כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום שישי, 1 במאי 2015

פרשת אמור - תפקידה ומעלתה של אשת חיל - מאת הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

 ומעלתה של אשת חיל

פרשת השבוע אמור - מאת כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים" (רש"י כא, א).

"אישה יראת ה' היא תתהלל" – האשה יש לה את היראה, האישה היא יראה יותר מהאיש, כי הנשים לא היו בחטא העגל, הנשים לא היו בחטא המרגלים, כי ברגע שהנשים קיבלו את עשרת הדברות, ברגע שקיבלו עליהם עול תורה ומצוות שום דבר בעולם לא יכול להזיז אותם, שום דבר לא יכול להסיט אותם, שום טענה, שום שכנוע, כי האמונה של האישה היא הרבה יותר חזקה משל האיש. זה הטבע של האישה, אם היא שמעה איזה דבר תורה, שום דבר בעולם לא יכול להזיז אותה מזה.

כשהגיעו אל הנשים, כל בעל שכנע את אשתו, מה? את לא מאמינה לאהרון הכהן, אין לך אמונת צדיקים? אהרן הכהן אמר לעשות עגל, והנשים ענו: מה פירוש הוא אמר לעשות עגל? מה זה, אהרן משנה את עשרת הדיברות? אומר הזוהר הקדוש "ויתפרקו על העם" – מה זה הלשון 'ויתפרקו'? אלא מסביר הזוהר שהנשים לא הורידו את הנזמים בשום אופן! הם תפסו את האוזניים והידקו את הידיים לאוזניים, אז כתוב "ויתפרקו" כמו "מפרק הרים שובר סלעים", הם פשוט לקחו את זה בכח, "חבילו ותבירו אוזנייהו" כלשון הזוהר, כי כשהבעלים קיבלו איזה שיגעון ח"ו, ורצו לעשות עגל אז ה' ירחם, אבל הנשים נשארו בתמימותם בכשרותם בצניעותם ובאמונתם הזכה ושום דבר לא הזיז אותם, שום דבר בעולם!.

אומר הזוהר הקדוש שיש בשמים היכלות, היכלות שזוכים להם הנשים הצדקניות, יש היכל שנקרא בתיה בת פרעה, אלפי נשים מחדשות שם חידושי תורה כל יום, יש שם אלפי נשים שעזבו את הבתים שלהם, עזבו את העושר, עזבו את הקריירה, בתיה היתה בת מלך ועזבה את הכל בשביל להיות יהודיה פשוטה. אז כל אישה שהיתה יכולה להיות מנהלת גדולה ועזבה את הכל בשביל להיות בבית, ולגדל ילדים לתלמוד תורה ושולחת את בעלה ללמוד תורה, ואומרת תהילים והולכת לכותל, אז היא עולה למדרגות כאלה ששום אישה אחרת לא יכולה לעלות, ואז זוכה למדרגות של בתיה בת פרעה שעלתה עם הגוף לגן עדן.

הנשים זה בחינת מזבח, כי באמת הן זובחות את עצמן לה' יתברך, הן זובחות את עצמן, הן מקבלות את הילדים, מטפלות בעשרה ילדים. הכל עושות האימהות, הן מתמסרות לילדים, מאכילות אותם, משקות אותם, מרחיצות אותם, עושות את זה במסירות נפש, זובחות את עצמן לה' יתברך, אז הן יכולות להיות נביאות. כמו דבורה הנביאה, כמו מרים הנביאה.

מה זה בית? – בית זה משכן, משכן זה ראשי תיבות מיטה שולחן כסא נורה, האשה מנקה את הבית, מחנכת את הילדים, בבית יש ספרי תורה כי הילדים לומדים תורה, הבעל יכול לשבת ללמוד תורה, כשהאשה רוחצת כלים ומדליקה נרות, מבשלת ועורכת שולחן, אז היא בונה את המשכן, אם היא עושה את העבודה שלה, את השליחות שלה היא יכולה לקבל מזה נבואה.

אשה פטורה אמנם מללמוד גמרא אבל היא לא פטורה מלהיות דבוקה בה', מזה היא לא פטורה, היא יכולה להיות דבוקה בה' כשהיא מנקה את הבית, מבשלת, רוחצת כלים, כמו שמסופר על אשתו של רבי יצחק דרוהוביצ'ר אמא של רבי מיכל מזלוטשוב, שבאמצע שהיא היתה מטאטא את הבית, אמרה קדוש קדוש קדוש, אמר לה ר' יצחק בעלה 'למה את אומרת קדוש קדוש קדוש?' ענתה ואמרה לו 'אני שומעת את שירת המלאכים, המלאכים אומרים עכשיו קדושה'.

רבי משה לייב מסאסוב נהיה עיוור, שאלו אותו למה נהיית עיוור? אמר להם בגלל זוגתי נהייתי עיוור... כל דבר היא אומרת 'לכבוד שבת לכבוד שבת'. לשה את העיסה ומבשלת, ואומרת לכבוד שבת, ומכל 'לכבוד שבת' שהיא אומרת נברא מלאך, מכל דיבור לכבוד שבת נבראים מלאכים, עד שכל הבית נהיה אש לוהט, כל הבית נתמלא מלאכים עד שעיוורו את עיני מרוב האור.

אם האשה תעשה מה שצריך בדברים שלה, תעשה את התפקיד שלה בנאמנות, בשמחה, בדחילו ורחימו, לשם ה', אז מדברים פשוטים ביותר היא יכולה לקבל נבואה".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה