כנישתא חדא - האתר הרשמי - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א Rav Eliezer Berland Shlit"a

כנישתא חדא - האתר הרשמי מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - דיווחים שוטפים 24 שעות, חדשות, תמונות, וידאו, שיעורים, שידורים חיים, סיפורים, ועוד

יום רביעי, 30 באוקטובר 2013

כנישתא חדא - מהנעשה בעולמו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א - גליון 18
                               

 מלך ביופיו תחזינה עיניך

בחודש זה היה יארצייט של הרב בנימין זאב חשין זצ"ל, י"ז חשון. נכתוב לעילוי נשמתו הטהורה. היה מרגלה בפומיה בדרשותיו בביה"כ בית אהרון ועוד לחזק על מעלת שמירת עיניים. וכך היה אומר, הפסוק מזהיר (ישעיה לג) "ועצם עיניו מראות ברע", "מלך ביפיו תחזינה עיניך", שכפי שמירת העיניים תזכה ביופי ההסתכלות להסתכל ביופיו ואור זיו פניו של מלך המשיח. שגם הזכות של כל אחד ואחד בראיית פני המשיח יהיה לפי איך ששמר את העיניים, ויהיה דרגות בהסתכלות כמו שהרמב"ם אומר שיהיה דרגות בידיעת ה' שנאמר, "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים", כמו שהמים בים אינו שווה כבל מקום, יש מקומות עמוקים ויש פחות עמוקים, כל אחד בגאולה יזכה לידיעת ה' לפי עבודתו ודרגתו בעבודת ה', כך ההסתכלות בראיית אורו של המשיח תהיה לפי שמירת העיניים, הן לרב הן למועט.

וכן מורנו הרב שליט"א אמר ביום שני בשיעור במרוקו, שעשו הוא הקליפה של יעקב ומכסה אותו, וכמו מי שמסתכל על אבטיח הוא לא רואה אבטיח, הוא רואה רק קליפה, וכמה שטורח האדם להוריד את הקליפה הוא יכול לטעום מהפרי, כן אצל הצדיק כמה שאדם מתגבר על הקליפות הוא זוכה לראות את אור הצדיק. ואם הוא אינו משתדל להתגבר על הקליפות הוא יראה על הצדיק רק רע, הוא לא יראה יעקב רק עשו. וזה היה הניסיון של אליעזר עבד אברהם לקחת רבקה לאישה ליצחק, כי בתחילה הוא ראה שרק עשו יצא ממנה, עד שהוא התגבר על הקליפות וזכה לראות אורו של יעקב. והרב המשיך ואמר שכמה שהפרי יותר גדול ויותר טעים הקליפה יותר גדולה וחזקה. ולכן לפי הנ"ל מובן מה שכתוב על מלך המשיח שיהיו אנשים שיראו עליו רק רע מגודל קדושת אורו הצח והנקי, וכמו שאמר הרב חשין זצ"ל שרק אלה ששומרים על קדושת העיניים יזכו לראות את אורו האמת כל אחד לפי מדרגתו. הרב זאב חשין זצ"ל היה נוהג לשים בוץ במשקפיים כשהיה יוצא בדרכים, והכל כדי לזכות לשמירת עיניים מוחלטת, לקיים "ועצם עיניו מראות ברע, מלך ביפיו תחזינה עיניך", וכל בניו ונכדיו הולכים בדרכו, שנזכה בזכותם לראות אורו של משיח.

הרב זאב חשין זצ"ל היה מהרבנים הראשונים שנתן שיעורים כדי לעשות בעלי תשובה, והיה אפילו נוסע למרחקים עבור קירוב רחוקים, אם זה בביה"כ בית אהרון, בישיבת אור החיים, בביה"כ מוסיוף, בפרדס כץ אצל ר' דניאל זר, ועוד מקומות. בניו, ר' משה חיים, ר' אברהם, ר' אהרן, ר' יוסף צבי, ור' שלמה זלמן, ממשיכי דרכו, ונכדיו, שמזכים את הרבים במסירת שיעורים ועוד. מורנו הרב שליט"א תמיד אומר כשמספרים על מעשיו של צדיק אפשר ע"י הסיפור לעורר את הזכות שלו ולזכות לניצוץ מהנשמה הזאת. ר' נתן כותב בליק"ה שאסור להגיד הם היו צדיקים מה אני, רחוק ממעשיהם, ח"ו להגיד כך, כי ע"י שמספרים עליהם ומשבחים את מעשיהם, אפשר לזכות לאיזשהו בחינה ממעשיהם הטובים. מעשה אבות סימן לבנים.

הרב אורי זוהר שהיה מהראשונים של הבוהמה הישראלית, היה אחד מרבים שהתחזקו וחזרו בתשובה בזכות השיעורים שהיה בביה"כ בית אהרון. הרב עובדיה יוסף זצ"ל, כשהספיד את הרב חשין, אמר, אם ראיתי ברסלב אמיתי זה היה הרב זאב חשין זצ"ל. ושמעו זאת מעוד כמה רבנים ספרדים, הרב מוצפי, ועוד, שהעריכו מאוד את הרב זאב חשין זצ"ל שעשה קידוש ה' לחסידות ברסלב. הוא היה דוגמא אישית איך חסיד ברסלב צריך להראות. כשרואים אותך יושב ולומד ומתנהג ביראת שמים כולם אחריך מתקרבים. מורנו הרב שליט"א תמיד היה אוהב בשיעוריו במוצ"ש הנהוג בחסידות ברסלב לקרוא מספר חיי מוהר"ן (תקמ"ג) השיחה שרבינו הזהיר את חסידיו ללכת ולקרב נפשות להשם יתברך, ולא רק אנשים פשוטים אלא דווקא את האנשים החשובים, כמו הלמדנים הגדולים, העשירים, והמיוחסים, כי כשזוכים לקרב אותם אז ממילא כולם אחריהם מתקרבים. ולזה זכה הרב זאב חשין זצ"ל.

מספרים כשהרב זאב חשין ור' לוי יצחק בנדר ור' שמואל שפירא בנו את השול (ביה"כ ברסלב מאה שערים) לא היה בקושי מנין וכולם היו צוחקים למי בונים ביה"כ כזה גדול. אבל הם האמינו שעוד יבוא יום שהמקום לא יספיק. מורנו הרב שליט"א אמר שלא לחינם זה נקרא השול, כי שול זה ר"ת שמואל (שפירא), וועלוול (זאב חשין), לוי יצחק (בנדר). הרב כתב לכמה מתלמידיו תפילות שיזכו לגור קרוב לשול ולהתפלל בשול כל יום כי המקום שם ספוג ביראת שמים, והכל בזכות שלושת הצדיקים האלו, ר' שמואל זצ"ל, ר' וועלוול זצ"ל, ור' לוי יצחק זצ"ל. והרב אמר, כשהם היו בחיים לא היה אינתיפאדה, הם הגינו מערבים, וכשנפטרו שלושתם בתשמ"ט התחילו הערבים בכל הארץ להשתולל. ואמר הרב, אעפ"כ צריך להאמין שהם הלכו להחיש את הגאולה, וגם על זה הרב מצא רמז, חיש ר"ת חשין, לוי יצחק, שפירא. ואמר שזה זכות גדולה להתפלל בשול.

הרב זאב חשין פעם אמר לר' שמואל שפירא, אני רוצה לזכות להיות כמוך, תמיד בעבודת ה', תמיד בליקוטי תפילות וליקוטי הלכות ועוד ספרי רבינו ומוהרנ"ת. אמר לו ר' שמואל, שנינו פועלים ביחד, אני פועל ע"י הליקוטי תפילות עם כיסופים לה' להחזיר אנשים בתשובה, כמו שרבינו אמר בליקו"מ (תורה לא) שע"י שאדם מוציא כיסופיו בפה הוא בורא נפשות שפורחות באוויר ונכנסים באנשים אחרים ומעוררים בהם ג"כ כאלה כיסופים. אנחנו כל אחד משלים את השני, אבל מזה ומזה אל תנח ידך.

אחד מבניו של הרב זאב חשין זצ"ל סיפר, שפעם הוא הלך עם אביו ועברו ליד ביתו של מורנו הרב ברלנד שליט"א, והרב חשין אמר לו "כאן גר יהודי שכל העולם עומד בזכות התפילות שלו". כי הרב חשין, ע"י שמירת העיניים שלו באופן מופלג, זכה ל”מלך ביפיו תחזינה עיניך", לראות את הצדיק בלי מסכים, מה שרוב העולם אינם זוכים לראות.

כשהעניין של שמיעת שיעורים בקלטות התחיל, הרב זאב חשין זצ"ל אמר, שמשיח לא יבוא לכל אחד ואחד, אלא יהיה לו כמה תלמידים מסביבו שישמעו והשאר ישמעו בקלטות. וכן מורנו הרב כשהוא עבר לגור בביתר וכולם אמרו, מה נעשה עכשיו שהרב לא נמצא אתנו, מי יוריד לנו דבורי אש משמים להשביע נפשנו הצמאים. הרב אמר בשיעור, שברוך ה' היום יש מכוניות ואפשר להגיע לכאן תוך 20 דקות, יש גם פלאפונים, יש קלטות, יש דיסקים, לא צריך להפסיד אפילו שיעור אחת.   

גם היה  החודש יארצייט של הרב מרדכי שרעבי זצ"ל, כ' חשון. הרב שלום ארוש שליט"א סיפר שהגיע פעם אחת לבית מדרשו של הרב מרדכי שרעבי זצ"ל, ישיבת המקובלים נהר שלום במחנה יהודה בירושלים, ואמר לי, "אתה חסיד ברלנד תקרא ליקוטי מוהר"ן". וכל הלילה ישב והקשיב כשקראתי ליקוטי מוהר"ן, כשרציתי להפסיק שחשבתי שהוא נרדם, היה אומר אודרוב אודרוב (תמשיך תמשיך). הרב משה צנעני סיפר שאחד היה צריך ישועה, אמר לו הרב שרעבי תילך לבית כנסת לידרמן בבני ברק שם תראה אברך מתפלל בהתלהבות בתנועות משונות, בבחינת "כל עצמותי תאמרנה" ותבקש ממנו ישועה, אפילו אם הוא יבזה את עצמו מאוד ויגיד שהוא אינו ראוי לברכות, תתעקש עד שהוא יתן ברכה. הוא הלך לשם, ואת מי הוא פגש? את מורנו הרב אליעזר ברלנד שליט"א. וכן היה בדיוק כמו הרב שרעבי אמר, והוא התעקש, וקיבל ישועה. רואים מכאן גדולת הרב מרדכי שרעבי זצ"ל שאפילו לפני יותר מארבעים שנה, שהרב היה עדיין אברך צעיר, הוא ראה ברוח קדשו מי זה הצדיק האמת שבדור הזה, בלי בלבולים, ואפילו לא הכיר אותו. מה אנחנו שרואים בעינינו זה הרבה שנים גדולת הרב ועדיין יש לנו בלבולים.

גם החודש היה היארצייט של ר' ישראל בער אודסר זצ"ל, י"ח חשון. מורנו הרב שליט"א שימש את הרב אודסר זצ"ל לפני שהוא הגיע להידבק ברב לוי יצחק זצ"ל. כשנפטר הרב אודסר, מורנו הרב אמר, שאפילו אם אדם יעבוד את ה' אלף שנה הוא לא יגיע לעבודת ה' של ר' ישראל בער, שהיה כולו שדות, התבודדיות, דביקות בה', שירים, ניגונים, שמחה אדירה, קירוב רחוקים, וכל פרוטה שהיה לו הכל שמר להפצת ספרי רבינו, והרב שיבח את ספרי הקרן שערוכים מאוד יפה. והרב סיפר כמה פעמים סיפור התקרבות של הרב אודסר לברסלב. הוא היה חסיד קרלין, והרגיש חוסר בעבודת ה', ולמזלו מצא ספר השתפכות הנפש בגניזה בלי כריכה, ומיד שהוא התחיל לקרוא בו הרגיש שזה מה שיחיה אותו, כי הספר היה מלא עצות לעבודת ה' ללכת לשדות ולשפוך שיחה עם ה' וכו', והוא הלך עם זה יום יום לקיים מה שכתוב שם, עד שפעם אחת חסיד אחר ראה אותו קורא בספר וחטף אותו מידו ואמר לו, אסור לקרוא את זה, זה ברסלב, וכל הרבנים נגד זה. אז הוא אמר, לא אכפת לי אם כל הרבנים אומרים שאסור, זה נותן לי כזה חיות שאי אפשר לתאר. וזה היה פעם הראשון שהוא שמע את השם ברסלב. שנים אחרי זה הוא אמר שאפילו שהחסיד הזה גנב ממני את הספר שהיה כל חיותי באותו זמן, הוא נתן לי מתנה גדולה מזו, הוא נתן לי ברסלב. ומאותו שניה הוא החליט שהוא ימסור את הנפש עד שהוא ימצא חסיד ברסלב שידריך אותו בעבודת ה'. ומורנו הרב סיפר, שכשאמר להם שהוא לא ישמע אפילו לכל הרבנים והאדמו"רים אם אומרים לו לא ללמוד ברסלב, אז שאלו אותו, מה אם אליהו הנביא בעצמו ירד משמים ויגיד לך שאסור ללמוד ספרי ברסלב, מה תגיד אז? הוא ענה להם, אם אליהו הנביא עכשיו ירד משמים בלהבת אש ויגיד לי שאסור ללמוד ספרי ברסלב, אני יגיד שזה לא אליהו הנביא! ככה אדם צריך להאמין בצדיק, שאפילו אם כל הרבנים אומרים לך שהוא לא צדיק או אפילו אם אליהו הנביא בעצמו יגיד לך, אל תאמין, תגיד שזה לא אליהו הנביא. ובלי העזות דקדושה הזה היה בלתי אפשרי לר' ישראל בער להתקרב לרבינו. והוא אמר שכל מה שהוא שמע יותר ויותר דברים נגד רבינו זה רק חיזק אותו יותר, כי בסוף החולקים הם אלו שפרסמו גדולת רבינו בעולם, כי עכשיו שמשקרים ואומרים עליו כל דבר אסור, אפשר גם לפרסם מי הוא באמת. כמו שרבינו אומר בכמה תורות, שהמתנגדים הם מכסים על הצדיק שהוא יכול להתפרסם בעולם ולא יגרם ע"י זה נזק שזה יגיע לאנשים שאינם ראויים.  

השבוע במרוקו הרב יצא כמה פעמים והתפלל עם אנ"ש, והיה גם שיעורים. הרב אמר שמעכשיו הוא יתחיל לצאת כל יום בעז"ה. יום ראשון בלילה היה 6 שעות מנחה ומעריב, ואחר כך 4 שעות שיעור. הרב שר "כי תעבור במים אתך אני" בניגון חדש, כבר הניגון השני במרוקו שהרב המציא לפסוק הזה. גם שרו הרבה "ואמרתם כה לחי." והרב אמר כשאדם מזכיר שם של צדיק, בזכות רשב"י, בזכות רב אלעזר, וכו', הוא יכול לפטור את כל העולם מן הדין. הרב דיבר הרבה על שלום בית, קדושה, שמירת עיניים, אמונה
בצדיקים. ואמר שאליעזר עבד אברהם היה צריך כל הזמן להתגבר על הקושיות שהיה לו על אברהם אבינו, הצדיק האמת. כל שניה הוא היה צריך להתגבר על הקושיות מחדש, כי הקושיות על הצדיק מתגברים כל שניה מחדש, כי יש המון המון קושיות על הצדיק האמת. אליעזר היה צדיק, היה לו רוח הקודש, הוא ראה את הכל, הוא גם ראה שאנחנו נהיה עכשיו במרוקו. אז כשאברהם שלח אותו לקחת את רבקה ליצחק הוא ראה מה שיצא מהשידוך הזה, הוא ראה את עשו, היה לו קושיא עצומה על אברהם אבינו, איך הוא אמר לי לקחת את האישה הזאת ליצחק, האם אברהם לא ידע שיצא מזה עשו, הכי רע בעולם? אלא העניין הוא כי כמו שהזכרנו לעיל, עשו הוא הקליפה של יעקב, וכמו שמישהו לוקח פרי הוא לא רואה פרי הוא רואה רק קליפה, כן אצל הצדיק אי אפשר לראות אותו עד שאתה מוריד את הקליפה, כי אם אתה עדיין מלא עוונות וראיות אסורות אתה תראה רק קליפה, רק עשו. רק אחרי שאליעזר התגבר על הקושיות שהיה לו על אברהם אבינו הוא ראה את יעקב, כי אם אדם מתגבר על הקושיות שיש לו על הצדיק, ומקיים כל מה שהצדיק אומר בלי שאלות אפילו אם זה הפוך על הפוך, והוא הולך אחריו במסירות נפש, רק אז הוא יראה את האור של הצדיק ולא קודם לכן. וכמה שהפרי יותר טעים ויותר טוב, כך הקליפה יותר גדולה, וכמה שהצדיק יותר גדול חייב להיות קושיות יותר גדולות עליו, ואליעזר עבד אברהם עבר על כל הקושיות.

הרב גם סיפר את הסיפור של הברדיצב'ר, שכל פעם בתפילה התגלה אליו כל המלאכים. וכשהגיע השפאלער זיידע והוא לא מחה בו בזה שהוא דיבר נגד רבינו, אז באותו שניה הוא איבד את כל המלאכים, והמלאכים לא הגיע אליו עוד.

והרב אמר לכולם ללמוד ספר שופטים פרק ד-ה, ובפרט הנשים שיקראו את זה כל יום, כדי לזכות להיות כמו דבורה הנביאה ויעל, שהיו הצדיקים שבדור. וכתוב שם אצל שבט אשר שהם לא הלכו אחרי דבורה הנביאה במסירות נפש כמו נפתלי וזבולון שהלכו "בלא לב ולב" (דה"י א יב) בלי שום בלבולים, ושבט אשר ישבו בצד לראות מה יקרה, וע"י זה הם איבדו את הכל, כל מה שהיה להם עד עכשיו. כי אדם שנשאר לו רק קושיא אחת על הצדיק והוא לא קופץ בתוך האש אחרי הצדיק הוא יכול לאבד את הכל.

והרב שיבח את אמירת תיקון כללי, ואמר שתיקון הכללי הוא כנגד אטום, וכנגד כל הגזירות בעולם. וגם אמר שכל מי שנשאר בשובו בנים יכולים להציל את כל העולם כולו. והוא הביא את בעל הטורים תחילת ספר דברים, שמשה רבינו הוכיח את עם ישראל שכל אחד ואחד יכול להציל 40,000 איש, והרב אמר שכל דור זה נכפל לפי שנים ועשה חשבון כמה כל אחד יכול להציל היום (אנחנו לא זוכרים את המספר), וזה יותר מכל העולם כולו. אבל כל הכוח הזה זה רק מכוח משה רבינו הצדיק של הדור, וכל אחד יכול לזכות לפי שנים ממנו (עיין כנישתא חדא גליון 16). גם משה רבינו לקח את עצמות יוסף עמו, כי בלי הצדיק האמת אין לך כלום, כל הכוח של האדם זה רק מהצדיק האמת. הצדיק האמת יודע בדיוק כמה ילדים יהיה לכל אחד (והרב הצביע על כמה אנשים שעמדו שם), לך יהיה 10, לך 5, מה יש לך כוח לגדל 10 ילדים? הכל בזכות הצדיק האמת. ולא צריך לעשות שום פעולה כדי להביא ילדים לעולם רק לשמור על קדושת הבית ולסמוך על ה'.

מצאנו רמז יפה לזה שהרב אמר שתיקון הכללי הוא כנגד אטום, כי גם בשיעור בתמוז תשע"א הרב דיבר על אטום, כי אז ישראל התחילו להתקין כיפות ברזל בכל מיני מקומות, כדי להגן נגד רקטות וטילים, והרב צחק על זה ואמר שלא צריך כיפת ברזל, רק הדברי תורה שאנשים לומדים והתיקון הכללי שהם אומרים זה מה שיגן עלינו. ואפילו כשאירן יזרקו אטום, כל הדברי תורה שאנשים לומדים עפים באוויר ומבלבל את הרוחות עד שהאטום יהפוך כיוון ויחזור ליפול עליהם ע"כ דברי הרב. כי באמת איזה כיפת ברזל גשמי יכול להגן נגד אטום? אין שום דבר גשמי שמגן נגד אטום, ולכן אנו צריכים כיפת ברזל רוחני, וזה התיקון הכללי. כי העשרה מזמורים שרבינו גילה הם: טז, לב, מא, מב, נט, עז, צ, קה, קלז, קן, שמספרם ביחד עולים 749 בדיוק כמספר "כיפת ברזל".
  
שבת שלום לכולם – רחמים 


לרפואת הרב אליעזר בן עטיה והרב שלום בן ימנה. לעילוי נשמת הרב עובדיה בן ג'ורג'יה.
  לקבלת גיליון KNISHTACHADA@GMAIL.COM


תרומתכם חשובה לנו מאוד, כל תרומה תתקבל בברכה    054-8407573

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה