כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום שלישי, 28 באפריל 2015

שמירת הלשון - מאת כ"ק הגה"צ מורנו הרב אליעזר ברלנד שליט"א

שמירת הלשון - מאת כ"ק הגה"צ מורנו הרב אליעזר ברלנד שליט"א

הרבי אומר בליקוטי מוהר"ן תורה נ"ד: "מוציא דיבה הוא כסיל", ברגע שאדם מוציא דיבה, ברגע שאדם מדבר לשון הרע הוא כסיל! הוא מאבד את השכל! לא רק שהוא עבר על איסור לשון הרע כמו שאומר החפץ חיים שמי שמדבר לשון הרע עובר על 14 עשין ו-17 לאוין שזה 31 ועם הפרטי פרטים זה אין סוף איסורים, אלא הוא גם מאבד את השכל! ברגע שהוא מדבר לשון הרע על מישהו על איזה יהודי אפילו דבר נכון! אבל זה לא לצורך רק אולי נדמה לו שזה לצורך... וה' יודע את האמת ה' יודע אם זה לצורך או שלא לצורך, באותו רגע הוא מאבד את כל השכל לעולם ועד עד שיעשה תשובה, ברגע שאדם מדבר לשון הרע שיידע שכח הבהמיות מתלבש בו, כח הבהמיות זה הקנאה, השנאה, זה כוחות בהמיים! הוא נופל מאדם לבהמה! לא רק שהוא עבר על כל האיסורים של ה"לאוין" ו"עשין" אלא הוא נהפך פשוט לבהמה הוא לא יכול ללמוד להתפלל ולמה? כי הוא מדבר על זה מדבר על זה מדבר על יהודים.

כתוב שהדיבורים של האדם קצובים, יש גבול למה שהוא יכול לדבר! נותנים לאדם כמות של דיבורים לדבר במשך החיים שלו, וכשהוא גומר אותם נגמרים החיים שלו, אדם חי לפי הדיבורים שקצבו לו! כשאדם מדבר לשון הרע, דברים בטלים, שטויות, אז הוא מתחיל לאבד את מה שקצבו לו לדבר! שזה לא הרבה הרבה שנים "יכרת ה' שפתי חלקות לשון מדברת גדולות" מלבד שהוא עובר על אין סוף כריתויות, הוא גם מאבד את הקצבה של הדיבורים שנתנו לו, והוא יכול למות בקיצור ימים חס ושלום, הוא מדבר מדבר מדבר נחסר לו דיבור אחד! מדבר עוד נחסר לו שתים! אוזל לו המלאי!! אוזל לו החיים! הכל דולף הכל נוזל! לא נשאר לו דיבורים!! לא נשאר לו חיים!! כי אדם חי לפי הדיבורים שקצבו לו לדבר! ולהיפך אם הוא מדבר כל היום בדברי תורה בדברי קדושה, הוא כל הזמן מקבל עוד זכות! הוא מקבל עוד זכות לדבר! עוד דיבורים קדושים לדבר! ועל ידי זה הוא מקבל עוד חיים.

אומר רבי נתן, העזת לדבר על איזה יהודי? היה לך את החוצפה הזאת לדבר על יהודי שני? אפילו שיהיה הרשע הכי גדול ! מה הוא מפריע לך? מה? הוא יקח את החנות שלך? את הפרנסה שלך? תעזוב אותו! מה אכפת לך ממנו? איך אתה מעז לדבר לשון הרע? ואפילו שהוא חותר נגדך! ורוצה להזיק לך! גם אז אסור לדבר לשון הרע! תזמין אותו לדין תורה, יש רבנים! יש דרכים איך לטפל בזה. ברגע שאתה נכשל בדיבור זה מראה על ריקבון עמוק בפנים! אין לך את האורך רוח, אין לך את קול הנגינה, אין לך את הנועם, את השלווה, את השמחה, אם היה  לך אמונה, אם היה לך שמחה, אם היה לך את הנועם, לא היית מדבר על שום יהודי!

אומר האר"י הקדוש, מי שמדבר לשון הרע הוא מתגלגל בדבורה. אם אדם מדבר לשון הרע הוא מתגלגל בדבורה, כי דבורה כל היום מזמזמת, כל היום, וזה גם מדבר כל היום! ולכן העונש שלו שהוא מתגלגל בדבורה ומזמזם כל היום אין לו רגע אחד מנוחה! הוא מגולגל בדבורה ומזמזמם כל היום.

כל אדם כלול מכל העולמות כל אדם כולל את כל העולמות את כל הבריאה ובכל מה שהוא מדבק את עצמו מקשר את עצמו הוא בורא בריאה חדשה, כשהוא לומד תורה הוא עכשיו מצרף עולמות, הוא בורא עולמות חדשים, ולהיפך כשהוא עובר  עבירה  הוא מפריד את העולמות ברגע שהוא מדבר לשון הרע הוא מפריד את כל העולמות וכל השפע שהיה צריך להגיע לקדושה עובר לקליפות! כל השפע כל הכוחות עובר לרשעים! אותו אחד שמדבר לשון הרע  בגללו היטלר חי וקיים! המן חי וקיים! כולם חיים וקיימים! נכון שהרגו אותם ששרפו אותם אבל שרפו להם רק את הגוף! הם מתעברים בכל דור במישהו אחר.

אם אנשים מדברים לשון הרע על הצדיקים שומעים לשון הרע על צדיקים אומרים שהצדיק הזה הוא ככה... הוא ככה... אז העונש שלהם הוא מידה כנגד מידה, אותו הדבר יהיה להם בשמים! שהוא יבוא לשמים יהיה לו מיליארדים מחבלים בעלי לשון הרע והם יוליכו אותו בעולם התוהו! הוא יאמין לכל מה שהם אומרים לו! כי כמו שהוא דיבר והאמין פה בעולם הזה לבעלי לשון הרע אז ככה יהיה בשמים! יהיה לו מיליארדים בעלי לשון הרע מיליארדים מזיקים.

כל איש כל אישה יכולים להיות נביאים, כל אישה יכולה להיות נביאה כל אישה יכולה להיות צדיקה, אם היא מתפללת, הולכת לכותל, אומרת תהילים כל יום, היא יכולה להיות נביאה! היא רק צריכה לא לדבר לשון הרע! היא רק צריכה לא לדבר מה שהשני עושה, זה הכל! "אל תדברו גבוהה גבוהה" למה עשו ככה.. ולמה עשו ככה..? ולמה מפלים אותנו? ולמה לזה עושים פרוטקציה? ולזה נותנים ככה? אל תדברו גבוהה! תהיו נביאות! "יצא עתק מפיהם" אתם מדברים עתק! דברי עתק! למה ככה? ולמה עושים ככה? "יצא עתק מפיהם כי אל דעות ה'" תפסיקו לדבר! תשאירו את הכל לה'! ואז כל אישה תהיה נביאה, כל אישה תתחיל לראות דברים נפלאים, תתחיל לראות מסוף העולם ועד סופו, במקום לראות מה קורה בצלחת של השני, במקום לראות מה יש לשני, תהיו נביאות! תראו מה קורה מסוף העולם ועד סופו.

"תְּפִלָּה לְדָוִד שִׁמְעָה יְהוָה צֶדֶק הַקְשִׁיבָה רִנָּתִי הַאֲזִינָה תְפִלָּתִי בְּלֹא שִׂפְתֵי מִרְמָה" (תהלים יז) דוד המלך היה שר היה מרנן היה מתפלל, בלא "שפתי מרמה" אדם צריך לדעת לא שרים ולא מתפללים  מתוך "שפתי מרמה" אם דיברת לשון הרע, דברת דברים בטלים, שמעת איזה רדיו ח"ו ואחרי זה אתה בא להתפלל אז זה שפתי מירמה! אתה פשוט מרמה! אדם צריך לפני שהוא מתפלל לפני שהוא שר לה' לעשות התבודדות לעשות תשובה על כל הלשון הרע על כל הדברים הבטלים כדי שיהיה "תפלתי בלא שפתי מרמה".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה