילה לאור גדול. רבונו של עולם, עושה נפלאות גדולות לבדו, המודיע על ידי צדיקיו האמיתיים, שבכל דור ודור קיימים צדיקים בבחינת אברהם יצחק ויעקב, משה אהרן ויוסף דוד ושלמה, מתתיהו ובניו, ושאר צדיקים קדושים ונוראים אנא, זכנו למצוא את הצדיקים שיצילו את דורנו מפי שחת, זכנו למצוא את הצדיקים שהם בבחינת מתתיהו ובניו, הצועקים מי לה' אלי, שכל מטרתם כוספם וחשקם הוא בלתי לה' לבדו, ואין להם שום ענין אחר כלל, שכל מעשיהם דיבוריהם ומחשבותיהם הם בבחינת דביקותו של דוד המלך, האומר: "ושרים כחוללים כל מעייני בך", שכל מעייני לבם והגיגם הוא בך לבד, שהם בבחינת דוד ומתתיהו ובניו, שזכו להשיב את ישראל לנויהם לויים לשירם ולזמרם וכהנים לעבודתם, וזיכו כל אחד ואחד למצוא את שורש נשמתו ולצאת מאפילתו. האירו את כל המחשכים וביטלו את כל הגזירות, ברינתם וזמרתם בתפילותם ובזעקותם, עד שביטלו את כל נגיעות עצמם, אפילו צילו של גוף, וזכו לבחינת "לבי חלל בקרבי", המשיכו את אור התשובה מספירת הבינה, וגילו את עצם התשובה, שהיא תשובה עילאה, דביקות אין סופית בך ללא הפסק רגע ושניה, וזכו להתקשר בך בחד קטירא כל ימי חייהם, מיום עמדם על דעתם לנצח נצחים...
אנא חוס ורחם עלינו, כי עינינו רק אליך תלויות, ישר לנו אורחות והתקן לנו נתיבות, עד אשר נגלה את צדיק האמת, שהוא סוד השמש, העומד ומשמש במרום, המדליק את כל ל"ו הנרות, ובתפילתו ובתורתו מאיר בצדיקי הדור, שיוכלו להאיר בכל בני ישראל עמך. רבונו של עולם, אנא זכנו לחפש מחדש את צדיקי הדור האלו, ולקבל את הארתם. תן בנו הארה מפרשת השבוע, מחיפוש האחים את הצדיק כדי שנחפשנו בכל לבנו, בכל נפשנו ומאודנו, ונמסור את גופנו להרוג וליהרג, עד שנמצאנו, כי בחטאינו הוא נעלם, והוא אסור בזיקים, אויה לנו, כי באין ראש בית ממליכים אנו את עצמנו, נאמר אלקינו למעשה ידינו. רבונו של עולם, זכנו לצדיק הזה, שהוא אור האורות, למען נזכה בכחו להאיר אור החנוכה בלבותיהם של כל בני עמך, אפילו בלב הרחוקים ביותר. כי הנקודה היהודית, החבויה בנבכי נפשו של איש ישראל, נדלקת לאור הנר, ומעוררת את הנפש לערוג לאור ה', לאור הגאולה...
כי כבר אפסה כל תקוה, באנו עד קץ הדורות, ועומדים לגזור עלינו כל מיני גזירות שמד כבימי היונים והמתיונים ימח שמם, כי רק למשמע אזנים אחזה חלחלה בכל מתנים, רק לשמע דבריהם הצופנים מזימותיהם מרחפות עצמותינו מפחד, עד לא נותרה בנו נשמה,  כי פסו אמונים מעם, ועומד בפרץ אין, וכבר נסתרו או נסתלקו מן העולם צדיקיך, העוסקים בתיקון העולם ובביטול כל גזירה רעה, קודם שתעלה במחשבה, "נתנני ה' בידי לא אוכל קום", "קלים היו רודפינו מנשרי שמים על ההרים דלקונו במדבר ארבו לנו: רוח אפינו משיח ה' נלכד בשחיתותם אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים:" ואף הצדיק שאמר, שיכול אני להחזיר את כל העולם בתשובה, נעלם מאתנו, כי נפלנו להסתרה שבתוך הסתרה, עד שאיננו מרגישים כלל בחסרונו, ואנו מה נעשה, כי החמצנו בחינת פי שנים, בחינת "אם תראה אותי לוקח מאתך". אנא אב רחום, פקח עיני, והסר גאון רוחי הנלוזה, ואראה שפלותי, ומה חדל אני, כי עדיין הולך אני בשרירות לבי, וחושב שאני אדון לעצמי, ואיני מרגיש את גדולת יוסף, אשר נאמר עליו: "ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים", וחושב אני, שאני אדון לעצמי על ידי ורגלי, על לבי ושרעפי, עד שמרוב עוונותי נחרב בית המקדש, ונעלמה המנורה הטהורה, "כילה ה' את חמתו, שפך חרון אפו, ויצת אש בציון, ותאכל יסודותיה", אויה לי, כי אני במו ידי, באש תאוותי, הבערתי את האש בבית המקדש, ומסרתי את ישראל לחרב ולמשיסה. ועתה "מי יקום יעקב, כי קטן הוא", אם לא רחמיך וחסדיך הרבים, מי יקום בעדנו אם לא אורך הגדול הנשפע עלינו עתה, הנמשך מל"ו צדיקים נסתרים שבכל דור ודור, שהם בחינת מתתיהו ובניו, שמסרו נפשם על קידוש השם, והמוסרים את נפשם על קדושת שמך בכל רגע ורגע. מי יתן ואמצאם, מי יתן ואחסה בצילם. הייתי הולך על ידי ורגלי בכל העולם כולו, אולי אזכה להנות מאורם הקדוש, אולי אזכה לנשום את הבל פיהם הטהור אפילו דקה אחת לפני מותי, כדי לזכות לתיקון המלא, להמשיך את האויר הקדוש והטהור לכל העולם כולו, עד שכל אומות העולם יחזרו בתשובה, כי הגויים הנוטים להאמין לכל דבר, בקל היו זוכים להאמין באמת האמיתית, אם לא הסתרה שבתוך הסתרה, שהמשכתי לעולם ברוב עוונוי, לולא האפילה שהאפלתי את העולם באופל כפול ומכופל, לולא מכת חושך שהבאתי לעולם, בבחינת "שלח חושך ויחשיך", כי אורה הפכתי לאפילה, עד שאותיות פל"א נהפכו לאפ"ל, ובמקום לראות ניסים ונפל"אות - נפ"ל או"ת, ונפלו כל העולמות והאותיות, כי השתמשתי באותיות הקדושות לדברי שוא והבל, כי אילו הייתי מכוון אפילו באות אחת כראוי, ואומר אותה בחדילו ורחימו היו כל חכמות העולם נמוגות, וכל המלחמות מתבטלות, וכל העולם היה זועק: "ה' הוא האלקים אין עוד"!
רבונו של עולם, גדול העצה ורב העליליה, "עושה גודלות עד אין חקר ניסים ונפלאות עד אין מספר" כי אין דבר נמנע ממך, "כי כל תוכל ולא יבצר ממך מזימה" אנא גלה את לב עבדיך המתחננים לפניך, הנושאים עינם אליך לבד, אנא גלה להם מי הם הצדיקים שבדור הזה, שהם בבחינת בית חשמונאי, המוסרים נפשם עליך בכל רגע ורגע באמת ובתמים, היכולים לחולל ניסים ונפלאות עצומים כבימים ההם גם בזמן הזה, אנא גלה לנו את הצדיקים המכפרים את כל עוונותינו ומהפכים אותם על ידי תשובה מאהבה לזכויות, לכלים נפלאים של לבבות שבורים לאור הגנוז הנמשך עלינו בשמונת ימי החנוכה, אנא גלה לנו את צדיק האמת שעליו נאמר: "אכן חליינו הוא נשא...והוא מחולל מפשעינו מדוכא מעוונותינו מוסר שלומינו עליו ובחבורתו נרפא לנו" תן בלבנו שנזעק יומם ולילה "איה המעלם מים את רועה צאנו איה השם בקרבו את רוח קדשו מוליך לימין משה זרוע תפארתו בוקע מים מפניהם לעשות לו שם עולם", תן בלבנו לחפש את צדיקי האמת שבדור, בבחינת שבעת הרועים, בבחינת מתתיהו ובניו, ויקום בנו הפסוק: "אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה' אלקיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל ה' ואל טובו באחרית הימים"....
אנא ה', המקבץ נידחים והחפץ בתשובת השבים, בזכות אורות החנוכה תרעיף על בני עמך רוח ממרום, ותלבה את געגועיהם וכיסופיהם החבויים בנשמותיהם, עד אשר ימצאו כולם את הדרך אל צדיקי הדור, ובכחם יבטלו את כחו של הס"מ, ושל יצר הרע הבוער בקרבם ויכבו את אשו הגדולה בנהרות של דמעות, מתוך שמחת כיסופים וערגה אליך, עד שיעלו רע לטוב, חושך לאור, מאורי אש למאורי אור, ואת הס"מ יהפכו לא-ל חי (ס"מ בא"ת-ב"ש- א"ל ח"י) בכח נרות החנוכה...
ה' אורי וישעי, אנא זכנו לאורה של המנורה הקדושה, מנרתא דא רישא, שקידשוה החשמונאים בקדושת כל החושים, עיניהם ואזניהם, פיהם ואפם, בבחינת "רוח אפינו משיח ה'", בשכינה אשר שרתה עליהם, שהיא רוחו של משיח, הזוכה לכל המדרגות על ידי בחינת אף ואריכות אפים בקבלת החרפות והבזיונות בשמחה ובאהבה.

ב"ה זכינו לשמוע עוד שיעור ממורנו הרב שליט"א ביום רביעי נר א' של חנוכה דבורים של אש המעורר ליבו של כל אחד ואחד, ואפילו במרחקים כאלה הרגשנו שהרב ממש נמצא איתנו. אפשר לשמוע את השיעור בטלפון 02-9950036. והרב אמר שבעז"ה יהיה עוד שיעור במוצ"ש בשעה 9:30 בישיבה בעיר העתיקה.  
שבת שלום לכולם – כנישתא חדא  

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה