כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום שישי, 29 במאי 2015

פרשת נשא מפי כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

פרשת נשא מפי כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א
(מתוך עלון צמאה נפשי)

כח האמונה - אין עוד מלבדו


"וַתָּחֶל רוּחַ ה' לְפַעֲמוֹ" (מהפטרת נשא)

עיקר בריאת העולם הייתה לגלות יראתו ומלכותו "יראת ה' טהורה עומדת לעד" צריך לדעת שיש רק יראת ה', צריך רק ליראה מה', רק לפחד מה', לא לפחד מאף אחד, משום אדם, לא מהמן, לא מפרעה, לא מנאצים, צריך רק יראת ה' אסור שתהיה שום יראה לא משר לא מאדון לא מגנב לא משודד לא ממחבל. כל הבריאה היא מבחינת מלכות שמגלה את מלכות ה' בעולם, כל הבריאה אומרת "ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד" – חוץ מה' שום דבר לא קיים אין מחבלים אין רוצחים אין כלום.

רבנו אומר דבר ראשון לעבודת ה' שלא יהיה שום פחד! העיקר מה שתקבלו ממני שלא יהיה לכם שום פחד, הרבי לא צריך פחדנים הרבי לא סובל מוגי לב, מה אתה פוחד? יש ה' בעולם ה' חי וקים יש צדיקים יש משה רבינו יש יהושוע בין נון הם מושלים פה בעולם, הם הראשי ממשלה. אם אדם רוצה להצליח בעבודת ה' אם אדם רוצה להצליח באיזה שהוא דבר אז דבר ראשון שלא יהיה לו שום פחד, שום זיק של פחד. אומר ר' נתן שפירא (מגלה עמוקות) שהפחד זה הטומאה הכי גדולה בעולם, שאדם פוחד זה פירוש שאין לו שום אמונה לכן שיש לאדם פחד אז הוא צריך לעקור אותו מהשורש.

אומר רבינו בתורה רמט "עקר הגבורה בהלב, כי מי שלבו חזק ואינו מתיירא משום אדם ומשום דבר, יכול לעשות גבורות נוראות ולכבש המלחמות על ידי חזק ותקף לבו" – אדם חייב להיות גיבור חייל אדם חייב שיהיה לו אומץ לב בלי סוף, שתהיה לו גבורה בלב שיהיה אמיץ לב ואז יוכל לכבוש את כל המלחמות שלו וזה בחינת איזהו הגיבור הכובש את יצרו, כי דבר ראשון זה להתגבר על המחשבות הרעות להתגבר על ההיסתכליות הרעות. וזה מה שכתוב על שמשון הגיבור "ותחל רוח ה' לפעמו בין צרעה ובין אשתאול" שמאותם המקומות צלחה עליו רוח ה' ולבש גבורה ובא לו חוזק ותוקף בלב, שם באותו המקום שם הוא שיסע את האריה ועשה גבורות נוראות.

אומר רבי נתן שבשעה שהשליכו את דניאל לגוב האריות אז המלך שאהב את דניאל ולא רצה שייהרג היתפלל שיהיה איזה נס שדניאל היה בו יתכסה ולא יהיה גלוי כי אם הבור יהיה גלוי אז יש סיכוי שיזרקו עליו חיצים. המלך ידע שאריות לא יזיקו לו, הם לא ישלטו בו, הוא היה בטוח שאריות לא יטרפו אותו אבל הוא פחד שאדם ירה בו חץ. אבל דניאל לא התבלבל מכלום הוא שמר על האמונה שלו, דניאל אמר אם ה' שומר אותי מאריה אז הוא ישמור אותי גם מחץ. המלך אמר מחץ אני מפחד מאריה אני לא מפחד ועל זה שואל ר' נתן מה ההבדל בין חץ לאריה? – מסביר ר' נתן שאדם רואה חיה אז הוא יכול לשמור על האמונה שלו, אפילו אם אריה מתנפל עליו אז הוא יצעק "שמע ישראל" עם כל האמונה עם כל הכח והוא יבטל את הפחד מהאריה כי אריה לא יכול להפיל את האדם מהאמונה להיפך כשהוא ראה את האריה אז הוא מקבל עוד יותר אמונה בה' הוא צועק לה' יותר חזק וה' מציל אותו מהאריה – אבל אם בא בן אדם ומכוון עליו חץ והבן אדם הזה הוא רוצח, כופר הוא אדם בלי אמונה הוא רשע אז הוא יותר גרוע מאריה מכיוון שהוא יכול להפיל אותו מהאמונה. מסביר ר' נתן הרי הרוצח הזה הוא שד הוא בכלל לא בן אדם הוא מלא כפירה והכפירה שלו מקרינה על האדם שהוא הולך לרצוח ונדבקת בו  והאדם מתבלבל מהכפירה, מההקרנה הזו ואומר "מה פתאום הורגים אותי, מה עשיתי" הוא מתמלא קושיות באמונה וזה מה שמפיל את הבן אדם מהאמונה מהצעקה לה'. אבל אם אדם מתגבר על המחשבות האלה על הפחדים האלה אז אפילו שיבוא לאדם רוצח נאצי עם אקדח מול החזה ויצעק לו "אני יורה בך" ואותו אדם ישאר זח באמונה נקי באמונה אז שום דבר אי אפשר לעשות לו.

כמו שמספרים סיפור אמיתי מהשואה שעמד נאצי אחד לירות באיזה יהודי העמיד אותו מול הקיר ואמר לו "עכשיו אני הורג אותך!" אמר לו אותו יהודי אתה לא יכול להרוג אותי! רק ה' יכול להרוג אותי! כעס אותו נאצי ואמר אני הורג אותך! הנה אני יורה בך! אמר לו אותו יהודי זה ה' יורה בי זה לא אתה אמר לו הנאצי אני יורה! אני מחליט! אמר לו היהודי לא! זה רק ה' רק ה' יכול לירות אותי יהודי עבר את כל המלחמה עבר את הכל ויידע הכול זה ה' אין כלום חוץ מה'. אותו נאצי השתתק הוא ברח כל עוד נפשו בו, חשב אם הכול זה ה' אז אני לא מוכן להיות השליח של ה' ואותו יהודי ניצל. 

כל מה שעובר עלינו 120 שנה כל מה שעובר עלינו זה רק ניסיונות. ניסיונות עם נאצים עם מחבלים עם רוצחים עם גזרות קשות – וצריך לגלות את האמונה החבויה בלב, לגלות את האמונה שלא ניפול בדעתנו משום שר משום אדם משום שונא צריך להתחזק באמת שיש רק ה' ולעמוד על האמונה שה' אחד והכול דימיונות הכול בטל ומבוטל, והעיקר להאמין בצדיק האמת, להאמין בכזה צדיק שיכול להשפיע כזו אמונה שיש רק ה' יכול להאיר כזו אמונה יכול לגלות את נקודת האמונה, כי לבד קשה להגיע לכזו אמונה רק מי שהוא דבוק בצדיק אמיתי אמיתי, אז הצדיק יכול לעורר אותו לאמונה הזאת ולפתח אותה שבאמת יוכל להשתמש עם נקודת האמונה הזאת, כי הצדיק הוא כולו ביטול לה' אין לו מציאות אין לו שום יישות הוא נמצא בביטול לה' יתברך אין לו פחד משום דבר, ומי שזוכה להגיע לכזה צדיק ולקבל מהצדיק את הביטול הזה את האמונה הזאת שזה דרגה גבוהה ונוראה מאוד אז כולם יכרעו ויפלו לפניו, כל השונאים כל הנאצים כל המחבלים כולם יכרעו ויפלו הם וכיוצא בבם.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה