כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום שישי, 17 באפריל 2015

פרשת תזריע מצורה מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

פרשת השבוע תזריע מצורע - מפי צדיק יסוד עולם, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א:

"שתי צפרים חיוֹת ְטהֹרוֹת..." (יד' ד') אומר הזוהר הקדוש – שעל שבעה הבלים העולם עומד, ושלמה המלך שהוא זכה לשבעת ההבלים האלו כמו שכתוב הבל הבלים אמר קהלת "הבל הבלים הכול הבל" (קהלת א' ב') ובזכות שבעת ההבלים הוא בנה את בית המקדש. 

כל העבודה של האדם זה לזכות לאותם שבעת ההבלים דקדושה שכל מילה שאדם מוציא מפיו יהיה קודש קודשים, כל הברה תהיה קודש קודשים, אתה צריך לקדש את ההבל פה שלך שלא יצא שום מילה לא נכונה מהפה שלך, שום לשון הרע, שום רכילות שום מילה של הקפדה, שום מילה של כעס שום מילה של אנוכיות, של גאווה ח"ו. אם אדם יוציא רק הבלים קדושים מהפה שלו אז תתגלה מלכות ה' בעולם והוא יוכל להביא את הגאולה ולבנות את בית המקדש. כל החיות של האדם זה ההבלים הפנימיים, זה השבעה הבלים דקדושה, אומר השפת אמת – איך אתה לוקח את ההבל פה את הפנימיות שלך ומדבר על השני, איך אתה יכול לקחת יהודי ולדבר עליו, נתנו לך את כח הדיבור!, נתנו הבל פה! נתנו לך את זה בשביל להתפלל, להגיד תהילים ללמוד גמרא, איך אתה לוקח את החיות שלך, את הפנימיות שלך ומוציא אותה על שנאת חינם, על חסרונות בשני, מה אין לך מה לעשות? איך העזת לדבר על איזה יהודי? איך היה לך את החוצפה הזאת את העזות הזאת לדבר על איזה יהודי שני אפילו שיהיה רשע הכי גדול מה הוא מפריע לך? מה... הוא יקח לך את החנות שלך? מה אכפת לך ממנו איך אתה יכול לדבר על יהודי ח"ו, קשה לך לא לדבר לשון הרע לא לדבר על השני? תאכל איזה עוגה תשתה איזה מיץ העיקר אל תדבר לשון הרע אל תדבר על השני.

כל הענין של האדם זה ההבל פה זה הנשימה החיות של האדם זה הנשימה, הוא לוקח את הנשימה הקדושה הזאת את מה שהוא נושם בכל רגע ובמקום להוציא את זה בתפילה בתורה באהבת חברים הוא מדבר עכשיו לשון הרע שעתיים שלוש הוא לא מרגיש שהוא מוציא את כל הפנימיות שלו, את כל החיות שלו לבהמיות לסיטרא אחרא. הבהמיות של בהמה זה שהיא נושכת בועטת ונוגחת, אבל הבהמיות של האדם זה לדבר לשון הרע, לדבר על השני אדם לא יכול לקבל קדושה רק אם הוא קודם יכניע את הבהמיות שלו.

הרבי אומר בתורה נד' – "מוציא דיבה הוא כסיל", שאדם מוציא דיבה שאדם מדבר לשון הרע הוא כסיל הוא מאבד את השכל לא רק שהוא עבר על איסור לשון הרע כמו שאומר החפץ חיים שמי שמדבר לשון הרע עובר על 14 עשין ו17 לאוין שזה 31 ועם הפרטי פרטים זה אין סוף איסורים אלא הוא גם מאבד את השכל, ברגע שהוא מדבר לשון הרע על מישהו, על איזה יהודי אפילו דבר נכון אבל זה לא לצורך, רק אולי נדמה לו שזה לצורך, וה' יודע את האמת! ה' יודע אם זה לצורך או שלא לצורך! באותו רגע הוא מאבד את כל השכל לעולם ועד עד שיעשה תשובה, שאדם מדבר לשון הרע שיידע שכח הבהמיות מתלבש בו, כח הבהמיות זה הקנאה, השינאה שהם כוחות בהמיים. הוא נופל מאדם לבהמה לא רק שהוא עבר על כל האיסורים של ה"לאוין" ו"עשין" אלא הוא נהפך פשוט לבהמה הוא לא יכול ללמוד להתפלל כי הוא מדבר על זה מדבר על זה, מדבר על יהודים. אומר הרבי מסלונים – "אשר בו הנגע" הנגע הוא בתוכך הוא לא בחוץ הנגע הוא בתוך הנשמה שלך "אשר בו הנגע" הנגע בפנימיותך בתוכך, הלשון הרע זה בפנים, הרע עין זה בפנים, שאדם מדבר לשון הרע על השני אז הפגם הוא עמוק עמוק, הפגם הוא יותר עמוק מעצם איסור לשון הרע זה משהו בתוך הנפש מעוות עקום זה פצעים בתוך הנשמה, הנשמה היא כולה מצורעת כולה ריקבון. שאדם מדבר לשון הרע, כועס, זה לא רק חמור שהוא כעס שהוא דיבר לשון הרע אלא זה מראה על פגם עמוק בנפש, הוא לא יודע מה זה יהודי אין לו פרופורציה נכונה לחיים הוא לא רואה טוב את הדברים לכן הוא צריך לטהר את הנפש, וצריכים לרפא את הנשמה שלו לרפא את הקול שיהיה לו קול של ניגון ולהחזיר לו את הדיבור הנכון. מצורע צריך להביא שתי ציפורים, אומר הרבי – למה הוא צריך להביא שתי ציפורים? כי הוא לקה בקול, הוא דיבר לשון הרע והתקלקל אצלו הקול הוא איבד את הקול הוא עכשיו מקבל חיות מהשתי ציפורים דקליפה, וצריכים למצוא לו תיקון צריכים להחזיר לו את הקול. לכן מביאים לו שתי ציפורים לקשר אותו עם ציפורים דקדושה משמיעים לו קול טוב קול רך קול של נועם של אהבת הבריות קול של שלום בין איש לרעהו, אומר ר' נתן שצריך להביא את השתי ציפורים כי הציפורים זה הנגינה הם מנגנות כל היום ושרות. אומרים למצורע – תראה..שתי הציפורים האלה כל היום מנגנות תתחיל גם אתה לנגן גם אתה לשיר ע"י הציפורים מחזירים לו את כח השירה, כח הניגון את הנועם את השלווה שיהיה לו קול נעים כמו ציפור שכל הדיבורים שלו יהיו רק שירות ותישבחות לה' יתברך, שירות ותישבחות לכל אחד, לבני ביתו, לידידיו רק לשבח לפאר אותם כמה אתם נפלאים כמה אתם טובים. כל הענין של הצדיקים זה להחזיר את קול הניגון לכל עם ישראל לכל בית ישראל וע"יז נזכה לגאולה שלימה במהרה בימנו אמן.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה