כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום חמישי, 17 באוקטובר 2013

כנישתא חדא - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד - גליון 16 בטקסט

מעלת להיות בזמן הסתלקות צדיק

ר' נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן (תורה ס"ו) שבזמן הסתלקות צדיק אפשר לקבל כוח פי שנים. וזה לשונו: "דע, שאפשר שיהיה התלמיד גדול מהרב. דהיינו שיהיה לו פי שנים כרבו. ואף על פי כן, הכל יהיה בכחו של רבו. וזה בחינת: 'ויהי נא פי שנים ברוחך אלי' (מלכים ב, ב)." ורבינו מסביר שם שזה מה שאליהו הנביא אמר לאלישע "אם תראה אתי לקח מאתך יהי לך כן", שאם תהיה בזמן הסתלקותי תקבל פי שנים מכוחי. וכך היה, שעשה ניסים גדולים שנאמר "ספרה נא לי את כל הגדולות אשר עשה אלישע". ורבינו ממשיך ואומר, "יש כמה וכמה בחינות הסתלקות, כי יש בחינות הסתלקות הנפש, ויש הסתלקות השם, שהוא גם כן בחינות הסתלקות, כי השם הוא הנפש, וכמבאר במקום אחר (לקמן סימן ר"ס), שזה בחינות מסירת הנפש ממש עין שם. והתלמיד שמקושר כל כך, שמרגיש בעצמו כל העליות וירידות של רבו, אזי יכול לזכות לפי שנים בעת ההסתלקות כנ"ל." כי מי שנשאר עם הצדיק אפילו בזמן שהוא מושפל מאוד בעיני הבריות, כשהוא קיבל על עצמו בזיונות רבות כדי לכפר על העם, כמו שרבינו מסביר שם בתורה ר"ס ע"ש, מי שמקרב לצדיק באותו זמן מקבל פי שנים ממנו כמו בעת ההסתלקות ממש. ומורנו הרב שליט"א אמר שזה פי שנים מפי שנים מפי שנים וכו' כי בכל דור הצדיקים מכפילים את עצמם. ומורנו הרב במרוקו הוא גם כן בבחינת הסתלקות, שהסתלק מאיתנו למרחקים, ועל ידי כיסופינו אליו בהתבודדות, ובפרט אם זוכים להגיע אליו ממש כמו שרבינו אומר שם, יכול לזכות לפי שנים מכוחו. ולכן טסו השבוע הצדיק הרב יעקב משה סלמנוביץ שליט"א מבני ברק במסירת נפש ממש עם ראש ישיבת ברסלב ב"ב ר' נחמן ברגשטיין, אולי הם גם יזכו לפי שנים. 

והרב אמר במרוקו שאדם יכול היום כשלומד ליקוטי מוהר"ן והולך בעצות רבינו לקבל פי שנים, ואפילו פי כמה, כי הצדיקים כל הזמן עולים ועולים פי אין סוף. ואמר שכל הניסים הנעשים ליהודי מרוקו, שיפוץ הקברות שם, ושמלך מרוקו אוהב יהודים, צריך להאמין שהכול בכוח הצדיקים שקבורים שם, בזכותם נעשים כל הניסים. והניסים תמיד נכפלים.

כמו כן עכשיו אפשר לחזק את עם ישראל ששבורים מאוד מהסתלקות הרב עובדיה יוסף זצ"ל, להאמין שאפשר עכשיו בכוח מרן לקבל כוח של פי שנים. רבינו מסביר שם שכל צדיק יש לו רוח דלעילה ורוח דלתתא ובשעת ההסתלקות שתי הרוחות מתחברות יחדיו ובכוח זה נשפע אור על כולם ובעיקר בתלמידיו התלויים בו, ע"ש. וכך הסביר הרב יעקב עדס בעצרת שערכו ברח' בר אילן בסוף השבעה לכבוד מרן עם כ-100,000 משתתפים, הוא אמר שהאר"י ז"ל כותב, שבזמן הסתלקות צדיק יורד משמים אורות עליונים, וכל אחד יכול לקבל מאורות האלו, ויכול לאחוז באותו צדיק. ונשמת הצדיק מתפזרת בניצוצות וכל אחד מקבל ניצוץ מהצדיק לפי מעשיו. וכן פירש מורנו הרב שליט"א במרוקו את דברי האר"י שיש סוד העיבור שלפעמים ע"י העיבור יכולים לעשות ניסים יותר גדולים מהקדמונים, כמו ר' פנחס בן יאיר שבקע את הנחל 3 פעמים ואפילו בשביל גוי, ומשה רבינו זכה רק פעם אחת בקריעת ים סוף. וכי הוא יותר גדול ממשה? מסביר הרב בשם האר"י שמשה רבינו התעבר בו, ולפעמים הצדיקים רוצים להשלים מה שלא הספיקו והשלימו בחייהם, אז הם מתעברים בצדיקים אחרים ומשלימים עוד תיקונים ועניינים.

כך כאן צריכים להאמין שכוחו של מרן נכפל לפי שנים ומאיר עכשיו בבניו ובתלמידיו בבחינת פי שנים. וכך סיפר בעצרת הגאון הרב ראובן אלבז ראש ישיבת אור החיים, שאמר עליו מרן "זרח בחושך אור לישרים" ר"ת אלבז, וסיפר שמכוח של מרן מיד אחר הסתלקותו נכפל כוחו, והראיה, שניגש אליו אחד מתלמידי הישיבה, ואמר לו שבאותו בית ספר חילוני שהוא למד בצעירותו הוא נסה פעם להגיע ולדבר יהדות, וזרקו אותו. זה בית ספר שרק בכניסה יש מזוזה, עד כדי כך רחוקים מיהדות. אז הוא שאל את הרב אלבז "הרב, אולי עכשיו בכוח של מרן יקבלו אותי"? הרב אלבז ענה לו "לך בכוח מרן והצלח". אחר כך התלמיד סיפר, "הגעתי לשם, ושאל אותי השומר בפתח, מה רצונך? אמרתי לו, להיכנס לדבר על מרן. בכבוד! הוא ענה. ניגשתי למנהל ביה"ס לבקש רשות. אמר לי, הגעת בזמן, כל השבוע החליטה הנהלת ביה"ס להקדיש נושאים לדבר על גדולת מרן." רואים מכאן שכוח מרן נכפל לפי שנים ומקומות שלא רצו לשמוע בכלל יהדות עכשיו לבם נפתח. וכמה רחוקים בזכות מרן קיבלו על עצמם לזרוק אייפונים, וקיבלו קדושה, והכל לכבוד מרן. ונהיה עכשיו כוח של פי שנים.  

זיכוי הרבים של מרן

הרב עובדיה יוסף זצ"ל לא רק שעסק בתורה אלא גם בזיכוי הרבים במסירת שיעורים לרבים וכדומה. וכך סיפר הרב שלום ארוש שאהב מאוד את מרן והצטער מאוד על הסתלקותו, ואמר, עכשיו מי יגן על הדור. וסיפר הרב שלום ארוש, כשהלכתי לנחם את בני הרב עובדיה יוסף, ואמרו לי למה מרן אהב אותך מאוד? אמרתי להם כי מרן אהב מי שמזכה את הרבים.

הרב עובדיה יוסף בעצמו סיפר כשרצה להשקיע יותר בכתיבת ספרים, נגלה אילו בחלום הבן איש חי ואמר לו, חיבורים שלך מאוד יפים אבל בשמים אוהבים גם את מסירת השיעורים שלך ברבים, וזיכוי הרבים שווה לאין ערוך מכתיבת ספרים, ומזה ומזה אל תנח ידך. וכן מסופר על ר' נתן שהיה לו התעסקות עם בעלי בתים, היה מתפלל איתם ומעורר אותם בעבודת השם, והפסיק זאת מחמת שהרגיש שאין לבם בוער כמותו ושזה הפריע לעבודת ה' שלו. רבינו ראה כל זה ברוח קדשו וכתב לו "מה אמר לכם, המנין שלכם היה בוקע רקיעים," ר' נתן ראה זאת וחזר למנהגו הראשון ביתר שאת (שש"ק ה:פד ע"ש).

ויש תיעוד מפגישת מורנו הרב ברלנד שליט"א אצל מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל בביתו בהר נוף, ושם אמר הרב לרב עובדיה, "אתה כמו שמואל הנביא שהלך ממקום למקום מהגלגל לשילה לקרב את עם ישראל לאביהם שבשמים." ידוע גם שהרב שליט"א היה מעודד את תלמידיו ללכת לבתים חילונים ואמר שדבר זה יביא את הגאולה, ופתח כוללים לזה הנקראים שדרים. ובאחד משיחותיו, הרב שיבח את הרב שלום ארוש שגם הולך מעיר לעיר, ואמר שהוא דוגמה אישית איך כל תלמיד שלי צריך להראות, ואמר שהיינו הולכים יחד בארץ לקיבוצים רחוקים מהתורה, כקיבוץ נהלל, והכל כדי להחזירם בתשובה.

אריה דרעי וביאת המשיח

ח"כ אריה דרעי ראש תנועת ש"ס כששמע שמרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל נפטר, מיד בכה, ממש כמו שאבא נפטר, ואמר מה נעשה עכשיו אבינו הלך, חשבנו להחזירו הביתה. בעצרת השבעה הוא אמר שצוואתו של מרן היה להתאחד ולשמוע הלאה למועצת חכמי התורה ונוסף למועצת בנו ר' דוד יוסף שליט"א, ונשמע שם איך שהוא צועק פעמיים "אנחנו עכשיו רוצים משיח כי יתומים היינו ואין אב אנחנו רוצים משיח".

הגמרא אומרת (סנהדרין צז.) "בששית קולות, בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית בן דוד בא", ורש"י מפרש "בשישית קולות - יצאו קולות שבן דוד בא". איך רש"י ידע את זה? כי לפי פשטות הגמרא היינו אומרים שהקולות בשישית הם קולות של המלחמות שמתקרבים לבוא בשביעית, כמו ששומעים היום שלאירן יהיה עוד מעט אטום ואף אחד לא יפריע להם, וכל יום מדברים על מלחמות. ובאמת רוב המפרשים התפלאו על רש"י, איך יהיו קולות שבן דוד בא לפני שהוא בא? כי רש"י ראה ברוח קדשו שכבר בשישית תהיה הכנה גדולה לקראת בואו של משיח עד שכולם יאמרו, כל הגדולים נפטרים, הרב עובדיה יוסף, הרב אלישיב, יתומים היינו ואין אב, רדיפת התורה, וכל גזירת הממשלה, רדיפת הערב רב את הגר"א ברלנד עד שהיה צריך לגלות למרוקו, והגמרה אומרת (שם צח.) "ליוצא ולבוא אין שלום" כשיש צער כזה לתלמידי חכמים "אין לך קץ מגולה מזה", ע"ש. רש"י ראה שנגיע למצב כזה עד שנגיד, זהו מוכרחים משיח, וזה מה שיביא את משיח, כמו שרבינו אמר, "מע וועט שמיסען משיח משיח, צום סוף אט איז ער" (יאמרו משיח משיח, עד שבסוף - הנה הוא), ובסיפורי מעשיות במעשה מהשבעה בעטלירס הוא אומר, "והיו בוכים והיו מתגעגעים מאוד: איך לוקחין לכאן את הבעטליר, שהביא לנו לחם ביער? ותכף ומיד בתוך שהיו מתגעגעים מאוד אחרי הבעטליר, ענה ואמר: הנני!" ורש"י אינו אומר "קולות שבן דוד בדרך", אלא "קולות שבן דוד בא", כי מרוב הגעגועים אנחנו מדמיינים שכאילו הוא כבר בא, כמו שפירש המאירי לתהילים (קכו, א), וזה לשונו, "היינו כחולמים - שבעודנו בגלות אנחנו כחולמים ענין הגאולה, כלומר שלבנו ודעתנו עליה עד שמרוב השתקע דמיוננו עליה אנחנו חולמים עניינה," אנחנו צריכים לרצות את משיח כל כך, ולדעת שאין אפשרות אחרת, עד שמרוב התשוקה "הנה הוא בא". ומוסיף הגאון ר' חצקל לוינשטיין (אור יחזקאל חלק ג' דף שח) "ובפרט בזמנינו לא רק צריך לחכות ולקוות למלך המשיח אלא עלינו לידע כי באו כבר ימות המשיח". גם הרב יהודה ברכה ראש כולל יחוה דעת, תלמידו האהוב של מרן, פירש את רש"י, שבשישית לא רק חב"ד יאמרו רוצים משיח, יעברו על כולם דברים קשיים, חילונים ודתיים כאחד עד שכולם יאמרו, כבר צריך משיח. וזה מה שהמדרש אומר על הפסוק "ובקשו את ה' אלקֵיהם ואת דוד מלכם" (הושע ג:ה), "אמר רבי שמעון בן מנסיא, אין מראין סימן גאולה לישראל עד שיחזרו ויבקשו שלושתם (ה', מלך המשיח, ובית המקדש). כי מוכרח שיהיה ביקוש גדול, רצונות חזקות, וכיסופים נוראים לזה. ומורנו הרב שליט"א אמר במרוקו שכל מה שקורה עכשיו מכוון מאת ה', להכין אותנו לקראת בואו של משיח.

שנזכה כל אחד לקבל פני משיח צדקנו זמן רב לפני מוצאי שביעית (תשע"ו), כמו שאומרים, "שתרחמני עוד בגלותי לגאלני", ושנהפוך כל הקולות של מלחמה לקולות של נחמות. שבת שלום. כנישתא חדא.


תנחומים לכל משפחת יוסף מעלון "כנישתא חדא"

                                         שבת שלום לכולם – רחמים 


הודעה חשובה
אין לגבות כסף עבור העלון זולת למורשה מטעמנו. מותר לצלם ולהפיץ אך ללא מטרות רווח. מחפשים מתרימים להחזקת העלון.
"תרומתכם חשובה לנו מאוד, כל תרומה תתקבל בברכה" 054-8407573
                                                                                       אפשר לתרום לע"נ מרן זצ"ל 

לבירור נקודות מכירה של הספר הכתב מבין האילנות: 0548407573

לשמיעת שעורים מהרב: 02-9950036 וכלל רבני ברסלב: 02-9950000

 לקבלת העלון: 050-4120653
 יוסף בן דליה לרפואת הנפש ולרפואת הגוף בתוך שאר חולי ישראל

הסעות בני מלכים – לכל עניין ולקברי צדיקים
5% הנחה לבאים דרך העלון 057-317-5700

  לרפואת הרב אליעזר בן עטיה, הרב שלום בן ימנה ולע"נ הרב עובדיה בן ג'ורג'יה.         לקבלת גיליון באימייל yosale.ra@gmail.com

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה