כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום שישי, 11 באוקטובר 2013

ספר הכתב מבין האילנות עמוד נז-נח

פעולת הצדיק דף תקד

וכן המשיך רבנו ז"ל ודבר עמו הרבה בענין אמונה. ובתוך כך התחיל רבנו ז"ל לגלות את חלק שני ממגילת סתרים.
אחר חלק שני נכתב כך: "בתחילה תהיה על משיח מחלקת גדולה, ויאמרו: 'זהו משיח?' וכו'... כלל הדברים: אע"פ שעבר מה שעבר מהגלות קרוב לאלפים שנה, ואנו מצפים בכל יום שיבוא – אעפ"כ אם יתמהמה, חכה לו! בוא יבוא לא יאחר, אע"פ שכלו כל הקצים, בוא יבוא בודאי! ויהיה יפה ונאה מאד. אשרי הזוכה לזה, שיתחזק באמונה שלמה אז, כי יהיו נסיונות גדולים!..." עד כאן סיום המגילת סתרים חלק שני.

ספר תהילים פרק פט

(נא) זְכֹר אֲד-נָי חֶרְפַּת עֲבָדֶיךָ שְׂאֵתִי בְחֵיקִי כָּל רַבִּים עַמִּים:
(נב) אֲשֶׁר חֵרְפוּ אוֹיְבֶיךָ ה' אֲשֶׁר חֵרְפוּ עִקְּבוֹת מְשִׁיחֶךָ:
(נג) בָּרוּךְ ה' לְעוֹלָם אָמֵן וְאָמֵן:

מלבי"ם שם

שאתי בחיקי כל (חרפת) עמים רבים - שמחרפים אותי ואני נושא החרפה בחיקי, ובאמת לא אותי הם מחרפים רק. אשר חרפו אויביך ה' - סבת החרפה שחרפו הוא מפני שהם אויביך, וחולקים עליך ועל אלהותך, ועשה למענך ה' - משיב לאמר אשר חרפו - ר"ל יש לי נחמה במה שידעתי שמה שחרפו, הוא עקבות משיחך - שע"י החירוף יבואו עקבות המשיח, ובעת שירבו חרופיהם הוא האות שיבואו עקבות המלך המשיח, ולכן ברוך ה' לעולם אמן ואמן - כי ישמור אמונתו והבטחתו ותאומן לנצח:

רד"ק שם

ברוך ה' לעולם אמן ואמן - דברי המשורר, ראה ברוח הקודש ביאת משיח ונתן הודאה לאל יתברך.

רד"ק על תהילים פרק נג פסוק ב

אמר נבל בלבו - כבר פירשנו זה המזמור למעלה בספר הראשון (מזמור יד) ועתה שנה אותו הֵנָּה במלות שונות מעט, וכבר פירשנו אותו שהוא מדבר על הגלות ומסיים בישועה. והטעם אשר חיבר אותו בין דבר דואג ובין דבר הזיפים להמשיל דבר דוד אל דבר משיח בנו, כי כמו שהיה מְקַוה דוד למלכות וגם הטובים שבישראל היו מְיַחֲלִים למלכותו והיו רעים בהם שהיו מתנכלים אליו להמיתו כמו דואג והזיפים, והאל הֵפֵר את עצתם והשיב להם גמולם בראשם ומלכות דוד עמדה, כן הוא וכו' וכן אמר הכתוב (מזמור פט, נב), אשר חרפו אויביך ה' אשר חרפו עקבות משיחך

מדרש תהלים יח

כשיבוא משיח במהרה בימינו, אין אומרים שירה עד שיתחרף המשיח, שנאמר (תהלים פט, נב) אשר חרפו עקבות משיחך.


ילקוט שמעוני עמוס - פרק ט רמז תקמט

אמר רבי לוי אם ראית דור מחרף ומגדף צפה לרגלו של משיח מה טעם אשר חרפו אויביך ה' אשר חרפו עקבות משיחך וכתיב בתריה ברוך ה' לעולם אמן ואמן.

 

פרקי היכלות רבתי פרק לה אות ה

באותו שעה חוזרין ישראל לדעת אחרת ומבזין למשיח ואומרים אוי לנו שתעינו אחר משוגע זה[1] אמר להם הקדוש ברוך הוא משוגע אתם קורין אותו עכשיו תראו את האור שלו שהיה מהלכת סביבותיו שנאמר (תהלים נ ג) וסביביו נשערה מאד וכל שהאמין בו אינו נמחק מספר החיים שנאמר (דניאל יב א) ובעת ההיא ימלט עמך:
[1]  מכאן רואים שיש גם אלה שהאמינו בו בתחילה אך לא עמדו בניסיון של ההסתר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה