כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום רביעי, 29 באפריל 2015

תפילה נפלאה לזכות לטעום טעם גן עדן בעולם הזה, על ידי ההתקרבות אל הנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן מברסלב זיע"א

תפילה נפלאה לזכות לטעום טעם גן עדן בעולם הזה, על ידי ההתקרבות אל הנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן מברסלב זיע"א.
מאת כ"ק הגאון הצדיק הרב אליעזר ברלנד שליט"א:

"רבונו של עולם זכני לעשרה מיני נגינה שגילה אותם דוד המלך עליו השלום ונגינותי אנגן על בית ה' כל ימי חיי וכל ימי חיי יהיו רק שיר נגון זמרה ונגון ובכח הבעטלער השביעי שהיה בלי רגלים אזכה לרקוד כל ימי חיי ללא הרף וללא הפסק של שניה ועל ידי זה יכופרו כל עונותי מיום עמדי על דעתי ועד עתה וכל העונות יתהפכו לזכיות ואזכה בזכות רבנו הקדוש למוחין ודעת דקדושה ולכל י"ג תקוני דיקנא קדישא שהם אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא עון ופשע וחטאה ונקה ואזכה למדת אמת בתכלית ואהיה דובר אמת בלבבי ולא יצא מפי שום דבר שקר לעולם.
ואזכה שכל מחשבותי הגיגי והגיוני רק בך תמיד כמו שכתוב ושרים כחוללים כל מעיני בך ואזכה לצעוק ולזעוק אל המעין היוצא מן ההר שהוא הנהר היוצא מעדן מציון רבנו הקדוש ועל ידי זה אזכה לבאר מים חיים ונוזלים מן לבנון ואזכה שיושפעו עלי כל השבעה שבעה מוצקות הנמשכים מן הנחל נובע מקור חכמה ואזכה בזכות הציון הקדוש והנורא לדעת שלמה דקדושה ולישוב דעת נפלא שזהו השכר האמיתי של כל אחד ואחד כמוֹ שכתוב שכרך הרבה מאוד גמטריא ישוב הדעת (בן איש חי) ואזכה להארת הזריחה מהארת הרשימו הנפלאה של אורות הצחצחות הנמשכות מן הציון הקדוש המאיר יותר מאשר השמש בתקפה ותוציא חמה מנרתיקה ויהיה אור החמה שבעתיים מאוֹר שבעת הימים ולבנה תאיר כחמה וכל העולם יתמלא באור יקרות בזכות הציון הקדוש והנורא הזה ויתקים מקרא שכתוב אור יקרות וקפאון ויקפאו כל תאותי ולא תהיה לי שום תאוה לשום דבר גשמי רק כל מעיני ומאויי יהיו רק לשמך הגדול והקדוש והנורא ואזכה לשוות שם הויה נגד עיני בכל שניה ושניה ואדע נאמנה שה' יתברך הוא זה שמנהגני בכל שניה ובכל תנועה ובכל דבור ומחשבה ויהיו כל מחשבותי רק מחשבות קדושות וטהורות זכות וצחות באור צח - צחצחות באורות הנמשכים מן הציון הקדוש והנורא הזה ועל ידי ההשפעות הנפלאות הנמשכות מן הציון הקדוש והנורא שבכאן אזכה שתִתהפך כל מהות גופי לגוף קדוש וזך וצח מגן עדן עד שכל ארבעת היסודות שמהם גופי בנוי יתהפכוּ לארבעת אותיות השם המפורש ואורות הצחצחות יבטלו את כל גשמיות גופי עד שלא תשאר בו שום תאוה עד שיתהפך גופי לנשמתי ונשמתי ליחידתי ואדע שאפס זולתך ואזכה בזכות הציון הקדוש לדרגת יחידה בתכלית המעלה העליונה עד שאזכה להתהלך בגן עדן בחיי ואזכה להיות כל ימי חיי בגן האלהים וכל ביתי יפיץ ריחות ניחוח של בשמים כמו שכתוב נרדי נתן ריחו ריחות של אמונה ושירה כמו שכתוב תבואי תשורי מראש אמנה ואזכה לנעם העליון אורות צח - צחצחות ובכל אשר אסתכל אראה רק את נפלאות הבורא ונפלאות שמך הנעלם מעתה ועד עולם":

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה