כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום שישי, 15 בנובמבר 2013

הרב אליעזר ברלנד על מעלת קבלת הבזיונות באהבה ובכוונה - שיעור ישן

דברי הגאון הצדיק הרב אליעזר ברלנד שליט"א,
על מעלת קבלת הבזיונות באהבה, על פי ליקוטי מוהר"ן תורה ר"ס.
"רבנו אומר, אם אדם יקבל בזיון בשמחה זה מציל מהריגה. כל בזיון שאדם מקבל בשמחה זה מציל מהריגה. הרבי מביא בתורה ר"ס, שכל פעם שמבזים את הבן אדם והוא מקבל את זה באהבה, שידע שעכשיו הוא הציל איזה יהודי מהריגה. צריך לעשות את זה בכוונה שיבזו אותו! לרבי יש סוד בתורה ר"ס "השם הוא הנפש", נפש חיה הוא שמו, מסירות נפש עשרה הרוגי מלכות מסרו את עצמם על קידוש ה' לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה. הם ראו שאף אחד לא עושה יחודים לא מכוונים בה' אחד לא מכוונים בנפילת אפיים אז הם הלכו ומסרו נפשם למעלה, ועי"ז העלו את כל עם ישראל את כל נשמות ישראל. כי ישראל זה חלק אלוק ממש חלקי השכינה ממש שחוזרים להשכינה. אלה שמתים על קידוש ה' הם עלו במחשבה תחלה. אין מי שיעשה את היחוד, לא היה מי שיעשה את היחוד אז היו עשרה הרוגי מלכות. כשאין צדיקים שעושים את היחודים, אין מי שקם חצות אין מי שבוכה בחצות אז אין ברירה אלא אלא לעשות את היחודים ע"י נפשות שנהרגות. אבל יש אפשרות לקבל בזיונות באהבה. בן אדם שמקבל בזיונות באהבה הוא גם מציל את הדור מהריגות! - ..וכולם מבזים אותו ומדברים עליו, וכמה שהוא יותר מפורסם אז יותר מדברים עליו, אז יש לו יותר בזיונות. יש אחד שלא רוצה שידברו עליו ואעפי"כ אנחנו מדברים עליו אבל זה זה גם תיקון. ויש אחד שעושה את זה בכוונה שמחפש כל מיני תכסיסים איך שידברו עליו אז הוא עושה את היחודים הכי גבוהים והכי גדולים!. ויש אחד הרב'ה אומר - שעושה את זה ברצונו בדעתו, ושהוא עושה תכסיסים איך שידברו עליו איך שיבזו אותו. אז ממש הוא נקרא שהוא מוסר את נפשו על קידוש ה'! הוא מוסר את השם שלו כי השם זה הנפש, ..ואדרבא הכל דוברים עליו אומרים עליו דברים שלא היו ולא נבראו ועי"ז הוא מציל את כלל ישראל משפיכות דמים. ובזה ששופכים לו את הדם כל רגע שפיכות דמים כל שניה, והוא מקבל את זה באהבה אז הוא מציל את ישראל מהריגה שאמור לבוא עליהם ח"ו. אז היחוד הנ"ל זה מסירת שמו ונפשו. הוא מציל אותם מכל הגזירות מכל הפורענויות כל אדם שרואה שמבזים אותו, פשוט שיקבל את זה באהבה מי יודע מכמה גזירות הוא מציל את ישראל."


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה