כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום רביעי, 23 באוקטובר 2013

כנישתא חדא - גליון 17 (טקסט) מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד

ימי "מנוחה" של הרב בקזבלנקה

הרב ברלנד מוסר שיעור בסוכה
הרב מוסר שיעור בסוכה
כמעט כל חודש תשרי הרב היה עם תלמידיו ללא הפסק, תפילות עם התלהבות גדול שאי אפשר לתאר, שמחה וריקודים מעל דרך הטבע, ימים ולילות שלמים התלמידים היו עם הרב ובהתעוררות גדול. כששואלים אחד מהם "איך היה" הדבר היחיד שמצליחים להגיד זה "גן עדן", פשוט גן עדן. אחרי החגים הרב עזב את תלמידיו במרקש והלך לכמה ימי "מנוחה" בקזבלנקה. לפני שהרב עזב הוא פתח כולל במרקש ואמר לכל מי שנשאר במרוקו, לשבת וללמוד בלי הפסק ולא לקום מהספר עד שהוא חוזר, גם פתחו שם חיידר לילדים. חלק מתלמידיו לפני שחזרו לארץ הלכו לטייל
הרב אליעזר ברלנד בקבר רבי דוד ומשה במרוקו ר"ח חשוון
בקבר רבי דוד ומשה ר"ח חשוון
בקברי צדיקים במרוקו, ועצרו אצל קבר הצדיק רבי דוד ומשה בר"ח חשוון, יום ההילולא, בעיר בווראזאזאט. היו שם אלפי אנשים שהגיעו מכל רחבי העולם ומתוכם עשירים ונגידים גדולים מצרפת ומרוקו המגיעים למקום במסוקים ומטוסים פרטיים. וכשתלמידי הרב הגיעו לשם ונכנסו פנימה לגשת לציון הצדיק, פתאום ראו את הרב שליט"א לבד סגור בתוך חדר ליד הציון, יושב ולומד בשקט מנותק מכל הבלגן שיש בחוץ.

תפילת שחרית ושולחן מלוה מלכה
שבת פרשת לך לך הרב היה בקזבלנקה אצל אחד הנגידים שם. במהלך השבת הגיעו הרבה עשירים גבירים ועסקנים מהעיר קזבלנקה להיות במחיצת הצדיק, ולהכיר את הרב יותר לעומק, ולראות מי זה הרב שאפילו הערבים במרוקו עוצרים אותו ברחוב לקבל את ברכתו. המקומיים שם היו עם הרב כל השבת ומאוד התלהבו מהרב, בקשו ממנו להישאר בקזבלנקה ולהיות איתם בשבתות הבאות. גם הגיעו לשם כמה מתלמידי הרב שלא היו עם הרב  בחגים, וסיפרו שהיה שבת מעין עולם הבא, כל התפילות וסעודות עם הרב, והרבה שיעורים של הרב. בקבלת שבת המרוקאים התחילו עם הניגונים המרוקאים והרב שר איתם ביחד. וכשהגיעו ל"אנא בכח גדולת ימינך", שתי תלמידים התחילו לשיר עם הניגון הידוע של הרב, ואז הרב קם ובשיא החיות שר איתם את כל התפילה בניגונים של ברסלב וכל המרוקאים הצטרפו יחד. ובמשך כל השבת הרב נתן להם חוויה שלא ישכחו לעולם. סעודת שלישית הסתיימה ב10 וחצי בלילה, ואחר כך מעריב עם ניגונים והבדלה, ועלו למרפסת לעשות קידוש לבנה בהתלהבות גדול ובריקודים, ואחר כך ירדו לעשות סעודת רביעית שנערכה שם כיד המלך, והמשיכו עד השעות הקטנות של הלילה. אז הרב למד איתם שנים מקרא ואחד תרגום עד כמעט הנ"ץ, וב-5:30 בבוקר הרב ירד למקווה שבנו לכבודו בבית (שהיה בריכה לשעבר), ולאחר מכן התחיל תפילת שחרית בשיא האור, והרב נתן להם גם לטעום מהאור.

הרב אליעזר ברלנד בבית חב"ד קזבלנקה מרוקו
הרב ברלנד בבית חב"ד בקזבלנקה
כל השבוע הרב היה בקזבלנקה והתפלל אצל הרב איידלמן בחב"ד. ביום רביעי בלילה הגיעו חתן וכלה עם הוריהם מהארץ, ושברו צלחת עם הרב בסימן טוב ובמזל טוב. הרב אמר שהוא יארגן להם את החתונה באולם הסמוך לציון רבי יחיא בן ברוך בווראזאזאט בחנוכה בעז"ה, הנגיד הנ"ל שהיה נכח באירוע המרגש מיד אמר שהוא לוקח על עצמו כל ההוצאות של החתונה. זהו קצת תיאור ממה שהרב ברלנד עשה ב"ימי מנוחה" שלו בקזבלנקה. ובסוף שבוע שעבר הרב כבר חזר למרקש, ולשבת פרשת וירא הנגיד שהיה עם הרב בקזבלנקה בא למרקש לחוות שוב שבת עם הצדיק.

אחד מבני הצדיק רבי אלעזר אבוחצירא זי"ע סיפר שבהילולא של רבי דוד ומשה הוא נכנס אל הרב שליט"א וישב איתו ביחידות כשעתיים, ואמר שהוא התפעל מאוד מגאונותו וצדקותו של הרב.

הנסיעה לצדיק

כתוב בתהילים (פרק פד), "כי טוב יום בחצריך מאלף". ופרש"י, טוב יום בחצריך – "מאלף שנים במקום אחר". והרב אמר על זה, טוב להיות עם הצדיק אפילו יום אחד משלעבוד את ה' אלף שנים במקום אחר. ואמר שהוא זוכר איך שהרב דב יפה שליט"א, משגיח רוחני בכפר חסידים, היה רגיל להזכיר רש"י זה לחזק את תלמידיו. אחד מתלמידי הרב פגש את הרב יפה באחרונה ושאל אותו, למה הפסוק מגביל את זה לאלף שנים, הרי זה יותר טוב מאין סוף שנים במקום אחר. הוא ענה לו, אתה צודק, ואין על זה תשובה. ורבינו אומר (חיי מוהר"ן שטו), "אפילו אם עוברים על אדם כמה שנים ואינו נעתק ועולה ממדרגתו למדרגה עליונה ממנה ביראת שמים, ואפילו אם הוא גרוע יותר מבתחילה, אם הוא מקורב לצדיק האמיתי, ההתקרבות בעצמו הוא טוב מאוד בלי שיעור וערך." והאמת היא, כמו שרואים בחוש, כל מי שחוזר מכמה ימים במרוקו, פניהם מאירים כמו מקרן, ועלו אין סוף מדרגות ביראת שמים ועבודת ה'.

כל שבת חנוכה ר' לוי יצחק בנדר היה אומר תורה בסעודת שלישית במירון, והרב ברלנד הזהיר את תלמידיו לא לוותר על שום שבת חנוכה עם ר' לוי יצחק, ואפילו אם אדם יהיה בסוף העולם צריך להגיע אליו. הרבה כבר נרשמו להיות חנוכה במרוקו, אמור להיות שם גם חתונות ושמחות, הרב אמר שלהגיע אליו זה כמו פדיון, וכדאי להגיע במסירות נפש אפילו עם הילדים והאישה. כי רבינו אומר כמה פעמים, שלנסוע לצדיק זה דבר שצריך מסירות נפש, כי הוא "דבר גדול שכל יהדותו תלוי בזה" (ליקו"מ תורה סו), וביאת המשיח תלוי בזה (ספר המדות – צדיק, קנא), ולכן יש לזה הרבה מניעות, ועיקר המניעה היא הקושיות שיש לאדם על הצדיק, כמו שהרב אומר תמיד, "קושיא", אותיות "שמע ה' קולי אקרא," שמי שיש קושיא על הצדיק צריך לצעוק לה'.              

וזה לשון רבינו (ליקו"מ ח"ב תורה מו), "ודע, שהמניעות שיש לכל אחד לעבודת הבורא יתברך שמו, כגון לנסוע להצדיק האמת וכיוצא, ולכל אחד ואחד נדמה לו, שהמניעות שלו גדולים יותר משל חברו, וקשה לעמוד בהם. דע, שלכל אחד אין לו מניעות רק כפי כחו, כפי מה שיכול לשאת ולעמוד בהם אם ירצה. ובאמת אין שום מניעה, כי גם בהמניעה בעצמה מלובש שם השם יתברך, וכמבאר במקום אחר (בלקוטי א' סימן קטו). והמניעה הגדולה שבכל המניעות היא מניעת המח, דהיינו מה שמוחו ולבו חלוקים מהשם יתברך או מהצדיק, כי אפילו כשמשבר המניעות שיש לו לנסוע להצדיק האמת ובא לשם, עם כל זה, כשמוחו חלוק וקשה לו קשיות על הצדיק, ויש לו עקמומיות בלבו על הצדיק, זאת המניעה מונע אותו יותר מכל המניעות... שזה בחינת (שמות א), "וימררו את חייהם בעבדה קשה" וכו'. ואיתא בתקונים (תקון יג דף כח.), בקשיא וכו', היינו הקשיות שבלבו, שהם המניעה הגדולה מכולם, ואזי צריך לצעוק לאביו שבשמים בקול חזק מעמקי הלב, ואזי השם יתברך שומע קולו ופונה לצעקתו, ויכול להיות שמזה בעצמו יפול ויתבטל לגמרי כל הקשיות והמניעות הנ"ל, ועל כל פנים השם יתברך שומע קולו, שזה ישועתו. וזה אותיות קשיא ראשי תיבות: "שמע ה' קולי אקרא" (תהלים כ"ז) שצריך רק לקרות לה', כשמתגבר עליו הקושיא והכפירה כנ"ל".

יום כיפור במרוקו

ראש ישיבת ברסלב בבני ברק, הרב נחמן ברגשטיין, אחרי שחזר מלהיות עם הרב ביום כיפור, מסר שיחה לתלמידיו בישיבת ברסלב, וסיפר, "נכנסתי למרן הגראי"ל שטיינמן בעשי"ת ושאלתי אותו אם אני יכול לנסוע ליום כיפור לרב אליעזר ברלנד הנמצא במרוקו? מרן השיב לי בזה הלשון: 'איך קענהם עהר איז א ערלאכער איד' (אני מכיר אותו הוא יהודי כשר)".

אפילו גדולי הליטאים כמו הרב שטיינמן שמקפידים מאוד על שמירת הזמן ושלא יהיה ביטול תורה, מבינים את החשיבות לנסוע לצדיקים, ושכדאי להגיע אליו אפילו אם הוא נמצא בסוף העולם, ושיש לפחות 10 שעות בכל צד של ביטול תורה. היו תנאים שהיו הולכים שלושה חודשים בשביל יום אחד לראות את רבם, וחוזרים שלושה חודשים, והגמרא שיבחה זאת שנקראים בר בי רב דחד יומא (חגיגה ה: ע"ש), "כי טוב יום בחצירך מאלף" כנ"ל. ובלשון רבינו בספר המדות (צדיק, נה) "טוב לבלות זמן רב, בשביל שעה אחת, שיתקרב לצדיק".  

עוד אמר הרב ברגשטיין בשיחה לתלמידיו, "כזה התעוררות כמו שהיה לי השנה במרוקו ביום כיפור לא היה לי הרבה שנים, ואני אומר לכם כל מי שיראה את ר' לייזר רק כמה דקות יבין שכל הסיפורים עליו הם שקרים ושטויות. וראיתי אותו יושב ולומד שעות שעות בחיות כאילו הכל רגיל אצלו. הוא לרגע לא עוזב את הספר." עכ"ל. 

שמירת העיניים בדרך

בעצרת השבעה לעילוי נשמת הרב עובדיה יוסף זצ"ל, הרב משה צדקה שליט"א, ראש ישיבת פורת יוסף, צעק, שצריך לשבור את האייפונים לכבוד מרן, ושנשים ילבשו בצניעות, בחצאיות ארוכות כמו שצריך. גם הרב בירך במרוקו בעל ואישה שהאישה קיבלה על עצמה ללבוש בצניעות מרובה, שיזכו לבנים צדיקים. ולחלק מהבאים למרוקו שרצו לקבל על עצמן ללכת עם שאלים, הרב שיבח את זה ואמר שהערבים שגרים שם נשותיהם לובשות שאלים ורעולות פנים, ושלא יעורר קטרוג שהערבים מקפידים על צניעות יותר מהיהודים, כדאי כמה שיכול להקפיד בצניעות כמוהם. ואמר, אפילו אם יש לאישה אלף שאלים אסור להסתכל עליה. והקפיד מאוד על אלה שבאים אליו במרוקו שאין שום תירוץ לפתוח את העיניים, לא בשדה תעופה, ולא בשום מקום. ואם צריך, תמצא חבר ותחזיקו אחד בשני כדי שלא יצטרכו לפתוח את העיניים בדרך.


שבת שלום לכולם – רחמיםהגראי"ל שטיינמן שליט"א
הגראי"ל שטיינמן שליט"א
   מורנו הרב שליט"א בצעירותו עם ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל
   מורנו הרב שליט"א בצעירותו עם ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל                                                                   

הודעה חשובה
אין לגבות כסף עבור העלון זולת למורשה מטעמנו. מותר לצלם ולהפיץ אך ללא מטרות רווח. מחפשים מתרימים להחזקת העלון.
"תרומתכם חשובה לנו מאוד, כל תרומה תתקבל בברכה" 

החלה ההרשמה לנסיעות למרוקו לשבת חנוכה ועוד --- יש להזדרז לפני שהמחירים יעלו
תנופה טרוול --- 02-5000-556

מחאה נמרצת על ביזוי תלמיד חכם חד בדרא הגאון הגדול הגראי"ל שטיינמן

וכל השומע בזיון תלמידי חכמים ואינו מוחה עתיד 
ליתן את הדין.  KNISHTACHADA@GMAIL.COM לקבל עלון כל שבוע באימייל 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה